Archív za 1987 rok

Strana 114

Solárny rozpúšťač vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242161

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zikmund Zdenik

MPK: F24J 2/42

Značky: vosků, rozpúšťač, solárny

Text:

...oozpüšťača vosku podľa vynálezu je jeho hospodárna prevádzka bez potreby iných druhov energie, ako aj zvýšená hygiena pri prevádzke, bez negatívneho vplyvu na okolie.Príklad vyhotovenia solárneho rozpúšťača vosku je znázornený na výkrese, ktorý predstavuje priestorový pohľad na rozpúšťač.Solárny rozpüštač pozostáva z pláštovê Solárny rozpúšťač vosku, najmä včelárskeho, pozostávajúci z plášťového telesa so šikmým sklopnýrn transparentným...

Zariadenie na indikáciu polohy upínacieho stola pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 242160

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hanzlík Vladimír

MPK: B23Q 15/24

Značky: pinoly, zariadenie, upínacieho, polohy, indikáciu, stola

Text:

...zariadenie na indikáciu polohy upínacieho stola pinoly, podstatou ktorého je, že na doske pino-ly je pevne uložený prvý odchýlkomer a druhý odchýlkomer. Na telese pinoly je upevnená horizontálna vačka, ktorá je v» dotyku s palcom prvého odchýlkomera a vertikálne vačka, ktorá je v dotyku s palcom druhého odchýlkomera.zariadením na indikáciu polohy upínacieho stola pinoly sa docieli indikácia polohy stola elektródy V metrických jednotkách voči...

Zariadenie na meranie tangenciálnej, radiálnej, horizontálnej a vertikálnej zložky reznej sily v monolitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242159

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vodáková Olga

MPK: G01L 1/00

Značky: radiálnej, monolitných, zložky, materiáloch, reznej, meranie, tangenciálnej, horizontálnej, zariadenie, vertikálnej

Text:

...a v prechodnej časti z kruhového do priamočiareho a v priamočiarej časti pohybu. Znalosť priebehu velkosti rezných síl v jednotlivých fázach pohybu rezného nástroja pri meneni geometrie nástroja má vplyv na volbu vhodného» nástroja.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na meranie tangenciálnej, radiálnej, horizontálnej a vertikálnej zložky, reznej sily V monolitných materiáloch podľa vynálezu, pozostávajüce z rámu, podpier a reťazových...

lmúnne antivírusové a antibakteriálne sérum

Načítavanie...

Číslo patentu: 242158

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vodáková Olga, Vodák Zdenik, Zikmund Zdenik, Hanzlík Vladimír, Stanieek Zdenko, Janota Jaroslav, Rakus Jaroslav, Hvazdal Zdenik, Rožanský Zbynik

MPK: A61K 39/40, A61K 39/42

Značky: antivírusové, sérum, lmúnne, antibakteriálně

Text:

...- 978, 1973.Pre produkciu imúnnych sér sa dobytok,ustajnený v objektoch výrobného podniku,hyperimunizuje živými virulentnými vírusami a bakterínmi vybraných mikrobiálnychdruhov a následne sa opakovane krvaca. Hyperímunizácia zvierat v laboratórnych podmienkach poskytuje síce všetky predpoklady pre výrobu imúnnych sér vysokej kvality, je Však technicky, časove aj finančne značne náročná, čomu odpovedá aj vysoká cena výrobkov. Objem výroby je...

Spôsob hodnotenia kvality systémov výkonových polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242157

Dátum: 15.09.1987

Autori: Biheller Jan, Novák Zdenik, Labohý Ivan, Mikoláš Petr, Bor Jan

MPK: H01L 21/66

Značky: výkonových, systémov, polovodičových, súčiastok, spôsob, hodnotenia, kvality

Text:

...teplotným cyklickýmskúškam, v skrátení času potrebného na skúšky 1 O 3 krát v šetrení pracovných sil v počte najmenej 1 000 hodin, v ušetrení chladiacej vody v množstve cca 200 m 5 a urýchlení prác vo výskume a vývoji výkonovýoh polovodičových súčiastok najmenej o 3 mesiace.vyznačený postup je novou diagnosticktou metódou pre hodnotenie vlastností výkonových polovodičových súčiastok, ktorá umožňuje nahradit doterajšie teplotné...

