Archív za 1987 rok

Strana 123

Upevnenie brzdnej čeľuste závesných brzdných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241324

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hermann Antonín, Brož Teofil, Kucharský Jioí, Hooejš Slavomír

MPK: F16D 65/02

Značky: brzdných, čeľuste, závěsných, zariadení, brzdnej, upevnenie

Text:

...brzdnej čeľuste závesných brzdných zariadeni s brzdnou čeľusťou, ktorá pologuľovitým v-ybraním je uložená na brzdnom čape s pologuľovýmukončením, podstata ktorého spočíva v tom, 4že pologuľa brzdného čapu je opatrená prechodovýlm driekom, ktorého prie-mer ď je menší ako priemer D pologule, pričom brzdná tíeľust je na brzdnom čape upevnená pružnou vi-dličkou v mieste prechodového drieku. iVýhodou upevnenia brzdnej čeľuste závesných brzdvných...

Skrinka na regulačné prvky diaľkového ovládania strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241323

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bajda Miloslav, Kabelka Miloslav

MPK: H05K 5/00

Značky: ovládania, regulačné, diaľkového, strojov, skříňka, prvky

Text:

...z ramien, tvoriacich čelnú stenu je zo spodu predlžené a ohnuté smerom dovnútra.Riešením podľa vynálezu sa umožňuje pomerne nenáročná na technológiu a vysoko 4produktívna výroba skriniek na regulačná prvky diaľkového ovládania strojov. Diely skrinky sa zhotovia len jednoduchým ohýhaním prístrihov plechu. Vyhotovené prehnutia na základne predného dielu slúžia ako zábrana voči ulomeniu, poškodeniu a nežiadúcemu zapnutiu tlačidiel a ovládacích...

Zariadenie na posúvanie krytov a podobných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241322

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hooejší Václav, Bula Lumír

MPK: F16H 19/04

Značky: prvkov, posúvanie, zariadenie, krytov, podobných

Text:

...4júcim s prvým ozubeným koleso-m, uloženým s .kladkmia druhým oz e ý ąkçlesom na čavge uloženom v telese ar a enia. Prvé o zubeintýf-,łtöllêąmřłltlâdka a druhé ozubené koleso sú pevne spojené, kladka je v styku s vodiacou kolajou a druhé ozubené koleso je spoluzaberajúce s ozubeným hrebeňom, pevne spojeným s vodiacou kolajou. e vhodné,ked druhé ozubené koleso má ozubenie s ostrými zubami a hnacia jednotka je tvorená elektromotorom a...

Nástroj na obojstranné nitovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 241321

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krištofová Hana, Hilbert Ivan

MPK: B21J 15/14

Značky: obojstranné, nitovanie, nástroj

Text:

...je nakreslený .nástroj v náryse v čiastočnom reze v polohe po znitovaní jadra elektromeru.Nástroj na obojstranne nitovanie pozostáva z horného kameňa 13 lisovacieho zariadenia uloženého vo vedení 11 a spodného kameňa 14 lisovacieho zariadenia uloženého vo vedení 11. Medzi horným kameňom 13 a spodným kameňom 14 je umiestnenáotočná doska 3. V otočnej doske 3 je upevnené teleso 1, v -ktoro je vytvorená dutina 2. V clutine 2 je péàivhé uložené...

Kruhová kotva so závitom pre systémy elektrických nevýbušných húkačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241320

Dátum: 15.09.1987

Autori: Roman Zdenik, Prokeš Jioí

MPK: H04R 11/02

Značky: húkačiek, nevýbušných, systémy, elektrických, kotva, závitom, kruhová

Text:

...je opatrená pružnou podložkou a maticou pre optimálne nastavenie jej pracovnej polohy.Hlavné výhody usporiadania podľa tohoto vynálezu spočívajú v tom, že kruhové kotva so závitom zabezpečuje plynulú reguláciu vzduchovej medzery a tým aj plynulú reguláclu hlasitosti a dosiahnutie minimálneho príkonu jednoduchým zaskrutkovanim alebo vyskrutkovanim tejto kotvy v pevnej membräne s matxicou.Na výkrese je znázornený príklad uspo-ľ....

