Archív za 1987 rok

Strana 113

Zariadenie na testovanie snímačov točivého momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242201

Dátum: 15.09.1987

Autor: Krumphanzl Vladimar

MPK: G01L 3/04

Značky: testovanie, snímačov, zariadenie, momentu, točivého

Text:

...jjinenr ielreho motora 15 je ukotvená prostredí vom presuvného upevňovacieho elementu ii n hornej úchytnej lišty 17 na pákn 7. Paka 7 je opatrená nabojom, ktorým je nasunutá na vreteno 2, ktoré je spojené spojkon s jedným. Š~ 0 íi.(30 iš etalonového snímača tocivého momentu..tento snímač je elekironicky, hriadeľového typu a jeho druhý KGHÍBC je spojený spojkou s vretenom 3. Medzi vretenizmi 3 aje pomocou spojok pnpojený prevádzkový...

Bezvôľová predpätá čelná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242200

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jakubová Antonia, Vojtašek Vladimar

MPK: F16H 1/28

Značky: predpätá, převodovka, bezvôľová, čelná

Text:

...kolies prevodovky. Člen PR umožňuje plynulé nastavenie predpätia prevodu až na max. prípustnú medzu momentovej záťaže výstupu prevodovky.Tým, že vymedzenie vôle je pružné, nedochádza vplyvom nepresnosti výroby ozubenia a uloženia kolies k nespojitému prenosu výkonu - uloženie kolies je vypočítavanê s určitou vôlou v nepredpätom stave. Snímač polohy, ktorý je organickou súčasťou prevodovky, umožňuje plniť jej výkonovú, a zároveň snímaciu...

Zariadenie na mechanické nanášanie tekutých látok na pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242199

Dátum: 15.09.1987

Autori: Frimlová Blanka, Dvooák Vladimír, Svoboda Emanuel, Králaeek Jaroslav

MPK: B05D 1/28

Značky: nanášanie, pásy, tekutých, látok, mechanické, zariadenie

Text:

...11, ktorých synchronizácia je zabezpečená prevodom 8. Nanášací kotúč 2, ktorý je svojou spodnou časťou ponorený do nanášaného roztoku vo vaničke, do ktorej sa roztok priebežne dopĺňa zo zásobníka 1 U. Na nanášací kotúč 2 dolieha pritláčacia klapka 7. žľab 4 ústí do šikmého žľabu, opatre 4ného fotoelektrickým snímačom 13 spojeným s počítadlom 1 s predvoľbou, a elektromagnetickou zâklopkou 14 na Vyprázdňovanie zásobníka 15. Celé zariadenie je...

Zariadenie na zakladanie tolerančnej planžety do otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242198

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kondelaková Jaroslava

MPK: B25B 27/14, B25B 27/28

Značky: zakladanie, planžety, zariadenie, otvorů, tolerančnej

Text:

...7 vytvorené v rúrkovom telese 1 do objimky 2, ktorá je posuvne uložená na rúrkovom telese 1. Pod dolným čelom rúrkového telesa 1 vo vnútornom obvode objimky 2 je vytvorené zakladacie lôžko 5. Na čele opiernêho tŕňa B je otočne uložené unášacie teleso 3 na guľka 24 a zaistené kolikom 25. Unašacie teleso 3 zasahuje do zakladacieho lôžka 5. V unašacom telese 3 je priečne uložený na tlačnejpružine 26 unášač 4 zasahujúci do zakladcieho lôžka...

Zapojenie vyhodnocovacích obvodov stavu iskrišťa, najmä u elektroiskrových vyrezávačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242197

Dátum: 15.09.1987

Autor: Marek Petr

MPK: G05B 19/33, B23H 1/02

Značky: obvodov, vyrezávačiek, stavu, najmä, vyhodnocovacích, iskrišťa, elektroiskrových, zapojenie

Text:

...vyrezávačiek.Zapojenie vyhodnocovacích obvodov stavu iskrišta najmä u elektroiskrových vyre izávačiek je prevedené nasledovne mikropočítač 1 je svojim rozvetveným výstupom pripojený cez tvarovací obvod 2, cez obvod kombinačne logiky 3 a cez čislicovo-analógový prevodník 4 na jeden rozvetvený vstup komparátorov 7. Rozvetvený výstup z iskrišta B je pripojený cez vyhodnocovaci obvod5 na druhý rozvetvený Vstup komparátorov .7. Riozvetvený...