Viacstupňová samočinná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242156

Dátum: 15.09.1987

Autor: Komínek Miroslav

MPK: F16H 5/40

Značky: převodovka, viacstupňová, samočinná

Text:

...prepojenia motora so vstupným hriadeľom i podľa obr. 1 samočinnou niechanickou spojkou alebo hydrodynamickouspojkou, je vstupný hriadel spojený s hnanou časťou samočínnej mechanickej, alebo s čerpadlem hydrodynamickej spojky, centrálny hriadel 37 nie je otočne spojený s niektorým z niektorých členov spojok. V prípade prepojenia motora so vstupným hriadellom. i hydrodynamickým meničom momentov je vstupný hriadel 1 spojený s čer~ padlom a...

Samozberaci voz

Načítavanie...

Číslo patentu: 242155

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zlámal Bohumil

MPK: A01D 90/12

Značky: samozberaci

Text:

...hmotu. , Príklad prevedenia predmetu vynálezu je znázornený na výkrese, kde na obr. 1 je pohlad na upravený samozberací voz, na obr. 2 je detail prevedenia ventilátora s výmennikom a na obr. 3 je znázornená časť solárneho panelu v kolmom reze.Samozberaci voz je zastrešený solárnym panelom 1, ktorý je potrubím 2 napojený na ventilátor 3 s pohonom 4, s predradeným výmenníkom 5 tepla, pripojeným na výfu 4kové potrubie B traktoru. K výmenníku 5...

Impregnačný roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242154

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eaderský Ivan, Grasse Pavel

MPK: B32B 21/00

Značky: roztok, impregnačný

Text:

...zvýšení kapacity výrobných zariadení znižuje aj náklady na teplo.Drevotrieskové dosky boli laminované dekoračnými papiermi, ktoré sa pri prvom nánose impregnovali 50 Ú/o-ným zmesným melamínmočovinoformaldehydovým rozk-om vyroheným v molarnom pomere melamín močovinacformaldehyd 1,2511, a pri druhom asymetrickom nánose sa impregnovali 55 (Vo-ným melamínformaldehydovými roztokmi vyrobený/mi V molárnom pomere melamín tormaldehyd 1 2, a tob...

Zapojenie na potlačenie rušenia v im pulzných meničoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242153

Dátum: 15.09.1987

Autori: Müller Karel, Jarolímek Poe Mysl, Klátil Karel, Zárybnický Eduard, Lorencová Raisa

MPK: H03K 17/16

Značky: meničoch, pulzných, zapojenie, potlačenie, rušenia

Text:

...režimu sa cez uvede 242153nú sústavu prenášajú do sekundárneho vinutia 8 s rovnakou úrovňou a navzájom sa V ňom kompenzujú. Priestorovým umiestnením na obr. 2, keď vrstvy sekcií primárneho vinutia 7 spojené s elektródovými vývodIni 2 sú umiestnené V najväčšej vzdialenosti od sekundárneho Vinutia 8, teda V priestore s najmenšou vzájomnou väzobnou kapacitou sa dosiahne ďalšieho zmenšenia amplitúd rušivých signálov prenášaných do...

Razník pre lisovanie tvarovaných výrobkov, najmä keramických so strmými úkosmi zámkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242152

Dátum: 15.09.1987

Autor: Polívka Vladimir

MPK: B28B 17/00

Značky: razník, najmä, zámkov, výrobkov, tvarovaných, lisovanie, strmými, úkosmi, keramických

Text:

...plôch. Medzi obvodovými zložkami sú vytvorené styčné čelné medzery a ich vnútorné zvislé plochy sledujúce obvodové tvary zámku výrobku,sú vytvorené pod zvoleným uhlom od 75 do 85 °. Pre horné lisovanie raznikom sú s v-ýhodou raznik aj delené obvodové vložky vytvorené z magnetického kovu a raznik je napojený na elektromagnet zapinaný počas lisovanie.-Výhddyvynalezh sú hlavne v tom, že takto delenýrazhík umožňuje v plnom rozsahu kvalitné...

