Archív za 1987 rok

Strana 111

Zapojení elektronické ochrany proti skluzu a smyku trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 242297

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mioanský Jioa, Postava Miroslav

MPK: B60L 3/10

Značky: zapojení, elektronické, proti, smyku, skluzu, vozidel, ochrany, trakčních

Text:

...nahrazen derivační člen zpčtnovazebním jednosměrným integrátorem 10, 11 brzdy nebo jízdy. Integrační konstanta RC vytvořena integračním odporom 38 a íntegračním kapacitním prvkem 4 U je zvolena tak,aby integrátor 10, 11 brzdy a jízdy stačil sledovat vstupní analogovou hodnotu rychlosti do mezní hodnoty, která je v případěintegrátoru 11 jízdy dan-a maximálním zrychlením vozidla, n-apř. Zmsů. Výstup 112 integrrátoru jízdy 11 sieduje bez zpoždění...

Způsob přípravy suroviny pro směsnou keramiku na bázi oxidu hlinitého s příměsemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242296

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jakovenko Alexej, Brávek Miroslav, Hajie Jan, Temml Petr

MPK: C01F 7/34

Značky: příměsemi, hlinitého, způsob, keramiku, směsnou, bázi, suroviny, oxidů, přípravy

Text:

...práškové směsnê surovině.Tuto homogenní kapalnou směs lze podrobit několika typům rozkladu, jako je hydrolýza, pyrolýza či spalování, z nichž nejvýhodnější je hydrolýza.hydratované oxidy, u kovů NI Ti, Zr převážně oxidy. Zlíydrolyzovaná směs hyclratovaných oxidů a oxidů kovů se přovede tepelným rozkladem po jejich oddělení z reakční směsi na práškovou homogenní směs oxídů,která tvoří vlastní surovinu pro směsnou keramiku.V procesu hydrolýzy...

Způsob výroby křemíkových detektorů gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 242295

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vašek Tibor, Dvooák Viktor, Broj Karel

MPK: H01L 33/00

Značky: detektoru, výroby, způsob, záření, křemíkových

Text:

...ko vové vrstvy, které se použijí jako vývody. Výhodou tohoto způsobu výroby křemíkových detektorů gama zářeni je zjednodušení dosavadní technologie, umožnění hromadné výroby detektorů a možnost testovat systémy na deskách před rozčleněním. Takto vyrobené detektory mají nízke zavěrné proudy, nízký šum, dokonalou ochranu, odolnost vůči klimatickým vlivům, vysokou výtěžnost a zlepšenou dlouhodobou pracovni stabilitu. jejich parametry jsou...

Způsob přípravy m-aminofenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242294

Dátum: 15.09.1987

Autori: Moravec Eestmar, Buoie Jaroslav

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, přípravy, m-aminofenylmočoviny

Text:

...výroby. Vznikajĺcí minerální soli pak zh-oršují krystalickou Íąlľľllll produktu, zatěžují odpadní vody a mohou způsobovat vážné poruchy při výrobě reaktivních barviv z připravené m-aminofenylmočoviny.Nevýhody odstraňuje způsob přípravy m-aminofenylmočoviny, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočíva v t-om, že se pro reakci používá roztoku kyan-atanu draselného, stabilizovaného přídavkem 0,1 až 5 0/0 hmotnostních hydroxidu sodného...

Způsob přípravy nízkoviskózních ve vodě rozpustných polyaminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242293

Dátum: 15.09.1987

Autori: Paš?alka Karel, Kopoiva Jan, Mudroch Jaroslav, Mojžašek Radim, Šimak Svatopluk, Maeek Petr, Žvak Miloslav, Chládek Ladislav

MPK: C09D 3/70, C08G 18/60

Značky: rozpustných, způsob, polyaminoamidů, vodě, přípravy, nízkoviskózních

Text:

...připravenému kyselému esteru se přidává 2 až 30 hmot. novolakové pryskyřice na bázi fenolů a aldehydů. Nejvhodnějši je ienolnebo kresolformaldehydový novolak. Místo fenolu nebo kresolů je možno pro přípravu vhodného novolaku také použít xylenolů nebo díhydroxydífenylalkanů.Syntéza polyamínoamidů podle tohoto vynálezu probíhá po-dle známých technol-ogických postupů. Obvykle se vychází z nenasycených mastných kyselín, které reagují při...

