Archív za 1987 rok

Strana 109

Způsob výroby vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243382

Dátum: 15.09.1987

Autori: Olšák Miloo, Hovorka Jaromír, Vykoupil Oehoo, Švec Kurt, Maia Zdenik, Poskier Jaroslav, Dvooák Miloslav, Lizak Otto

MPK: C01B 3/32

Značky: způsob, výroby, vodíku

Text:

...oe obvykle udržuje v aytiči 75 °C, a to při teplotách v roznezi B 0 až 95 °C, popŕípedi l při volí teplotö.PN. zvýlenó teplote v roezí 170 eł 250 °G ze ohaaienl karbonyly łelezn a nikluz płevlłnl čieti rozlołí e pevná podíl u chytí v reaktoru na płfedčiätění generúterovćho plynu e z Hati i v reektoru, vo ktoré ae dokončí hydrolýza kerbonyleulrldu ne oirovodik a wzllćnik uhličitý.Pevnó podíl z rozlołervch kerboąylü železa e niklu oddllená na...

Obvod pro připojení dvoufázového bezkontaktního měniče k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 243381

Dátum: 15.09.1987

Autori: Morcinek Antonín, Wachtarczyk Tomáš, Návrat Emil

MPK: G06F 3/03

Značky: obvod, měniče, připojení, mikropočítači, bezkontaktního, dvoufázového

Text:

...se vstupy 331, 393, 39,1, 39.4 snelogováho multiplexeru 191, jehož analogový výstup 311. je spojen se vstupem LL bloku 391, enslogo-číelicováho převodníku, jenž je zároveň vstupom 11,9, vsorkovncíbo zesiloveče 19,., Výstup m vzorkovecího zesilovače 19, je spojen se vstup § 13 snelogo-číslicováho převodníku § 11, jehož skupinový obousměrný výstup § 29, je zároveň skminovým obousmärným výstupom 393 bloku JM, anelogo-číslioového...

Způsob výroby hydratovaného oxidu antimoničného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243380

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wein Ondoej, Barták Ladislav, Böhm Lubomír, Zachela František

MPK: C01G 30/00

Značky: výroby, oxidů, antimoničného, hydratovaného, způsob

Text:

...P i í k l e d 1150 nl koneentrovanóho roztoku chloridu antilonldułho bylo ulíchino u 150 nl delenizovonł vody o opecltickł vodivoati 5 IS II chlazení a vaníklý -utok lvl vllt II Iící do 50 litru doxontaovand vody o opeoírxckć vodtvoetl 5 us.ro 24 mamu sedlnontaci m mum převodu do polgotłvllnových lohví ą Iahřívü 24 hodin při teplot 60 g 5 °c. Sralonina o lahví byla sun-nan Büchnerovou nilovkou a na filtrační papa. byla auloua o dní pu...

Způsob přípravy žlutého zirkonového pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243379

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slezák Jioí, Sobolík Václav

MPK: C01G 25/00

Značky: minerálů, způsob, zirkonu, přípravy, žlutého, zirkonového, pigmentů

Text:

...probłhl a teplot blind používaných v technologii koraaickych piuontu a přitom do vyaokdho otupni.Produkty rozklad pŕodetovují amło kŕomičitanu sirkoničlto-didraaelnłho a křemičitanu airkoničito-dinodndho. Po doplndní rookladnýoh produktů chroaororon a halogenidovýai ionty jako zložkami aineraliodtoru, pŕičoał olkolioltýni aloikui ainoraliadtoru nou přítoand draoolnd o dodnd ionty obaułond v křoaičitanoch, lso výpaloa přímo nipravit llutý...

Pletená nit se žinilkovým efektem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243378

Dátum: 15.09.1987

Autor: Danik Lubomír

MPK: D02G 3/42, D04B 21/02

Značky: způsob, žinilkovým, pletená, efektem, výroby, její

Text:

...p 1 ounzu mum po roafaaan( atakt vo oz-ul itrqlkovoko vlnu. a to vpohladu vo narodí. Sokolouucu anllornln( ukanáo mex-mu omamných nwm. amount »oznamu 96 h za ñanobilułch m nasi. dvou mnm oči z, nach nami poamutłlt na roałoalnta. ~ lovnohllll uhlom ni. nou muzeum ayololwu aäky 3 vytvíŕoní. po ochotní padlo obr. 6 h-atu homo 1, üląohůłü nlolant nhl Call clona .f, Hlad ao aoułłaono 0 vyzvüaat vuy dva gumu na proti aoba. . ~mu ur mamina....

