Archív za 1987 rok

Strana 108

Způsob zpracování bavlnářského odpadu z čistírenských linek a mykacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252422

Dátum: 17.09.1987

Autori: Peňáz Miloslav, Kříž Josef

MPK: D01G 21/00

Značky: linek, zpracování, odpadů, bavlnářského, mykacích, čistírenských, způsob, strojů

Text:

...odpadů způsobem podle vynálezu je blíže neznačeno na přiložených obrázcích, kde obr. 1 znázorňuje ochemeticky linku seetevenou pre reslízací způsobuzpracování bavlnářekých odpadů z čístírenekých línek e mykocíeh strojů se zařszenýn mykacím strojom víčkovým, obr. 2jeehemstícky znázorňuje upravený zásobník vlákenného mate ríá 1 una mykeeím stroji.Odpady DI s PO z mykacích strojů a čietírenských linok jsou shromažčovány v rotečnín filtru gg,...

Zařízení pro zajištění polohy pojízdného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252421

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B66C 15/00

Značky: polohy, zajištění, zařízení, pojízdného

Text:

...nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu jehož pod stata spočívá V tom, že na pojízdném zařízení je uspořádáno jed no nebo více stavítek vysouvatelných proti vedení vytvořenému napevné dráze a opatřenêmu otvorem který odpovídá vysouvatelnêmu. Uspořádáním podle vynálezu je dosaženo maximálně přesnêho uetavení pojízdného zařízení proti dráze zjednodušujícího automatizaci jeho provozu.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení...

Mikrovlný oscilátor s tranzistorem MESFE

Načítavanie...

Číslo patentu: 252420

Dátum: 17.09.1987

Autor: Polívka Jiří

MPK: H03B 5/00

Značky: mesfe, mikrovlný, tranzistorem, oscilátor

Text:

...provedení mikrovlnného oscilátoru podle vynálezu,na obr. 2 je schematicky znázorněn příklad elektrického zapojení mikrov 1 nného.oscilátoru podle vynálezu.V Mikrovlnný oscilátor podle vynálezu je vytvořen na základà ni desce l, která je bud v celém svém průřezu, nebo alespoň na své horní p 1 oše.e 1 ektricky vodivá. Je opatřen.párem rozobiraő telnýoh držáků É. ve kterých je svým zřídlem 3 vyjímatelně ná pevněn tranzistor 3. Vývod § hradla...

Hmota pro brousicí a lešticí tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 252419

Dátum: 17.09.1987

Autori: Smutný Ladislav, Kreml Rudolf

MPK: C04B 14/36

Značky: hmota, brousící, tělesa, lešticí

Text:

...přičemž obsah cementu jako plniva je v množství 0,8 až 25 hmot. díla vztaženo na celkovou hmotu.- Q Brousicí a leštici tělesa ve složení dle vynálezu obsàhuji jako âovlhčovadla nejméně jeno ze skupiny voda, líh, tekutá pryskyřice fenolformaldehydová rezolového typu,tekutá epoxidová pryskyřice, tekuté kaučukové pojivo.Práškový cement jako plnivo vykazuje kombinované účinky.vbrousicim a lešticim tělesą a to ve formě klasického omnivašetřicího...

Deska pro elektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252418

Dátum: 17.09.1987

Autor: Tyburec Milan

MPK: H05K 13/00

Značky: deska, elektroniku

Text:

...Utěsněním pomocí líšt přímo na desce odpa~ dá nutnost v případě konektorů na obou stranách, kdy je Jinak nemožné zakrytování desek v blocích. ÉNa připojeném výkresu je na obri 7 L, ga 1 znázornená deska s konektory podle vynálezu.Provedení podle obr. L znázorňuje upevnění konektoru g e des» kou L výztužnou lištou 1 a plochou těsnící lištou 1, která je uchycena páskem.§.Výztužná 1 ištal je vyrobene z pevného materiálu ve.tvaru L 0...

