Archív za 1987 rok

Strana 106

4-X-3-benzyloxykarbonylmetyl-2-oxobenzotiazolíny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252502

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sutoris Viktor, Konečný Václav, Mikulášek Slavoj, Sekerka Vladimír

MPK: C07D 277/62

Značky: přípravy, spôsob, 4-x-3-benzyloxykarbonylmetyl-2-oxobenzotiazolíny

Text:

...SZN, Praha, 1977DNA - -RNA~»~L»- L auxím- ny pôsobia na posun iónovej rovnováhy sil,aktlvujú syntézu m-RNA, stimulujú syntézu enzýmov, modifikujú zloženie bunkových stien, ich zmäknutie a roztahovnanie bunky v dôsledku odvápnenia bunkových stien. Giberelíny pôsobia na syntézu nových RNA v jadre, syntézu bielkovín, enzýmov a aktivujú rast bunky. Cytokiníny bezprostredne vplývavjú na syntézu m-RNA a syntézu enzýmov, aktivujú rast...

Tepelne a svetelne stabilizovaná zmes na báze polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252501

Dátum: 17.09.1987

Autori: Göghová Marcela, Durmis Július, Karvaš Milan, Považancová Mária, Čaučík Pavol, Mašek Ján

MPK: C08K 5/52, C08L 23/12, C08K 5/34...

Značky: báze, polypropylénu, tepelně, stabilizovaná, světelné

Text:

...až 0,3 9/0 hmotnostného fosfibového antioxidantu všeobecného vzorca IA je acylový zvyšok odvodený od karboxylovej kyseliny s počtom uhlikov 0 až 18,alebo ich zmesí. Príslušná karboxylová kyselina je nesýtená, ale obsahuje aj nenasýtené zložky.Predmetná zmes má mimoriadnu tepelnú i svetelnú stabilitu a je možné ju použiť na prípravu. ktorýchkolvek výrobkov z polypropylénu včítane polypropylénových vláken. Okrem výhody v spracovatelskej tepelne...

Fungicidní a růst rostlin regulující prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252500

Dátum: 17.09.1987

Autori: Percival Albert, Green David

MPK: A01N 43/54, A01N 43/50, A01N 43/653...

Značky: regulující, fungicidní, růst, prostředek, rostlin

Text:

...se S výhodou používá organická báze, například pyrĺdin. Sloučeniny obecného vzorce V lze připravit reakcí sloučeniny obecného vzorce VIRl, R 3, R 4, R 5 a R 6 maji shora uvedený význam, s kyselinou ve vhodném rozpouštědle.Jako kyselina se s výhodou používá kyselina chlorovodíková a rozpouštědlem je účelně alkohol, například etanol.sloučeniny obecného vzorce VI je možno připravit reakci sloučenin obecného vzorce IV s isokyanátem obecného...

Způsob výroby 3-substituovaných 2-oxindolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252499

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kadin Saul

MPK: C07D 209/34

Značky: 3-substituovaných, výroby, způsob, 2-oxindolů

Text:

...výsledné soli se izolují bud filtrací, vysrážením nerozpouštědlem s následující filtraci, nebo odpařením rozpouštědla, nebo v případě vodných roztoku lyofilizací. Typickými solemi sloučenín obecného vzorce IV, které je možno vyrábět, jsou soli s primárními, sekundárnimi nebo terciárnimi Z aminy, soli s alkalickýmíkovy a solí s kovy alkalických zemin. Zvláště cenné jsou soliK výrobě soli je možno používat jak organické, tak anorqanická...

