Archív za 1987 rok

Strana 126

Jednoruční sekerka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246200

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petrov Alexander Siemonov, Grafe Ernst

MPK: B26B 23/00

Značky: jednoruční, sekerka

Text:

...nárazu eekerkau dochází k poruchám automatického systemu.Dalším ve světe známým výrobkom je aekerka auetralské výroby značky CLARK. U tohoto zařízení je zásobník oddčlen od sekerky a je umíatän na tue pracovníka. Spojení mezi topůrkem a zásobníkem je řeleno gumovou hadičkou, což zneenadřmje pohyb pracovníka v terénu a dochází často k přetrlení hadiělw. JChemickou Jednoruční sekerku. je mozno poulít k aplikaci chemiclwchrlatek stimuluáícíoh...

Univerzální hydraulický nahrnovací nakládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 246198

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eerník Jioí, Doboichovská Libuše, Vencl Lubomír

MPK: E02F 3/42

Značky: nakladač, univerzální, nahrnovací, hydraulický

Text:

...kde obr. 1 znázorňuje boční pohled a obr. 2 půdorysný pohled.Housenicový podvozek ł ku příkladu z vyřazených razících kombajnů má v zadní části umístěný pohon 3. Na bočních a zadních čéstech rámu housenicováho podvozku l jsou umístěny opěrky Q, které slouží pro stabilizačni opěry - nejsou kresleny při práci ve větších úklonech. V přední části housenicového podvozku ł je umístěna skříňová nástavba 3 v níž je uložen krátký vynášecí hřeblový...

Kosmetický nebo mycí přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246197

Dátum: 15.09.1987

Autori: Soukup Václav, Srstka Jaroslav

MPK: C11D 3/46

Značky: kosmetický, přípravek, mycí

Text:

...pexidece v epidermis a tím zároveň příznivé ovlivňuje stárnutí buněk. Jeho přítomnost v nsvrhovené kombinaci s podkožním tukem z peace modrého jednak zsjiščuje stabilitu tohoto tuku e zároveň díky vynikající resorpci táto kombinace uplatňuje svoje působení i v epidermálních mikrosomech. Použití vitaminu E ve formě oleje z pšenićných klíčků je výhodné pro přítomnost dalších látek. významných pro pokožku. Navrhovaná kombinace má posilovat,...

Pólový nástavec pro permanentní nízkointenzitní magnetický rozdružovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 246196

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koritta Josef, Matušek Miroslav, Dlabola Karel, Soukup Václav, Romaniak Petr

MPK: B03C 1/14

Značky: rozdružovač, pólový, magnetický, nástavec, nízkointenzitní, permanentní

Text:

...vsezen klín 6. sestavený rovněž z destiček z anizotropního magneticlq tvrdého feritu,avšak radiálnä složených. Na obr. 1 byly pouzity tři destičky, symetricky složené podélně v seskupení 21, přičemž samostatná destičke nedosahujíci k nosníku l je ještě v mezeře 2 přidržována nemegnetickým avorníkem 1 posunutým otvor-em § provedeným v nosníku 1.Až dosud byly bloky A, ia pőlů orientovány takto jeden z bloků, např. i, má ve aměru rediálním k...

Univerzální závěsná zařízení, zejména pro čelně nesené zemědělské nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246195

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vykopal Alois, Beránek Václav, Diblík František, Kadlec Jioí

MPK: A01B 59/048

Značky: zařízení, nesené, nářadí, čelně, zemědělské, závěsná, univerzální, zejména

Text:

...nosných amen 1 je prostřednictvím spojovacího kloubu Q přikloubeno stahílizační táhlo , obdobným provedením přikloubeno i k rámu | za účelom zajištění boční stability závěäenáho rámu pracovního nářadí 2. Dolní nosná ramena 1 jsou připojana klouhem Lg bud přímo a/nebo přes výlqvvná pálq u k ovládacím hydraulickým válcům 12, které jsou horními svorníky 1 § uchycsny k rámu 1 nebo k nosiči závěsu 32.Přestavítelná páka l může být přestavováne do...