Způsob výroby 5-(2-(N,N-Dimethylamino)ethoxy)-7-oxo-7H-benzo(c)flnorenhydrocbloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242292

Dátum: 15.09.1987

Autori: Glaser Vladimar, Vadenský Jan, Langer Zdenik

MPK: C07C 93/06, A61K 31/085

Značky: způsob, výroby, 5-(2-(n,n-dimethylamino)ethoxy)-7-oxo-7h-benzo(c)flnorenhydrocbloridu

Text:

...fáze reakce umožnilo i Významné snížení objemu reakční směsi na cca 1/4 dříve používaných objemů. Použitím samotného aromatického uhlovodíku jako reakčního prostředí lze při snížení spotřeby 2-N,N-dimethylaminmethylchloridu dosáhnout lepších výtěžků látky vzorce I a nový způsob podle vynálezu umožňuje i snadnou regeneraci rozpouštědla a jeho opětovné použití bez dalšího čištění do reakce.Podle vynälezu se látka vzorce I připravuje tím...

Zařízení pro vedení tažných řetězů lavic vodičů příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 242291

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sekanina Milan, Fišer Jaroslav

MPK: D01H 1/36

Značky: vodičů, lavic, vedení, příze, řetězů, zařízení, tažných

Text:

...kluzný člen se zakřívenou pracovní plochou, který je uložen na skříni mechanismu tvorby návinu.Výhodou vynaloží je zklídnění chodu lavíc vodíčů příze a odstranění rázů tažného řetězu. Vzhledem k tomu se odstranily í rázy V ovládacích segmentech prstencové la 4vice a v důsledku toho zklídnění jejího chodu, čímž je diosaženo pravidelného návínu.Další výhody a význaky predloženého vynálezu vyplývají z následujícíhno popisu příkladného provedení,...

Zařízení s dutinou pro tváření těles vřetenového tvaru a kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242290

Dátum: 15.09.1987

Autor: Straka Jaromar

MPK: B21D 11/06

Značky: tváření, vřetenového, zařízení, kruhového, tvaru, průřezu, těles, dutinou

Text:

...a stoupání,způsobené zejména paměťovými vlastnostmi přetvářeného materiálu provozně zanedbatelné.Charakter tvaru dutiny je schematiclçy znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je v osovém řezu znazorněn profil dutiny a na obr. 2 průběh polohy středu kruhovéh-o průřezu dutiny v průběhu při pohledu směrem osy dutiny.Dutina 1 s osou 100 je podle obr. 1 tvořena náběhov-ou částí 11, přechodovou částí 12 a kalibrační částí 13....

Nástroj k obvodovému lemování

Načítavanie...

Číslo patentu: 242289

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maloušek Antonan, Zdinek Dalibor

MPK: G02B 7/02

Značky: nástroj, lemování, obvodovému

Text:

...kolem svých os an. jsou skloněny vůči rose r-ot-ace 19 telesa 1 .pod úhlern o a přesahují jeho základnu 11 o vzdálenost p.Objímka 3 pro uložení optické čočky 4 je tvo-řena tělesem, ve které je souměrně sVI. Výpočet vzdálenosti (E.) osy 20 lemovacího válečku 2 od »osy rotace .10 telesa 1.osou 3 U upravena drážka 31, mající šířku M a hlo-uíbku N. Optická čočka 4, určená k lemování se skládá do lemovac-í »objímky 32, tv-ořítcí vnitřní s-těnu...

Spôsob súčasného stanovenia voľného kyanovodíka a acetónu v acetónkyanhydríne

Načítavanie...

Číslo patentu: 242288

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wangler Jan, Otýpka Jioa

MPK: G01N 27/48

Značky: volného, acetónkyanhydríne, súčasného, kyanovodíka, stanovenia, acetónu, spôsob

Text:

...medzi druhou vlnou hydrazónu acetónu tiež dostat-očne velký na ich rozlíšenie pri derivačnom zapojení registracie prúdu.Pre overenie tejto možnosti sa pripravia modelové roztoky. Štandardný roztok kyanidu sa pripraví rozpustenim 0,241 g kyanidu draselného v asi 60 ml 0,1 M rozt-oku hydroxidu draselného a doplní sa roztokom toho istého hydroxidu na 100 ml. Standardný roztok acetónu sa pripraví rozpustenim 1,27 ml acetónu kvality p. a. a...