Zariadenie pre zmenšenie odporu rotora pri jeho otáčaní v tekutine, predovšetkým diskových strát v hydrodynamických strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 241319

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hora Jioí

MPK: F04D 1/00

Značky: strojoch, otáčaní, zariadenie, diskových, predovšetkým, rotora, hydrodynamických, zmenšenie, odporu, strát, tekutině

Text:

...je úmerný druhej mocnine relatívneho rozdielu obvodovej zložky rýchlosti steny a tekutiny.Vloženim volne rotujúceho telesa obr,2 až 7 medzi stenu rotora a statora podla vynálezu sa dosiahne toho, že volne rotujúce teleso 4 sa bude otáčať pod účinkom otáčajúcej-säťtekutiny medzi ním a bočnou stenou disku 1. Pohyb voľne rotujúceho» telesa však vyvolá otáčanie sa kvapaliny aj vpriestore medzi nim a stenou statora 2.Tekutina zo strany statora 2...

Vlásenkový vysokotlakový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241318

Dátum: 15.09.1987

Autori: Caha Zdenik, Koutský Lubomír, Žáeek Jaroslav

MPK: F22D 1/32

Značky: vysokotlakový, ohrievač, vlásenkový

Text:

...kondenzačné časti.Výhody takéhoto riešenia vlásenkcvého vysołkotlakového ohrievače spočívajú V tom,že je materiálovo aj výrobné menej náročný a okrem toho má zmenšené nároky na priestor. Toto vyplýva z integrálneho prevedenia vlásenkového vysokotlakového ohrievača, ktorý nahrádza dva, resp. tri samostatné výmenniky tepla. Kanál ohrievacej pary s obdĺžnikovými otvormi, napojený na zrážaciu časť umožňuje využiť lsonvekciuohrievacpj pary, v...

Špirálový vysokotlakový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241317

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eapoun Jan, Koucký Lubomír, Žáeek Jaroslav

MPK: F22D 1/32

Značky: špirálový, vysokotlakový, ohrievač

Text:

...rie šenia špirálověho vysokotlakového ohrievača, ktorý nahrádza dva samostatné výmenníky tepla. Okrem investičných sú nižšie aj prevádzkové náklady, pretože takéto riešenie znižuje aj hydrodynamické straty.Na priloženýchvýkresoch je znázornená prevedenie špirálového vysokotlakového ohrievače a jeho schéma zapojenia, kde na obr. 1 je znázornený špirálový Vysokotlakový ohrie-vač, u ktorého na obvode hlavného telesa 1 je prívarená vstupná rúra...

Snímač doletu útkovej nite pre bezkonfúzorové tkacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241316

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koucký Lubomír, Caha Zdenik, Žáeek Jaroslav

MPK: D03D 51/34

Značky: útkovej, tkacie, snímač, bezkonfúzorové, doletu, stroje

Text:

...z prijímača,alebo n-prijímačov elektromagnetického žiarenia, pričom na prenos elektromagnetického žiarenia k prijímačom môžu slúžiť napr. l-n svetlovodov, alebo priamo 1-n prijímačov opatrených tvarovacou clonou.V prijímači sú umiestnené prispôsobovacie, alebo vyhodnocovacie elektronické obvody, ktoré sú spojené s ďalšími obvo-dmi v rozvádzači elektrickým káblom. Prispôsobevacie obvody umiestnené pod bidlenom tkacieho stroja umožňujú...

Zapojenie linkového korektora

Načítavanie...

Číslo patentu: 241315

Dátum: 15.09.1987

Autor: Caha Zdenik

MPK: H04B 3/04

Značky: linkového, korektora, zapojenie

Text:

...pripojený na výstupnú svorku5 a jeden vývod premenného odporu 21. Druhý vývod odporu 3 je pripojený na spoločnú svorku 2, na ktorú je zároveň pripojený jedným vývodom odpor 23 a kondenzátor 22. Druhý vývod kondenzátora 22 je pripojený na druhý v-ývod premenného odporu 21 a neinvertujúci vstup operačného zosilňovače 7. Invertujúci vstup operačného zosilňovače 7 je pripojený na druhý vývod odporu Z 3. jeden vývod odporu 24 je pripojený na...

