Archív za 1987 rok

Strana 125

Spojovací konektor pro optické světlovodné vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 246241

Dátum: 15.09.1987

Autor: Makarov Michail Nikolajevie

MPK: G02B 6/24

Značky: konektor, spojovací, světlovodné, optické, vlákno

Text:

...tom. že válcové otvory i čepy,koncovek jsou vyráběny V poměrně hrubých tolerancích, takže odpadají nákladné přesné operace obrábění nerezových materiálů. Lze použít i výlisků z umělých hmot. Konečný útlum konektoru je několikanásobně menší, než je tomuu konektoru dosud známých konstrukcí. Velikost vloženěho útlumu konektoru zde není závislá na přesností výroby a montáže válcových čepů a otvoru.Na výkresu na obr. 1 je příklad konkrétního...

Zapojení budícího stupně třídy “D”

Načítavanie...

Číslo patentu: 246240

Dátum: 15.09.1987

Autori: Simonov Viktor Porfirjevie, Ivašina Jevgenij Niktarjevie

MPK: H03C 1/38, H03K 7/02

Značky: třídy, budicího, stupně, zapojení

Text:

...je spatřován v rychlém spínání velkých proudů a udržení provozního napětí v rozepnutém stavu, přičemž odpadá nutnost používání derivačního transformátoru.zapojení budicího stupně podle vynálezu bude dále vysvětleno na příkladu u připojeného schématu.Spínačem § je připojen jeden ze dvou zdrojů napětí gl, gz na odporový zesilovač s prvním polovodičovým spinačem lg, rezistorem 1, první pojistkou a druhým polovodičovým spínačem ll Paralelně...

Bezpečnostní brzda větrného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246239

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šopin Viktor Michajlovie

MPK: F03D 7/02

Značky: pohonů, brzda, bezpečnostní, větrného

Text:

...provedení bezpečnostní brzdy podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje schematícký pohled na větrný pohon, obr. 2 řez sloupem stožáru v místě bezpečnostní brzdy a obr. 3 püdorys bezpečnostní brzdy.Větrný pohon je tvořen vrtulí l nesenou náhonovou hřídelí g, která svým držákem 1 je otočně uložena na stožáru Q. Uložení držáku Q je na sloupu stožáru á provedeno přes pružné vložky É. Náhonová hřídel g...

Zařízení pro měření závislosti měrného objemu plastu na tlaku a teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246238

Dátum: 15.09.1987

Autor: Boguslavskij Alexadd Semenovie

MPK: G01N 33/44, G01F 17/00

Značky: plastů, objemu, zařízení, měření, teplotě, tlaku, měrného, závislosti

Text:

...teploty tlakové cely, programové nastavení síly nebo deformace programátorem lg. Všechny naměřené hodnoty teploty, síly nebo dráhy jsou zaznamenávány registračním zařízením gg a vyhodnocovány ve vyhodnocovací jednotce gl.Součtový člen ll slouží k porovnání skutečných hodnot síly nebo dráhy, zjištěných snímačem ll síly nebo snímačem lg dráhy s hodnotami nastavenými v programátoru lg. Programátor lg přes přepínač ll měřicích míst určuje, zda...

Zařízení na třískové opracování konců trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 246237

Dátum: 15.09.1987

Autor: Rjabinkov Dmitrij Iljie

MPK: B23C 3/02

Značky: opracování, konců, třískové, zařízení

Text:

...řemenů łg. Pohonné pouzdro 1 je uloženo v držáku závěsu 22. Na pohonném pouzdru łg je naklínováno první kuželové kolo łł pohonu prvni a druhé stopkové frézy g a iz. První stopková fréza 2 je poháněna čtvrtými kuželovými koly łg. Pohon druhé stopkové frézy łz je prováděn pomocí prvního, druhého a třetich kuželových kol łl, gg a 31. K druhému kuželovému kolu gg je připevněno drážkové pouzdro gg,ve kterém je uložena drážková hřídel gg,...

