Archív za 1987 rok

Strana 120

Elektrotepelné tavicí zařízení k rozdělování tkaniny pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241534

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kosóczky Ibolya

MPK: D031 0/8

Značky: tkaniny, tkalcovské, tavicí, rozdělování, zařízení, elektrotepelné, stroje

Text:

...5,který slouží k tomu, aby tkaninu 2 při jejím pohybu V odtahovém směru dělil na dvě pásma Iža a 2 h, která se tak navíjejí odděleně. Žhavicí drát 5 je svými oběma konci 6 a 7 upevněn na kolíku 8, resp. 9 pro přív-od proudu. Kolíky 8 a 9 pro přívod plrouduvedení 11 a 12 spojený se zdrojem napětíRozdělovací zařízení 1 je neseno tyčí 13, ke které je blok 10 z izolačního materiálu připevněn šroubem 16 a která je dalším šroubem 14 upevněna V...

Řadový detektor ohně výstražného protipožárního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 241532

Dátum: 15.09.1987

Autori: Görög Péter, Szirt Enikö, Berényi Edit

MPK: G08B 17/10

Značky: detektor, řadový, ohně, systému, výstražného, protipožárního

Text:

...krátkych délek keramické trubice umístěných mezi vnitřní elektrodou a vnější elektrodou. Vnitřní elektroda spolu s elektrickým izolátorem je pokovena tenkou vrstvou soli nebo směsi solí, nebo směsi soli s dalšími složkami nebo směsi solí s dalšími složkami a je umístěna uvnitř vnější elektrody takowvým způsobem, že mezi vnější elektrodou v elektrickém izolátoru a vnitřní stěnou vnější elektrody se vytváří vzdušný prostor po délce detektoru a...

Sběrací a rozvážecí vůz pro siláž, slámu a podobné produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: 241530

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bitter István

MPK: A01F 25/20

Značky: produkty, sběrací, rozvážecí, siláž, podobně, slámu

Text:

...ložnêho prostoru 3, který je tam zcela nebo částečně otevřen. Řezací ústrojí 1 je zdvižné a naklápěcí. Protože i kyvné vidlice ti jsou sklopné, mohou se V poloze nad ložným prost-orem 3 překlopit přes svislou polohu a tak zajistit, že sebrane bloky nebo balíky se beze ztrát vyklopí do ložneho prostoru 3.V ložném prostoru 3 na straně řidiče je umístěno vykládací ústrojí Sl, složené ze dvou vedle sebe uspořádaných šikmých hřeblových pásů...

Perleťově lesklý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241529

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mészáros Zoltán, Horváth Ágnes

MPK: C09C 1/36

Značky: pigment, přípravy, perleťové, lesklý, způsob

Text:

...soli kovu, přičemž se současným přídavkem zásady udržuje hodnota pH na konstantní výši.jako soli kovu jsou v tomto způsłobu vhodné všechny rozpustné soli titanu a zirkonu,jako například chloridy a sírany. S výhodou se použije chlorid titaničitý a oxychlorid zirkoničitý. jestllže se mají přidat k roztoku soli další kationty kovu, provádí se to účelně rovněž ve formě cbloridů a síranů.Podle vynâlezu se volí soli titanu a zirkonu tak, aby byl...

Způsob provádění propojovacího testu při duplexním přenosu číslicové informace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241528

Dátum: 15.09.1987

Autori: Breining Tibor, Vasvári Lelle, Kyburz Emilio, Hermecz István

MPK: H04M 3/28, H04M 3/22

Značky: provádění, zařízení, tohoto, informace, duplexním, způsob, číslicové, způsobu, přenosu, testu, propojovacího

Text:

...převodníku PS 3, jehož výstup je připojen k vedení TB a výstup druhého paralelne/sériového převodníku PS 2 je připojen k vedení L 1.Při přenosu hovoru od účastníka ve směru A k účastníku ve směru B, je číslicová informace v sériové formě ze spínacích terminalů přijímána na vstupu druhého sériově/paralelního převodníku SP 2 ve druhémlinkovéŕn terminálu PCM 2. Protože je to otázka systému časového multiplexu, je hovnorová informace...

