Archív za 1987 rok

Strana 112

Čeľusťová rovnačka pre drôty a rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242241

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dymeš Lubor

MPK: B21F 1/00

Značky: rúrky, drôty, rovnačka, čeľusťová

Text:

...jednak na povrchu týchto čeľustí a jednak v dutine vretena.Čelustovou rovnačkou podľa vynálezu sa dosiahne dokonalá rovnost rovnaného materiálu, napriklad rúrok pri vysokej produktivite práce. Vhodné tvarovanie vedenia v strednom úseku dáva rovnanému materiálu požadovaný tvar prehybu. Priamkové úseky izolujú proces rovnania od vonkajších ru 4šivýcb vplyvov. jednoduchá vymenitelnost čelustí umožňuje vybavit viacerými pármi čeľustí, čo má v...

Skúšobné zariadenie, najmä pre viacstupňové hydrogenerátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242240

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kueera Stanislav, Doležal Zdenik, Tomek Svorad, Babnie Oddej

MPK: F04B 51/00

Značky: skúšobné, viacstupňové, najmä, hydrogenerátory, zariadenie

Text:

...hubicami 14 opatrenými nákružkami s tesnením 10. Medzi sacím košom 13 a hubicami 14 sú umiestnené nezakreslené škrtiace elementy pre nastavenie sacích odporov. V zadnej časti rámu 4 je umiestnený náhon hydrogenerátoru, pozostávajúci z nähonovétlo hriadela 17 uloženého v ložiskovom domčeku 16 a na strane priliehajúcej k hydrogenerátoru ukončeného ozubeným kolesom 18 a na protilahlej strane náhonovým motorom 18. Náboj domčeka 16 prechádza...

Mechanizmus pre vymedzovanie bočnej vôle v ozubených prevodoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242239

Dátum: 15.09.1987

Autori: Svoboda Bohumil, Tulka Jaromír, Kubík Poemysl, Štíhel Miroslav

MPK: F16H 55/20

Značky: mechanizmus, vôle, ozubených, vymedzovanie, bočnej, prevodoch

Text:

...vôle. Pri použití deleného kolesa je potrebné dvojnásobne dimenzovanie obidvoch prevodových kolies a pri použití viacerých pastorkov vzniká pomerne zložitý mechanizmus. Ozubenie dotláčané do záberu pružnými prvkami je náchylné na kmitanie a pri prekročení krútiaceho momentu nie je zabezpečená presnosť a tuhost prevodu. Všetky majú spoločnú nevýhodu pri nutnosti použitia väčšejosovej vzdialenosti, pri ktorej sa uvedené nedostatky ešte...

Zavesenie zadnej nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242238

Dátum: 15.09.1987

Autor: Houžvíeek Václav

MPK: B60G 11/02

Značky: nápravy, zadnej, zavesenie

Text:

...toku.Uvedené nedostatky odstraňuje, pripadne značne znižuje, konštrukčné riešenie podľa vynálezu.zavesenie zadnej nápravy obsahuje pozdlžne rameno, ktoré je jedným koncom spojené s puzdrom kolesovej časti a druhým koncom spojené s priečnym nosnikom, ďalej má lis a zadnej nápravy).v tovú pružinu, ktorá» je zadnou častou uložeí na V .dutinepozdlžneho ramena a prednou časťou uložená v strrneni. Horná časť listo vej pružiny je opretá o priečny...

Pretlačovacie zariadenie pre závitovkový pretlačovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 242237

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mencl Jaromír, Drapae Václav, Studnieka Alexadd

MPK: B29C 47/36

Značky: pretlačovací, pretlačovacie, zariadenie, stroj, závitovkový

Text:

...širokom rozsahu menit voľnú plochu matrice a tým upravovať merný výkon pretlačovacieho stroja.Na pripojenom výkrese obr. 1 je V naryse V čiastočnom reze znázornená konštrukčné riešenie pretlačovacieho zariadenia s matricou tvaru kruhové dierovanej dosky.Na obr. 2, pripojené-ho druhého výkresu je V náryse v čiastočnom reze znázornená riešenie pretláčacej matrice rúrkového typu.Obr. 3 znázorňuje jednu variantu riešenia a usporiadania stierača v...

