Archív za 1987 rok

Strana 127

Způsob výroby ohýbacího trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246159

Dátum: 15.09.1987

Autori: Macho Miloslav, Vondoich Julius, Kosek Jioí, Vodieka Jan, Mikš Antonín, Kocich Stanislav, Eumpelík Jioí

MPK: D04B 15/92, B29D 22/00

Značky: ohýbacího, způsob, výroby

Text:

...4 76 se vakuovala.Provedení pomocné výplnä ve tvaru trnu, například určené pro tvsrovéní ohybom trubek vyrobených z pelyvinylchloridu, které se běžně používají pro dopravu odpadních vod, nebo k různým tlakovým rozvodom a podobne, lze uskutečnit následovnšPřipraví se rovné trubka o snadné vnitřní světlosti, jak má býti následně opakované provéděno, a o vätlí délce, než bude činit délka oblouku maximálního chybu, respektive o větší délce, nez...

Vysokoporézní vlákno z izotaktického polypropylenu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246158

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mikš Antonín

MPK: D01F 6/06, D01D 5/24, D01F 1/08...

Značky: vysokoporézní, polypropylénu, způsob, izotaktického, přípravy, vlákno

Text:

...vrstvou návinu se objevuje výrazný teplotní gradient s poklesem teploty dovnitř návinu, který se jen pomaluV důsledku teplotního gradientu dochází k nedokonalé stabilizaci porézni struktury ve vnitřních vrstvách návinu. Při tlouščce návinu B cm a době tepelné úpravy 15 min, při teplotě 140 OC, se zjistil rozdíl v porozitě vp mezi vnější a vnitřní vrstvou návinu přibližně 30 , a v hodnotě vnitřniho měrného povrchu Os přibližně 35 . Při...

Zařízení pro orientovanou manipulaci na kruhovém otočném stole

Načítavanie...

Číslo patentu: 246157

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šilar Zdenik, Kutlvašr Jioí

MPK: B23Q 1/16

Značky: kruhovém, orientovanou, otočném, zařízení, manipulaci, stole

Text:

...otočné stoly, určené pro dopravu předmětu po kruhové dráze 2 jedné polohy do druhé, doplněné o otočné uložení upínacích prostředků, jež jsou opatřeny satelitními koly a centrálním kolem, které je uloženo na kruhovém otočném stole tak, že zabírá do satelitních kol. Pohyb otočného stolu je nezávislý na pohybu centrálního kola. Tím je umožněno, při zachování možnosti přesouvání předmětu 2 jedné polohy do druhé o úhel daný dělením stolu ,...

Zařízení k regulaci výšky rámu zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246156

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sloupenský Jioí

MPK: A01B 63/04

Značky: výšky, zařízení, zemědělských, regulaci, strojů, rámu

Text:

...dle vynálezu je vhodné použít pro plechy malé mechanizace jež mají dvě až tři malé radlice a pro kultivátory malé mechanizace.Dále pro čelně zavěšováně rámy pracovních jednotek zemědělských a i jiných strojů, kde je nutné dodržet přesnou výšku nad porostem či terénem, při sečení travního porostu s určitou výškou a pro pasivní a aktivní kultivaci.Zařízení je možné použít u vozíků čtyř a vícekolových, kde podpěrná kola dle vynálezu slouží jako...

Svrškový díl obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246155

Dátum: 15.09.1987

Autori: Toíska Aleš, Těrechin Genadij, Buryšek František

MPK: A43B 23/02

Značky: obuvi, svrškový

Text:

...k výkresu, který znázorňuje axonomický pohled na svrškový díl plážové obuvi, připevněný ze vnější strany na načrtnutý spodkový díl a z vnitřní strany rozvrstvený, přičemž toto rozvrstvení je vyvedeno do zvětšeného detailu nad plážovou obuvi.Na načrtnutém spodkovém dílu l plážové obuvi je připevněn z vnější strany svrškový díl g, který tvoří čtyřvrstvý laminát jehož tlouštka je 2 až 5 mm. Laminát svrškového dílu g sestává z nosné...