Vyvažovacia jednotka pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242151

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lacina Miroslav, Nerad Zdenik, Kuoátko Josef

MPK: F16F 15/06

Značky: vyvažovacia, jednotka, roboty, priemyselné

Text:

...tyčí a vyvažovacía jednotka je opatrená závesnými okamí.Zariadenie podľa vynálezu je kompromisnýín riešením medzi horeuvedenými systémami. Pri pomernej jednoduchosti umožňuje zmenu kínematiky vyvažovanía menit vy 4važovací moment a jeho priebeh V širokom rozsahu. jeho konštrukcia je ešte pomerne jednoduchá a konštrukčným usporiadaním vyvažovacieho mechanizmu sa dosiahlo to,že výsuv tyče vyvažovacieho mechanizmu je dva razy väčší než zdvih...

Zapojení externích registrů řídicího slova kanálu pro ovládání bloku přenosu dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 242049

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horvát Ivan, Podolan Jozef, Chromý Gustav, Szarvasy Ladislav

MPK: G06F 13/14

Značky: zapojení, kanálu, přenosu, řídicího, registru, externích, slova, bloků, ovládání

Text:

...97 bloku 9 přenosu dat. Výstup 43 čítacího registru 4 adresy hlavní paměti je připojen ke vstupu 50 dekodéru 5 a paralelně ke vstupu B 0 bloku 6 vysílačů adresovê sběrnice jehož výstup 61 je připojen k adresou/é sběrnici E 19. První výstup 53 dekodéru 5 je připojen k druhemu testovatelnému vstupu 02 bloku D mikroprogramoveho řízení. Druhý výstup 54 dekodéru 5 je přípojen k druhému stavovému vstupu 90 bloku 9 přenosu dat. K poVelovému...

Zapojení obvodu pro umístění nového bloku do rychlé vyrovnávací paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 242048

Dátum: 15.09.1987

Autor: Preclík Bohuslav

MPK: G06F 13/14

Značky: bloků, nového, pamětí, zapojení, umístění, obvodů, vyrovnávací, rychle

Text:

...3 i pravé poloviny paměti Cache 4 jsou spojeny s výstupem 51 datového registru 5. Hodinový vstup 7 celého obvodu je spojen s hodinovým vstupem čí 4tače 1, dále s hodinovým vstupem levé poloviny paměti Cache 3 a s hodinovým vstupem pravé poloviny paměti Cache 4.Zapojení podle vynálezu pracuje takto obvod realizuje algoritmus RAND pro umístění nového bloku do paměti Cache. Algoritmus RAND je řešen pomocí pseudonáhodného generatoru....

Tekutý fluorescenční indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242047

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petru Jaroslav, Majling Ján

MPK: G01M 3/20

Značky: fluorescenční, indikátor, tekutý

Text:

...tj. záměna pořadí rozpouštěných či ve směsi dispergovaných komponent je rovněž možný.jako dispergátorů či smáčedel je možné použít kondenzačních produktů mastných kyselín s aminokyselinamí, alkylpolyglykoletherů, dialkylsulfojantaranů, kondenzač 4ních produktů naftalensulfokyselin s formaldehydem nebo kondenzačních produktů mastných kyselín s ethylenoxidem.Do fluoresceinového roztoku či disperze lze dále přidat optické zjasňující...

Kryt disku kola automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242046

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vaško Milan

MPK: B60B 7/06

Značky: disků, automobilů

Text:

...kola při jeho upevnění.Upevněním krytu disku kola pomocí nepružných, upevňovacích haků zaskočením do otvorů V disku se dosáhne bezpečného upevnění krytu, který může byt i z méně kvalitní a levnější plastické hmoty.Na připojeném výkresu je znázorněn přiklad provedení upevnění krytu disku kolapodle vynalezu, kde obr. 1 znázorňuje pohled na kryt upevněný na disku kola, obr. 2 je znázorněn řez v rovině A-A přes upevňovací háky a obr. 3 je řez...