Záchytný lapač hlavne na podkôrny hmyz

Načítavanie...

Číslo patentu: 242236

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Jan, Kaláb Zdenik

MPK: A01M 1/02

Značky: podkôrny, hlavne, lapač, záchytný

Text:

...otvorov, ktoré zodpovedajú rozmerove veľkosti lapaného podkôrneho hmyzu, zabraňujú vnikaniu iného hmyzu do lapača, čím lapač zaručuje vysokú selektivitu.Kedže lapač tvori úplne uzavretý priestor z vnútornej strany opatrený hladkou fóliou nie je danná možnost úniku lapeného hmyzu čo znižuje nároky na obsluhu.Kedže lapač tvori úplne uzavretý priestor, 242236z vnútornej strany opatrený hladkou fóliou,nie je daná možnosť úniku lapeného...

Polohovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242235

Dátum: 15.09.1987

Autori: Faltus Emanuel, Devátý Jioí, Ryant Jioí

MPK: B23K 37/04

Značky: polohovací, prípravok

Text:

...vo vzťahu k zváracím horákom pevne spojených s rámom polohovacieho prípravku. Použitím kladiek na polohovanie zvarku sa zabezpečí minimálny odpor polohovacieho prípravku pri pohybe polotovaru a tým sa umožní technologický pohyb polotovaru zvarku zabezpečovaný priemyselným robotom alebo iným manipuulačným zariadením.Na pripojených obrázkoch je uvedený príklad konkrétneho prevedenia polohovacieho prípravku, kde na obr. 1 je uvedený schématický...

Koncentrát pre výrobu nealkoholického nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 242234

Dátum: 15.09.1987

Autori: Soueek Josef, Brázda Zdenik

MPK: A23L 2/00

Značky: nápoja, nealkoholického, koncentrát, výrobu

Text:

...a senzoricky cenné látky, ako sú lecitiny, farebné a chtíťové látky, vitamíny skupiny B, tokoferoly a iné, ktoré sa ziskali extrakciou zo sladového kvetu.Oproti nealkoholickým nápojom doteraz vyráhaným má koncentrát pre výrobu nealkohollckého nápoja tú výhodu, že surovina pre jeho výrobu je velmi lacná, lebo je tvotmavých sladov sa extrahuje v protiprúdnom extraktore, ktorý pozostáva zo štyroch členov. Extrakciou sa získajú zo...

Spojková sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 242233

Dátum: 15.09.1987

Autor: Škuta Rudolf

MPK: F16D 21/08

Značky: spojková, sústava

Text:

...drážkou pre delený vymedzovaci krúžok valčekov. Takéto riešenie umožňuje dvoj, alebo niekoľkoradovú montáž valčekov pri zachovaní celistvosti vnútorného spojkového kotúče. Pri požiadavke rovnakých priemerov vonkajších kotúčov voľnobežnej spojky a ihlovej pružnej spojky vychádza ako najvýhodnejšie ta ká kombinacia, kde ihlová pružná spojka je jednoradová, zatiaľ čo voľnobežná spojka je dvojradová.Príklad vyhotovenia spojkovej sústavy podľa...

Zariadenie na približovanie vozidiel, najmä do opravovni a garáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 242232

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eichoo Viktor

MPK: B60S 13/00

Značky: vozidiel, garáži, zariadenie, najmä, približovanie, opravovni

Text:

...uvedené nedostatky sú odstránené zariadenim na približovanie vozidel, najmä do opravovni a garáži, podľa vynálezu,ktorého podstatou je, že pracuje na princípe rotačnej páky, ktorú tvorí pohonný valček otočne uložený v stuženom ráme, ďalej je opatrený nosnými kolesami a na jednej strane ramenom, na ktorom je upevnené vodiacekolo a navâdzacia rukoväť. Pohonný valček je poháňaný cez prevod motorom pohonu. Sila na približovanie sa prenáša...