Způsob povrchové úpravy průvlaků ze slinutých karbidů k tažení drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252417

Dátum: 17.09.1987

Autori: Macháček Miroslav, Koziorek Jiří, Slíva Václav

MPK: C23C 8/68

Značky: drátu, tažení, povrchové, úpravy, karbidu, slinutých, průvlaků, způsob

Text:

...se v atmosféře vodíku boridují za teploty 880 až 950 °C po dobu 1 až 3.h.Výhodou pov chová úpravy průvlaků ze slinutyoh karbidů k tažení drátů, zejména kordových a hadiçovjoh drátů je že se podstątně zvýšila životnost průvlaků ze slinutýon karbidú, jakož seFunkční část průvlaxů ze slinutjch karbidů se po odxmštění vyplní boridačnim zásypem o složení 90 oxidu hlinitého, 7,33 karbidu boru a 2,67 be vodého boraxu, podle hmotnosti....

Stříbřicí suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252416

Dátum: 17.09.1987

Autor: Ševčík Ladislav

MPK: H01G 9/05, H01B 1/02

Značky: stříbřicí, suspenze

Text:

...hateriál.U stříbřícíÁsuspcnze dle vynálezu se jako pojivo používá kopolymer metylmetakrylátu se styrencm, ve střibrném prachu je obsažen podíl mastných kyselín a jako rozpouštčdlo použito organických csterů,kctonů,eteralkoholů nebo dieteralkoholů.Výhodou střibříci suspenze dle výnálezu je náhrada dovážených sušpenzĺ 2 oblasti (S suspcnzí z tuzemských surovín. Uvedený podíl mastných kyselín zvyšuje pájeci schopnost vysušenésuspenze, neboš...

Tlumící vinutí hladkého rotoru synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252415

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hrdina Jiří, Pergler Ivan

MPK: H02K 3/11

Značky: rotoru, vinutí, synchronního, tlumící, stroje, hladkého

Text:

...rotoru podle vynálezu, které je určeno pro synchronní stroje e těžkými rozběhovými podmínkami nebo napâjenê ze střídeče. Je Beetaveno z drâžkových klínů e pevnostního vodivěho materiálu 0 patřených ne«obou koncíbh vodivými nâstavci tangenciálně rozšf~ řenými až do vzdálenosti drážkově rozteče rotoru, jejichž vâlcovitê povrchy vytvâřejí kontaktní plochy s kruhem nakrátko. Podstatou vynâlezuje, že ke každému konci jednolitěho dŕäžkověhoklínu...

Hmota na bázi směsi pilinotřískových, minerálních a syntetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252414

Dátum: 17.09.1987

Autori: Medek Josef, Kubiš Alois, Poštulka Jan

MPK: E04C 2/26

Značky: směsi, pilinotřískových, bázi, syntetických, minerálních, hmota, materiálů

Text:

...výhodou této hmoty je, že všechny výrobky z této hmo ty se mohou vyrábět na stávajícím zařízení pro plošné, výtlačné 1 tvarové lisování.Velkoplošné dílce lisované výtlačným nebo plošným způsobem pro stavebnictví i pro dřevařský a nábytkářský průmysl, jako stavební dílce všeho druhu určené na obklady interiéru i.exte 7 riéru s povrchovou úpravou laminaci, nátěry z ekrylátových hmot,latexu a syntetickými i olejovými barvami~ nebo i...

Způsob vytváření zemních hutných konstrukcí zejména ve stavební výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 252413

Dátum: 17.09.1987

Autori: Štěpánek Robert, Slovák Miroslav, Bílý Miroslav, Velíšek Josef

MPK: C04B 7/26, E04B 1/12

Značky: způsob, vytváření, stavební, zemních, zejména, hutných, konstrukcí, výrobe

Text:

...hutnění hutnícímí mecheníemy. Nehutnênákonstrukce vytvořená způsobem podle vynálezu má vyšší objemovou hmotvnoet a tím 1 vyšší míru zhutnění než zemní konstrukce hutněná. provetdeñá 2 optímúlnê vlhčeného popílku e předepeanýn způsobem dokonaleDalší výhodou je vytvoření zemni konstrukce se zlepšenými tepelné izolačnimi vleetnoatmi v porovnání s konstrukcemi z tradičnich přirodnich materiálů.k Přikladná provedení způeobu podle vynálezu...