Regulační ventil, například pro dávkovací váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246154

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pavlíeek Zdenik

MPK: F16K 3/32

Značky: dávkovací, váhy, ventil, regulační, například

Text:

...provedení bez regulace, případně umožñuje kombinovat regulační ventil 1 se známým provedením s vytápěním.gříklad provedení vynálezu je naznačen na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je nárysný řez regulačním ventilem v uzavřeném stavu a na obr. 2 je detail úpravy ventilu bez regulační části.Regulační ventil sestává z přívodní komory 3 s přívodem lg, výstupní komory §s výstupem lg, ovládacího pracovního válce 3 s pístem lg, trubkového...

Vysokoelastické vlákno z izotaktického polypropylenu se zlepšenými elastickými vlastnostmi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246153

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kubátová Jitka, Jursová Ljuba

MPK: D01F 6/06

Značky: polypropylénu, izotaktického, vysokoelastické, způsob, vlákno, vlastnostmi, výroby, zlepšenými, elastickými

Text:

...parametry Vysokoelastického vlákna zaručují jeho elastické zotavení E 225 větší než 98 a EZMAX vyšuje 20 . Zlepšené elastické vlastnosti těchto vláken připravených za uvedených podmínek spočívají jednak ve vysokých EZ do přetrhu, jednak ve velmi malé závislosti elastického zotavení na počtu deformačních cyklů. Mírný pokles hodnot E 250, nejvíce o 5, je po prvních pěti cyklech, po dalších patnácti cyklech poklesne o dalších 1 až 3 a V...

Středová membrána konfekčního bubnu stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 246152

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gilar Oldoich, Novák Jaroslav, Barta Eestmír

MPK: B29D 30/26

Značky: pneumatik, plastů, membrána, středová, konfekčního, bubnu, stroje, konfekci

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že válcová část membrány je vyztužena obvodově uloženými výztužnými elementy, zejména kordy, a to bud v podobě jednotlivých v elastomerní matrici uložených smyček nebo v podobě kontinuâlně vinuté šroubovice. Patkové části membrány jsou vyztuženy radiálně uloženými výztužnými elementy, zejména kordy.Tato konstrukce membrán umožňuje vzhledem k tomu, že se nejedná o membránu vydoucí(vydouvání konfekčního...

Spalovací zařízení pro méněhodnotná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246151

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rybáo Václav, Hrubý Zikmund

MPK: F23K 3/16

Značky: méněhodnotná, paliva, zařízení, spalovací

Text:

...desek, umístěných pod přepadovou hranou podavače. se palivo účelně rozdělí jednak do prostoru před hrázkou a za ní tak, aby se docílilo dobrého západu hned na začátku roštu a aby se před hrázku dostalo přibližně takové množství paliva, které potom projde mezerou mezi příčnou hrázkou a roštem. Dojde také k prodloužení dráhy pádu paliva.Šikmé nárazové desky, umístěné na kotlových trubkách a provedené ve formě praporků mají dlouhou...

Závěsné zařízení pro zdvihání břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 246150

Dátum: 15.09.1987

Autor: Drápal Radovan

MPK: B66C 1/10

Značky: závesné, zařízení, zdvíhaní, břemen

Text:

...a dvou přastavitalných návěsů l. Každý za závěsů 1 je opatřen vllądlem LL, seetávajícím ze dvou bočnic 11 g, zhotovených z ocalového plechu. Bočnice LL jsou vzájemnö spojený dvěma rouby L 1 s příčníkem Lłyv ohnutých částech LLZL každá z boční LL je přivařen zvislý čap Ią, na nimž je nasazen držák A rsap. JA a dvłms pojezdovými koly li. Dräúkům 13 pojazdových kol L 2 jsou přivsřeny unaěeče ž, jejichž prostřednictvím jsou zdvisy 1...