Způsob výroby 1,3-disubstituovaných 2-oxindolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252498

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kadin Saul

MPK: C07D 209/34

Značky: způsob, výroby, 1,3-disubstituovaných, 2-oxindolů

Text:

...smíšené anhydridy karboxylové a uhličité kyseliny. obecného vzorcepředstavuje objemnou nižší alkylovou skupinu, jako skupinu terc.buty 1 ovou, jakožkde R 6 znamená nižší alkylovou skupinu. Kromě toho je možno použít N-hydroxyimidestery (jako estery s N-hydroxysukcinimidem a N-hydroxyftalimidem), 4-nitrofenylestery, thiolestery (jako thiol-fenylestery) a 2,4,5-trichlorfenylestery, apod.Při reakci mezi sloučeninou obecného vzorce II a...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252497

Dátum: 17.09.1987

Autor: Duggan Angelika Joy

MPK: A01N 43/56

Značky: způsob, účinných, insekticidní, látek, prostředek, výroby

Text:

...2,2-difluor-1,3-benzodioxo-5-ylovou nebo 2,2,-dimethy 1 ~ 1,3-benzodioxol-5-ylovou skupinu,nebo 4-fenoxyfenylovou skupinu. V posledně zmíněném případě je Výhodné, znamená-li R 4 atom vodíku a R 5 představuje suhsfítuwnl V pcloze 4, zejména difluormethoxyskupipu.Muzi pyrnznliny podlh vynalozu, vykazujĺcí pozoruhodnou insekticidní účinnost, náležejí napříkladPředmětem vynálezu je insekticidni prostředek, vyznačujíci se tím, že jako účinnou...

Způsob výroby dichloridu acetyldikarnitinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252496

Dátum: 17.09.1987

Autor: Francia Giorgio

MPK: C07C 101/34

Značky: způsob, dichloridu, výroby, acetyldikarnitinu

Text:

...a u arrhytmií. L-acetyldikarnitin se také vyznačuje kardioprotektivnim účinkem proti poškozením srdce navozených použitím anthracyklinových protinádorových lěčiv. Dále, v důsledku svých velice příznivých farmakokynetických vlastností má produkt vyšší biologickou dostupnost, jejimž výsledkem je lepší účinek ve srovnání s jinými dostupnými léčivy.Dále náležejí do rozsahu vynálezu farmaceutické přípravky obsahující dichlorid...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů benzofuranalkylových a benzothiofenalkylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252495

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dunn James Patrick

MPK: C07D 307/78, C07D 333/52

Značky: benzofuranalkylových, nových, výroby, benzothiofenalkylových, způsob, derivátů, substituovaných, kyselin

Text:

...2-dimethylaminoethanol, 2-diethylaminoethanol, tromethamin, dicyklohexyamin,lysin, arginin, histidin, kofein, prokain, hydrabamin, cholin, betain, ethylendiamin, glukosamin, methylglukamin, thoebromin, puriny, piparazin, piperidin, n-ethylpiperidin, polyaminové pryskyřice a podobné bázické látky. Obzvláště výhodnými organickými bázemi jsou isopropylamin, diethylamin, ethanolamin, piperidin, tromethamin, dicyklohexylamin,...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů benzofuranalkylových a benzenthiofenalkylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252494

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dunn James Patrick

MPK: C07D 307/78, C07D 333/52

Značky: výroby, nových, kyselin, derivátů, benzofuranalkylových, substituovaných, benzenthiofenalkylových, způsob

Text:

...Apüsuhum, který popsal Winter a kol., Proc. Soc. Exp. Biol. Med. lll 544 až 547 (1962) a test s qranulomem za použití bavlněné pelety u krýsy způsobem, který popsa Meier a kol., Mxriuntín Q, 469 až 471 a modifikace těchto způsobů.Kromě toho so protínánčtlivá účinnost v určitých případech může hodnotit za použití adjuvant artritís testu, ktorý popsal Pearson, Proc. Soc. Exp. Biol. Med.) gł, 95 až 101 (1956). Jsou možné také zkoušky in...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů benzofuranalkylových a benzenthiofenalkylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252493