Zařízení pro přípravu útkové příze pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246236

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koreojak Nikolaj Kalistratovie, Novikov Vasilij Vasiljevie, Babie Gennadij Vasiljevie, Antoninko Vladimír Fedorovie

MPK: D03D 47/34

Značky: stroj, přípravu, víceprošlupní, zařízení, tkací, útkové, příze

Text:

...nábojem gg je na otočném hřídeli gl zajištěn kolíkem 32 pevně uloženým radiálně v otočném hřídeli gl. Kolik 39 při tom zasahuje svým volným koncem do některé Z radiálnĺch drážek il paprskovitě vytvořených v ozubeném pastorku łl (obr. 1) a dutem náboji gg a zasahujícím do rozdílných hloubek, což umožňuje stavitelnost ozubeného pastorku 31, jemuž je přiřazena soustava do stromečku uspořádaných ozubených kol 3 (obr. 1) s odstupñovaným počtem zubů...

Kotevní deska pro výrobu slévárenských keramických forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 246235

Dátum: 15.09.1987

Autor: Rogov Alexadd Vladimírovie

MPK: B22C 21/04, B22C 9/06

Značky: kotevní, jader, slévárenských, keramických, forem, výrobu, deska

Text:

...straně dotykových ploch 5 součástí je krycí rám Ž, který je v úrovni podélné a příčné dělici roviny přesného trvalého modelu opatřen pohyhlivými lištami lg dosedajícími na nefunkční venkovní rozměry li trvalého modelu, dále drážkou ll umístěnou osově shodně s největšími obvodovými rozměry základního tělesa l, vodicími hranamí lj vytvořenými na kolmici k příčné a podélné dělicí rovině pŕesného funkčního tvaru 3 trvalého modelu a dvěma vy...

Způsob připojení a zabezpečení tenkostěnné trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246234

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sažin Gennadij Vasiljevie

MPK: B21D 39/06

Značky: způsob, zabezpečení, trubky, tenkostěnné, připojení

Text:

...se například o tenkostěnnou trubku z plastů, může krátká trubka zasunutá do tenkostěnné trubky nahradit rozpěrný kroužek.Hlavní výhoda zpüsobu připojení tenkostěnných trubek do otvorů podle tohoto vynálezu spočíva v tom, že při zasouvání tenkostěnné trubky do otvoru, a zvláště při utěsňování rozpěrným kroužkem, nedojde k poškození tenké stěny trubky. U tenkostěnné trubky například z plastů je tento způsob jedinou možností, jak nasunout tuto...

Chirurgická jehla pro šití zejména kovovým šicím materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246233

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kirillov Jurij Iljie, Dunse Helmfried, Urbanke Walter, Surovikin Vitalij Fedorovie

MPK: A61B 17/06

Značky: chirurgická, šicím, sítí, materiálem, jehla, zejména, kovovým

Text:

...plochách. Vzniklá Chirurgická jehla je upravena do tvaru oblouku. Lze též vytvořit dvojitou chirurgickou jehlu tak, že tenkostěnnou trubičkou opatřenou špicí je opatřen i volný konec šicího materiálu.Chirurgická jehla podle vynálezu je výrobně velmi jednoduchá a umožňuje velkoeériovou,plně automatizovanou výrobu bez použití speciálních chírurgických jehel, nebot použitým materiálem je pouze vlastní šicí materiál a s výhodou se...

Jisticí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246232

Dátum: 15.09.1987

Autori: Truch Sergej Fjodorovie, Muratov Viktor Alexejevie, Ustinov Alexadd Viktorovie, Kabanic Anatolij Nikolajevie

MPK: H01H 37/74

Značky: jistící, zařízení

Text:

...2 částečný řez jisticím zařízením a obr. 3 a 4 polohu kontaktů před a po aretaci.Jísticí zařízení opatřené krytem 3, do něhož je vložena základní deska 5 nesoucí připojovací konektory Q a 1, je vhodným způsobem, např. nýtem ł, upevněno k základné l bimetalu g.K připojovacímu konektoru É je uchycen pružný nosič Q ve tvaru pásku s kontakem lg a případně opatřený kotvou ll. Připojovací konektor 1 nese pevný kontakt lg. K základní desce E je dále...

