Archív za 1987 rok

Strana 110

Zariadenie pre núdzové ovládanie rýchlouzáveru so servoovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 242492

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bobrik Michail Jakovlevie

MPK: F16K 31/05

Značky: ovládanie, zariadenie, núdzové, rychlouzávěru, servoovládaním

Text:

...po odpojeni piestnice, resp. tiahla ovládacieho elementu od ovládacej páky rýchlouzáveru,alebo po odstránení príslušnej poruchy v ovládacom obvode či v samotnom ovládačom elemente.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie pre núdzové ovládanie rýchlouzáveru podla vynálezu, ktorého podstatou je,že vreteno rýchlouzáveru so servoovládaním je predĺžené dutým hriadelom s pozdĺžnym zárezom, V ktorom je posuvne uložený čap s unášačom a hlavicou...

Zapojenie univerzálneho programovo riadeného stimulačno-smerného zdroja napätia a prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242491

Dátum: 15.09.1987

Autori: Antonenko Vladimir Fedorovie, Koškalda Viktor Ivanovie, Babie Gennadij Vasiljevie

MPK: G05F 1/62

Značky: napätia, riadeného, prúdu, zapojenie, stimulačno-smerného, programovo, zdroja, univerzálneho

Text:

...~ napätia a referenč-ného napätia eprúdu. V tomto bloku sa docieli aj získanie údajov o nastavených a nameraných hodnotách prúdu a napätia.Na pripojenom výkrese je nakreslená bloková schéma zapojenia univerzálneho programovo riadeného stimulačno-smerného zdroja napätia a prúdu.Zapojenie univerzálneho programovo riadeného stimulačno-smerného zdroja a prúdu pozostáva z riadiaceho systému 1 ktorý je cez výstupnú prúdovú slučku 11 a vstupnú...

Zariadenie na vnútornú úpravu stien baniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242490

Dátum: 15.09.1987

Autori: Svitlienyj Michail Nikiforovie, Bagninko Fedor Michajlovie, Omeljanov Lev Semjonovie, Sangovie Sergej Meeislavovie, Dzjubenko Vasilij Trofimovie

MPK: C03C 17/00

Značky: zariadenie, stien, vnútornú, úpravu, baniek

Text:

...ktoré pôsobí zle tak na pracovnikov, ako aj na strojové zariadenia. Banky je nutné sušit pre ďalšiu operáciu.Uvedené nedostatky odstraňuje zariade- .nie na vnútornú úpravu stien baniek podľa vynálezu. Podstatou je hnaná nosné reťaz,uložená v ráme. Táto nosná reťaz prechádza vyhrevacou komorou. Paraleline s hnanou nosnou reťazou prechádza náhonová reťaz,ktorá otáča reťazovým kolieskom. Reťazovým kolieskom je opatrený každý článok hnanej...

Prídavné zariadenie suportu polohovacieho stola

Načítavanie...

Číslo patentu: 242489

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zabavinová Elena Sergejevna, Meškov Vladimír Ivanovie, Livšic Vladimír Josifovie, Golovin Vladimír Ivanovie

MPK: B23Q 11/14

Značky: přídavné, polohovacieho, zariadenie, suportů, stola

Text:

...stroja s prídavným zariadením suportu polohovacieho stola je skutočnosť, že popísané zariadenie zvyšuje počet pracovných polôh, v ktorých obrobok, upnutý v upínači suportu polohovacieho stola, postupne zastavuje, o jednu polo 4hu. Tým je daná možnost inštalovať na stroji viac ,pracovných jednotiek s operačnými vretenami, opatrenými nástrojmi a opracovat komplexnejšie daný obrobok.Príklad prevedenia zariadenia podľa vynálezu je uvedený na...

Regulátor prítlačnej sily prítlačného valca pre zapisovač elektrokardiografov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242488

Dátum: 15.09.1987

Autori: Panarin Ivan Vasiljevie, Burdun Alexej Michajlovie

MPK: A61B 5/04

Značky: prítlačnej, valca, elektrokardiografov, zapisovač, prítlačného, regulátor

Text:

...tom, že ľavá i pravá bočnica zapisovača je opatrená vedením nastaviteľného dorazu s drážkou, V ktorej je voľne uložený doraz opierajúci sa tlačnou plochou o dlhé rameno a vybranim, do ktorého zapadá krčok regulačnej skrutky, pričom táto regulačná skrutka i doraz sú opatrené závitom.Pohyb regulačnej skrutky prenášaný cez pohyblivý doraz vyvoláva zmenu dĺžky ťažnej pružiny a tým aj zmenu prítlačnej sily prítlačného valca. To umožňuje dokonalé...