Samohybná rotačná sušiareň plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242231

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: F26B 11/02

Značky: samohybná, materiálov, plošných, sušiareň, rotačná

Text:

...kryt 11 opatrený bočnými clonami 11 a..ľ Dosky 21 určené k sušeniu sú plniacim zariadením BZ-íprisúvanê k vstupnému otvoruH a samospádom zasúvané cez tento otvor 9medzi unášacie tvarované delené rámy 3 rotora 1, pootačajúceho sa krokovite v smere šípky. Pohonná jednotka 18 je v činnosti len pri rozbehu a počiatočnom zapĺňani rotora 1 od miesta vstupu prvej dosky 31 vstupným otvorom 3 po jej premlestnenie do bodu X,t.j. maximálne do...

Zariadenie na razenie a strihanie etikiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 242230

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pydych Zdenik, Šafková Miroslava, Šafek Miroslav

MPK: B65H 35/06

Značky: strihanie, razenie, etikiet, zariadenie

Text:

...45 a úpinky 46. Raziacl va.lec V 10 je uložený na hornom čape 24 vsadenom V stojane 25, upevnenom k základovej doske 4 neznázornenými skrutkami. Na druhej piestnej tyčí 47 raziaceho valca V 10, pripojeného na tlakový rozvod 6 cez ôsmy rozvádzač R 0, je upravená platnička 43, nesüca nosné teleso 49, ku ktorému je pripevnená upínacia príložka 50,V ktorej je rybinovite upnuté razidlo 51. Medzi nosným telesom 49 a stojanom 25 je upravené vodidlo...

Prídavný panel pre ovládanie strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242229

Dátum: 15.09.1987

Autori: Albrecht Zbynik, Komárek František

MPK: B62D 25/14

Značky: přídavný, strojov, panel, ovládanie

Text:

...traktoristu s možnosťou odklápania. obsluhu strojov agregovaných s traktorom je možné pomocou predmetného prídavného panelu vykonávať za chodu traktora. Možnosť vy 4stupovania a nastupovania do kabíny je zabezpečená odklápaním celého telesa prídavného panelu nahor k čelnému sklu kabíny. Prídavný panel možno pred nastupovaním alebo vystupovaním odklopit ručne alebo priamočiarym hydromotorom. Prídavný panel možno využívat pre rozličné stroje,...

Vysokonapäťové vinutie obzvlášť pre meracie a napájacie transformátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242228

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mattausch Pavel

MPK: H01F 27/30

Značky: transformátory, napájacie, obzvlášť, vysokonapäťové, vinutie, meracie

Text:

...a napájacie trastormátory sú V podstatnej miere odstránené predloženým vynálezom vysokonapäťového vinutia vyhotoveného ako espoň jedna mnohovrstvová clevka s medzivrstvovou izoláciou. Podstatou vynálezu je, že medzi každú jednotlivú vrstvu závitov cievky ak nej pri 4liehajúcu medzivrstvovú oziláciu je v. axtal nom smere cievky umiestnená aspoň jedna lišta, pričom lišty počnúc od prvej vrstvy doposlednej vrstvy sú špirálovite rozložené po...

Elektrické zapojenie ovládania nástrojov v stomatologických súpravách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242227

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kolliner René, Uhlío Karel

MPK: A61C 1/02, A61C 19/00, A61C 17/00...

Značky: elektrické, nástrojov, zapojenie, stomatologických, súpravách, ovládania

Text:

...držiaka nástroja zopne spínač nástroja, ovládané prvky zopnú ak zopne prvý alebo druhý spínač. Zapojením možno ovládať nezávisle velké množstvá nástrojov, pričom sa jednotlivé funkcie nástrojov vzájomne neovplyvňujú.Príklad zapojenia elektrického ovládania nástrojov v stomatologických súpraväch je na priloženom výkrese.Elektrické zapojenie ovládania nástrojov v stomatologických súpravách tvorí zdroj 1 jednosmerného napätia, ktorého jeden pól...

Zapojenie elektrického ovládania automatického oplachu misy v stomatologických súpravách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242226

Dátum: 15.09.1987

Autor: Goes Ludvík

MPK: A61C 1/02, A61C 19/00, A61C 17/00...

