Archív za 1987 rok

Strana 107

Insekticidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252462

Dátum: 17.09.1987

Autori: Cain Paul, Chou David Teh-wei

MPK: A01N 47/34

Značky: účinné, prostředek, látky, insekticidní, způsob, výroby

Text:

...mají vynikající insekticidní účinek. Ještě dalším znakem tohoto vynálezu je získání nových benzoylmočovin, jako jeDalším předmětem je způsob výroby nových benzoylmočovin. Tyto i jiné znaky budou snadno zřejmě odborníkúm v oboru na základě vysvětlení uvedeného dále.Z širokého hlediska se tento vynález týká nových insekticidních prostředků obsahujících 1-(alkylfenoxyaryll-3-benzoylmočoviny a způsobu jejich výroby. Benzoylmočoviny vhodné podle...

Způsob výroby 2-quanidino-4-(2-subst.-amino-4-imidazolyl)thiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252461

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lamattina John, Lipinski Christopher

MPK: C07D 417/04

Značky: 2-quanidino-4-(2-subst.-amino-4-imidazolyl)thiazolů, způsob, výroby

Text:

...reakční stupeň způsohu podle vynálezu Ľ(V))(VI) spočívá V kysele katalysované mu . L yluxé skupiny ve sloučenině vzorce V, která je aktívována přítomnostĺ karbonylové skupiny. 1 když je možno k dané reakci použít širokou paletu standardních bromačních činidel,Je urcmćnt vyhodným činídlem samotný brom. Výhodnou kyselinou, která se účelně používá i jako çozpouštědlo, je koncentrovaná kyselina bromvodiková. Meziprodukt vzorce VI se...

Zařízení pro posuv pásu materiálu opatřeného registračními značkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252460

Dátum: 17.09.1987

Autor: Knecht Siegfried

MPK: B65H 23/04

Značky: posuv, značkami, registračními, materiálů, pásu, zařízení, opatřeného

Text:

...přes svčtlovod lj snímány registrsční znpčky, nelézpjíci se na pásu 2 materiálu.Zařízení pracuje následujícím způsobemPři normélním posuvu pásu Q materiálu je poháněn druhý transportní válce g druhým hřídelem 1, dvojici ozubených kol 2, lg 2 volnoběžkou ll. Průměr druhého tronsportního válce g je zvolen tak, rby jeho obvod byl přibližně o 0,2 mm menší než je vzdálenost registnzčních znrček j materiálu. Posuv pásu Ž mtteriélu je tedy 0 něco...

Prostředek k ochraně proti mrznutí a k rozpuštění ledu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252459

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kaes Gertrude

MPK: C09K 3/18

Značky: prostředek, mrznutí, ochraně, rozpuštění, proti

Text:

...pevnosti ani co do struktury. Také kovy, zvláětě železo a lehké kovy by neměly být prostředkem ovlivněny nebo by mily být nepříznivi bvlivněny jen do malé míry. Přednětem vynúlezu tedy Je prostředek k ochraně proti mrznutí s k rozpouštění ledu s obsahem ve vodě rozpustných amonných I/nebo sí 252459 v ą 4ronových iontú n popřĺpxďě dalších aniontů, vyznačující so tím, že dále obsahuje fosfito~ ve nnionty, uhličitnové anionty,...

Zařízení pro výrobu tepelně zpracovávaných plechových dílů, plochých produktů, střižnic a čepelek, zejména pilníků na ampulky, odřezávaných z pásového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252458

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kollár Arpád, Balász János, Bánó Tibor, Lengyel Denés, Kovács Tibor, Mózer Ferenc

MPK: B21D 53/64

Značky: tepelně, dílů, zpracovávaných, zejména, zařízení, pásového, plochých, plechových, odřezávaných, pilníků, čepelek, střižnic, produktů, materiálů, výrobu, ampulky

Text:

...rovnoběžně uspořádených druh během jednoho cyklu 45 výrobků. Tím se umožňuje za hodinu vyrobit 8 000 pilníkd. Takto dosažené výrobky nemení již svůj původní tvar ani během dalších pracovních pochodu, například při hromadné galvenizaci.vynález je dále podrobnějí popsán na příkladu zvláštü výhodnéhc provedení s odkazem,kde znázorňuje obr. 1 provedení zařízení podle vynálezu v pohledu ze strany zčásti v řezu,obr. 2 pohled hora na provedení...

