Archív za 1987 rok

Strana 124

Zařízení pro přívod přídavného plynu do fluidní vrstvy s vlastní fluidační tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241233

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrdlieka František, Kutzendörfer Zdenik

MPK: F23C 11/02

Značky: vlastní, plynů, vrstvy, fluidační, přídavného, tekutinou, přívod, zařízení, fluidní

Text:

...7 do fluídní vrstvy 4 a dále z přívodního kanálu B přídavného plynu upraveného vně fluidního zařízení a napojeného na vodorovné potrubí ti přídavného- plynu a z hlavního přívodu 9 fluidační tekutiny, zaústěného do fluidního roštu 2 pod přívody 3 fluidační tekutlny. Přívodní kanál B přídavného plynu je napojen na přívodní potrubí 1 D prídavného plynu. Mezi vodorovnymí potrubímí 6 přídavného plynu jsou mezery 11. Do fluidní vrstvy 4 je dále...

Fluidní zařízení s odvodem nefluidujících částic z fluidní vrstvy v něm vytvořené

Načítavanie...

Číslo patentu: 241232

Dátum: 15.09.1987

Autori: Trnobranský Karel, Loueanský Stanislav

MPK: F23C 11/02

Značky: vrstvy, odvodem, fluidní, vytvořené, zařízení, nefluidujících, částic

Text:

...je jednoduchá, zařízení lze upravit podle potřeby pro každý požadovaný výkon.Fluídní zařízení podle vynálezu je V příkladném provedení znázorněno na přilože něm výkresu, kde na obr. 1 znázorňuje řezneíluldujících častíc, obr. 2 znázorňuje řez A-A z obr. 1 stejným zařízením s odvodem nefluidujících častíc, obr. 3 znázorňuje řez DD z obr. 4 znázorňujícím alternativní provedení zařízení a obr. 4 znázorňuje řez C-C z obr. 3 alternativním...

Násobič kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241231

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kaše Oldoich, Hrabovský Miroslav

MPK: H03B 19/00

Značky: násobič, kmitočtu

Text:

...o referenčním kmitočtu mi., a obvod 8 výnechání impulsu je opatřen prvním vstupem pro druhý signál o referenčním kmitočtu n . ÍO.Vstupní signál o kmitočtu f se přivádí do časové základný 1 Synchronizované na průchody vstupního signálu nulou nebo jinou předepsaíiou úrovní. Časová základna 1 výdává řídící impuls pro ovládání činností dalších obvodů násobiče kmitočtu. Při prvním průchodu vstupního signálu nulou se vynuluje čítač 2 a předřadný...

Násobič kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241230

Dátum: 15.09.1987

Autori: Švaral Ján, Petrík Jaroslav

MPK: H03B 19/00

Značky: kmitočtu, násobič

Text:

...určujícího rychlost vyprazdñování přednestavitelnéha děliče kmitočtu.vynález bude dále blíže popsán podle přiloženeho obrázku, na němž je znázorněno schéma zapojení příkladnêho provedení násohiče kmitočtu podle vynálezu.Časová základna 1 je pripojená svým prvním výstupem na druhý vstup čítače 2, svým druhým výstupem na první vstup paralelního registru 3 a svým třetím výstupem na druhý~ vstup přednastavitelného děliče 4 kmitočtu. Výstupy...

Zapojení desky logiky pro mikropočítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241229

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šírl Vladimír, Stanik Vladislav

MPK: G05B 15/02, G05D 3/12

Značky: logiky, desky, zapojení, mikropočítač

Text:

...jehož výstup je spojen s prvním odporem R 1. Vstup třetího obvodu íNV 3 typu invertor je spojen s výstu 241229pem šestého třívstupového obvodu NSCB typu NAND, jehož jeden vstup je připojen na svorku start ST, druhý vstup je současně připojen na svorku větr VE a na jeden vstup sedmého třívstupového obvodu N 307 typu NAND, třetí vstup je současně připojen na svorku teplota TE a na druhý vstup sedmého třívstupového obvodu N 8537 typu NAND, jehož...