Zařízení k dávkování zrnitých látek, zejména osiv a hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 241527

Dátum: 15.09.1987

Autor: Imhof René

MPK: A01C 7/12

Značky: látek, dávkování, zrnitých, hnojiv, zejména, zařízení

Text:

...Na vnější straně zásobní skříně mohou být u dávkovacích válečků a vynášecích otvorů upevněny pružné těsnicí příruby. Účelně je protilová skořepina upevněna na zásobní skříni ve vodicích kolejnicích pro její odnímání, takže ji lze společně s dávkovacím válečkem sejInout ze zásobní skříně za účelem čištění.Zařízení podle vynálezu zajišťuje spolehlivé a přesné dávkoväní rozdělovaného materiálu, což je nezbytné zejména u vysávaní osiva, protože na...

Perleťově lesklý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241525

Dátum: 15.09.1987

Autor: Porjesz Emma

MPK: C09C 1/36

Značky: způsob, perleťové, přípravy, pigment, lesklý

Text:

...se .proto použijí sloučeniny coro 241525mlu a. hiiníku v takovém množství, aby se vyloučilo 0,1 až 100 ,zl-molu na m pigmentového povrch-u, s výhodou 0,5 až 50 umolu na m 2. To odpovídá 0,1 až 10 hmotnosti potahovalných pigmentü.I akto potažená pigmenty se potom. uvedom do styku s vroztokem kairboxylolvé kyselliny. Vhodné jsou všechny karboxylové kyseliny s dostatečně dlouhým hydrofobním zbyt kein, obzvláš-tě jednosytné...

Zařízení k dělení souvislých pásů cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 241519

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wood Robin, Thominet Michel

MPK: A24C 5/28

Značky: zařízení, dělení, cigaret, pásu, souvislých

Text:

...42 k postupnému vysunování ohebné planžety 49, sestávající z podlouhleho kovového pásku v podstatě pravoúhlého tvaru,z uřezávací hlavice 2. Ncžový břit 56 na konci ohebné planžety 49 vyčnívá z uřezávací hlavice 2 mezi dvěma protilehlýmí vedeními 51, Spojenými s vnějším povrchem vnější stěny 26, jež spolu vytvářejí štěrbinu 52. Z této štěrblny 52 vyčnívá ohebná planžeta 49 do skříně 23 a od kroužků 39 a kuličkových ložisek 46 postupuje tak,...

Hydraulický válec, zejména důlní vzpěra s kombinovanou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241518

Dátum: 15.09.1987

Autori: Brittain David Robert, Sebestyén Gyula, Szüts Tamás, Bitter István

MPK: E21D 15/44

Značky: vzpěra, válec, důlní, kombinovanou, zejména, funkcí, hydraulický

Text:

...válcem 12, a plynový prostor 14. Tento píst 15 je schopen se pohybovat uvnitř vnitřního válce 12 a je jak podél svého pláště, stejně jako při dosednutí ve své klidové poloze, opatřen těsněním rovněž na čelní ploše. Plynový prostor 14 se nachází na části vnitřního válce 12, která leží za pístem 15, jež může být na požadované předpětí plněn prostřednictvím plnicí armatury 23 a u příkladu provedení podle obr. 2 plnicím systémem 24.ako...

Šachtová vrtačka s plným řezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241517

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horváth Ágnes, Mádni Attila, Nagy Gábor

MPK: E21D 1/06

Značky: vŕtačka, šachtová, plným, řezem

Text:

...otvor naběracích lopat. inak známá hydraulická nebo pneumatické zařízení číní práci ve vrtném kalu zbytečnou. Dopravní výkon vrtné drtě je přiměřený, neboť vrtná drť se v kritické oblastí dna jámy dopravuje mechanicky a téměř zcela se odstraní, aniž by navíc byly nutné škrabäkové dopravníky, škrabákové plechy nebo podobné pomocné prostředky.Podle jiného význaku vynálezu se předpokladá, že korečkový Výtah zasahuje do středu pevné komory...

