Archív za 1987 rok

Strana 12

Médium pro výrobu sítotiskových past

Načítavanie...

Číslo patentu: 243511

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kummer Miroslav, Eermák František, Kratochvíl František

MPK: B41M 1/34

Značky: médium, sítotiskových, výrobu

Text:

...dokonalý povrch bez vad, způsobených jinak sitotiskem.Připravilo se médium ze 4 dílů /tj. 80 / kondenzátu kokosových kyselín s diethylenglykolem a formaldehydem v molárním poměru 166 a 1 dilu /tj. 20 / akrylátového kopolymeru s vinylacetátem a 12 dílů vody.Množství 0,25 kg tohoto média se míchalo 2,5 hodiny na pastu, která se nanesla sítem č. 14 na střep a naglazovala transparentní glazurou. Po výpalu po dobu 56 minut při teplotě 975 OC...

Způsob a zařízení k větrání sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243510

Dátum: 15.12.1987

Autor: Svirák Tomáš

MPK: A01F 25/22

Značky: větrání, sypkého, způsob, materiálů, zařízení

Text:

...každé sekce teleskopického vzduchovodu 1 jsou konstrukčně provedeny tak, že po üplném zasunutí menší sekce do sekce větší dojde ke vzájemnému zaklesnutí a uvedení do pohybu sekce větší. Nejmenší sekceteleskopickćho vzduchovodu 3 je označena jako přední díl Ž. Přední díl É je opatřen štítkem 3.štít 3 je proveden tak, že na jeho rám je možno pŕipevnit vibrátor Ž, pŕičemž vibrátor §je chráněn št 1 temí a popřípadě L předním dílem Q...

Samovulkanizující vrstvený pás pro hydroizolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 243509

Dátum: 15.12.1987

Autori: Veselý Karel, Petrůj Jaroslav

MPK: B32B 25/04

Značky: samovulkanizující, hydroizolace, vrstvený

Text:

...kaučukové vrstvy, navcí výhodne vyztužené tkaninami nebo főliemi, získava se několik významných přednost( před dosavadními typy kaučukových pásu, a to především velmi dobrá tvarovatelnost 1 těch nejsložitőjiích detailů bez nutnosti nastřihovéní pásu nebo jeho předcházejícího tvarování za použití apeciĺľních pžípravkñ přičemž vrstva se stává po přetření rozpouštědlm silně lepivou a usnadňuje tvąrování sloäitýchdetailu pri dokonslém...

Zapojení pro měření tvrdosti chodu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243508

Dátum: 15.12.1987

Autor: Varvařovská Jarmila

MPK: G01L 23/32

Značky: spalovacího, tvrdosti, měření, motorů, chodu, zapojení

Text:

...detektor§g 1 a na špičkový detektor ěga. Špičkový detektor âgl i špičkový detektor § 32 jsou zapojeny do spínače§g. Vstup dvojkovéhc čítače gg je připojen na vstupu do hradla H a hradla ga.-1 Vstup hradla gl je spojen s výstupemg dvojkového čítače gg a vstup hradla ga je napojen na výstup Q dvojkového čítače QŠ. Výstup hradla 51 je zaveden přes špičkový detektor§ 21 pro nulovací impuls 51 a výstup hradla gz je přiveden do špičkového...

Zapojení pro využití digitální paměti ke snímání televizní kamerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243507

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hloušek Vladimír

MPK: H04N 5/262

Značky: digitální, využití, televizní, pamětí, zapojení, kamerou, snímání

Text:

...a jednak pomocí prvního kanálu pro přenos informací o natočení kamery a druhého kanálu pro přenos informací o úhlu záběru kamery přes mikroprocesor s digitální pamätí spojenou s režijním zařízením a zdrojem signálu pozadí.Výhodou zapojení pro využití digitální paměti podle vynálezu je možnost realizovat ve studiu řadu záběrů, které by bylo nutné uskutečnit mimo studio bez nákladných dekorací, možnost nasnímat pozadí nebo dekorace v...

