Archív za 1987 rok

Strana 122

Větrná nebo vodní turbína s regulací otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 241366

Dátum: 15.09.1987

Autor: Král Zdenik

MPK: F03D 7/06

Značky: turbina, vodní, regulaci, otáček, větrná

Text:

...s regulací otáček podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že každá výkyvná lopatka na excentricky umístěné ose má své úložné pouzdro opatřeno drážkou, nebo výřezem, do kterého zasahuje jeden z ovládacích válečků upravených na vertikálních posuvných tyčích, které jsou pohybové vázány se zvedacím zařízením.Výhody turbiny s regulací otáček spočívají v plynulém nastavování lopatek v rozmezí od 0 ° až do úhlu 90 °, a tím uovlivnění...

Vrtací tyč k vrtání průchozích otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241365

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schwaller Ivo, Krejcar Emil

MPK: B23B 51/08

Značky: vrtací, vrtání, otvorů, průchozích

Text:

...souřadníce vrtaného otvoru.Uvedené nevýhody odstraňuje vrtací tyč,opatřená ve střední části otvory pro přestavitelné upevnění nástrojů podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že ve výřezu na konci tělesa vrtací tyče je uchycen kopinatý vrták. Výhoda vrtací tyče podle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje vytvořit průchozí otvory do plného materiálu, bez nutnosti jejich předvrtání nebo předlití. Při práci na obráběcích strojích...

Způsob přípravy tekutého pracího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241364

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šíma Milan, Kaška Jioí, Rajdl Josef, Ambrož Vladimír

MPK: C11D 1/94

Značky: přípravy, způsob, pracího, tekutého, prostředků

Text:

...až 10 dílů trojsodné soli kyseliny nitriltrioctové a/nebo dvojsodné soli kyseliny etyléndiamintetraoctové a vody do 10 hm. dílů.Případně obsahující silikonový otdpěňovač a/nebo optické zjasñovací prostředky, 4podle vynálezu tím, že se sodná sůl kyseliny nitriltrioctové a/nebo kyseliny etyléndiamintetraoctové rozpustí ve vodě, k ní se přidá alfaolefin sulfonan sodný a takto připraveny roztok se smíchá s roztokem ostatních složek.Výhody...

Zapojení pro automatické vyrovnání zatížení dvou paralelně pracujících strojů s asynchronním pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241363

Dátum: 15.09.1987

Autor: Starý Stanislav

MPK: H02P 7/74

Značky: zapojení, pracujících, asynchronním, zatížení, vyrovnání, automatické, strojů, paralelně, pohonem

Text:

...impulsů, přičemž výstup součinového členu 8 je zapojen na prvý vstup prvého řídicího obvodu 9, na jehož druhý vstup je připojen výstup generátoru 15 hodinových pulsů a na jehož třetí vstup je zapojen nulovací výstup druhého řídicího obvodu 11 a jehož výstup je zapojen na druhé vstupy hrade 2 A, 28 vstupních impulsů, jejichž vý stupy js-ou připojeny na vstupy dčličü 3 A,SB s totožným dělicím poměrem, které jsou svými výstupy připojeny na...

Dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 241362

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dobáš Ivan

MPK: E04B 1/60

Značky: dveřní, zárubeň

Text:

...kotvou podle vynálezu tvoří jeden celek, vyznačující sevelkou tuhosti rámu, dokonalým spojením se zdivem, takže odolává i velkým rázům,otřesům a dynamickým nárazům, nedochází u této zárubne k uvolňovàní ve zdivu. Umožňuje snadné zazdívání, suvné kotvy se snadno umísťují podle potřeby do příslušných mezer zdícího materiálu. Nahrazuje široký sortiment zárubni a při současné úspoře kovů ve srovnání s tradičními zárubněmu tvaru C umožňuje...