Značky: oplachu, stomatologických, automatického, elektrického, zapojenie, ovládania, súpravách

Text:

...Spúštací signál sa vytvára bezkontaktne, čím sa zvyšuje spoľahlivosť spúšťania. Infradioda je napájaná impulzným napätím,takže vyžiarené infražiarenie má impulzný charakter, čo umožňuje zosilňovačom odfiltrovat vplyv denného osvetlenia, ktoré má spojitý charakter. Použitím časovacieho obvodu sa umožnilo oplachovanie misy časovo ohraničiíš.Príklad zapojenia elektrického ovládaniaautomatického oplachu misy v stomatologických súpravách je na...

Dávkovacie zariadenie súčiastok, najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242225

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pištik Václav

MPK: B23Q 7/08

Značky: integrovaných, zariadenie, obvodov, dávkovacie, najmä, súčiastok

Text:

...hriadeľ 3. Na ľavom hriadeli 2 je v spodnej časti uchytené kužeľové koleso 4 korešpondujúce s poháňaným kužeľovým kolesom 5 a ľavé ozubené koleso 10 korešpondujúce s pravým ozubeným kolesom 11 uloženým na pracom hriadeli 3. Kužeľove ozubené koleso 5 je uložené na hriadeli spolu s reťazovým kolesom B, ktoré je opásanévalečkovou reťazou 9 spolu s reťazovým kolesom 7 upevnenom na hriadeli značiaceho mechanizmu B.V hornej časti hriadeľov 2, 3...

Pneumatické ochranné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242224

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pašek Josef

MPK: B60R 21/04

Značky: zariadenie, ochranné, pneumatické

Text:

...spolujazdca. Pri čelnom alebo mierne šik mom náraze vozidla na prekážku narazí chránená osoba na rám, spojujúci zadné stenywrakov z ktorých začne otvormi v ich vnútorných stenách unikat vzduch. Vzniklou reakciou a vnútorným pretlakom sa vaky oblúkovite prehnú - horný nahor, dolný nadol - náraz tela sa rozloží na väčšiu plochu a brzdením prúdu vzduchu uvedenými otvormi utlmí.Zariadenie podľa vynálezu poskytuje spolujazdcovi účinnú ochranu aj...

Spôsob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242223

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slavík Miroslav, Strnad Jioí, Eepický Miloš, Petrtýl Miroslav, Oezník Jan, Trniný Jaromar, Lubojacký Jaromír, Pavlanský Rudolf, Rubeš Jioa

MPK: C01G 51/04

Značky: kobaltu, oxidů, výroby, zmesného, spôsob

Text:

...na dosahovanom tlaku. Vzniklý bezvodý dusičnan kobaltnatý sa následne vypaľuje 30 až 200 kPa pri teplotách 120 až 600 °C za tlaku 30 až 200 kPa. Pri vypalovani dochádza k uvolňovaniu oxidov dusíka NOX, ktoré sa likvidujú z dôvodu ochrany pracovného a životného prostrediabežne používanými spôsobmi, najjednoduchšie alkalickou absorpciou v roztoku hydroxidu sodného, prípadne inými možnými spôsobmi, napriklad katalytickou redukciou. Ku koncu...

Izolačná doska pre zvukovú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242222

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maeka Miroslav, Petru Vladimar

MPK: F16L 59/00

Značky: izolačná, zvukovú, izoláciu, doska

Text:

...vyššej užitkovej hodnote výrobkov.Ďalšie výhody a podrobnosti izolačnej dosky podla vynálezu budú vysvetlené na konkrétnych príkladoch prevedenia v nasledu júcom popise a za pomoci pripojených vý kresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 jeden príklad prevedenia izolačnej dosky v reze,obr. 2 V perspektíve. Na obr. 3 je príklad prevedenia v reze, kde izolačné častice obsahujú výstužné členy. Na obr. 4 je ďalší príklad prevedenia izolačnej dosky...