Zapojení pro současné měření převodu měřicích transformátorů napětí vysokého a velmi vysokého napětí při základním kmitočtu a jeho libovolném násobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243506

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nekvapil Pavel

MPK: G01R 29/20

Značky: vysokého, měření, základním, libovolném, kmitočtu, transformátoru, násobku, zapojení, převodů, současné, napětí, velmi, měřicích

Text:

...je v jednom místě uzemněn.Hlavní pŕedností je skutečnost, že měření je proveditelně prakticky na každé zkušebně,ale 1 u již instalovaných transformátorů s libovolně nastavitelným poměrem uvedených veličín pro tőnovou a provozní frekvenci. Měření lze rozšířit 1 pro měření s různou zátěží, která se připojuje na sekundární svorky měŕicích transformátorů.Príklad zapojení pro současné měření převodů měřicích transformátcrü napětí vysokého a velmi...

Zapojení k samočinnému časovému ovládání zapalovacího zařízení pro vysokotlaké výbojové zdroje světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243505

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mert Oldoich

MPK: H05B 41/231

Značky: ovládání, světla, samočinnému, výbojové, vysokotlaké, zapalovacího, zapojení, zařízení, časovému, zdroje

Text:

...předřadník 5 je přes usměrñovač lg a třetí prahový spínač łâ zapojen vstup derivačního členuł§, z jehož výstupu jsou kladné derivační impulsy vedeny na druhý řídicí vstup druhého prahového spínače łg a záporné derivační impulsy jsou přes invertor łl vedeny na vstup integračního členu lg, k jehož výstupu je přes impedanční člen lg připojen řídící vstup třetího prahového spínače łí.Funkce navrženáho zapojení je patrná z přiloženého výkresu, na...

Zařízení pro trojrozměrný televizní a video obraz

Načítavanie...

Číslo patentu: 243504

Dátum: 15.12.1987

Autor: Eipera Josef

MPK: H04N 13/00

Značky: zařízení, trojrozměrný, obraz, televizní, video

Text:

...podle vynálezu.Na připojeném výkrssu je znázorněn příklad zařízení pro trojrnzměrný televizní obraz nebo videoobxaz podle vynálezu, a to celkové blokové schéma zařízení s přídavnými zařízenímiA Ťťídúnzhlnd vysílači, k Lelevjzuíu nebo vidnopnístroji a pro dívąka.Televizní vysílač ł má na vstupu připojeny dvě stejné televizní snímací kamery, levou kameru 3 a pravou kameru 3, jejichž výstupy jsou pomocí elektronického přepínače łâ připojenyke...

Sonda pro přesné měření teploty tuhnutí taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243503

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sluneík Pavel, Hrádek Václav

MPK: G01K 1/14

Značky: tuhnutí, sonda, teploty, měření, taveniny, přesné

Text:

...do měłicího prostoru s čidlem pro přesně měření teploty.Výhodou předmětné sondy je zejména vysoká přesnost stanovení teploty tuhnutí taveniny,rychlost stanovení a široká možnost využití bez ohledu na druh taveniny. například v černé i barevné metalurgíi, sklářství apod.Příkladné provedení sondy dle vynálezu je znázorněno na pfipojeném výkresu v podélném osovém řezu.Na čele ochranného pláště Q je tvarová krytka L, opatřená plnícím otvorem 1. Na...

Zařízení k měření dynamických parametrů obvodu oko-ruka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243502

Dátum: 15.12.1987

Autori: Maxa Stanislav, Jakubec Jioí, Kalina Josef

MPK: A61B 5/00

Značky: měření, parametrů, obvodů, dynamických, oko-ruka, zařízení

Text:

...fáze a amplitudy ovládané pohyblivé rukojetí číslicovým a logickým vyhodnocovačem, čímž jsou získány tři základní údaje - frekvence, fáze a amplituda obvodu oko-ruka zkoumané osoby, ze kterých se pak algebraitskými metodami vypočtou a stanoví dynamické vlastnosti přenosu oko-ruka zkoumané osoby. APodstatouvynálezu je zařízení, které je tvořeno jednak elektrickým generátorem vstupního hamonického. sinusového signálu s řídicí skříňkou...