Otočné rameno prístroja na skúšanie odolnosti materiálov proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242196

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: G01N 3/56

Značky: rameno, proti, skúšanie, materiálov, opotrebeniu, odolností, otočné, prístroja

Text:

...° okolo zvislej osi styk ďalšej skúšobnej vzorky s abrazívnyin materiálom na otočnom tanieri, pretože Skúšobné vzorky sú upnuté v obidvoch upínacích hlavách.Hlavná výhoda otočného ramena prístroja na skúšanie odolnosti materialov proti opotrebeniu podľa tohoto vynálezu je v tom,že zabezpečí možnost rýchlej výmeny skúšobných vzoriek a že odstráni nutnosť spätného presunutia upínacej hlavy do východzej polohy a tým je vykonávanie skúšok časovo...

Zariadenie pre riadenie výťahov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242195

Dátum: 15.09.1987

Autor: Švec František

MPK: B66B 1/06

Značky: výťahov, zariadenie, riadenie

Text:

...cez komunikačnú časť 9 spojovacieho kanála 10, pričom napájanie pohyblivej riadiacej jednotky 2 je zabezpečené z napojenia pevnej riadiacej jednotky 1, prostrednictvom napájacej častí 11 spojovacieho kanála. Pevná riadiaca jednotka 1 sníma impulzy a riadi všetky ovládacie a signalizačné panely 3, snímače 4 a ovládače 5, ktoré sú pevne umiestnené a vzhladom ku konštrukcii výťahu sa nepohybujú, ako napríklad privolávač výťahu,...

Zariadenie pre riadenie pohybu kabíny výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242194

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hradil Jioa

MPK: B66B 1/06

Značky: zariadenie, riadenie, výtahu, kabiny, pohybu

Text:

...kapacita zariadenia., t. j. počet podlaží, ktoré môže zariadenie obsiahnuť, o dvojnásobok.Príklad vyhotovenia zariadenia-pre riadenie pohybu kabíny podla vynálezu je znázornený na výkrese, ktorý predstavuje schému zapojenia hlavných častí tohoto zariadenia.Zariadenie pre riadenie pohybu kabínypozostáva z voliča 1 podlažia, napojeného spolu s privolávačom 2 kabíny cez výberový obvod, ktorý je zároveň ich spoločným pamäťovým obvodom 3, na...

Prevíjacie zariadenie a vedenie farbiacej pásky pre zápis bodového písma

Načítavanie...

Číslo patentu: 242193

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kühnel Vlastislav, Prudilová Marcela, Eechura Jaromar

MPK: B41J 33/02

Značky: farbiacej, pásky, zápis, vedenie, prevíjacie, písma, bodového, zariadenie

Text:

...pohybu vozíka. Tento spôsob vedenia a prevíjania farbiacej pásky je výhodný u tých veľkoplošných zapisovačov, kde sa nedá umiestniť previjacie zariadenia na vozík súradnicového mechanizmu, ani na samotnú záznamovú hlavu.Prevíjací mechanizmus nezväčšuje hmotnost vozíka súradnicového mechanizmu, čo je výhodné z hladiska dynamických vlastností servomechanizmu u zapisovačov, kto 4ré vykonávajú zápis na zvislú alebo šikmú zákresovú plochu.Príklad...

Ovládateľná mechanická čelná zubová poistná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242192

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kaoka Jaroslav, Kepák František, Kueera František

MPK: F16D 3/18

Značky: spojka, poistná, ovladatelná, mechanická, čelná, zubová

Text:

...spojená s výstupným hriadelom má dve radiálne aretačné dražky tvaru V, do ktorých sú pružinou dotlačované zäpadky aretujúce zapnutú, resp. vypnutú polohu zubovej poistnej spojky.Navrhovaným riešením sa dosiahne automatické zaistenie vypnutej polohy zubovejspojky pri prekročení dovoleného zaťaženia výstupného hriadela. Opätovné zapnutie zubovej spojky je potrebné urobit mechanicky, zásahom obsluhy, čím je vylúčené ďalšie pretažovanie...