Způsob výroby 3-nitrobenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242285

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chvatak Jioa, Hrabák Václav, Petrovický Jioa, Pavlaeek Jioa, Stybal František

MPK: C07C 79/36

Značky: 3-nitrobenzaldehydu, výroby, způsob

Text:

...kyseliny sirové v přítomnosti 0,01 až 0,03 molu močoviny nebo formamidu vztaženo na 1 mol hydrobenzamidu vzorce lI nitračni směsi složenou z koncentrovaně kyseliny dusičně a sirově v objemovém poměru 10,6 až 0,8 v množství 4 až 8 molů na mol hydrohenzamídu. Podle vynálezu se postupuje tak, že se suchý hydr-obenzamid vzorce II rozpustí za míchání v koncentrované kyselině sírové při teplotě 10 až 15 °C a potom se přidá během 3 až 4 hodin...

Způsob zpracování odpadního, vápenatého, sodárenského kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242284

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vejnar Pavel, Hurt Martin, Plesnak Miloslav, Růžek Josef, Tomašak Štépán, Plšek Milan Ing, Pavlásek Miloslav

MPK: C05F 7/00

Značky: zpracování, způsob, odpadního, sodárenského, vápenatého

Text:

...zužitkování sodárenského kalu podle vynálezu lze počítat mezi procesy ekonomicky, resp. energeticky méně náročné, protože k úpravě mechanických vlastností kalu pro použití v zemědělství se spotřehovává jen energie fyzikálních a chemických reakcí a takové látky, které se v tomto odvětví národního hospodářství běžně používají samostatné.Ve směsi pripravená podle vynálezu proběhnou reakceVzhledem k tomu, že reakce .23 je pomalá, uplatňuje se...

Způsob přípravy nitrodimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242283

Dátum: 15.09.1987

Autori: Navrátil Miloslav, Koaž Stanislav

MPK: C07C 79/46

Značky: přípravy, nitrodimetyltereftalátu, způsob

Text:

...kyselinu.Přičinou nízkých Výtěžků izolovanehno nitrodimetyltereftalátu byla zřejmě hydrolýza esterových skupin za vzniku uvedené monokarboxylové kyseliny, případně až kyseliny nitroterettalové. Tato reakce však nevadila V těch případech, kdy přechodně vznikla směs hydrolyzovaných i nehydrolyzo-vaných nitrolátek byla jednoznačne zprac-ována na požadované karboxylové kyseliny.S využitím kapalinové Chromatografia se nyní...

Zapojení stabilizátoru napětí pro konstatní proudový odběr s extrémně malým příčným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242282

Dátum: 15.09.1987

Autor: Drbohlav Radek

MPK: H02J 1/04

Značky: příčným, napětí, stabilizátoru, proudový, malým, konstatní, extrémně, zapojení, odber, proudem

Text:

...a mezi první bázi řídíciho tranzistoru a spoločný pól zdrojů napětí jsou zapojeny do serie dvě kompenzační diody a regulační odpor.Výhodou zapojení stabilizátoru napětí podle vynalezu je, že umožňuje získání velmistabilního napětí V širokom rozmezí teplot a napájecích napětí při minimální Vlastní spotřebě. Proto lze uvedené zapojení považovat za velmi výhodné zvlášť V těch aplikacích, kdy jsou kladeny Vysoke nároky na účinnost zařízení.Na...

Způsob rafinace prostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242281

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šebek Zdenik, Váhala Josef, Šafaoak Ivo, Soueek Oldoich, Pavlis Ladislav, Kýr Ladislav, Michálek Zdenik, Sůsa Jaroslav

MPK: C07C 177/00, A61K 31/557

Značky: prostaglandinů, způsob, rafinace

Text:

...U ml ethylacetátu. Po 48 hodinách stání směsi při teplotě místnosti byla vznikla sraženlna odsata, promyta 2 X 10 ml ethylacetátu a vysušena. Bylo získáno 0,83 g aduktu obecného vzorce II, který podle vysokotlaké kapalinové Chromatografia HLPC analýzy), k-olona 4,6 × 250 mm, náplň Separon C 18, soustava metano 1 ~v 0 dakyselina octová, detekce UV 274 nm), obsahoval 0,1 0/0 rel. lä-epi-isomeru a 1 rel. A 5-trans-isomeru.1,1 g...