Zařízení k rozvodu topného prostředí do stěn velkoobjemových zásobníků, zejména cukerních sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 241361

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lidaoík Miloslav

MPK: E04H 7/22

Značky: cukerních, zejména, veľkoobjemových, stěn, zásobníku, zařízení, topného, rozvodu, prostředí

Text:

...regulačním prvkem 1 G a üstí do sání ventilátoru 1.V tomto příkladě, kdy topným prostredím je vzduch, lze zařízeník rozvodu topného prostředí přestavěním tří regulačním prvků 5, 15, 18 použít bud pro vytápění stěn,střechy, nebo dna velkoobjemového zásobníku, nebo pro vytápění pouze dna tohoto zásobníku.V prvním případě použití jsou V poloze otevřerť první regulační prvek 5 v rozvodném potrubí 5 a třetí regulační prvek 1 G v sacím potrubí...

Mechanický proměnný převod, zejména pro náhon vysílače polohy servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241360

Dátum: 15.09.1987

Autori: Provazníková Danuše, Wedlich Wolfgang

MPK: F16H 3/04

Značky: vysílače, náhon, zejména, servomotoru, polohy, převod, mechanicky, proměnný

Text:

...vytvořeny ze silného plechu, mají tvar písmene T, v jejich horní části je Vytvořeno ozubení, v prodloužené střední části je vytvořen podélný otvor 23 a ve spodní části každéhosegmenty 6, 9 jsou uložený prodlouženou částí pod sebou, takže jejich prodloužené otvory 23 se podle nastavení obou segmen tů-B, 9 buď částečně, nebo úplně překrýva jí. Výstupky 13, 14 obou segmentů 6, 9 jsou spojený tažnou pružinou 12, která díotlačuje ozubení prvního...

Čidlo pro automatické řízení tahačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241359

Dátum: 15.09.1987

Autori: Weigner 1uboš, Stuchlik Peter, Šimko Ján

MPK: B61B 12/00

Značky: čidlo, řízení, automatické, tahačů

Text:

...tyče. Podle směru jízdy jsou uváděna v činnost jednotlivé (řídící čidla. Čidla jsou uchycena ve svíslých osách vertikálních kladek, které jsou umístěny na konci přední a zadní části stroje a kterými je vyvedeno zabezpečovací lano ke spodní a horní kotvě. Čídla jsou zapojována střídavě podle smyslu pojezdu stroje.Hlavní výhody čídla automaticky ovládaného tahače spočívají v tom, že je z výrobního procesu zcela vyloučen lidský faktor.Při...

Způsob předosevní stimulace osiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 241358

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kocúr Ján, Repeák Vladimír, Schmiedl Juraj, Havlík Milan

MPK: A01C 1/00

Značky: stimulace, způsob, předosevní

Text:

...se pak vyčerpá na tlak 30 Pa. Zařízení bylopuvedenofdo provozu při C 1 .107 F, L 5.103 H,U 5.102-8.103 V. Proměnným napětím se dosahuje pro kon stantní C a L různých výbojových proudů vjsou konkrétne uvedeny v tabulce 1. Zhust ky působí v tomto případě na osívo po opuštění elektrod. Počet zhustků odpovídá počtu půlvln periodického tlumeného proudu, probíhajícího o-bvodem elektrodamí a osívem při jednorázovém vybití kondenzátorové baterie,...

Zapojení pro přepínání řízených funkcí z jednoho ovládacího obvodu na druhý obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 241357

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pozdina František

MPK: D06F 33/02

Značky: přepínání, druhý, obvodů, ovládacího, zapojení, řízených, jednoho, funkcí, obvod

Text:

...výkresu je znázornéno schéma příkladného zapojení pro jařepínání řízených funkcí z jednoho ovládacího obvodu na druhý obvod. První ovládací obvod X je spojen s prvním programovým spínačem X 1, jehož výstup je spojen s rozpínacím ~kointaktem B 2 relé B, tento je na výstupu spojen se spínacím kontaktem B 1 a cívkou relé B. Druhý ovládací obvod Y je spojen s prvním programovým spínačem V 1, jehož výstup jespojen se spínacím kontaktem B 1...

Bezpečnostní zapojení doteků kódovacího relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 241356

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smetana Bohuslav

MPK: B61L 23/30

Značky: zapojení, kódovacího, bezpečnostní, doteku, relé

Text:

...relé nebo jeho bezkontaktního ekvivalentu je připojeno ke zdroji řídicích proudů.Bezpečnostní zapojení doteků kódovacího relé, jehož doteky nemají zaručený spoiuchod, umožní Zvýšit bezpečnost provozovaného zapojení, sníží se nároky na údržbu kódovacího relé a V neposlední řadě umožní použít u značně exponovaneho impulsníhío relé bezkontaktnich prvků, čímž dojde k podstatnému zvýšení spolehiivosti zařízení.Na výkresu 1 je uvedeno bezpečné...