Způsob výroby vláknité suroviny pro vyztužování hmot pojených vzdušnými a/nebo hydraulickými maltovinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246194

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fuksa Josef, Písao Jioí, Švejda Miloš

MPK: C04B 16/06

Značky: hydraulickými, vláknité, suroviny, způsob, vzdušnými, výroby, maltovinami, pojených, vyztužování

Text:

...může být s výhodou vyrábčna i z főlie vícevrstvě a z fólie obsahující delší komponenty, dávající výslednámu vláknu určitý specificld charakter.Výhoda vláknitá suroviny podle vynáleou spočívd Jak v jejím vlastnim charakteru,tak v ekonomice Její výroby. Surovina vyrobene fibrileoi syntetické főlie, sestávd z vláken nekruhového průřezu, s ostrými hranemi, různých Jedničných lineárních hmotnosti jednotlivých vláken. Vlákne jsou drsná a mají na...

Drcená kalafuna s nespékavou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246193

Dátum: 15.09.1987

Autori: Švejda Miloš, Mirtes Oldoich

MPK: C08K 3/10, C08K 3/16, C08L 93/04...

Značky: úpravou, drcená, nespékavou, kalafuna

Text:

...ve velkoobgjenových obaloch, dochálelo vlivem skladování k opätovnému pečení o nutnosti ji opät pnecně rozruěit.Naspékání přírodní pryskyřice zabezpečí předmět vynálezu, jehož podstate je, že jako příesdu obsahuje chlorid nudný v mnoiství nejméně | motnostní a 9 hmotnostních dílů kalafuny e nejvíce 5 hllotnostních dílů chloridu sodného ne 5 hmotnostních dílůŘešením podle tohoto vynálezu se usnsdní vyroba mslospotřebitelskćho balení, lépe se...

Zapojení diodoreléového volicího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246192

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mirtes Oldoich, Mirtes Bohumil

MPK: H02J 3/00

Značky: zapojení, volicího, diodoreléového, obvodů

Text:

...spojena s jedním pőlem pojistky É. Druhý pól pojistky Q je spojen s jedním pőlem prvého pracovního kontaktu gł zesilovacího relé 5, jehož druhý pól je spojen s jedním pôlem druhého pracovního kontaktu Ag zesilovacího relé 1. Druhý pól druhého pracovního kontaktu jg zesilovacího relé 5 je spojen s jedním pőlem rozpojouací zástrčky 1,jejíž druhý pól je spojsn s prvým výstupom łâg zapojení. Druhý výstup ígg zapojení je spojen s jedním pőlem...

Směs k přípravě luminoforu pro nízkotlaké rtuťové výbojové zdroje světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 246191

Dátum: 15.09.1987

Autori: Haruda František, Divíšková Jana, Kocián Karel, Štochl Josef

MPK: C09K 11/80

Značky: přípravě, světla, luminoforu, rtuťové, zdroje, směs, nízkotlaké, výbojové

Text:

...Zr/C 2 H 302/4 v množství o,ooo 1 až 0,1 mol a tavidlo tvoří směs kyseliny borité H 3 B 03 a uhličitanu litného Li 2 C 03 v poměru /1 až 6/1 v množství 0,01 až 6 mol . Přídavkem uvedeného koaktivátoru se dosáhne zvýšení jasu luminoforu, zejména v oblasti emisního pásma, emisní oblast se však neposouvá.vynález a jeho výhody jsou blíže objasněny na následujících příkladech konkrétních provedení.P ř í k l a d l Modrý aluminát se...

Zapojení k ovládání uzávěru objektivu pyroelektrického teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246190

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mojžíš Karel

MPK: G01K 1/00, G05D 3/00

Značky: uzávěru, pyroelektrického, objektivu, ovládání, teploměru, zapojení

Text:

...zapojení ovládání podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, kde kotva pohonného elektromotoru Ě je pevně spojene s poháněným mechanismem É. který se pohybuje mezi dvěma pevnými zarážkami 1 a 5 a je napájena z můstkového zapojení čtyř polovodičových spínačů l, 3, Q a 1. Pro jeden směr točení je sepnuta dvojice spínačů l a g, pro druhý směr dvojice spínačů 3 a A. Spínačový můstek je napájen stejnosměrným napětím ze svorek 9 a łg....