Prostriedok pre progresívnu alkalickú úpravu vodných cirkulačných chladiacich systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242278

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šolc Zdenik, Šolc Jioí, Hánek Pavel, Slezák Ladislav, Eulok Ilja, Krška Zdenik, Eálek Luboš

MPK: C23F 11/10

Značky: úpravu, prostriedok, vodných, progresívnu, alkalickú, chladiacich, cirkulačných, systémov

Text:

...inhibičným, dispergačným a sekvestračným účinkom pre vodné cirkulačné chladiace okruhy podľa vynálezu, ktorý po zostávaz 1 až 20 0/0 hmot. fostonátu kyselina etán-l-hydroxi-Ll-diiosiänová, z 0,1 až 5 0/0 hmot. 1,2,3-benztriazolu, z 1 až 10 hmot. vodného roztoku sodnoamónnej soli akrylátového polyméru, z 1 až 15 0/0 hmot. MN-dimetylformamidu, z 1 až 10 0/0 hmot. hydroxidu sodněho, z 0,1 až 15 hmot. alkylamínové soli zlúčenina kyseliny...

Spôsob kontroly symetrie zavezenia aktívnej zóny reaktora metódou vzájomnej kompenzácie meraných regulačných kaziet

Načítavanie...

Číslo patentu: 242272

Dátum: 15.09.1987

Autor: Franz Milan

MPK: G21C 17/00

Značky: spôsob, regulačných, symetrie, reaktora, kaziet, zavezenia, vzájomnej, meraných, zóny, kontroly, aktívnej, metodou, kompenzácie

Text:

...ny kaziet.kaziet so súčasným vytiahnutím kompen- Pomer presunov regulačných kaziet sa tezačnej kazety, resp. skupiny kaziet, pretože da zníži v pomere 8/14 4/7, čo zodpovedá meranie s prvou kazetou sa opakuje z dô- približne i celkovej dobe skrátenia navrhovodu vylúčenie vplyvu zmien ostatných pa- vaného spôsobu oproti doterajšiemu. Vyšší rametrov aktívnej zóny. účinok navrhnutého spôsobu sa ďalej do Fre navrhovaný spôsob pripadá na lubo-...

Korózne inhibičný prostriedok na oceľ, meď a jej zliatiny s dispergačno-sekvestračným účinkom a s čiastočnou inhibíciou nitrifikácie pre chladiace okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242271

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schäfer Jioí, Martoch Josef, Provotorova Natalja Pavlo, Matal Oldoich

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibíciou, inhibičný, prostriedok, korozně, čiastočnou, chladiace, účinkom, zliatiny, dispergačno-sekvestračným, oceľ, okruhy, nitrifikácie

Text:

...chladiace okruhy podľa vynálezu, ktorý pozostáva z 20 až 70 °/o hmot. dvojzložkovej dispergačnej látky, obsahujúcej 70 až 95 °/okde m p 4 až 10, pričom symboly m,p sú rovnaké, alebo rôzne celé čísla, n je 4 až 12 a z 5 až 30 hmot. alkylpolyglykolesterfosfátu všeobecného vzorcaMe je alkalický kov alebo amín s počtom x atömov uhlíka 1 až 6, s výhodou trietanolaminu, Z je buď zhodné s Me, alebo predstavuje radikál -C 2 H 4 Oy-R 2, R 1, R 2...

Spôsob prípravy plynnej zmesi pre výrobu formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242270

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tur Dzidra Rudolfovna, Eefelín Pavel, Vinogradova Svitlana Vasiljevna

MPK: C07C 47/055

Značky: formaldehydu, výrobu, spôsob, plynnej, přípravy, zmesí

Text:

...nevýhodou sú zvýšené náklady na prípravu vodnej pary.Podstatou tohoto vynálezu je spôsob prípravy plynnej zmesi, pre výrobu formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore, s recirkuláciou vyparovanej kvapaliny cez jeden alebo viacej nízkoteplotných zdrojov energie vyznačujúci sa tým, že plyn obsahujúci kyslík sa nasycuje parami kvapaliny obsahujú cej metancl v dvoch až desiatich stupňoch s klesajúcou teplotou...