Uložení pojezdového kola spalovacího vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243377

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lembak Michal, Domorád Jioí

MPK: C10B 27/06

Značky: pojezdového, spalovacího, vozíků, uložení

Text:

...k objenovýn zněnh zdive e k detorneci ocelovó konstrukce ploäiny stoupeček s tim také k dofornacin koleai po nichž pojtldí. epelovec vozík.Docháoi k čestánu vykolojeni voziku, ktrý ee musi obtiłně zpět. usuovet. do kolodiltä e taká k narodení. plynulěho čištění stoupeček.Uvedená nedostamq odatrenuje uložení pouezdových kol speloveciho voeíku v jeho podvoukovám rámu podle vynálezu, jeho podstate spočivd v ton, že z vneçjsku Jsou ke vlen...

Zdvihací ústrojí poklopu stoupačky koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243376

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kotrbatý Miroslav

MPK: C10B 27/06

Značky: zdvihací, stoupačky, komory, poklopu, ústrojí, koksovací

Text:

...dráäky dojde k nadsvednutí poklopu. Žebro poklopu vyvozující tlak na límso atoupačlq má svůj význam i při usavírání otvoru stoupečn poklopem tlakom se má překonat odpor s usasením v límci a docílit řtdnó a hermetická uložení poklopu na límci atoupačky.Nevýhodou tohoto řešení je, že páková ústrojí přitom vyvosuje na čep poklopu pouze svisle vzhúru púsobíoí takovou sílu. Kondensační ússąv s kerbonissce spůsobují, ie poklop je k límci velice...

Přestupníkové koleno koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243375

Dátum: 15.09.1987

Autor: Svozil Pavel

MPK: C10B 31/00

Značky: komory, přestupníkové, koksovací, koleno

Text:

...tohoto vodního kulele vahúm nebo větší ruevřaní vodního košele brání risíko s pronikání vody do stoupsčky. Kroeó toho je taká asáso konetrukční řelení spočívaaící v instalaci jediná trysn v přestupníkován koleno, která plní jak funkci chladící, takPřívod dvou tlakově rozdílnych addií do však velmi konplikovený e výkon táto koahinovane trysky je uepokouivý teprve při pouirně vysoká tlaku e i tak vyhovuje vícendnč jen u koksáreneñch...

Způsob zhutňování práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243374

Dátum: 15.09.1987

Autori: Malec Václav, Trnka Rudolf, Bezdik Jaroslav, Uher Drahomír, Zálešák Zdenik

MPK: B22F 3/08

Značky: práškových, způsob, materiálů, zhutňování

Text:

...trhovinp à vo tvoru dutoho vdlco, ktori je fnicíovdno rosbułkou i. čelo dotonoční vlny vpootnpude vo nim ce.Po výbnchcvo operoci ee líeovnico nehraje ned teplotu tání noteriolu vyetelky, díl ee Iýlioek uvolni o dutín. Iotcdu lze e ,výhodou pculít pro líoovdní růswch kovovýchi netovových prílků či jejich směsi. llaterial výetellq je nutno volit tak, aby teplota dní byla nižší, ne teplota etrukturních pŕeněn lieovanýoh nateridlů, např. jejich...

Pec pro přímou chloraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 243373

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fotul Ilja, Koiváeek Ladislav, Obst Oldoich

MPK: C21D 3/10, C23C 8/00

Značky: přímou, chlorací

Text:

...na rýkresech, na kterých eohsmaticky ve svislčm osovem řezu znázorňuje obr. l staré provedení pece a obr. 2 nove provedení pece.Pec pro ptímou chloraci oceli podle vyndlezu je tvořeno kŕaaennou sklenčnou lelatou válcovitou pracovní nddobou L, jajíł dno z je opatřeno dovniti vystupujícím kl-eaennýa sklenäným trubicovitým noaičsm 1 tormočlúnků g so zataveným koncom a otevhným smere ven pro vkldddní termočlínkd 4.Iloeíč 3 termočlánkb 4 je...