Zariadenie pre racionálny automatický systém ohrevu látok v uzatvorenom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 241314

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hnízdil Zdenik

MPK: F28B 11/00

Značky: uzatvorenom, ohřevu, zariadenie, racionálny, automatický, látok, priestore, systém

Text:

...priestore,ktorých požadovaná teplota je nižšia ako je teplota odpadového tepla vratného kondenzu.Do ohrievača 15 v uzatvorenom priestore 16 ohrevu látok je privádzané prívodným potrubim 11 tepelné médium - para a prív-odným povtrubím 12 tepelné médium - vratný kondenz.servomotor 7 reguluje tepelné médiumparu pomocou prietokového ventilu 8 pa 4ry a servomotor B mení smer prúdenia vratného kondenzu pomocou tąioýcestného ventilu 1 I...

Zapojenie na identifikáciu materiálov v procese vysokopecnej vsádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241313

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kala František

MPK: H03K 19/00

Značky: identifikáciu, vsádzky, vysokopecnej, zapojenie, materiálov, procese

Text:

...každá reaguje na inú vlastnosť materiálov.Ak napríklad sonda 1 na materiál reaguje, vysiela do riadiaceho centra R signál,ináč signál nevysiela. Na schéme podľa obr. 1 táto skutočnosť je znázornená prepínačmi - ak sonda 1 reaguje na materiál je pripojená na riadiace centrum R, v opačnom prípadeje odpojena. Stavu, že sondy 1, 2, 3,a 4 reagujú priraduje sa číslica 1 ajstavu nereaguje číslica 0. Pri stanovenom poradi sond - na obr. 1 je to...

Skladacia oblúková garáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 241312

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bil Arnošt

MPK: E04H 6/00

Značky: oblúková, skladacia, garáž

Text:

...bez poškodenia jednotlivých dielcov, Konštrukcia oblúkovej garáže je nenáročná na prácnost vo- výrobe a pri montáži. , Prikladné prevedenie skladacej oblúkovej garáže podľa vynálezu je znázornená na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je axonometrický pohľad na garáž v čiastočnom reze, na obr. 2 je čiastočný pohľad na dvojité oblúkové segmenty s koncovými platničkami a dostreďovacími tŕñmi, na jobr. 3 je rez dostredovacím tŕňom a koncovými...

Skrutkovací záves so skrutkovacou poistkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241311

Dátum: 15.09.1987

Autori: Egert Gustav, Manoušek Hynek

MPK: E05D 5/08

Značky: skrutkovací, skrutkovacou, poistkou, závěs

Text:

...montáži a poloha závesu pri zoskrutkovaní so skrutkovacou. poistkou.Skrutkovací záves so skrutkovacou poistkou pozostáva z vrchného dielu 1 a spodného dielu 5 skrutkovacieho závesu, ktoré sú V polovici výšky opatrené driekami 2. Rov 4nako aj skrutkovacia poistka 4 je v polovici výšky -opatrená driekom 2. U skrutkovacieho závesu podľa vynálezu plní nosnú funkciu spodný diel 5 skrutkovacieho závesu so skrutkovacou poistkou 4, ktoré sa...

Zariadenie pre núdzové ovládanie pneumaticky ovládatelnej armatúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 241310

Dátum: 15.09.1987

Autor: Egert Gustav

MPK: F16K 31/124

Značky: pneumatický, zariadenie, núdzové, ovládatelnej, armatury, ovládanie

Text:

...armatúr bola táto činnost obtiažna a zdĺhavá.Vynález rieši núdzové otváranie armatúry použitím ručnej hustilky a vzdušnicového spätného ventilu.~Husti 1 ka je uložená vo výbave cisternového prepravníka, alebo uložená v držiaku priamo v armatúrnej skrini a vzduchové rozvodné potrubie s pripojeným spätným ventilom je vyvedené na dobre prístupné miesto spolu s prvkom pre uzavretie úniku vzduchu zo vzduchového valca. Pri vážnej poruche...

