Archív za 1987 rok

Strana 121

Způsob zpracování pryžového odpadu, zejména opotřebených automobilových pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 241461

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kelemen József

MPK: B29B 17/00

Značky: způsob, pneumatik, odpadů, opotřebených, pryžového, automobilových, zpracování, zejména

Text:

...spalného tepla hořlavého pecního plynu vznikajícího z pryžového odpadu snížlt množství topného plynu spotřehovaného v ohřívačích vzduchu vysoké pece.Aby při výrobě surového železa nevznikly žádné poruchy, může množství pryžového odpadu přimíseného do vsázky obsahovatnejvýše 20 z produkovanêho množství surového železa. Poměr mísení závisí ve značné miře na jakosti železné rudy a jakosti ostatních materiálů ve vsázce optimální hodnotu V rámci...

Způsob přípravy produktu obsahujícího fruktózu ze sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241460

Dátum: 15.09.1987

Autor: Magyar Károly

MPK: C12P 19/02

Značky: obsahujícího, přípravy, způsob, fruktózu, sacharózy, produktů

Text:

...v prvním stupni k izomerizaci části dextrozy na fruktózu pomoci izpmerázového enzymu,a ve třetím stupni se provádí hydrolýza pomoci invertázového enzymu nebo kyseliny v nepřítomnosti izomerazového enzymu.Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynälezu se uvedená sacharoza použije v koncentraci alespoň 20 0/0 hm-otnostních.Podle Livedeněho vynálezu je dále výhodné, jestliže se produkt získaný v prvním stupni zpracuje ve druhém stupni...

Stroj pro sešívání špic punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 241458

Dátum: 15.09.1987

Autor: Rátz Ildikó

MPK: D05B 23/00

Značky: sešívání, stroj, punčoch, špic

Text:

...27. Tato vačka 25 vytváří osový pohyb dolního hřídele 10. Horní hřídel 19 je opatřen pružínou 28, opřenou o pouzdro 30, která jej stále dotlačuje do zaběru s dolním hříde~ lem 18. V pouzdru 27 je upevněn kolík 29,který vniká do jedné ze svislých drážek 31,vytvořených v přírubě 32, spojené s horním hřídelem 19. Přesunutí horního kotiouče 11 směrem dolů k dolnímu nosnému kotouči 10 se provede, když misková vačka 25 svým pracovním profilem....

Způsob extrakce fenolů a cligosacharidů z rostlinných tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241456

Dátum: 15.09.1987

Autori: Palmer Derek Reginald, Ratti Luigi

MPK: A23L 1/20, A23J 33/00

Značky: rostlinných, extrakce, cligosacharidů, fenolů, způsob, tkání

Text:

...Methods od the American Oll Ghemlst Society, 3. vydání 1972 Ba M 8 a případně B 8. 8-55.Techniky plynové Chromatografia glcPříprava vzorků - Fenolové sloučeniny a ollgosacharldy, jak jsou pritomny v mouco zbavené tuku, a bílkovinnê koncentráty se extrahují 80 vodným methanoleln v poměru 12100 monky/ronnpouštěvdlo Snodtnovým zahříväním pod zpětným chladičem Mikolajczuk, K. L., Smith, fr, C. R. a Wolff, I. A., I. Agr. Food Chem. 18,...

Způsob mercerace pásu tkaniny, obsahující celulózu, kapalným amoniakem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241455

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mayer Sigmund, Alfranseder Josef

MPK: D06M 1/10

Značky: zařízení, pásu, způsob, tkaniny, amoniakem, provádění, způsobu, tohoto, kapalným, obsahující, mercerace, celulózu

Text:

...chlorovodíkové potřebné pro neutralizaci se stává kvantitativní .mírou pzohlceného barya. Poměr hydroxidu barnatého pohlceneho mercerovaným vzorkem k množství pohlcenému nemercerovaným vzorkem, násobené stem, dává baryové číslo. Hodnoty 100 až 105 udávají, že materiál nebyl mercerován. Číslo nad 150 udáva v podstatě úplnou merceraci. Mezilehlé hlÚdHOÍY obvykle naznačují neůplno-u reakci nebo slabou merceraění lázeň.V typiclkých případech by...