Hladinový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 246231

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zusin Vladimír Jakovlevie, Eernoivanov Vjaeeslav Ivanovie

MPK: G01F 23/62

Značky: hladinový, snímač

Text:

...vodicí plošky ll, které slouží k vedení plováku §. Ve svislé rovině,procházející podélnou osou tělesa l leží též osy postranních otvoru l, které jsou rovnoběžné s osou středového otvoru 3. Postranní otvory A slouží jako vedení držáků É s permanentními magnety §. Ve spodní části tělesa l je asi do jedné třetiny jeho výšky ve vnitřní stěně stře 1 vedení ll příčníku 1 (obr. 3). Vedení ll dosahuje k po dového otvoru l vytvořeno v tělese stranním...

Žíhací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246230

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tjurikov Viktor Konstantinovie, Krasavin Vasilij Michajlovie

MPK: C21D 9/08, C21D 9/00

Značky: žíhací, zařízení

Text:

...upraveny otvory pro přiváděcí potrubí teplonosného média a pro odváděcí potrubí.Výhodou žíhacího zařízení pro žíhání provozované tlakové nádoby podle vynálezu je především to, že žíhání je možno provádět V době plánovaných odstavení jaderného reaktoru, že nevyžaduje zvláštní demontážní práce na tlakové nádobě, zařízení betonové šachty reaktoru zůstává nedemontováno a dále lze celý proces žíhání provést dálkovou instalací zařízení a dálkovým...

Odměrný blok pro měření s přimým vyhodnocováním spotřeby nafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246229

Dátum: 15.09.1987

Autori: Trušin Boris Nikitovie, Paškov Arkadij Borisovie

MPK: G01F 3/36

Značky: odměrný, spotřeby, měření, vyhodnocováním, přímým, nafty

Text:

...3, ale má větší objem. Velká odměrná nádoba Ě je opatřena dolním kalibračním šroubem lg. K zúžené spodní části velké odměrné nádoby Q je připojen spodní hladinový spínač Z, jehož druhá část je připojena k zúžené části dolní nádržePropojení jednotlivých uvedených hladinových spínačů Q, , 1, lg, s přiřazenými nádrže 5 mi l, Ě či odměrnými nádobami 3, É je provedeno tak, že ke zžené části odměrné nádoby Q, § nebo nádrže l, § je přivařeno...

Dveřní zárubeň k dodatečnému osazení do dveřního otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246228

Dátum: 15.09.1987

Autori: Naumjenko Igor Petrovie, Bondar Jefim Semjonovie, Voznyj Valerij Fedorovie

MPK: E06B 1/08

Značky: osazení, zárubeň, dveřního, dveřní, otvorů, dodatečnému

Text:

...příčky nebo stěny.Uvedené nevýhody dosud známých zárubní pro dodatečné osazování do dveřnich otvorů se odstraní dveřní zárubní k dodatečnému osazení do dveŕního otvoru, opatřeného v ostění a nadpraží montážní drážkou, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestává z nekovových stojin, nadpraží, prahové spojky, montážních a krycích líšt pravoúhlých průřezü, kde stojiny a nadpraží jsou v rám spojeny montážními lištami fixovanými v...

Zařízení k ovládání brzdového ventilu pro přívěsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246227

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nikolskij Vladimir Alexandrovie, Jagodin Valerij Michajlovie

MPK: B60T 7/08

Značky: přívěsy, ovládání, zařízení, brzdového, ventilu

Text:

...kde lano je opřeno na obvodové ploše naváděcího vedení, čímž vzdálenost lana od obvodové ploše naváděcího vedení je nulová.Páka l ruční brzdy je propojena ramenem 3 s hřídelem 3, který má na konci pevně připevněnou k hřídeli g páku 5 pod sklonem směřující do základní polohy g páky 5. Na páce A je Vytvořeno naváděcí vedení 5. Do páky A je kyvně vložen na poloměru vyklápění 5 od osy hřídelečep 5. V čepu É je upevněna levá koncovka 1 lana 8.Q...