Zapojenie novej pohonnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241309

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bechtold Ludvík, Kršoák František

MPK: F03G 7/00

Značky: jednotky, pohonnej, zapojenie, novej

Text:

...spaľovací proces v spaľovacej komore spaľovacej turbíny. Účelom vynálezu je odstránenie uvedeného nedostatku pri využívaní spaľovacej turbíny ako zdroja pohonu aj pre automobily, traktory a priemysel.Účinok novej pohonnej jednotky podľa vynálezu spočíva predovšetkým v tom, že umožňuje zaviesť nový pohonný zdroj pre automobily, traktory a priemysel so všetkými kladmi spaľovacej turbíny a pneumatického motora, oproti v súčasnosti použí...

Zariadenie pre fetochemickú premenu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241308

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Skupin Lumír, Vyroubal Antonín, Raif Zdenik, Vácha Jaroslav

MPK: H01J 61/00

Značky: přeměnu, látok, zariadenie, fetochemickú

Text:

...je pretláčaná cez ožarovaný priestor, tvorený povrchom nízkotlakovej rezonančnej výbojky z jednej strany a plášťom výbojky z vhodného materiálu na druhej strane. Kvapalina je v priamom kontakte s celým povrchom výbojky, pričom táto je budená bezkontaktne vysokofrekvenčným polom z elektröd spojených s generátorom vysokofrekvenčného pola.Uvedené usporiadanie umožňuje vysokýstupeň premeny energie vysokofrekvenčného pola na ifotochemicky...

Fototermický solárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 241307

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kreidl Michal

MPK: F24J 2/42, F24J 2/28

Značky: fototermický, solárny, systém

Text:

...Vreca.,Tąkýtp~ kompenzáltor je konštrukč ne jednoduchý a nakladovo nenáročný.Príkladv vyhotovenia foto-termického solárneho systému podlla vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je schematické zapojene jednotlivých častí solárneho systému.Solárny systém pozostáva zo suchého doskového rovinného kolektora 1 s priestoroVou absorpciou a odovzdávanim tepla, ako aj z výmenníka 2 tepla, ktorý je s kolektorom 1 ,prepojený cez jeho výstupnú...

Zariadenie na zastavovanie dopravných vozíkov podvesnej dopravy na pohyblivom odbernom mieste

Načítavanie...

Číslo patentu: 241306

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bouzek Jaroslav, Hrudková Marie

MPK: B65G 15/04

Značky: mieste, dopravných, odbernom, dopravy, vozíkov, zariadenie, pohyblivom, podvesnej, zastavovanie

Text:

...sú umiestnené pojazdnévidlíc, čapov, otočných vidlíc a závesných čapov aspoň jeden nosjipčpíso snímačmi opatrený čapom pre spojenie s technologickým zariadením pomocou vidlice konzoly, pričom snímače majú vzájomnú väzbu na magnety nev-yznačených dopravných vozíkov. Zariadenia podľa vynálezu sa oproti doterajšiemu stavu techniky vyznačuje vyš 4ším účinkom spočívajúcim v možnosti zvýšenia výkonu ,rozprestieračaun skrátení výrobného cyklu, vo...

Parotesný, vodotesný, nataviteľný asfaltovaný izolačný a odvetrávací pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 241305

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maneal Petr, Havránek Miroslav, Šafrata Josef

MPK: E04D 5/10

Značky: parotesný, vodotěsný, asfaltovaný, odvetrávací, nataviteľný, izolačný

Text:

...hrubozrnného posypu, a vyriešením povrchovej úpravy na spodnej strane pasa. Použitím hliníkovej fólie bol dosiahnutý maximálny difüzny odporpožadovany pri vytváraní parotesnej vrstvy, hrubozrnně posypy, resp. kanáliky medzi hrubozrnnými posypmi zabezpečuje mikroodvetrávaciu funkciu a dva pozdlžne okrajebez hrubozrnného posypu v šírke 7 až 11centimetłtšg- u-giąžšíujú zájymné Vodotesné spojenie so nátave in( medzi sebou aViáőłu kčňĺí pás...