Zapojení pro decentralizované řízení audiovizuálních programů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252412

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kondr Pavel, Doležal Zdeněk, Černý Jiří, Hajič Jan, Cvrk Karel, Novák Karel

MPK: H04N 7/18, G05B 24/00, G05B 24/02...

Značky: audiovizuálních, programů, řízení, decentralizované, zapojení

Text:

...stanice 31 až gLk.jsou v určitých vzdálenostech připojeny na sběrnici a jsou tvořeny všemi dále popsanými bloky. Datový přijímač § 41 až §k každé stanice je tvořen tranzistory a pasivními součástkami. Přijímá ze sběrnice data a převádí je na vhodnou napětovou úroveň. Adresový přijí mač 6.1 až 6.k každé stanice je tvořen tranzistory, číslicovými integrovanými obvody a pasivními součástkami. Přijímá adresu ze sběrnice a porovnává ji s...

Transformátor pro šestipulsní měnič v uzlovém zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252411

Dátum: 17.09.1987

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 7/17, H01F 33/02

Značky: měnič, uzlovém, šestipulsní, transformátor, zapojení

Text:

...Součesně se sníží velikoati jednotlivých hanmonických síšového proudn na ąlomekĺhodnotyodebírané běžnými šeetipuleními měníčí, e to ze cenu jen nepatrného zvýšení efektivních hodnot proudů.Na připojených výkresech je v obr, 1 znázorněn příklad trensformátoru poöle vynálezu, na obr. 2 fázorový díàgram funk» ce transformátoru, na obr, 3 průběh primárního napětí transformátoru a na obr. 4 jsou průběhy dalších důležítých veličín v obvbdech...

Odlehčovací filtr pro snížení přetlaku v nevýbušném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252410

Dátum: 17.09.1987

Autori: Prokop Jan, Sarkady Alexander, Kučera František, Houdek Milan

MPK: H02H 5/04

Značky: závěru, snížení, přetlaku, filtr, nevýbušném, odlehčovací

Text:

...ne« nevýbušnó zeřizeni e zajišťuje bezpečnost provozu.Zeřizeni podle vynálezu je znázorněno na obr. 1, kde v náryu je vlastni teleso l odlehčovsciho filtru. vyrobená z litiny neo hlinikovà slitiny 42 4384.0. Na obr. 2 je znázorněno vlastni ůleeo l v bokoryeu v řezu. prvni chladici blok g eestsvený z pliško z nsteriálu ll 331.1, u kterých je nezers mezi plišky sex. do 0.5 nu zejiětěns nelieovenýni výstupky vzájenně otočenýei o 180 ° proti...

Forma k výrobě betonového základu s vloženým kotevním prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252409

Dátum: 17.09.1987

Autori: Székely Petr, Ševčík Miroslav

MPK: E04G 15/04

Značky: forma, kotevním, prvkem, základu, betonového, výrobe, vloženým

Text:

...nasazení na trny e otvory pro uchycení kotevního prvku. Kotevní prvek je k úchytu připevněn kotevními šrouby a maticemi. Stavěcíšrouby v nosných ramenech jsou opatřeny výkyvnými opěrkami) aby i v rozbahněném terénu při betonáži základu forma neměnila naatavenou výškovou a směrovou polohu.Forma podle tohoto vynálezu je vhodná zejména pro použití při betonáži většího množství základů s vloženým kotevním prvkem a to pro její snadné výškové i...

Zařízení k vytváření filmu stacionární fáze v chromatografické kapilární koloně

Načítavanie...

Číslo patentu: 252408

Dátum: 17.09.1987

Autori: Horká Marie, Tesařík Karel, Vejrosta Jiří, Janák Karel

MPK: G01N 30/50

Značky: fáze, stacionární, chromatografické, vytváření, zařízení, kapilární, koloně, filmu

Text:

...stacionární fáąe v rozpouštědľe v nadkritickém stavu a na .tobr. lb část pro smáčení chromatografické kolony.První část zařízení na obr. 1 a sestává ze zásobníku 1 výstupem spojeného přes první ventil g, druhý ventil 3 3 plnicí nádobkou 3 obsahující stacionární fázi Ž a rozpouštědlo Š. Plnící nádobka 3 je ponořena do Dewarovy nádoby 3 s kapalným dusíkem udržujícím chladící teplotu v hodnotě cca 180 °C. Druhé část zařízení na obr. 1 b sestává z...