Řídicí zařízení pro nejméně jednu trysku tkalcovského stroje se zanášením útku pomocí paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241516

Dátum: 15.09.1987

Autori: Virág Sándor, Breining Tibor, Vasvári Lelle

MPK: D03D 47/30

Značky: pomocí, jednu, paprsků, tkalcovského, řídící, zařízení, stroje, trysku, nejméně, útku, zanášením

Text:

...na trysce doba foukání.Má-li být doba íoukání například zkrácena, musi být obě hrany 71, 72 obou prestavitelných segmentů 51, 52 posunuty proti sobě, to znamena, že přestavitelný segment 51 se natočí například ve smyslu hodinových ruček, přestavitelný segment 52 se natočí ve smyslu proti hodinovým ručkám.Má-li být konečně konec foukání přeložen na pozdější dobu, musí se hrana 72 na obr. 2 posunout do prava, tj. přestavítelný segment 52...

Kapesní labyrint

Načítavanie...

Číslo patentu: 241515

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mészáros Zoltán

MPK: A63F 7/38

Značky: labyrint, kapesní

Text:

...válci, kterým lze podle potřeby otáčet nebo posouvat v labyrlntu a tím si hledáček vyhledává volný průchodv bludišti.Pomocí kapesního labyrlntu se novým způsobem zdokonalují některé lidské vlastnosti,například trpělivost, paměť, kombinační schopnost a při současné hře dvou i víceřešitelů, nejlépe každý s kapesním labyrintem téhož provedení, se zdokonalují další vlastnosti - taktika, předvídavost atd. po dobně jako při šachové hře.Předmět...

Zařízení na sklizeň řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241513

Dátum: 15.09.1987

Autor: Szabó Ferenc

MPK: A01D 23/02

Značky: řepného, sklizeň, zařízení, chrástu

Text:

...hřídeli 2 opisují svými vnějšími konci kruhový obrys 4, umístěn kotoučový hmatač 5 s větším počtem ozubených hmatacích kotočů,tažený kyvným nosným ramenem B. Nosné rameno B je prodlouženo dozadu za nosný břidel 7 hmatače 5 a nese na konci ořezávací nůž 8 a Vodicí rošt 9, navazující na ořezávací nůž B, a je podepřeno plazem 13.Vodicí rošt 9 sestava z rovnoběžných vodicích tyčí a obklopuje zezadu část obvodu kotoučového hmatače 5, s výhodou...

Způsob vytváření iontů kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241509

Dátum: 15.09.1987

Autori: Erdélyi József, Horváth János

MPK: C23C 8/00

Značky: způsob, iontů, vytváření

Text:

...kovového prvku. K čištění vnitřku zařízení rozprašovaním lze kromě plynného fluoridu použít i jiných plynfi.Pro vytvoření iontů kovu se při použití materiálu jakožto zdroje iontů společně s pomocným plynem musí tento materiál a pomocný plyn pečlivě volit, aby ve svazku iontů, analyzovaném hmotovým analyzätorem,nevznikaly ionty nečistot. Materiál, použitý jako zdroj iontů, a pomocný plyn musí býtzvoleny tak, aby při plazmovêm výboji...

Zařízení pro vysekávání otvoru v papírovém pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241508

Dátum: 15.09.1987

Autor: Balogh Barnabás

MPK: B26D 3/08, B26F 1/16

Značky: vysekávání, pásu, papírovém, zařízení, otvorů

Text:

...zařízení může být uloženo na nosníku razicího zařízení, kterým se vytváří obrys obalu, popřípadě může být uloženo na pružne uložené desce proti tomuto nosníku. Při tomto uspořádání je možno provádět při jednom zdvihu dvě operace, jednak ražení potřebných linií v papírovém pásu,a jednak vysekávání otvorů. Jsou-li dvě funkce prováděny současně proti sobě se pohybujícími částmí zařízení, je nutně provedení jedné funkce vázáno na...