Zapojenie obvodu na meranie odrazovej rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 241304

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vinš Ludik

MPK: G01P 15/08

Značky: odrazovej, meranie, obvodů, rychlostí, zapojenie

Text:

...betónu. Tento spôsob však nerieši zapojenie a konštrukciu obvodu pre snímanie a vyhodnocovanie odrazovej rýchlostí.Uvedený nedostatok je odstránený zapo 4jením obvodu na meranie odrazovej rých lojsti prgąrzěriagłełttia nameranie povrchovejtvrdosti betónových telies a konštrukcií, po v -zošt-ávajúeeho z-mechanickej clonky spriahnutej s úderníkom tohto zariadenia podlavynálezu, ktorého podstata je to, že mechanická clonka je pohyblivo uložená...

Zapojenie k atívnej ochrane oceľových karosérií automobilov proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 241303

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zvara Ludovít

MPK: C23F 13/00

Značky: proti, automobilov, karoserií, korózii, atívnej, oceľových, ochraně, zapojenie

Text:

...poistky ne závislej na polohe spinacej skrinky obskrinka sa vodivo pripevní jeden vývod elektrického odporu. Na jeho druhý koniec sa napájkuje elektricky izolovaný káblik lubovolného prierezu, ktorý sa cez konštrukčné, či technologické otvory v karosérii .prevlečie až do miesta podľa možnosti čím viac vzdialeného od akumulätorovej batérie, kde sa vodivo pripevní na karosériu. Pričom sa dá výhodne využiť jestvujúcich skrutiek na karosérii....

Solárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 241302

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hoferek Zdenik

MPK: F24J 2/42

Značky: solárny, systém

Text:

...solárneho žiarenia umiestnené v akumulátore 7 pokonverzných foriem solárneho žiarenia. Upravovač 4 zväzku lúčov je usporiadaný vdolnej časti akumulátora 7 a svojim výstupom je orientovaný proti jeho dnu, ktoré je zvnútra opatrené absorpčným povrchom. Obidva prijímače 1 solárneho žiarenia sú vybavené transparentným primárnym koncentrátorom B solárneho žiarenia,ktorým je Fresnelova šošovka. Sekundárny koncentrátor 2 solárneho žiarenia môže...

Zapojenie univerzálneho elektronického zdroja pilotnej frekvencie k regulovaniu a ciachovaniu elektromerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241301

Dátum: 15.09.1987

Autor: Selzer Rudolf

MPK: H03B 1/00

Značky: ciachovaniu, univerzálneho, elektronického, regulovaniu, zdroja, elektromerov, frekvencie, pilotnej, zapojenie

Text:

...potrebné typy a druhy jpilotných elektromerov jedno i trojfázových. Vhodnou voľbou odbočky prepinateľných prevodov prístrojových transformátorov ciachovacej stanice, prevodníka jednosmerného prúdu na jednosmerné napätia a deliča frekvencie sa dosiahnu všet 4ky pilotné frekvencie požadované pre všetky druhy vyskytujúcich sa elektromerov. Obzvlášť výhodné vlastnosti navrhovaného zapojenia vo vynáleze umožňujú veľmi rýchle prevedenie výstupnej...

Zapojení pro vytvoření absolutní hodnoty výstupu měřicího převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241250

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sikora Petr, Šoltys Josef, Patoeka Radoslav, Smejkal Vilém, Stiller Jioí

MPK: G01R 1/30, G01R 1/20, G01R 1/28...