Přístroj pro kontrolu zhutnění při hutnění vibračním válcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252407

Dátum: 17.09.1987

Autori: Friedmann Karel, Němeček Jiří, Šubert Ladislav

MPK: G01N 33/42

Značky: prístroj, zhutnění, válcem, hutnění, vibračním, kontrolu

Text:

...procesor łg může být tvořen na 252407příklad paměřovou jednotkou e aritmetickou jednotkou pro výpočet průměrné hodnoty, na níž navazuje.pamět pro uložení průměrná hodnoty a dále binárním komparátorem 3 naetavitelnou úrovní koma.race a 5 rozhodovacím obvodom.Způsob zjištění stavu zhutnění podkladové vrstvy spočívá ve změření efektivní hodnoty elektrického napětí ze snímače A vibračníoh rázů a ve vyhodnoceni minimálni změny této veličiny...

Krmná směs pro drůbež

Načítavanie...

Číslo patentu: 252406

Dátum: 17.09.1987

Autori: Táborský Otto, Votápek Václav, Klíma Ladislav, Bartoš Jiří, Mader Pavel

MPK: A23K 1/14, A23K 1/24

Značky: směs, kŕmna, drůbež

Text:

...od 10 do 50 hmot., ktereživočišný organismus velmi dobře přijímá. Dále obsahují aacharidy v rozsahu od 15 do 38 hmot. a lipidy V rozsahu od 17 do 63 hmot. Významnou složkou sladkovodních zelených řas jsou zelená barviva chlorofyly, kterých obšahuji 2 hmot, a žlutá až oranžová barviê va karotenoidy, t.j karoteny a xantofyly, kterých obsahují0,5 hmot. Mikroskopické sladkovodní zelené řasy obsahují také vitaminy, které jsou pro svouúčínnost...

Blokovací mechanismus pro pecní pojezdnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252405

Dátum: 17.09.1987

Autor: Jirák Václav

MPK: B61J 1/02

Značky: blokovací, mechanismus, pecní, pojezdnu

Text:

...šachty, V níž je uspořádána pecní pojezdna, je opatřena v rovině pojezdu pecw ní pojezdny horizontálněuspořádànými otvory, v nichž jsou umístěny koncové spínače, přičemž kabina pro ovládání ustavovaoího a.blokovacího zàřízení je úmístěna mimo vlastní pecní pojezdnu. 252405-3 n Výhode bläkovacího mechenismu podle výnálezu spočívá V ton,že umožňuje plně automatické neetavování, ustąvování ib 1 oková níhv požadovené poloze. Podstatně je zkrácene...

Trychtýřová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 252404

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kříž Josef, Kupčák Dominik

MPK: H01Q 13/00

Značky: trychtýřová, anténa

Text:

...propojeny podélnými kovovými kolíky. VVýhodou nového uspořádání trychtýřové antény je, že se zamezí buzení vidů TM s nejnižšími vídovými čísly a nemění se impedanční přizpůáobení, ani diferenciální fázový posun.Připojený výkres znázorňuje provedení vynálezu. Anténa je tvořana.znamým trychtýřem, přičemž mezi kratší stěny trychtýře g jsou vložany dva rovnoběžné kompenzační kovové kolíky g. Kompenzační kovové kolíky g jsou.rozděleny na...