Způsob alespoň částečné kalcinace předehřáté práškové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241453

Dátum: 15.09.1987

Autor: Scheer Martin

MPK: F27B 15/10

Značky: práškové, alespoň, způsob, provádění, tohoto, předehřáté, zařízení, suroviny, způsobu, kalcinace, částečně

Text:

...být zařízení na kalcinací cementářskê suroviny, znázornená. na předchozích výkresech.Zařízení na kalcinaci suroviny podle vynälezu znázornená na obr. 1, 2 a 5 má šachtu 1 čtvercoveho průřezu opatřenou ohnivzdo-rnou výstelk-ou. Při provozu zařízení sepřivádí zespodu do šachty 1 plyn obsahuwŠachta t je sdružena s mísicí komorou 2 tvaru. písmena V, vytvořenou jako fluidizačni lože o dvou větvích, z nichž jedna je spojene otvorem 3 s vnitřním...

Způsob alespoň částečné kalcinace předehřáté práškové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241451

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nowak Edmund

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, předehřáté, částečně, kalcinace, způsobu, tohoto, suroviny, práškové, způsob, provádění, alespoň

Text:

...11 vytvořeno jako prstencová trubka spojená se všemi přívodními trubkami 10, které jsou rovnomerné rozloženy p-o obvodu kruhu, jak je patrno na obr. 2, nebo po obvodu dvounebo více kruhů. Nehořlavý plyn, přiváděný V jemně rozptýlených proudech, fluidizuje nahromadění předehřáte surové Cementové moučky, která se udržuje V lůžku 5 nepřetržitým přívodem čerstvé surové moučky jedním nebo několika přívodními potrubíIílĺ 12. Na obr. 1 a 2...

Zapojení vyhodnocovacího obvodu indikátoru nuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 241400

Dátum: 15.09.1987

Autori: Divoký Jaroslav, Zdráhal Zdenik

MPK: G01R 19/00

Značky: vyhodnocovacího, obvodů, indikátoru, zapojení

Text:

...Vyvážená poloha je určena dotykom případně částečným překrytĺm dvou přimek.vynález blíže objasní přiložený výkres,kde je uvedeno zapojení vyhodnocovaoího obvodu indlkátoru mily.Indikátor nuly je tvořen měřicím kanálem1, referenčním kanálem 2 a zobrazovací jednotkou 3. Vstupní svorka i je spojene se vstupem měřicího kanálu 1, jehož výstup je spojen s vertikálním vstupem zobrazovací jednotky 3. Referenční svorka 7 je spojena se vstupem...

Způsob vytváření tkaniny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241398

Dátum: 15.09.1987

Autor: Marholová Olga

MPK: D03D 47/28

Značky: vytváření, provádění, způsobu, tkaniny, zařízení, tohoto, způsob

Text:

...kanálku alespoň jedna odtahová tryska, napojená na řízeně přerušovangj přívod pracovní tekutiny.Způsobem a zařízením podle vynálezu se řeší tkaní, pri němž se vlastního tkacíhoprocesu neúčastní žádné mechanicky pohyblivé součástky, pořebený pohyb nití je vyvolali pouze tluidicky. tedy účinkem proudící tekutiny. Protože odpadá setrvačnost pohybujících se součástek, lze podstatne zvýšit opakovací frekvenci tkacích.pohybů a velmi...

Spodní resonanční deska smyčcových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241397

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klejch Jioí, Smreek Karel, Makovieka Jan

MPK: G10D 3/02

Značky: smyčcových, spodní, nástrojů, resonanční, deska

Text:

...při mistrovské i průmyslové výrobě Smyčcových nástrojů.vynález se týká Spodní vresonanční deskySpodní resonančííí desky smyčcovýclí nástrojů jsou zhotovováííy se zesílenýní středem, přičemžsměrem kokraji tloušťky desky ubývá. .Spodní resonanční deska podle vynálozuje provedena tak, že na její vnitřní ploše V místě opěru duše je Vytvořeno vizuálně vý« razné výztužné žebro probílíající ve směrupodélné osy Liesky. Toto žebro umožňuje správný...