Tepelnoizolačná omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 242269

Dátum: 15.09.1987

Autor: Janout Václav

MPK: C04B 24/26, C04B 22/06

Značky: omietková, tepelnoizolačná

Text:

...vody v plastickej zmesi sa zčasti využíva k hydratácii cementu, kde sa gél hydrokremičitanov hlinitých uplatňuje ako retečná zložka. Časť vody vsiakne do podkladu a najväčšia časť sa odpari do ovzdušia. Stratou vody z maltovej zmesi dochádzačoho sa zmes zmraštuje a dochádza k možnosti vzniku trhlin.Predpenený granulovaný polystyrén V takejto malte plni funkciu armovacej zložky,ktorá jednak eliminuje zmraštovacie sily vznikajúce...

Prostředky pro ochranu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242268

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eefelín Pavel, Provotorova Natalja Pavlovna, Filippov Petr, Vinogradova Svitlana Vasiljevna, Tur Dzidra Rudolfovna, Janout Václav

MPK: A01N 55/04

Značky: rostlin, prostředky, ochranu

Text:

...rozptýlenĺ všech složek v celém -objemu ředicí kapaliny, nejlépe ve formě pravých roztokü, koloidních roztoků, eventualně ve formě jemných emulzl či Suspenzĺ, aby při aplikaci nedocházelo ke zbytečnému hromadění účinných látek v jednom místě. Ředitelnost přípravků na pravé nebo koloidní roztoky V mnohých případech usnadňuje přídavek organických, s vodou ředitelných rozpouštčdel, jako např. alkoh-alů nebo ketonů., které jsou však...

Zařízení pro kontrolu snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242267

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ružieka Oskar

MPK: G01P 13/04

Značky: polohy, snímače, kontrolu, zařízení

Text:

...schéma zařízení pro kontrolu snímače polohy podle vynálezu.Snímač 1 polohy je každým svým výstupem připojen k jednomu vstupu logického obvodu 2 s n výstupy. Každý výstup logického obvodu 2 je připojen ke vstupu jednoho bistabilního klopného obvodu 3, takže každý m-tý výstup logického obvodu 2, kde m je přirozené číslo v rozmezí od 1 do n,je spojen se vstupem m-tého bistabilního klopného obvodu 3. Výstup každého m-tého bistabilního...

Dolní propust s piezokrystalovými rezonátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242266

Dátum: 15.09.1987

Autor: Chromý Stanislav

MPK: H03H 9/02

Značky: dolní, propust, rezonátory, piezokrystalovými

Text:

...propusti a snížení počtu neutralizačních prvků při zlepšení provozních parametrů, zejména snížení ztrát a účinnějšího potlačení nežádoucích kmltočtů.Dolní propust s piezokrystalickými rezonátory podle vynálezu bude následovně blíže popsána v příkladovêm provedení s pomocí připojených vyobrazení, kdeobr. 1 znázorňuje základní článek dolní propusti s jedním piezokrystalovým rezonátorem, llobr. 2 znázorňuje náhradní elektricke schéma...

Spôsob úpravy polypropylénových textilných materiálov pred farbením katiónovými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242265

Dátum: 15.09.1987

Autori: Netolický Ladislav, Holub Poemysl, Žák Jan, First Antonín, Kleiber Antonín, Patoeka Vladimír, Morys Antonín

MPK: D06M 13/30

Značky: katiónovými, farbením, úpravy, textilných, spôsob, materiálov, polypropylénových, farbivami

Text:

....naviazaním .neiönových tenzidov AO 218 718, ďalej na báze epoxidovaného polypropylénovêho oleja A 0 207103, polypropylénového oleja očkovaného maleinanhydridom a hydrofilizovaného polyetylénglykolom A 0 218 627, ako aj na báze nízkomolekularneho polyetylénového vosku 207 060.Problernatiku farbenia polypropylénových textilných materiálov pred ich farbením podľa vynalezu, ktorého podstata spočíva V tom, že polypropylénové textilné materiály sa...

Polovodičový diodový teploměr s úplnou normalizací teplotních čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 242264

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jelen Ladislav

MPK: G01K 7/00

Značky: teploměr, normalizací, čidel, polovodičový, teplotních, úplnou, diodový

Text:

...odporu 3, měrné diody 2, zapojeně v propustném směru, a druhého normalizačního odporu 4, druhý konec sériového spojení je připojen jednak k výstupu uzemněného zdroje 1 konstantního proudu a dále je současně připojen ke vstupu uzemněného lineárního zesilovače B, jehož výstup je připojen ke vstupu měřidla B,jehož výstup je uzemněn. Celkový úbytok napětí na sériovém spojení prvního normalizačního odporu 3, měrné diody 2 a druhého...