Lineární hnací zařízení poháněné tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252457

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kägi Bruno

MPK: F16H 39/02, F16H 21/44

Značky: lineární, tlakovým, hnací, poháněné, zařízení, médiem

Text:

...Q a vytvářejí lineární sběr-nou elektrodu. Dále je možné difitální řízení přes víceřádkovou děrnou pásku, nebo paralelní řízení přes dálkově ukazovené signály nebo podobné.Obr. 2 ukazuje ve schematickém znázornění odvalovecí členy 101, EQ, Ju vytvořené jako řídící kladky, kterými se .již jmenované krokové prvky I, g a 1 opírejí o tvarovený profil a smykové lišty gg, přičemž pro praktickou formu provedení se po ploché části zg smykově lišty Q...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252456

Dátum: 17.09.1987

Autor: Burow Kenneth

MPK: A01N 37/18

Značky: účinných, způsob, látek, výroby, herbicidní, prostředek

Text:

...v alkylové části, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkanoyloxyalkylovou skupinu obsahující 2 až 4 atomy uhlíku v alkanoyloxylové části a 1 až 6 atomů uhliku v části alkylové, dále alkylthioskupinu 5 1 až 6 atomy uhlíku, zbytek vzorceE je celé číslo o hodnotě O až 4,g má hodnotu 0 nebo 1 a R 9 a R 10 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodiku, atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku nebo alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy...

Způsob kontinuálního stanovení protilátek streptolysinu O ve vzorku celé krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 252455

Dátum: 17.09.1987

Autor: Ricci Antonio

MPK: G01N 33/50

Značky: kontinuálního, stanovení, protilátek, vzorků, streptolysinu, celé, způsob

Text:

...0 titru 400 IU, 1,30 minut pro vzorek 0 titru 200 IU a 0,90 minut pro vzo rek 0 titru 100 IU.Jak je znázorněno na obr. 3, vynesením doby nezhytné k dosažení 10 snížení počáteční absorbance, vzaté z křivky vzorků jako pořadnice a odpovídajícího titru protilátek styptolysinu 0 jako úseěky, se získá referenční křivka, ze které lze získávat kontinuálně titr protilátek stryptolysinu O zkoušený vzorek krve, jehož doba k dosažení 10 poklesu...

Elastomerový tlumič nárazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252454

Dátum: 17.09.1987

Autori: Wójcicki Wieslaw, Milczarski Kazimierz, Poplawski Wojciech, Kedzior Józef

MPK: F16F 9/30

Značky: tlumič, elastomerový, nárazů

Text:

...vynálezu je znázorněn na jednom příkladu provedení na připojeném výkresu, kde značí obr. 1 tlumič nárazů podle vynálezu v podélném řezu ve výchozí poloze po montáži před prvním zatížením, jakož i směr průtoku elastomeru obr. 2 tlumič nárazů V podélném řezu, při zpětném zdvihu dříku, jakož i cestu a směr průtoku elastomeru a obr. 3 další podélný řez tímtéž tlumičem nârazů v podelném řezu v počáteční fázi zasouvání dříku do nádrže s...

Způsob směšování pevných částicových materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252453

Dátum: 17.09.1987

Autori: Chang-han Yi Kenneth, Hagerty Robert, Lee Jannan

MPK: B01F 5/06

Značky: tohoto, materiálů, pevných, způsob, částicových, směšování, provádění, způsobu, zařízení

Text:

...trubicemi li, vznikne v rozšířeněm spcdním úseku lg před téměř úplným zablokováním otvoru łgb pomocných mísicích trubic lg oblasti zhuštění stále ještě proudícího materiálu. Tato oblast zhuštění působí jako škrticí ventil Dro průtok pomocnými mísicími trubicemi li a zabraňuje,aby těmito pomocnými mísicími trubicemi li protékalc maximální množství částicového materiálu. V této souvislosti lze hovořit o stavu blokovaného toku pomocných...