Súradnicové zariadenie pre obrábanie laserovým lúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242191

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vladimar Drlík

MPK: B23K 26/10

Značky: zariadenie, lúčom, súradnicové, laserovým, obrábanie

Text:

...bez krytov, obr. 2 pohľad na dolnú časť laserovej hlavy s čiastočným rezom prítlačnej hlavy, obr. 3 pohlad na profil podložných líšt s položenou staviteľnou podložkou prerušenou vyznačeným prierezom, obr. 4 rez hornej časti stola obrobku s celistvou doskou a obr. 5 pohľad na zasúvatelné uchytenie laserovej hlavy s uchytením zrkadla a čiastočným razom priečneho suportu.Nosnou časťou súradnicového zariadenia je tréma 1, ktorá je z...

Spôsob plnenia kolón pre vysokotlakovú kvapalinovú chromatografiu a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242190

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hudák Jozef, Lazar Tobiáš, Blažek Josef, Arnošt Koenek

MPK: G01N 30/56

Značky: kolon, prevádzanie, vysokotlakovú, kvapalinovú, chromatografiu, plnenia, spôsob, zariadenie

Text:

...dávkovaní vzorky do kolóny a pri výmenách eluenta.Uvedený nedostatok odstraňuje spôsob plnenia kolón pre vysokotlakovú kvapalinavú chromatograíiu a zariadenie na jeho prevádzanie. Podstata spôsobu spočíva v tom,že po tlakovopulznom naplneni kolóny a pomocných kolón suspenziou v jednom smere sa pokračuje v tlakovopulznom plnení V smere, ktorý je opačný vzhladom na smer predchádzajúceho plnenia kolóny. Podstatazariadenia pozostávajúceho z...

Spôsob stanovenia obsahu N-nitrózodimetylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242189

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Jan, Švercl Josef

MPK: G01N 30/02

Značky: stanovenia, n-nitrózodimetylamínu, spôsob, obsahu

Text:

...s ľubovoľnými fyzikálnechemickými vlastnosťami.Predmet vynálezu ilustrujü, ale neobmed zujú nasledujúce príklady.K 50 g dimetylamínu sa v. destiltačnej ban ke s objemom 250 cm 3 opatrne, po malých dávka-ch a za chladenia pridalo 10 cm 3 kon centrovanej kyseliny sírovej a obsah banky sa destilloval cez zostupný Liebigov chladič. Zachytilo sa 20 cm 3 destilátu. Destilát po úprave pH na zásaditú reakciu prídavkom 1 cm roztoku hydroxidu...

Spôsob separácie zložiek zo zmesi styrénakrylátových kopolymérov a polymetylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242188

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bár Jaromír, Kvapil Jan

MPK: G01N 24/00, C08L 33/12

Značky: styrénakrylátových, separácie, kopolymérov, zmesí, spôsob, polymetylmetakrylátu, zložiek

Text:

...polymetylametakrylátu s minmál 11 ym obsahom 50 0/0 hmot. styrénu v kopalymére, ktorý umožňuje H NMR analýzu zloženia kopolyméru i celkovej zmesi uskutočňuje tak, že ku zmesi koprolyméru a homopolymêru po jej rozpustení v toluéne sa pridá rovnaké množstvo C 5 až C 5 n-alkánu, tým sa selektívne vyzráža polymetakrylát .a styrénakrylátový kvopolymér zostane rozpustený V roztoku.Pre ĺH NMR analýzu zloženia zmesi jeseparacia polymetylmetakrylátu...

Zariadenie na odber vzoriek ovzdušia

Načítavanie...