Značky: převodníku, vytvoření, absolutní, zapojení, výstupu, měřicího, hodnoty

Text:

...uplatněné v regulované soustavě pulsniho měniče.Mezi výstupem měřiciho převodníku 1 a počítači zemí 5 jsou paralelné zapojeny dvě sériové kombinace diody 2 a snímacího odporu 3, kde tyto diody 2 jsou zapojeny ve vzájemné opačné polaritě, takže tvoří výhybku. Rozdilový Zesilovač 4 je opatřen dvěma vstupy, znichž každý je připojen ke středu jedné sérivé kombinace.Měřicí převodník 1 s galvanicky odděleným proudovým výstupem je umístěn v...

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 241249

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stuchlik Peter, Dittrich Josef

MPK: H01F 17/02, H01F 31/00

Značky: plošný, odděleným, výstupní, vysokofrekvenční, ohrev, vinutím, hermetický, sekundárním, transformátor

Text:

...vinutí vysokofrekvenčního výstupního transformátoru do pracovní komory zonální tavicí aparatury a přímým připojením induktoru ke koncům sekundárního vinutí se maximálně zkrátí délka přenosovê drahy proudu. Tím dochází k zmenšení ztrát výkonu. Nahrazením izolační průchodky izolační distanční deskou se značně zjednodušuje celková konstrukceN a zmenšuje se výrobní náročnost induktoro vého obvodu zonální tavicí aparatury. 0 dstraněním sériové...

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 241248

Dátum: 15.09.1987

Autori: Markalous František, Letko Pavel

MPK: H01F 17/02, H01F 27/10

Značky: vysokofrekvenční, transformátor, plošný, výstupní, ohrev

Text:

...vynechání kompenzačních kondenzá 4torů paralelne pripojených k sekundárnímu vinutí.Na pripojených výkresech je znázorněn plošný vysokofrekvenční výstu ní transformátor podle vynálezu, kde na o r. 1 je znazorněno jeho primární vinutí a na obr. 2 je znázorněno sekundární vinutí.Primárni vinutí 1 plošného vysokofrekvenčniho výstupního transformátoru je navinuto do spirály tvořené dvěma mčděnýml trubkami nestejného průřezu. Vstupní trubka 3 o...

Zapojení komparátoru pro vyhodnocení shody dvou logických úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 241247

Dátum: 15.09.1987

Autori: Crhák Karel, Altmann Josef

MPK: G01R 17/02

Značky: logických, shody, úrovní, komparátoru, vyhodnocení, zapojení

Text:

...T 1 je jařipojen na první svorku B druhého zdroje napětí, přičemž druhé svorky G těchto zdrojů napětí, zdroje U napájecího napětí a výstupního napětí jsou navzájom propojeny.cinnost komparátoru podle výnálezu je následující je-li na vstupní svorky A a i prvního, respektive druhého zdroje napětí přivedeno napětí shodné velikosti, jsou oba tranzistorý T 1 a T 2 uzavřený a výstupní na 4pěti na svorce X výstupního napětí má velikost napětí...

Způsob výroby kyseliny skořicové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241246

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stratilová Jana, Španihelová Jarmila

MPK: C07C 57/44

Značky: kyseliny, skořicové, způsob, výroby

Text:

...1,1,1,S-tetrachlor-S-ienylpropalíu na kyselinu skořicovou podle vynálezu má výhodu v snadné proveditelnosti a ekonomíckě výhodností, vysokém výtěžku a čistotě získaného produktu.Uvedené příklady blíže popisují způsob výroby kyseliny skořicové, aniž by omezovaly nebo vymezovaly rozsah jeho platnosti.Směs 129 g 1,1,1,B-tetrachlor-B-íeíiylpro panu, 74 g ledové kyseliny octové a 4,9.g 98 kyseliny sírové se za míchání zahříva k varu při 117...

Regulovatelný akustický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 241245

Dátum: 15.09.1987

Autor: Fiala Miroslav

MPK: H04R 7/22

Značky: regulovatelný, akustický, měnič

Text:

...regulovatelným akustickým měničem podle vynälezu je, že odpadá náročnost na rovinnost membráný, odpadá broušení feritů a obtížné opracování a dodržení hodnot jádro. cívky a odpadá lepení feritů a kompletní jednotky. Velkou výhodou je rovněž čelní ovládání, což umožňuje eventuální doladění i ve .smontovaném stavu strojku na maximální akustickou hladinu.Příklad provedení regulovatelného akustického měniče podle vynálezu je znázorněn na...