Způsob čištění průmyslového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252452

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jones Robert, Keller Ii George, Inkowsky Arthur

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, průmyslového, čištění, plynů

Text:

...glycerin alkylenglykoly, jako jsou například alkylenglykolys až 12 atomy uhlíku, například ethylenglykol, diethylenglykol, triethylenglykol, tetraethylenglykol, propylenglykol, dipropylenglykol, 1,2-hutylenglykol, di-1,2-butylenglykol a alkylenoxidové adiční produkty, připravovaně rakcí alkylenoxidu s polyolem, jako například se shora uvedenými glykoly, glycerinem a jinými trioly, jako jsou například l,2,6-hexantriol, monomethylether...

Konvergenční systém barevné obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252451

Dátum: 17.09.1987

Autor: Barbin Robert

MPK: H01J 31/20

Značky: konvergenční, obrazovky, systém, barevné

Text:

...konvergovat na stínítku. Chybná konvergence~paprskü łlg, łlb, llg vůči magnetickému poli vychylovacího jha lg by mohla nastat při seřízení elektronových trysek uvnitř obrazovky,chybném seřízení vychylovacího jha lg vůči paprskům łzg, łzb, łlg nebo vůči hrdlu obrazovky, 252451 4nebo nesymetričností cívek vychylovacího jha 18. Obecně lze říci, že výrobní tolerance v umístění soustavy lg elektronových trysek uvnitř obrazovky nebo vinutí...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS HL-40

Načítavanie...

Číslo patentu: 252450

Dátum: 17.09.1987

Autori: Němec Miloš, Angelisová Pavla, Hořejší Václav

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocytární, hybridom, hl-40, myší

Text:

...dutině myší kmene BALB/c. Z.konzerv uchovávaných É kapalném dusíku je možná zahájit produkci protilátky bez dalšího anťigenu. Protilátka, produkovaná hybridomem HL-40, reaguje specificky s populacemi lidských buněk, v jejichž membráně jsou přítomny HLA antigeny II. třídy /HLA-DR, HLA-DP/ a není ťřeba se zbavovat protilátokZa účelem pomnožení hybridomových buněk in vivo bylo apliknváno 3 × 106 buněk do peritoneální dutiny myší. Aby...

Zapojení pro synchronizaci hodinového kmitočtu přijímače dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 252449

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šípek Josef

MPK: H03L 7/08

Značky: zapojení, synchronizaci, prijímače, kmitočtu, hodinového

Text:

...kmitočtu příjímače data přijímané datové posloupnosti. Proto je možné zkrátit sledA vhodně uspořádaných bitů na počátku datové posloupnosti, sloužících pro synchronieaci. Při tom jsou po získání počátečního synchronismu změny fáze hodinového kmítočtu výhodné nízká. Další výhodou zapojení podle vynélezu je snížení bitovéchybovosti při přenosu datové posloupnosti radiovým Rayleighovým kanálem. Zapojení podle vynálezu řídí fázi...

Mazací prostředek pro tváření kovů za studena, zejména pro válcování plechů a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252448

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kozák Petr, Mostecký Jiří Akademik, Lukavský Jan, Novák Václav, Kubelka Vladislav, Stejskal Michal

MPK: C10N 40/24, C10M 111/02

Značky: zejména, plechů, tváření, fólií, kovů, válcování, mazací, studena, prostředek

Text:

...kule 7 až l 8. Při déle než jeden rok trvajícim nasazení V neŠpřetržitých provozech je výhodné přidat k uvedené kogpozicí bezujpopelnou nntioxidační přísádu, s výhodou di-terc-butyl-p~kresol nebo oktadecylamin v množství 0,1 až 0,5 hmot. Tato směs mí nerálního a syntetického oleje zapučuje výborné mazacívlestnoąělti, dlouhou životnost lázní a vysokou oxídeční stabilitu)Mazivo podle vynálezu nezanechává stopy na tväřeném povrchupo žvihání...