Způsob experimentálního stanovení kapacity nikl-kadmiových akumulátorů s kapsovými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241355

Dátum: 15.09.1987

Autori: Drozd Štefan, Zahradníeek Jioí

MPK: G01R 29/00

Značky: akumulátorů, experimentálního, způsob, stanovení, kapsovými, kapacity, elektródami, nikl-kadmiových

Text:

...přislušné hodnoty nabíjeoíhvo napětí pro stanovení kapacity daného typu nikl-kadmiového akumulátoru byla hodnota nabíjecího napětí zjišťována v širokém rozsahu stavu životnosti těchto akumulátorů cyklovaných jak podle příslušných ČSN, tak i V provozních podmínkách jejich funkce.(dříve NKS 80 po průběhu různých počtů cyklů podle ČSN byly podrobeny vyrovnávacim cyklům při nabíjení proudem 0,25 C 4 A a vybijení proudem 0,2 C 5 A do konečného...

Lyže s protiskluzovou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241354

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hejl Lubomír

MPK: A63C 7/06

Značky: protiskluzovou, lyže, úpravou

Text:

...nastavení do pracovní polohy.Toto zařízení má nevýhodu v tom, že v těžkých sněhových podmínkách jeho funkce přestává být spolehlivá. Mechanismtís se zanáší sněhem a pak nezahírá dokonale.Dále je znám piotiskluzový element na lyže, sestávající z elastickêho. níaterialu, o 4patřeného sponou. Část toho elementu, dosedající na skluznice lyže, je rozšířena a je klínovitêho tvaru s úkosem směřujícím ke špičce lyže. Vyšší strana klínu je zakončena...

Vodotěsný rámový kompletizovaný panel pro suchou montáž z interiéru tunelové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241353

Dátum: 15.09.1987

Autori: Urbaneík Alois, Kubín Sáva, Dubský Ota

MPK: E04B 5/54

Značky: kompletizovaný, interiéru, stavby, montáž, rámový, vodotěsný, panel, tunelové, suchou

Text:

...být spojena na jedné straně nad příčnou profilovou tyčí s příčným krycím páskem s okapnicí, přesahující přes zvýšený okraj vodu nepropouštějící vrstvy nad profilovou tyčí sousedního panelu.Na připojených výkresech je znázorněn vodotěsný rámový kompletizovaný panel pro suchou montáž z interiéru stavby podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zjednodušeně, jako jeden z možných konkrétních příkladů provedení, schéma rámů dvou sousedních a...

Kapalinový uzávěr z plastické fólie pro nádoby s okrajovým profilováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241352

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wedlich Wojfgang, Koe Lubomír

MPK: B65D 41/02

Značky: nádoby, fólie, uzáver, plastické, okrajovým, kapalinový, profilováním

Text:

...kovovým uzávěrům nedochází u kapalinových uzávěrů podle vynálezu k narušování povrchů chemickým faktory.vynález je dále podrobněji popsán podle Jřipojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 řez ve zvětšeném měřítku jednoduchýní uzávěrem obvyklé mléčné láhve, obr. 2 pohled shora na uzávěr, obr. 3 řez uzávěrem z několikavrstvé fólie, a obr. 4 řez jednoduchým uzávěrem obvyklé mléčné láhve, jenž může být na zvláštní praní přetažen až pod...

Zapojení pro tranzistory řízené síťové přístroje pro dálkové napájení zesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241351

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dragomírecký Alexadd, Švejda Jan

MPK: H04Q 1/45

Značky: zapojení, dálkově, síťové, prístroje, tranzistory, napájení, řízené, zesilovačů

Text:

...měřicích oudporů pro proud a napětí na výstup síťověho přístroje podle-če. patentu č. 152 258 však ukázalo, že v důsledku nezabranltelných chybných proudů měřicích odporů se podstatné zhoršila dříve dosahovaná vysoká regulační přesnost výstupního proudu,Úlnolem vynälezu je odstranit tento nedostatek.Úloha je podle vynálezu řešeoa tím, že výstupní měřicí odpor výstupniho pro-udu je zapojen na emltor regul-ačního tranzistolru před měřicím...

