Archív za 1987 rok

Strana 116

Zařízení automatiky odbuzování pro trakční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241814

Dátum: 15.09.1987

Autori: Basaoová Gabriela, Oddoušek Stanislav

MPK: B60L 15/18

Značky: zařízení, odbuzování, vozidla, automatiky, trakční

Text:

...X, na výstupu druhého tvarovaícího obvodu 4, nebývá logické hodnoty I, jestlizže analogový signál na tretí vstupní svorce W prekročí napr. 60 0/0 své maximální thodnoty. Logický signál Y, na výstupu »čtvrtéIho tvarovacího obvodu 9, nabý-vá logic-ke hodnoty I, jestliže analogový signál na tretí vstupní svorce W, prekročí napr. 80 své maximální hodnoty.Na .pätou vstupní svorku S je pripojen strídavý signál, který .po omezení v omezo~ vaši. 5,...

Zařízení pro rozpouštění radioaktivního práškového materiálu ozařovaného v zatavených křemenných ampulích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241813

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uhlío František, Eepieka Jaroslav

MPK: G21F 9/28

Značky: ozařovaného, rozpouštění, zatavených, radioaktivního, materiálů, zařízení, ampulích, práškového, křemenných

Text:

...je tvořeno nsadowu třeoh sít s růąznou velikosti otvorů a je připojemo ke kovové trubice 1 rozebíriatelným spojem. Ve Spodní částí tetl-onově nádoby 4 je jpřívod a výv-od 7 rozp~ 0 uŠtěC.ĺ|hO roztoku. .Teflonová .nádoba 4 se .uapustí přívodem 7 rozpoluště~cím roztokom tak, aby došlo. -k zaąpilarvení .ąpodrního .kounce .kovové trrubky 1 se síťovým dheam 3. Při zveudinutéum idurticímpístu 5 iv horní poloze se šikmou tcrubik~ou~ 2 vloží křemeumná...

Způsob izolace proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241812

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kastner Václav

MPK: C12N 9/48

Značky: enzymů, proteolytických, izolace, způsob

Text:

...byl z ikolony eluován zvýšením iontovré sily prostředí eiucí roztokom chloridu sodnénho, 1 moi 11).Obsah bilkovin byil shanoven Lowryho metod-ou ĺLKOąWJTY, O. H., Rosebroutgh, N. j., Farr,A. L., Randałll, R. j. Biol. onem. 193, 2645/19 í 51/ a aktivita proteasy byla stainovena azolkaseiniovou »metodou Šafaříik, I. I. Chromaitogr. 2-61, 138 /19 ~ 83/.Z celkově .aplikované proteolyti-ciké aktivity .se s biaiaistními bílkovinaimi ąpři...

Způsob výroby litých žárupevných slitin, precipitačně vytvrditelných fází Ni .sub.3.n.(Al, Ti)

Načítavanie...

Číslo patentu: 241811

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kašpar Jan, Foglar Rudolf, Svoboda Vladimír, Poikryl Antonín, Didek Jaromír

MPK: C21C 7/10

Značky: výroby, sub.3.n.(al, žárupevných, slitin, způsob, fázi, precipitačně, vytvrditeľných, litých

Text:

...olbisalhu síry se při indlwkčníltnvakuovém tavení žârujpevłnýach slttin na bázi železa .el/nebo 111110111 dosahuje výnběrem VlSäZkonvyoh surovín s nímkým oíbsałl-em síry. Během tavicíhci procesu obsah síry není dále kontrolován. Phi so-učasoé jpra-xi se obsah sílry ve slíitináoh Ipolhybvuje zjpravildila nad 0,002 0/0 ihlmot., často však nad 0,004 0/0 lhmodt., což je z hlediska užitkołvýłch vlastlností lslintin nespříznilvé.i Uvedené...

Způsob čištění 2-hydroxyethylesteru kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241810

Dátum: 15.09.1987

Autori: List Jaroslav, Soueek Jioí

MPK: C07C 69/54, C07C 67/48

Značky: 2-hydroxyethylesteru, čištění, způsob, kyseliny, methakrylové

Text:

...kvartálnich .almonioivýzch bárzí, například tetrameühyla-rnoiniilníhydroxidu, za prísady iinhjibiłtor~u ,polymlera.oe, například fenothialziinu, po zředění reafkční směsi vodou, oddělení nezreagovanêlho vlýchozího esteru kyseliny niet.ha~ksryllo~vé uneljprve extrokcí peltroletherem a (potom po ~nasycení ohlląořritdlem sodtným delší extnaíłucí ethherem a odlpaířeąním extraktu.Podlsltata způsobu pordle vynálezu slpočívá v tom, že se odlparek...