Spôsob prípravy papierenských glejidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 242258

Dátum: 15.09.1987

Autor: Krajíeek Milan

MPK: D21H 3/32

Značky: přípravy, papierenských, spôsob, glejidiel

Text:

...a R 4 i radikálom ~ON, prípadne pri podmienke, že dva z R 1 ~R 4 substituentov sú nahradené H-atómami, môžu ostatné značiť .alIkyl-, či aryl-radikásl, pričom alkyl .má 1-6 »atómov a .aryl má štruktúru fenyl-, tolyl-, či benzyl-radikálu. Re značí H alebo ualkvl použitého aldehydu.Reakičným partnerom dIusíkate-j zložky je najčastejšie tortu-aldehyd.Reakcia sa vykoná zmiešaním oboch zložiek za súčasného náhrevu do 100 °C. Doba reakcie je...

Prostriedok na vábenie lykožrútov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242257

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dvooák Jan, Veselý Petr, Mostecký Jioí Akademik, Henych Jioí, Hulík Zdenik

MPK: A01N 27/00, A01N 31/00

Značky: lykožrútov, prostriedok, vábenie

Text:

...a 2-metyl-Z-buten-olu pnirodzene živice a prípadne rozptíištíadlo .a stabilizátory Hm-ot. pomer živice k cisuverbeno-lu je 1 3 až 3 1-a hmot. .pomer živice k ostatným zložkám je 0,1 5 až 1 13.Prostriedok môže obsahovat prirodzenú zložku živice alebo z nej získané frakcie,pričom živice pochádza zo zástupcov Co-nitorophyta s výhodou zo zástupcov Pinaceae.Hlavná výhoda prostriedku podľa vynálezu spočíva v potenciácii účinku.Tabunľka 1...

Antistaticky modifikovaný polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 242256

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hála Slavoj, Havlas Jan

MPK: C09K 3/16, C08L 23/12, D01F 1/10...

Značky: polypropylén, modifikovaný, antistaticky

Text:

...šneko-vým dávkovacím zariadením pridaná tavenina modifikátora ipripraveného polykondernzáciou tl-kiap-rolaktamu v množstve 20 hm. 0/0 polyesterovým produlktom, ktorý vznilká reakciou polyetylénglykorlu molárnej hmotnosti 1600 a kyseliny jantárovej v molárnom .pomere 0,7 ku 1 tak, aby výsledná koncentracia vo vlákna bola 2,5 hm. 0/0. Súčasne bolo pripravené sreterenrčné vlákno emnosti 110 dtex bez rnodifikátorwa. Obidve vlákna,každé zvlášť boli...

Fólie pro tvorbu negativního obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 242254

Dátum: 15.09.1987

Autori: Raška Pavel, Šigut Ivan, Slouka František, Varta Jioí

MPK: B41M 3/02

Značky: rytím, fólie, negativního, tvorbu, obrazů

Text:

...fólie podle vynáiezu je, že .na zákčladě těchto vlastností není třeba vytvářet thixotropní struktura polev-u a. vrstvy vysokými .přídavky plnív, zejména kyslitčníku křenrllčttého, .ale pďStaČĺ vytvořit objemovou k-oncernttracd pigmentů odpovídající barvám až emailom pro dosažení požadované opaolty vrstvy.Fólie pro tvorbu negativnnich obrazů try tim se sloládtaíjí z polyesterové nebo polyoletinické xpodložky, s výhod-ou...

Zařízení k určování obsahu kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242253

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pavlík Oldoich, Kodrle Ludik

MPK: G01N 33/00

Značky: určování, obsahu, kyslíku, zařízení

Text:

...bilok 12 a lkomparační blok 13 k řídicímu vstupu prvního přepínacího bloku 5. Druhý vstup komparačnih~o~ bloku 13 je sp-ojen ke druhému referen-čnímu zdroji 14 stabilwizo-vaného napětí.Řídící vstup druhého přepínacího bloku 7 je připojen přes časovací bl.ok 15 ke spouštěcímu bloku 16, lkterý se spouští ručně neb-o automaticky v předem stanovených časových intervaloch.Ponpsané zařízení pracuje taktoV normálních podmínkách a ,při...