Pružné pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 242045

Dátum: 15.09.1987

Autor: Marek Štipán

MPK: F16F 7/12

Značky: pouzdro, pružné

Text:

...jedno pružné, z této plochy vystupující prstencové žebro, které může mít ke zvětšení pružnosti na vnějším povrchu obvodovou drážku a proti vnikání nečlstot může být opatřeno na vnějších hranách vnitřní funkční plochy těsnicími břl ýty.Výhodou pružného pouzdra podle před mětu vynálezu je schopnost samočinného vvmezováni vůle v uložení, zlepšeného mazâní zásobou tuku V prostorách vytvořených mezi prstencovými žebry, nebo mezi prstencovým...

Pryžový tlumicí blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242044

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kralinský Ján

MPK: F16F 7/12

Značky: tlumící, pryžový

Text:

...otvorem.Výhodou uvedeného pryžového tlumicího bloku je malá počáteční deformační sila,jejíž velikost vychází z velikosti síly nutné pro trvalý přítlak vypínacího ložiska spoj lky a omezený krok vypínacího mechanlsmu,který je dan velikosti spáry oddělujíci lempryžového bloku od jedné z kovových misek a prostorem ve stavěci misce, vyplňovaným stlačeným materiálem pryžového bloku.Přiklad provedení pryžového tlumicího bloku podle předmětu je...

Způsob čištění 2, 4-diamino-5-(3, 4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242043

Dátum: 15.09.1987

Autori: Szegheo Mikuláš, Blažej Anton Akademik, Sroková Iva, Maslonka František, Šimon Jozef, Karásek Otakar, Komora Ladislav

MPK: C07D 239/49

Značky: 4-diamino-5-(3, 4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu, čištění, způsob

Text:

...384 mmol) se rozpustí za horka v roztoku kyseliny chlorovodíkové připraveného z 800 ml demineralizoVané vody a 38,5 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmol). Výsledný roztok má hodnotu pH cca 6 a po přidání 5 g aktivního uhlí bez obsahu iontů těžkých kovů například Noritu se za horka zfiltruje. Filtrát se chladí 12 hodin při teplotě 5 stupňů Celsia a vykrystalovaný hydrochloriid 2,4-diamino-5- BA-dimethoacybenzyl...

Zapojení pro stabilizaci otáček turbínového rotoru v indukčním magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242041

Dátum: 15.09.1987

Autori: Suroveak Dušan, Zoo Vincent

MPK: G01V 3/165

Značky: turbinového, stabilizaci, magnetometru, otáček, rotoru, zapojení, indukčním

Text:

...přitom invertujicí Vstup operačního zesilovače je spojen přes referenční odpopr s druhým referenčním zdrojem zapojeným na společnou svorku a přes zpětnovazební odpor a paralelne s ním zapojený filtrační kondenzátor s výstupem operačního zesilovače,připojení/m na vstup řidicího obvodu.Výhody zapojení podle vynálezu vyplývají ze stabilizace frekvence otačení trubínového rotoru a projevují se ve zvýšené přesností měření obou složek vektoru...

Zařízení pro úpravu vláknitého rouna

Načítavanie...

Číslo patentu: 242040

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vrabeek Peter, Maco Vladimír, Václavak Jozef, Kaeáni Július

MPK: B32B 5/08

Značky: zařízení, rouna, úpravu, vláknitého

Text:

...tloušťce vytvrzené desky, přičemž otáčky válců na vstupní straně jsou vůči otáčkám válců na výstupní straně nastaveny v poměru 4 1 až 3 2.Postupným skokovým snižováním rychlosti posuvu vytvořeného rouna vzniknoupravidelné vlny, které se slisují na požadovanou tlouštku, čímž vznikne deska s nepravidelnou vnitřní strukturou vláken v podélném směru. Tím dojde ke zvýšení mechanické pevnosti desek, aniž by bylo potřeba podstatně zvyšovat...