Polovodičová součástka se sníženou indukčností přívodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241809

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eechura Jaromír

MPK: H01L 23/00

Značky: přívodů, sníženou, součástka, indukčnosti, polovodičová

Text:

...m 5 šířka Lum.) 50 50 715 715 751 100 100 (100 délka mrm 0,2 0,5 1,0 0,2 10,5 1,0 0,2 0,5 11,0 ĺľľľdilĺkřčjľlüjšľ LS .nH 0,1 0,34 0,82 0,09 0,311 0,75 0,08 0,258 0,69 Drátelk(průměr mm 30 udétíka mm - 0,2 « 1,0 0,2 0,5 11,0 mmduuktčnotst LS vnH 0,15 0,318 0,05 0,12 (0,43 0,77Vllilv ztpůlsobu .mnoinltáže čilpu dlo poluzrłna nebo ouvtodlu je tedy značný. Výrolbtci š~piič~ kovýoh typů tra-mziatorrů MESFET řeší dnes tento problém třemii...

Zařízení na předepínání vodicí drážky svářecích automatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241808

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ružieka Vlastimil

MPK: B23K 37/00

Značky: předepínání, drážky, automatu, svářecích, zařízení, vodiči

Text:

...ramena pro zaohycenní reakce od ústrojí pur-o vyvozexní .sílyVýhoda řešení podle V.YI 1 á 11 eZu.S 4 p~ 0 Čí 4/á v. vtom, že ee zvýši produktivita (práce -a ekvaIljtní sIv-ařování nptletchů, e to nerezových í jlaných., tproutolže jiným způsobem by to nebylo.n 1 ~ 0 vž 1 né. Voldicí .dräžjka a zařízení .par-o předopětí ťvovří jeden konjsttrulkłčjní celeík, který sePřírkłlaxd pronvedení za-řízzení na -předepíná.ní uclrážlky podle vyrnálezu je...

Tlaková tryska pro přívod tiskací barvy na šablony

Načítavanie...

Číslo patentu: 241807

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krejeíková Alena, Marhoul Antonín

MPK: B41F 15/44

Značky: tlaková, tryska, šablony, přívod, tiskací, barvy

Text:

...i chemicky odolného maceríáUJLL nami. z gumy, nebo uunvělé hmoty typu pollyamid, polyetylén apod. Mezi sterlky 15, 16 u. jezjícsh .provtllelrlydh .kon-ců, nebona jejilclh lktoancíąoh je nvložesno, nebo tvoří se otěrkeun-i 15, 16 jedení celok tězsuněení 18 ze tejného tmateriářlu, -krtejré sanhá od jpľUlŽIHÉ memjbrámy ll .až k břitů 1 m~ 19 Istěrelk 15, 16., PIIO lepší ftumjkwcr zatírání jtí-sjkecí berwy a lepší sďaybijllütu ttl-akové trysjky...

Utěrka k ošetření žehliček proti připékání syntetických textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 241806

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bilovský Jan, Eervený Libor

MPK: D06F 83/00

Značky: ošetření, žehliček, syntetických, utěrka, připékání, textilií, proti

Text:

...vnelbu je DOŠÍKUZGlHâ, přilplamlně obsluha zaipotmene tepvlootnĺ regulátor Vhodně nars-tavit.Podlstata Itevmtilní wtlěiiky k ešetřeni žehlicich plech želhltilček pTOTĺ připékämí a přichystáválni záleží v tom, že je impxregnováinxa »cąhemickývmi látkrami, .které při .natneeení z utěrky one žehlieí piľooclhai nvytvoří Gtĺlčľbý film 0 silné tepelněizolační schopnosti. Tato vrstve ,je Sttlálá a jeljí Ditěľ je nepałtrný. Tíim,že vretlva zamezí...