Zariadenie na vypichovanie čipov polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242487

Dátum: 15.09.1987

Autori: Iovlev Vladimir Alexejevie, Daševskij Grigorij Isaakovie

MPK: H01L 21/02

Značky: čipov, prvkov, zariadenie, vypichovanie, polovodičových

Text:

...k stredu telesa 1, pričom otvory 18 orientovať okolo týchto ihiel.Obr. 3 znázorňuje vypichovacie zariadenie pri pôsobení vákua, čim došlo k zmene polohy mebrány 2 a tym k pohybu vypichovacej ihly 8 -do vysunutej polohy.Funkcia zariadenia podľa vynálezu je na sledujüca cez koncovku 9 sa privádza vá kuum do telesa 1 a tým do vákuovej dutiny 11, z ktorej cez otvory 18 pôsobí na fóliu,ktorá má .na sebe prichytene rozčlenené čipy polovodičových...

Priestorovo ohybný článkový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 242486

Dátum: 15.09.1987

Autori: Švorobej Jurij Leonidovie, Tregubenko Michail Fedorovie

MPK: B25J 1/02

Značky: článkový, ohybný, mechanizmus, priestorovo

Text:

...10, 11, ktoré majú gulové klzne plochy, segmenty 10 klznu plochu konkávu a segment 11 klznu plochu konvexnú.Na týchto plochách sú segmenty 10, 11 navzájom výkyvne uložené. Dosky 8, 9 sú navzájom spojené sümerne rozmiestnenými hydraulickými váhadlami 4, ktoré sú minimálne dve na jednom kĺbe. Postupne dosky B, 9 sú súčasne doskami dalších kĺbov 2, 3 člankového reťazca. Hydraulické váhadla 4 sú na doskách B, 9 uchytené vo výkyvných kĺboch 13,...

Spôsob výroby obvodového profilu brúsneho kotúča na brúsenie profilov a tvarových líšt

Načítavanie...

Číslo patentu: 242485

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pakov Nikolaj Semjonovie, Dubovik Anatolij Stipanovie, Pomazkov Vladimir Vasiljevie

MPK: B24D 5/00

Značky: profilov, lišt, kotúča, obvodového, brusného, profilů, výroby, spôsob, brúsenie, tvarových

Text:

...funkčnej plochy brüsneho kotúča nie je potrebný ďalší špeciálny nástroj a tvarovaná lišta s priečnymi zárezmi zároveň vykonáva funkciu obrábacieho nástroja, čo je zároveň novým účinkom vynálezu. Využitím spôsobu podľa vynálezu sa zvýši produktivita práce,znížia sa náklady a ušetria sa pracovne sily na ručné dobrusovanie dielcov.Spösobom výroby obvodového profilu do valcového polotovaru brüsneho kotúča s väzbou z polyuretanu a brusiva...

Frézovací prípravok na začisťovanie začiatkov a koncov vnútorných závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242484

Dátum: 15.09.1987

Autor: Osipov Anatolij Alexaddovie

MPK: B23C 3/12

Značky: začiatkov, začisťovanie, závitov, vnútorných, frézovací, prípravok, koncov

Text:

...aj v nepriebežnom otvore.Na priloženom výkrese je bokorysný rez frézovacím prípravkom podľa vynálezu.Frézovací prípravok pozostáva z nosného puzdra 1, v ktorom je otočne excentricky uložený valec 2, axiálne vymedzený prírubami 3. Vo valcl 2 je opäť uložený excentricky hriadel 4 v klzných puzdráàch 5. Na hriadeli 4 sú upnuté dve frézy 6.daná funkciou frézovacieho,.jprípravklzľitul konštrukčne ju zaisťuje vzdialenosť osadeni hriadela 4....