Vertikální reaktor pro biologické čištění odpadní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 241396

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jakovenko Jioí, Spáeilová Jozefína

MPK: C02F 3/12

Značky: biologické, odpadní, reaktor, čištění, vertikální

Text:

...dosazovákem, jehoždno je-kuželového tvaru a je spojene s jejich. dělicí stěnou, opatřeinou žlabem pro odvod vyčištěné vedy a jnřipevněnou k nádrži, která je opatřena v horní části přivodem surové vody a v dolní částí odkalovací výpusti, kde v dolní části dna dosazo.vak-u je umístěnovčerpadlo pro vrácení ka lu do aktivace, jehož podstata spočíva v tom, že v dosazováku je k jeho dnu. připevněn svislý válec, -opatřený regulačnim...

Přístroj pro stanovení horizontálního zápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241395

Dátum: 15.09.1987

Autori: Urubek Petr, Chodák Antonín, Schwarcz Viktor

MPK: G02B 23/08

Značky: horizontálního, stanovení, prístroj, zápoje

Text:

...stanoviště provádět svislé záměry. Pro jeho funkcí není třeba statívu, ustavení jeho optické csy,respektive záměrné osy do svislé polohy, je automatické. je možno jím provádět velký počet svislých zámer v lesních plorostech,jak to vyžaduje uvedená nová Statistická metoda, aníž by se pozorovatel unavil jeho přenášením a manipulací. Mimo to, vzhledem k automatickemu ustavení přístroje a snadné manipulaci s ním, je měřlčslcá prace velmi...

Zapojení pro regulaci teploty spalin u spalovacích turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 241394

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koutová Sooa, Pokorný Mira, Spáeilová Jozefína

MPK: F02C 9/28

Značky: spalovacích, turbin, regulaci, zapojení, spalin, teploty

Text:

...je nutnost použití většíhovětšinu uvedených nevýhod StáVajĺCĺCh teplotních regulátorů odstraňuje zapojení pro regulaci teploty spalín zejména u spalovacích turbín, ktere obsahuje teplotní čidlo umístěné v potrubí prívodu. spalín zapojené přes měřicí zesilovač a regulační člen na najnčťový omezovač současně s napäťovým zdrojem. Podstata trynálezu spočíva v tom, že napäťový omez-ovač je zapojen na první vrstup rczdílového členu, jenž je...

Pneumatický disperzní zamlžovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241393

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kaoka Jaroslav

MPK: B05B 1/02

Značky: pneumatický, disperzní, zamlžovač

Text:

...mechanického znečištěílí a nároky na vysokou přesnost mikrodýz.Uvedené nedostatky odstraňuje pneumatický disperzní zamlžovač podle vynálezu,jehož podstatou je, že do uzavřené nádoby,jejíž horní sklonítá plocha je opatřena průlínami a na nejvyšším místě přívodem vody, je zaústěn přívod stlačeného vzduchu trubkou.Hlavním zlepšujícíín účinkem zařízení jevytvoření aerosolu za nízky-ch provoznícll tlaků vody i vzduchu bez zvláštních nároků na...

Zařízení pro dopravu dutinek, zejména na textilním stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 241392

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kepák František, Uher Anuel, Pecák Václav

MPK: D01H 9/18, B65H 67/06

Značky: dopravu, zejména, stroji, zařízení, textilním, dutinek

Text:

...pohled na rozložení jednotlivých prvků příkladného zařízení, obr. 2 až 8 znázorňuje jednotlivé fáze krokovacího zařízení. Příkladné zařízení je tvořeno dopravním žlabem 1, ve kterém se posouvají dutinky 2, 3 působením krokovacího zařízení sestávajícího z posuvného táhla 5 s unášeči B, 7 a dalších neznázorněných elementů. Pohyb,například dutinky 3, ale l ostatních dutinek může být jen v jednom směru, například podle obr. 1 může být...