Číslo patentu: 242187

Dátum: 15.09.1987

Autori: Urbaneak Libor, Olšák Miloo

MPK: G01N 1/24

Značky: odber, vzoriek, zariadenie, ovzdušia

Text:

...prostredníctvom tesniacich krüžikov spojenej s trúbkou so sorbentom nazachytenie škodlivín, pričom nasávacia trúbka je v dolnej časti spojená s odvzdušňovacou trúbkou s odvzdušňovacim otvorom na odvzdušnenie cylindrickej nádoby pri ústí nasávacej trubky. Výhoda zariadenia podľa vynálezu spočíva V jeho jednoduchosti, presnosti a v možnosti jeho ľahkého umiestnenia v dýchacej zóne pracovných miest. Zariadenie je minimálne náročné na údržbu...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom s pevnou spätnou väzbou od polohy rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242186

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kueera Ladislav, Marko Leonard, Stanjura Eduard

MPK: H02P 8/00

Značky: spätnou, vazbou, motorom, servosystému, pevnou, polohy, rotora, zapojenie, uzavretého, krokovým, člena, riadiaceho

Text:

...vstup krokového motora 8 je pripojený výstup ovládača 7, na ktorého prvý vstup je pripojený výstup prvého člena logického súčtu 5 a na jeho druhý vstup je pripojený výstup druhého logického súčtu B. Na prvý vstup prvého člena logického súčtu 5 je pripojený výstup prvého deüča 3,na vstup ktorého je pripojený výstup tretieho člena logického súčtu 1. Na prvý vstup tretieho člena logického süčtu 1 je pripojená prvá vstupná svorka 10 a na...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242185

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uzík Ladislav, Smrkovský Evžen

MPK: H02P 8/00

Značky: uzavretého, zapojenie, servosystému, krokovým, motorom, riadiaceho, člena

Text:

...k prvému vstupu a druhý výstup je pripojený k druhému vstupulobvodu stráže 4nia uhla rozladenia 5, na ktorého treti vstupv je pripojený prvý a na jeho štvrtý vstup jepripojený druhý výstup inkrementálnehosnímača polohyrs spojeného svojim vstupoms výstupom krokového motora 7. Prvý výstup obvodu 5 stráženie uhla rozladenia je pripojený k prvému vstupu prvého člena logického súčtu 1, na ktorého druhý vstup je pripojená prvá vstupná svorka 9...

Zapojenie riadiaceho člena servosystému s krokovým motorom s premenlivou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242184

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ulrych Stanislav, Sedlmaier Oldoich

MPK: H02P 8/00

Značky: servosystému, riadiaceho, motorom, člena, zapojenie, premenlivou, strukturou, krokovým

Text:

...5 a na piaty adresný vstup je pripojený druhý výstup ínkrementálneho snímača 5. Vstup snímača 5 je spojený s výstupom motora 3. Prvý výstup snímača 5 je ešte spojený s prvým vstupom frekvenčného komparátora 6, na ktorého vstup je pripojená šiesta vstupná svorka 12. Cinnost zapojenia je nasledovnáAk má systém pracovat V otvorenej štruktúre, potom sa privedie na vstupnú svorku 7 taká logická úroveň, aby vratný čítač 1 nebol nastavený a...

Spôsob prípravy stabilnej vodnej emulzie hydrofilnej ropnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242183

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gratza Gerhard, Kos Karel, Hradec Vladimír, Pardon Jan, Hrubý Vatizslav

MPK: B01F 17/16, C10C 3/16

Značky: živice, stabilnej, přípravy, vodnej, emulzie, ropnej, hydrofilnej, spôsob

Text:

...jeho príprave alebo až po niekoľkých mesiacoch. je však dôležité aby koncentrát tesne. pred zriedením bol opät zahrlaty približne na teplotu,pri ktorej sa pripravil. Pri zrieďovaní a intenzívnom miešaní najprv vznikne emulzie typu voda.v oleji, ktorá .sa postupne premieňa na typ emulzie olej vo vode. Takáto emulzie je už riediteľná studenou vodou na ľubovoľnú koncentráciu bez nebezpečie zníženia stability emulzie. Vodné emulzie hydrofilných...