Přípojná hadicová nástrčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252403

Dátum: 17.09.1987

Autor: Rystrmoc Josef

MPK: F16L 19/02

Značky: přípojná, nástrčka, hadicová

Text:

...apojkové části je přoaunuta opojovooá obàníukąo Nevýhodou těchto ~opojů je poměrně vqlký počet spojovacioh dilů o časové náročná montáž, přičemž neni dosaženo větší soudržností apoJe,u ktorého můžu dojít k rozpojeni na vice místech.App Cílem vynálozu je pripojená hadicová náatrčka pro pŕipoo Jani hadic, kterš by dlouhodobě zajišřovola bezpečná spojení hodia vyrobených í z materiálů kooré časom ztrácojí svoji pružnost, přičemž by byla...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252402

Dátum: 17.09.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: frakcí, selektivní, butadienu-1,3, polymerace, způsob

Text:

...v homogenní fázi, avšak tvorba polymerů definované relativní molekulové hmotnosti zůstává nadále problematická. ÁRovněž přídavek polárních rozpouštědel zlepšuje rozpustnost iniciátoru v uhlovodíoích. Mnohé iniciátory se dají připravovat výhradně v přitomnosti silných polárních rozpouštědel. Provádí-li se v takovýchto iniciátoreoh, obsahujíoíoh např. éter, roztoková polymerace, snadno se objevují vedlejši reakce, jako je přerušování...

Zařízení pro vnitřní mazání spojky lamelové elektricky řazené bezkroužkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252401

Dátum: 17.09.1987

Autori: Menšík Antonín, Kosmák Josef

MPK: F16D 27/10

Značky: řazené, zařízení, vnitřní, bezkroužkové, lamelové, mazání, elektricky, spojky

Text:

...g je ozubení lg pro vnější lamely ll.Na unášeči l s ozubením 3 jsoudále uloženy přítlačná deska lg a pojistný krbužek Q. v magnetovém tělese 6 je vrtání Lg směřujícík ložisku § pro přívodní trubku łž oleje. Vrtání łi ústí ve vybrání. łá magnetového tělesa Q pod jeho ložiskem § a protilehlými stěnamijz kanálku łl upràveného mezi ložiskem § ve vybrání ggtmagnetovéhotělesa Q a protilehlými stěnami opěrného kotouče ,§ł. Ve vybrání Lg je...

Samohybné zariadenie na frézovanie asfaltových krytov vozoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243453

Dátum: 15.09.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: E01C 23/06

Značky: asfaltových, samohybné, krytov, zariadenie, frézovanie, vozoviek

Text:

...tom že se tyto rozdělí do různých částí hmoty používané pro povlékání a tyto so v optimálním pořadí postupně nanášejí a získá sa vícevrstvý systém.Pokud je to nutné, mohou sa přidávat různú zahuěíovadla, emulgátory, disperzní činidla,pigmenty, jako je například kyslíčník titanićitý, zmäkčovadla, smáčedla a pod.Disperzní čínidla, emulgátory a zahuäĺovadla slouží k přípravě a stabilizaci disperzí. P 1 gmentyjako je například kysličník...

Způsob oxidace ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243399

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kloubek Jioí, Grunt Miloslav

MPK: C01G 57/00

Značky: způsob, oxidace

Text:

...výpočtové uvahy Ze stnndnrdních oxidečntnch potenciálu 2 ° I 1.61 V pro proces ce e I Goa e 2 ° I 1,23 V pro proces 02 4- 48 40 I 2 E 30se vypoćítá pro dav systém rovnováha konstente K s 2,05 . 10 °, čin so zdá, že oxideoe cen vzduäným lqslikem v roztoku je nemohli. To väek pleti jen v oblasti pH 1, kde se lonty c. ještä nuz-ss.PM. płll se hydroxid ceričítý, ktorý má součin rospustnosti cca V 503, tm. log/Gehl 5,6 - 4 pH, začíná srážet....

Vratná stanice pásového transportéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243398

Dátum: 15.09.1987

Autori: Drlík Vladimír, Muselík Mlloslav, Petoík Stanislav, Mikula Jaroslav

MPK: B65G 15/22

Značky: pásového, stanice, transportérů, vratná

Text:

...je otočná uložsn třetí kamen 13. ktorý je klusně uložen v třetím vedení 12 vytvořenem na předním dílu 1 horní stavby g, a to u místa napojaní vretne stanice na střední díl aj, pásového transporteru.K prvnímu kamenu m je připojeno první lano L 1, které je zaústěno do kladkostroja 19 pričom kladkostroj 32 je opatřen klsdkou a, přes níž je vedeno druhé lano Zz, zaúetěnd do neeamosvorného vrdtku m.Nesamosvorný vrdtek Li je opatřen brsdou m. Pro...