Vreteno navíjacích skriniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242483

Dátum: 15.09.1987

Autori: Akimov Nikolaj Lavrentjevie, Medovyj Valerij Vladimírovie

MPK: D01H 7/16

Značky: skriniek, vřeteno, navíjacích

Text:

...čim je zaistené centrické upnutle cievky.V dôsledku toho vreteno počas navíjania vlákna nevibruje, cievka je pevne a centricky upnutá, vreteno je podstatne menej dynamicky namáhané a stavba návinu dosahuje vyššiu kvalitu.Ďalšou výhodou je možnost použitia vretena na akékoľvek pracovné rýchlosti, pretože vplyv pracovnej rýchlosti na kvalitu upnutia cievky je zanedbateľný.Naviac výhodou je dlhodobá životnost,nízke výrobné náklady, ľahká...

Pohon navíjacieho vretena pre navíjacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 242482

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chodakov Vjaeeslav Dmitrijevie, Komarov Alexadd Ivanovie Eechov

MPK: B65H 54/40

Značky: navíjacieho, vřetena, pohon, zariadenia, navíjacie

Text:

...sklzmi., ktorá sa s narastajúcim návinom zhoršuje. Nežiaduca vibrácia sa prenáša z vretena na celé navíjacie zariadenie,čo má nepriaznivý vplyv jednak na konštrukciu zariadenia a následne na samotný návin, vykazujúci prepady vlákna hlavne na čelách cievky.Tieto nevýhody odstraňuje pohon navijacieho vretena, ktorý má hnací valec rieše ný tak, že jeho predĺžena valcováčast pre-sahujúca dÍžkový rozmer návinu, je na jed 4nom konci...

Uzatváracia spojka pre hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242481

Dátum: 15.09.1987

Autori: Volosov Nikolaj Alexaddovie, Chrobastov Michail Fedorovie, Voronov Nikolaj Fedorovie, Maljavkina Natalja Ivanovna

MPK: F16L 19/00

Značky: hadice, uzatváracia, spojka

Text:

...sa vyizvoríjdm statočnea peunézpritlačenie.hadice k námahekuąsl a týxmvodotesnezapojenie hadiceesrtšąn-ćsr toinátrubkom.Sppjenie uzatváracej. spojky,. napr sog-zaehradnýmsirozstrekovačom podľaz-obr. 1, aloebo s pripojovacím, nastavcom. 25 ppdlšai obe»rázku. 3,ä.či .iným .zariadením sa. .prevedientałqs že .iuzatváraciepuzdroB-po .prekonauírtlałt-nn tlačnaj jpružiny, B. .sarukouaposunie-asmeroąn. dolu, uzatvaraciaspojkasa nasuuiema 4.121311...

Chápadlo s ochrannou atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242480

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vasileenko Viktor Alexaddovie, Odincov Viktor Alexejevie

MPK: B21J 13/10

Značky: ochrannou, atmosférou, chápadlo

Text:

...aj odobratie predlisku po ohrlati bez poškodenia tesnenia ohrievanieho priestoru, prenos a uloženie predllsku alebo výkovku do kovacieho nástroja V ochrannej atmosfére, Okrem toho umožňuje nastavenie upínacej sily a pritom využíva ochrannú atmosféru na chladenie čln-ných a upínacích častí a zhospodárňuje spotrebu ochranného a aktívneho plynu.Chápadlo s ochrannou atmosférou je sche 4maticky znázornená na pripojenom výkrese Chápadlo s ochrannou...

Rozvádzač vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 242479

Dátum: 15.09.1987

Autori: Presman Michail Semjonovie, Braclavskij Chajm Lazarevie

MPK: B05H 57/28, D01H 13/04

Značky: rozvádzač, vlákna

Text:

...z dvoch nosičov s vodiacimi tyčinkami z oteruvzdorneho materialu, uložených proti sebe na držiakoch šmýkadla, posuvne uloženého vo vodiacich lištách.Nosiče sú opatrené strediacimi výstupkami, ktorými zapadajú do žliabkov, vyhotovených V držiakoch a fixujú ich polohu. Prichytenie nosičov k držiakom je pomocou upevňovacích elementov, prevlečených cez drážky v nosičoch s vodiacimi tyčinkami. Tieto drážky umožňujú posuv nosičov k sebe alebo od...