Zariadenie pre vrstvenie hranolových predmetov, najmä brám v narážacích peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 242182

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horyna Ladislav, Spiváeek Jioa, Kryška Jindoich, Vavroš František

MPK: F27B 9/39, F27D 3/00

Značky: zariadenie, brám, vrstvenie, predmetov, najmä, hranolových, peciach, narážacích

Text:

...Posúvacie teleso je s výhodou tvorené nastavovacou skrutkou, uchytenou v čape-ovladania a vedenou v- kĺbovej matici, ktorá je uložená v pevných nosníkoch. Dvojramenná páka je s výhodou dutä s kanálmi pre rozvod chladiacej vody až po zachytávač.Výhodou zariadenia podľa vynalezu je, že podstatne skracuje odstávku pece z dôvodov zlikvidovania 3 brám nad sebou, čím sa znižujú straty z titulu výpadku produkcie,znižujú sa straty tepla z titulu...

Impregnačné sústavy na báze nenasýtených polyesterov a vinylových monomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242181

Dátum: 15.09.1987

Autori: Havlaeek Rudolf, Jareš František, Bucek Josef

MPK: C08L 67/06

Značky: sústavy, nenasytených, monomérov, polyesterov, báze, impregnačné, vinylových

Text:

...sa prejaví v skrátení času ožarovania, v znížení aktivity, resp. príkonu zdroja vysokoenergetickeho žiarenia.K nenasýtenému polyesteru CHS 104 obsahujúcemu nenasýtený polyester a 33 0/0 styrénu sa pridá 40 0/0 metylmetakrylátu. K vytvorenej sústave sa pridá 0,1 až 10 0/0 povrchovo aktívnej látky, v našom prípade alkylbenzensulionát sodný Dubaral. Po pridaní Dubaralu sústavu vložíme do pristroja RCH-gama 30 s náplňou Co 60, ktorý je zdrojom...

Spôsob výroby suspenzných typov polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242180

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šára Zbynik, Lichý Michael, Kozák Miroslav, Langmajer Miroslav, Novák Jaroslav, Pachner Milan

MPK: C08F 114/06

Značky: suspenzných, spôsob, polyvinylchloridu, výroby, typov

Text:

...autoklávu o objeme 5 dm 3 z nehrdzavejúcej ocele opatrenêho kotvovým miešadlom 180 obr.min 1 sa naváži 2200 g destilovanej vody, k tomu 0,7 g hydroxypropylmetylcelulôzy propylénglykoéteru metylcelulózy známej pod obchodným názvom Klucel l, 0,4 g parciálne zmydelneného polyvinylacetátu, resp. technického polyviuylalkoholu vo forme vodného roztoku, známe ho pod obchodným názv-om Sloviol R (výrobca Chemické závody W. Piecka, n. p. Nováky...

Práškové detergenčné prostriedky so zvýšenou sypnou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242179

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šára Bohumil, Reljie Jakša, Sobek Pavel

MPK: C11D 3/16

Značky: detergenčné, hmotnosťou, sypnou, zvýšenou, práškové, prostriedky

Text:

...dielu alkylsulfátu sodného 45,9 hmotnostného dielu sodného mydla. 2,3 hmotnostného dielu sulfojantaranu70 hmotnostných dielov hexametafosV fátu 1.0 hmotnostný/ch dielov karboxymetylcelulózy 3 hmotnostné diely parfumuDosiahnuté sypná hmotnost až 0,47 kg.dm~ 3. r rík 1 a d 2Bežným výrobným postupom prípravy detergenčných prostriedkov technológiou sušenia za tepla v rozprašovacích sušiarniach sa pripraví detergent o zložení51 hmotn-ostných...

Spôsob hodnotenia morfologickej štruktúry polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 242178

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sláma Karel, Reljie Jakša

MPK: G01N 21/41

Značky: vláken, spôsob, struktury, hodnotenia, morfologickej, polyesterových

Text:

...polyesterových vláken s fibrilárnou morfologickou štruktúrou sa nepozoruje žiaden mimccentrálny diskretny rozptyl v H rozptylových obrázkoch. Podobne,V polarizovanom svetle sú takéto vlákna priesvitné a nesvietia.Výhodou hodnotenia morfologickej štruktúry polyesterových vláken podľa tohto vynálezu je určenie konkrétneho typu rastúcich morfologických štruktúrnych útvarov. To následne dovoľuje kontrolovať a optimalizovať proces prípravy tak, aby...