Způsob výroby směsných tepelně odolných aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241391

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jioík Jaroslav, Grund Stanislav, Dvorský Pavel, Staoka Karel, Kraus Josef

MPK: C08G 12/12, C08L 61/20

Značky: výroby, způsob, směsných, tepelně, aminoplastů, odolných

Text:

...všemi dostupnými technologiemi, včetně vstřikování vo vysoké tepelné odolnosti ~ vyšší než 240 °C.Do míchaného reaktoruu vyhřátého na 150 stupňů Celsia se vnesou následující složkymelamín 24,30 kg močovina 11,57 kg ô-kaprolaktam 10,10 kg CaCO 3 mletý 2,28 kg stearan zínečnatý 1,50 kg T 102 0,30 kg verzálová modř 0,20 kg trietanolamin 0,70 kg slĺda mletá 43,60 kg křemen mletý 24,10 kgPo 6 minutách se do vyhráte směsi 11 adávkujeZa...

Tryska se zařízením pro čištění jejích kanálků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241390

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bako Ladislav

MPK: B05B 11/00

Značky: tryska, čištění, zařízením, kanálků, jejich

Text:

...8 v nárysu, na obr. 4 tentýž díl V bokorysu. Obr. 5 přináší rez dutým komolým kuželem 1 zobrazeným v nárysu. Žebrovlou růžici 5 zobrazuje V nárysu obr. 6 a V bokorysu obr. 7. Poslední dva obrázky prinášejí axvonometrický pohled na výrez komplexu axiálně posuvné hlavice 8 a žebrové růžice 5, přičemž na obr. 8 je axiálně posuvná hlavice 8 zasunuta do pracov 241390ni polohy, kdy radiální stěny podélných drážek 9 axiálně posuvné hlavice 8 a...

Zařízení k stanovení poměrné hodnoty rychlosti, zejména návazných částí výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241389

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bako Ladislav, Eerný Antonín, Michek Václav

MPK: G01P 3/50

Značky: rychlostí, linky, stanovení, zařízení, částí, zejména, výrobní, návazných, hodnoty, poměrné

Text:

...předmětu P místem druhého snímače polohy F 1, tj. přechodu signálu z výstupu tohoto druheho snímače na druhý řídící vstup x 2 hradla H.Po dobu otevřeněho stavu hradla H přecházejí impulsy z generátoru impulsů G ze vstupu h tohoto hradla na jeho výstup a dále na vstup n čítače impulsů N. Počáteční stav čítače impulsů N, například vynulovaný stav se určuje signálom na řídicím vstupu no tohoto čítače.Logícká skladbahradla H je taková, že...

Zapojení k přeměně signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241388

Dátum: 15.09.1987

Autori: Heneš Zdenik, Dobeš František, Hodina Jaroslav

MPK: H03K 5/00

Značky: signálu, zapojení, přeměně

Text:

...12 a primární vinutí 13 transformát-oru v sériovém zapojení. Na sekundární straně tohoto transformátoru je připojeno první sekun 4dární vinutí 15 spojené s výstupními svorkami 5, li přes první diodu 17 v seriovém zapojení a první odpor 18 v paralelním zapojení, přemostující tyto výstupní svorky 5, 6, a je obdobně přip-ojeno druhé sekundární vinutí 16 spojené sdalšími výstupními svorkamí 7, B přes druhou diodu 19 v sériovém zapojení a druhý...

Zařízení k automatickému předávání nástrojů ze zásobníku do pracovního vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 241387

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koželský Vlastimil, Maras Jioí

MPK: B23Q 3/155

Značky: pracovního, vřetena, předávání, zařízení, automatickému, zásobníku, nástrojů

Text:

...1 je celková sestava, na obr. zlije podélný řez zásobníku v poloze výměny nástroje a čelní pohled na rozvidlenou pojistnou pákou, na obr. 3 je podélný řez zásobníku při -odjetí vřeteníku a na obr. 4 je podélný řez při vsunutí nového nástroje do vřetena.Na horní ploše stojanu 1 je umístěno vedení pro vřeteník 2.-Na bočních plochách stojanu jsou upevněy- středící narážky 4 a držák 3 s čepy 5 pro ramena 6 spojené se skříní mechanlsmu předvolby...