Způsob výroby obložení třecích spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241228

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hübscher Rudolf

MPK: F16D 69/00

Značky: třecích, způsob, spojek, obložení, výroby

Text:

...s vlákenným vyztužením ze skla nebo syntetických vláken.Uvedenou nevýhodu odstraňuje způsob výroby obložení třeoích spojek z materiálů neobsahujících azbest, jehož podstatou je, že třecí-materlál-se vytlačuje do profilu průřezu kruhu, čtyřúhelniku nebo podobného geometrického obrazca, do jehož jadra je příveden alespoň jeden pramennosné přiVýhodou popsaného zpüsobu výroby je, že umožňuje vyráhět třecí spojky z bezazbestovýchmateriálů...

Aktivní RC dvojpól

Načítavanie...

Číslo patentu: 241227

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hrudková Marie

MPK: H02M 3/155

Značky: aktivní, dvojpól

Text:

...zpětné vazby, přemostěného T-člänku a naznačeném konkrétním provedení napětového sledovače, jakožto zapojení tranzistoru se, společným .kolektorem.Aktivní RC dvojpól obr. z) je přlpojenmezi uzemněnou svorku 2 a neuzemněnou svorku 1. Svorka 1 je spojene se vstupem operačního zesilovače 5 a prvním pólem hlavního zpětnovazebního odporu B. Výstup ope račního zesilovače 5 je spojen s hlavním uz- .lem 3, k němuž jsou připojený první poly...

Způsob čištění vod znečištěných ropnými produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: 241226

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dvooák Pavel, Beran Jaromír, Fox Eduard, Šídlo Pavel, Cipryán Jaromír, Bouzek Jaroslav, Maneal Petr, Lorenc Jaroslav

MPK: C02F 1/40

Značky: způsob, znečištěných, ropnými, produkty, čištění

Text:

...času použitím tlaku 0,2 až 0,5 MPa. Podstatou předmětu vynálezu je dále skutečnost,že v 1 m 3 hydroiobizovaného expandovaného perlitu se v průměru zachytí 180 litrů motorového oleje. čištění usnadňuje, je-li znečištěná voda před vstupem do filtru podrobena dispergaci. Předností čištění vod znečištěných ropnými látkami způsobem podle vynálezu je vysoká účinnost. Účinnost byla zjišťována rozborem vyčištěné vody na obsah uhlovodíků...

Třífázový můstkový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241225

Dátum: 15.09.1987

Autor: Štorek Miloslav

MPK: H02M 6/, H02M 7/00

Značky: usmerňovač, třifázový, můstkový

Text:

...spojen s kladnou výstupní svorkou třílázového můstkového usměrňovače. a konce vinutí 51, 52, 53 dru hé třífazové tlumivky 5 jsou spojeny do dru hého společného bodu 54, který je spojen sezápornoit výstupní svorkou třífázového můst , kového usměrňovače. Mezi tyto výstupní svorky jsou zapojeny sériově spojené korekčni kapacity B a 7, jejichž střed je uzemněn.V zapojení podle obr. 1 protéká každým vinutím třífäzové tlumivky 4 nebo 5 jedna...

Zařízení ke stanovení minimální filmotvorné teploty nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 241224

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jáger Vladimír, Kozel Stanislav, Šlauf Miloslav, Bárta František

MPK: G01N 25/00

Značky: teploty, zařízení, filmotvorné, stanovení, nátěrových, minimální

Text:

...elementu přímo s podkladovou deskou se dosáhne jejího ochlazování s relativně vysokou účinnosti za předpokladu účinného odvádění tepla v ohřívane částí termoelektrického elementu, které je možno realizovat nejlépe pomocí ka palinového chladiče nebo vzduchového chladiče s případnou nucenou. cirkulací vzduc.hu.Postup měření na zařízení podle vynálezu je následující Nejprve se povrch podkladové desky očistí a odmastí a na regulátorech...