Zapojení střídačového napáječe s předstabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246226

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wetzel Wilhelm, Puchov Vladimir Nikolajevie, Lizin Alexej Ivanovie

MPK: H02M 7/48

Značky: zapojení, napaječe, předstabilizací, střídačového

Text:

...ggg výkonového stŕídače gg je spojen se zápornou napájecí svorkou Ql zapojení, se záporným vstupem § 53 filtru gl, s anodou zpětné diody gg. s druhým pőlem elektrolytického kondenzátoru lg, s druhým výstupem regulačního potenciometru ll, s druhým pôlem filtračního kondenzátoru ll, s anodou stabilizačnĺ Zenerovy diody lg, se záporným napájecím vstupem lg multivibrátoru lg a se záporným napájecím pölem lg bistabilního klopného obvodu lg.Druhý...

Zapojení obvodu pro kontrolu chodu dvou impulsových kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246225

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pantelejev Boris Petrove, Kozlov Jurij Grigorjevie, Markelov Vjaeeslav Alexejevie

MPK: G01P 3/486

Značky: zapojení, impulsových, kontrolu, kanálu, chodu, obvodů

Text:

...BCD čítače lg a současně na nulovací obvod sestávající z kondenzátoru lg prvního impulsového kanálu a v sérii zapojeného prvního odporu ll a paralelné připojenou první ochrannou diodou ll, která je svoji anodou spolu s jedním vývodem prvního odporu ll připojena na elektrickou nulu a katodou je připojena do společného bodu mezi kondenzátor lg prvního impulsového kanálu a první odpor ll a současně na nulovací vstup lll druhého BCD čítače ll...

Motorový olej na bázi vysokotlakých hydrogenátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246224

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janovskij Karl Abramovie, Zajkina Alexadda Ivanovna, Šicher Vladimír Isajevie Moskva, Kartašev Ivan Ivanovie, Seniekin Viktor Vjaeeslavovie, Bogdanov Kirill Michajlovie

MPK: C10M 161/00, C10M 101/04

Značky: hydrogenátů, motorový, bázi, vysokotlakých

Text:

...hořečnaté s alkyly C 5 až C 40, s TBN 100 až 300 mg KOH/q, bazické alkylsalicyláty vápenaté nebo hořečnaté s alkyly C 8 až C 20, s TEN 100 až 200 mg KOH/h, alkenyltiofosfonáty nebo barnaté s TBN 40 až 150 mg KOH/g, bezpopelné disperzanty typu sukcinimidů, bissukcinimidů,Mannichových produktů a esterú alkenylmaleinanhydridu a pentaerytritolu, 0,2 až 15 hmot. modifikâtorů viskozity a depresantů nebo jejich vyvážené směsi, jejichž složkami...

Zařízení na tváření čel spojkového ozubení přesuvných objímek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246223

Dátum: 15.09.1987

Autori: Alexaddov Igor Borisovie, Buchamn Vitalij Jefimovie

MPK: B21K 1/30

Značky: spojkového, tváření, zařízení, přesuvných, ozubení, objímek

Text:

...průměr vnitřní ho ozubení.Použitím zařízení na tváření čel vnitřního ozubení podle vynálezu se dosáhne vysoké produktivity, protože čela zubů jsou tvarována na obou stranách u všech zubů současně na jeden lisovací zdvih, aniž by přebytečný materiál zatékal do vnitřní části objímky.Příklad provedení zařízení na tváření čel spojkového ozubení přesuvných objímek je znázorněn na obr. 1 řezem zařízením, na obr. 2 je částečný pohled na tvářecí...

Mikrovlnný, elektronicky přelaďovaný generátor s dvojpólem o záporném odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246222

Dátum: 15.09.1987

Autor: Leningrad Su

MPK: H03B 7/14

Značky: přelaďovaný, dvojpólem, elektronický, záporném, mikrovlnný, odporu, generátor

Text:

...podle vynálezu 5 odkazem na připojený výkres, kdeObr. 1 je mikrovlnný generátor podle vynálezu, obr. 2 je zařízení pro změnu intenzity vnějšího magnetického pole k řízení kmitočtu generovaného signálu.Mikrovlnný, elektronicky přeladovaný generátor s dvojpôlem o záporném odporu je tvořen podkritickým vlnovodem o čtyřech stěnách 5, g, 5. 1 s ohdélníkovým průřezem, případně nestejným v celé délce, k jehož širší stěně 3 je připojenaktivní...