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dunn James Patrick

MPK: C07D 307/78, C07D 333/52

Značky: výroby, kyselin, derivátů, způsob, substituovaných, nových, benzofuranalkylových, benzenthiofenalkylových

Text:

...5 výhodou ve formě jednotkových dávek vhodných pro jednoduché podání přesných dávek. Farmaceutické prostředky mohou obsahovat běžné farmaceutické nosiče nebo excipienty a účinnou látku obecného vzorce I a kromě toho mohou obsahovat jiná medicinální činidla, farmaceutické prostředky, nosiče. šdjuvanty a podobné látky.Výhodným způsobem podávání ze shora uvedených způsobů je orální podání při běžněm denním dávkovacím režimu upraveném podle stupně...

Antidotický prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252492

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bauer Klaus, Bieringer Hermann, Heubach Günther

MPK: A01N 25/32, A01N 43/653

Značky: rostlin, ochraně, účinných, prostředek, výroby, látek, antidotický, způsob, kulturních

Text:

...jeden derivát 1,2,4-triazolu shora uvedeného a definovaného obecného vzorce I nebo jeho sůl upotřebitelnou v zemědělství,v případě, že X obeonému vzorci I znamená hydroxyskupinu.Dále uvedené sloučeniny obecného vzorce I nebyly dosud popsány a jsou tudiž nové. Jednáae o sloučeniny obecného vzorce I SŠ žN (I) OZ při stejném nebo různém významu představuje atom halogenu, nitroskupinu,kyanoskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252491

Dátum: 17.09.1987

Autori: Coker Geoffrey, Findlay John, Leighton Harry

MPK: C07D 279/28

Značky: výroby, způsob, fenothiazinu

Text:

...skupině.Když sloučeniny obecného vzorce I obsahují dvojnou vazbu v postraunim řetězci končicím karboxylovou skupinu, existují buâ v cis- nebo trans-isomerních formách (ve vztahu k aromatic kému kruhu). V rozsahu tohoto vynálezu jsou zahrnuty ísomery a isomernĺ směsi těchto sloučenin. Když RICO 2 skupina je v poloze trans k aromatickému kruhu.H obsahuje dvojnou vazbu výhodnými isomery jsou ty, kde karboxylováVýhodnými sloučeninami obecného...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252490

Dátum: 17.09.1987

Autori: Leighton Harry, Findlay John, Coker Geoffrey

MPK: C07D 279/28

Značky: výroby, fenothiazinu, způsob

Text:

...sloučenin vyrobitelných podle tohoto vynálezu a promethazinu ukazují, že na rozdíl od promethazinu,tyto sloučeniny (viz příklady sloučenin A a B) nepronikají snadno mozkem hlodavců.Způsob výroby sloučenin obecného vzorce spočíva podle vynálezu v tom, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce VR 2, R 3, R 4 a A mají výše uvedený význam aR 1 značí jednoduchou vazbu, nechá se reagovat s kyselinou malonovou nebo jejím esterem za vzniku...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252489

Dátum: 17.09.1987

Autori: Findlay John, Coker Geoffrey, Leighton Harry

MPK: C07D 279/28

Značky: výroby, fenothiazinu, způsob

Text:

...Sloučeniny obecného vzorce J mohou tvořit buč adiční soli nebo soli vzniklé z karboxylové skupiny. Výhodné jrnt adičnJ soli, avšak soli vzniklé z karboxylové skupiny mohou být zejména použity yŕj yrrvě odpom vídajících karboxylových sloučenin. Výhodné jsou farmaceutisky příjatelné so 1 iPro pnužiàĺ V lékařství by solí sloučenin obecného vzorce I měly být farmakoľoqicnr1 farmaceutický přijatelné, avšak farmaceuticky nepřijaLelná soii lze...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252488

Dátum: 17.09.1987

Autori: Findlay John, Leighton Harry, Coker Geoffrey

MPK: C07D 279/28

Značky: způsob, výroby, fenothiazinu

Text:

...Výhodné jsou farmaceuticky přijatelné soli.Pro použití v lékařstvi by soli sloučenin obecného vzorce I měly být farmakologicky i farmaceuticky přijatelné, avšak farmaceuticky nepřijatelné soli lze výhodné použit při přípravě volné aktivní sloučeniny nebo její farmaceuticky přijatelné solí a nejsou vyloučeny z rozsahu vynálezu. Taková farmakologicky a farmaceuticky přijatelné adiční soli zahrnují,aniž by na ně byly omezeny, soli odvozené od...