Spôsob naväzovania vysokomolekulových biologicky aktívnych látok na polytetrafluóretylénový povrch fyzikálnou adsorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242221

Dátum: 15.09.1987

Autori: Veeerka František, Grmela Vladimar

MPK: G01N 33/53

Značky: biologicky, látok, fyzikálnou, vysokomolekulových, povrch, adsorpciou, spôsob, naväzovania, polytetrafluóretylénový, aktívnych

Text:

...40 až 25 °C s následným premytím destilovanou vodou a vnesením takto aktivovaných povrchov do roztokov VBAL V koncentračnom rozmedzí od 10 do 150..dm 3 v destilovanej vode s pH od 4,5 do 8,0 alebo vodnom tlmivom roztoku s pH v rozmedzí od 4,0 do 9,6 a ich ponechaním v kľude po dobu 30 min. až 24 hodín pri teplote od 2 °C do 50 °C s následným vybratim z roztoku, opláchnutím destilovanou vodou S obsahom 10 až 1 0/0 hmot. chloridu sodného a...

Spôsob naväzovania vysokomolekulových biologicky aktívnych látok na polytetrafluóretylénový povrch kovalentnou chemickou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242220

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vat Pavel, Klubaeko Jan

MPK: G01N 33/53

Značky: chemickou, naväzovania, spôsob, látok, aktívnych, vysokomolekulových, povrch, polytetrafluóretylénový, biologicky, vazbou, kovalentnou

Text:

...1 pri teplote ~ 40 °C až 25 °C s následným premytim destilovanou vodou a vnesením takto aktivovaných povrchov do roztoku 1-etyl-3,3-dimetylamínopropyl-karbodiirnidu EDC s koncentráciou od 1043 do 30 g. dm v destilovanej vode s pH v rozsahu od 4,0 do 6,5, ku ktorému sa pridá VBAL S koncentráciou od 2 do 100 mg.dm 3 s následným ponechaním v kľude po dobu 2 až 24 hodin pri teplote v rozmedzí od 2 °C do 50 °C, vytiahnutím z roztoku, premytím...

Spôsob výroby syrov s využitím všetkých bielkovín mlieka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242219

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: A23C 19/00

Značky: syrov, bielkovín, mlieka, výroby, všetkých, spôsob, využitím

Text:

...spôsobu výroby podľa vynálezu je možnosť zvýšenia efektívnosti výroby syrov, ktoré môžu slúžiť na priamy konzum,alebo výroby suroviny na výrobu iných výrobkov, najmä prírodných a topených syrov ako aj dosiahnutia vysokej výtažnosti bielkovín zo spracovávaného mlieka, praktickysa jedná o bezodpadovú technológiu z hľadiska využitia bielkovín, a tiež možnosť dosiahnutia mikrobíalnej akosti výrobkov.Mlieko o obsahu tuku 3 g v 100 g sa...

Spôsob prípravy .alfa.-brómalkánových alebo .alfa.-brómalkándiových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 242218

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janota Miroslav, Holpuch Vladimar

MPK: C07C 55/32, C07C 53/15

Značky: kyselin, přípravy, alfa.-brómalkándiových, spôsob, alfa.-brómalkánových

Text:

...uvedeného spôsobu prípravy je skutočnosť, že za prítomnosti oxidačného činidla sa prevedie pri reakcii vznikajúci bromovodík znovu na brom, ktorý opäť reaguje s alkanovou, resp. alkándiovou kyselinou. Oproti doteraz známym metódam je možné do reakcie použit polovičné množstvo brómu.Nasledujúce príklady osvetľujú, ale neobmedzujú predmet vynálezu.vyhriala na 100 °C. Po odfarbeni brómu sa pod hladinu. reakčne zmesi nadávkovala ekvimdolárna...

Hydropneumatický akumulátor s plávajúcim hradiacim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242217

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lukeš Eduard, Kueera František, Kytýo Zdenik

MPK: F15B 1/053

Značky: hradiacim, plávajúcim, piestom, akumulátor, hydropneumatický

Text:

...plávajúcim hradiacim piestom.Hydropneumatický akumulátor pozostáva z valcového telesa 1, ktoré je uzatvorené horným vekom 9 a spodným vekom 10 a V ktorom je posuvne uložený hradiaci piest 2. Hradiaci piest 2 oddeľuje plynový priestor 13napojený naprvý otvor 11 vytvorený v hor nom veku 9, od kvapalinového priestoru 14 napojeného na druhý otvor 12 vytvorený Vąąspodnomveku lll. ,V hornom veku 9 je zo strany plynového priestoru 13 umiestnenéprve...