Nepřímý způsob chelatometrického stanovení barya

Načítavanie...

Číslo patentu: 246189

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horák Ladisiav, Pechman Václav

MPK: G01N 31/16

Značky: barya, nepřímý, stanovení, chelatometrického, způsob

Text:

...způsobu je kvantitativní reakce, při ktere nedoohází k vytěsňování barya z komplexu chelatonátu barnatého, barevný přechod ze žlutozelené do fialová se děje jedinou kapkou 0,05 mol/litr roztoku měânaté soli, způsob není závislý na množství amoniaku v uvedeném koncentračním rozmezí ani na koncentraci indiferentních amonných,sodnýoh s draselnýeh solí ve formě dusičnanů, ohloridů a chloristanů.Přítomnosti síranových iontů není na závadu,...

Způsob přípravy polotovarů lepených míčů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246188

Dátum: 15.09.1987

Autori: Riedlbauch Václav, Poibyl Josef, Stávek Jioí

MPK: A63B 45/00

Značky: polotovarů, způsobu, zařízení, provádění, míčů, lepených, přípravy, způsob

Text:

...proteiení kruhových főlií po celé jejich plole. Do polokulovité, dutiny jedné poloviny lisovecí ton se .pek vloií polotover lepeného too ob poloviny lisovecí ford se v ddlicí rovine ueevñou.Tím se obe vytvsrovand kmhovd fólie pŕilislzjí lepivýl nduosu us kulovou plodu polotoveru lepeuebo side. Po otevłeuí polouu lisovací form se polotovsr lepeueho aíče vyàme a po oddelení pŕebytkd v míst obvodovebo spoje se pfedí k delit...

Ochranný obvod proti přehřátí transkutánní sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246187

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pojlov Vladimír, Šípek Milan

MPK: H02H 9/02, H02H 3/08

Značky: transkutánní, ochranný, přehřátí, obvod, proti, sondy

Text:

...nárüstu teploty sondy,u níž došlo k poruše.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je uvedeno blokové schéma zapojení.zapojení sestává z vyhřívacího prvku 3 transkutánní sondy spojeného s napájecím zdrojem lg přes proudové čidlo, regulační prvek § a omezovaoí prvek g,.vázaného přes vyhřívanou část L sondy s teplotním čidlem Q, spojeným přes regulační zesilovač i s regulačním prvkem §. omezovací prvek g je spojen s výstupem komparátoru...

Hydraulické oleje s viskozitními indexy až 200

Načítavanie...

Číslo patentu: 246186

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fousek Milan, Pastuszek František, Eapková Alena

MPK: C10N 20/02, C10M 161/00, C10M 101/04...

Značky: indexy, oleje, hydraulické, viskozitními

Text:

...hydraulické soustavy byla co nejdelší, tedy aby olej měl dostatečně velkou termooxidační stalost. Ta je dána jednak chemickým složením základního oleje, jednak volbou typu a obsahu antioxidačni prísady, kterou proto také kvalitní hydraulické oleje vždy obsahují. /U olejů s obsahem dialkylditiofosfátu zinečnatého působí tato přisada k jako inhibitor oxidace. do hydraulických olejů bezpopelného typu se přidávají bezpopelné antioxidanty typu...

Hydraulický rozvod tlakově kapaliny, zejména pro ovládání zvedáku nastřiženého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246185

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hampel Jioí, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Jankovský Jaroslav, Pracný Dušan

MPK: B23D 33/02

Značky: odpadů, zejména, rozvod, ovládání, zvedáků, tlakově, kapaliny, hydraulický, nastřiženého

Text:

...lg, která je napojena na vstup proplachovacího rozváděče 35, jehož odpadní výstup je zaslepen a jehož tlakový výstup je propojen skrze proplachovací jednosmerný škrticí ventil lg s nádrží. Na proplachovací cestu łg je jednak první odbočkou A 1 napojen tlakový spínač ł§.a jednak druhou odbočkou lg napojen tlakový ventil gg, jehož výstup je propcjen s nádrží. Na hlavní tlakovou cestu 1 je jednak tlakovou odbočkou gł přlpojen akumulátor 33 a...