Zařízení ku geodetickému určení geometrie proudu na vertikálních strojích pro plynulé odlévání oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241805

Dátum: 15.09.1987

Autori: Daníeek Zdenik, Havlík Josef

MPK: B22D 11/18

Značky: strojích, plynule, oceli, vertikálních, zařízení, geometrie, odlévání, geodetickému, proudu, určení

Text:

...hodnotu.Dvojice záivěsů Z s olovnicemi 0, usntavená vložkou 1 v pracovním prostoru proudlu definuje »slviislou rovinu SR, novnoběžnoiu se vztažnoni ístěnou ikrystíalizátoru VS. Při urťolvání vzájemné polohy operných válllců OVslušné úrovně U svisléiho tyčoveho statívu R postupně včtou ,rprůmětyďkyvů závěsů Z podle stále steijné hrany owcelového drátu na tsitujpnici odeičĺtaicí latě lll. i Lat 1 D, ležící v horizontu teodoliťu T,...

Zařízení k přerušení a dočasnému převzetí příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 241804

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zbooílek Aleš, Mrázek Dušan, Jagoš František

MPK: D01H 9/08

Značky: dočasnému, příze, přerušení, zařízení, převzetí

Text:

...trextítllního .stroje zahrnuje.hriecí vávleček 1 lpľü »třecí plohon Inavíjetrí cíuuky 2, otälčivě uložené nIa výkyvnem cívkovém držáku 14. Příze 5 přichází k navíjecí cívce 2 z meznázorlněuné phodukční jednotlky přes nehyhný vodicí úlhelník 4 a přes podél osy ~otáčvení navíjecí cívlky 2 vtrartně pohyblivý -rozváděbí vodič 3. K této nevinnovací jedntotce je přiřazeno zařízení lpodle vynálezu, které může být ulspořádálnuo v sesta-vě s...

Zařízení k zhotovení navazovacího vinutí na cívkové dutince

Načítavanie...

Číslo patentu: 241803

Dátum: 15.09.1987

Autori: Veeeoa Miroslav, Kaválek Jaromír, Štirba Vojeslav

MPK: D01H 9/00

Značky: dutince, vinutí, navazovacího, zhotovení, zařízení, cívkové

Text:

...zařízení podle Ivynálezu .spočíva nyní v rtom, že odkláněcí rameno, uložené na odsáavarcí trubicí, má Vytvořeno Ividlicový vodívcí konec, který je umístěn vzhledem k směru chodu ,příze po KÍOIČBSIIIĚ vyxtvořené dráze mezi cívkovou dutinlkou a odsávaacím otvorení odsávací trubice a který je bločně tpohyblívý jak rv odkláněoím, tatk i ve vratrnérm směru plordél civkově du-tíunky.výskresu, -kde představuje obr. 1 řez navijacím lĺsjtľůjĺlll...

Utěsnění vytápěných válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 241802

Dátum: 15.09.1987

Autori: Štipek Jioí, Vašieek Alois, Krejeí Jioí, Remek Josef, Pichoueek Miroslav

MPK: C14B 1/54

Značky: vytápěných, válců, utěsnění

Text:

...s eliemeurtem bez .dodatočného axiálrního dostavování má izvláště při vyšších teplotách m-alou živ-otnost.Při provozu zaželhulovacího válce dochází ke korozněmvenchanincukéumu opotřebení sltyčných ploch. Pro zabezpečení bezvaudne funkce s odpovídající životnosti jtěsnicího elementu je nnutné zajistit vysokou kvalitu k němu přilélhajícího povrchu. e-li toto stykové místo Vytvořeno přímo na zaižehlovacim válci, dolchází ik jeho opotřebení a při...

Skládací lůžko s doplňky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241801

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mrtek Oldoich, Vojtíšek Jaroslav

MPK: A47C 19/04

Značky: lůžko, doplňky, skládací

Text:

...nohám 18 šrowby s hlavou 25. Na levé straně nvýlkresu je wčárkovaně znázorněno vyltvoření podlhlwavníku žvednutíim konce matrace 15 pozmocí zvedlacího rámu 4 dozanázorněné polohy, která je zajištěná stavitelnou podpěr-ou 14.Pravá strana Iobrälziku znázorňuje prodloužení lehací plochy tím, že se mírně zvedne zvedarci rám 4, zajisItí se poloha tohoto zvedacího rámu 4 stavitelnolu podjpěrou 14 a na ploclhu zvedacího rámu 4 se pomocí příchytek 27...