Spôsob výroby tvarových súčiastok z prášku hliníkového bronzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242177

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pfeiffer Leo, Kahovcová Jitka, Romaouk Miroslav, Rýpar Jindoich

MPK: C22F 1/08

Značky: bronzu, tvarových, súčiastok, prášků, spôsob, výroby, hliníkového

Text:

...základného materiálu sa mletím alebo drvením zhotoví prášok o zrnitosti 0,04 až 0,1 mm, ktorý sa zlisuje za studena pri tlakoch 1100 až 1200 MPa na polotovar alebo výlisok hustoty 75 až 80 a následne žíha bez prítomnosti tekutej tazy V ochrannom prostredí po dobu 15 až 20 hodín pri teplote 530 až 570 °C a potom V u 4zavretej zápustke za teploty V intervale 850 až 950 °C kuje na výsledný tvar s prídavka~ mi »od 0,2 až 0,5 mm na rozmer na...

Termostatický regulátor teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242176

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zacpal Zdenik

MPK: G05D 23/00

Značky: regulátor, termostatický, teploty

Text:

...v drážke.Uvedené nevýhody odstraňuje termostatický regulátor teploty podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že nosná priruba vlnovca je opatrená obvodovými radiálnymi otvormi, do ktorých je vsadený aspoň jeden d-orazový kolik a z vnútornej strany hlavice je vytvorený pozdlžny rebrovitý výstupok, ktorého hrebeň je bližšie k bočnejosi nastavovacej hlavice ako je vrchol hlavy dorazového kolika. .Výhodou termostatickéhuo...

Rám orezávača letorastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242175

Dátum: 15.09.1987

Autor: Schönfeld Antonín

MPK: A01G 3/08

Značky: letorastov, orezávača

Text:

...tiež nezávisle prestavavanie jednotlivých pracovných líšt a jednoduchú montáž.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený nárys prevedenia rámu orezavača a na obr. 2 je znázornený pôdorys rámu.Kompletný rám orezávača letorastov» podla vynälezu sa montuje na prednú časť traktora 1, kde sú zboku pripojené dve nosné upevňovacie časti 7, medzi ktorými je upevnené teleso 3 rámu a na jeho vrch-nej časti sú upevnené dve vonkajšie vedenia 4...

Držiak rezných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242174

Dátum: 15.09.1987

Autori: Holub Václav, Sokol Ludvík, Vach Antonín

MPK: B23D 35/00

Značky: držiak, řezných, nástrojov

Text:

...guľky pružne uložený delený rezný nástroj. Medzi jednotlivými časťami deleného rezného nástroja sú vytvorené dilatačné medzery, V ktorých sú delené rezné nástroje spojené pružnými spojkami.Výhody držiaka rezných nastrojov spoči 4vajú v možnosti realizovania ľubovoľného tvaru orezávaneho autokoberca. Držiakom rezných nástrojov podľa vynálezu sa zaistia podmienky ochrany, bezpečnosti a hygieny pracoviska, tiež sa znížia straty...

Zariadenie pre odrezávanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 242173

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dupal Pavel

MPK: B28B 5/02, B28B 11/14

Značky: odrezávanie, zariadenie, tehál

Text:

...zariadenia pre odrezávanie tehál podľa vynálezu,ktorého podstatou je to, že na pohyblivom ráme je okrem odrezávača umiestnený snímač polohy. Tento snímač snima pohyb pásma priamo pri zasunutom ráme V základnej polohe. Snímač polohy určuje okamih rezu presne a tým vylučuje chybu vo velkosti rezu. Odrezávač je riadený z dvoch členov,jednak od snímača polohy v~ okamihu rezu,jednak pohyb rámu od prevodov.Zariadenie pre odrezávanie tehál podľa...

Tlmič chvenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 242172

Dátum: 15.09.1987

Autori: Obalil Jioí, Kaiser Ladislav, Drlak Vladimar, Tejkal Radoslav, Teplý Jioa

MPK: B23Q 11/00

Značky: chvenia, tlmič

Text:

...zariadenia nemusia mať, čo prináša úspory celkového počtu tlmičov.Na priložených výkresoch sú znázornená príklady použitia tlmičov chvenia podla vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený tlmičnesený pracovnou jednotkou a membrana je tvorená hadicou, na obr. 2 je iný priklad,kde tlmič je umiestnený na upinači. Na obr. 3 je detailné prev-edenie iného uchytenia membräny V reze, a na obr. 4, 5 a 6 sú schematicky znázornená príklady možného...