Průtokoměr pro průběžné, případně úhrnné měření množství mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241223

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pikný Miroslav, Mieánek Jioí

MPK: A01J 7/00, G01F 13/00

Značky: mléka, množství, průběžné, úhrnné, průtokoměr, měření, případně

Text:

...řídící článek V procesu dojení ve zpětné vazbě přes mlkropočítač, který upravuje pracovní charakteristiku dojicího stroje podle činnosti mlečné žlázy. ~Průtolšoměr je tedy možné použít jako au 4tomatizační prvek v technologických lin kách. Kromě toho průtokoměr podle vynále zu je přesný, provozně spolehlivý, bez pohyblivých částí a tím vůči mechanickým v 11 vům necitlivý.Příklad provedení průtokoměru podle vynálezu je schematicky i s...

Zapojení měřiče odebraného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241222

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nový Josef, Novosad Karel, Šmidák Štipán

MPK: G01R 21/00

Značky: výkonu, zapojení, odebraného, měřiče

Text:

...převodníku P 1 proud- napětí, ve kterém je převeden na první napětí Ul, které je na výstupu tohoto prevodníku Pl. Napětí D 1 je přivedeno na vstup prvního lineárního usměrňovače LUl ve kterém je usměrněno a jako první usměrněné napětí ULI je na výstupu tohoto lineárního usměrňovače LU 1, odkud je přivedeno na první vstup 1 součtového obvodu SD. Na výstupu druhého proudového snímače PS 2 je druhý proud 12, který je přiveden na vstup druhého...

Zařízení pro sbírání produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241221

Dátum: 15.09.1987

Autori: Danielka Jindoich, Krumnikl Antonín, Zvolánková Ružena

MPK: A01D 33/10, A01D 89/00

Značky: sbírání, zařízení, produktů

Text:

...v základním provedení, na obr. 2, 3, 4, je řez rovinou A-A z obr. 1 a znázorňuje příkladné provedení sběrných číclel, na obr. 5 je nárys sběrné jednotky podle obr. 1 doplnený nahrnovacími rameny a na obr. 6 je řez rovinou B-B z obr. 5.Zařízení pro sbíránííproduktů sestava z otočného dopravníku 1, tvaru bubnu nebo nekonečného pásu, otočně uloženého na rámu 4 zařízení pro sbírání produktů. Otočný dopravník 1 je opatřen sběrnými čidly 11,po...

Způsob stanovení koroze vnitřního povrchu obalového skla a jejího stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 241220

Dátum: 15.09.1987

Autor: Krajina Antonín

MPK: G01N 33/38

Značky: povrchu, stupně, způsob, stanovení, koroze, jejího, obalového, vnitřního

Text:

...eluátu.Výhody způ-sobu stanovení Ikorroze vnitřnitho povrchu obalové-ho skla a je~jiuho~ stuyp~ ně spwočívaji v tom, že podle tohoto způsobu je možno na základě vizuáwlníhą) posouzení unčit, tktelré partie skladovernýiceh skle 4něnýoh oibalů jsou rkorozí po-jstiženy, jpopřiplatdě sstanovit stupeň koroze a úrčit, u kterých rpaurtií se začíná Ikouroze jprojevovat a zaradit je prednostné Ik plnění, nebo u kterýoh -patrtií již k rozsáhlê...

Zapojení pro přijímání impulsních signálů ze dvou a více těžních lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 241219

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tupý Roman

MPK: G08C 19/18

Značky: přijímání, těžních, signálu, impulsních, více, zapojení

Text:

...zesilovače 103, časového selektoru 104 a vyhodnocovacího obvodu 105. Každá z těchto skupin blokü je připojena k synchronizátoru 106, jenž je společný.lndukční snímač 101, 201, N 01, jímž proCházi těžní lano 100, 200, N 00, je přes zesílovač 103, 203, N 03, spojen s prvním vstupem 1041, 2041, N 041, časového selektoru104, 204, N 04, jehož výstup je připojen k prvnímu vstupu 1051, 2051, N 051 vyhodnocovacího obvodu 105, 205, N 05. Vyhodnocovací...

Zapojení k mikroprogramovému řízení procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241218

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vacovský Josef, Karlík Tomáš

MPK: G05B 19/02

Značky: řízení, procesu, zapojení, mikroprogramovému

Text:

...i .Na připojeném výkresu je znázorněn nejjednodušší příklad zapojení k mikroprogranovému řízení procesů podle vynálezu s použitím běžných elektronických prvků, jejichž4 počet je možné rozšířit podle aplikace pro jednotlivé případy. zapojení sestává ze spínače 1, čítače 2,paměti 4, multiplexeru 7, logického obvodu 11 a generátoru 13 hodinových impulsů. Výstupní bitý 3 čítače 2 jsou spojený s paměti 4. Paměť 4 má čtyři sekce výstupů....