Způsob výroby zinko-olovnatého koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252447

Dátum: 17.09.1987

Autor: Malecký Jan

MPK: C22B 19/30

Značky: zinko-olovnatého, způsob, koncentrátů, výroby

Text:

...ocalďřskýoh9 pecí v množství 10 až 20 kg na 1 Atunu oceli a popaaný cyklus ĺaev ďbelářaké peci opakuje až dostoupí obsah zinku v ooa 1 á~Způsob výroby koncentrátu podle vynálezu je výhodný tím§ žeAv přimé návaznosti na vlastní výrobní prooeą, výrobu ooelig probíhá současně zhodnooovací postup, při němž je z oâpadnáoh produktů výrobního prooeauziàkévána cenná suroviňa,z níž 120ekonomicky, běžně známými a doatupnými prostředky...

Zapojení zpětné vazby spínacího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252446

Dátum: 17.09.1987

Autori: Havlíček Jiří, Řehák Jiří, Hajič Jan

MPK: H02M 1/08, H02M 1/14

Značky: měniče, spínacího, zpětné, zapojení, väzby

Text:

...bloku. Druhý vývod potenciometru je spojen s prvním pőlem druhého filtrač- niho kondenzátora a se druhým vývodem filtračního rezistoru.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že zapojení umožňuje provádětm 1 niaturizací spínacích měničů, takže zdroj napájecího napětí je umístěn přímo na desce. Účin Anost se pohybuje v rozmezí 62 až Ť 8 s Vzhledem k vysokémustupni využití výkonu miniaturních měničů je vysoká 1 cel ková účinnost celého...

Vodní pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 252445

Dátum: 17.09.1987

Autor: Roubal František

MPK: F03G 3/00

Značky: vodní, pohon

Text:

...těsnivosti ucpávky a zejaména při nastavení optimální rychlosti piatu k dosažení jeho lepe šího utěsnění a tím i vyšší účinnosti.Vodní pohon podle vynálezu sestává z rámu inaněmž je sklopšně na hřídeli 5 uložen žlab l. Žlab l sestává z napouštěcí strany 2 ~. a vypouštěcí strany 2. mezi oběma stranami 3, 2 žlabu l je upravena přepéžka lg. Pod napouštěoí stranou g žlabu l je umístěno vratné W závaží ła současně je upraven na rámu 5 doraz lg....

Zapojení elektronické regulace pohybu elektrod elektrické obloukové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252444

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kasík Pavel, Pech Josef

MPK: H05B 7/109

Značky: regulace, elektronické, pohybu, elektrod, elektrické, obloukové, zapojení

Text:

...§ polohy, přepínače Q možnosti ručního řízení, regulátory 19 rychlosti a proudu stejnosměrného motoru, motoru lljs tyristorovým vy-. stupem a vlastní převody na ramena elektrod, které souhrnně zajištují činnost klasického regulátoru soustavy. Ze součtového obvodu 1 je signál polohové zpětné vazby přiveden spolu se signálem z obvodu 1 zadání na první a druhy vstup regulátoru § polohy. Regulátor 1 optimálního proudu je klopny obvod, na...

Zařízení k omezení technologického hluku při měření mechanického hluku ručního nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252443

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rozprým Jan, Kapča František, Piech Vladislav

MPK: G10K 11/00

Značky: omezení, technologického, měření, zařízení, nářadí, hluku, ručního, mechanického

Text:

...samotného výrobku.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k omezení technologického hluku při měření mechanického hluku ručního nářadí e přímočarým pohybom nástroje dle vynálezu. jehož podetata epočívá v tom. že eestává zo zékladové dee ky opatřené několika pružnýmí výstelkamí pro uložení zku šebního materiálu a z přítlačné desky příléhající k-základové deece. . ý «Použitím zařízení dle vynálezu lze při měření modelo řvéním nahradit...