Směs pro úpravu povrchu kyselých plastických žáruvzdorných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 241386

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schwan Jaroslav, Šopík Jaroslav, Quis Viadivoj

MPK: C04B 33/13

Značky: směs, úpravu, plastických, kyselých, žáruvzdorných, povrchu

Text:

...žáruvzdorných hmot podle vynalezu, jejíž podstata spočíva v tom, že obsahuje od 1 hmot. procenta do 90 hmot. procent plniva s výhodou lupkového úletu a od 1 U hmot. procent do 99 hmot. procent plastifikační složky. Plastifikační složka je tvořena suspenzí 3 až 15 hmot. procent vodního skla,20 až 40 hmot. procent vody a 45 až 70 hmot. procent kaolinu. Směs pro úpravu povrchu kyselých plastických žáruvzdorných hmot může obsahovat 0,5...

Výtlačný talíř vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241385

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pozler Petr, Machaený Vítizslav, Koláo Lumír, Rmoutil Miroslav

MPK: H02K 1/18

Značky: talíř, vinutí, výtlačný

Text:

...vinutí přejíždí pohyblivé vodicí tyče vínutí celou svou délkou zatažené vinutí,čímž často dochází k poškozováni izolace zatažených vodičů. U statorových svazků s vysokým plněním vodíčů v drážkách statoru dochází rovněž k vyhnutí vodicích tyčí krycí vložky. Při zpětném chodu pak pohyblivé vodicí tyče vínutí nesprávne najĺždějí na vodicí tyče krycí vložky, čímž do 4chází k zadírání a vznlklý otřep pak poškozuje vinutí.Výše uváděné nedostatky...

Osnovní vál tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241384

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bouška Josef, Tomeš Zdenik

MPK: D02H 13/32

Značky: osnovní, stroje, tkacího

Text:

...v nárysu.Osnovnĺ vál 1 tkacího stroje je tvořen nosnou tyčí 2, na níž je uspořádána dvojice diskovitých čel 3 a 4, z nichž jedno diskovité čelo 3 je na nosné tyčí 2 uloženo pevné při jednom jejím konci, který je opatřen válcovitým zakončením 5 pro »otočné uložení ve středové konzole B rámu 7 tkacího stroje. Druhé diskovite čelo 4 je na nosné tyčí 2 uloženo přestavitelně při opačném konci nosné tyče 2. Tato koncové část nosné tyče 2 je...

Zařízení na roztrhání chuchvalců kovových třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241383

Dátum: 15.09.1987

Autori: Urban František, Kooínek Ivan, Burda Jaroslav

MPK: B23D 25/14

Značky: kovových, třísek, roztrhání, zařízení, chuchvalců

Text:

...dlouhé třísky. Třísky jsou potom dopravníkem plynule zaváženy do drtlče a jejich rovnomerné rozprostření po pásu dopravníku umožňuje vizuální kontrolu a případně vybraní nežádoucích předmětů.Zařízení psdle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schéma zařízení V bočním pohledu a obr. 2 schematický řez V místě otočného bubnu.Trhací či obdobný dopravník 1 je opatřen tmy 2 pro unášení třísek. Pod zadní částí násypky 3 je na...

Regenerativní ohřívák vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241382

Dátum: 15.09.1987

Autori: Š?astný Milan, Poláeek Karel, Moc Lubomír

MPK: F28D 19/04

Značky: ohřívák, regenerativní, vzduchu

Text:

...lcpatkami 5 do výměnikového prostoru S, v němž je na kolejnicích 7 umístěn vozík 8 s tepelně akumulační náplní, opatřený pojížděcími koly 9 a hřebenovou tyčí lil, která je v záberu s ozubeným kolem 11, spojeným s reverzačním dvourychlostním pohonem 12. Na boč 4nich stěnách výměníkového prostoru 6 jsou umístěny koncové spínače 13, vymezující krajní polohy vozíku 8. Obě větve A, C spalinového potrubí 1 jsou za regulační klapkou ks 14 opět...