Kontinuální měnuič sacího obsahu zážehových a vznětových spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246149

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vincent Ivo, Hubáeek Karel

MPK: F02B 75/04, F02D 15/04

Značky: měnuič, vznětových, motorů, obsahu, spalovacích, kontinuální, sacího, zážehových

Text:

...stažen upínací vložkou ji. do hlavy 1 valce skrze vnější distanční vložku lg a tím je stažen i vnější obvod, spodního tvarovaného vrstveného pružnóho ćlenu l. Vnitřní obvod vrohního tvarovaněho vrstvoného pružného členu g, je pevně stažon vnitřní suvnou vložkou 12 k protipístu 5, a tím je pevné stažena i vnitřní distanční vložka ll a vnitřní obvod, spodního tvarovenáho vrstveného pružného členu 1 taktéž k protípístu i.Vnitřní suvná vložka 12...

Převodník pro převod elektrického signálu na hydraulický signál, přenášený kapalinou obsahující magnetické částice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246148

Dátum: 15.09.1987

Autor: Thér Ferdinand

MPK: F15C 1/04

Značky: signál, převod, částice, elektrického, přenášený, signálu, obsahující, magnetické, kapalinou, převodník, hydraulický

Text:

...v němž dochází k působení magnetického pole na kapalinu je tvarován jako vírová komůrka l. Jde o plochou, nízkou dutinu rotačně souměrného tvaru, vylisovanou v destičce lg z nemagnetického materiálu. Dutina je uzavřena tím, že je překryta krycím kotoučkem lg,rovněž z nemagnetického materiálu. Destička lg s krycím kotoučkem łg jsou sevřeny mezi vnitřním pólovým nástavcem głg a vnějším pőlovým nástavoem 554 elektromagnetu.významným...

Prostředek pro opravy poškození krycích vrstev pryžových dopravních pásů s ocelovými lanky za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 246147

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kalous Jaroslav, Drkal Jan, Jelínek Václav

MPK: C09J 5/00

Značky: lanky, poškození, ocelovými, pásu, dopravních, opravy, pryžových, studena, prostředek, krycích, vrstev

Text:

...dosud používaným opravným materiálům za studena. Nejvýhodnější poměr směsi je 1 hmotnostní díl pryžové drtě a 5 až 7 hmotnostních dílů chloroprenového kaučukového lepidla.Homogenizací těchto dvou složek vznikne opravná směs, která se zatlačí do všech nerovností opravovaného místa dopravního pásu 5 ocelovými lanky nebo pryžového obložení bubnů pásového dopravníku.vynález je doložen příklady provedení opravy pryžcvého dopravního pásu s...

Přípravek na ochranu pokožky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246146

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rozkydálek Jioí, Másílko Jindoich

MPK: A61K 7/40

Značky: přípravek, pokožky, ochranu

Text:

...s uvedenou výslednou hodnotou HLB, který tvoří emulzi voda v oleji, je důležitým faktorem, ovlivňujícím účinnost ochranného přípravku.Bylo zjištěno, že ochranný přípravek, který chrání pokožku před nadměrnou macerací vodou lépe než v dříve uvedených vynálezech, se skládá 2 5-30 hmotnostních dílů emulgátoru, p nejvýhodněji 20 hmot. dílü lecitinu nebo jiného emulgátoru nebo jejich směsi s hodnotouHLB pod 4, 40-60 hmotnostních dílů...

Odpružení předního kola teleskopy, zejména jednostopých terénních motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246145

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kupf Lubomír

MPK: B62K 25/08

Značky: předního, motorových, zejména, jednostopých, terénních, vozidel, teleskopy, odpružení

Text:

...vozidel podle vynálezu, jehož podstatou je, že úhel sklonu teleskopů od svislé roviny je větší než úhel sklonu sloupku řízení. Podstatou vynálezu dále je,že kluzák teleskopü je před osou předního kola.Výhody odpružení předního kola teleskopy podle vynálezu spočívají v tom, že je zajištěna optimální délka stopy, která se jen minimálně mění i při různém vzájemném zatížení předního a zadního kola, což zajišťuje snadné a lehké řízení i při...