Upínací přípravek pro obrábění různoběžných, zejména rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 241217

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janda Petr, Gabriel Josef

MPK: B23Q 3/18

Značky: upínací, ploch, přípravek, zejména, různoběžných, rotačních, obrábění

Text:

...3. základna 4 a upínací plocha 3 spolu svírají úhel o. Upínací plocha 3 je opatřena vybráním 5 se středicí válcovou plochou 8 pro- středění obrobku 1. Osa 16 středicí válcové plochy B je kolmá na upínací plochu 3 a různoběžná s osou 15 rotace rotačního tělesa 2. V ose 15 rotace je v rotačním tělese 2 upraven středový otvor 17. Ve4 dnu vybraní 5 je v rovině dané středovou spádnicí 11 upínací plochy 3 a osou 15 rota ce je upraveno vybraní 18,...

Způsob přípravy selektivního niklového katalyzátoru na nosiči pro hydrogenace

Načítavanie...

Číslo patentu: 241216

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jašek Petr, Sládek Milan, Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Odlerová Želmíra, Vontor Tomáš, Palát Karel

MPK: C07C 5/05, B01J 23/74

Značky: nosiči, přípravy, niklového, selektivního, způsob, hydrogenace, katalyzátoru

Text:

...a amoníaku a/ľiebo sl.oučeniny odvozenê od amoniaku, s výhodou amonné soli, V molárním poměru 11 v takovém množství, že výsledná koncentrace těchto látek V 1 litru suspenze obsahující 2 až 5 hmot. pevných částic sraženiny je v rozmezí 0,002 až 0,3 mol.V důsledku působení alkalickêho metaboritanu za uvedených podmínek na prekurzor katalyzátoru dojde k substituci některých hydroxylových nebo uhličitanových iontů boritanovými a výsledný...

Zapojení pro řízení stavového regulátoru elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241215

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krmášek Jaromír, Vašek Jaroslav

MPK: H02P 7/00

Značky: regulátoru, pohonů, řízení, elektrického, zapojení, stavového

Text:

...zesilovači a komparatory a řídícího bloku 5, což je tyristorový měníö, včetně řídící části. Dále zapojení podle vyiíálezu sestává z diierenčního bloku 6, tvořeného sumačními zesilovači, vyhodnocovacího bloku 7, což je v podstatě komparátor, poháněcího motoru 8 a čidla 9 otáček,což je v daném případě tachodynamo. jednotlivé bloky 1 až 7, pohaněcí motor 8 a a čidlo 9 otáček jsou potom zapojeny násle- dovně První nastavovací výstup q zadáva cího...

Způsob výroby xerogelové repliky hydrofilní gelové kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241213

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kopecký Jan

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, gelové, čočky, výroby, xerogelové, repliky, hydrofilní, způsob

Text:

...repliky, která při soustružení vznikala, byla snadno zranitelná a výtěžek takto pripravovaných čoček byl značné nízký. Z tohoto důvodu nebyl tento způsob ani po ZOti letech nikde ve výrobě čoček realizovän.Podle tohoto vynálezu se pripravuje pre~.fabrlkát xerogelové repliky polymerizačnírnodlévánim monomerni směsi ve formách,které na rozdíl od dosavadniho známého způsobu mají přesně vytvořenou konkävnía nikoliv konvexní plochu. Formy se...

Bezpečnostní klín k přidržování rozměrných válcovitých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 241212

Dátum: 15.09.1987

Autor: Matura Karel

MPK: F16M 7/00

Značky: klín, rozměrných, přidržování, bezpečnostní, těles, válcovitých

Text:

...rozmezí 30 až 45 °.Hlavní výhodou bezpečnostního klínu po dle tohoto výnálezu je, že sklopným kýva vým pohybem ruční páky, na jejíž hlavici jsou západky opírající se při každém sklonu páky do ozubů rohatek, dochází k postupnému otáčení nosných hvězdicových kol, který ho současně tímto směrem sleduje.Nežádoucímu rychlejšímu pohybu uvolño- vvaneho kotouče, vyvolaněmuhmotností a tla kem zbylých kotoučů v pyramldě, brání rozłložení sil, jejichž...