Dělený kříž kloubu kloubového hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 241750

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vaoásek Zdenik, Kaše Josef

MPK: F16C 1/04

Značky: delený, kříž, hřídele, kloubu, kloubového

Text:

...spočívá v tom, že druhý čep je opatřen osazenou částí, kterou je uložen v otvoru prvého čepu, přičemž na této osazené části je upraveno pouzdro. vnější průměr pouzdra je roven průměru druhého čepu. Pouzdro je zajištěno proti axiálnímu posunu na osazené části druhého čepu prostřednictvím axiálniho šroubu s podložkou.Hlavní výhody uspořádání děleněho kříže kloubu podle vynálezu spočívají zejména v minímálních požadavcích na zástavbový prostor...

Zapojení pro testování propojovací sítě desky plošných spojů osazené součástkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241749

Dátum: 15.09.1987

Autori: Švarcberk Jaroslav, Forman Luboš, Koukal Antonín

MPK: G01R 31/02, G01R 31/28

Značky: součástkami, testování, spojů, propojovací, osazené, desky, zapojení, plošných, sítě

Text:

...rozměry a zvyšuje rychlost a spolehlivost proti použití spínaci matice z relé.Konkrétní provedení zapojení podle vynálezu je uvedeno na přiloženém obrázku.Základní obvody 1 až N polovodičové spínaci matice jsou svými prvými svorkami 111 až N 11 přlpojeny na prvou napěťovou sběrnici 41, svými druhými svorkami 112 až N 12 na prvou napěťovou sběrnici 43, svými třetírni svorkami 113 až N 13 na druhou proudovovu sběrnici 42, svými čtvrtými...

Způsob recykláže amoniaku obsaženého v odpadních plynech z výroby aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241748

Dátum: 15.09.1987

Autori: Starý Milan, Losa Evžen, Dittert Ivan, Pantueek Pavel

MPK: C07C 87/00, C01C 1/12

Značky: obsaženého, aminu, výroby, způsob, odpadních, plynech, amoniaku, recykláže

Text:

...reaktoru -~ vstup 11 se chladí vodou nebo výměnou tepla s jiným technologickým proudem ve výměnících 1, 3. V obohacovací části amoniakové kolony 2 se plyny zbavují vody a organických látek. Tato část kolony je zkrápěna kondenzátem z chladiče 6 nebo kapalným amoníakem potřebným k aminaci vstup 12. Ochlazené plyny se vraceji do procesu pomocí kompresoru 7 - výstup 13.V ochuzovací části amoniakové kolony 2 se kapalná reakční směs zbavuje...

Zpsob přípravy RTG-kontrastního polymerního kompozitu na bázi polyolefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241747

Dátum: 15.09.1987

Autori: Truksa Miloslav, Dosoudil Josef

MPK: C08L 23/02

Značky: bázi, polymérního, přípravy, rtg-kontrastního, polyolefinů, zpsob, kompozitů

Text:

...anorganickou solí těžkého kovu nerozpustnou nebo jen velmi málo rozpustnou ve vodě a upraveného stearaííem dvojmocného kovu postupným smícháním jednotlivých složek podle vynálezu spočíva v tom, že se 5 až 40 hmot. dilů plniva s velikosti částic0,1 až 40 m zahrívá micháním do teploty 100 až 200 °C, pak se za stálého míchání znovu zchladí na teplotu 80 až 90 °C, pak se častice plniva impregnuji stearanem dvojmocného kovu v množství 0,01 až 1,0...

Způsob napájení parního kotle na odpadní teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241746

Dátum: 15.09.1987

Autori: Truksa Josef, Kužalek Vladimír

MPK: F22B 37/00

Značky: napájení, kotle, způsob, parního, odpadní, teplo

Text:

...kotle na odpadní teplo.Nyní bylo nalezeno, že náklady na napájecí zařízení a jeho regulaci lze vyloučit a ná~ klady na kotel a jeho armaturu lze podstatné snížit způsobem napájení perního kotle na odpadní teplo podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se napájení provádí kondenzátem o tlaku o 0,1 až 1,5 MPa vyšším než je tlak vyráběné páry a odluhuje se přebytkem tohoto kondenzátu po jeho expanzí na tlak vyräběné páry.Použití...