Zapojení pro ochranu kontaktů snímacích systémů před opalováním s nejméně dvěma kontakty

Načítavanie...

Číslo patentu: 241381

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zapadlo Zdenik, Macháeek Otakar, Eervinka Bohumil

MPK: H01R 13/66

Značky: před, snímacích, opalováním, ochranu, kontaktů, kontakty, nejméně, zapojení, dvěma, systému

Text:

...transformá 4torem, který může být mechanicky dělitelný. Tlumicí odpor a k němu připojené výstupy kontaktního snímacího systému dále mohou být s oddělovacím transformátorem propojeny přes kondenzátor.Výhodou tohoto způsobu ochrany je také skutečnost, že uvedený ochranný účinek zapojení lze rozšířit o bezkontaktní přenos informace o stavu kontaktů kontaktního snímacího systému, například v sondě pro aktivní kontrolu, kde mechanicky oddělitelná...

Zařízení pro mísení tekuté krmné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241380

Dátum: 15.09.1987

Autor: Elefantová Dagmar

MPK: A01K 5/00

Značky: krmné, tekuté, směsi, zařízení, mísení

Text:

...druhá větev z trojcestného kohoutu je vyústěna do nádrže nad hladinu maximálního plnění a svírá s ní ostrý úhel.Vyüstěním druhé větve nad hladinu maximálního plnění nádrže, kde ústí druhé větve svírá s hladinou ostrý úhel, dochází k mísení nejen hydraulickým prouděííím te 4kutiny spolu s přídavnou hmotou v potrubí a V čerpadle, ale i mísením v nádrži. Tohoto účinku bylo možno doposud dosáhnout pouze mechanickým mísením.Příkladné...

Pohonná jednotka pro extraktory s kmitajícími patry

Načítavanie...

Číslo patentu: 241379

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bartášková Pavla, Eierník Ján, Spousta Eduard, Dolák Roman, Tesao Vítizslav, Ambros Dušan, Kuea Josef

MPK: B01D 11/00

Značky: pohonná, kmitajícími, jednotka, extraktory, patry

Text:

...s z korekčního členu 10 se zavádí na vstup 11 a programovacíh-o členu 11, umožňujícího volbu obměn provozního režimu (l.Při řízení na žádanou amplítudu dráhy kmitů Ymw a žädanou pracovní frekvenci Fdw se signál S, úměríiý časovému průběhu snímané kinematické veličiny dráhy, rychlostí, nebo zrychlení) kmitů, zavádí do kanálu drahové amplltudove regulace Ayy za 7tímco kanál rýchlostní amplítudové regulace AV a kanál F frekvenční regulace jsou...

Zařízení pro vytápění prostoru průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241378

Dátum: 15.09.1987

Autori: Král Jan, Neuhäusl Emil, Raszka Karel, Valenta Svatopluk

MPK: F27D 23/00

Značky: pecí, vytápění, zařízení, prostoru, průmyslových

Text:

...přicházejícímu do vysokorychlostního hořáku.V uzavřeném okruhu recirkulovaných spalín je jejích teplo využíváno tak, že spaliny částečně předávají teplo jedné nebo více perfor-ovaným stěnám, které zajištují přestup tepla sáláníín, dále potom proudí o vysoké rychlosti do pracovního prostoru tepelného zařízení, kde je využíváno kinetické energie proudících spalín k předánítepla konvekcí. V dalším potom teplo od cházejících spalín je...

Způsob dávkování sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241377

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vašieek Alois

MPK: G01G 11/08, B65D 88/66

Značky: způsob, materiálů, sypkých, dávkování

Text:

...a otvor tak otevře. Dávkované množství závisí jednak na velikosti mezery mezi krytem a otvorem, vznikající při vibracích,jednak na četnosti těchto otevření, závisí tedy na frekvenci a amplitudě vibrací. Protože kryt Výsypného otvoru je V určitém časovém úseku V kontaktu se zásobníkem bud přímo, nebo přes vrstvu dávkovaného materiálu, přenášejí se vibrace na zásobník. což usnadñuje posun níateriálu V zásobníku i u materiálů velmi jemných nebo...