Zapojení pro tepelnou ochranu rotoru stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252442

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jakovenko Alexej, Brávek Miroslav, Měřínský Jiří

MPK: H02H 7/085, H02K 11/02

Značky: ochranu, rotoru, motorů, zapojení, stejnosměrného, tepelnou

Text:

...takto.Jćveroveč 1. je operační zesiloveč v zapojení jako direrenční zesilovač s příslušnými vetupnínü. a vezebnimi» odpory. slouží k zesílení a impedančnímu přizpůsobení vstupního signálu z proudověho čídla. Převodník g jeo operační zesiloveč v zapojení jako lineární dvouoeetnýueauěrňovač v kombinaci s odpory a diodami ve zpätnovazební síti. Pracuje jako převodník na absolutní hodnotu Součtovjř člen 1 je operační zesilovač v zapojení...

Prací prostředek s avivážním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252441

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kaufman Karel, Mikulcová Dagmar, Novák Jan, Krob Václav, Haumer Jaroslav, Procházka Karel, Peterka Vlastimil, Zeman Ivo, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 3/30, C11D 3/18

Značky: avivážním, účinkem, prací, prostředek

Text:

...a hydrofilizeci povrchu tkanin, což je princip aviváže, je možné zajistit vynálezem prącihoprostředku s avivážním účinkem projevujicim se antistatickou účinnosti a zlepšeným omakem praných textilii,jehož podstatou je to, že obsahuje 0,7 až 12 hmot. kombinace. alkylalkoxylované kvarterní amoniové sole a směsi rozvětvených ole finů o počtu uhlíkových atomů C 6 až C 90, smolekulovou hmotnosti 450 až 1190, s průměrným obsahem 1 až 1,5 dvojné...

Omezovač krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252440

Dátum: 17.09.1987

Autor: Korejtko Luděk

MPK: B66D 1/58

Značky: krouticího, momentu, omezovač

Text:

...vynálozu Je,ožo při překročaní naotaveně.ve 1 ikosti kroutíoího momentu vypne2 hnací agregávt, aniž by jej oddělil od hnàně částiŠatrvojdnv Da 1 šívýhodou je, že konstrukce omezovačo nezvyšuja momentrámy vznikajicí při provozu.stroje a proměnnou zatěžovaoít silou. 1 WÉříklad provedení omezovače kroutíoího momentu podlo my nálezu je schematioky znázorněn na.připojeném výkreau,kdena obr. 1 je nárysný pohlad na omezovač kroutioího momentu...

Způsob zpracování zbytkové pyrolýzní C3-frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 252439

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lederer Jaromír, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/02, C10G 45/38

Značky: zpracování, pyrolýzní, c3-frakce, způsob, zbytkové

Text:

...o,o MPa za ořítomnocťt-kata 1 yzáťo~ łuobsahujiciho Ni a/oebo Co a Moáĺn 9 bo W ve formě sulfídů náv jaktąvnim oxidu hliniłéh.př 1 padně oktivovaným o× 1 demkřem 1 č 1 tým,fosforąmnebo fluorem a.z rcakčniho produktu se rektifikačně vyděli plyñná uhlovodiky bohąté na propan à zbavené ąehasycenýcho .uhlovodiků a současně se žiakáĺkapalná odsiřenáuh 1 ovodikováfrak~Výhody nového postupu využitelné V rafinercké a petrochamickěznamné množství...

Způsob výroby zubního cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252438

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dneboský Josef

MPK: A61K 6/02

Značky: výroby, zubního, cementů, způsob

Text:

...stejných podmínkách tunne již po 3 až 6 měsíçích.způsobem podle vynálezu došlo tedy k význannému prodlouženíŠ žívotností kapalné složky zubního eementu a navíc zubní cementzubní cement, pripravený způsobem podle vynálezu, byl eíůspěchem vyzkoušen ve stomatologické praií a jeho vhodné vlostností pro další použití byly potvrzeny. V následující ° tabulce 1 je znázorněno srovnání pevností v tlaku zubních cenentů,pFípravených podle...