Senzitizované činidlo ve formě částic pro imunologické reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241506

Dátum: 15.09.1987

Autori: Elszász Rezsö, Sugahara Yujiro, Noshi Yoshibumi

MPK: G01N 33/531

Značky: imunologické, částic, senzitizované, činidlo, formě, reakce

Text:

...nosiče senzitizujĺ antigenem nebo protilátkou známým způsobem a v případě potřeby se uvedou ve styk se stabilizátorem, načež se nosič uvede v suspenzi ve vodném prostředí známým způsobem.Reakční činidlo podle vynálezu je možno přímo užít nebo je zásobnim roztokem pro metody, prováděné na podložním sklíčku nebo ve zkumavce, výsledek je možno odečítat pouhým okem nebo měřit opticky.Reakční činidlo je vhodné k imunologickým reakcím svrchu...

Vysoce porézní elektroda pro alkalické elektrolyzéry vody a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241504

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stoll Kurt, Thomas Herbert, Seubert Jürgen

MPK: C25B 11/10

Značky: výroby, elektrolyzéry, vysoce, způsob, její, porézní, elektroda, alkalické

Text:

...karbonylu niklu roztokem titanylsulfátu probíhá při neustálém míchání, aby nastalo dokonalé promíšení práškového niklu roztoku. Po vysušení karbonylu niklu se prášek k dosažení potřebné makropórovitosti a objemové pôrovitosti smíchá se 4 g solného plniva NazCO 3,zrnění 50 až 75 m., potom se práškem naplní forma s vnitřním průměrem 40 mm, povrch se zarovná, prášek se lisuje předběžně za studena při tlaku 32 MPa a po ohřátí ve vzduchu...

Způsob výroby obvazového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241502

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wiklund Henry, Edström Kjell

MPK: A61L 15/00

Značky: způsob, výroby, obvazového, materiálů

Text:

...tlaku nebo ve vakuu. Častice fibrinogenu a trombinu přilnon k povrchu kolagenu.Při výrobě suspenze srážecích faktorů je možno užít velký počet organických rozpouštědel. Rozpouštědla mohou obsahovat malé množství vody, musí být dostatečně těkavá a nesmí inaktivovat srážecí faktory. Takovými rozpouštědly a prostředky pro výrobu suspenze jsou například nižší alkoholy s přímým nebo rozvětveným řetězcem o 1 až 5 atomech uhlíku, zvláště...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241501

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nilsson Göran Alfred

MPK: D04B 15/78, D04B 9/46

Značky: okrouhlého, jehel, volbu, stroje, zařízení, pletacího

Text:

...válci 2, obr. 2, dole a obr. 3, takže príslušné vzorovací platíny 9 neuvedcu jim odpovídající jehly do pletení. V této poloze není konec 4 a ve spolupráci se žádnýmí kolénky 8, čímž príslušné vzorovací platíny E stále vyčnivají ven od jehelního válce 2 (obr. l a uvádějí príslušné jehly do pletení známým způsobem.Uvedené dvě polohy volicích pák 4 jsou určeny dosednutím na příčné tyčky 10, které jso-u pripojeny ke stojkám 7 v odstupech, ktere...

Způsob plynulého tepelného zpracování ocelového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241495

Dátum: 15.09.1987

Autori: Harris Martin, Ryan Charles Wilbur

MPK: C21D 9/46

Značky: tepelného, zpracování, plechů, plynulého, ocelového, způsob

Text:

...teplot atd. Obě etapy zpracování se mohou provádět ve dvou separátních vanách příslušného zařízení k provádění způsobu a chladivo z každé etapy se zachycuje.vynález bude nyní ještě názorně popsán na příkladě podle přlpojených výkresů, na nichž představuje schematicky obr. 1 zařízení k provádění způso-bu podle vynálezu umožňující realizaci etapy ponořování následované etapou stříkání chladiva, a obr. 2 zařízení podobné onomu na obr. 1, k němuž...