Zařízení pro překlápění rozměrných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243397

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kahánek Václav, Varhaník Jioí, Kraus Eduard, Mann Jaroslav

MPK: B66F 11/02

Značky: předmětů, rozměrných, zařízení, překlápění

Text:

...výłuesech, lode obr. l zobrazuje zařízení podle vynálezu v celková pohledu, obr. 2 v pddorysu a obr. 3 při překlápění rozměr náno předmětu kruhovaho tvaru.Základní ram sastávající o páru rovnobezných liät LL vzájomne Ipojeoými rozpěrnými rameny ,Lg je opetřen podstavci 2 a závdsným prvkom 3. Protilehlý konec základního rdmu j,má v podélnąłch liätach u, v oee kolmá k jejich oee vytvořena pouzdra n, ve kterých. je pomocí čepů 3 otočné...

Způsob tepelného zpracování součástí vystavených účinkům abrazivního opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243396

Dátum: 15.09.1987

Autori: Miller Vladimír, Kadlueková Anna, Pooický Ivan, Nováková Zdeoka

MPK: C21D 9/00, C21D 9/22, C21D 1/18...

Značky: abrazivního, způsob, tepelného, opotřebení, vystavených, zpracování, součástí, účinkům

Text:

...MPa.Při provozování součástí v podmínkách abrazivního opołłobení, dochází v tenké povrchové vrstvě k tranaformaci metastabilního austanitu na martonzít. Tato transfer-once je doprovázena objemovou změnou v povrchové vratvě, vyvolávnjící tlakové pnutí, jejichž velikostje dána vztahy 1,2, 3, 4E 5 3(1-ą.~ kde AV je poměrná změna objemu E modul pružnosti,tvPoiasonova konatanta v vm - va, 2 kde vm je max-ný objem martanzítu VB je měrný objem...

Zařízení k zastavení kovadla hydraulického lisu v požadované poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 243395

Dátum: 15.09.1987

Autor: Idduch Ivan

MPK: B30B 15/20

Značky: kovadla, zastavení, hydraulického, požadované, zařízení, poloze

Text:

...zadávacího bloku g kovadla, coä je napr. zapojení se sedou aretovaných tlačítok a zadàvacího bloku 1 servomotoru, realizovanáho napr. lineárním polohovýa transtormátorem.Jednotlivá bloky ,L a 1 jsou pak zapojeny nasledovne. Výstup čidla 4 polohy kovadla je zepojem na zpőtnovazební vstup g regulátoru ,L polohy kovadla, k jeho sadávacímu vstupu h je pŕipojen výstup zadávacího bloku § kovadla, přičemž řídící vstup a bloku z omezovače je...

Diagnostická sklopná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243394

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jermolajev Jurij Ivanovie, Stefanovie Alexadd Jevgenivie, Zastinker Georgij Naumanovie, Jelen Vítizslav

MPK: F16M 11/06

Značky: diagnostická, sklopná, jednotka

Text:

...sklopné jednotka.Diagnostická sklopná jednotke podle vynálesu sestava s desky ploěneho spoje, na kterou jsou pŕipevněrzy pevne rámy L, g. Pomocí otočných čepů L, i jsou k pevným rámům 1 z uchy ceny otočné rámy á, 1.Mechanická zajiitäní otočných rámu i, 1 ve složenóm e rooloäeněm stavu zajiššují vodicí tyče 5,. 9, ktoré jsou vedená v pevných rámecn L, g a ve vodítkách m, Jl. Vodicí tyče n, 2 jsou ukotveny v držácích pružiny n, u, ve kterých...