Polohový snímač rotoru indukčního magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242039

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zrubec Vladimar, Zeleoák Pavel, Šimunková Dagmar

MPK: G01V 3/165

Značky: polohový, magnetometru, indukčního, snímač, rotoru

Text:

...impulsu snímače je generován elektronicky ve iázovém závěsu s přesností a stálostí dosud nedosahovanou.Príklad konkrétního provedení polohového snímače je znázorněn na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je rotor indukčního magnetometru ve svislém řezu a na obr. 2 schéma elektrického zapojení fázového závěsu.Polohový snímač podle vynálezu sestává ze světelného zdroje 8 a totoelektrlckého převodníku 9, které jsou upevněny proti sobě ve statoru...

Polohový snímač rotoru v indukčním magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242038

Dátum: 15.09.1987

Autor: Májek Stanislav

MPK: G01V 3/165

Značky: indukčním, rotoru, polohový, snímač, magnetometru

Text:

...světelným kanálem 2 rotoru 11 indukčního magnetometru, nezakresleného, a dopadá na fotoelektrický převodník 3, který je výstupem 12 elektricky spojen přes impulsový detektor 5 a zpoždovací člen 26 s generátorem 1 I časové posloupnosti. Výstupem 12 je fotoelektrický převodník 3 také spojen přes vrcholový detektor 4 s odečítacím členem 7, na který je zapojen referenční zdroj B. Odečítací člen 7 je spojen přes odchylkový zesilovač 22 a řízený...

Tlaková sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 242037

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rado Rudolf Drsc, Hornaková Tatiana

MPK: G01L 7/02

Značky: sonda, tlaková

Text:

...Tlak z vyrovnávací komůrky 7 je kanálkem 9 veden k vývodu 10 tlaku, jenž se obvyklým způsobem připojí na měřič tlaku, zpravidla kapalínový manometr. Tlakový měnič 5 se předepsaným způsobem připoií na obvykle měřicí přístroje.Činnost tlakové sondy podle vynálezu lzepopsat takto Ve vstupním ústí la vlnovo- .du 1, umístěném do proudu plynu nebo v prostoru, kde je měřen tlak, působí okamžitý tlak P, sestávající z časové střední složky tlaku p a z...

Kaskádový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242036

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smrž Rudolf

MPK: B03C 7/00

Značky: separátor, kaskádový

Text:

...hmot, jako například tuhého domovního odpadu, stříhaných kabelů, drcených elektrospotřeblčů l zrnitých a práškových keramických hmot, které je třeba zbavit kovových a elektricky vodivých složek.Kaskádový separátor podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněn na Výkresu, kde na obr. 1 je podélný řez separátorem a na obr. 2 kolmý pohled shora s vyznačením směru pohybu elektricky nevedivých částic dlouhými čárkami a směru pohybu...

Způsob dvoufázové doúpravy šicích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 242035

Dátum: 15.09.1987

Autori: Blažej Anton Akademik, Morák Milan

MPK: D06M 15/33, D02J 3/00, D06M 15/01...

Značky: nití, dvoufázové, způsob, doúpravy, šicích

Text:

...vosku, které znečištují cívkovací a šici stroje. Tato směsová fáze se prednostné rozděluje po povrchu horké šicí jehly a v ínterakci s polyglykoly snižuje tření a teplotu jehly.Působení uvedených přídavků na zvýšenou mazivost obou fází se vysvětluje vytvářením orientovaných vrstev alifatických řetězců silami hydrofilních konců, jejichž chemické složení je proto méně významné a může se značné lišit. jsou vhodné přípravky neionogenní,...

Způsob pouzdření hybridních obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242034

Dátum: 15.09.1987

Autor: Prchal Václav

MPK: H01L 21/56

Značky: pouzdření, způsob, hybridních, obvodů

Text:

...podle vynalezu jsou odolné proti vysokým i nízkym teplotám i jejích střídáttí. Odvod vyvíjeiíého tepla plastem je lepší než plynnou atmosférou hermetickěho pouzdra.Vlastnosti hybridního obvodu nejsou ovlivněny přítomnosti v-ody při pouzdření.Plast s dobou želatinace do deseti minut se nanese na celou plochu hybridního obvodu ohřátého na teplotu želatinace plastu. Na nanesený plast se přiloží krycí destlčka. Hybridní »obvod se udržuje na...