Zariadenie na značenie súčiastok, najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241350

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hally Jan, Šimon Liboslav, Jeništa Václav, Vlasák Ludvík

MPK: H01L 21/70

Značky: značenie, súčiastok, integrovaných, zariadenie, obvodov, najmä

Text:

...z elektromotora 10,na ktorého Nýstupnom hriadeli je uložené ozubené koleso 11, ktoré je v zábere s ozubeným kolesom 12 uloženom na skrutke 13.Na skrutke 13 je uložená matice 14, kIuktorej je pripojené lôžlko pre vkladanie stohovacích zásobnílkov 7 súčiastok. Zasúvaci mechanizmus 30 pozostáva z pneumatického valca 31, ktorého piestna tyč je spojená so šmýkadlom 33. Šmýkadlo 33 je uložené vo vedení 32. Na šmýkadle 33 je upevnené pevná...

Spôsob odstraňovania vápnika z produktu rozkladu apatitu kyselinou dusičnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241349

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kotyza Jaroslav

MPK: C01B 25/32

Značky: odstraňovania, vápnika, rozkladu, dusičnou, produktů, apatitu, kyselinou, spôsob

Text:

...Kiu kvapalnej časti sa pridá 859/0 ky« selina fosforečná a po ĺKľýŠÍ-HJÍZÉCÍÍ sa dusičnan válpenatýñoddelí napr filtráciouVýhodou postupu podľa vywnálezu je, že 0 ddelov.anie vápnika .nevyžaduje umelý chlad, zloženie produktu sa .nekomplikuje ďalšími látkami a odstráni sa väčšina pôvodného vápnika.Apatit sa rozlrláda pôsobením 65 kyseli PREDMET vvniàltřazpu,Spôsob odstraňovanie vápnika z produktu rozkladu -apatitu kyselinou dusičnou vyznačný...

Spôsob plynovochromatografického stanovenia homológov a izomérov alkylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241348

Dátum: 15.09.1987

Autori: Král Jioí, Filip Radoslav

MPK: G01N 30/48, G01N 30/02

Značky: plynovochromatografického, spôsob, izomérov, alkylbenzénov, homológov, stanovenia

Text:

...stanovenia alkylbenzénov, ich homológov a izomérov do Ca ako aj izopropylbenzénu, ,n-proupylbenzénu a. styrěnu, ktorého podstatou je, že a.ko stacionárna fáza sa .použije 4-n-pentylacetofenön- 0-4-n-ety 1 oxybenzoyloxím v podohladenej nematickej teplotnej oblastiHlavnou výhodou spôsobu plynovochromatografiického stanovenia alkylbenzénov je jeho rýchlosť. K stanoveniu je potrebná desatina času .ako Ipri doteraz známych spôsoboch....

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 241347

Dátum: 15.09.1987

Autor: Procházka Václav

MPK: G01N 1/28

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...tlakového vzduchu do skúšanej súčiastky, ktorá je položemá na podrložkách.Výhody upinaoieho zariadenia sú v tom, že 1.9 zabezpečené vzduchotesné closadnutieprívodu tlvak-olvého vzduchu na ústie sküanej súčiastky, takže možno zmerat presne množstvo pretečeného vzduchu.Príklad prevedenia upinacleho zariadeniaV základovej doske 1 je vytvorená drážka li pre uloženie strmeňa 11, v ktorom je cez vodiaci kameň 15 nasłkrutkovaná, zakotvená pohybové...