Autobenzin z uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241376

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šváb Pavel, Husák Pavel, Novotný Aleš

MPK: C10L 1/06

Značky: autobenzín, uhlovodíkových, frakcí

Text:

...složek je špecifická hmotnost. Ta zajišťuje množství energetických jednotek dodaných v benzínu spotřebiteli. Volba neropného benzínu pro tento účel vychází z jeho relativně nížšího obsahu aromátů a zvýšeného obsahu cyklanů. Rozsah složení je dan tlakem při hydrogenační rafinaci. Vysokotlaký benzin je nafteníčtější, čistší, avšak dražší. Ředění neropného benzínu ropným zabezpečuje stabilitu katalyzátoru, zvláště při nižším tlaku. V...

Šplhadlo pro šplhání a zajištění osob na laně

Načítavanie...

Číslo patentu: 241375

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kubínek Jioí

MPK: A63B 29/02

Značky: šplhání, šplhadlo, zajištění, laně

Text:

...na daném typu lana, dále možnost použití šplhadla i na dvou pramenech lana stejnéhow průměru a tím dosažení větší jistoty a bezpečnosti tam,kde je nebezpečné použití jediného lana z důvodů jeho možného porušení, přeseknutí o ostrou hranu a podobné. Výhodné je rvněž bezpečné a bezproblémové použití šplhadla i v těch případech, kdy směs zatížení není rovnoběžný s osou lana, čehož je dosažeuo optimálním vedením lana po Celé délce šplhadla,...

Zapojení vstupní části bloku aktivní kontroly rozměru obrobku v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241374

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sirotek Jioí, Šantora Vladimír

MPK: G01B 7/02

Značky: zapojení, kontroly, aktivní, částí, řízení, obrobků, bloků, obráběcích, systémech, strojů, vstupní, rozměrů

Text:

...nástrçsje s obrobkem, na jehož první vstup B 1 je zapojen výstup bloku 5 indikátoru dotyku nástroje s obrobkem výstup bloku B ovládání výstupu indikátoru dotyku nástroje s obrobkem je zapojen na vstup 181 hardwarového přerušení posuvové rychlosti CNC systému 10, jenž je obousměrnou sběrnicí 9 dat a adres propojen s blokem 8 dekzdéru adres, jehož první výstup 81 je zapojen na první vstup 71 bloku 7 generování ovládacích signálů a druhý výstup...

Přídavek do krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 241373

Dátum: 15.09.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: A23K 1/10, A23K 1/16

Značky: přídavek, krmiva

Text:

...VitanaRozbor byl proveden ve Výzkumném ústavu antibiotík a bíotransformací Roztoky u Prahy.Příznívý je také poměr mínerálních látek Ca, P, Na, důležítých pro výživu zvířat.Při podání 2 humidů hmot. množství do síláže dojde k obrohacení kukuříčné siláže z 1 na 1,3 0/0 hmot. stravítelných dusí katých látek. Tím dojde k podstatnému zlepšení hodnoty kukuřičné síläže a ke zlepšení poměru živín.U kukuřičné síláže bývá poměr 1 10 a po přidání...

Jód-laktamové činidlo s antimykotickým a antiseptickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241372

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stanik Josef, Langer Jioí

MPK: A61K 33/18, A61K 31/395

Značky: antimykotickým, jód-laktamové, účinkem, činidlo, antiseptickým

Text:

...proníívąoí d jvokožlçy a nejpoíííalojš ííčínel( Jze pozorovat o směsí činidle s vezelíntsmí. Rychlost působení je oníezeváíle vysokou vísk JZŽŤJU čínidla a jeho nízkou rozpus ñstí ve vodě.částečně rychle o paísoheííí lze dąsáhk je nutno potäžít vysokých konlçtsínaíl v Ěĺílłl-ĚHG, aby dosáhlo zvýsení rozp sžífltuti ÉUKŠ a tím eiíadnějšílío pron l do pñçožky. Posmc~ 1, - m obsahu vody vndle se adnímu çlvousložkoVéllľlLaprolaktaxo. Krys...

Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241371

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kanclío Robert

MPK: F28D 11/02, F28C 3/06

Značky: zpětným, vzduchotechnická, jednotka, získáváním, tepla

Text:

...soustředných komolých pláštů 1 rotoru s pevně vestavěnými lopatkamí 2 pro dopravu vzduchu v axiálním směru a s dístríbučními otvory B cirkulační kapaliny C v obvodových prolisech je pevné uchy cena přes kostru 3 rotoru k hřídeli 4 rotoru přímo poháněného elektromotorem 5. Na samonosný izolovaný plášť 9 jednotky jsou uchyceny vstupní lopatky 7 statoru,výstupní lopatky 8 statoru, hřídel 4, elektromotor 5, lamelový kruhový výměník...

Zařízení pro rozstřikování nátěrových hmot za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 241370

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kubíeek Josef, Kueera Václav, Navrár Til Jioí, Mieulka Zdenik

MPK: E01C 19/17

Značky: zařízení, studena, nátěrových, rozstřikování

Text:

...vozovky při minimální spotřebě nátěrové hmoty 0,1 až 0,6 kg . m při malé tlouštce. Dochází tak k úsporám živic, kameniva, topných látek a finančních prostředků a odpadá další nutné zvedání kanalizačních vpustí, obrubniků a dalších inženýrských sítí, uložených ve vozovce. Příkladná provedení vynálezu jsou schematicky znázorněna na připojených výkresech, kde na obr. 1 je v náryse zařízení podle vynálezu s poháněcím ústrojím, u kterého je...

Zařízení k tepelnému zpracování práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241369

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hnátek Jan, Hubálovský František, Tolman Jioí, Procházka Karel

MPK: F27D 13/00

Značky: práškovitých, tepelnému, zařízení, materiálů, zpracování

Text:

...řešení se příznivé projeví zejména při použití pevného jualiva, například uhelneho prášku, ve snadném odvodu uvolňujících se nálepků a usazenin do rotační pece. Zjednodušení zařízení ovlivní příznivé i provozní spolehlivost zařízení. Dále se sníží stavební výška šachtovéhu předehřívače a zvýši stupeň tepelného zpracování práškovitého substrátu recirkulací pevných částic, v případě použití potrubí mezi stacionárním odvodem a kalci 4Předmět...

Pneumaticko-mechanický uzávěr drenážního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241368

Dátum: 15.09.1987

Autor: Novák Jan

MPK: F16K 31/126

Značky: uzáver, pneumaticko-mechanický, potrubí, drenážního

Text:

...systémů. Uzávěry podle vynálezu jsou vhodné zvláště pro podzemní šachtice, neboť je možno je ovladat z jednoho centra a taképroto, žejejic-h jednoduchost zaručuje spolehlivý provoz nevyžadující častou údržbu. Pro tyto Vlastnosti je možno uplatnit ve vět. sší míře podzemni drenážní šachtice, jejichž výhoda spočíva mimo .jiné i v tom, že neza bírají zemědělskou půdu a nejsou překážkou pro zemědělskou mechanizaci. Uzáveryjsou vhodné do...

Vertikální fotogrammetrická souprava se světelnou rovinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241367

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lichý Michal, Chlost Jioí, Šeda Václav

MPK: G01C 11/02, G01C 11/10

Značky: fotogrammetrická, světelnou, vertikální, souprava, rovinou

Text:

...takovou složku síly způsobenou hmotnosti osvětlovacího zařízení a hmotnosti závěsného nosníku. Tyto síly jsou malé a umožňují použit například lana nebo ocelový drát, případně elektrický kabel,který může současně plnit funkci elektrického rozvodu. Takto sestavená souprava má minimální hmotnost. Použitím tří rovnobežnýclí, stejně dlouhých závesných nosníků jestabílizován náklon optické osy měřické ka mery na světelnou rovinu bez ohledu na...