Elektronický časovací automat pro pravidelné anebo nepravidelné spínání časů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243501

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mácha Antonín

MPK: G04G 15/00

Značky: pravidelně, automat, časovací, elektronický, nepravidelné, anebo, času, spínání

Text:

...blokovém zapojení jednotlivých prvků.Elektronický časovací automat pro pravidelné anebo nepravidelné spínání časů sestává ze dvou časovacích obvodů ł, 3 opatřených regulátory 1, Q času. Časovací.obvody ł, 3 jsou paralelné přes pojistku 5 připojeny na síč, spojovanou přepínačem A a vypínačem 3.K přepínači 5 je zapojena samostatná zásuvka Q připojení k zemnicí svorce lg. K časovacímobvodům l, 3 jsou zapojeny rel鳧, il, přičemž jeden z...

Čisticí prostředek na sanitární zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246800

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brotz Ingolf, Macku Aleš, Neufuss Karel, Kohoutek Václav, Karásková Marie

MPK: C11D 10/02

Značky: sanitární, prostředek, zařízení, čisticí

Text:

...výbušnost potlačí nebo zcela zamezí a pak je tato látka úplně bezpečná. Tak např. homogenní směs skládající se z 25 0/0 dusičnanu močovíny a 75 0/0 žívce nebo křemennê moučky není možné za žádných okolností přivést k výbuchu, nebot dusíčnan močoviny je natolík zředěn, že je zcela bezpečný.Použité anorganické plnivo se svými Inechaníckými účinky aktivně podilí na výslednem čistícím účinku. Čistící prostředek, sestávající z těchto tří základních...

Máchací a avivážní prostředky se zvýšenou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246799

Dátum: 15.12.1987

Autori: Horyna Jaroslav, Protiva Miroslav

MPK: C11D 3/18

Značky: avivážní, účinnosti, prostředky, zvýšenou, máchací

Text:

...tohoto typu.I)o nerezovélio kotle o obsahu 10 m 3 opatřeného topným hsdem a. niĺchadlem se vloží 3 000 kg vody, přidá se 180 kg deinkrustační látky, tj. kyseliny citrónová, která se během mícháni za studena rozpustí. Pak se přidá 45 kg oxyethylovanêho mastněho alkoholu, který se rozpustí mícháním a ohřetím směsi do 40 °C. Dále se přidá 1285 kg 210/0 octanu kondenzačniho produktu kyseliny stearové a diethanolaminu a 300 kg...

Řadicí ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246798

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pomykáeek Josef

MPK: F16H 5/00

Značky: řadicí, ústrojí

Text:

...řadicím hřídeli je výtvořen otvor, jehož osa je totažná s osou řadicíhuon hřídele, který prochází oběma válcovými vývr-ty Líuášeče, přičemž spoločný vnitřní objem válcových vývrtů tínašeče a otvoru v řadícím hřídelí je uzavřeií pístovýmí -západkami v unášeči. a odnímatelným krytom na konci řadicího hřídele. Společný vnitřní objem umožňuje po sejmutí zätky zavést zvnějšku obyčejííou hustílkou nebo tlakovoubombíčkou stlačený vzduch nebo...

Zařízení na čištění bulevnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246797

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pomykáeek Josef, Jílek Jioí, Protiva Miroslav, Jílek Jioa

MPK: A01D 33/08

Značky: bulevnín, čištění, zařízení

Text:

...2, 3, 4 tvoří tedy spolu jakýsí žlab a jsou uspořádaný s mezerami 9 mezi sebou. Nad každým hlavním rotačním válcem 2, 3, 4 je umístěn přídavný rotační valec 6, 7, B, takže tyto jsou opět uspořádány do tvaru žlabu, tedy střední přídavný rotační valec 6, resp. střední přídavné rotační válce 6 jsou uspořádaný níže než krajní přídavné rotační valce B a mezilehlé přídavné rotační valce 7 jsou uspořádaný níže než krajní přídavné rotační válce B,...