Adaptabilní kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 241745

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ripka Josef, Poklop Josef, Kliner Jioí

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, adaptabilní, kyčelní

Text:

...povrch opatří zdrsněnim, alespoň na jejich vnější straně, tj. na straně přiléhající k vnitřní stěně dřeñového kanálu. Divergentní pružné pruty mohou mít kru 4hový, eliptický, obdelníkový nebo jiný průřez. Po zasunutí pružné-ho dříku, tvořeného soustavou k sobě přimáčknutých divergentních pružnýchprutů, do dřeňového kanálu femuru se tyto pružné pruty uzavřou a dosednou na vnitřní stěnu dřeňového kanálu. Takto dosaženým radiálním tlakem dojde...

Směs na bázi polymerů ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 241744

Dátum: 15.09.1987

Autori: Švercl Josef, Prchlak Jaroslav, Kudová Jaroslava, Ružieka Jioí, Novák Jan

MPK: C08K 5/10, C08L 55/02

Značky: bázi, polymerů, směs

Text:

...12 s alkoholy s lineárnim nebo rozvětveným řetězcem o počtu uhliků v alkylu C 2 až C 10.Estery kyseliny stearové jsou produkty esteriflkace kyseliny stearove nebo mastných kyselín C 14, C 16, C 18 s alkoholem s líneárním nebo rozvětvenýní řetězcem o počtu uhlíků V alkylu C 4.Ztuženým živočišným tukem rozumímesměs esterů vyšších kyselín s glycerinem s bodem tání 50 až 80 °C.V polymerní směsi mohou být přítomny i další aditíva jako...

Vestavba parního vodotrubného kotle s přirozenou cirkulací, zejména na využití odpadního tepla z kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241743

Dátum: 15.09.1987

Autori: Emolík Jioí, Uhlío František

MPK: F22B 21/02

Značky: využití, plynů, parního, kouřových, vodotrubného, cirkulací, kotle, tepla, odpadního, vestavba, přirozenou, zejména

Text:

...kouřových plynů, vznikiých spálením zemního plynu, které by bez předchozího ochlazení měly při odvodu do ovzduší teplotu kolem 500 °C.Parní vodotrubný kotel sestává z pláště 1 opatřeneho vstupním hrdlem 2 horkých kouřových plynů a výstupním hrdlem 3 ochlazených kouřových plynů. Dále sestává z vestavby, která je tvořena svazkem 4 varných kotlových trubek upevněných do spodní trubkovníce 5 a do horní trubkovnice 6. Svazek 4 varných...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241742

Dátum: 15.09.1987

Autor: Procházka Vladimír

MPK: F16H 1/10

Značky: vlnovým, převodovka, reduktorem

Text:

...s vlnovým reduktorem, jejíž točně uložený vnější plášť s ložisky navlečeííými na vnějäm průměru vnitřního pláště dále spojeného s pevným ozubeným kolem a obklopujĺcího plášť pružného ozubeného kola podle vynálezu odstraněna tím, že v dutině pružného ozubené 4ho kola je zabudován osazený náboj souose pevne spojený s pružným ozubeným kolem a vnějším pláštěm. Osazený náboj umožňuje přenos točiveho momentu a jeho umístění v dutině pružného...

Zařízení pro vyhodnocování účinnosti a životnosti rotačních dentálních nástrojů, zejména zubních vrtáčků a brousků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241741

Dátum: 15.09.1987

Autori: Blaha Miroslav, Kotora Jaroslav, Zapletal Vladimír

MPK: A61C 19/04, A61C 3/02

Značky: zejména, zubních, nástrojů, zařízení, životnosti, účinnosti, dentálních, vyhodnocování, brousků, rotačních, vrtáčků

Text:

...rotačních dentálních nástrojů, zejména zubních vrtačků a brousků, sestává zdeskovítého tělesa 1 D, na jehož jednom konci je vytvořena podpěra s upevněným ložiskem 11, na kterém je kyvně uložena dvouramenná páka 5, na jejímž jednom rameni Sa jsou zabudovány čepy 6. Čepy 6 slouží pro uložení kotoučů zatěžovacích závaží 7 a je k nim příchycen šroub 8 s vyvažovací maticí 9, která slouží k vyvážení nestejné hmotnosti používaných vzorků.Na...

Brázdicí řetěz zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241739

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eermák Jan, Haneil Vladislav

MPK: E21C 25/34, E02F 3/14, E21C 25/28...