Spôsob zvárania kovových filtrov pre odber zemného plynu oblúkovým zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 242251

Dátum: 15.09.1987

Autor: Fiala Jaroslav

MPK: B23K 9/23

Značky: oblúkovým, spôsob, zváraním, zemného, kovových, plynů, zvárania, odber, filtrov

Text:

...sa teda o komplexné sírniíky, ktoré majú nižší bod tavenia a pri zváraní nutne dochádzalo takýmto spôsobom v tepelne ovplyvnenej oblasti priľahlej .ku .hranici stavania iku ich nataveniu a ruloženiu po hraniciach .austeniti-ckých zŕn.Na vznik horúcich vlilkvačaných trhllín postačí .potom už iba relatívne nízk-e napätie v spojí. Z IýChÍO dôvod-ov nebolo unožné obllúkovým zváraním zaistiť kvalitné celistvé zvarové spoje na závitoch z...

Spôsob spracovania odpadného vodného roztoku kyseliny mravčej a kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 242250

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hošek Jan, Divák Boetislav, Lesniak Adolf, Hladký Jan, Hromek František, Peška Rudolf, Bohuš Jioí, Kubina Slavoj

MPK: A23K 3/02, C07C 31/24, C07C 49/403...

Značky: roztoku, spôsob, odpadného, vodného, mravčej, kyseliny, octovej, spracovania

Text:

...sa pridáva 0,674 až 4,29 dielovhmot. odpadového roztoku zmesi kyseliny mravčej a octovej. Vzhladom na zvýšenú pravdepodobnosť priebehu nežiadúcich reakcií vedľajších produktov reakcie samotného lormaldehydu, samotného acetaldehydu a ich nežiadúcich vzájomných reakčných medziproduktov, ako aj samotného monopentaerytritolu a jeho derivátov je výhodné pripraviť roztok o pH 5,5 až 6.Uvedeným spôsobom o mravčan a octan vápenatý obohatený...

Zapojenie regulačného obvodu hydrogenerátora pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242249

Dátum: 15.09.1987

Autor: Simonyi Juraj

MPK: F16H 39/44

Značky: pracovného, obvodů, regulačného, hydrogenerátora, zapojenie, prestojoch, mechanizmu

Text:

...jednak s pohonným motorom 5 a jednak s výkonovým ovládacím valcom 33 ako aj s odmerným hydrogenerátorom 31. Blok 1 je dalej prvým, druhým a tretím nízkotlakovým vedením 91, S 32, 93 napojený jednak na nádrž 2 a jednak prvým vysokotlakovým vedením 81 prepojený s prvým hydraulickýmrozvádzačom B, ktorý je pomocou druhého a tretieho vysokotlakového vedenia 82, 83 napojený na hydromotor 7 a pomocou štvrtého nízkotlakového vedenia 94 cez spätný...

Traktorové rameno na približovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242248

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bagar Bronislav

MPK: B62D 49/04

Značky: približovanie, traktorové, rameno, dřeva

Text:

...teréne, či už zmenou polohy tažiska traktora výkyvom ramena alebo odsunutím sa od nákladu či terénu silou priamočíareho dvojčinného hydromotora Výsuvu ramena, podstatne prevyšujúcou tažnú silu traktora obmedzenú adheziou. Na rameno je možné zavesit celý rad adaptérov používaných V lesnom hospodárstve a rameno ako celok sa dá namontovat na ktorýkoľvek typ traktora vhodný pre žiadanú prácu.Na pripojenom výkrese je znázornená traktorové rameno...

Zariadenie pre vyváženie zotrvačných hmôt u kľukového alebo výstredníkového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242247

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: B30B 15/00

Značky: vyváženie, kľukového, zariadenie, výstředníkového, zotrvačných, hmot

Text:

...si presnejšie a tým i nákladnejšle vyvažovanie zotrvačných hmôt. , Podstatou vynálezu je, že zotrvačné hrrloty u kľukového lisu sú vyvážené protizávažim s vertikálnym priamočiarym pohybom, ktoré je poháňané od kľuky klukového hriadela pootočenej voči hlavným kľukám o 180 ° cezmedzičlen horizontálne posuvný v protizávaži tzv. škotska ojnica). Pri tomto spôsobe nie je potrebné zväčšovať výšku lisu, čím sa spolu s elimináciou ako...