Uzavírací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 246796

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jílek Jioí, Protiva Miroslav

MPK: F1GK 1/22

Značky: uzavírací, armatura

Text:

...přítlačnélío prstence odpovídá jednak šířce uzavíracího orgánu armatury a jednak vnějšímu průměru speciálního silentbloku.Konečné je podstatou vynálezu, že obvodová plocha vrstvy uzavíracího orgánu je opatřena po obou stranách unášecích čepů kruhovými drážkami pro uložení těsnicích kroužků.Vyšší účinek vynálezu se projevuje podstatným zvýšením provozní životnosti armatury, zlepšením těsnicího účinku, zejména V místě uložení závěrného...

Brzda třecí mokré spojky zvláštního pohonu převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246795

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pomykáeek Josef, Jílek Jioí

MPK: F16H 47/00

Značky: spojky, převodovky, pohonů, mokré, třecí, brzda, zvláštního

Text:

...V dutině víka zvláštního pohonu a vedený vodicím kolíkem. Mezi mezikruhový přítlačný píst a mezikus jsou umístěny vratné pružiny. Do dutiny, ve které je uložen mezikruhový píst ústí přívod média.Provedením brzdy třecí mokré spojky zvláštního pohonu převodovky podle vynálezu se docílí zabrzdění mokré spojky zvláštního pohonu, když tato není sepnuta a na 4opak. Vzájemná funkce této mokré spojky a brzdy je automatická.Na výkrese je na obr. 1...

Způsob výroby (.+-.)-2-(3-aminobenzyl)máselné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246794

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zikmund Jan, Jílek Jioí, Mánek Boetislav, Pomykáeek Josef, Pavlíková Jarmila, Protiva Miroslav, Thorovský Zdenik

MPK: C07C 101/447

Značky: +-.)-2-(3-aminobenzyl)máselné, způsob, kyseliny, výroby

Text:

...pouze ilustrativní a žádným zpüsobení. neomezují předmět vynálezu.K roztoku 33,7 g nitroderívátu il, ve 400 ml toluenu bylo při teplotě místnosti za míchání přidáno 86 ml konc. 3,77 mol/l natrlum bis(methoxyethoxyaluminiumhydridu. Po 4 hodinovém míchání při teplotě 30 až 40 °C byla reakčni směs rozložena 90 ml koncentrované kyseliny solné a extrahována chloroformem. Spojené organické podíly byly vysušeny síranem hořečnatým a po oddestilování...

Montážní klíč

Načítavanie...

Číslo patentu: 246792

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pavlíková Jarmila

MPK: B25B 13/10

Značky: klíč, montážní

Text:

...drážka, v níž je suvně uložena alespoň jedna planžeta opatřená ovládacím kolíkem a pracovní částí, jejíž délka je rovna délce záběrové plochy čelisti klíče.Montážním klíčem podle vynálezu se do 248792sáhne rychlá a presná změna rozteče čelistí, čímž se zabezpečuje větší pohotovost při práci, což vede k vyšší produktivitě práce. Počet potřebných klíčů pro montážní práce se snižuje na minimum, což má zásadní význam při práci ve ztížených...

Zapojení pro přetiakování nádrže hydrauiické kapaliny hydraulické soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246790

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vrba Zdenik

MPK: F15B 1/06

Značky: přetiakování, soustavy, hydraulické, nádrže, hydrauiické, kapaliny, zapojení

Text:

...je, že na sací potrubí vedené od zdroje tlakového vzduchu k spalovacíimu motoru je paralelné napojen přívovd do nádrže hydraulické kapaliny. Výhody zapojení podle vynálezu -spočívaji v tom, že pro zajištění ,požadovaného přetlaku v nádrži hydraulické kapaliny odpadá samostatný zdroj tl-akového vzduchu pri zajištění řáldné funkce hydrogenerátoru. Tim odpadají pořizxovací náklady na samo 4statný zdroj tlaku pro přetlakování nádrže,jakož i...

Valivé vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246789

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ružieka Karel

MPK: F16C 29/04

Značky: vedení, valivé

Text:

...kladek.Nevýhody dosud známých řešení jsou odstraněny valivým vedením jednoho tělesa vzhledem k druhému, zejména pro hydraulické válce sestávající z tělesa hydraulického válce a pístnice .s pístem, -opatřeným otočné ulroženýml kladkami podle vynalezu, 4jehož p~odstatovu je, že kladky jsou opatřeny vzájemnou styčnou plochou.Výhodou řešení podle vynálezu je, že umožňuje r-ovnoměrné přenesení zatíženi prostřednictvím lstyčných pl-och kla~dek do...