Značky: stroje, zemního, brázdicí, řetěz

Text:

...přičemž spojení se provede zasunutím válcových nábojů spojovacího článku do dutiny lopatky.Výhoda takto vytvořeného brázdicího řetězu spočívä v tom, že tvar spojovacích článků i lopatek může být navržen tak, že vznikne již odlitím bez potřeby dalšího obrábění. Tím lze navrhnout materiál s vysokou tvrdosti a odolnosti proti opotřebení, což dříve nebylo možné vzhledem k násiednému obrá 4bění. Tim se odstrani poruchovost spojovacích čepů,...

Zařízení pro cejchování měřicích čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 241738

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vilímec Jan, Rod Vladimír

MPK: G01K 15/00

Značky: zařízení, měřicích, čidel, cejchování

Text:

...podle vynälezu, jehož podstata spočívá v tom, žeexpanzní tryska vyrobená z materiálu s nízkou hodnotou součinitele teplotní vodivosti,například ze dřeva, má na svém vnějšíni plášti upravenou kruhovou dosedací přírubu a je vsazena do kruhového otvoru v čelní desce vyrovnávací komory, ve které jsou dále upravený nejméně tři radialní průchozí dáržky, kterými prochází upevňovací šrouby expanzní trysky. Zvláště výhodné je uspořádání takové, že...

Způsob výroby práškových maziv pro tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241737

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jakubec Karel

MPK: C10N 40/20, C10M 105/22

Značky: kovů, výroby, způsob, tváření, maziv, práškových

Text:

...nevede. Pod pojmem vhodná tuková surovina je miněn přirozený a/nebo částečně upravený, například částečně hydrogenovairý tuk a/nebo jejich směsi, obsahující 80 až 100 0/0 hmot. mastných kyselín s 12 až 22 atomy uhlíku v řetézci, přičemž-zbytek tvoří mastné kyseliny s řetězcem kratším nebo delším. současně je nutné, aby v mastných kyselinách tohoto tuku byly zastoupeny nenasycené mastné kyseliny podílem 20 ~až 6 G procent hmot., přičemž...

Žárupevná ocel pro pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 241735

Dátum: 15.09.1987

Autori: Trmal Vladimír, Martinu Ludvík, Biedermann Hynek, Hrstka Pavel, Vonkomer Ivan, Eervinka Jan, Šebor Václav, Bureš Zdenik, Šperka Pavol, Bi?ák Jaroslav, Javůrek Vladimír

MPK: C22C 38/40

Značky: žárupevná, pyrolýzní

Text:

...hliníku. Přesto při některých tavbách s vysokým obsahem křemíku a hliníku byla zjištěna snížená svařitelnost na úkor vytvoření trhlin za tepla. Cílem vynálezu je zlepšení svařitelnosti při současnem zvýšení žárupevnosti popsané oceli.Tohoto cíle je dosaženo žárupevnou ocelí pro pyrolýzní pece podle vynálezu vytvořenou na základě železa, obsahující uhlík, křemík, chrom, nikl, niob, hliník, jejíž podstata spočíva v tom, že navíc...

Stůl pro manipulaci s tyčovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241734

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: B65G 59/00

Značky: manipulaci, tyčovým, materiálem, stůl

Text:

...jednotlivých mezer mezi Záchytné háky musí jednotlivé ukládat. Takto provedené dopravní zarízení stolu ne-má možnost rozdělovat a rozprostírat jed notllvé tyče z celkového svazku.Výše uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynälezu, kde v mezerách mezi jednotlivými rošnicemi je usporádáno výškově prestavitelné vedení rovnoběžné s-rovinou tvorenou horními hranami roštníc, na kterém je do strany prestavitelné uložen vozik, ~ jehož horní hrana...

Zařízení pro radiometrické měření rozdružování směsí sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241733

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hronec Milan, Mandík Lumar, Révus Miloš

MPK: G01N 23/02

Značky: zařízení, směsi, materiálů, rozdružování, radiometrické, měření, sypkých

Text:

...tvaru. Další součástí nutnou k provedení měření je přítlačné ,zařízení umožňující udržení konstantní výšky měřeného materiálu. Přítlačnê zařízení sestává ze statívu s úhlovým měřítkem, z páky a z přítlačné desky.Podstatnou výhodou radiometrickěho měření podle vynálezu je možnost přímé indikace anorganické složky ve směsi na základě úměrnosti zeslabení záření a obsahu této složky ve směsi. je to dosud najrýchlejší postup stanovení...

Podávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241732

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mikulec Jozef

MPK: B02C 23/02

Značky: zařízení, podávací

Text:

...vynálezu splňuje požadavky na plynulé podávání různorodé a chaoticky uspořádané dřevní hmoty a její pevné drženi po dobu seku.Na přiložených výkresecli je schematickyznázoruěno příkladné provedení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zařízení v nárysu, obr. 2 v půdorysu, obr. 3 vertikální formovací válec v nárysu, obr. 4 hřeben, obr. 5 přítlačný valec v nárysu a obr. 6 V bokorysu.Zařízení sestává z dopravního pásu 4, který je opatřen...

Zařízení pro samočinné přepínání provozního a náhradního zdroje tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 241731

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hájek Karel, Vašíeek Zdenik, Ditrych Zdenik

MPK: F15B 20/00

Značky: tlakového, zařízení, media, provozního, zdroje, samočinně, přepínání, náhradního

Text:

...tlakového média a obvykle zavadu zjistí, až se projeví na aparátu nebo akčním členu. V tom případě obsluha musi zajistit pomocí ručních ventilů otevření náhradního zdroje tlakového média z centrálního rozvodu nebo ruční uzavření nejdůležitějších akčních členů.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že v cestě náhradního zdroje tlakového média je vestavěna jednosměrna uzavíraci armatura a za...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalyzátoru pro enzymovou přeměnu .beta.-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 241730

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Faneovie Karol, Weissová Vira, Husár Štefan, Pohanka Josef, Violová Anna, Šlegr Josef

MPK: C12N 11/02

Značky: antibiotik, stabilizace, částic, způsob, zpevňování, přeměnu, beta.-laktamových, biokatalyzátoru, enzýmovou

Text:

...modifikací podle Balasínghama a sp. Biochím. Biophys. Acta, 276, 250, 1972. Jednotka enzymové aktivity je takové množství penicilin amídásy. které katalysuje vznik jed noho mikromolu G-APK V jednom mílílitruza hodinu, při teplote 42 °C a pH 7,6 V ohlasti enzymové reakční kinetíky nultého řádu v míchaném reaktoru, při použití K nebo Na-soli benzylpenícilinu jako substrátu.Jednorázová a mnohonásobná opakovaná hydrolýza benzylpenicilinu na...

Způsob výroby fenoplastů modifikací novolaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241729

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sedyševa Nina Jurjevna, Berezovskaja Irina Vladimirovna, Kinzirskij Alexadd Sergejevie, Oblapenko Natalja Georgijevna Biolog, Kýhos Karel, Staraja Kupavna

MPK: C08G 14/12

Značky: způsob, fenoplastů, novolaku, modifikací, výroby

Text:

...reaktoru se za teploty 85 °C vnesou následující složky novolak o bodu měknutí 70 °C,obsahu 6,1 hmot. volného fe nolu a 1,9 hmot. vody 200 g polyamid pripravený polymerací lz-laurolakiamu iniciovanou10 0/0 mol. kyseliny fosfofrečné 20 g 36 °/o vodny roztok formaldehydu 64 g oxid hořečnatý 1 g hexametyléntetramin 32 g oxid vápenatý 8 g dřevitá moučka 250 g steran zinečnatý 4 gBěhem 40 minut dojde k vytvoření polyInerní sítě, výsledný...

Tvrditelná kompozice ba bázi aduktů kyseliny akrylové s epoxidovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241728

Dátum: 15.09.1987

Autor: Abilev Serikbaj Karimovie

MPK: C08L 63/10

Značky: kyseliny, aduktů, epoxidovými, tvrditeľná, kompozice, bázi, akrylové, pryskyřicemi

Text:

...se jako pojiva při výrobě laminátů nebo tmelů, vytvrzovaných Svazky elektronů. Přípravuji se známymi způsoby adicí kyseliny akrylové na epoxidovou pryskyřici v molárním poměru 2 1, obvykle za katalýzy bazickými látkami.Směs mono- a diesteru kyseliny akrylové s epoxidy se upravuje dále plastifikátory,což jsou zejména C 4 až C 10 estery kyseliny italové, tetrachlorttalovê, tetrabromftalové,citrónová, adipové, trifenylfosfit a další. S výhodou...