Zapojení budicích obvodů tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 246144

Dátum: 15.09.1987

Autor: Martinu Miloslav

MPK: H02M 1/08

Značky: obvodů, střídače, budicích, tranzistorového, zapojení

Text:

...lg, s prvním vývodem druhého svodovéhoodporu gg a s anodou první ochranné diody lg.Katoda inverzní diody lg je spojene s katodou Zenerovy diody łz, jejíž anoda je spojena s prvním vývodem sekundárního vlnutí ggg impulsního transformátoru gg. Druhý vývod primárního vinutí § 95 impulsního transformátoru 22 je spojen s anodou nulové diody äł a přes předřadný odpor gg se druhou kladnou napájecí svorkou QĚ, na které je napájecí...

Savka nakládacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246143

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chmura Pavel, Látal Pavel, Peroutka Martin

MPK: B41F 21/06

Značky: nakládacího, savka, zařízení

Text:

...pouzdro 3 je zajištěno proti vysunutí pružnou pojistkou Ž, která je uchycena ve vnitřní obvodové drážce §, vytvořené ve spodní části savkového tělesa § a ve vnější obvodové drážce 1, vytvořené ve vodícím pouzdru 3. Savkově těleso § je upevněno prostřednictvím šroubu łg na trubce Q. NŇ Ve spodní části savkového tělesa 3 je vytvořen výřez 31 pro průchod konců pružné pojistky 2. Pístek 3 je opatřen škrticími otvory 33, které spojují prostor pod...

Ponorné proudové čerpac zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246142

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šimunek Václav, Theiner Robert

MPK: F04F 1/00

Značky: zařízení, čerpac, proudové, ponorné

Text:

...10 je ve víku g závitově upevněna směšovací trubice Q s difuzorem 32. Na povrchu Q pod pažnicovým úatím, je inatalována ueazovscí přepadová nádrž 12 a merná nádrž Ľ. Do ueazovací přepadové nádrže j je zapuätěno sací potrubí 35 čerpadla 32, jehož výtlačné potrubí á je pripojene přes prvý vstupní ventil gg k ejekční trubkové kolonč 32 a přes druhý vstupní ventil 21 k manipulační trubkové koloně 13, zavěäené v pažnicové hlavě 31.Manipulační...

Tester produktivních obzorů v hlubinném vrtu s ponorným proudovým čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246141

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vrána Bohuslav, Petrovský Ivan

MPK: F04F 1/00

Značky: tester, hlubinném, proudovým, čerpadlem, ponorným, produktivních, obzorů

Text:

...přítlačnou maticí L. Tryska g, závitově upevněná ve výstupu § ejekčního obloultu 2, je tvarově upravena pro dosedúní na čelo 51 směšovací trubice gg upevněné na víku 23. směšovací trubice Q je výškově nastavitelná pomocí vnějšího závitu 12 a zajiätovací matice já a opatřena výěkoměrnou ryskou 51.Před zapuätěním testeru podle vynálezu do hydrogeologickěho vrtu l se nasadí do ponornáho proudového čerpadla 2 tryska Q a směšovací trubice 28 o...

Ručně vedená sekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246140

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kašparovský Petr

MPK: A01D 34/08

Značky: sekačka, vedená, ručné

Text:

...spočívá v tom, že nad žecím nožom je obloukovitý ukládecí límec, jehož jeden konec je uložen na nápravě dvojice zedních pojezdových kol a druhý. konec je spojen s nosným rámem, na jehož bočně vyhnutém rameni je připojeno přední pojezdové kolo.Hlävní výhodou ručné vedené sekačky podle vynálezu je, že umožňuje kosit nejen pěstovsné trávníky, ale zejména volně vzrostlé travnaté porosty v kterékoli růstová fázi. Konstrukce sekačky je...