Zařízení pro pohon návěsných strojů, zejména sklízecích řezaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 246788

Dátum: 15.12.1987

Autori: Truchlik Štefan, Ungvarský Cyril, Michálek Milan, Novotný Jaroslav

MPK: A01D 43/08

Značky: sklízecích, strojů, návěsných, pohon, zařízení, zejména, řezaček

Text:

...návěsných strojů na nesprávny vývodový hřídel a tím předíešlo haváriím stroje nebol porušení bezpečnosti, je předpisem stanoveno rozdílné -dražkování u vývodových hří 24.6788delů a tím 1 u spoj-ovacích hřídelů. Při o» táčkách 1000 l/min. se používá drážkování ev-olventní a při otâčkách 540 l/min. se používá -drážkoväní rovno-boké a shodne drážkování mají i spojovací hřídele 12, 13.V redakční převodovce 3 je upravena jedna dv-ojice...

Trhavina pro nevýbušné rozpojování pevných materiálů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246787

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šedivý Zdenik, Protiva Miroslav

MPK: C06B 23/00

Značky: pevných, materiálů, způsob, rozpojování, nevýbušné, trhavina, její, výroby

Text:

...trhavina se pripraví způsobem podle vynálevzu. tak že vápno se ,pomele s přísa-dou cukru, která se při-dává na vstupu do mlýna V tuhé formě nebo ve formě roztoku.Zkoušky prokázaly, že největší účinek na zvýšení trhacích schopností ostře páleného kysličníku vápenatého mají prísady zpomalujicí průběh hytdratace. Z těchto přísad semimorádnými účinky vyznačuje právě přisada cukru, at již v čisté formě, či s obsahem jiných látek, například...

Hnědozelený zirkonový pigment s obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246786

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šedivý Zdenik, Protiva Miroslav

MPK: C03C 8/12, C01B 33/20, 1C01 0/00...

Značky: hnědozelený, obsahem, chromu, pigment, zirkonový

Text:

...syn tézu při relativně nízkych teplotách výpalu umožňují výrazné mineraliz-ační účinky .hexafluorokřemíüitanu disłodného-v kombinaci s hydroxidem lithným, ev. c-hloridemvsodným. r . .Navíc také sloučeniny šestimocnéhomolybdenuhebo wolframu-přispívají svými mi» nenalizačními účinky k docľlenĺ -dostàteč ných výtěžků křemičitanuza relativně-nízkých teplot výpalu směsi. Při syntéze zirkonových mikrokrystalků, »do nich-vrůstají in tenzívně...

Způsob enantioselektivní hydrogenace derivátů (Z)-N-.alfa. –acetamide-.beta. -(indol-3-yl)akrylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246785

Dátum: 15.12.1987

Autori: Farkaš Ján, Graneie Štefan, Škoda Dušan, Koeica Josef, Kopál Pavel

MPK: C07D 209/20

Značky: derivátů, kyseliny, způsob, z)-n-.alfa, acetamide-.beta, hydrogenace, indol-3-yl)akrylové, enantioselektivní

Text:

...v hydrogenační nárdobě s použitím organického rozpouštědla zbaveného kyslíku vatmosféře inertníh-o plynu převede na r-oztok katalyzátoru s výše uvedenou kyselinou nebo jejími deriváty, inertní plyn nad roztokom v hyarogenacní nádobě se vytěsní vodíkem, načež se provede vlastní hydrogenace.Novost tohoto způsobu hydrogenuace kyselin zj-N-a-acetamido-p-indol-S-yllaikrylové a jejího methyl- nebo ethylesteruv podle vynálezu spočívající v přípravě...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu a úletu popílku z reaktoru na fluidní zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hedrlín Ivo, Kováe Štefan, Koneený Václav Rdd, Šmída Tibor, Waradzin Walter, Malý Klement