Polymercementové pojivo zejména pro přípravu konglomerovaného kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 246184

Dátum: 15.09.1987

Autori: Olšák Miloo, Veska Jioí, Nagy Vladimír, Trlica Jan

MPK: C04B 26/06

Značky: polymercementové, konglomerovaného, přípravu, pojivo, kamene, zejména

Text:

...použitím obarvsnáho pojiva, snadné zpracovetelnoet především při blokovém výrobním postupu vyplývající z příznivých viskosních charakteristík pojiva a dobré přilnavosti pojiva k plnivu.Z monoalkyleaterd lqseliny akrylová nebo metakrylová jsou vhodné estery jako metylakrylát, etylakrylát, propylekrylát, izopropylakrylát, butylakrylät, hezwlekrylát,Znetylhezqlakrylát. metylmetekrylát, etylmetakrylát a butylmetakrylát.Vhodné jsou disperze...

Zařízení pro zpracování strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246183

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eížek Petr

MPK: C04B 5/02

Značky: strusky, zpracování, zařízení

Text:

...čerpadlo veden do nádrže odlínlovuné vody. Výhody tohoto řešení spočívají především ve velké úspoře elektricke energie v důsledku sníženého počtu granulsčních čerpadel e jejich menšího zatížení, vřvyužití potenciální energie odkslené vody pro zpracování strusky, zkvalítnění grsnulovsného písku a zrušení odkilnvacích jímek e chledících veží.Na příloženém výkresu je znázornäno principiální schéma zařízení podle vynálszu.Do grenulační komory A...

Stabilizační systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 246182

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zeman Jioí, Odda Jan, Novák Josef, Chmátal Vladimír

MPK: C07C 15/46, C07C 7/20

Značky: stabilizační, systém

Text:

...to vedle vysoké ceny, často i kolísavé účinnosti nčkterydi složek podle měnících ss technologických podmínek, především toxicits (je zvláště atributem jednak z nejdčinnějěích stsbilizátord p-nitrosofenolu s některých nitrovpných látek), potíže a likvidsoí destilačních zbytků(např. u síryf, nebo agrcsivní působení některých stabilizátorů, které způsobí korozi zařízení. Při aplikaci stebilizátoru je třeba respsktovat vedle dosažaní...

Dvouvrstvý povlak tepelně namáhaných keramických dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246181

Dátum: 15.09.1987

Autori: Žubrický Jan, Reitmayer Slavomír

MPK: C04B 35/84

Značky: keramických, dílů, namáhaných, dvouvrstvý, tepelně, povlak

Text:

...oovląkem tepelne. n~.mí)un,łn keramických dílů sestávající ze základní a krycí vrstvy podle vynálezu,jehož pocłsteta spočívá v tom, že základní vrstva obsahuje směs 80 až 95 š hmot. Břeťitu a 5 až 20 ia hmot. korundu, zřcděných kyselinou octovou e krycí vrstva směsi 50 až 80 Ío hmot bornitridu a 20 až 50 96 hmot. korunou.Výhodou dvouvrstváho povlsku tepelné namáhnnýcl keramických dílů, eestávající ze Základová a krycí vrstvy, podle...

Zapojení pro řízení činnosti vstupního obsazovacího vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 246180

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koudela Jioi, Reissig Ivo

MPK: F04M 3/00

Značky: řízení, vstupního, činnosti, zapojení, obsazovacího, vodiče

Text:

...na odchozí straně vstupního obsazovaoího vodiče ľ připojujepřes odpor nazkušovacího obvodu zem. V obvodu prvního tranzistoru 1 L vzrůstá proud,úbytok na prvním odporu 5 se zvětěuje, zéporné napětí na kolektoru a bázi prvního tranzistoru T| klesá. Dosáhne-li rozdíl napětí báze prvního tranzistoru T a napětí na druhém odporu R 2 Zenerova napětí první Zenerovy diody § 21, začne touto diodou a druhým odporem R 3 protékat proud. Bidicí proud...

Třecí spojka zejména pro hodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246179

Dátum: 15.09.1987

Autor: Klimešová Jitka

MPK: G04B 19/02, G04B 5/24, G04B 3/00...