Způsob uvádění vysokotlakého parního kotle do provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241211

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šedý Václav, Matura Karel

MPK: F22B 35/00

Značky: parního, provozu, vysokotlakého, kotle, způsob, uvádění

Text:

...spalování ve spalovací komoře kotle prudké zvyšovaní výkonu topení kotle, neboť teplotní diference At mezi dvojlceml termočlankü o rüzném ponoru v kovu kotlového tělesa je blízka maximálně přípustně teplotní diferen ci mezi dvojlceml termočlánkü o rüzném ponoru v kovu kotlového tělesa.Příklad provedení způsobu podle vynálezu je znázorněn na připojenérn výkresu zobrazujícím dva parní kotle prepojené jak parní sběrnotl na přehřátou vodní...

Ochrana filtračního prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241210

Dátum: 15.09.1987

Autori: Žádný Ivo, Imrýšek Jan, Fiala Vladimír

MPK: B01D 46/42

Značky: prvků, ochrana, filtračního

Text:

...a ochranný plášť filtrační vrstvu na nosnou konstrukcí filtračního prvku přitlačuje a přídržuje ji. Aby se zamezilo sesunutí ochranného plášte a popřípadě i filtrační vrstvy, jsou ochranný plášti filtrační vrstva na svých obouvkoncích připev něny k nosné konstrukcí flltračního prvkupomocí stahovacich páskü, pružin nebo pry žových prstenců. Ochranný plášť může být na jednom konci uzavřen, takže k jeho přichycení na vnější a vnitřní plášť...

Způsob výroby optických filtrů a barevných pokrytí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241209

Dátum: 15.09.1987

Autori: Helinger Jioí, Barvínek František

MPK: G02B 5/22

Značky: optických, filtru, způsob, pokrytí, výroby, barevných

Text:

...vynálezu je výhodný z hlediska konstrukce vakuoveaparatury, nebot proces probíhá při tlacích 0,5 Pa až 100 Pa a tedy l z hlediska spotřeby energie.Způsob podle vynálezu využívá procesů v, plazmatu doutnavěho elektrického výboje. Iestliže se do oblasti výboje přivádí vhodný aktivní plyn, nejčastěji na bázi uhlíkatých sloučenln, dochází k nanášení dielektríckých vrstev na površích v blízkosti reakění oblasti a ve směru proudu plynu v důsledku...

Zapojení pro vyhodnocování rychlosti otáčení, zejména asynchronního motoru s kroužkovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241208

Dátum: 15.09.1987

Autori: Trojan Miroslav, Helinger Jioí

MPK: G01P 3/44

Značky: motorů, asynchronního, vyhodnocování, otáčení, kotvou, zejména, rychlostí, zapojení, kroužkovou

Text:

...s obvodem rotoru, která vyhodnocuje rychlost otáčení sledovaním rotorového skluzového napětí. .Príklad provedení vynâĺeząuuje schematíc-ky znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr. 1 jeblokové schéma zapojení vyhodnocovací aparatury podle vynálezu a na obr. 2 je grafické znäzornění průběhu napěťových signálu na číselné označených vstupech a výstupech. . .zapojení vyhodnocovací aparatury obsahuje usmerňovať, 2, filtr 3, součtový...

Zapojení pro regulaci jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241207

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bachmann Jioí, Chlouba Stanislav, Helštýn Josef

MPK: G05F 1/66, G05F 5/00

Značky: jalového, výkonu, synchronního, zapojení, stroje, regulaci

Text:

...jeden konec je napájen a druhý konec je spojen s nulovým potenciálem a jezdec je vyveden na výstup 11 obvodu 1 žádané hodnoty jalového výkonu. Porovnávací a integrační člen 2 obsahuje odpory 202, 203, 204, 205 potenciometr 215, kondenzátor 203, operační Zesilovač 201, výkonový zesilovač 207, stejnosměrný motorek 212, stejnosměrný techogenerátor 213, prevodovku 214. Prvý vstup 21 porovnávacího a integračního obvodu 2 je pripojen pres odpor...