Podšívka pro ochranné rukavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 241244

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tenora Pavel, Vala Jaroslav, Malík Miloš, Pruša Zbynik

MPK: A41D 19/00, A41D 27/02

Značky: ochranné, podšívka, rukavice

Text:

...Vlastní výroba podšívek se bude realizovat nejčastěji tím způsobem, že na elektrodě příslušného tvaru se provede svaření dvou propletů, pletenin nebo propletu a pleteniny k sobě. Teprve po tomto svaření se provede vyseknutí vnějšího tvaru podšívky vedle svařené linie, zpravidla s ponecháním malého proužku materiálu vedle svaru tak, aby nemohlo dojít k jeho roztrženi.Na připojených výkresech znázorňujeobr. 1 perspektivní pohled na...

Přípravek pro svařování skříňových nosníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241243

Dátum: 15.09.1987

Autor: Holub Josef

MPK: B23K 37/04

Značky: přípravek, svařování, skříňových, nosníků

Text:

...nosníků podle vynálezu, jehož podstata spočívá vtom, že sestává z nosné tyče, která je svým jednímkoncern uložena v pohyblívém vodítku a je- jlchž druhý konec je opatřen vidlicovítým držákem, v jehož vidlici jsou točně uloženy dvě dvojice stavitelných vodicích kladek pro dodržení vnitřního rozmeru a tvaru.Výhodou prípravku podle vynálezu je to, 4že při jeho použití se skříňovvý nosník nemusí předběžně stahovat v. celém průřezu, nemusí se...

Převodník proudu na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241242

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šimek Jindoich

MPK: H01F 40/06

Značky: napětí, převodník, proudu

Text:

...napěťovými svorkami odporu.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schéma zapojení převodníku proudu na napětí podle vynálezu. Ke zdroji 1 je připojeno primární vinutí 2 dvoustupňového proudového transformátoru. jeho sekundärní vinutí 3 a terciarní ví nutí 4 jsou navinuty na prvním jádře B adruhém jádře 9.a spojeny paralelné a jsou napojeny na vstup...

Zapojení číslicového diferenčního členu s regulátorem rychlosti typu relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 241241

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zábrodský Zdenik

MPK: G05D 132/62

Značky: číslicového, relé, rychlostí, regulátorem, zapojení, diferenčního, členu

Text:

...nahoru 11, 21 díferenčního čítače 1 a čítače s dekodérem 2. Svorka zpětnovazebních pulsů 20 je spojene se vstupy pro čítaní dolů 12, 22 diterenčního čítače 1 a čítače s dekoderem 2. Výstup 13 diterenčního čítače1 je spojen s číslicovým vstupem 41 číslico vě analogového převodníku 4. Výstup klad né odchýlky 24 je spojen s prvním vstupem31 obvodu typu relé 3. Výstup záporné odchýlky 25 je spojen s druhým vstupem 3.2 obvodu typu relé 3....

Zařízení k nastavování tvarovaných bižuterních pásků v lisovacích nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241239

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šimek Jindoich, Holub Josef

MPK: A44C 27/00

Značky: tvarovaných, zařízení, lisovacích, nastavování, bižuterních, pásků, nástrojích

Text:

...uložená součást je spojene například. mechanickým nebo jiným převodem s ně kterou pohyblivou částí lisovacího nástroje.Nastavení tvarovaného bižuterního pásku v lisovacím nástrojl se provádí tak, že se k němu před stisknutím lisovacího nástroje přitiskne součást tvarově odpovídající nega 4tívu tvaru pásku a posune se současně s páskem směrem k lisovacimu nástroji.Zařízení k nastavování tvarovaneho bižuterního pásku v lisovacích...