Způsob úpravy kolon pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 246221

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gileenok Boris Davidovie, Barkman Viktor Chanaanovie, Levickij Valerij Jevgeojevie

MPK: G01N 30/50

Značky: kolon, chromatografii, způsob, úpravy, kapalinovou

Text:

...kolony, kdy tlačnou kapalinou jeroztok kyselina solí podle vynálezu, dále kolonu, kterou již protekla tlačná kapalina nebo akolonu v libovolném stadiu její kondicionace, tedy i kolonu s procesem plnění ukončeným, například kolonu komerční. Jedinou podmínkou, která musí být splněna, je mísitelnost kapaliny v koloně s roztokem použitým k stabilizaci lože adsorbentu podle Vynálezu.Pro dosažení účinku na náplň kolony podle vynálezu postačuje...

Mnohovývodové keramické pouzdro s diagonálním umístěním plochy pro čip

Načítavanie...

Číslo patentu: 246220

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ivanov Vladimír Viktorovie, Anochin Vjaeeslav Nikitovie, Astachov Jevgenij Arkaijevie

MPK: H01L 23/02

Značky: mnohovývodové, pouzdro, plochy, umístěním, diagonálním, keramické

Text:

...současným konstrukcím pouzder PGA možno bud snížit počet vrstev pouzdra nebo zmenšit celkové rozměry pouzdra.Provedení vychází z upravené technologie laminování metalizovaných keramických vrstevs použitím techniky sítotisku, která je používána pro výrobu pouzder dual-in-line.Přínos řešení podle vynálezu spočívá ve zjednodušení konstrukce s cílem přiblížit se možnostem stávající technologie výroby keramických pouzder. Nová konstrukce je...

Způsob měření plošné hustoty textilií a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246219

Dátum: 15.09.1987

Autori: Skadin Vasilij Georgijevie, Zverev Anatolij Ivanovie, Klimenko Valerij Stipanovie, Muller Friedrich, Helm Werner, Delling Klaus

MPK: G01N 21/00

Značky: způsob, provádění, hustoty, tohoto, způsobu, měření, zařízení, plošné, textilií

Text:

...výstupního signálu je úměrná frekvenci výskytu vady v textilii a rychlosti posuvu textílie.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkresu, který představujeZařízení sestává z části osvětlovací, snímačové a reqistrační. osvětlovací část tvoří halogenová žárovka Q napájená stabilizovaným zdrojem gľ stejnosměrného napětí, optika Qa výměnný optický filtr E a nastavitelná měřicí štěrbina Q. Snímačová část obsahuje fotonásobič...

Zapojení pro automatickou kontrolu těsnosti uzávěrů průtoku, zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246218

Dátum: 15.09.1987

Autor: Naumeik Viktor Nikolajevie

MPK: F23D 14/72

Značky: zapojení, hořáku, plynových, průtoku, automatickou, kontrolu, těsnosti, zejména, uzávěru

Text:

...je dána netěsností bezpečnostních uzávěrů l, 3, kterou připustíme, protože nemůže způsobit nebezpečí, a při které se vytvoří takový tlak ve spojovacím potrubí §, že čidlo 3 tlaku na něj reaguje a signalizuje těsnost. V případě větší netěsnosti, než kterou chceme připustit, dochází z míst většího tlaku, tj. před bezpečnostním uzávěrem L a za bezpečnostním uzávěrem Q plyn nebovzduch do spojovacího potrubí Q. V takovém případě se potřebný...