Spôsob prípravy sorbentov s vysokou hustotou chemicky viazanej oktadecylovej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241346

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sokol Václav, Novák Miroslav, Skoepek Jan, Kochta Zdenik

MPK: B01D 15/08

Značky: hustotou, viazanej, oktadecylovej, přípravy, fázy, chemicky, sorbentov, vysokou, spôsob

Text:

...prostriedku.Podstata vynálezu. spočíva teda V tony-že na bezvodý silikagél pôsobí N,N-dimetyl amínotoktadecylsilán alebo oktadecyldimetylchiorsilán s bezvodým pyridínom, pri tlaku 10 až 50 Pa, príp. v prítomnosti neaktívneho bezvodého rozpúštadla, ako napr. tolué.nu, pri teplote 100 až 190 °C po dobu 10 až 170 h, pričom zastúpenie jednotlivých zložiek sa volí tak, že pl( prostredia sa pohyhuje v rozmedzí 7 až 8,5.Úloha pK prostredia je...

Zapojenie komunikačného alfanumerického terminálu, najmä pre technologické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 241345

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petrů Vladimír, Šeda Jan, Švarc Josef, Sochor Jioí

MPK: G05B 15/02

Značky: zariadenie, technologické, komunikačného, najmä, terminálu, alfanumerického, zapojenie

Text:

...4.Komunikačný ailfanumerický terminál podla zapojenia môže pracovať V móde vstupnom a zobrazovacom.Vo Vstwpnom móde sa .znak a klávesnice 1 terminálu odošle najprv cez komunikačný mikropočítač 4, ktorý je súčasťou terminälu do riadiaceho systému 7. V ňom sa spraco 241345je a vo forme v akej bol prijatý sa odošle späť do komunikačného mikropočítača 4. Po transtormácii do pracovného kódu sa prenesie do z-obrazovacieho mikropočítača 9, ktorý -v...

Pečiatkovací mechanizmus súčiastok, najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241344

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kubeika Vladislav, Grmela Vladimír

MPK: H01L 21/70

Značky: integrovaných, pečiatkovací, mechanizmus, obvodov, najmä, súčiastok

Text:

...a bez nárokov na väčšiu údržbu. Ďalšou výhodou pečiatkonvacieho mechanizmu oproti doterajším zariadeniam je väčší výkon a naväzn-osť na iné mechanizmy značiaceho zariadenia.Pečiatkovací mechanizmus súčiastok, najmä integrovaných obvodov je znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 jenakresulený närys zariadenia v čiastočnom reze, na obr. 2 je n-akreslený pôdorys zariadenia.Pečiatkovací mechanizmus súčiastok, najmä integrovaných...

Automatické zariadenie na nanášanie ochranných povlakov striekaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241343

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Paleeek Jaroslav

MPK: B05B 13/00

Značky: ochranných, striekaním, povlakov, zariadenie, automatické, nanášanie

Text:

...obr. 1 nárys a obr. 2 pôdorys zariadenia.Na nosnej konštrukcii 1 je umiestnená nekonečná reťaz 2 opatrenä otočným upínacím zariadením 5 pre upnutie striekanej súčiastky 4. Na Ikoncoch nosnej konštrukcie1 sú umiestnené striekacie iřabiny 6, 2 v 1, opatrené striekacimi idýzami 9 spojenými s vačkou li a palcom 11.Na strope striekacích kabin 6, 21 sú umiestnené odsávače 7. Po stranách nosnej konštrukcie 1 sú umiestnené vysušovacia tunely 20,...

Značkovacie zariadenie súčiastok, najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241342

Dátum: 15.09.1987

Autori: Votava Vladimír, Veselý Ivan, Ježek Karel

MPK: H01L 21/02

Značky: súčiastok, značkovacie, tranzistorov, najmä, zariadenie

Text:

...to je značenie tranzistorov, vytvrdenie znaku a balenie do .sáčkov v priamej náväznosti.Značkovacie zariadenie súčiastok najmä tranzistorov, je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse, na obr. 2 je nakreslený pôdorys z obr. 1, na obr. 3. jenakreslený dávk-ovací kotúč vo zväčšenej mierke, na obr. 4 je nakreslený bokorys z obr. 3, na obr. 5 je nakreslený rez vytvrdzovacím...