MPK: F23C 11/02

Značky: tuhých, procesu, reaktoru, zbytků, odvod, fluidní, zplyňovacího, zařízení, popílku, palív, úletů, zplyňování

Text:

...Mezi odlučovačem úletu popílku a sběrným prostorem nad výpustní nádobou může být lnstalováno zařízení, ve kterém se úlet popílku regulované dělí na část vracenou do reaktoru a na část určenou k vypouštění mimo zařízení.Výhodou řešení podle vynálezu je společný odvod úletu popílku a tuhých zbytkü zplyiíovvacílro .procesu, a v důsle-dku toho odstranění výpustné nádoby včetně uzavíracích armatur pro sam-ostatný odvod úletu popílku. Tím dochází...

Způsob výroby prostaglandinových meziproduktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246783

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mináo Jan, Soueek Jioí, Záhradník Miroslav, Šmidrkal Jan, Sidóová Eva, Lácová Margita, Koneený Václav, Oíha Jaromír

MPK: C07C 177/00

Značky: prostaglandinových, meziproduktu, způsob, výroby

Text:

...načež se pH směsi upraví přebyrtkem pevného hydrołgenuhličitanu soadného a po ochlazení na5 až 10 C se vyloučené nervozpustně anorganické soli a převážná část co-a 75 methyl p-fenylbenzoátu odsají.Methan-olícký roztok se zahustí ve vakuu k suchu a triturací orga-nickým rozpouštědlem, s výhodou toluenem pri teplote 10 až 25 C se odstraní prakticky všechen zbývající methyl p-fenylbenzoát, takže se ziská žádaný produkt obecnéh-o vzorce I s...

Způsob přípravy vínanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246782

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janeš Karel, Herold Ervín, Pecivál Ivan

MPK: C07C 51/41, C07C 59/255

Značky: vápenatého, přípravy, vínanu, způsob

Text:

...jeho špatné vypíraní. Matečné roztoky neutralizaované společně s rozpuštěným vínným kamenem V nadbytku kyseliny chl-orovodikové do hodnoty pH 3,9 až 4,3 ldávají vina-n vápenatý s minimalním množstvím vysrážených organických kalů a hydratovaných kysličníků železa a hliníku.Způsob prípravy vinanu vápenatého podle vynälezu je výhodnější ve srovnání se stávající t-ech-nologií izolace vinanu vápenatého, hlavně z hlediska...

Způsob přípravy dihydrogencitronanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 246781

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kirchner Stanislav, Koláo Karel, Kůr Jan

MPK: C07C 51/41

Značky: přípravy, sodného, způsob, dihydrogencitronanu

Text:

...kyseliny citrónové. Popsaný postup poskytuje zásadní technicko-ekonomické výh-ody, protože použitá surovina pro výrobu dihydrogencitnonanu sodného je méně nákladná než dosud používaná krystali-cká kyselina citrónová a to ve výrobě přinese snížení výrobních nákladů na tento výrobek. současně lze racionalizovat i manipulaci při výrobě, protože surovinu je možno jke spotřebě udopravovat čerpánim. Neméně důležitý přínos spočíva dál-e v tom, že...

Způsob a zařízení k těžbě včelího vosku z voští

Načítavanie...

Číslo patentu: 246780

Dátum: 15.12.1987

Autor: Štícha Jioí

MPK: A01K 59/06

Značky: vosků, těžbě, zařízení, včelího, způsob, voští

Text:

...do smaltované nádoby o obsahu 50 litrů, zatíží kamenem a zalije deštlovou vodou v množství 20 až 30 litrů tak, aby všechno voští bylo potopeno. Po 2 až 3 dnech -se voda slije přes plachetku, na které se zachytí částečky voští. Do nádoby, kde zůstalo voští nasáklé vodnou se vlije 15 až 20 litrů měkké horké vody o teplotě 80 až 95 C a tato směs se uvede do varu. Za občasného míchání se nechá směs po dobu 5 až 10 minut povařit. Provařená směs...