Syntetické pryskyřice na bázi kopolymerů nenasycených polymerů s monomery a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241206

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eermák Jioí, Škrob František, Knecht Dalibor, Plachý Karel, Zikuška Jaromír, Koneený Ivan, Chytil Bohumil

MPK: C08F 212/08, C08F 255/00, C08F 220/18...

Značky: kopolymerů, bázi, způsob, nenasycených, syntetické, pryskyřice, jejich, polymerů, monomery, výroby

Text:

...vodíku, peroxodisíranů, (mať-EIZO-bis- jisobutyronitrilu), popřípadě urychlovačů aminů, kovových solí, redukčních sloučenin síryj, regulätorů polymerace, thioalkoholů, jmenovitě laurylmerkaptanu, chloridu a hromidu uhličitého, emulgátorůUJ, eiigyliostátťí a ochranných kololdfą polyvioylalkoholu, me~ ÍĎYÍCBÍUÍIÚZY, hydroxyeithyiceluićzy, izarboxy» níetbylcelulćkzyjl. Vecilo již uvedených monomerü tvoří reaiičíąí garostředí také...

Souprava pro upevnění hrudních elektrod, to je svodů pro elektrokardiografii k tělu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241205

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sasín Miroslav

MPK: A61B 5/02

Značky: svodů, elektrod, tělu, upevnění, hrudních, souprava, elektrokardiografii

Text:

...5 jsou upevněny v pracovních pozících a fixační pas 1 obtáčí hrudník 2 pacienta přes záda a vpředuse opět spojuje s přední částí. Každá elektroda 5 má dutinu B, která je pomoci hadičky 1 D připojena ke společnému vývodu 14, opatřenému odsávacím zařízením 15.Na obr. 2 je znázorněn přiklad provedení elektrody 5. Tato elektroda 5 má přísavnou dutinu H anuloidního tvaru, ktera je vytvo řena z pružného materialu 7. Tento pružnýmateriál 7 je po...

Zapojení měřiče proudu zdrojů vysokého stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241204

Dátum: 15.09.1987

Autori: Boháe Pavel, Slepieka Zdenik

MPK: G01R 19/00, G01R 19/145, G01R 19/04...

Značky: napětí, zdrojů, zapojení, měřiče, vysokého, proudu, stejnosměrného

Text:

...10, jehož výstup je přiveden na vstup prvního zesilovače 11 impulsů. Z výstupu prvního zesilovače 11 impuisů se napájí svítivá dioda 12 opticky navázaná na světlovod 21. Kladný pól rentgenového zářiče 2 je připojen na iontovou bieskojistku 4. Záporný pol filtračního kondenzátoru 14, anodu stabilizačni Zenerovy diody 13, záporný pol napájení prvního zesilovače 11 impulsů, zaporný pól napájení proudem řízeného muitivibrátoru 10 a na...

Spôsob regenerácie aktívneho uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 241203

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vojío Jaromír, Smrž Rudolf, Koepelka Jioí, Bobek Josef

MPK: C01B 31/08

Značky: aktívneho, spôsob, regenerácie, uhlia

Text:

...regenerácia aktívneho uhlia podľa vynálezu je použitie cenove dostupnej chemikálie vodného roztoku alkallckého hydroxidu, ďalej to, že spôsob jeČ nenáročný na spotrebu energie. Zo získané ho roztoku alkalickýcb solí derivátov 3-metylfenolu nie je potrebné tieto izolovat, roztok sa dá použiť priamo pre prípravu prislušných alkalických solí derivátov 3-metylfenolu. Aktívne uhlie je možné opätovne použit v procese.derivátov 3-metylíenolu z...