Zapojenie diaľkového ovládania navijaka lanového systému s kódovým určením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242246

Dátum: 15.09.1987

Autori: . Teršl Vladimír, Bagar Bronislav

MPK: B66D 1/46

Značky: lanového, diaľkového, kódovým, navijáka, systému, ovládania, zapojenie, určením

Text:

...17 lanáča cez tretí časový spínač 5 a tretí súčinový spínací obvod 11, že bude zopnutý elektromagnetický ventil 18 pohybu vozíka do- porastu cez štvrtý časový spínač 6 a štvrtý súčinový spínací obvod 12 a že bude zopnutý elektromagnetícký ventil 19 plného tlaku brzdy cez piaty časový spínač 7 a piaty sfíčinový spínací obvod 13. Prvý bude zopnutý elektromegnetický ventil 18 pohybu vozíka do porastu, druhý bude zopnutý elektromagnetický...

Združený pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 242245

Dátum: 15.09.1987

Autor: Švarc Zdenik

MPK: B60K 25/04

Značky: združený, pohon

Text:

...alebo navijakovou spojkou s naviakovým bubnom.Využitie redukčnej prevodovky pojazdového kolesa na pohon naviaka, prináša .zjednodušenie konštrukcie naviaka. V pohone oboch agregátov sa využije spoločný prevod,brzda aj hydromotor. S tým súvisí aj spoločné ovládanie, čo znižuje počet funkcii aovládacich.prvkov.Bez .zvýšenia ceny zaria denia, ma navijak reguláciu a rozsah tažnýchsíl a rýchlostí navíjania parametrami zodpovedajúci pojaztiu, čo je...

Rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 242244

Dátum: 15.09.1987

Autor: Procházka Karel

MPK: D01D 13/02

Značky: viskóznych, zvlákňovacie, zariadenie, kvapalín, zvlákňovanie, rozvodné

Text:

...priaznivej polohe pod rozvodným zvlákňovacim zariadením. Upínacie čapy hubicoveho bloku sa prevlečú cez priebežné otvory v upínacej doske a následne se hubicový blok posunie do osi výtlačného produkčného kanálu, pričom hlavy upínacIch čapov sú zasunuté ponad zúženú dražku vyhotovenú v úpínacej doske. Pri utiahnutí hubicového bloku pomocou mechanizmu sa upínacla doska spolu s hubicovým blokom vtiahne do vybrania rozvodného zvlákňovacieho...

Viacboká nádoba hlavne elektromagnetického stroja netočivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242243

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pavelka Miroslav

MPK: H01F 27/02

Značky: elektromagnetického, viacboká, hlavne, stroja, nádoba, netočivého

Text:

...s kruhovým prierezom nie je potrebné tesnenie lepit o prírubu, čim sa docielujú mzdové úspory a skracuje sa výrobný cyklus o čas,ktorý bol potrebný na zaschnutie lepidla. Naviac tesnenie s kruhovým prierezom má nižšiu cenu.Na priložených obrázkoch sú znázornené dva príklady vyhotovenia nádoby podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený rez nárysu nádoby s pripevneným vekom. Na obr. 2 je znázornený podôrys nádoby o ktorej na veku pomocné vybrania...

Prívodná matica pre nástrek vzorky do náplne sklenenej kolóny v kvapalinovej chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242242

Dátum: 15.09.1987

Autor: Novák Lubomír

MPK: B01D 15/08

Značky: kvapalinovej, náplne, nástrek, chromatografii, kolony, vzorky, prívodná, matica, sklenenej

Text:

...ventilom.Výhodou riešenia podľa vynalezu je, že odstraňuje nežiadúce efekty spôsobené vytvorením mŕtveho objemu a svojou podstatou predstavuje najoptimálnejší a najúčinnejší spôsob nanesenia vzorky na Chromatografiaký stlpec. S uvedeným zariadením v spojení s predkolcnou je možné chromatogratickú kolónu použit pre 1 000-2 D 00 analýz zvlášť znečistených vzoriek, napríklad z biologického materiálu, namiesto bežne dosahovaných 150 ~ 200...