Značky: spojka, hodiny, třecí, zejména

Text:

...dvou součástí, a to z trubky a s přeoehem nelisovaného náboje, jehož podstatou je, že v náboji je vytvořen klínový zápich a dosedaoí část třecí plochy je zytvořena pod klínovým zápichem a dále je odlehčena vélcovou plochou.Výhodou vynálezu je, že třecí spojka obsahuje minimum montovaných dílů o je tvořeno pouze dvěma součústmi. Je vhodná tam, kde je požadovťm občasný pohyb s malé hodnoty třocích moment), zejména jako spojka minutového kola u...

Postřikové herbicidní prostředky na bázi 3.5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu a 3.5-dijod-4-hydroxybenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246178

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chládek Jaromír, Šabat René, Binko Jan

MPK: A01N 37/34, A01N 25/02

Značky: postřikové, 3.5-dijod-4-hydroxybenzonitrilu, bázi, herbicidní, 3.5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu, prostředky

Text:

...u ioxynilu, která vyplývají z jejich malé rozpustnosti ve vodě.Postřikové herbicidní příprnvky na bázi 3,S-dibrom-tt-hydroaąybenzonitrilu a/nebo 3,5-dijod-tů-hydroazybcnzonitrilu epočívují podle vynálezu v tom, že Jsou tvořeny 3,5-dibrom-4-hydroxybcnzonitrilom n/nabo 3,Ď-dijod-łł-hydroxybenzonitrilmn a nlknlickou solí etylendiamintetraoctová kyseliny v molárním poměru 3.S-dibrom-It-lnydrozqrbenzonitril n/nobo...

Válcovací stolice s měnitelnou vzdáleností stojanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246177

Dátum: 15.09.1987

Autori: Srb František, Pražák Václav, Volfová Eva

MPK: B21B 31/00

Značky: válcovací, měnitelnou, stolice, vzdálenosti, stojanu

Text:

...podle vynálesu, kde ns obr. 1 je znázorněns válcovaci stolice s prsoovnimi horizontálnimi válci univsrzálni stolice s na obr. 2 je zndzornäns stolice, přebudovsná ne čistou horizontálu s horizontálnimi prscovnii válci duo stolice.Rám válcovsci stolice (obr. 1) se skládá os stojsnu | strsns obsluhy s stojanu 2str-sna pohonu, která jsou spojsny minimálně tŕemi pf-sdepnutými kotvsmi 2. Předepnutikotev 2 je zajiitlno pomoci mstice g. la kotvách 2...

Způsob přípravy kontaktní vrstvy na P typu polovodičových látek skupiny A .sup.III.n.B .sup.V.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246176

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tlustý Jioí, Urban Ivan

MPK: H01L 21/02

Značky: skupiny, přípravy, polovodičových, vrstvy, kontaktní, sup.iii.n.b, sup.v.n, způsob, látek

Text:

...zinek Zn dochází během vtavení ke zpêtné difuzi zinku Zn skrze kontaktní vrstvu ven, což může způsobit elektrickou degradeci kontaktu a obtíie při temnokompresi. Na povrchu kontaktu se vytvoří kysličník zinečnatý ZnO ztäžující přihodování kontaktovacího drátku.Vyše uvedená nedostatky jsou odstranäny způsobem přípravy ohmická kontaktní vrstvy podle vynálezu, jehož podstatou je vskuovd usnesení vrstev titanu Ti n hliníku Al,popř. titenu...

Zařízení pro vnitřní chlazení fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246175

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ambrož Vladimír, Dobáš Ivan, Novosad Miroslav Kralupy Nad Vltavou, Exnerová Karla, Huml Jioí Csc, Švajgl Oldoich, Eejgl Jioí

MPK: B01F 13/00

Značky: chlazení, fermentoru, zařízení, vnitřní

Text:

...Chladicí trubkové registry uspořádané podle vynálezu kladou totiž hydraulický odpor vzestupnému proudění zápary v prostoru kolem stěny fermentoru.a tím zrychlují proudění zápary v prostoru kolem stěny fermentoru. Přitom nedoohází k hyd raulickému zastínění opačných stěn chladicích trubkových registru vzhledem ke smeru toku zípąry Chladicí trubkové registry zasahují minimálně do pracovního prostoru iennentoru, čímž je vylouöen jejich...