Spôsob mechanickej úpravy štiepok pri výrobe lignifikovaných papierenských vláknin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242478

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kasjanik Inna Michajlovna, Stanjukovie Irina Jakovlevna, Kononinko Ta?ana Ivanovna

MPK: D21B 1/00

Značky: mechanickej, štiepok, papierenských, lignifikovaných, spôsob, úpravy, výrobe, vláknin

Text:

...kompaktnej štruktúry spracováva.ných, štiepokprevádza vo valcovom kuželovom alebo šnekovom lise pred .ich rozvláknením v rafinéry.Prvá fáza rozvláknenia, t. j. hrubá dezintegrácia štiepok sa takto neuskutočñuje priamo v rafinéri, ktoreho rýchlosť je podmienená potrebami ďalších fáz rozvlákňovacieho procesu.V prvej fáze však taká vysoká rýchlosť nie je potrebná, pretože na fibráciu ešte nemá vplyv a je preto výhodné ju nahradiť operáciou s...

Vysúvacie sťahovateľné jadro pre vytváranie dutín v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 242477

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lomova Marina Alexaddovna

MPK: E04G 15/00

Značky: betóne, vytváranie, sťahovateľné, dutin, vysúvacie, jádro

Text:

...v jeho vonkajšom plášti. Stiahnutím jadra sa docieli jeho uvoľnenie v zatvrdlom betóne, ~a 7 to čiste len účinkom vysúvacej sily bez .potreby rozoberania alebo uvolňovania niektorých častí jadra,čo sa priaznivo prejaví možnosťou vytvorenia jadier menších prierezov a väčších dĺ 4žok než to umožňujú súčasné systémy, a to pri veľkej odolnosti proti vonkajším tlakom s. možnosťou zhutňovaťabetónovú zmes vibrovaním jadra.Pre urýchlenie tuhnutia...

Kotvenie dreveného lamelového stĺpa

Načítavanie...

Číslo patentu: 242476

Dátum: 15.09.1987

Autor: Žarova Ta?ana Vasiljevna

MPK: E04B 1/58

Značky: lamelového, stĺpa, kotvenie, dřevěného

Text:

...vynálezu, kde na obr. 1 je nakreslený pohľad na stĺp V smere zalepených ocelovýchplechov, na obr. 2 je nakreslený pohľad na stĺp v smere kolmom na zalepené oceľové plechy. Na obr. 3 je nakreslený pohľad na styk stĺpa so základmi v smere zalepených ocelových plechov a na obr. 4 je nakreslený pohľad na styk stĺpa so základmi v smere kolmomha zalepené oceľové plechy.Medzi drevené lamely stĺpa 1 obr, 1, 2,3 a 4 sú zalepené oceľové plechy 2,...

Upínacie vreteno valcovej cievky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242474

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hohlfeld Frank, Münch Roland

MPK: D01H 7/16

Značky: valcovej, vřeteno, upínacie, cievky

Text:

...upnutie cievky, v dôsledku čoho sa získa kvalitná stavba návinu. To má za následok dobrú spracovateľnost vlákna V následných technologických operáciach a zníženie odpadu.Druhou výhodou je nízka opotreboveteľnosť upínacieho tŕňa a jeho dlhá životnost.Ďalšou výhodou je jednoduchosť konštrukcie, ľahká údržba a nízke zriaďovacie a prevádzkové náklady.Predmet vynálezu je bližšie vysvetlený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornenê...

Zásobník s mechanickým odčítaním stavu streliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242473

Dátum: 15.09.1987

Autor: Frolov Viktor Michajlovie

MPK: F41C 27/14

Značky: zásobník, streliva, odčítaním, stavu, mechanickým

Text:

...podxla vynálezu je, že strelec vie V každom čase skutočný stav streliva v zásobníku a tým môže predchádzať časovým tiesňam.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na výkrese, kde na obr. 1 je nárys v čiastočnom reze, na obr. 2 je pohľad P z ob 4rázku 1 a na obr. 2 je rez rovinou A-A z obr. 2.Zásobník s mechanickým odčitanim stavu streliva podľa vynálezu .pozostáva z týchto hlavných častí telesa zásobníka 100, podávača streliva 200,...

Zariadenie na zisťovanie chovania sa vzoriek hmôt pri opakovaných zmenách dĺžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242472

Dátum: 15.09.1987

Autori: Olevskij Lev Gercovie, Stefanov Oleg Alexaddovie, Metzler Stefan

MPK: G01N 3/28

Značky: dĺžky, hmot, zisťovanie, zmenách, vzoriek, opakovaných, chovania, zariadenie

Text:

...15. Krútiaci moment sa prenáša na prvé ozubené koleso 12 a druhé ozubené koleso 16. otáčaním prvého ozubeného kolesa 12 otáčajú sa synchronne všetky otočné matice 7.Pri zasunutí výsuvnej spojky 17 krútiacimoment sa cez hriadel 5 a drážkové ukon čenie 6 zasunuté do náboja 6 s vnútorným drážkovanim prenáša na otočné hriadele 5. Nakoľko roztečné priemery, respektívne počty zubov prvého ozubeného kolesa 12 a druhého ozubeného kolesa 16 sú...