Způsob výroby krmných kvasnic a/nebo ethylalkoholu z rostlinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241494

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lacroix Guy, Whittle Peter John, Anding Claude, Viricel Andrée

MPK: C12R 1/72, C12P 7/10

Značky: krmných, kvasnic, ethylalkoholu, způsob, materiálů, rostlinného, výroby

Text:

...5,0 g glukóza 7,5 g karboxymethylcelulóza 7,5 g Bacto pepton Difco 4,0 g kvasinkový extrakt Oxoiddvojdraselný 0,15 g dihydrogenfosforečnan sodný 2,0 g hydrogenfosforečnan dvojsodný 1,5 g sí-ran hořečnatý 0,3 g siran zínečnatý 0,1 g síran amonný 3,0 g chlorid železitý 0,1 mg siran měďnatý 0,6 mg chlorid manganatý 0,15 mg jodid draselný 0,05 m-g kyselina boritá 0,1 mg agar-agar 15 g voda ad 1 litrObvyklými způsoby čištění byly kultivovány...

Vodicí zub pro vytvoření kanálu pro zanášení útku u tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241492

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kristinsson Haukur

MPK: D03D 47/27

Značky: tkalcovského, kanálu, vytvoření, zanášení, vodiči, stroje, útku

Text:

...zubu, která se při zajíždění do prošlupu postaví rovnoběžně s OSIIDIVILÍIHÍ nitěmi. V důsledku přímého průběhu vnější hrany Vstoupí Vodicí zub na celé délce vnější hrany současně mezi rozdělované, popřípadě roztahované osnovní nitě. Není-li vzdálenost mezi dvěma zasebou následujícími spojovaoimi místy osnovní nitě větší než přímá vnější hrana vodicího zubu, dosáhne se toho, že Vodicí zub V každém případě narazí nejméně na jedno spojovací...

Lisovaný uzávěr z termoplastického pryskyřičného materiálu pro nádoby na kapalné látky a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241490

Dátum: 15.09.1987

Autori: Meyer Willy, Scheer Martin, Berschauer Friedrich

MPK: E29C 45/00

Značky: materiálů, kapalné, výroby, lisovaný, způsob, uzáver, nádoby, termoplastického, pryskyřičného, látky

Text:

...a fáze napěnění se dosáhne několika úpravami způsobu vstřikování a zařízení v. souhlasu s vynálezem, kterými jsoutlaku a vstřikovací rychlosti s odpovídající minimalizací odvzdušňování .každé z několika dutín formy, což má za následok přeChodné natlakoirání všech dutín formy během vstřiku, způsobené prudkým- nárůstemmnožství nadouvatelnéłio polymeru a po malým unikáním uzavřeného plynu, které omeznjí nadouvání termoplastického polymeru...

Zařízení pro přemisťování tyčovitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241489

Dátum: 15.09.1987

Autor: Botta Artur

MPK: B65G 47/84

Značky: přemísťování, výrobků, zařízení, tyčovitých

Text:

...hřídele 16 na obr. 2 je naklínován kotouč nebo rotační prvek 2 D opatřený na straně obrácené ke stěně 11 prstencem 21 souosým se stenou 11 a opatřený vnitřním ozubenim Z 2.Prstenec 21 zabirá do ozubení 23 ozubeného kola 24 uloženého otočně v- pouzdro 25 na Volném konci objímky 13. Vpravo podle obr. 2 od ozubeného kola 24 je na objímce 13 uložen pomoci pouzdra 26 otáčivý prvek tvorený trubkou 27, z jehož »konce obráceného ke kotouči 2 U...

Vlákenný plošný útvar impregnovaný pryskyřicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241488

Dátum: 15.09.1987

Autor: Fengler Gerd

MPK: D06N 3/08, D06N 3/04

Značky: plošný, útvar, vlákenný, pryskyřicí, impregnovaný

Text:

...vlákenué rouno obsahuje vlákna -polymerní pryskyřicí povlečená i nepovlečená. S výhodou obsahuje vlákenné jehlované rouno hmotnostně 200 až 300 polyurethanu, vztaženo na hmotnost jehlovaného vlákenného rouna.Vlákenný piošný útvar se podle vynálezu vyrábí tak, že se jehlované vlákenné rouno dokonale nasýti vodnou disperzí nebo emulzí polyme.rní pryskyřice, uvádí se do styku s koagulačním čiuidlem a po koagulaci pryskyřice se usuší. S...