Prostředek pro chemickou regeneraci studní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246174

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koula Karel, Zavázal Karel, Lidaoík Miloslav

MPK: E03B 3/15

Značky: regeneraci, studní, prostředek, chemickou

Text:

...sodného. Na regeneraci takovéto studny se používá asi 400 kg kyseliny solné. stačí zde tedy použití přídavku 0,01 hmotnostních komplexotvornéhoS výhodou lze například používat komplexotvorná činidla jako jsou dietylon -diaminotetraoctan sodný a dihydroxyetylglycin sodný. Lze však používat i jiných komplexotvorných látek, které mají schopnost reagovat s dvou a třímocnými kationty za vzniku stálých komplexu/napŕ....

Zařízení pro indikaci výšky hladiny sypkých a tekutých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246173

Dátum: 15.09.1987

Autor: Štipaník Otakar

MPK: G01F 23/00

Značky: sypkých, zařízení, tekutých, indikaci, výšky, materiálů, hladiny

Text:

...je umístěn v blízkosti výstupku druhého permanentního magnetu a je připojen k elektronickému obvodu.Vyšší účinek zařízení pro indikaci výšky hladiny sypkých a tekutýoh materiálů je dán tím, že ložiska, ve kterých je uložena indikační vrtulka a magnetické spojka, kterou tvoří dva permanentní magnety. jsou zabudována do uzavřeného tělesa, což vylučuje jejich zanášení kontrolovaným médiem.Navrhované řešení používá pulzního snímaní a zpracování...

Způsob biochemické detekce nervově paralytických látek v organickém extraktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246172

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vávra Miroslav, Kvasnieka Karel

MPK: G01N 21/25

Značky: detekce, látek, paralytických, biochemické, způsob, nervově, organickém, extraktu

Text:

...v organickém extraktu vycházejí z převedení inhibujících látek z organickéhn rozpouštědla do vodného roztoku bud reextrakcí nebo po odpaření organického rozpouštědla. Při převedení inhibitorü cholinesterázy z organického extraktu do vodného roztoku dochází ke ztrátám hledaných látek vytékáním. sorpcí, nedokonulým delením mezi vodnou a organickou Eázi, hydrolýzou, a navíc je tento postup zdlouhavý a vyžaduje značné zkušenosti při...

Peristaltický pulsátor k vytváření pulsujícího proudu kapaliny při voltametrických měřeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 246171

Dátum: 15.09.1987

Autor: Herman Karel

MPK: G01N 27/48

Značky: proudu, vytváření, kapaliny, pulsátor, měřeních, peristaltický, voltametrických, pulsujícího

Text:

...vyplněná kapalinou,přičemž nad pružnou hadičkou je upraven zdroj mechanických kmitů kolmých na podélnou osu pružné hadičky, a mezi pružnou hadičkou a zdrojem mechanických kmitů je situován tlačný člen, jehož jeden konec je připevněn k základní desce.Výhodou peristaltického pulsátoru podle vynálezu je, že nemá žádný mrtvý prostor a nedochází v něm k nežádoucí zádrži roztoku stanovované látky a zkreslehí jejího koncentračního profilu.Na...

Zařízení pro samočinné ovládání uzavíracího zvonu zásobníku se zvonovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246170

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vávra Miroslav

MPK: G05D 9/12

Značky: zvonu, uzavíracího, samočinně, zvonovým, uzávěrem, zásobníku, zařízení, ovládání

Text:

...nad hladinovýn zásobníkem, přičemž mčřící tyč, zakončena oeezením, je centricky ulozene v ose uzavíracího zvonu a je spojene s pohonnou jednotkou napojenou na spínače, které vymezují jednotlivé polohy měřicí tyče.Příkladné schéma provedení zásobníku uzavíraného uzavíracím zvonem ovládaným měřicím zařízením je na obrázku, ktery je řezen zavážecího zařízení äachtové pece. llěřící tyč l je ulozene centricky v ose uzavíracího zvonu g, který...