Zařízení k výrobě bižuterních sponek ze zdobeného drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241238

Dátum: 15.09.1987

Autori: Augusta František, Zábrodský Zdenik

MPK: A44C 27/00

Značky: sponek, výrobe, zařízení, bižuterních, zdobeného, drátu

Text:

...Drát odvíjený z cívky je sevřen nejméně jedním párem volně rotačně uložených tvarovacích válců s činnýml p 10 chami na obvodu, mezi nimiž drát protahuje po krocích podavač do lisovacího nástroje na tvarování sponek, přičemž se tvarovací válce pootáči při každém kroku podavače a vtlačuji do povrchu drátu zdobeni. Zařízení k výrobě bižuterních sponek po vném výkresu.àiě vynàlezu umožňuje Zvýšit produktivitupráce a snížit náklady spojené s...

Způsob výroby orientovaně plasticky zdobených bižuterních výlisků z kovových pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241237

Dátum: 15.09.1987

Autori: Husák Pavel, Šváb Pavel

MPK: A44C 27/00

Značky: plastický, kovových, výlisků, způsob, zdobených, pásků, výroby, orientované, bižuterních

Text:

...zdobených výlisků se odstraní způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že pásek se sune mezi dva k sobě přitlačené otáčejíci se válce s tvarovanými činnými plochami na obvodu, mezi nimiž se na pásku tvaruji orientovaná plastická zdobení výlisků, načež se z pásku v lisovacím nástroji spřímočarým vedením částí s činnými plochami vystřihnou orientované plasticky zdobené výlisky.Předvystřižením výlisků z pásku lze o...

Náhonové ústrojí přesného vřetena přístroje na měření úchylek tvaru rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241236

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bezouška Vlastimil, Novák Josef, Sedlák Jan, Eerný Zdenik

MPK: G01B 5/00

Značky: přesného, úchylek, součástí, ústrojí, rotačních, náhonové, měření, tvaru, prístroje, vřetena

Text:

...na suportu přístroje. Předlohova hřidel je opatřena dvě 4ma předlohovými kladkamí, z nichž první je spojene hnacím řemenem s kladkou suportu a druha je spojene předlohovým řemenem s kladkou pomocnêho vřetena.Hlavní předností nahonového ústrojí přesného vřetena podle Vynálezu je oddělení nahonového motoru od přesného vřetena a jeho umístění do základové časti přístroje. Tím se sníží délka a hlavně hmotnost přesného vřeteíía a V...

Snímač k přístroji s přesným vřetenem pro měření úchylek tvaru součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241235

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hűbner Drahomír, Draeka Oldoich, Vodehnal Jioí, Dušák Jan

MPK: G01B 5/00

Značky: tvaru, měření, úchylek, vřetenem, přístroji, součástí, přesným, snímač

Text:

...přesného vřetena. Pevná část planžetového přímovodu je uchycena do základového tělesa, které je ještě opatřeno dvěma pružinovýmí ústrojímiľPrv 4ní pružinové ústrojí je spojene s dvouramennou pákou a druhé pružinové ústrojí s pohyblivou částí planžetovêho přímovodu.Přednost nově navrženého snímače vyplývá z kompaktnosti konstrukce, která umožní větší průměrový rozsah měřených součástí,u nichž lze měření v osovém směru provádět, jednodušší...

Rotor lopatkového stroje s vyměnitelnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241234

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rambousek Zdenik, Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír, Chromý Stanislav, Tihník Vladimír

MPK: H02K 9/06, H02K 9/04

Značky: vyměnitelnými, lopatkami, lopatkového, stroje, rotor

Text:

...pro velikost jejího dynamického namáhání je volena tak, aby nedocházelo k rezonancím v oblasti působení intenzívního buzení nízkých harmonických složek budicích sil.Výhodou uspořádání rotoru lopatkového stroje s vyměnitelnými lopatkami podle vynálezu je to, že montáž rozměrných rotorů a instalování lopatek je možno provést v místě provozu lopatkového stroje. Při výměně .poškozených, například abrazí opotrebovaných, 4nebo zařízení s...