Snímač polohy dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243393

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nimeeek Zdenik, Šafránková Jana

MPK: E21C 35/10

Značky: polohy, dobývacího, stroje, snímač

Text:

...pojezdu a podobne.Výhodou je i to, že jako. snímncí stavitelné čidlo lze použít cívky s permenentním magnetem, mikrospinače běiného tlačítkovóho vypínače a podobné, což značné zvyšuje operativnost nasazení a využití tohoto zařízení.Na obr. 1 je znésorněn pohled na příkledne provedení snímače polohy podle vynálezuve aměru osy vačkového kotouče a obr. 2 ukazuje řez snímačom ve smeru kolmćm na tuto osu.Na vhodném místě posuvového ústrojí 1,3,...

Zařízení pro plnění soustav technologického mazání a chlazení válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243392

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jermolajev Jurij Ivanovie, Zastinker Georgij Naumanovie Csc

MPK: B21B 27/06, F16N 7/14

Značky: chlazení, plnění, mazání, tratí, válcovacích, zařízení, soustav, technologického

Text:

...dopravním vedením al, ktere je propojeno přes dopravní uzevírací prvky 33, ggs emulzními nádržemí á, á prvá vdlcovací trate L a druhé válcovací trate 2,.Pro všechm tři válcovací traät L, a, 1 je vytvořena plnicí rampa ,L 1 s plnicím čerpadlem |§, na jehož výstup je připojeno rozvodné vedení g emulzního oleje, rozvodné vedení31 lazacího oleje e rozvodné vedení ZŠ Wdreulického oleje.Rozvodné vedení 4 emulzního oleje je n každé z válcovacích...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 243391

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šafránková Jana

MPK: E02F 3/88

Značky: sací, bagry, ústí

Text:

...smeru od svého čela ke hřbetu a čelo svírá s oběma boky zubu v rovine příčného řezu zubu úhel 90 °. VVýhodou sacího detí podle vynálszu js, že trysky s jejich okolí jsou navíc chráněny před abrasivními vlivy bagrované zeminy ze dvou exponovených směrů mechanickým zaätítěním přední částí nože s řemou hranou ve smeru zpředu od rezne hrany nože a mechanickým zaštítěním čelem zubu ve smeru shora od čela zubu.Tím ss zvyšuje míru ochrany trysek a...

Krytované lože brousicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243390

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nimeeek Zdenik

MPK: B24B 41/02

Značky: lože, brousicího, stroje, krytované

Text:

...na alespoň jednu instalační sekci podle druhů a počtu rozvádáných energií, s podle druhů níatůlých mechanismů. Vnäjäí tvar lože vytváří alespoň jeden kryt kanálu, ktorý instalační kanály usavírá, přičemž můžebýt proveden jako snímateląý.Krytovená lože brousícího stroje lze využít zejména vo etavbä loží brousícícn strojů svládtá tu, kde je vyžedováno množství instalací, di potrebe aajiltdní nočná přístupnosti. pri montáži, nařízení a...

Brousicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243389

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mikeš Pavel

MPK: B24B 41/02

Značky: brousící, stroj

Text:

...strojů jsou stávající řešení limitující, a neumožňují její zmenšení.Nevýhody dosud známých řešení klasických loží (lože umožňující uložení stolu s podálným posuvem e brousicího vřeteníku s příčným přísuvem) hrotových brousicích strojů odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že boční část zadního lože je v místě pod brousicím vřeteníkem uzpdsobena pro připevnění rámu s nejméně jedním svodovým dílem za učelem usměrnění...

Upínací zařízení válcovitých zápustek, zejména na svislých kovacích lisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243388

Dátum: 15.09.1987

Autor: Fibinger Vratislav

MPK: B30B 15/08

Značky: zápustek, válcovitých, lisech, zařízení, zejména, upínací, kovacích, svislých

Text:

...vybrdním ke vzájemné etabilízací jejich polohy.Oba tyto segmenty jsou na své horní ploše opatřeny dráäkoväním pre vzájomná tuhé epojení pojietkou taktáž e drdžkovdním a upevněny následne kotevnímí ärouby do upínacího těleea zúpuetek.Použití upínaoího zařízení válcovítých zúpustek podle vyndlezu představuje u klaeic- den upínačd zdpuetek předevlím pro svislé kovací lisy vyšší účinek promítající ee zejména znížením potřeby zúpuetkových...