Rotačné teleso na ohrev teplonosným médiom pre dopravu, ohrievanie, alebo chladenie zväzkov chemických vláken alebo pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 242471

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dyba Rainer, Harder Hardo, Schmidt Fred

MPK: D02J 13/00, D06F 67/02

Značky: pások, médiom, vláken, dopravu, zväzkov, ohrievanie, těleso, teplonosným, chemických, ohrev, chladenie, rotačné

Text:

...navzájom protiprúdne a drážky sú vytvorené po celom obvode medzi medzivložkou rozvodu teplonosného média a medzivložkou odvodu teplonosného média.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je V osovom reze znázornená rotačná teleso podla vynálezu a na obr. 2 je v priečnom rezeA-A znázornená to isté rotačná teleso podľa vynálezu.Prívod 1 teplonosného média 1 s prednou rozdelovacou prírubou B, medzivložkou 3 rozvodu teplonosného média a v nej...

Zapojenie pre zväčšenie kapacity hlavnej pamäte počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 242469

Dátum: 15.09.1987

Autori: Frost Achim, Hobe Peter

MPK: G06K 5/04

Značky: kapacity, pamäte, zapojenie, zväčšenie, počítača, hlavnej

Text:

...registre.Na pripojenom výkrese je schemaeticky znázornená zapojenie podľa tohoto vynálezu.Zapojenie pozostáva zo zbernícových vodičov 10, riadiaceho modulu zbernice ZI a základného pamäťového modulu 30, ktorétvoria súčasť každého počítačového systému.Ďalej na zbernicově vodiče 10 sú paralelne pripojené rozširujúce pamäťové moduly 40, 5 U, 60, v ktorých sú adresné zbernicové vodiče 7 pripojene na vstup dekodêra adresy 2 a dekodéra adresy...

Způsob kompletace střešního dílce z pěnového polystyrénu asfaltovým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242468

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nosov Innokentij Michajlovie, Pfeffer Siegfried

MPK: E04B 1/64, E04D 3/35

Značky: pásem, střešního, polystyrenu, způsob, asfaltovým, dílce, pěnového, kompletace

Text:

...technologii,včetně přelepování styků horkým asfaltemnedodržují, a to má za následek zvlnění,porušování krytín a jejich předčasně znehodnocení.Výše uvedené nedostatky řeší způsob kompletace střešního dílce z pěnového polystyrénu asfaltovaným pásem, vyznačený tím, že se při kontinuálním procesu stříká na jednu stranu natavitelného astaltovaného pásu lepiva hmota obsahující 20 až 60 0/0 syntetických ředidel v množství 0,1 až 0,8 kg.m 2, která v...

Spôsob predĺženia skladovateľnosti násadovýcb vajec pomocou expandovaných silikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242467

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lošeilin Jevgenij Dmitrijevie, Galkin Anatolij Alexaddovie, Galperin Alexadd Lvovie

MPK: A01N 1/00

Značky: násadovýcb, skladovateľnosti, predĺženia, silikátov, expandovaných, vajec, spôsob, pomocou

Text:

...na vytvorenie požadovaného stabilízovaného mikroprostredia je box, ktorého axonomický pohľad je na obr. 2. Dvere strop a tri vertikálne steny sú tvorené dvojplášťovými panelmi vyplnenými expandovanými silikátmi, dno je pevné, vyhotovené z 3 cm hrubej drevenej platne.Konštrukčná riešenie dvojpláštového panelu je na obr. l čelný pohľad na vonkajší írespeiçtívsa vnútorný jalášť panelu je v časti A, plášť je tvorený rámovou konštrukciou...