Zařízení pro nepřetržité radiometrické měření rozdružování směsí sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242032

Dátum: 15.09.1987

Autori: Virsik Felix, Poláeek Milan, Kastler Anton

MPK: G01N 23/02

Značky: směsi, měření, rozdružování, materiálů, sypkých, zařízení, nepřetržité, radiometrické

Text:

...a nad to s možností automatizace. Co do časové náročnosti a složitosti je daleko výhodnější než například chemická analýza vzorků směsí nebo než radioindikát-orová metoda. Výhodou je také skutečnost, že se pracuje s uzavřenými zářiči, takže se nekladou zvláštní nároky na pracovníky. Příklad provedení zařízení je schematicky znázorněn na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje schematický nákres zařízení pro ne 4přetržité radiometrické měření...

Kolona pro separaci polárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242030

Dátum: 15.09.1987

Autori: Strýeek Alojz, Truchlik Štefan, Kršák Viktor Ing Senica, Podolský Michal, Emmer Štefan

MPK: B01D 15/08

Značky: polárních, separaci, kolona, látek

Text:

...provedením kolony pro separaci polárních látek podle vynálezu. Na závěr je přiložen príklad provádění separace na koloně pro separaci p-olárních látek podle vynálezu.Na obr. 1 je znázorněna kolona pro separaci polárních látek tvorená pláštěm 1, opatřeným kapalinovým přívodem 2 a kapali 4novým odvodem 7. Uvnitř pláště 1 je umístěna elektricky voclivá náplň 3, do které jsou zavedeny elektríckýml kontakty li. Ve zbývajicim prostoru pláště je...

Zapojení obvodu rekuperační brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242029

Dátum: 15.09.1987

Autori: Blažej Anton Akademik, Antoš Kamil, Lacko Vladimar, Hodúl Pavol, Niepel Wiliam

MPK: B60L 7/12

Značky: zapojení, rekuperační, obvodů, brzdy

Text:

...15 je připojen k anodé spínaclho polovodičového prvku 1 D. který je svou katodou připojen k jednomu polu filtračnímu kondenzátora 2 současně s jedním ko-ncem brzdového odporu 11, jehož druhý konec je přes pomocný měnič 12 spojen se záporným pólem napäjecího napětí zároveň s druhým pólem filtračního kondenzátoru 2.Popsanéhuo zapojení lze využít u trakčních motorů s bohatě dimenzovaným magnetickým obvodem, jimiž jsou kupříkladu dříve vyráběné...

Způsob výroby křemíkových detektorů jednotlivých fotonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242027

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pacala Ján, Vallová Helena

MPK: H01L 33/00

Značky: způsob, výroby, detektoru, fotonů, jednotlivých, křemíkových

Text:

...Tento způsob výroby dáva také možnost snadného přízpůsobení oboru citlivosti detektoru na požadovanou vlnovou délku záření volbou poměru vrstvy kysličníku křemičitého a vrstvy nitrídu křemíku v dvojvrstvě.Postup výroby křemíkového detektoru podle vynálezu je popsán pomocí priloženýchobr. 1 až 4, kde je uveden řez detektorem v jednotlivých fázích výroby.Při výrobě křemíkového detektoru se nejprve křemíkový substrät 1, v tomto případě...

Způsob dělení složek 3-pikolinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242025

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sekáe Oddej, Sedlák Pavol, Drienovská Nová Ves

MPK: C07D 213/24

Značky: způsob, frakce, dělení, složek, 3-pikolinové

Text:

...než dosud používané postupy. Uvedený postup je výhodný i z hlediska analytického hodnocení destílátu, nebot azeotropické směsi jednotlivých složek B-pikolinové trakce s vodou se podstatné liší právě obsahem vody. Tato skutečnost slouží jako kritérium pro oddělovaní azeotropů a pro přestavování jímadel při disko-ntinuální destilaci 3-pikolinové frakce. Výhodným je uvedený postup i z hlediska odpadů, nebol v tomto případě žádné závadné,...