Oceľodrevený vzpinadlový väzník

Načítavanie...

Číslo patentu: 242216

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jatš Oldoich

MPK: E04C 3/292

Značky: oceľodrevený, väzník, vzpinadlový

Text:

...ďalšej zvisiice do medzery v hornom páse, až nakoniec do vrcholového styčníka väzníka. Ťahadlá vo funkcii spodného pásu sú kotvené V medzerách horného pásu iba nad podporamí aprebiehajú V dĺžke celého rozponu väzníka cez dolné styčniky zvislĺc. Nedostatkom týchto väzníkov je nedostatočná univerzálnost nemôžu byt použité pri pôsobenívztlaku vetra čiastočne alebo úplne otvorený obiekt po obvode)Nedostatky týchto známych väzníkov...

Držadlo aktoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242215

Dátum: 15.09.1987

Autori: Adam Milan, Tomek Vladimar, Tomek Stanislav, Štol Miroslav

MPK: A45C 3/02

Značky: aktoviek, držadlo

Text:

...je zvlášť dôležité u školských aktoviek.Uvedené nevýhody odstraňuje vynález,ktorého podstata spočíva v tom, že vo výstužnom dielci je vytvorená profilová drážka, v ktorej je Lipravený usňový pásik pripevnený stehom.Technický flčinok vynálezu spočíva v tom,že držadlo aktoviek má jednoduché zlože nie a jeho výroba nevyžaduje zložité operácie a vyššie materiálové náklady. zníži sa prácnost a zvýši sa produktivita. Steh sa pri nosení nenamáha,...

Prípravok na viazanie dlhých polotovarov, napríklad trubiek do zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242214

Dátum: 15.09.1987

Autor: Goldšmad Ivan

MPK: B65B 13/24

Značky: prípravok, viazanie, dlhých, polotovarov, například, zväzku, trubiek

Text:

...podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zdrhovací element je tvorený trubkovým telesom na jednom konci opatreným okom pre pripevnenie lana a na druhom konci prevlečným elementom plochého tvaru, v ktorom je vytvorená dvojica vybraní pre prevlieknu 4tie druheho konca lana umiestnená kolmo na pozdĺžnu os trubkového telesa.Výhodou prípravku podľa vynálezu je, že umožňuje spolahlive zviazanie polotovarov,ako sú trubky, do zväzkov...

Zapojenie riadiaceho člena naviňovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 242213

Dátum: 15.09.1987

Autori: Andira Vratislav, Skalský Jioí Lovosice

MPK: G05B 19/18

Značky: člena, zapojenie, naviňovacieho, riadiaceho, systému

Text:

...7, ktorého druhý výstup je pripojený na druhý vstup prvého čítača 4 a jeho tretí výstup je pripojený na druhý vstup pamäte 5, pričom jeho vstup je spojený s výstupom druhého inkrementálneho snímača 10, spojeného svojim vstupom s vstupom pohonu 9 navíjacieho tŕňa 12.Činnosť zapojenia je nasledovná.Pohon 1 podávacich valcov 11 je zapojený ako rýchlostný servosystém a signálom na jeho vstupnej svorke 13 sa zadáva rýchlost otáčania podávacích...

Zariadenie na kopírovanie rotačných excentrických povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242212

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gerlivanov Jevgenij Vasiljevie, Eder Martin, Mitáeek Lubomír, Kornijev Boris Fjodorovie

MPK: B23Q 15/22

Značky: rotačných, povrchov, zariadenie, excentrických, kopírovanie

Text:

...excentricity. Kopírovacím mechanizmom po~dľawvynaiezu je zabezpečené veľmi rýchle , prestavovanie mechanizmu zo základnej do vyosenej polohy bez potreby vyosovania a vyvažovania súčiastky.Naąpriloženej schéme je znázornená zariadenie na kopírovanie rotačných excentrických povrchov.Zariadenie na kopírovanie rotačných excentrických povrchov s meniteľným polomerom otáčania nosného telesa, vyznačujúce sa tým, že nosné teleso 4 uchytené...

Zapojenie automatického závlahového systému FAR

Načítavanie...