Způsob přípravy chloro-bromostříbrných fotografických disperzí pro barevné pozitivní materiály s nízkým obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 243387

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šustek Alois, Dobrozemský Jaroslav, Vilimec Ladislav

MPK: G03C 1/06

Značky: stříbra, barevné, způsob, obsahem, fotografických, nízkým, přípravy, chloro-bromostříbrných, pozitivní, materiály, disperzí

Text:

...tak luk je popodno v patentových opioech US 3 778 278, polynerni látky přírodniho původu ako nepř. albuuin, ager, roboti gone, kaoein, doztren. łqdrofilni polyuory celulőay, enter-y celulőoy, tak ek je popoáno v ted petontových opioů, nopŕ. v US 2 327 808, eyntetickć polynery. jako např. ekrylenidová polyaery, kopclynory, polyvinylelkoholy a je ich deriváty, polyvinylecetely, elkylovenć o oultoolkylovení ekryldty e ootekryläty,...

Tiskací hlava pro bodový tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 243386

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kubíeková Božena

MPK: G06K 1/12

Značky: hlava, bodový, tiskací

Text:

...horizontňlní vzdálenost tiskacích prvků je konetantní, rovnající se v uvedenám případě dvěma krokům. Určování polohy tiskací hlavy stačí tudíž vždy jen pro jeden tískncí prvek.První tiskscí prvek v základní poloze je na pozici prveho kroku druhého pole znaku g, druhý a třetí tiskací prvek 3, a 3 základní polohy jsou mezi prvním a druhým polen znaku A a Q. čtvrtý až dsvdtý tiskací prvek 4 až 2 základní polohy jsou v prvním poli A.Po...

Filtr pro tekutiny ze spirálovitě stočeného filtračního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243385

Dátum: 15.09.1987

Autor: Charuza Emanuel

MPK: B01D 29/48

Značky: tekutiny, filtr, filtračního, stočeného, spirálovitě, pásu

Text:

...-daně volenýnl šířka a délkou. obou pásu umožňuje vytvářet filtry různých výkonu a kvalít filtrace.Další jeho výhodou je odolnost proti. nachaniclďu vlívdn pri. provozu, nontdži a dopra vvl, jake jsou vibrace, otłesy, tlakové rézy, protože je vyloučan napřísnivý vliv ostrýchokraju diatančních vlošek na flltramí materiál, ktorý prdvd za těchto situaci bývá u dosavaduích sklédaąých filtru poikosovén okraji. dlstanćních složek.Odolnost proti...

Přívod chladicího média válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243384

Dátum: 15.09.1987

Autori: Králíeek Jioí, Seidl Ludvík

MPK: B21B 27/06

Značky: media, stolice, válcovací, přívod, chladicího

Text:

...- tím je provedeno i utěsnění. vývody pro chlazení horního a dolního válce zůstávají konstantní a vždy pripojené ke zdroji- chladicího média.Systém připojení chladicího media při sestavení stolice jako duo je znácorněn na obr. 1 n systém připojení chledicího média při aestavení stolice jako universdla je znázorněn nalezi hornín polorámem a dolnín polorámem g jsou distenční kostky 1. Z pŕipojovací kostky 1 je proveden propojovací vývrt m...

Způsob čištění práškového oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243383

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eihák Vladimír, Hlaváeek Jan, Vrábel Ervín, Dohnal Jioí, Fingr Jaroslav, Jedlieka Josef, Ule Ivan, Karas Zdenik, Zábranský Jioí

MPK: C01F 7/46

Značky: práškového, hlinitého, čištění, způsob, oxidů

Text:

...ao minimálne 0,01 molu. oJako Iěniče kationtů sou použit tyÍD-mnkroporénních či gelových kotexů zrnitostní nkoo pŕihliänł o ru vyili m ao oznam Miton čáetic oxidu hlinbtéh/o.Doetatečný rozdíl velikootí un katexu a prádkovdho oxidu hlinitdho umožňuje po nechycení vodorozpustných kovových płímłeí katexem oddilit iontonłnič od vodná euepenze oxidu . hlinitého.Koncentraci pevné ráze v suspenni, dostatočný pñebytek .kstezu, způsob a dobu Iícbiní...