Sběrnice stavebnicového mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 246139

Dátum: 15.09.1987

Autori: Götz Jioí, Kurka Petr, Dobeš Ivan

MPK: G06F 13/40

Značky: sběrnice, stavebnicového, systému, mikropočítačového

Text:

...nebo šestnáctibitových datových slov mezi libovolnými stavebnicovými moduly mikropočítačového systému, jsou obsaženy nultý až patnůctý kontakt D 0 až D 15 pro datový signál rozmístěné tak, že nultý až sednw kontakt DO až D 7 pro datový signil jsou umístěny v postupnám pořadí střídavě v první řadä kontaktů J a v druhá rade kontaktů g na každá druhé pozici. Osmý až patnáctý kontakt D 0 až D 15 pro datový signal jsou umístlny opět...

Způsob výroby forem pro tvarování dílů z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 246138

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hayer Miloš, Trnka Josef, Veselý Jaroslav, Kuncová Gabriela

MPK: A43D 65/02

Značky: dílů, plastických, výroby, forem, tvarování, způsob

Text:

...stejnoeměrného elektrického proudu a pak se vloží do dielektrického prostředí proti ekořepině matrice pripojené ke katodě zdroje stejnosměrného elektrického proudu. Pak se obvodový přeaah lůžkového nálitku petrice opracuje elektrojiskrovými výboji.Pokrokovost vynálezu se prejavuje zejména v podstatnám zkrácení výrobní doby formy,snížení nákladů, vyšší přesnosti a zlepšení dalších parametrů. Tyto technickoekononická účinky zabezpečuje využití...

Natáčivá pohonná jednotka ovládaná tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246137

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hůlka Tomáš

MPK: B25J 11/00

Značky: natáčivá, ovládaná, jednotka, médiem, pohonná, tlakovým

Text:

...rozměr-een jako upínací přírube 1 tělesa g. obě čele takto vytvořené kompaktní natáčivé pohonné jednotky jsou opetřene středicími víčlgy u. ľěleso g je spojene s pracovním válcem IZ o ose rovnobežne s rovinou čela upínací příruby j. Pracovní válec 11 je oboustranně opatřen neznázorněnými přívody/odpady tlekového média.Uvnítř pracovního válce 1 Z je posuvné uložen píst i pevně spojený s ozubeným hřebenem n. Do ozubeného hřebene 11 zapadá...

Zapojení pro vícekanálový sériový přenos dvouúrovňových signálů jedním optickým spojovacím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246136

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jagieiski Jerzy

MPK: H04B 9/00

Značky: vícekanálový, sériový, jedním, prenos, spojovacím, zapojení, signálu, optickým, členem, dvouúrovňových

Text:

...zesilovače absolutní hodnoty.Výhodou popsaného zařízení je jednoduchost vzhledem k zařízením pracujícím na principu frekvenčního a časového multiplexu pro stejný počet kanálů, velká odolnost proti rušení a menší energetická spotřeba, která je zajištěna tím, že při nepřítomnosti přenášeného signálu optický spojovací člen neodebírá žádnou energii.Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení podle vynálezu, kde výstup řízeného astabilního...

Jednostupňová rotační vývěva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246135

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smolík Antonín

MPK: F04C 19/00

Značky: rotační, výveva, jednostupňová

Text:

...vodíoího čepu rotoru a otvorem ve statoru jsou vloženy ložiskové jehly.Hlavní výhody konstrukce podle vynálezu jsou zejména optimální vedení rotoru ve valivám ložisku s jehlami při zachování všech výhod letmého uložení rotoru ve statoru tuhé a geometrickyrpřesné uložení rotoru ve statoru vysoká obvodové rychlost otáčejícího se rotoru, která umožňuje otáčky až 2 800 1/min. a tím výrazné zmenšení rozměrů a hmotnosti vývěvyp menší...