Kapalné tvrdidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242020

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tobiášek Juraj

MPK: C08G 59/50

Značky: kapalné, tvrdidlo

Text:

...až 1 hmot. 0/0, zejména kreslolu, kyseliny salicylové, chelátu kyseliny salicylové s kyselinou boritou a podobné.Z biguanidů se běžně používají zejména fenyl~ a omolylbiguanid, s dobrými výsledky však lze použít l další, zejména etylfenylą propylfenyb, izopropy 1 feny 1-, n-buty 1 fenyl-,sec.butylfenyl~, terebutylfenyl- nebo izobu~ tylfenylbiguanid. Druhou složkou kapalného tvrdidla podle vynálezu jsou alifatické 13 | 0 lyetylénpolyaminy,...

Způsob výroby přípravku se síťujícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242019

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kmec Oddej, Slavkovský Roman

MPK: C08K 5/29

Značky: síťujícím, účinkem, výroby, způsob, přípravků

Text:

...s obsahem 4,4-iz-omeru minimálně 97 0/0 hmot.Technický účinek způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje prípravu levného prípravku se síťujícím účinkem na bázi polyizokyanátu pno po-lyuretanová a polychloroprenlová lepidla. V tomto prípravkku je Vzniklý polyizokyanát V roztoku V aktivovaném stavu aktivátorem, který zajišťuje potřebnou rychlost vzniku prostorové sítě, počáteční pevnosti spojů a stabilitu roztoku. Způsob výroby prípravku...

Způsob výroby beta-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 242018

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slávik Pavol, Pajonk Ján

MPK: C07D 499/12, C07D 501/06

Značky: výroby, antibiotik, způsob, beta.-laktamových

Text:

...sírove. Reakční směs se zahřívá po dobu 6 hodin k varu pod zpětným chladičem, opatřeným chlorkalciovým uzávěrem. Vzniklý kalný roztok se přefiltruje přes křemelinu. K filtrátu se přidá 6,0 g dimethylanilinu a ochladí se na ~ 30 °C. Přidá se 12,5 g syn-formy hydrochloridu Z-methokyimino-Z- 2-amino-LS-thiaziol-é-yl acetylchloridu a reakční směs se bez chlazení míchä 20 minut. Nejprve vznikne čirý roztok, ze kterého začne krystalovat...

Adiční sloučenina chlorid titaničitý – chlorid hořečnatý tetrahydrofuran a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242015

Dátum: 15.09.1987

Autori: Findeisen Kurt, Ochodnický Vladimír, Homeyer Berhard, Fauss Rudolf, Becker Benedikt

MPK: C01G 23/02, C01F 6/30

Značky: sloučenina, adiční, tetrahydrofuran, způsob, přípravy, hořečnatý, chlorid, titaničitý, její

Text:

...60 mmol v 250 m 1 suchého tetrahydrofuranu se po malých částech přidává roztok 5,7 g 30 mmol Ti 014 ve stejném objemu rozpouštědla. Po ukončení této operace se k reakční směsi během 60 minut za stálého intenzivního michání pridá po malých porcích 300 ml suchého n~heptanu. Z roztoku se postupně vylučují jemné žluté jehlicovité krystaly produktu. Po tříhodinovém stání se krystaly Iodfiltrují, promyjí 50 ml směsi tetrahydrofuran - n-heptan 1 1...

7-(5-(5-Aryl-2-furyl)-1-tetrazolylacetamido]cefalosporánové kyseliny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242014

Dátum: 15.09.1987

Autori: Storni Angelo, Jäger Gerhard, Campbell Simon Fraser, Alker David, Cross Peter Edward

MPK: C07D 501/34

Značky: kyseliny, 7-(5-(5-aryl-2-furyl)-1-tetrazolylacetamido]cefalosporánové, spôsob, přípravy

Text:

...zriedenými minerálnymi kyselinami upravia na odpovedajúce 7-heteroarylacetamidocefalosporänové kyseliny, ktoré sú predmetom vynalezu.Prvý spôsob prípravy zlúčenín podľa vynálezu sa tiež uskutočňuje tak, že sa zo 7-ACK pripraví rozpustná anorganická sol suspendovaním 7-ACK do 50 vodného tetrahydrofuránu, vodného dioxánu s výhodou vodného acetónu a pridaním vodného roztoku hydrouhličitanu draselného pri teplate -5 až 50 °C, účelne...