Přenosná rozebíratelná líheň na vajíčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241202

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kuchao Miroslav

MPK: A01K 41/00

Značky: líheň, rozebíratelná, vajíčka, prenosná

Text:

...líhně podle vynálezu zůstává při jejím využití individuálním, malokapacitním.Příklad provedení podle výnálezu je uveden na připojených výkresech, na nichž je znázorněno na obr. 1 - schematlcký nárys celkového uspořádání přenosné rozebíratelné líhně na vajíčka, na obr. 2 - uspořádání součástí uvnitř pohonnêho agregátu.Pohonný agregát A je připojen pomocí manžetý 14 k inkubačnímu prostoru B pro ukládání vajíček, který je výtvořen nafukovacím...

Mutagenní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241201

Dátum: 15.09.1987

Autori: Florovie Stanislav, Svoboda Jioí, Brůnová Bohumila, Paleeek Jaroslav, Mlekovský Miloslav, Kubelka Vladislav, Machatka Milan, Ellinger Karel, Didek Václav, Mostecký Jioí Akademik, Hrubala Henrich

MPK: C07H 5/04, C12N 15/00

Značky: prostředek, mutagenní

Text:

...reverantů Salmonella.1 000,0 421 4 5 ako positivní kontroly byly použity P ř í k l a d 21 nitrosometylmočovina, vyvolávajicí mutace pouze u kmene TA 1535, 2 2,7-diamino-4,9-dioxy-5,10-dioxo-4,5,9,10 -tetrahydro-4,9-diazopyren, vyvolávající mu tace pouze u kmene TA 1538, 3 protlavin, vyvolávající mutace pouze u kmene TA 1537.Protože kmen TA 1535 registruje účinek mutagenů, indikujícich mutace typu zäměny nukleotidů v molekule...

Způsob přípravy N-(1-naftyl)-etylendiaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246250

Dátum: 15.09.1987

Autor: Grafe Ernst

MPK: C07C 87/16

Značky: přípravy, n-(1-naftyl)-etylendiaminu, způsob

Text:

...je nukleofilní náhrada bromu v 1-bromnaftalenu značně rychlejĺĺ., než při použití. l-chlcrnaftalenu V tomto případě je vhodnějši provést reakci bua za refluxování směsi či mírném přetlaku v autcklávu. Výtěžek je však oproti 1-bromnaftalenu poněkud nižší.Katalýza práškovou mědi, či lépe solemi jednomocné mědi, podstatně urychluje reakci azkracuje nutnou reakčni dobu. Z vyzkoušených katalyzátorů se osvedčil zejména chlorid mědný.N-(1...

Bagrovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246249

Dátum: 15.09.1987

Autori: Thiele Hartwig, Langer Marian, Andersch Dieter, Jacob Siegfried

MPK: E02F 3/92, E02F 3/88

Značky: bagrovací, čerpadlo

Text:

...kola, který je přílehlý k tlakové straně oběžného kola v šířce 15 jeho celkové šířky.výhda bagrovacího čerpadla podle vynálezu spočíva v tom, že tam, kde ze shora jmanovaných důvodů není možno použít citované známé způsoby proti zadírání čerpadla, lze docílit toho, že mezera mezi prstencem oběžného kola a tělesem čerpadla je chráněna proti pronikáni abrazivních pevných částic. Tím se odstraňuje nebezpečí zadírání a zmenšuje se opotřebení...

Způsob stabilizace enzymů pro použití v detergentech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246248

Dátum: 15.09.1987

Autori: Frolov Vjaeeslav Ivanovie, Šukin Vitalij Sergejevie, Pauškin Jevgenij Vasiljevie, Kutovoj Boris Pavlovie, Silinskij Anatolij Alexaddovie, Kostikov Valerij Ivanovie

MPK: C12N 9/96

Značky: enzymů, použití, způsob, detergentech, stabilizace

Text:

...tekuté detergenty prakticky bez enzymové aktivity. Z tohoto důvodu jsou v mnoha případech tekuté prací prostředky s obsahom enzymu pro obchod nepřijatelné.Tyto nevýhody jsou odstraněny podle vynálezu tak, že se na jeden hmotnostní díl enzymu působí 0,01 až 10,0 hmotnostními díly polysacharidu aktivovaného jodistanovým oxidačním štěpením vioinálních diolů polysacharidových jednotek, čímž vznikne odpovídající qlykoprotein.způsob...