Konstrukce tlumivek se svislou osou pro stejnosměrné silnoproudé obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243372

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pospíšil Josef, Zíma Vojtich

MPK: H0F3 7/00, H01F 39/00

Značky: tlumivek, silnoproudé, konstrukce, svislou, obvody, stejnosměrné

Text:

...plochami patek dvou sousedních tlumivek umísténe dlstenční mozivložka.Konstrukce tlumivek podle vynálezu je oproti známým konstrukcí jednodušěí, snižuje spotřebu materiálu a výrobní pracnost. Další její výhodou je, že v případě potřeby umožňuje snadno sestavitelné vertikální uspořádání několika tlumivek nad sebou.Ve atejnosuérných silnoproudých obvodech nedochásí v provozních podmínkách tlumivek k dynamickým silám a proto i jejich...

Způsob získávání směsi 2, 4.6-trimethylpyridinu 2, 3,6-trimethylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243371

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uher Drahomír, Vodseiálek Jaroslav

MPK: C07D 213/24

Značky: 4.6-trimethylpyridinu, způsob, směsi, získavání, 3,6-trimethylpyridinu

Text:

...o 2.3.6-trilouvlpyrtduu u au vo výtllku hod 70 °c o v nwm nod 95 I v odzadu otupniDdlo oo pu auto pootupu adta-očná scolo nohe mum novýhody dłívo uiivuwch pootupu o tok oo dooomo Iopor no invooučnn nMooni o provooních udklodoch. Pootup o a okologicb výhodhiáłi, noboí oniłudo ohrołoni livotniho prootłodt.Kona-om provodoní oíokdni olioiíghô-trllotwlpyridinu o ąsns-z-xuzhnpyuam podlo vundlonpopdouàt ndoloduaioi pMklody.x. wo Akollidnovo nm o...

Způsob tepelného zpracování nástrojové wolframové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 243370

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janota Josef, Straka František, Konrád Bohumil

MPK: C21D 9/02, C21D 9/52

Značky: tepelného, nástrojové, wolframové, způsob, zpracování, oceli

Text:

...i nasmu, 0,15 s 0,45 S üsníku, stopy sl 0,030 i tosťoru, stopy sl 0,030 i síry, 2,1 si 2,6 S chrom. 0,15 si 0,30 Ívsnsdu s 8,5 sl 10,0 I volnom, před tvüsnín ucho broulsnís s nlslodrvýn sulloohtluís, podle vyndlssu. Podststs vyndlssu spočíví v 000,10 so ocsl líbí při. toplotł 700 si 150 °c po 0000 2 as 10 minut. vv Výhodou spůsohu tspolnsho pracovní dle vyudlesu jo , Io 0 on 0 ks vsníku hodnot ss- l ohsníclýoh vlsstností vhodnou k dsllínu...

Zařízení pro rektifikaci směsi fluoridů radioaktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243369

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kvapil Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: směsi, radioaktivních, rektifikací, fluoridu, látek, zařízení

Text:

...potrubí 32.První, druhá, třetí a štvrté vstupnípotruhí n, JA, 31, 35, jsou opetřene prvním,druhým, třetím s čtvrtý vstupním hrdlom g, Q, a, ü. První, druhe e třetí výstupní potrubí 31, n, 33 jsou opstřene prvním, druhým e třetím výstupním hrdlom 45, 51, Q.vývody všech potrubí jsou uprevsny v části krytu za tvořící stěnu spodní komory 25,takže vesusäs sssshuji do manipulečního prostoru nad podlehou m, kde jde zvýšení radio» z aktivite.Pod...

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 243368

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vodda Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: A01K 7/00

Značky: hospodářských, napájení, zařízení, zvířat

Text:

...łe zarízení pro napájení hoepodáŕewoh zvířat ná rozvod vody ve výloe. která m. biť podohodná pro obsluhu a tí neolesuje provoz vo stáji ani prostorove uspořádání atájových zarízení. Dallí- výhodou je. le napájecí nizka aule být uuístäna v líbovolná výlí v rozlezí od podlalv stáje po úrovaň vzduchoveho uzáviru.22 mm zařízení pro napájení hospodářských zvířat. podlevynnlazu jsou na pŕuolenáa výkrese, kde na obr. I je příčw řez züísanía s...