Spojkové zařízení pro řízení listů tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241487

Dátum: 15.09.1987

Autori: Berschauer Friedrich, Scheer Martin

MPK: D03C 1/00

Značky: tkalcovského, spojkové, listů, zařízení, stroje, řízení

Text:

...a platina 23 pohybují d-oleva, až rameno 17 dosedne na zarážku 54 a zdvihací nůž 25 přijde clo levé reversační polohy, ve které se pohne od osazení 7 D platiny 23. Potom se hnací páka 48 vykývne podle obr. 1 směrem vzhůru. čep 45 dosedne na vykyvovatelnou páku 41, přičemž jej sleduje vykyvovatelná páka 42 v důsledku uvolňující se tažné pružiny 37. Vykyvvovatelné páky 41, 42 jsou v postavení s nejmenší vzdálenosti. Když se čep 45 pohybuje dále...

Zařízení pro rozpouštění starého papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241486

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fengler Gerd, Botta Artur, Hennen Hans, Scholz Harald

MPK: D21B 1/32

Značky: rozpouštění, papíru, starého, zařízení

Text:

...hmoty. Hlavní odváděcí potrubí 14 ústí do hrubého odvaděcího potrubí 15. SÍJÍO 18 nad odváděcím prostorem 29 je skloněno k vodorovné rovině rovněž pod os-trým úhlem 25 až 35 °, takže je kolmé na osu rotace hřídele 26 rotačního míchadla 16. Dno 28 odváděcího prostoru 29 je rovnoběžné se sítem 18.Hrubé odváděcí potrubí 15 je určeno pro odvádění nečistot, kusů velkých rozměrů a velké hmotnosti, jež nelze rozmělnit a jež proto neprojdou...

Způsob výroby nárazníkových podušek plášťů pneumatik a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241485

Dátum: 15.09.1987

Autori: Platt Ronald, Hundeck Joachim

MPK: B29D 30/38

Značky: způsobu, plastů, podušek, nárazníkových, zařízení, tohoto, výroby, provedení, pneumatik, způsob

Text:

...vrstvicí buben E,rozepnutý na maximální průměr 15 odpovídající příslušnému typu pláště radialní pneumatiky a přesně nastavený pomocí dorazových prstenců 22.Hotové nárazníkové podušky se z vrstvicího bubnu 6 snímají a přenášejí na hlavní montážní buben 7 přenášecím věncem 26,který je uspořádán ve vertikální poloze a je souosý s vrstvicím bubnem ti a montážním bubnem 7. Přenášecí věnec 26 je pevně spojen s. přenášecím üstrojím 10.Přenášecí...

Žáruvzdorné stavební těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 241483

Dátum: 15.09.1987

Autori: Scholz Harald, Hennen Hans

MPK: C21C 5/48

Značky: těleso, žáruvzdorné, stavební

Text:

...desky 5 lze rovněž použít dvojici desek. Dále může být kovové deska 5 nebo dvojice desek uložena v maltě.segmenty 3 jsou drženy v. požadované vzdálenosti od čelní strany kovové skříně 2 pomocí dvou .líšt i, které jsou upravený na vnitřní straně kovové skříně 2 a jsou sní zejména bodové svářeny.Na této straně, která představuje studenou stranu, je těsně přívsřena čelní stěna 7, která je opatřena trubní přípo-jkou 8. Prostor, který zůstane...

Zařízení k rozprašování dvou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 241481

Dátum: 15.09.1987

Autori: Konkol Werner, Kessen Gunther

MPK: B05B 7/04

Značky: zařízení, fázi, rozprašování

Text:

...vnější průměr trubky 1, takže přiváděný plyn prochází mezikruhovým kaná-lkem 7 mezi těmito trubkami, kuželovitým kanálkem 8 mezi ěelem 2, vnitřnístěnou trysky a výstupním otvorom 5 spolu s přiváděnou kapalinoxr například do reaktoru, čímž se rozpráší.V příkladě provedení je průměr přívod-ní trubky 1 kapaliny 32 mm. Průměr výstupníłro otvoru 5 trysky na pravé straněobr. .l, který ukazuje provedení známé ze stavu techniky, je 38 mm. U teto...