Upínací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 246779

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mojžíš Josef, Šechovcov Vladimar, Jirovský Václav

MPK: H05B 6/62

Značky: upínací, mechanismus

Text:

...kterým je rovněž umístěn pevný přivâděcí žlábek 1 a je V podstatě proveden tak, že spodní čelist 3 upínacího mechanismu je kyvná kolem obvykle vodorovné -osy lkolmé k po-délné ose vpřiváděcíhwo žlábku 1, přičemž je s přiváděcím žlábkem spojene např. čepem 6. Spodní čelist 3 je-opatřena prismatickým žlábkem a má dvě funkční polohy, kde ve spodní funkční poloze navazuje prismatický žlábek spodní čelisti 3 na přiváděcí žlábek 1.Spsdní čeľst 3...

Disperzní pojivo pro antikorozní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246778

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jäger Jaroslav, Knizek Martin

MPK: C09D 3/80, C09D 5/08

Značky: antikorozní, hmoty, disperzní, pojivo

Text:

...častíc pod 30 nm ve vzniklých komplexních sloučeninach zvyšuje přídržnost směsi s podklady, zvyšuje odolnost proti mechanickému namáháni, odolnost vůči zvýšeným teplotám a agresívnímu prostředí. Soli kyseliny metaľosforečné upravují reololgické vlastnosti směsi.ą současně působí pasivačně na povrchy kovů.Disperzní pojivo podl-e vynálezuv má dobrou mechanickou stabilitu, entikorozíií vlastnosti, je ekologicky a hygienicky nezávadné,nehořlavé...

Zařízení na snížení energetické náročnosti vytápění výrobních hal s instalovanými zvukoizolačními kryty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246776

Dátum: 15.12.1987

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: B27G 19/00

Značky: vytápění, snížení, náročnosti, zvukoizolačními, zařízení, výrobních, instalovanými, energetické, krytý

Text:

...je úmerne množství dopravavanêho vzduchu odsávaccího zařízení a dokonalé utěsnění přívodů i -odtahů, jakožto »ostatních otvorů ve zvukoízolačním krytu je plně respektováno,úbytek tepla vlivem odsávání vzduchu z prostoru ve zvukoizolačních krytech je minimální a rovná se míře přlrozeného ochlazováníýřľ vsnížení hluč-nosti šírené ze zdroje hluku uvnitř zvukoizolačního krytu.iZařízení podle vynálezu je v přikladném pr-ovedení schematídky...

Zařízení pro konfekci pryžových dopravních pásů s textilními nosnými vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246775

Dátum: 15.12.1987

Autori: Macků Vladislav, Podzimek Štipán

MPK: B29D 29/06

Značky: zařízení, pásu, dopravních, pryžových, nosnými, textilními, konfekci, vložkami

Text:

...jednak se základní předzhotovující časti, tvorené odvíječkami tex ttlních vložek, na líějž navazuje stroj prolpříčná spoj-ovaní textiluích vložek, dále napínací stroj, středicí stolice a za ní slepovací stolice textilních vložek a jednak z dohotovených částí, ~sestávající z odvíječek krycíoh vrstev, za nimiž je uspořádána slepovací stolice krycích vrstev, dále tažná stolice, emulgační zařízení a navíjelčka -nevulkauizovaneho...

Způsob přípravy válcovitých kluzných pouzder v rotujících formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246774

Dátum: 15.12.1987

Autori: Makovský Leopold, Starý Stanislav

MPK: B29C 39/04

Značky: rotujících, pouzder, způsob, válcovitých, formách, přípravy, kluzných

Text:

...krouticího momentu míchadla v prvom stupni polymerace.Způsob přípravy váloovitých kluzjíých pouzder podle vynálezu odstraňuje jedenpz nejzávažnějších problémů inkorporace plávných plniv do roztavený-ch laktamů při odstředivém -odlévání z-aručením správneho nadávkování plnív tak, aby nedošlo k jejich serlimentaci v odstředivém poli formy Použitím tuhých maziv se dále v případě současné aplikace mazacích olejů zabráni nežádoucímu...