Pohon žací lišty, zejména pro jednoosé ručně vedené motorové sekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252487

Dátum: 17.09.1987

Autori: Klever Manfred, Rott Karl-heinz

MPK: A01D 34/30

Značky: zejména, vedené, sekačky, ručné, motorové, jednoosé, žací, lišty, pohon

Text:

...§. Pružná spojka Ě jako úhlově pohyblivé spojení mezi oběma větvemi 3, 3 hnacího hřídele 2 je výhodná pro svou malou stavební délku, protože v tomto případě mohou být obě vidlice lg, 35 krátké. obe větve Q, 4 hnacího hžídele g jsou opatřeny na volných koncích drážkováním gg, 13 k neotočenémuobě vidlice lg, gg jsou spolu spojeny kloubovými svorníky 5, které jsou zašroubovány do vnitřní vidlice 33 a jejichž dříky gg uvnitř vnější vidlice lg jsou...

Zariadenie na rozdelovanie lisovaných klietok pre gulkové ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 252486

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kapitán Miroslav

MPK: F16C 43/04

Značky: zariadenie, lisovaných, klietok, rozdeľovanie, gulkové, ložiska

Text:

...usporiadanim podľa vynálezu docieli sa toho, že klietky s radiálne von prečnievajúcimi guľovými prelismi dajú sa v závislosti na týchto prelisoch mechanizovane roztriedit do dvoch skupín so vzájomne opačnom orientáciou.Zariadenie na rozdeľovanie klietok podľa vynálezu je ďalej vysvetlené na jeho príkladnom prevedení, ktoré je achěmaticky znázornená na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený pôdorys klietky s radiälne...

Prostředek proti bakteriálním chorobám rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252485

Dátum: 17.09.1987

Autori: Ángyán Sándor, Sós József, Mármarosi Katalin, Rácz István, Szegoe András, Oros Gyula, Detre Tamás

MPK: A01N 43/08

Značky: prostředek, rostlin, proti, bakteriálním, chorobám

Text:

...michíganense u rajčete a Coxynebacterium nebraskaenae u kukuřice. Agrobacterium tumefaciens vyvoiává velké nádory na množícím materiálu různých druhů ovoce a vhmé révy a infikovaný materiál je nepoužítelný. Zvláště škodlivé jsou fythopathogenni bakterie z čeledi Erwinia, ktoré způsobují vlhkou hnilobu produktů při skladování, zejména produktů s vysokým obsahom vody a také poškozují množicĺ materiál, jako hlízy a cibule,tyto...

Herbicidní prostředek s prodlouženou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 252484

Dátum: 17.09.1987

Autori: Gimesi Antal, János Éva, Kovács Magda, Matolcsy György, Tüske Márton, Bordás Barna

MPK: A01N 25/22

Značky: herbicidní, prodlouženou, prostředek, účinnosti

Text:

...Dosud známé prostředky pro prodloužení působnosti herbicidních prostředků nesplňují však plně tyto požadavky praxe.Při výzkumu prostředků pro prodloužení působnosti herbicidních prostředků se zřetelem na jejich snadnější přípravu a vyšší účinnost ve srovnání s prostředky známymi ze stavu techniky se zjistilo, že shora uvedené požadavky dokonaleji splňují diaminomethany obecného vzorce III než prostředky pro prodloužení působnosti známé ze...