Dvoustupňová rotační vývěva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246134

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jágr Jan

MPK: F04C 19/00

Značky: dvoustupňová, rotační, výveva

Text:

...rotačníoh vývěv podle vynálezu. Na obr. l je znázorněna dvoustupňová rotační vývěva s dvěma obvodovými drážkami na vodicím čepu rotoru, do nichž jsou vloženy ložiskové jehly. Vývěva je nakreslena v podálném svislém ŕezu. Na obr. 2 je uveden jiný příklad dvoustupňové rotační vývěvy ve stejně vedenm řezu vývěvou, kde obvodová drážka, do které jsou vloženy ložiskově jehly je provedena na vnitřním obvodu válcové plochy středicího kroužku...

Způsob výroby kationaktivních tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246133

Dátum: 15.09.1987

Autori: Anderle Vladislav, Bláha Ivo, Novotný Stanislav, Dostál Josef, Zaoral Milan, Kucharski Maciej, Mužík Josef

MPK: C11D 1/62, C07C 87/30

Značky: výroby, tenzidů, kationaktivních, způsob

Text:

...nezreagovany aminoeeter. Pokud počet molů dinethylsulfátu na 1 mol aminoesteru II je vyšší, než 1,zůstává v reakční směsi nezreagovaný dimetłwleulfát, který se pak ve vodném prostředí hydrolyzuje na lqeelinu methyleírovou, čímž pH poldeene na hodnotu 2 s eurovína je tím nepouzitelná.Výhodou způeobu výroby dle vynálezu je, že při uvedených poměrech látek není třeba použít organických rozpouětědel pro doaazení snadné menipulovatenosti se...

Zapojení automatického přepínání rozsahu přístrojů s analogovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246132

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pospíšil Rostislav

MPK: C01R 1/00, H03L 5/00

Značky: přístrojů, analogovým, automatického, přepínání, rozsahu, zapojení, výstupem

Text:

...horní mez výstupního napětí je připojen na výstup obvodu LL akčních členů, u jehož výstupního napětí se požaduje, aby jeho úroveň byla menší než požadovaná horní mez výstupního napětí s na tuto úroveň. nasta-y ví překlápšcí napětí komparštoru g pro horní mez výatupního napětí. Případná blokovací vazbu je vyvedena z výstupu druheho monostabilního obvodu § 93.Obvod Q, automatickőho přepnutí na nižší rozsah je též tvořen dvěma monostabilními...

Vnitřní aritmetická jednotka jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru s řízeným registrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246131

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vintner František

MPK: G06F 9/22

Značky: jednovstupého, registrem, základního, jednotka, mikroprocesoru, vnitřní, aritmetická, řízeným, sekvenčního

Text:

...jj, datový výstup každćho pamětovóho prvku 8 § posuvnáho registru |L s sritmetickým posuvem je spojen s pořadím si odpovídajícím akumulsčním datovým vstupom kombinační sečítsčky 12, psřímá datové vstupy kombineční sečítačląy já tvoří odpovídající datové vstupy vnitřní ax-itmetickl jednotky jsdnovstupáho sekvenčního základním mikroprocesor-u l s řízeným region-em, datové výstupy pamäťových prvků 8 ô posuvného registru 11 s aritmetickým posuvem...

Vnitřní aritmetická jednotka jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru s řízeným registrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246130

Dátum: 15.09.1987

Autor: Koláo Jan

MPK: G06F 9/22

Značky: registrem, jednotka, jednovstupého, sekvenčního, aritmetická, mikroprocesoru, vnitřní, základního, řízeným

Text:

...odpovídsjícím dstovým výstupom kombinační ssčítsčky m, datový výstup každého pamětového prvku E posuvnáho registru 11 s aritmetiokým posuvem je spojen s pořadí si odpovídající akumulační dstovým vstupom kombinační ssčítačky m, přímá datové vstupy kombinační sačítačky ü tvoří odpovídající datové vstupy vnitřní aritmetické jednotky jednovstupáho sskvenčního základního mikroprocesoru L 1s říseným registr-em, datové výstupy kombinační sečítačky g...