Rozvodová skříň, zejména pro traktorová zametací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246169

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kvasnieka Karel

MPK: F16H 57/02

Značky: traktorová, skříň, zejména, zametací, zařízení, rozvodová

Text:

...či pravou stranu smotane plochy.Na výkresoch je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde obr. 1 zobrazuje nárys rozvodky, obr. 2 její půdorys v řezu otočnáho hrdla a obr. 3 představuje pddorys zametacího zařízení s rozvodovou skříní.Na tělese l rozvodové skříně u je vytvořena váloová část 3, na které je otočné uspořádáno otočné vývodové hrdlo j, ve kterém je uložen vývodový hřídel A, jsoucí v záběru svým kuželovým ozubeným kolem í s...

Zapojení pro bezkontaktní indikaci zvolené teploty objektu s potlačením vlivu kolísání teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246168

Dátum: 15.09.1987

Autor: Babíeek Karel

MPK: G01J 5/18

Značky: zapojení, bezkontaktní, indikaci, kolísání, zvolené, okolí, teploty, potlačením, objektu, vlivů

Text:

...teplot okolí. Ilustrují to výše uvedené příklady.Zspojení pro bezkontaktní indikaci zvolené teploty objektu je dále podrobněji popsáno v souvislosti s jeho vyobrazením na připojeném výkresu - obr. 1 , ze kterého je pstrno spojení tepelného detektoru 2 s převodníkem ľ za účelem kontaktního snímání teploty pouzdra čidln tepelného detektoru 2 které má teplotu okolí. Dvě vlnité šípky směřující k tepelnému detektoru 2 naznačují jeho...

Organicko-křemičitá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 246167

Dátum: 15.09.1987

Autori: Neeas Miroslav, Kocur Pavel, Šour Pavel, Plecháeek Václav

MPK: C04B 16/04, C04B 14/10

Značky: organicko-křemičitá, hmota

Text:

...výhodné, použije-li se jako plniva křemenrxých nebo baľytových písků,barevných drtí z přírodních kemeniv nebo drtí speciálních materiálů jako je korund,karbidy kovů, bsryt, ovlivňujících konečné užitné vlastnosti výrobku.Výhody orgenicko-křemičitá hmoty podle vynálezu spočívají v tom, že mechanicky e tepelné aktivované cyprisová jíloviny jako plnivo pryskyšičných pojiv mají příznivý vliv na vlastnosti kompozice snadnou dispergovatelností,...

lntegrovaná textilie, vykazující vyšší transport potu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246166

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mitták Jan, Jelínek Stanislav, Chamrád Milan, Vanieek Pavel, Pavelka Jioí

MPK: D04B 1/00, A41B 17/00

Značky: vykazující, lntegrovaná, vyšší, transport, textilie

Text:

...obłne soustsvsn e tvoří líc, zatínco druhú nít je pŕídavnýn podavaöen pñívddlne pouze k jedné soustevä jehel e vytváří s první nítí rub upletu.Bekouew patentový spis číslo 206 561 ee vztahuje na plolný uplet sestdvející se dvou suoststných s nsvzíjen provásenýeh pletenin, a nich jedne je oboulicní, kdelto druhí, která je jednolícní, je upletene z jennljlí prułnłjlí pŕíse tak, le jí není videt ani na hubu ani na lící úpletu. Oboulícní pletenina...

Zpětný ventil zásobníku oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246165

Dátum: 15.09.1987

Autori: Urbaneík Antonín, Helis Otakar

MPK: F16K 15/08

Značky: zásobníku, zpětný, oleje, ventil

Text:

...cca 1 mm jsou na stejné roztečné kružnici rovnoměrně rozmístěny alespoň tři obvodové kruhové otvory s průtočným přůřezem, který je 30 až 50 násobkem průtočného průřezu průchozího otvoru. Souhrnný průtočný průřez obvodových kruhových otvorů se rovná, případně je větší než průtočná plocha středového otvoru ventilové planžety jejíž polohou v hornín sedle jsouplanžetovým mezikružím uzavřeny obvodové kruhové otvory ve spodní části regulační...