Samozhášivý papír

Načítavanie...

Číslo patentu: 252437

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šimůnková Jitka, Fišer Stanislav, Rodová Nataša, Skalický Čestmír, Suchitra Zdeněk, Kopp Jaroslav, Kacafírek Stanislav, Nevečeřal Karel

MPK: D21H 3/00, D21H 5/22

Značky: samozhášivý, papír

Text:

...uhličitany, regulující hoření cigaretověho papíru, chlorované parariny, uvolňující při hoření ohlorovodík, chloridy vápenatý, amonný, hořeěatý, hlínitý, kde se vlastně řídí pyrolýzacelulozového materiálu tak, aby nevznikal levoglukőzan, resp. aby jeho tvorba byla omezována. Působením systému borax - kyselina boritá vzniká povlak, který vytváří bariéru, zamezujíoí přístupu vnduěého kyslíku. Lze použít 1 nátěry reakčního produktu močoviny s...

Kapalné homogenizační pojidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252436

Dátum: 17.09.1987

Autor: Březinová Helena

MPK: G01N 1/28, G01N 23/223

Značky: pojidlo, homogenizační, kapalné

Text:

...ní pojidlo pro práěkově vzorky lisované do tablet před násled-.nou rentgenospektrální analýzou a podstata vynálezu spočívá v tom, že obeahujosuspenzi škrobovéhotsirúph o měrné hmotnosti 1,46 až 1,48 g.cm 3 B vodou vobjemovém~poměru 5 kull,8 až 2,2, která je konzervována přídaykem kyseliny áorbo~vé, jejíž množství ční 0,l g na 100 ml suspenzé.~Výhody tohoto homogenizačňího pojidla soočívají v tom,že úplně eliminuje potřebu používání...

Tepelné čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252435

Dátum: 17.09.1987

Autori: Glanc Antonín, Žemlička Jan

MPK: G01J 5/08

Značky: čidlo, tepelně

Text:

...předřazování dalších optických systémů, čímž dochází ke snížení výrobních nákladů.Další výhodou je možnost miniaturizovat rozměry čidla v soula du s technickými požadavky. Miniaturizace rozměrů čidla umož-u ňuje vestavění do zařízení místnosti tak, že pro cizí osoby je zcela nepozorovatelné. V důsledku toho je nesnadné funkci čidls anulovat vnějším zásahom, což je významným přínosem ke zvýšení spolehlivosti celého zařízení. . Pokud jde...

Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252434

Dátum: 17.09.1987

Autori: Matal Oldřich, Šírek Jan

MPK: G21D 3/08

Značky: čidel, bloků, systému, vyhodnocovacích, zapojení, diagnostického, jaderné, komponent, elektrárny

Text:

...Zprscování vzorku probíhá v bloku efektivních hodnot, v bloku tvorby maximální dvojamplitudy signálu, v bloku spekter, V bloku celkové a pásmové frekvence, v bloku jednotkové energie a v bloku středních hodnot a výsledky tohoto zpracování přejímá ve formě charakteristických hodnot blok komperátorů. V tomtobloku se srovnáveji aktuální charakteriatickéhodnoty s mežnímil hodnotami, které jsou opravovány podle dot z komparátoru změn vý L...

Zařízení k indikaci přetržení pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252433

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hercik Petr, Skalický Jiří

MPK: B21B 37/06

Značky: pásu, přetržení, zařízení, indikaci

Text:

...blokůj l,5, realizovaných v daném případě zesilovači bez zpětné vazby, dvou logických bloků g,§, což jsou vlastně logická hradla a čidla 4 rychlosti, tvořeného tachodynamem. Dále pak zařízení podle vy-rnálezu ssstává z roždílového bloku §, což jenapř. operační zesilovač se zpětnou vazbou a defínovaným zosílením, inoegračního bloku za vyhodnocovacího bloku g, tvořených vždy operač~ ním zesilovačsm s integračni zpětnou vazbou....