Vnitřní aritmetická jednotka jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru s řízeným registrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246129

Dátum: 15.09.1987

Autor: Idduch Ivan

MPK: G06F 9/22

Značky: řízeným, sekvenčního, registrem, vnitřní, jednovstupého, aritmetická, základního, jednotka, mikroprocesoru

Text:

...dstovým vstupom kombinační sečítaćky E, přímé datové vstupy kombinační sečítačky já tvoří odpovídající datové vstupy vnitřní aritmetické jednotky jednovstupćho sekvenčního základního mikroprocesor-u 13 řízeným registr-em, datové výstupy kombinsční sečítačky lg tvoří odpovídající datové výstupy vnitřní sritmetioká jednotky jednovstupého sekvenčního záklsdního mikroprocesoru 1,1 s řízeným registrem, a datové výstupy pamětových prvků § 8...

Způsob výroby mazacích drážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246128

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rektooík Vladimír, Vašut Stanislav

MPK: B23C 3/28

Značky: výroby, drážek, způsob, mazacích

Text:

...dráäky, která je důleñitá pro množství přivádčnáho mazaoího oleje. Pro určitý druh součástí,je způsob lisování nepoužitelxy.Cílem vaynálezu je zvýáení produktivity práce a snížení nákladů na výrobní nástroj.Způsob výroby nezacích dráiek, zejména na čeilních plochách ozuberwch kol se podle vynálszu provádí tak, že ne čelní plochu se působí současně rotačním pohybem nástroje kolem vertikální osy a koląým poeuvem v téie ose. Podstata vynálezu...

Způsob zkoušení pevnosti spoje galvanoplastických skořepin s výplňovou hmotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246127

Dátum: 15.09.1987

Autori: Binder Otakar, Š?ovíeek Otakar, Eujan Zdenik

MPK: G01N 3/20

Značky: galvanoplastických, pevnosti, způsob, spoje, hmotou, skořepin, výplňovou, zkoušení

Text:

...noaníku neméhdn plynule stoupajícím ohybovým momentom až do porušení spoje, přičemž mírou pevnosti spoje je nejvyšší dosažené chybové napětí před porušením spoje.Výhodou způsobu podle vynálezu je úspora materiálu a energie, které by bylo nutné uynaložit pri empiriokém hledání nejvhodnšjší kombinace materiálu skořepiny. výplňové hmoty a použitého technologického postupu, dále podstatné srychlení prací a zkrécení etapy vývoje...

Zapojení pro kontinuální měření hladiny kapalného helia

Načítavanie...

Číslo patentu: 246126

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hátle Josef

MPK: G01F 23/24

Značky: kontinuální, měření, kapalného, hélia, zapojení, hladiny

Text:

...ktere vyžadují časté změny v konfiguraci snímečů heliového kryostetu a jeho přídavných zařízení.Příklsdnó provedení zapojení podle vynálezu je schematicky zndzornčno na výkrese. zapojení pro kontinuální měření hladiny kapelnáho helia sestava z hladinoměru |, jehožprvní proudovd svorka j je spojene s prvním výstupom nastavitelnóho zdroje § proudu a dále s prvním vstupom napčtověho komparátoru 1 a zaroveís prvním vstupom prvního odporu...

Zapojení dvouúčelových ohříváků vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 246125

Dátum: 15.09.1987

Autori: Záruba Libor, Podskalský Zdenik, Faukner Ferdinand

MPK: F28D 3/00

Značky: dvouúčelových, zapojení, ohříváku

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na pripojených echematických výkresechmkde obr. I představuje schéma zapojení uaolňijící vracet teplárensld kondenzát do teplotné odpovídajícího místa hlavního okruhu a. obr. 2. znázorňuje alternativní řešení, kdy teplárensw kondenzátje zaváděn do kondenzátoru.Topná pára z jednotlivých odběrů turbiny je přiváděna do parních prostoru dvouúčełových ohŕíváků, kde kondenzuje na teploeměnąých svaaoích. Teplo z horních...