Tažné zařízení za automobily s demontovatelnou funkční částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246164

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wozniak Mirko, Polanka Nad Odrou, Štefl Jioí

MPK: B60D 1/06

Značky: funkční, částí, demontovatelnou, tažné, zařízení, automobily

Text:

...u závěsné koule, vedle které dosedá. Tím se zajistí pripojený závěs proti zcizení. Paka e kuželovým čepem je s výhodou na druhém konci přetočana do držadla. Spojovací díly mohou vytvořit výhodné s oddělitelnou častí jeden celek. Stejně tak i příložky mohou tvořit s pevnou částí jeden celok.Průřez jäklu oddělitelné funkční části a protější pevné části může být libovolný. S výhodou se používá obdćlníkového nebo kruhového průřezu. Dělení může...

Zapojení pro generování přeladitelného harmonického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246163

Dátum: 15.09.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: H03C 3/06

Značky: generování, harmonického, signálu, přeladitelného, zapojení

Text:

...z děličky A kmitočtu je připojen na druhý vstup přepínače § na jehož třetí vstup je připojen výstup ze zesilovače 2. Výstup z prepínače á je připojen na vstup integrátoru 1 jehož výstup je spojen přes tverovací obvod g na výstupní svorku 2. Provádíme-li, v systému znázorněném na obr. 1,signál ze zdroje L ovládacího napětí na napätím řízený generátor g mění se v závislosti na velikosti tohoto napětí kmitočet výstupního signálu, který může...

Peptid s aktivitou hormonu uvolňujícího luteinizační a folikuly stimulující hormon

Načítavanie...

Číslo patentu: 246162

Dátum: 15.09.1987

Autori: Votápek Vladislav, Janovský Václav, Lembak Michal, Bouchner Bohuslav, Kohout Ludik, Matuška Karel, Vymital Josef, Fridrichovský Josef

MPK: C07K 7/20, A61K 37/38

Značky: hormon, peptid, folikuly, aktivitou, uvolňujícího, hormonu, stimulující, luteinizační

Text:

...pryskyřioi, popřípedě s hexapeptídem, vázaným ne chlometylované pryskyřice. Peptidy s aktivitou LH/RH podle vynálezu se odštěpí z nosiče za současného odätěpení chránicích skupin pomocí kapalného fluorovodíku nebo odětěpením peptidu známým způsobem, s výhodou smonolýzou a zévěrečným odštäpením skupin, chrénících postranní řetězce, s výhodou kapalným fluorovodíkem.Takto získané peptidy s aktivitou LH/RH mají již obsah 70 až 80 hmot...

Zapalovací hořák pro najíždění spalovacích a zplyňovacích procesů, uskutečňovaných ve fluidních vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246161

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zimová Danka, Zima Slavomír, Dobeš Milan, Zima Juraj

MPK: F23C 11/02

Značky: zapalovací, vrstvách, zplyňovacích, najíždění, uskutečňovaných, spalovacích, procesu, fluidních, horák

Text:

...A s otvory i pro výstup spalín z hořáku. Pro zepálení směsi vzduchu s plynom slouží zapalovecí elektrods Q, která prochází osou zspelovecího hořáku s která je od ostetních částí hařáku elektricky izolováne kersmickými tělísky 1. V prostoru mezi difuzorem j e kloboučkem 1 je umístěn indikátor spalování g, kterým může být termočlánek nebo ionizační čidlo. Pro snsdnou kontrolu nebo výměnu indikátoru g spalování bez demontáže zspelovscího hořáku...

Tekutá parafinová disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 246160

Dátum: 15.09.1987

Autori: Albrecht Zbynik, Pištilák Oskar, Semela František

MPK: C10G 73/40

Značky: parafinová, disperze, tekutá

Text:

...alkyly Jsou bud o stejné nebo i rozdílnám počtu atomů uhlíku nebo etoxilované se 2 až 10 moly etylenoxidu v molekule. Volba je dáns způsobem zpracování disperze.Použití výše definovsnáho minerálniho oleje, ktorý obsahuje vysoké procento parnfinü o délce C 10 až C 40 v kombinaci s etoxilovarxými alkylpolyglykoletery působí jako solubilizátor, čímž odpadá nutnost úpravy reologických vlastností disperze přídsvkem speciálních solubilizátorü, ve...