Způsob odstranění fosforu z oxidu zirkoničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Olšák Miloo

MPK: C01G 25/00

Značky: odstranění, zirkoničitého, způsob, oxidů, fosforu

Text:

...s výhodou 3 ai 7 S platnosti uhlíku s smšs ss přsäíhá při teplot 800 al l 35.9 °C, s výhodou při teplote 350 az 900 °c.Oxid kŕsmičitý je totił sa vyěěích teplot schopen působit jako poměrně silná kyselina a vytěsñujs ionty tosroru s oxidu zirkoničitćho vs tormá oxidu rostorsćnćho. Teplota počátłm tohoto děje vsak m až nad I 150 °c.Přídavkem uhlíku a tím se při výpalu tvořícím silně redukčním psostřsdím. se věak tato teplota snižuje a k...

Vpichovaná filtrační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243366

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Pácl Petr

MPK: D04H 1/48, B01D 39/16

Značky: filtrační, textilie, vpichovaná

Text:

...dotyku a vytváří hladkou, pôrovitou, vlákennou zpevňovací povrchovou strukturu, za níž je z ostatních vláken textílie vytvořena mäkká, pružná, vlákenná filtrační struktura, která mezi vlákny obsahuje množství otevřených nepravídelnych dutín a v níž jsou vlákna mechanicky kluzně provázána vazmhmí vlákennými svazečky, vytvořenýmí z některých vláken textílie o vtaženými do tlouštky textílie, v níž jsou stejnomärně rozmístěné v počtu 20 až 100 na...

Způsob montáže trati pásového vleku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243365

Dátum: 15.09.1987

Autor: Romaniak Petr

MPK: E21F 13/00

Značky: vleku, tratí, montáže, pásového, způsob

Text:

...montáž dřevěné části trati a zaručuje potřebnou pŕesnost uložení dvou souběžných průvodnic, jejichž vnější plocłw slouží pro strunové vedení pásováho nosiče a vnitřní plo chy pro semočínně brzdicí zařízení při případnem přetržení tažného lane.část prací se s výhodou provádí na povrchu dolu, což odstraňuje obtíže vzniklé při jejich provádění v dülních podmínkách. Způsob montáže treti pásováho vleku podle vynálezu zabraňuje posunutí trati...

Brzdicí vozík sedačkově části pásového vleku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243364

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koritta Josef, Kreek Karel, Neumann Miroslav, Benda Marcel

MPK: B61H 9/00

Značky: vozík, brzdící, vleku, sedačkově, částí, pásového

Text:

...druhý pŕíčník je připojen tlumicí prvek.Při připojení horní části eednčkové části pásovćho vleku k težněmu lsnu přes brzdicí vozík může být. pásový vlek provozovdn v oblastech úklonů i nad 20 °. Při případném přetrže ní len dojde k zeeeknutí ozubů brzdových čelistí brzdicího vozíku do průvodnic trati.Brsdicím vozíkem je sedečková část pásoveho vleku udršene proti ssmovolnćmuvpołxybu. Brzdicí vozík se sedsčkovoou částí pásováho vleku je...

Způsob výroby síranu železnatého s obsahem 1 až 1, 5 mol vody na 1 mol síranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243363

Dátum: 15.09.1987

Autori: Matoušek Leoš, Zvonao Jioí, Jurajda Drahomír

MPK: C01G 49/14

Značky: železnatého, síranu, obsahem, výroby, způsob

Text:

...0,5 až mm.Krystaly této velikosti lze velmi dobře odíiltrovat. V případě, áe-li výchozí suapenze, koncentrovanljäí, dochází tímto způsobem k rekryetelizaci výsledného tetrahydrátu aíranu leleznatćho.Krystalickú mřílka metaatabilního tetrałwdrâtu eíranu železnatáho se za normální teploty na vzduchu rozpedá za vzniku monobydrátu eírnnu železnntého. Pro urychlení tohoto prooeeu lze použít teplotu mírně zvýšenou /aei 40 ° 0/ a snížený tlak.z...