Spôsob úpravy deformačného režimu teplej širokopásovej trate pre výrobu nízkolegovanej vysokopevnostnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 242466

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dovbnja Vladimír Konstantinovie, Chadasevie Nikolaj Alexaddovie, Dolgij Viktor Vasiljevie

MPK: B21B 3/00

Značky: ocele, nízkolegovanej, vysokopevnostnej, tratě, deformačného, teplej, výrobu, úpravy, režimu, spôsob, širokopásovej

Text:

...nedootąitkv odcirci pravy deformač u teplej spojitej rohu nízkouhll zej § 01 nej vysokopexrnorne o vo zvitkoch o smerom i ch . 0,08 až 0,15 0/0 hrnoiostnýcli uhlíka, I v 1,6 9/0 mangánu, 0,010,09 n až 0,1 °/o vanädu, vyłiovujiíce rúr, ktoreho potl.satosižeSÍOIÍCÍBCh príoravi formácií. v irozmerlzçí vom poradi sa dov deformácie v .mm Výhodou sjiôcoim úpravy IQÍUL režimu teplej spojítej ši.rriiopásovejjíodie. vyuuílezu. je, že prípravné...

Teploplynový stroj s rotačným pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242465

Dátum: 15.09.1987

Autor: Serdešnov Anatolij Petrovie

MPK: F02B 53/02, F02G 1/043

Značky: rotačným, teploplynový, pohybom, stroj, piestov

Text:

...samočinne, to jest vlastným pracovným piestom bez potreby ďalšieho pomocného presúvacieho piesta, resp. bez nutnosti viacvalcového usporiadania. , Novým účinkom stroja podľa tohto vynálezu a jeho výhodou je tiež to, že presúvanie pracovného plynu cez ohrievač icez chladič sa uskutočňuje pri stálom objeme plynu, to jest izochoricky. Tým je možné sa v praxi priblížiť najvýhodnejšiemu teoretickému tepelnému obehu, zloženému z dvoch izochorických...

Spôsob zahusťovania zriedených roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242464

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tichonov Vladimír Ivanovie, Drobyšev Jurij Vasiljevie, Naumjenko Igor Petrovie, Voznyj Valerij Fedorovie, Markov Oleg Alexejevie

MPK: F28C 1/02

Značky: zriedených, zahusťovania, spôsob, roztokov

Text:

...tívneho biologicky ąaákľ) odu-.lratelnelio hexametylentetramínu v zahusfovoi 1 oiii roztoku.Spôsob podľa tohto vynálezutlokumentovaný nasledujúcimi juríklacimi, kĺOĽi-Ě však v žiadnom prípade neohlnedzujú aplikačné možnosti vynalezu.nlotyflen. romlnu, kondenzujú vo vodnej z-sprche, pričom vzniká 80 m 3. hod 1 zriedeného vodného roztoku hexametyléntetramí 111 obsahom 0,029 0/0 hmot. substancia. tento roztok, ktorého likvidácia alebo...

Upínací pás s pružnými segmentami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242463

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nikolskij Vladimír Alexaddovie

MPK: B65G 15/42

Značky: segmentami, pružnými, upínací

Text:

...upinaných predmetov zodpovedá aj veľkosť prierezu upínacieho segmentoveho pása.Prednosťou upínacieho pása s pružnými segmentami je rýchle upnutie predmetu bez jeho poškodenia, pričom sortiment uplnaných predmetov, ich tvar a rozmery ako aj hmotnosť sú neobmedzené.Počas upnutia predmetov je možná súčas 4ne doprava pása po dráhe pri uložení vvprepravnom zásobníku doprava celého zá sobníka. Na, pripojených výkresoch je znázornenápoužitie-L...

Samostrediace upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242462

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jagodin Valerij Michajlovie, Orlov Vladimír Nikolajevie, Bondar Jefim Semjonovie, Petrov Ivan Jordanov

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínacie, samostrediace, zariadenie

Text:

...výhodou riešenia je aj to, že celý mechanizmus je uzavretý voči vonkajšiemu prostrediu a umožňuje velmi dobré splavovanie triesok a chladiacej kvapaliny.Na priložených výkresoch je znázornený priklad použitia zariadenia podla vynálezu,kde na obr. 1 je znázornené zariadenie v reze B-B a na obr. 2 je zobrazený rez A-A.V telese 1 je vytvorená dutina 2, ktorá je z jednej strany uzavretá vekom 3 a z druhej strany strediacim krúžkom 4. Zo...