Způsob výroby methenamin hippurátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252432

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zikán Viktor, Bruna Ladislav, Nováček Alois, Boledovič Ján

MPK: C07D 103/84, C07D 471/18

Značky: hippurátu, způsob, výroby, methenamin

Text:

...2-propanolu avoďy ve vzájemnémmo 1 árnim poměru 1 z 1 až 1,1 7 až 13, přičemž celkový obsah vody ve směsi je 0,3 už 5 , michá při teplotě 10 až 30 °C a získaný produkt se ízoluje.Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že se reàkční směs michá při teplotě 20 až § 00 načež se reakce dokončí při 15 °C.Autoři vynálezu zjistili, že během michání se charakter míchané suspenzereakčních komponent mění obě složky se rozpouštějí za vzniku híppurétu...

Zařízení pro obracení tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252431

Dátum: 17.09.1987

Autor: Sirsch Miroslav

MPK: B65G 7/08, B21B 39/20

Značky: zařízení, tyčového, materiálů, obracení

Text:

...dle vynálezu je znázorněnna výkrese Na obr. 1 je nakresleno za- řízení při jeho obracení o 180 °, na obr. 2 při obraçení o 90 °, Zařízení pro obracení tyčového maferiálu ł je umíetěnq mezí- dopravník g a-odbavovací zařízení Q a sestává zvobraceoího zaří zení Ž na němž jsou připevněny diagohálně umístěné přestevitelné.čelisti 1. Obřacecí zařízení 2 je poháněno hnacím zařízením Q, které 9 je klouboyě spojene-se.zvedacím zřízením Q A řPři...

Zapojení paměťových obvodů grafické báze dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 252430

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/14

Značky: paměťových, pamětí, báze, obvodů, dynamické, grafické, polovodičové, zapojení

Text:

...adrese vých vstupů gł pamětových obvodů gg a na skupinu adresových vstu pů gł paměčových obvodů gg parity. Skupina adresových výstupů gg. druhého multiplexoru gg je připojena na druhou skupínu.adresovýchvstupů łg prvního multiplexoru łg. Třetí řídící vstup §§ paměto- .vých obvodů gg parity tvoří současně šestý řídící vstup 101 zapo-Ajení pro připojení na řídící obvody grafické báze. Řídicí vstup lg třístavových oddělovacíbh obvodů lg...

Zařízení na vyhodnocování výšky svazku plechů na svazkovacím automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252429

Dátum: 17.09.1987

Autor: Novák Milan

MPK: B21J 15/28

Značky: výšky, zařízení, svazkovacím, plechů, automatu, svazků, vyhodnocování

Text:

...na svazkovacím automatu podle vynálezu je, že svazkovací automat na kterém je vynález uplatněn pracuje bez jakýchkolív zmetků, a tím dochází kúspoře materiálu a lidskéNa připojených výkresoch je znázorněn příklad konstrukčního řešení vyhodnocování výšky svazku plechů na svazkovacím automatu, kde na obr. 1 je znázorněno jho statorového svazku elektromotoru, na obr. 2 je schematicky znázorněn otočný stůl svazkovacího automatu, na obr. 3 je...

Zadní rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 252428

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dohnal Karel, Fiala Václav

MPK: H05K 7/18

Značky: zadní

Text:

...vodítek, konektorů a třmenů ve dvou profilovaných nosnících a konektory zapájené V propoą jovací desce uáàzovat ze zadní strany rámu. Do třmenů navlače~ ných na špičky konektoru se zasouvají kabelové konektory. Zán roveň se využívá známého principu odnímání zadního rámu, který je výhodný pro snadnou manipulaci při montáži prvků, zkouěení a ostatních technologických postupech. V 1Zadní rám podle vynálezu bude dále popsán se zřetelem k...

Zařízení pro horizontální a vertikální nastavení směrové antény

Načítavanie...