Odpěňovací přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246217

Dátum: 15.09.1987

Autori: Irmscher Helmut, Patrin Alexej Alexejevie, Muller Hartwig, Matajev Arkadij Romanovie

MPK: C11D 10/06

Značky: přípravek, odpeňovací

Text:

...hm. dílů 2-etyl-2-(2-ety 1 hexyl)hexano 1 u, 4 hm. dílú dibutoxydibutyléterů,1,5 hm. dílů 5,8-dietyl-6-ondodekanu, 0,5 hm. dílu 2,2-dibutoxybutanu a 4 nm. dílů stearanu vápenatého. odpěňovací test podle Ross-Millese na dodecylbenzensulfonan sodný i na dodecylaulfát sodný při koncentraci povrchové aktivních látek 4 9/l byl v množství 0,2 q/1 totožný. Napěněná povrchově aktivní látka se přidavkem odpěňovače v množství 0,2 9/1 odpěni během 2...

Způsob výroby odpěňovacích přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246216

Dátum: 15.09.1987

Autori: Áksenko Alexadd Alexaddovie, Gavriljuk Leontij Michajlovic, Nazarjan Miron Migranovie, Koljada Vladimír Alexaddovie

MPK: C11D 10/06

Značky: přípravků, odpěňovacích, výroby, způsob

Text:

...2-ety 1-2-(2-etylhexy 1)hexano 1, 2-etyl-2-(2-ety 1 hexoxylhexanol, 5,8-dietyl-6-on-dodekan, 2,2-dibutoxybutan, dibutoxydibutyléter a ještě další zbytky produktů vedlejších reakci, které nedokážeme běžnými analytickými metodami určit, přičemž vzájemný poměr jednotlivých látek je závislý na kvalitě použitých surovín a průběhu aldolizace.Výhody postupu podle vynálezu spočívají v tom, že tímto postupem získáme disperze,u nichž nedochází k...

Zapojení rozhodovacího obvodu digitálního přenosového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 246215

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sycev Maxim Maximovie, Romankov Petr Grigorjevie

MPK: H04B 14/04

Značky: systému, rozhodovacího, zapojení, přenosového, digitálního, obvodů

Text:

...tvoří vstup zapojení se vstupními svorkami l. 3. K prvnímu konci sekundárního vinutí transformátoru 25 je připojen první vstup prvního diferenciálního zesilovače pzl. K druhému konci sekundárního vinutí transformátoru E 5 je připojen první vstup druhého diferenciálniho zesilovače 253. Střed sekundárního vinutí je uzemněn.K prvnímu vstupu prvního diferenciláního zesilovače ggl je přes první kondenzátor gl připojena báze tranzistoru Q, která...

Pračka na praní filtračních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246214

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mitev Dimitr Tomov, Raškovskaja Natalija Borisovna

MPK: B01D 41/04

Značky: filtračních, prvků, praní, pračka

Text:

...kanál, spojující tak oba konce přeruše~ ného spodního válcového plášte pračky. Do prostoru odtokového kanálu propadnou během praní filtračních prvků větší tužěi nečistoty, jako například písek nebo větší kamínky, a tím se zabráni zvýšenému otěru povrchu filtračních prvků, případně jejich pctrhání od těchto tuhých nečistot.V některých případech je vhodné opatřit hřídel bubnu pračky na obou koncích kruhovými čely, aby nedocházelo k otěru mezi...

Zapojení pro registraci sériových dat s vlastní výstupní frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246213

Dátum: 15.09.1987

Autori: Flisjuk Oleg Michajlovie, Bilov Vladimír Michajlovie, Töpper Johannes

MPK: H04B 3/00

Značky: zapojení, frekvencí, výstupní, registraci, vlastní, sériových

Text:

...na vstupní adresové sběrnici 13 paměti lg adresy paměti lg. Signal ze svorky 3 data se ukládá do paměti lg pomocí prvního vstupu Zł paměti lg. Přepínač gg režimu snímaní a předávánídat nastavuje paměč lg pomocí druhého vstupu paměti lg do stavu zápisu a současně nastavuje přepínač gg zápisových a čtecích impulsů tak, že jako zápisové impulsy přivádí do paměti lg signál ze svorky g data platná.Po uložení signálu ze svorky A data do paměti se...