Zařízení pro vyjímání dílů dělených trnů při výrobě integrálních těles z vyztužených plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246773

Dátum: 15.12.1987

Autor: Luoák Stanislav

MPK: B32B 31/00, B32B 1/02

Značky: dělených, vyztužených, zařízení, dílů, plastů, vyjímání, trnů, výrobe, těles, integrálních

Text:

...položeného tělesa z vyztužených plastů. Nosník je podepřen dvěma -nebo více stojany a je opatřen manipulačním zařízením, kupř. pojezdovou dráhou s pojezdovými vozíky, kladkami, zdvihacími lany a tažným zařízením na obou lkoncích nosniku.Zařízení podle vynálezu umožňuje ,podstatně zmechaiíizovat celou operací vyjímání dílů trnu z nádoby. Umožňuje nchytit edemontovaiíé dílce trnu uvnitř nádoby a dovprav-it je bez námahy mim-o nádobu polar...

Způsob výroby mastných kyselin ze zelených sladkovodních řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 246772

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dobáš Ivan, Pleva Milan, Skácel Jan

MPK: C12P 7/64

Značky: výroby, kyselin, zelených, mastných, způsob, sladkovodních

Text:

...kyselín ze zelených sladkovodních řas podle vynálezu, jehož podstatou je to, že řasová biomasa ve formě dezintegrované pasty se přímo hydrolyzuje 0,8 až 1,0 M NaOH, .načež se z reakční směsi nejdříve odstraní nezmýdelnítelný podíl extrakci s vodou nemísitelnými organickými rozpouštědly, vybranými ze skupiny látek benzen,cyklohexanol, Z-ethoxy- .nebo Z-methoxy-e 4thanol, l-butanol, l-pentanol a po následném okyselení s výhodou HCl na pH 1 až...

Polohovací dotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246771

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štipánek Miloš, Toetina Karel

MPK: A43D 0/

Značky: dotek, polohovací

Text:

...vůči Výkyvnému v-odicímu pouzdru a lisovací formě, na obr. 2 je půdorys polohovacího doteku a na obr. 3 jeho částečný řez znázorňující zpevněni konzoly s hřidelí.Polohovací dotek sestává z ramene 1 výkyvně uchyceného v hřídell 2 a opřeného o lisovací formu 3. Hřídel 2 je otočně uložena v tělese 4 ul-ož-eném ve vedení 5, které je uchyceno na výkyvnem vodicím pouzdru E lisovací podložky 7. O těleso 4 se opírá konzola 8 koncových spínačü 9, 10...

Zapojení zesilovače s galvanickým oddělením

Načítavanie...

Číslo patentu: 246770

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šindeláo Bedoich, Vojtíšek Jaroslav, Vacovský Lubomír

MPK: H03F 3/38

Značky: oddělením, galvanickým, zapojení, zesilovače

Text:

...transľormátoru 7 je spojen se druhou řídící -svorkou 34 druhého moduletoru 3. První vývod zpětnovazebního vinutí 42 oddělovacího transformátoru 4 je spojen se vstupem 51 zpět-novazebního Qlemodulátoru 5. Druhý vý-vod zpětnovazebního vinutí42 je spojen se zemí. Výstup 52 zpěmovazebníh-o demodulátcru 5 je spojen s invertujícím vstupom 11 operačníhc- zesilovaře 1.První řídící svorka 53 zpětnovazebnílío demoduiátoru 5 je spojene s prvním...

Automatická míchací kolona pro modelování technologické linky úpravy vody koagulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246769

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fleischmann Jaroslav, Teplý Jaroslav, Marek Vladislav, Kadrle Jaroslav

MPK: C02F 1/52

Značky: míchací, technologické, úpravy, kolona, koagulaci, linky, automatická, modelování

Text:

...výsledků.Na přípojeném výkresu je znázorně-no schéma mechanické (částí automatické míehací kolony.Automatická míchací kuolona podle vynálezu může být řešena například pro současné sledování šesti vzorků surové vody. Každá ze šesti nádob na surovou vodu 1 je přes elektroventil 2 spojene s príslušnou pracov 4ní nádobou 3. V každé praoovzní nádobě 3 je odnímatelně uchyceno míchadlo 4, které je přes převody .po~háněno pohonem michaclla 5. Do...