Zařízení pro difúzi látek mezi dvěma tekutinami pomocí polopropustných membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 241480

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hibbel Josef, Cornils Boy

MPK: B01D 13/00

Značky: zařízení, pomocí, membrán, polopropustných, difuzí, látek, tekutinami, dvěma

Text:

...jak již bylo uvedene.Příkladné provedení zařízení po-dle vynálezu je znázorněno podrobně na výkresech,na kterých jsou znázornený podstatné znaky zařízení podle vynalezu a rovněž tak i alternativní provedení, Na obr. 1 je znázorněno příkladně provedení zařízení podle vynálezu v celku V perspektivním pohledu,obr. 2 znázorňuje totéž zařízení V pohledu shore, na obr. 3 je schematícky znázorněno jedno možné uspořádání soustavy oddělovacích desek...

Způsob regenerace sorbentů alkalickým vodným roztokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241479

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lavé Daniel

MPK: B01J 20/34

Značky: roztokem, vodným, regenerace, způsob, alkalickým, sorbentu

Text:

...například Vnesením silně kyse-lých skupin, jako jsou skupiny sulfonové kyseliny, nebo slabe kyselý-ch skupin, jako jsou skupiny fosfonové .kyseliny, skupiny karboxylové kyseliny, skupiny aminokaurborxylovtí kyseliny nebo skupiny iminoclikarboxylové kyseliny, do matrice V podobě polymeru nebo- korodenzzační-ho produktu.Má-li matricí být polymer, může monomerem, který se použije k přípravě toho-to polymeru, být například monnovinylová...

Částice nosičového systému a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241478

Dátum: 15.09.1987

Autori: Farbe Jean Louis, Farge Daniel, James Claude

MPK: C07F 9/10

Značky: částice, nosičového, způsob, jejich, výroby, systému

Text:

...jsou vhodné ke zvýšení imunity vyvolané plísňovými frakcemi8 na častice nosičového systému podle vynálezu mohou být vázány také takové biologicky aktivní látky, které samy o sobě inrdukují v organtismu pouze nepatrnou imrun-olorgickou ~odezvu avšak ve spojení s částicemi łnosičového systému podle vynálezu dochází ke zvýšení imunologické odezvy vyvolané těmito látkami. Použitím částic nosič-ového systém-u podle vynálezu může být tedy dosaženo...

Způsob zamezování výskytu hydroxidu vápenatého Ca( OH ) .sub.2.n. v hydraulickém pojivu na bázi portlandského cementovébo slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241477

Dátum: 15.09.1987

Autor: Oogiri Tetuo

MPK: C04B 7/12

Značky: způsob, zamezování, pojivu, portlandského, cementovébo, bázi, sub.2.n, výskytu, vápenatého, hydroxidů, hydraulickém, slínku

Text:

...portlandského cementového slínku Superblanc s přísadami, přičemž směsi obsahovala v hmotnostnich množstvĺch70 0/0 umelého portlandského slinku s chráněným obchodním názvem Superblancĺ2,7 0/0 sádry, 27,3 hydroxidu hlinitého (AH 3, vyrobe ného Bayerovým postupem, přičemž velikost častíc těchto složek byla volena tak, že všechny propadly sítem s velikostí ok 40 mikronů.Superblanď je umelým portlandským cementem, vyráběným firmou CIMENTS...

Zařízení pro kontinuální chemické zpracování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241474

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ishiguri Yukio, Yamamoto Shigeo, Takahashi Junya, Kato Toshiro

MPK: C02F 1/52

Značky: kontinuální, kapalin, zpracování, zařízení, chemické

Text:

...vynálezu probíhá čistící,proces ve třech vzájemné nezávislých regulovatelných fázích. V prvé fázi se zpracovávaná kapalina míchá s potřebnými chemickými látkami a současně se do ní vpravují malá vzduchové bubliny. Ve druhé fázi koagulují v kapalině při její snížené rychlosti proudění vločky, které současně cirkulují přes aktivní sorpční plochy a lehčí složky se vyplavují pomocí vzduchových bublinek, zaváděných do kapaliny. Ve třetí fázi potom...