Polyesterový termosetický kompozitný materiál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242171

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jiruše Jaroslav, Florián Miroslav, Hudec Jaroslav, Kolaoak Vladimar

MPK: C081 5/24, C08J 5/08

Značky: materiál, termosetický, spôsob, polyesterový, kompozitný, výroby

Text:

...sme zistili, že sklenené pramene s úpravou nerozpustnou v živici pri lisovani tvarove náročných a povrchove členitých výrobkov netečú rovnomerne so živicou, ale nastáva ich oddelovanie, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje, že hmota výlisku je nerovnomerne vystužená a v miestach so snižením obsahu výstuže krehké. Určité riešenie tohto problému je prídavok aditív spravidla v kombinácii s úpravou technológie lisovanie, t. j. V znížení...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242170

Dátum: 15.09.1987

Autori: Žineák Ján, Nestor Ivan, Ragan Emil, Žák František, Riško Pavol, Dědek Vladimír, Džupon Miroslav

MPK: C07C 59/70, A01N 39/04

Značky: přípravy, spôsob, kyseliny, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...podľa vynálezu je, že sa použije odplyn chlóru, ktorý doteraz unikal do ovzdušia a nevyužíval sa. Oproti čs. AO č. 179 200 sa zníži spotreba NaClO, ako i minerálnej kyseliny. Vzhľadom k tomu, že sa chlôr nebude odvádzať do ovzdušia, zabráni sa tvorbe exhalátov z výrobne. Súčasne sa znížením spotreby minerálnych kyselín zníži množstvo minerálnych solí V tadpadiových vodách. Časť minerálnych kyselín sa nahradí...

Plastické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242169

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zdinek Dalibor, Zelený Jaromar, Ragan Emil

MPK: C10M 117/02, C10M 141/02

Značky: plastické, mazivo

Text:

...teploty 110 °C sa pridalo 0,200 kg dietylénglykolu a pri teplote 100 °C sa pridalo 23,950 kg pseudorafinátu zo sírnoparafinických rôp o viskozite 275,4 Inms 1 pri 50 C s vizkozitným index-om 26,9, bodom tuhnutia -6 °C a číslom kyslostl 0,03 mg KOH/g. 7 , ~Násada sa ďalej miešala až do dos 1 ahnu~ tia teploty 50 °C, kedy sa plastické mazivo v tekutom stave prečerpalo do pripravených spotrebiteľských obalov.Plastická mazivo bolo...

Zariadenie na meranie dynamických koeficientov intenzity napätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242168

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maloušek Antonan, Straka Jaromar

MPK: G01N 19/08

Značky: koeficientov, zariadenie, dynamických, napätí, meranie, intenzity

Text:

...ako sú mechanické vibrácie meracej zostavy spolu s objektom, teplotné výkyvy a svetelné podmienky. zariadením na meranie dynamických koeficientov intenzity napätí možno merať aj trhliny v netransparentných materiáloch, predovšetkým kovoch. Časová rozlišovacia schopnosť zariadenia niekolko MHz až GHz umožňuje kontinuálny záznam mechanickej veličiny dynamického koeficientu intenzity napätí aj pri velmi rýchlich nestacionárnych dejoch....

Spôsob spracovania smolovitých látok z výroby N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242167

Dátum: 15.09.1987

Autori: Machek Petr, Holata Miroslav, Zdinek Dalibor, Záruba Libor, Straka Jaromír, Maloušek Antonan, Cink Miroslav

MPK: C07D 277/80

Značky: spôsob, výroby, spracovania, látok, n-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu, smolovitých

Text:

...alebo rektifikáciou cyklohexylamín. Po reakcii sa získa kremičitan kovov alkalických zemín s navizanými zvyškami smolovitých látok a vo vzniknutej suspenzii sa po filtrácii získa produkt, v ktorom sú zvyšky smôl viazané na veľkom povrchu natoľko pevne, že nedochádza k ich vratnému uvoľňovaniu. Získaný produkt má po vysušení práškovitý charakter.Postupom podľa vynálezu je možné získať predovšetkým z o-dpadných smôl cyklohexylamín, ktorý je...