Číslo patentu: 242211

Dátum: 15.09.1987

Autori: Levtonova Nadižda Michajlovna, Eeskis Chaja Isajevna

MPK: G05D 22/02

Značky: automatického, zapojenie, závlahového, systému

Text:

...pri súčasnom snímaní vlhkosti pôdy snímačom 9 vlhkosti pôdy. Na čislicovom bloku ti predvoľby dávok fotosynteticky účinného žiarenia sa číselne vo forme elektrických impulzov nastaví hodnota dávok fotosynteticky účinného žiarenia potrebná pre konkrétny druh pestovaných rastlín. Táto hodnota v závislosti od intenzity žiarenia predstavuje v časovom vyjadrení nepriamo úmerne sa meniaci interval medzi postrekom. Na čislicovom bloku 13...

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok aspoň s dvoma dopravnými dráhami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242210

Dátum: 15.09.1987

Autor: Medvidiv Jurij Sergejevie

MPK: B23Q 7/10

Značky: aspoň, orientáciu, zariadenie, dopravu, dvoma, dopravnými, drahami, súčiastok

Text:

...a dopravu súčiastok aspoň dvomi dopravnými dráhami sa docieli jedným vibračným zásobníkom orientovať veľký počet súčiastok súčasne, čo je zvlášť výhodné pri paletizácii súčiastok.Na pripojenom výkrese je znázornená prikladne riešenie zariadenia so štyrmi dopravnými dráhami, kde na obr. 1 je nakreslený pôdorys a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A~A z obr. 1.Zariadenie na orientáciu a dopravu süčias~ tok pozostáva z vibračného...

Delička sieťoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242209

Dátum: 15.09.1987

Autor: Djakov Vladimir Georgijevie

MPK: A61M 1/34

Značky: dělička, sieťoviny

Text:

...na energiu, servis i údržbu.Delička sieťoviny podla vynálezu je sche 4maticky znázornená na pripojenom výkrese. Pneumatický valec 1 rozoberateľne pripo jený na základovú dosku 2 je opatrený výkyvným prítlačným stĺpikom 5. Tento vý kyvný prítlačný stĺpik 5 je vytvorený z vodo vého jadra 12, napríklad z hliníka, opatre ného izolačným plášťom 11, ktorým môže byt napríklad silikonova hadice. Operný stĺpik 4, ktorý je tak isto vytvorený z...

Uhlovo-axiálne dilatačná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242208

Dátum: 15.09.1987

Autor: Chalupa Karel

MPK: F16D 3/16

Značky: dilatačná, spojka, uhlovo-axiálne

Text:

...vyhotovenia uhlovo-axiálne dilatačnej spojky podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje pozdlžný rez a obr. 2 priečny rez spojky so vzájomným usporiadaním jednotlivých súčasti.Uhlovo-axiálne diiatačná spojka pozostáva z puzdra 1, opatreneho valcovou dutinou 5 a dvomi pozdĺžnymi protilahlými otvorený 4mi drážkami 7 na obvode, s rovinnými bokmi, ďalej z náboje 2 guľového tvaru s dvomi protilahlými radiálnymi...

Spôsob farbenia lisovacích kompozícií na báze nenasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 242207

Dátum: 15.09.1987

Autor: Oddáeek Petr

MPK: C08J 3/22

Značky: kompozícií, spôsob, polyesterových, lisovacích, farbenia, živíc, nenasytených, báze

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že povrchovoaktivne látky sú zlúčeniily amfipatického charakteru V dôsledku čoho nastáva ich orientácia na povrchu pigmentu, ktorý sa týmto spôsobom stáva nepolárny, t. j. dobre zlúčíteĺný s nepolárnym roztokom nenasýtenej polyesterovej živice. odborníkom je zrejmé, že k tomuto účelu je možné použit celý rad tenzidov. Z dôvodu aby bolo možné pripraviť suspenziu s dobrými tokovými vlastnosťami, je však potrebné pri...