Rotor s ochranným tlumicím vinutím pro alternátor s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 241473

Dátum: 15.09.1987

Autori: Noguchi Hiroshi, Springer Helmut, Lappe Peter

MPK: H02K 3/20

Značky: vinutím, póly, vyniklými, tlumicím, ochranným, alternátor, rotor

Text:

...rotor Vyznačuje tím, že mezipólové tyče nesou základni desky, -opirající se o vnitřní plochu okrajů rozšíření polů a ramena,spojená se zäkladními deskami a zasahujícími nad střed tloušťky sousedními rozšíření polů.Toto uspořádání umožňuje účinné tlumení harmonických složek s velmi odlišnými pro-storovými vzdálenostmi, neb-ot poloha mezipölových tyčí je nejen necháva působit na část magnetického toku, která uniká z pólu a působí na klasická...

Víceproudový stroj s tlakovými vlnami plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241470

Dátum: 15.09.1987

Autori: Müller Marcel, Ashton Michael John

MPK: F02B 33/42, F02B 37/00

Značky: tlakovými, stroj, víceproudový, vlnami, plynů

Text:

...v radíálním směru přerušeny děllcími ąstěnami 9, 35. Tím je pr-ovedeno rozdělení a vedení plynného pracovního média ve dvaproudy již před vstupem do r-otoru 2. Podle obr. 2 jsou hrany kanálů 19, 21 i kapes 20 kolmé k obvodovému směru rotoru, tedy radíální a rovné. V případě, že jsou stěny 15, 16 komůrek 17, 16 rotoru 2 rovněž radíální a rovné, jako je tomu u provedení rotoru podle obr. 3, má to za násle dek, .že-se komůrky 17, 18 vnitřního a...

Rotační bubnový nebo kotoučový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 241469

Dátum: 15.09.1987

Autor: Alig Leo

MPK: B01D 33/06

Značky: bubnový, rotační, filtr, kotoučový

Text:

...4 a trysky 4 je znázorněnna obr. 2. Při provozu zařízení podle vyná lezu jsou vždy tryską 3. a výstupní otvor od sebe vzdáleny, čímž se dosahuje pomocí trysky 3 a výstupního otvoru 4 účinku proudového čerpadla. Na obr. 2 je dlouhou šípkou A vyznačen proud vzduchu nebo páry vstrik-ovaněho tryskou 3 do výstupního otvoru 4. Krátkou šlpkou B je znázorněno nasá vání proudu vzduchu výstupním otv-oremdvlivem proudu vyznačeného dlouhou šípkou A....

Fotodetektor v Darlingtonově zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241463

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mayer Sigmund, Alfranseder Josef, Entwistle Ian David

MPK: H01L 31/10

Značky: zapojení, fotodetektor, darlingtonově

Text:

...vynálezu se vytvoření struktury fotodetektoru vyznačuje stálou fotocitliv-ostí tím, že se omezují vlivy emitorového a ko 4lektorověho přechodu a řelłfómbiñašnl vlast nosti povrchu báze pomocí premenlivého nabíjení. Uspořádání podle vynáĺezu umožňuje docílit velkou stabilní fot-ocitlivost při silných proudech a přitom je i symetrické. Stejnosměrné proudové napájení dov-oluje využít úplně aktivní povrch struktury. Tato struktura...

Uspořádání pohonu pracovního stolu obráběcího stroje s podávacím a snímacím zařízením upínacích desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241462

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rebsdat Siegfried, Mándi Attila

MPK: B23Q 1/14

Značky: obraběcího, desek, pracovního, zařízením, stolu, pohonů, snímacím, stroje, upínacích, podávacím, uspořádání

Text:

...první komoru 136, jejíž jedno dno tvoří čelo ústředního pístu 126 a »druhé dno čelo horní části 166. Po přívodu hydraulického média do komory 136 se zvedne horní část 166 pracovního st-olu 16. VypustI-lí se médium z komory 136, zpüsobí pokles horní části 166. stlačení ústředního pístu 126 dolů způsobí uchycení upínací desky 22 na horní částí 166 pracovního stolu 16. Toto stlačení je vyvoláno přivedením hydraulicke tekutiny do druhe komory...