Spôsob merania termodynamickej teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242166

Dátum: 15.09.1987

Autor: Neuwirt Ivo

MPK: G01J 3/30

Značky: teploty, termodynamickej, merania, spôsob

Text:

...merania termodynamickej teploty podľa vynálezu odstraňuje všetky nedostatky doteraz známych spôsobou merania teploty, pričom umožňuje určenie termodynamickej teploty teplotného žiariča s dostatočnou presnosťou a správnosťou a to bez nároku na meranie spektrálnej emisivity skúmaného teplotného žiariče, činiteľa spektrálneho priestupu použitej spektrofotometrickej aparatúry, ako aj bez merania spektrálnej závislosti citlivosti použitého...

Zariadenie na automatické odporové zváranie dvoch valcovitých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 242165

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromar

MPK: B23K 11/02

Značky: dvoch, válcovitých, zváranie, automatické, telies, zariadenie, odporové

Text:

...u užívateľov týchto zariadení. Riešením podľa vynálezu sa docieluje zníženia výrobných nákladov pri prevádzkovaní zariadení.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený nárys zariadenia s otočným stolom s časťou zváracej jednotky, víbračnými zásobníkmi a prívodmi valcovitých telies do zváracích prípravkov. Na obr. 2 je znázornený pôdorys zariadenia s celou zváracou jednotkou....

Zariadenie pre vákuovú rektifikáciu so stieraným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242164

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dvooák Bohumar, Pašek Josef

MPK: B01D 3/10

Značky: vákuovú, filmom, zariadenie, stieraným, rektifikáciu

Text:

...odparovača 3 a odparnej ploche dolného odparovača 4 sú v pravidelných intervaloch umiestnené steracie prstence 8. Stierací prstenec 8, ktorý je umiestnený proti vnútornému kondenzátoru 6, je vybavený zo strany kontaktu s vnútorným kondenzátorom manžetou 9 z PTFE teilonl Každý stlerací prstenec 8 je opatrený niekoľkými odvádzacími žlabmí 10 so sklonom 10 až 30 stupňov smerom k odparnej ploche horného odpar-ovača 3, alebo dolného odparovača 4....

Zariadenie na výrobu vačiek eliptického tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242163

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hetflejšová Blanka

MPK: B23Q 35/10

Značky: tvaru, vačiek, eliptického, zariadenie, výrobu

Text:

...v ktorom je upnutý obrobok a t je čas. .Radiálny pohyb nástroja umožňuje vyrobiť vačku generátora vĺn, ktorej tvar profilu je v polárnych súradniciach daný rovnicoupričom R je veľkosť sprievodiča, a je dané stredným vyloženim nástroja od osi otáčania obrobku, e je excentricita vzorovej vačky a ga je uhol sprievodiča s počiatkom vo vrchole vačky obr, 1.Pri vybavení príslušného výrobného zariadenia mikrometrickým posuvom excentricity vzorovej...

Zariadenie na riadenie lineárnych hydromotorov, najmä pre odstrihovacie lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242162

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šilhavý Poemysl, Hájek Milan

MPK: B30B 15/16, B22D 17/32

Značky: odstrihovacie, zariadenie, najmä, hydromotorov, lineárných, riadenie

Text:

...ktorá prepája prvývývod 24 s tretím vývodom 22 a druhý vývod 21 so štvrtým vývodom 23.Trojpolohový štvorcestný ventil 2 je drža« ný vo svojej rovnovážnej polohe, pri ktorej prepäja navzájom prvý vývod a s druhým vývodom b a štvrtým vývodom d, pru« žinami 25, 26. Pri napojený elektromagnetu 13 na zdroj prúdu sa trojpolohový štvorcestný ventil 2 presunie do svojej tretej polohy, kedy prepája svoje vývody krížom. Podobne pri napojení...