Zapojení obvodu pro řízení obnovy obsahu informace dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 246246

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vildgrube Vladimir Georgievie, Gandelsman Josif Lvovie

MPK: G06F 12/16

Značky: obnovy, zapojení, řízení, dynamické, informace, obvodů, obsahu, pamětí

Text:

...součinu, který zpracuje informaci o tom, že je adresována pamät ROM (AROM) a informaci o tom, že probíhá čtení z paměti (MEMR). Výstup tohoto bloku je zaváděn spolu s výstupom bloku časového dozoru na vstupy bloku logického součtu. Výstup tohoto bloku je přiveden na vstup generátoru, jehož výstup PA slouží k přepnutí adresových vstupu dynamické paměti na adresu řádku s obnovovaným obsahem informace a výstup REF je využít pro obnovu obsahu...

Snímač brzdy železničních vozidel pro řízení samočinného brzdění podle zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246245

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šatalov Stanislav Michajlovie

MPK: B60T 8/18, B61H 13/30

Značky: zatížení, řízení, brzdění, vozidel, železničních, brzdy, snímač, samočinného, podle

Text:

...snímače. Při zvýšení nákladu vagönu se zvětší zatěžovací síla snímače, popsaný proces se opakuje a V prostoru pod pístem lg se tlak vzduchu zvýši.Při snížení nákladu vagónu se sníží zatěžovací sila snímače a sníží se též podíl zatěžovací síly, působíoí na pístnici gg. Přetlakem vzduchu V prostoru pod pístem lg se posune píst19 nahoru a pístnice gg otevře vnitřní sedlo dvojventilu gg. stlačený vzduch z prostoru podpístem lg a s ním spojených...

Posuvová jednotka zejména pro souřadnicový měřicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246244

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sergejev Jurij Semjonovie, Krysanov Vjaeeslav Petrovie

MPK: B23Q 5/00

Značky: měřicí, stroj, souřadnicový, posuvová, jednotka, zejména

Text:

...dorazem lg tělesa lgNa obr. 2 je schematicky nakreslen stejný pohled na posuvovou jednotku jako na obr. l,ale posuvová jednotka je V uvolněné poloze. Na rozdíl od obr. 1 je vačka g pootočena a je v silovém dotyku s opěrkou lg ramene lg. Rameno lg je v dotyku se seřiditelným dorazem lgtělesa lg. Třecí kladka 3 í ložisko lg jsou oddáleny od lišty 5,Na obr. 3 je schematicky nakreslen bokorys posuvové jednotky v řezu označeném na obr....

Šachta tepelného výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246243

Dátum: 15.09.1987

Autor: Korniv Oleg Petrovie

MPK: F27D 13/00

Značky: výměníku, tepelného, šachta

Text:

...hranou lg. Dále vnější zkrácený sběrač l svou horní hranou ll navazuje na svislou zavážecí šachtu lg, stejně jako vnitřní zkrácený sběrač É navazuje svou horní hranou lg na svislou zavážecí šachtu lg, v jejímž prostoru je duté, směrem dolů otevřené rozdělovací těleso li, s hrdly lg na odváděnĺ plynů. Pod předehřívaným materiálem je zadržovaoítěleso lg s oboustranným vstupem horkých plynu.Materiál vstupujíoí postupuje směrem dolů prostorem...

Zařízení pro odpružení rozhrnovacího válce u válcových ždímacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246242

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pronin Jurij Alexaddovie, Savanin Vjaeeslav Petrovie

MPK: C14B 1/04

Značky: odpružení, rozhrnovacího, válcových, zařízení, strojů, válce, ždímacích

Text:

...kde obr. 1 znázorňuje jednu stranu odpružení rozhrnovacího válce, které je na druhé straně naprosto shodné, a obr. 2 řez V místě zavěšení válce za vidlicovitá zakončení páky.Rozhrnovací válec l je otočně uložen na pákáoh 3, které jsou kyvně uloženy na čepech ždímaoího válce 3, opatřeného manšonem § stejně jako druhý ždímací válec 5. Páky 2, na kte rých je uložen rozhrnovací válec l, jsou opatřeny nosy gł, kterými dosedají na stavěcí...