Spôsob detekcie.alfa. -amyláz v géloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 241341

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lededvinová Marie, Stanik Jan, Janka Václav

MPK: C12N 9/26

Značky: géloch, amyláz, spôsob, detekcie.alfa

Text:

...gél oddeli a vymyje vodným roztokom obsahujúcim 1 objem 0,05 až 0,2 mo 1.l 1 acetátového npufru o pH 4,5 až 6,0 a 2 až 5 objeinov zmesi etanol-acetón 21 až 51 obj., čim sa z gélu V »mieste pôsobenia azt-ainyläz vymyjú enzým-om uvoľnené farebné fragmenty a miesta, kde aa-arnylázy nepôsobia, zostanú nezmenené.Výhodou tohto farebného substrátu je, že je rozpustný vo vode a rv pufroch, ale dá sa z týchto roztokov Ikvantitatívne vyzrážat...

Zariadenie pre optickú excitáciu nosičov náboja

Načítavanie...

Číslo patentu: 241340

Dátum: 15.09.1987

Autori: Cudlín Zdenik, Šula Božetich, Pipal Lubomír

MPK: H01L 33/00

Značky: zariadenie, excitáciu, náboja, nosičov, optickú

Text:

...excitáciu.nosičov náboje podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že uzáver krycstatu je V mieste uloženia »vzorky olpatrený otvorom,cez .ktorý je vedený svetlovod polovodičového zdroja žiarenia. Zdroj žiarenia je uchytený na chlladiči. Medzi uzáverom kryvostatu a chla-dičom je umiestnené tepelné tienenie z tepelno-izolačného materiálu.Vynálezom je možné realizovať úspornéa efektívne zariadenie pre ~optickú excitáciu n-osič-ov...

Zapojenie kontrolného zariadenia súboru prívodov s čipmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241339

Dátum: 15.09.1987

Autori: Špidlen Vítizslav, Patoeka Josef

MPK: G05B 19/18

Značky: zapojenie, súboru, zariadenia, kontrolného, čipmi, prívodov

Text:

...výrobe pol-ovodičových súčiastok na súboroch .prívodovĎalšou výhodou zapojenia je, že umožňuje súčasne vyhodnocovať viacej vopred sta unovenýclĺ parametrov spájkovaných čipov,alebo natkontaktovaných prívodov na kontrol-ovaných sñboFochprívo-dov s čipumi.Malo-ip j nom výkrese je znázornená prikťtľddéřrigšgtiie zapojenia, kde je v blokovom zapojení nakreslené prepojenie jednotlivých riadiacich obvodov a symbolické zobrazenie...

Zapojenie ovládacieho modulu pre verifikáciu vstupno-výstupných liniek mikropočítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241338

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vitamvás Zdenik, Loueka Miloslav

MPK: G06F 9/44

Značky: liniek, modulu, ovládacieho, zapojenie, mikropočítačov, vstupno-výstupných, verifikáciu

Text:

...toho môžu ovládací modlul obsluhovať osoby bez znalosti problematiky mikropočitačovej riadiacej techniky po cca SOmi-.nútovom zaškolení.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia orvládavcielio mo 4dulu pre verifikaciu vstupno-výstupný-chl llniek miakropočítačov.Zapojenie ovládacieho »modulu pozostáva z programového- modulu G dekodéra funkcii priipojenéh-o cez darov-ü zbernicu 11, adresovú zbernicu 12 a riadiacu zbernicu 13...

Most pre uloženie hrabľových dopravníkov pod banské dobývacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241337

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kutal Tomáš, Kueera Vladimír

MPK: E21F 13/10

Značky: dobývacie, uloženie, hrabľových, banské, dopravníkov, stroje

Text:

...jednou z ďalších nevýhod .doteraz známeho usporiada-nia hrabllových doprarvníkov je, že na každý typ .súčasne používaný-ch typov hrablových duopravníkov sú potrebne zvlášť upravené nahrňovacie štíty a konzoly na vedenie dobývaících strojov.Vyššie popísané nedostatky odstraňuje most pre uloženie hrabľových dopravnílkov pod banské dobývacie stroje .podľa vynáleznu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený základnou doskou, ku ktorej je...