Zariadenie pre upínanie valcových súčiastok s hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242461

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mitov Angel Jossifov, Stoilov Georgi Kirilov

MPK: B23Q 3/06

Značky: hlavou, válcových, súčiastok, zariadenie, upínanie

Text:

...správnu funkciu zariadenia nie je potrebná presná výroba vačky a presné uloženie hriadeľa Vačky.Na výkrese je v reze znázornená zariadenie na upinanie valcových súčiastok s hlavou podľa vynálezu.Ovládacia vačka 14 posuvnej tyče 1 uloženej vo vedení telesa 5 má vytvorenú pracovnú dutinu 2, v ktorej je uložená prítlačná tyč 3 odpružená pružinou 4. V telese 5 a posuvnej tyči 1 je v pracovnej dutina 19 uložená vratná pružina 6, ktorá vyvoláva...

Vložka na stláčanie vysokonapäťového vinutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 242460

Dátum: 15.09.1987

Autor: Stoilova Ginka Simeonova

MPK: H01F 27/30

Značky: vinutia, stláčanie, vysokonapäťového, vložka

Text:

...forma už nebola použitelná.Uvedené nevýhody v súčasnosti známych vložiek na stláčanie vysokonapäťových cievok sú v podstatnej miere odstránené vložkou podľa predloženého vynálezu. Podstatou vynálezu je, že plášť vložky pozostáva z dvoch konvexných valcovitých plôch, ktoré v miestach ich styku zvierajú uhol, kto 242460rý je 90 ° až 140 °, pričom protiľahlé plochy meandrovitého zvlnenia zvierajü uhol, ,kto rý je rovný 20 ° až 60...

Spojovací zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242459

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eepkalenko Michail Gavrilovie

MPK: F16B 12/20

Značky: zámok, spojovací

Text:

...časti zariadenia tak menia svoju polohu.Využitie spojovacieho zámku je vhodné napríklad pre otvárateľnú skriňku, pričom dolné prvky zámku by boli na niekoľkýchmiestach vsunuté do konštrukčného rámu skrinky a horné prvky zámku do dvierok,ktoré by mali schopnosť meniť svoju polohu vzhľadom na konštrukčný rám skrinky.Podstata spojovacieho zámku podľa vynálezu spočíva v tom, že zamok pozostáva z dvoch prvkov, horného 4 a dolného 1, ktoré do...

Ovládacie zariadenie s priamočiarym hydromotorom hradiacej konštrukcie otočne pripojenej k stavbe

Načítavanie...

Číslo patentu: 242457

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nudelman Boris Izrailovie

MPK: E02B 7/42

Značky: otočné, hradiacej, priamočiarym, pripojenej, hydromotorom, stavbe, ovládacie, konštrukcie, zariadenie

Text:

...cez klín zasúvateľný do vidlice páky a doplnený polstným svorníkom.Ovládacie zariadenie s priamočiarym hydromotorom hradiacej konštrukcie podľa vynálezu má viaceré výhody. Priamočiary hydromotor vnáša do spojovacej tyče silu, ktorá je V základnej hradiacej polohe približne 2,4 násobne väčšia, ako je sila V jeho tyčí,a táto zvýšená sila pôsobí na hradiacu konštrukciu točivým momentom asi 1,7 násobne väčším, ako je točivý moment pri...

Zariadenie pre meranie okamžitej produkcie vo výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 242456

Dátum: 15.09.1987

Autor: Stressmann Gerd

MPK: H03K 23/00

Značky: zariadenie, okamžitej, meranie, výrobe, produkcie

Text:

...ampermeter 18,alebo lineárna zobrazovacia jednotka 17,kde ručička je nahradená svetelnými prvkami.Vstup Č/A prevodníka je pripojený cez dvojp-olohový viacpaketový prepínač 11 v jednej polohe na tlačítkové spínače 10, ktorými sa spolu s reguláciou zosiineuia zosilňovače 13 nastavuje normovaný výstup a -v druhej polohe na prechodovú pamät 9, do ktorej sa impulzom z obvodu zapisovača impulzu 6 prepisuje obsah počítadla impulzov 8. Obvod...

Nábehové brzdiace zariadenie železničných dopravných prostriedkov klávesnicového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242455

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kassner Klaus, Kötzschke Hans-jörg

MPK: B61K 7/02

Značky: prostriedkov, zariadenie, nábehové, železničných, klávesnicového, dopravných, brzdiace

Text:

...sú vzájomne pridržiavané výstupkami a tým zabraňujú tlaku klávies na koleso zozadu.Zariadenie je pomerne jednoduchéa pracuje samočinne. Vyžaduje minimálnu údržbu, je spoľahlivé a jednoducho sa primontu je na stávajúce koľajnice.Predmet vynálezu je schematicky znázornený na priloženom výkrese, kde predstavuje obr. 1 jedno konkrétne riešenie nájazdového brzdiaceho zariadenia železničných dopravných prostriedkov klávesnico 4 vého typu v...