Způsob výroby krystalického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252483

Dátum: 17.09.1987

Autori: Robson Michael John, Crosby John

MPK: A01N 53/00, C07C 69/743

Značky: způsob, výroby, materiálů, krystalického

Text:

...množství krystalů každého isomeru. Produkt I je proto racemickou směsí. Tyto krystaly jsou jemné jehličky, které jak bylo uvedene výše, se pomalu vylučují i z koncentrovaných roztoků cyhalothrinu. Oddělování produktu filtrací je také pomalé vzhledem k tendenci jemných jehliček ucpávat filtr.Produkt II je charakterizován teplotou tání nad 47 °Cp běžně 48 až 50 QC. Tato forma krystaluje rychleji a krytaly jsou vzhledu rhomboidů i když ve...

Způsob imobilizace enzymu karboxypeptidázy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 252482

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kiss Aranka, Dala Erzsébet, Tetzli Árpád, Boross Lászlo, Szajáni Béla

MPK: C12N 11/08

Značky: způsob, imobilizace, karboxypeptidázy, enzymů

Text:

...ve formě amidu) mající Charakter gelu s alespoň 0,1 m ekv/9, s výhodou 2 až 8 m ekv/q funkčních karboxyskupin. Uvedené nosiče enzymu se mohou vyrábět o sobě známymi Způsoby.Funkční karboxyskupiny použitých nosičü enzymu se mohou o sobě známými způsoby zpracovánim s karbodíimidy aktivovat. Takto zpracované nosiče enzymu jsou vhodné pro vázání enzymu karboxypeptidázy B. Reakce se také může provádět za mirných podmínek (při teplotě O až 4...

Způsob výroby nových karbacyklinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252481

Dátum: 17.09.1987

Autori: Stürzebecher Claus-steffen, Haberey Martin, Radüchel Bernd, Skuballa Werner, Loge Olof, Nickolson Robert, Vorbrüggen Helmut

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, karbacyklinů, způsob, nových

Text:

...acylových ochranných skupin se provádí tak, že se sloučenina obecnéhó vzorce I o sobě známým způsobem nechá reagovat s derivátem karbcxylové kyseliny, jako je napříkladUvolnění funkčné obměněných hydroxylových skupin pro získání sloučeniny obecného vzorce I se provádí o sobě známými metodami. Napríklad se odštěpení etherových ochranných skupin provádí ve vodném roztoku organické kyseliny, jako je například kyselina octová,kyselina...

Způsob výroby 1,3-disubstituovaných 2-oxindolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252480

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kadin Saul

MPK: C07D 209/34

Značky: 1,3-disubstituovaných, 2-oxindolů, způsob, výroby

Text:

...produktem.Mezi typická použitelná rozpouštědla náležejí alifatické uhlovodíky, jako oktan- nonan,dekan a dekalin, aromatické uhlovodíky, jako benzen, chlorbenzen, toluen, xyleny a tetralin,chlorované uhlovcdíky, jako 1,2-dichlorethan, ethery, jako tetrahydrofuran dioxan, 1,2-dimethcxyethan a di-(2-methoxyethyl)ether, a polární aprotioká rozpouštědla, jako N,N-dimethy 1 formamid, N,N-dimethylacetamid, N-methylpyrrolídon a...

Samosvorné matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 252479

Dátum: 17.09.1987

Autor: Tramezzani Giancarlo

MPK: F16B 39/286

Značky: matice, samosvorné

Text:

...nevýhody vytvořením samosvorné matice uvedeného druhu, u níž je možno nečistoty, nahromaděné v drážkách nákružku během používání samo~ činně odstranit při odšroubování nebo po odšroubování matice, přičemž matice je dále opatřena nákružkem, který je stlačitelný ve větším rozsahu a může se tedy přizpůsobit většímu počtuPodstata vynálezu u shora uvedené samosvorné matice spočívá v tom,.že celková oblouková délka sousedních podélných drážek ve...