Polovodičový logický integrovaný obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 241336

Dátum: 15.09.1987

Autor: Homolka Dimitrij

MPK: H03K 19/20

Značky: logický, integrovaný, obvod, polovodičový

Text:

...na vývod 13 napätového.prvku 11, vývod 22 vztažnej napätovej úrovne prvkov 20 je pripojený na vývod 23 napätovéhuo prvklu 11. Vývod 14 napätového prvku 11 je pripojený na vývod 10 | 1 vzťažnej napätovej úrovne celého integrovaného obvodu, vývod 24 napätového prvku 21 je pripojený na vývod 13 napätie-velmo prvku 11.Na obr. 2 je napäťový prvok 21 reprezentovaný diödou zapojenou V priepustnom smere a napäťový prvok 11 .má nulové napätie, takže...

Zapojenie vybíjacieho člena spínacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241335

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sulke Vladimír

MPK: H03K 17/56

Značky: spínacej, zapojenie, jednotky, člena, vybíjacieho

Text:

...odporu báze.Ďalšou výhodou spínacej jednotky podľa vynálezn je zväčšenie stnm-osti prevodovej charakteristiky spínacej jednotky, čo je spôsobené zápornuou spätnou väzbou, ktorú vytvárajú obvody pomooného tranzlstora.Na obr. í je príklad využitia vynáiezu v riešení TTL hradlas otvoreným kolektorom,na obr. 2 priklaćř využitia výnálezu u v-ýŠtďpnébo lprąvodníka pre hradlowé matice Vstwpoowzirozhodovacou úrovňou 3 UBE. V obidvoch...

Sklársky kmeň vhodný pre výrobu E-skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241334

Dátum: 15.09.1987

Autori: Varhaník Jioí, Petoík Stanislav, Kanánek Václav

MPK: C03C 13/00

Značky: sklársky, kmeň, výrobu, vhodný, e-skla

Text:

...prostredia, pretože použitý sírnikový systém ičerenia umožní vylúči-it používanie ekologicky škodlivých surovín, ako je kazivec a jedovatých surovín, ako je arzenik.Ďalšou výhodou dôležitou pre výrobu je,že môžeme ugšgral.itppmer oxidu vápenatého a oxidu hore natého» CaD M 30, čím sa upnąxą index, lomu do rozumedzenia požadovaného pre vlákna do laminátov a súčasne sa posunie pomer ůaOzMgo na hodnotu kvartérnehwo eIutektika sústavy oxid...

Svorkovnicový plechový kryt pre elektrické stroje a prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241332

Dátum: 15.09.1987

Autori: Háder František, Dušek Jan

MPK: H02K 5/04

Značky: plechový, stroje, elektrické, prístroje, svorkovnicový

Text:

...stena svorkovnioovéhoi velka je celistvá. Výhody tohto riešenia svorkovnicoveho krytu sa uplatňujú aj pri jeho nakloneni od zvislej OSI.Príklad vyhotovenia svorkovnicového plechového krytu. podľavynąiązu je uvedený na priloženom výkrese na ktorom obr. 1. zetä evňovacim kolikom privare ným zvnútra ku svork-ovniconvej skrini aobr. 2 zobrazuje svorkovnicový kryt, ktoré ho Iupevňovaici kolik dosadá čelom na stenutesnenia umiestneného »medzi...

Lanový vozík s mechanizmom vyťahovania ťažného lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 241331

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kapl Josef

MPK: B61B 11/00, B61B 10/00

Značky: tažného, mechanizmom, lanový, vozík, vyťahovania

Text:

...lanáči, medzi hnacou a prítlačnou kladkou sa docieli toho, že po zastavení vozíka na zarážke vznikne me-dzi lanom, lanáčom a kladkami trenie, začne sa súčasne otáčať bubník a lanáč, a tým pretáčat okruh obežného lana alebo odvíjat vratné lano a vyťahovať tažné lano.Ťažné lano je vyťahované silou, úmern-ou sile vyťahovania voľného konca ťažného lana medzi hnacou a prítlačnou kladkou a uhlu owpásania lana na lanáči. Koniec tažného lana je...