Kapalinová pojistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243362

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hanus Pavel, Smutný Ladislav

MPK: F16K 17/192

Značky: pojistka, kapalinová

Text:

...je v oaověm řezu schematicky znázorněna kapalinova pojistka podle vynálezu. Kapalinová pojistka sestává ze spodní nádoby L opatřené vstupnim hrdlom i, hrdlem g a otvorom u, horní nádoby g opatřená odpadem 13 a výstupním hrdlem j. Spodní nádoba l a horní nádoba i jsou spolu pevné spojeny a propojeny vnitřní trubkou 1 zasahujicí spodnim okrajom 19, pod úroveň hrdla áspcdní nádoby 1.Odpad 13 horní nádoby g je s otvorom LL spodní nádoby l...

Zařízení pro měření součinitele vnějšího smykového tření sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243361

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hudec Jaroslav

MPK: G01N 19/00, G01N 19/02

Značky: součinitele, zařízení, tření, sypkých, materiálů, měření, smykového, vnějšího

Text:

...kvnäuäího smykověho tření za pohybu při různých rychlostech smyku e na delší dráze, než dosud známá-zařízení.Jeden příkled provedení Je schematicky uveden ne přiloäenâm výkrese. kde na obr. 1 je v částečuâm řezu nárys zařízení s na obr. 2 je zařízení v püdorysu.Na kluzně podložce 6 je umístěno duté válcové teleso L, do jeho dutiny se vkládá má řenv sypký materiál 2. Toto duté válcové teleso 1 má nad svým průmärem upevnän například...

Žíhací rošt průběžných válečkových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243360

Dátum: 15.09.1987

Autori: Papež Stanislav, Bílek Zbyšek

MPK: C21D 9/56, F27D 5/00

Značky: žíhací, průběžných, válečkových, pecí, rošt

Text:

...odnímetelnými stebinzečnimi členy, která Jsou uloženy v zepuštšnych pouzdrech, pevne upevnšných v žíhacím roštu.Výhode žíheciho roštu podle vynálezu epočíve v tom, že je vyŕešene stabilite svitků drátu na žihacim roštu pri průchodu pecí, přičemž lze počet etabilizečních členů operetivnč měnit dle potřeby.úpravou žíheciho roštu podle vynálezu je možno provâdšt na průběäných vâlečkových tretích mezioperečni 1 základní žihání po předchozím...

Dvoupolohové vodítko průvodnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243359

Dátum: 15.09.1987

Autor: Reichert Václav

MPK: B66B 7/02

Značky: dvoupolohové, průvodnic, vodítko

Text:

...následek naprosto klídnou jízdu i při velká vzdálenosti vodítek. Ani při nepřeanám usta vení prúvodnic nedochází k rázům.Vzhledem k tomu, e je zajištěno dostatečně vedení dopravní nádoby, není třeba omezovat rychlost jízdy jámou. Je rovněž možno využít celý profil těžní jámy bez rizika havárie.Zvyšuje se bezpečnost práce obeluhujících pracovníků, jímž poskytuje jednoduchou manipulaci při. zajiltování jednotlivých funkčních poloh.Na...

Kelímek pro pěstování monokrystalů germanátu bizmutu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243358

Dátum: 15.09.1987

Autori: Loueka Tomáš, Heddich Rudolf, Moucha Vladimír

MPK: C30B 15/10

Značky: monokrystalů, bizmutu, germanátu, pěstování, kelímek

Text:

...jsou uzovírixw inkluze, nočíototy a podobné, coä vode v praxi k tomu. lo nočnú čin Ionokrystolu, obvykle 1/3 o 1/2 jeho objemu jo nepoułitolná pro další zpracování.Tyto potízo lzo odstranit použítím kolínku vdlcováho nebo mírně konickěho tvaru podla vyndlosu. jeho podstata spočívá v ton, to jeho dno mi tvar an. kulová plochy o poloin g, ktorý odpovídá výäce svislé částí kolínku, avätlonć o 5 až 35 i.Pro »nasou-non jo no pripojená výhrou...