Torická kontaktní čočka s těžištěm vysunutým směrem k jejímu okraji, forma k její výrobě a způsob výroby forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246212

Dátum: 15.09.1987

Autor: Müller Gerd

MPK: G02C 7/04

Značky: její, vysunutým, způsob, forem, kontaktní, směrem, forma, čočka, výroby, torická, těžištěm, okraji, jejímu, výrobe

Text:

...a 2. Řez je veden středem prohlubně 2, která má negativní tvar ztluštění Ž odlévané čočky. Střední část lg odlévací plochy až k průměru 6 mm má torický tvar s osou cylindrické složky natočenou do zvoleného úhlu k nákresně. Osa ll, která je osou obvodové hrany lg je současně osou otáčení formy v polymerizačním přístroji a shoduje se s optickou osou odlité čočky, jak je vyznačena čárkovanou přímkou na obr. 2.Obr. 4 znázorňuje v příčném axiálním...

Zapojení pro omezení budicího proudu v tyristorových měničích

Načítavanie...

Číslo patentu: 246211

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martini Horst, Kechajov Georgi Stojanov

MPK: H02P 1/16

Značky: měničích, budicího, omezení, zapojení, proudu, tyristorových

Text:

...omazovače je zapojena odporová jednotka napájená napětovým zdrojemVýhodou zapojení pro omezení budicího proudu podle vynálezu je skutečnost, že budicí proud stejnosměrného motoru nemůže zakmitâvat pod hodnotu, která odpovídá nastavení napěčąvěho diodového omezovače, což zaručuje, že v žádném případě nebude uvedena do činnosti ochrana minimálního budicího proudu a nedojde k odstavení válcovací stolice a přerušení výroby.Provedení zapojení k...

Hlídač niti textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246210

Dátum: 15.09.1987

Autori: Standžaliev Jordan Marinov, Angelov Angel Borisov

MPK: D05B 51/00

Značky: hlídač, strojů, textilních

Text:

...např. šicího stroje nebo pletacího stroje je V dráze pohybu zpracovávané nitě v blízkosti pracovního místa vetknut hřídel l. Na hřídeli l je otočně uložena snímací kladka 2, která sestává z válcovité části Q a z kuželovité části4. Válcovitá část Ä snímaní kladky g je opatřena na obvodě vodicí drážkou á pro opásání hlídanéKuželovitá část 1 snímací kladky g je opatřena pravidelně po obvodě rozmístěnými drážkami 1, které probíhají ve směru...

Zařízení k povrchové mechanické aeraci kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246209

Dátum: 15.09.1987

Autor: Daneev Panajot Jordanov

MPK: C02F 3/14

Značky: zařízení, aerací, kapaliny, mechanické, povrchové

Text:

...než 0,02.Prutočná konstrukce naruší usmyknutí horní tenkou vrstvu kapaliny (zpravidla jen několik cm) a přispěje tak k lepšímu využití kinetické energie k uvedení spodnějších vrstev kapaliny do pohybu a v kratší dráze kapaliny od povrchového mechanického aerátoru. Je však třeba, aby průtočná konstrukce pod hladinou měla v průtokovém řezu, tj. v ploše kolmé na proudnice kapaliny v usmyknuté vrstvě, poměr ploch konstrukčních prvků k volnému...

Způsob výroby technického naftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246208

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vasilev Boris Vasilev, Sofijanski Vasil Michajlovie

MPK: C07C 15/24

Značky: naftalenu, výroby, způsob, technického

Text:

...naftalenu podle vynálezu. Jeho podstatou je, že fyzikální rafinace pracuje střídavě ve dvou výrobních cyklech. V prvním cyklu se ve třetím rafinačním stupni zpracovává samostatná naftalenová frakce 5 rozmezím teplot tuhnutí 60 až 65 °C, získávaná současně jako chudší frakce ve druhém rafinačním stupni, jako bohatší frakce ve čtvrtém rafinačním stupni, případně jako mezifrakce ve třetím rafinačním stupni, odkapaný naftalenový olej se...