Zariadenie na detekciu akupunktúrnych bodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241330

Dátum: 15.09.1987

Autori: Böhm František, Vaniš Radomír

MPK: A61H 39/02

Značky: bodov, zariadenie, akupunktúrnych, detekciu

Text:

...pričom výstup lineárneho ohmetra je pripojený na vstup indikátora so svetloem-ituvjúcimi diódami.Výhody zariadenia na detekciu akupunktúrnych bodov podľa vynálezu sú v tom, že má malé rozmery a umožňuje zachytiť v jednom zorno-m poll snímaciu sondu aj indikačný údaj. Presnejšie určuje akupunktúrny bod kontinuálny rozdelením optických indikátorov. zachytáva kvalitatívne zmenyNa pripojenom ivýkrersenje .schematlcky-zndbernené zapojenie...

Zariadenie na ťažbu viskóznych olejov z otvorenej skládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241328

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janeeka Jioí, Piškytl Jaromír, Daníeek Zdenik, Zamastil Jaroslav, Labudková Jioina

MPK: F23K 1/04

Značky: otvorenej, ťažbu, zariadenie, olejov, viskóznych, skládky

Text:

...sa rozlíeva po hladine, čím sa zvyšujú straty energie, čerpacie zariadenie vnútri koša .nie je plne využité, nakolko väčšina roztápaného oleja opäť tuhne na širokom povrchu nádrže. Olej sa neroztápa dostatočne, čerpadlo beží občas naprázduno a-dochádza k prehrievaniu -oleja so všetkými vyššie uvedenými nepriaznivými účinkami.Uvedenú problematiku je výhodné riešiť pomocou zariadenia v zmysle vynálezu.Zariadenie pozostáva z dvoch nádrží...

Spôsob výroby labutienky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241327

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šimko Timotěj, Zbooílek Aleš, Mrázek Dušan

MPK: D06M 19/00, A41G 9/00

Značky: výroby, spôsob, labutienky

Text:

...mastiacim účinkom. Nakoniec sa surovina v odstredivke zbaví vodného roztoku na vlhkost c~oa 35 0/0 hmotnostných vody na sušinu a suší Asa pri teplote cca 95 C na lvlhikost -8 až 18 percent hmotnostných vody na -sušinu do rozprestretia sa vetvičiek zástavíc. Po sušení sa surovina nechá vychladnúť. Z takto pripravenej suroviny sa ďalej vyrába labu 241327tienka spôsobom podľa vynálezu, napriklad podľa niektorého z dalej »uvedených...

Labutienka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241326

Dátum: 15.09.1987

Autori: Faltýn Petr, Pšenieka Josef, Skoch Jan

MPK: A41G 9/00, D06M 19/00

Značky: labutienka

Text:

...vo vzdialenostiach oca 20 mm polovioami npatentných uzáver-ov. ~Zástavicou opatrené časti stvolov krídlového pštrosieho peria, zostrihwnutého na dĺžku ostňov cca 1 I 5 U mmka šírkou zastavice cca 200 mm sú Iuložené ako v príklade 1,pričom- začiatky ostňolv sú navzájom posunuté o 30 s mm a perový pruh je zdola spevnený podložným textilným pruhom oca 30 mm ši.rokým, preloženýim okolo ostňov .a strojov-e prlšitým. i i .Zastavicou ojpatrené...

Spôsob prípravy sodnej soli 2-[4-(1-amíno-2-sulfoantrachinón-4-ylamíno)fenylsulfonyl] etylxylánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241325

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oddáš Milan, Oros Ladislav, Ráfl Jan, Šmíd Vladimír

MPK: C12N 9/24

Značky: sodnej, spôsob, etylxylánu, 2-[4-(1-amíno-2-sulfoantrachinón-4-ylamíno)fenylsulfonyl, přípravy

Text:

...vodnom roztoku s obsahom 1 až 3 hydroxidu sodného alebo draselného za prítomnosti solí ako je octan sodný, síran sodný a clrl-orid sodný pri teplote 15 až 50 °C počas 1 až 2 h s dvojsodnou soľou1-~amíno-2-sulfo~ 4- 4- Zsulfátoetylsulfonylanllínotjjantrachinönií pri váhových pomeroch dvojsodná sol l-amíno-Z-sulfo-tl-j 4-2 i í-su, ptýlstilfonylanilínoijantrachinönuxylan z hydroxid sodný alebo draselný 0,3 až 1,6 1 0,4 až 1,2, načo...