Ústrojí pro nadnášení plošného materiálu využívající stěnového jevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246124

Dátum: 15.09.1987

Autori: Machek Petr, Cink Miroslav

MPK: B05D 3/04

Značky: materiálů, nadnášení, plošného, ústrojí, stěnového, využívající

Text:

...soustava trysek podál zpracovávenáho materiálu e ne obr. 2 je soustava trysek s přídavnou soustavou pomocných trysek.Do blízkosti zpracovávanáho ploänáho materiálu 6 je přiloäene tryska 3 s tryskovou koorou 1 tak, že osy výtokových detí vzdušin z trysek 3 jsou odkloněny od roiiny IQ průchodu plošnáho materiálu 6 o úhel alfa a spojnice spodních hran istí dvou po sobě následujících trysek 3 je odkloněne od roviny m o úhel beta. Pro...

Elektrický spouštěč s výsuvným pastorkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246123

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrdlieka Jaroslav, Holata Miroslav

MPK: F02N 15/02, F02N 11/02

Značky: pastorkem, výsuvným, spouštěč, elektricky

Text:

...vyšší otáčky než jsou otáčky apouštěče. Jakmile takový stav nestane prestane být pastorek 1 g působením volnoběžky v pevném spojení s hřídelem 11, záběrově pouzdro I 1 se prestane opírat svými dražkami o závíty šroubovice 13 a působením stlečené zadní pružiny 31 začne se záběrovć pouzdro l 1 posouvat ve eměru šípky. současně prestane zadní pružina 31 vyvozovat axiální tlak na hřídel l 1 a stlačovací ústrojí § 12pdsobí na hřídel l 1 ve směru...

Zapojení pro nezávislé ovládání otáček a kroutícího momentu elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246122

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jalovecký Jan

MPK: H02P 7/68

Značky: pohonů, elektrického, momentu, zapojení, otáček, ovládání, nezávisle, krouticího

Text:

...spotřebou energia v budícím obvodu. ~ isoučasně odpadají silove ochranná obvody v obvodu kotev motorů, dosud nutné pro-ochranu .před přetížoním. Použitý systém chrání pohon automaticlq proti přetížení proudem i proběhnutí otáčok za každého pracovního režimu. Každý pohon je schopen funkce ve čtyř-kvadrantovám pracovním režimu včetně hospodárná rekuporaoe energie v brsdnám režimu, pokud rokuporovanou energií spotrebuje jiný pohon...

Způsob síťování bílkovinné vrstvy obalu pro potravinářské výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246121

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šmejkal František, Trojna Miian, Franta Jioí

MPK: A23C 13/00

Značky: potravinářské, bílkovinné, síťování, výrobky, způsob, obalů, vrstvy

Text:

...zvyšuje síĺující účinky fonmaldehydu a zlepšuje vzhled výrobku,takže bylo možná enížit jeho koncentraci v sířujícím roztoku. Tím so podařilo snížit obsah forlaldehydu v hotovám výrobku o 30 a únik formaldehydu do ovzduší o 40 . Glycerin v sí 3 246121łujícím roztoku zrovnoměrñuje sušení, čímž oo dosahuje lepäího vzhledu konečného výrobku a ovlívñuje jeho plasticitu, takže odpadá klhčení před dalším zpnacováním na vázucích automatech.Postup...

Nůžky pro stříhání valivým střihem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246120

Dátum: 15.09.1987

Autor: Rubeš Jioí

MPK: B26D 3/20

Značky: střihem, nůžky, valivým, stříhání

Text:

...ćepemykterý je otočně uložen v kole, které je svým ozubením v záběru s ozubením poháněcího pestorku.Nůžky pro atříhání velivým střihem ae používejí pro stříhání ěirokých tlustoetěnąýoh pásu plechu. Jejich výhodou je plynulý průběh střihu, snížení etřižná síly, silových ipiček e rázü e snednějäí dimenzoväní pohonu. Ľeoheniemue pohonu nožových eení je jednoduchý e má minimální počet opotřebovetelrąých částí, přičemž pohon je řešen pouze jediným...