Způsob přípravy sorbentů s karboxylovými funkcemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241727

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fonštejn Leonid Maxovie, Kefurt Karel

MPK: B01J 20/26, C08F 220/06, C08F 220/12...

Značky: karboxylovými, přípravy, funkcemi, způsob, sorbentu

Text:

...6010/0 hmot. síťovadla lze po 30 minutách při 110 °C působením 18 dílů hydroxidu sodného v. dílech rozpouštědla Voda ethylenglykolmonomethylether 12,75 připravit ionex s 4,5 mmol/g COONa skupin pripravených pouze z komonomeru a nikoliv siťovadla.Hydrolýzou makroporézních kopolymerů do vyššího stupně dochází již k hydrolýze síťovadla a vzniká ionex s botnací porózítou například prodlouženim reakční doby nebo teploty)....

Zařízení k usnadnění vyjmUtí kořenového balu rostliny z nádoby s pohyblivým dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241726

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eapek Karel

MPK: A01G 9/08

Značky: nádoby, pohyblivým, vyjmutí, usnadnění, rostliny, zařízení, kořenového

Text:

...rostlin směrem dolů až se obnaži celý kořenový bal rostliny, který právě spočívá na pohyblivém dnu nádoby, jež je posazeno na opěrce zařízení podle vynálezu. Obnažený kořenový bal rostliny se jednoduše uchopi, odstraní se pohyblivé dno nádoby a rastlinu je možno snadno přesadít do jiné nádoby nebo na záhon.Výhoda spočíva v tom, že použitím zaří 4zení podle vynálezu se usnadní vyjímání kořenového balu rostliny z nádoby s pohyblivým dnem,...

Vodná akrylátová disperze s expandovaným perlitem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241725

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martauzová Hana, Jarý Jioí, Ponert Jioa

MPK: C02F 1/28

Značky: disperze, akrylátová, perlitem, vodná, expandovaným, způsob, její, výroby

Text:

...Pa . s snadno regulovat obsahem vody. Uvedené rozmezí viskozity bylo stanoveno měřením na rotačním viskozimetru při 30 otáčkach za mlnutu. Vodná akrylátová disperze s práškovým expandovaným perlitem s hydrofoblzovaným povrchem se připravuje tak, že 15 až 22 práškového expandovaného perlitu se smáčí a dísperguje v 50 až 75 vody pomocí smäčecího prostředku, jímž je 0,3 až 0,5 sulfonovaného butylesteru kyseliny olejové a dispergátoru, jímž je...

Sorbent pro zachycování radioaktivního ruthenia z radioaktivních plynných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241724

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ševeíková Jarmila, Sloboda Jozef

MPK: G21F 9/02

Značky: zachycování, ruthenia, radioaktivního, odpadů, sorbent, plynných, radioaktivních

Text:

...minut při teplotě 20 °C. Po této době došlo k dokonalěmu smisení obou materiálů, obsah RuO 2 v takto impregnovaném sorbentu činil 0,35 procenta hmot..K 28 g křemenného pisku zrnění 2,0 mm byl přidán roztok dusičnanu železitého 1,82 gramu FeND 53.9 H 20 v 20 ml destilované vody. Směs byla promíchána při 20 °C a potom odpařena pod. intralampou do sucha. Po odpaření nasledovalo vyžíhání při 550 °C po dobu 1 hodiny, aby FeND 33 přešel na Fe 2 O 5....

Chytačový mechanismus tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241723

Dátum: 15.09.1987

Autori: Miazdra Marian, Pavlík Miroslav

MPK: B41F 21/04

Značky: tiskového, chytačový, mechanismus, stroje

Text:

...dorazová lište je dosaženou pevného uchycení archü,zvláště o větší gramáži. jedno z možných řešení je znázorněno na pripojených výkresech, kde na obr. 1 je schematicky znázorněn celkový pohled na chytačový mechanismus v půdorysu, na obr. 2 je znázorněn pohled směrem šípky P v částečném řezu z obr. 1, na obr. 3 je znázorněn v částečném řezu detail chytače a nosné dorazové lišty v alternativním provedení z obr. 4 ,a na obr. 4 je znázorněn...