Lopatková mříž vstupního regulačního ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243357

Dátum: 15.09.1987

Autor: Brabec Karel

MPK: F04D 29/56

Značky: mříž, ústrojí, vstupního, regulačního, lopatková

Text:

...vstupního regulačního ústrojí, přičemž osa otúčení otočných lopatek prochází těžiětěm jejího symetrického profilu.Při mezních ůhlech natočení otočné lopatłq vznika mezi odtokovou částí profilu pevná lopatky a naběhovou částí proíiluotoćrxé lopatłq ätěrbina pro průtok regulované kapaliny.Výhoda tohoto řešení spočíva v tom, že vytvořenou tärbinou mezi pevnou e otočnou lopatkou protéká kapalina a potlačuje vznik vírů e iplavů před oběžným kolan....

Nátěrová hmota zjemňující povrch odlitků z kovových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243356

Dátum: 15.09.1987

Autori: Borovieka Vítizslav, Wiedermann Ján

MPK: C09D 1/04

Značky: odlitků, povrch, hmota, kovových, zjemňující, slitin, nátěrová

Text:

...je její barevhledieka není zenedbanelno, nálezu lze vyrobit pouze zNátěrovou hmotu podle vy snadno odatranenbylo snadné vybavení odlitků o formy e výhodou natěrovó hmoty podle vynálezu, kromě její anadné a levné noat o možnost úpravy viskozity přídavkem vody. Z bezpečnostníhoV tabuloe l jsou uvederw některé hodnoty, ve srovnání a doposud ušívarwmi nátärovýmiTabulka 1 A B C D E Sklado- Doba Smáčeni Sndnolt Kvalita WW-a 13 °m°ĺ vetolnost...

Tiskový stroj v kombinaci s přídavným zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243355

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kodd Vladislav, Houdek Jan, Kolliner René

MPK: B41F 13/24

Značky: přídavným, tiskový, kombinací, stroj, zařízením

Text:

...zařízení k tízkovćnu stroji. jednobarvovćau nebo vícabarvovetzu. Dalií výhodou je, ie zaručuje dobrí soutiakovó schopností mezi. tiskovýl Itrojel z prídavný zarízení.Výhodou je taki snadný płtntup obsluhy ko vie aschaníslún pŕídavnáhcrzeŕízení při setízovlní a přípravě k tisku. Jínou výhodou je, še provoz pŕídavnćbo zarízení níktorak neoaesuje funkcí tíokovćbo stroje, prices výika stobu srcbn vo vyklidsči je hodná jaku zekladního...

Zařízení pro vymezování vůle s plynulé stavění předpětí dvojice matic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243354

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krištoufek Otakar, Uhlío Karel

MPK: F16H 55/18

Značky: matic, vymezování, zařízení, vůle, dvojice, plynule, předpětí, stavění

Text:

...vykazují obvykle podstatné větší vnější rozměry než základní proveñení převodu bez tohoto zařízení.Uvedené nevýhody stúvajících řešení zařízení pro stsvění předpětí s vymeeování vole u halíčkových äroubových převodu v podstatné mířs odstraňuje zařízení pro vymezování vole o plynulé stavění pŕedpětí dvojice netto podle vyndlezu, jehož podstata spočíva v tom, že matice šroubu jsou opatřeny přírubemí, kterými. jsou uložerw proti sobě vo...

Střešní, zejména pórobetonový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 243353

Dátum: 15.09.1987

Autor: Semecký Jioí

MPK: E04C 2/50

Značky: střešní, pórobetonový, zejména, dílec

Text:

...stejxąých prühybů, takže nemůže dnchánet ke vzniku trhlín ve-.atyčnych sparách mezi soussdními dílci a tím k poikozovćní povlakoveObe sousední dílce se vzájemně společně sepnou přehnutím částí plochých spojek nohorní povrch sousedního dílce, který se tak nemůže vůči prvnínm dílci vysunonxt. nahoru B 9493115 tak se nemůžu první dílsc zvednout vůči druhému dílci. Kromě toho poskytují vyční vající části plochých spojek, opatřená závěsnými...