Rozvod dvojkomorového výstredného rotačného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242454

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bethmann Wolfgang, Wickleder Karl-heinz

MPK: F01C 21/12

Značky: motora, rozvod, dvojkomorového, výstředného, rotačného

Text:

...podľa vynálezu, a to V polohe, ked sa všetky tri otvory prekrývajú.Výstredný rotačný motor pozostáva z vonkajších valcov, a to z prvého valce 3 a druhého valca 5, ktoré sú z jednej strany ohraničené čelami 2 a z druhej strany ohraničené čelami 6.Ďalej pozostáva z rotora 19, ktorý je v daných valooch upevnený otočne a výstredne. V ose valca 3 na pevnom čape 12 jeotočne upevnené lopatka 14 usporiadané VRovnako v ose druhého valca 5 na pevnom...

Zariadenie na rozvlákňovanie štiepok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242452

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hampel Horst

MPK: D21B 1/12

Značky: zariadenie, rozvlákňovanie, štiepok

Text:

...v rozvlákňovaceLkomore sa zredukuje rýchlost prechodu materiálu cez štrbinu medzi rozvlákňovacími kotúčmi a rozvlákňovanie je intenzívnejšie.Príkladné usporiadanie zariadenia podľa vynálezu je na priloženom obraze, ktorý predstavuje celk-ový pohľad na zariadenie v čiastočnom reze.Predhrievač 1 je v hornej časti -opatrený plničom 2 s plniacou závitovkou 5 a pohon-om 3 plnenia. K plniču 2 je pripojený vstup 4. V dolnej časti je k predhrievaču...

Spôsob vytvárania bezrúrových betónových kanalizačných a podobných vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242451

Dátum: 15.09.1987

Autor: Poll Hans-ullrich

MPK: E02D 17/06

Značky: bezrúrových, podobných, betonových, kanalizačných, vedení, vytvárania, spôsob

Text:

...vytvárania vedení spôsobom podľa vynálezu, a to za použitia pažiaceho štítu obr. 1 až 7, alebo otvoreného priebežného paženia obr. 8. Na obr. 9 je znázornený spôsob vytvorenia styku kanála.Prvá časť vysúvateľného jadra 2 je vložená do zem-nej ryhy vypaženej pozdĺžnym 3 a priečnym 4 pažením otvoreného, hydraulicky ovladaného pažiaceho štítu 14 tak,že oba konce zasahujú do vypažených šachiet obr. 1.Ak je vedenie armované, vloží sa do. ryhy...

Způsob výroby p-, popřípadě o-aminoarylsulfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242299

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vadenský Jan

MPK: C07C 143/56

Značky: kyselin, výroby, popřípadě, způsob, o-aminoarylsulfonových

Text:

...automatizovat, popřípadě kontinualizovat.Výrobu lze snadno převést na bezodpadovou technologii. Při výrobě kyseliny sulfanilové nebo naftionové z acetanilidu, popřípadě z N-acetyl-l-naftylaminu lze kyselinu octovou, vzniklou desacetylací, regenerovat destilačně nebopřevést na některý z využivatelných octanů. Regenerovanou kyselinu octovou lze s výhodou použít pro prípravu výchozích N-acetylarylaminů.Potrebné N-acetylarylaminy jsou u většiny...

Rotor indukčního magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242298

Dátum: 15.09.1987

Autori: Skalský Jioa, Glaser Vladimar, Humplak Antonín

MPK: G01V 3/165

Značky: magnetometru, indukčního, rotor

Text:

...řezu, na obr, 2 tentýž rotor se stínicí vrstvou obklopující prstencovou cívku v podêlném řezłu, na obr. 3 rotor s dvoudílným rotačním tělesem a stínicí vrstvou mezi díly tělesa V podélném řezu, na obr. 4 rotor V příčném řezu rovinou IV-IV z obr. 3, na obr. 5 je rotor s dvoudílným rotačním tělesem a světelným kanálem v podélném řezu a na obr. B tentýž rotor v příčném řezu rov-inou Vl-V-I z obr. 5.V ízolačním rotačním tělese 1 rotoru podle...