Sodné soli 7- [5-(5-aryl-2-furyi)-2-tetrazolylacetamido]cefalosporánových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242013

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nyfeler Robert, Olliero Dominique, Potrzebowski Marek, Salhi Ali

MPK: C07D 501/34

Značky: sodné, 5-(5-aryl-2-furyi)-2-tetrazolylacetamido]cefalosporánových, spôsob, kyselin, přípravy

Text:

...prípravy zlüčenín podla vynálezu sa tiež uskutočňuje tak, že sa zo 7-ACK pripraví rozpustná arrorganická sol suspendovaním 7-ACK do 50 vodného tetrahydrofuránu, vodného dioxánu s výhodouvodného acetónu a pridaním vodného Doztoku hydnouhličitanu draselného pri teplote -5 až 5 D C, účelne hydrouhličitanu sodného pri teplote 0 až 5 °C. K takto pripravenej anorganickej soli 7-ACK rozpustenej v uvedených rozpúšťadläch sa pridá chloricl...

Spôsob zvýšenia selektivity meďnatochromitých katalyzátorov pre prípravu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenylén-diamínu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242011

Dátum: 15.09.1987

Autori: Halász Edit, Stanek József, Eifert Gyula, Bohus Péter, Küronya István, Wohl László

MPK: B01J 23/72, C07C 87/58

Značky: meďnatochromitých, selektivity, katalyzátorov, zvýšenia, přípravu, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenylén-diamínu, spôsob

Text:

...výrobe napríklad prídavkiom hydrogénfluoridu amónneho, ZSSR pat. spis číslo 770 524, alebo priamo pri aplikácii kataly z omvýznamnýmitíantiozonantom použivaným v igumárenakom priemysle., . V , Katalytická alkylačná hydrogenácia 4-anąmodifeoylüminu ąacetónom prebieha v Štupňàcłŕrézátora vo výrobe N-fenyl-Níizopropyi-pďenyiéndiamínu prídavkom kyseliny octovej,českoslov. autorske osvedčenie č. 235 833 a. tiež aj homogenizäciou selektívneho...

Způsob výroby trans 1- [ 4- (2-dimethylaminoethoxy )fenyl] -1, 2-difenyl-1-butenu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242010

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bihari Ferenc, Kertész Marianna, Inczédy Péter, Homeyer Berhard, Magyari István, Nagy Mihály

MPK: C07C 93/14, A61K 31/135

Značky: fenyl, 2-difenyl-1-butenu, 2-dimethylaminoethoxy, způsob, výroby, trans

Text:

...dvě krystalízaoe postačují k získání trans-iziomeru, který obsahuje méně než 1 pnocento cis-izromeru. Také množství doposud nezpracovatelného odpadu z krystalízace se významné snižuje. Take vyšší výtěžek sloučeniny vzorce I patří k výhodám nového způsobu výroby této sloučeniny.Do skleněného kotlíku obsahu 20 l, opatřeného míchadlem, zpětným chladíčem s chlorkalciovým uzávěrem, teploměrem a přikapávací nálevkou se umístí 138 g hořčíku pro...

Modifikovaný asfaltový lepiaci náter pre stavbu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242008

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wolff Siegfried, Jäger Gerhard, Parkhouse Alan, Rumplmayr Friedrich Klaus, Kerner Dieter, Fauss Rudolf, Kleinschmit Peter

MPK: C09J 3/30

Značky: stavbu, lepiaci, nátěr, modifikovaný, asfaltový, vozovky

Text:

...do 150 °C v pomere od 1,0 0,3 do 1,0 5,0 hmotnostných dielov. Náter sa pripraví tak, že sa najprv rozpusti elastomer v prebytku rozpúštadla a do takto vzniknutého roztoku sa pridá asfalt o teplote potrebnej k jeho prečerpávaniu.Rozpustenie modifikátora a asfaltu umožnuje dosiahnut pri bežných prevádzkových teplotách potrebnú tekutost pre nanášanie vrstvy striekanim. Takáto technológia umožňuje vytvárať náter s dobrými užitými...