Číslo patentu: 252427

Dátum: 17.09.1987

Autor: Nešpor Miroslav

MPK: H01Q 3/02

Značky: horizontální, antény, zařízení, vertikální, nastavení, smerove

Text:

...signálu pro individuální účastnícke stanice a podNa připojených výkresech je znázorněno zařízení pro horià.zontální a vertikální nastavení směrové antény menších rozměrů,kde na obr 1 je v axonometrickém pohledu znázorněno oříslušné zařízení S nosným členem antény tvořeným samostatným námem pro uchycení tělesa antény a na obr. 2 je v axonometrickém pohledu znázorněno zařízení s nosným členem tvořeným obŕubou antény, c.přičemž prodloužené...

Teplosměnný systém u zařízení pro vakuovou destilaci mazutu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252426

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zachoval Jiří, Navrátil Oldřich, Luťcha Josef, Konečný Zdeněk, Němčanský Jan

MPK: C10G 7/06, F28B 7/00, B01D 5/00...

Značky: systém, teplosměnný, zařízení, destilaci, vakuovou, mazutu

Text:

...na páté horké vedeni menši část výměniků, navazujici na výstup pátého horkého vedeni z výměniková soustavy, napojena na mazu 252426tove vedení svými trubkovýmí prostory, zatímco ostatní výměníky teže skupiny a výměníky ostatních skupín jsou na mazutové vedení napojený mezítrubkovýmí prostory. V dalším výhodnám provedení je v mazutovém vedení paralelné s jedním z výměníků zapojen další výměník. napojený na vedení spalínv konvekční části...

Zapojení pro detekci převýšení a poklesu střídavého signálu s časově závislou hysterezí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252425

Dátum: 17.09.1987

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: G01R 19/00, G01R 19/155, G01R 17/02...

Značky: detekci, střídavého, signálu, časově, poklesu, hysterézí, zapojení, převýšení, závislou

Text:

...vstup gg součtového členupg, přičemž výstup 13 druhého kompsrátoru 1 Je připojen na vstup 1 dru 252425ného nonostebilníno obvodu 1 s následným spouätěním, jeho invertovsný výstup 1 g jo přes druhý zpětnovszobní odpor 111 připojen na invortující vstup jg druhého komporátoru 1,přičemž neínvertovaný výstup 11 druhého monostsbilního obvodu 1 s následným spouětěním tvoŕídruhý výstup zapojení o současně je připojen na druhý vstup na ooučtového...

Způsob elektrochemické analýzy roztoků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252424

Dátum: 17.09.1987

Autor: Tenygl Jiří

MPK: G01N 27/06

Značky: elektrochemické, způsobu, způsob, roztoku, tohoto, analýzy, zařízení, provádění

Text:

...periodickou polarizecí k pozitivnimpotenciáhąm, kdy dojde k anodickému rozpouštěni vylončených amalgam.V případě silného znečištěni lze kontaminovanou rtut zcela odstranit tím, že se vytlačí z kapiláry do protékajicího analyzevaného roztoku. Z analyzbvaného roztoku se kontaminovaná rtut zas chytí v lapačí rtuti, který není na výkresy( znäzaprmän.V Zařízení k provádění způsobu podle vynálezu ,je schematícky i znázorněno na přiloženém výkreauä....

Ruční ovíječka tětiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 252423

Dátum: 17.09.1987

Autor: Švachouček Stanislav

MPK: F41B 5/00

Značky: ovíječka, ruční, tětiv

Text:

...je na jedné straně upraven v kepsu a opetřen vodíoím výřezem pro uložení cívky, přičemž na druhé straně je vytvořen vodioí žlábek e druhým vodieím otvorem v.místě ohybu e zároveňve střední části základního dílu je vytvořen první vodicí otvora napíneoí otvory. Výhody ruční ovíječky podle vynálezu spočívají v tom,že základní-díl je z jednoho kusu a je technologicky a výrobně nenáročný, přičemž vložení standertní cívky je jednoduché a není...