Otočný manipulátor pro válcové pláště velkorozměrných nádob o různých průměrech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246207

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kjueukov Janko Petrov, Ryžov Jevgenij Pavlovie

MPK: B25J 11/00, B23Q 3/18

Značky: otočný, válcové, pláště, různých, průměrech, velkorozměrných, nádob, manipulátor

Text:

...je upevhěn na pevném rámu l. Na vyčnívajícím konci vnitřní části 1 hřídele, je uložena prvni soustava 3 ramena na vyčnívajícím konci 2 hřídele je uložena druhá soustava á ramen.Ramena první soustavy 5 a ramena druhé soustavy 5 spolu svirají úhel daný okamžitou vzájemnou polohou vnější částí g hřídele a vnitřní části Š hřídele. Protínajíci se konce první soustavy 3 a druhé soustavy § jsou sčepovány. Upinaci válcovou plochu otočného...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246206

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ohme Roland, Otto Dieter, Rusche Jochen

MPK: B23Q 7/04

Značky: chápadlo, elektromagnetické

Text:

...účinek vynálezu se projevuje v tom, že nová konstrukění úprava nedovoluje zkřížení upínací desky s obrobkem a zaručuje tak správné napolohování obrobku V obou na sebe kolmých rovinách, jakož i bezpečné dotlačení obrobku na dosedací plochu sklíčidla.Příklaä konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,představujícím elektromáqnetické chapadlo V řezu.Podle vynálezu je elektromagnetické chapadlo l vytvoŕeno...

Mazací uzel ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 246204

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lyr Horst

MPK: F16N 21/00

Značky: ložiska, mazací

Text:

...v podstatě vynález, kterým je mazací uzel ložiska, zejména horizontálního vrtulového čerpadla, s valivými, tukem mazanými ložisky,uloženými v ložiskových skříních uzavřených na jedné straně hřídelovým těsněním a na druhé straně odstřikovaoími kroužky, a jeho podstata spočívá v tom, že stěna ložiskových skříní je opatřena podélným vývrtem, který je na straně odstřikovacích kroužků zakončen tlakovou maznicí a na straně hřídelového těsnění je...

Nízkofrekvenční zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 246203

Dátum: 15.09.1987

Autor: Stark Bernd

MPK: H03G 1/00

Značky: nízkofrekvenční, zesilovač

Text:

...připojen trvale do zvláštní vícepôlové zásuvky, v níž se stýká předzesilovací a výkonové část. V případě potřeby lze takto uspořádaný regulátor vytáhnout ze zásuvky a propojit ho se zesilovačem prostřednictvím vícežilového kabelu s odpovídajícími konektory, takže může sloužit jako dálkový regulátor hlasitosti, aniž by s ním mohl jakkoli kolidovat jiný podobný regulační prvek, ktery v zesilovači odpadá právě díky tomuto uspořádání Při...

Zapojení pro vyhodnocení signálu číslicového snímače měřené veĄičiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246202

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martini Lothar, Krüger Werner, Drechsler Klaus, Müller Horst

MPK: H03K 23/00

Značky: zapojení, veąičiny, vyhodnocení, číslicového, měřené, snímače, signálu

Text:

...paliva.Příklad zapojení pro vyhodnocení signálu číslicového snímače měřené veličiny podle vynálezu je zjednodušeně znázorněn v blokovém sohématu na výkresu. zapojení pro vyhodnooení signálu Číslicového snímače měřené veličiny s daným kvantováním výstupního signálu je dále popsáno v aplikaci na indikaci a záznam množství paliva, spotřebovaného motorovým trakčnímprostředkem. K měření spotřeby paliva je použit číslicový snímač průtoku,...

Rozkládací pásový dopravník girlandového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246201

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bauer Michael, Böttger Hartmut

MPK: B65G 21/06

Značky: pásový, dopravník, girlandového, rozkládací, provedení

Text:

...díly Q, které současně nesou horní a spodní girlandovou válečkovou stolici lg a łâ. Mezi jednotlivými středními díly 5 jsou nosná lana ll rozvírána rozpěrkami ll nosných lan ll. Nosná lana ll jsou jedním koncem zakotvena na poháněcí stanici 1 nebo zakotvena jiným způsobem mimo ni. Druhým koncem jsou nosná lana ll zakotvena do vratné stanice l nebo rovněž mimo ni. VVratná stanice l je provedena bez pohonu, može však být provedena i s pohonem....