Zariadenie pre meranie množstva listového tabaku uskladneného v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242206

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tůma Hanuš, Kudlieka Jaroslav

MPK: A24C 5/39

Značky: množstva, zariadenie, tabáku, zásobníku, uskladneného, meranie, listového

Text:

...snímače G až 15,ktoré indukujú prítomnosť tabaku 5 V príslušnom mieste. Zásobník 1 je plnený listovým tabakom 5 rovnomerným rozvrstvovaním po celej ploche zásobníka 1 sústavou dopravníkov 3 a vyprázdňovaný cez výstupný otvor pohybom pásového dopravníka 2. Snímače 6 až 15 sú svojimi kontaktaml G 1 až 7 U zapojené vo vyhodnocovacom obvode 27. Zapojenie pozostáva z desiatich tranzistorov 41 až 50, z desiatich pevvných odporov 51 až 6 U,...

Zariadenie pre meranie množstva rezaného tabaku uskladneného v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242205

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vyklický Miloslav, Mergl Zdenik

MPK: A24C 5/39

Značky: množstva, tabáku, rezaného, zásobníku, uskladneného, zariadenie, meranie

Text:

...v rovnakých Vzdialenostíach od seba V rovnakej vzájomnej výške inštalované snímače 7 až 16, které índikujú naplnenie zásobníka 1 tabakom 5 V príslušnom mieste. Zásobník 1 je plnený dopravníkom 3 cez Vstupný otvor 6 a vyprázdňovaný cez výstupný otvor 4 posuvom dopravníka 2. Snímače 7 až 1 G spolu sú svojimi kontaktami 51 až B 0 zapojené Vo vyhodnocovacom obvode 18. Zapojenie pozostáva z desiatich tranzistorov 31 až 40, z desiatich pevných...

Zařízení pro ukládání materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242204

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hula Bedoich, Bálek Boris

MPK: B21C 49/00

Značky: ukládání, materiálů, zařízení

Text:

...ploch, se vyznačují nákladným hýdraulickým nebo pneumatickým zařízením, případně mechanickými převodý pro ovládání dna nebo bočnice kapsy, přičemž je nutná sýnchronízace pohybů, elektronická kontrola funkce zařízení apod.Výše uvedene nedostatky odstraňuje zařízení pro ukládání materiálu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvo 4řeno ramenem, na němž jsou zavěšeny tlumicí pásy, které jsou položený na kaskádě, upevnené na...

Spôsob prípravy stabilnej vodnej emulzie hydrofilnej ropnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242203

Dátum: 15.09.1987

Autori: Thýn Jioa, Mudroch Jaroslav, Xuan Phan, Kratochval Gabriel, Traxler Jan

MPK: C10C 3/16, B01F 17/16

Značky: ropnej, přípravy, spôsob, vodnej, emulzie, hydrofilnej, živice, stabilnej

Text:

...zasaditej zložky. Výhody spôsobu prípravy vodných emulzií postupom podľa vynálezu vidiet z nasledujúcich príkladov.K 50 hmot. dielom hydrofilnej ropnej živice s číslom kyslosti 32,7 mg KOH . g 1 s teplotou mäknutia 110 °C sa pridá 5 hmot. dielov emulgátora na báze etylénglykolu a oleínu Slovasol 6018 HLB 15 a 5 hmot.dielov toluénu. Zmes sa zhomogenizuje pri teplote 100 až 110 °C a potom sa za stáleho miešania pri rovnakej teplote k nej...

Spôsob spracovania zmesi esterov, kyselín a vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 242202

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dušek Jioa, Bárta Miroslav, Mikláš Emil, Bueko Michal, Eulak Karel, Lisner Antonan

MPK: C07C 49/403

Značky: kyselin, zmesí, spracovania, esterov, spôsob

Text:

...do- procesu kyslej hydrolýzy esterov cyklohexanolu a organické fástrañuje nový postup spracovania zmesi esterov, kyselín a vody.Vynález sa tyka spôsobu spracovania zmesi esterov, kyselín a vody V procese výroby cyklohexanónu po oddelení cyklohexánu,cyklohexanolu a cyklohexanónu. Zmes esterov, kyselín a vody sa pri tlaku 0,4-0,9 MPa privádza do separátora pracujúceho pri atmosférickom tlaku, kde nastáva delenie fáz vodnej a organickej pri...