Plynule regulovatelný budič vibrace s pohyblivým nevývažkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243352

Dátum: 15.09.1987

Autor: Míeek Petr

MPK: B06B 1/16

Značky: plynule, nevývažkem, budič, pohyblivým, regulovatelný, vibrace

Text:

...jednoduchost budiče vibrace.Na přiloženćm výkresu je schematicky znázorněn príklad provedení budiče vihrace s plynulou regulací podle vynálezu, kde na výkresu je budič vibrace zobrazen v osovém řezu.Budič vibrece podle výkresu je poháněn łwdromotorem 13, jehož první ozubené kolo m je v záberu s druhým ozubeným kolem LL pevně nasezenám na dutém hřídeli a. Dutý hřídel g budiče vibraoe je uložen ve dvojici ložisek l, 1, která jsou pevně...

Zařízení pro dispergaci plynu do kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243351

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tyrlík Karel, Linhart Jioí, Koibík Václav

MPK: B01F 13/02

Značky: plynů, kapaliny, dispergaci, zařízení

Text:

...ve velké neaifázová ploěe bublin.Dosahuje ae tak zjednodušení zaŕíz ení, neboí místo speciálního samcnasávacího míchadla s trubkovdu hřídalí pro pŕívod plynu se použije standardní» jednoduche Iníchadlo axiálního typu a Jednoduchá pevná vestavba u hladiny kroužící kapaliny.Zařízení je výhodná pro kapaliny s tuhou partilnnlámí iní, kdy axiální níchadlo spolehlivě zabezpećuáeyvznos a hcmogenizační míchání v celěncbdemu. Účinek vynalezu se...

Číslicové hodiny so záznamom na stereofonický magnetofón

Načítavanie...

Číslo patentu: 242500

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hecker Herbert

MPK: G04B 47/06, G04G 15/00

Značky: číslicové, magnetofon, záznamom, stereofonický, hodiny

Text:

...magnetoľónu je možné zaznamenávanie,prehrávanie a v oboch režimoch optické sledovanie údajov o čase, V ktorom hovory prebiehali, a to využitím displeja hodín,bez nutnosti použitia nepomerne drahšieho špeciálneho magnetoiónu a bez nutnosti trvalého obsadenia telefonickej linky, ktorá by tak slúžila len na prenos hovorených časových údajov z telefónnej ústredne.Prikladné zapojenie číslicových hodin sozáznamom na stereofonický...

Rýchloupínač závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 242499

Dátum: 15.09.1987

Autor: Böhm Wolfgang

MPK: B23Q 3/00

Značky: rýchloupínač, nástroja, závitovacieho

Text:

...dutine kolíky, upevnené na ovládacom krúžku a v uzavretej drážke je uložená tlačná pružina, opretá o vložku čapu.Pokrok a výhody rýchloupínača závitovacieho nástroja podľa vynálezu spočívajú hlavne v jednoduchosti a prevádzkovej spolahlivosti.Príklad vyhotovenia rýchloupínača závitovacieho nástroja podľa vynálezu je zná 4zornený na výkrese, na ktorom je na obr. 1 nakreslený nárys v reze a na obr. 2 bokorys v reze., vou dutinou 1 je kolmo na...

Zariadenie na meranie tepelnej vodivosti pomocou etalónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242498

Dátum: 15.09.1987

Autor: Alber Ferdinand

MPK: G01N 25/18

Značky: etalónov, meranie, pomocou, zariadenie, vodivosti, tepelnej

Text:

...vzorka a chladiace teleso až po chladič sú uložené v segmentoch izolácie,ktoré vzájomne prlliehajú prítlakom výklopného pruženia uchyteného na stenách skrinky merania.Výhodou zariadenia je konštrukčné jednoduchost a nenáročnosť, urýchlenie procesu prípravy a priebehu merania, možnosť automatického záznamu meraných teplôt a možnost automatizácie procesu merania.Na výkrese je schematvicky znázornenývertikálny rez zariadením a jeho napojenie...

Zariadenie na stanovenie teploty vznietenia horľavých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242497

Dátum: 15.09.1987

Autori: Seidel Günter, Ossig Heinz

MPK: G01N 25/32

Značky: hořlavých, zariadenie, látok, teploty, vznietenia, stanovenie

Text:

...skúšobných nádob priamy plameñ, resp. kovové bloky vyhrievané väčšinou elektricky.Podstatou tohto vynálezu je zariadenie na stanovenie teploty vznletenia horlavých látok alebo pre celoplošné rovnomerné vyhríevanie telies so zložitým geometrickým tvarom, pozostávajúca z kovového telesa piecky vyhrievaného elektricky jedno alebodvojsekciovým vyhrievaním so snímatelným vekom a tepelno-izolačným plášťom, vo vyhrievanom priestore, v ktorom je...

Spôsob regenerácie vypieracieho oleja pri výrobe acetylénu a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242496

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hernichel Horst, May Gotthold, Koch Wolfgang, Hecker Herbert, Heidrich Harry, Müller Martin, Böhm Wolfgang

MPK: C10H 23/00

Značky: vypieracieho, oleja, acetylénu, uskutočňovanie, spôsob, regenerácie, zariadenie, výrobe

Text:

...sa.Nevýhodou doterajšieho postupu je skutočnosť, že spaľovanie použitého oleja je nehospodárne a navyše sa štiepny plyn nasycrtje parami prchavejších podielov oleja. čo tiež prispieva k zhoršovaniu kvality zleženia štiepneho plynu pred vstupom na jeho kompresiu.Tieto nevýhody odstraňuje postup podla predloženého Vynálezu, pri ktorom sa použitý olej regeneruje stripovaním inertným plynom pri zvýšenej teplote, pričom sa z neho odstraňujú látky,...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3767 produkujúci chlórtetracyklín

Načítavanie...

Číslo patentu: 242495

Dátum: 15.09.1987

Autori: Georgi Bernd, Jübner Gunter, Kabisch Gerhard, Wind Sabine, Boroznjak Ivan Georgijevie, Wolf Franz, Knothe Hartmut, Krikuninko Anatolij Filipovie, Hes Peter, Schröter Gerd, Hunger Michael, Müller Eberhard, Kersnovskij Vladimir Petrovie

MPK: C12N 1/14

Značky: streptomyces, kmeň, aureofaciens, produkujúci, chlórtetracyklín

Text:

...východzím materiálom pre systém produkčného hodnotenia, ktoré sa robí podľa nasledujúceho systému.Týmto spôsobom bol získaný kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3 767.Hlavné vlastnosti získaného kmeňa sú zvýšená produkcia, stabilita tejto produkcie v nasledujúcich spórových generáciách a odolnosť voči fágovej infekcii. Tvar kolónií vyrastaných na sporulačnej pôde po monospórovom rozseve, ich pigmentácia a farba spôr sú rovnaké ako u...

Pojazd navíjacieho vretena

Načítavanie...

Číslo patentu: 242494

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rusin Vladimir Borisovie, Stipanov Sergej Fedorovie

MPK: B65H 57/00

Značky: vřetena, pojazd, navíjacieho

Text:

...Keďže rameno vykonáva pohyb po kružnici, vyžaduje v každej polohe narastajúceho návinu iný prítlak, čo je náročné na konštrukciu zariadenia.Uvedené nedostatky odstraňuje pojazd pohyblivej časti navĺjacieho zariadenia podľa tohoto vynálezu, kde sa základné teleso po 4jazdupohybuje po vodiacich tyčiach prostredníctvom rolničiek otočne uložených v tomto telese. Rolničky sú uložené na čapoch V kuželových alebo gulkových ložiskách,pričom po jednej...

Magnetický obvod separátora s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242493

Dátum: 15.09.1987

Autori: Surovikin Vitalij Fedorovie, Biljajev Georgij Aleksaddovie, Korenjak Nikolaj Kalistratovie, Vološin Gennadij Addejevie

MPK: B03C 1/02

Značky: magnetmi, magnetický, permanentnými, separátora, obvod

Text:

...obvodu podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že medzi pevnými permanentnými magnetmi, ktoré sú uložené na lištách, sú uložené pólové nástavce, ktoré sú súčasťou bubna separatora, pričom permanentné magnety v smere osi bubna separátora ako aj v smere naň kolmom sú orientované k sebe súblasnýmipölmi a pólové nastavce sú od seba oddelené magnetický nevodivými vložkami, ktoré tvoria súčasť povrchu bubna separátora.Usporiadanim...