Způsob výroby retortovaných sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252478

Dátum: 17.09.1987

Autor: Morgan Allan

MPK: C09C 1/48

Značky: způsob, sazí, výroby, retortovaných

Text:

...ve středu přechodové zőny. Tak například v případě, kdy se vstřikování nástřikové suroviny provádí sondou, se provede modifikace uvedeného postupu tak, že sesonda vloží do první neboli primárni spalovací zóny, přičemž se nastřikovaná surovina vstřikuje do proudu plynných spalin radiálně směrem ven do tohoto proudu a takto vstřikovanásurovina vstupuje do proudu spalín o nižší rychlosti než je rychlost maximální.Skutečné místo nebo rovina, ve...

Způsob výroby retortovaných sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252477

Dátum: 17.09.1987

Autori: Simpkin Alan, Lee Kam

MPK: C09C 1/48

Značky: výroby, retortovaných, způsob, sazí

Text:

...vloží do první neboli primární spalovací zony, takže nástřiková su rovina vstupuje do proudu plynných spalín s nižší rychlostí než maximální.skutečně misto nebo rovina, ve které so nástřiková surovina nastřikuje do proudu plynných spalín s nižší rychlostí než je rychlost maximální se může značně měnit V závislosti na specifické kvalitě nebo druhu sazí, které se mají vyrobit.uvedenými plnými celistvými proudy neboli koherentními proudy se...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů benzofuranalkylových a benzenthiofenalkylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252476

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dunn James Patrick

MPK: C07D 307/78, C07D 333/52

Značky: kyselin, benzofuranalkylových, benzenthiofenalkylových, nových, substituovaných, výroby, derivátů, způsob

Text:

...fenylovou skupinu substituovanou nižší alkylsulfinylovou skupinou, mohou se sloučeniny obecného vzorce I připravovat bud v opticky aktivní formě racemických směsi. Pokud není jinak uvedene, jsou všechny popisované sloučeniny v racemické formě. Tím však není mínéno, že by byl vynález omezen na tuto racemickou formu, jsou vždy míněny také jednotlivé optické isomery sloučenin obecného vzorce I.Sloučeniny obecného vzorce I se popřípadě mohou...

Žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252475

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zweegers Petrus

MPK: A01D 34/66

Značky: stroj, žací

Text:

...volnými konci řezných nožů gg mezilehlých žacích ústrojí g, § roven přibližně polovině průměru kružnice opisované konci řeznýchnožů g vnějších žacích ústrojí g, 5. Velikost průřezu bubnů je tomu přizpůsobena. Žací 12 s přiměřenou velikosti.ústrojí mají dále podpěrnou pánevŽací ústrojí mohou být obvyklým způsobem poháněna převodovým mechanismem umístěnýmv dutém nosníku l tak, že sousedící žací ústrojí se otáčejí V opačném smyslu, což je V...

Způsob výroby 17-halogenthinylsteroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252474

Dátum: 17.09.1987

Autori: Wiechert Rudolf, Hofmeister Helmut, Laurent Henry, Annen Klaus

MPK: C07J 1/00

Značky: výroby, způsob, 17-halogenthinylsteroidů

Text:

...je zmíněn v US patentu č. 3 256 273.Sloučeníny vyrobitelné způsobem podle vynálezu mají farmaceuticky stejný směr účinku,jako strukturně analogické l 7-ethinylsteroidy. Tyto látky jsou dále cennými meziprodukty pro výrobu farmakologicky účinných steroídů, například těch, které jsou pcpsány V evropské patentové přihlášce č. B 3 109 753.0.Zvláště hodnotné produkty vyrobitelné způsobem podle vynálezu jsou sloučeniny...

Způsob vkládání válcových vysazovacích balíčků do nádoby a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252473

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mielke Johannes, Böttcher Günter, Evert Paul

MPK: A01G 9/10

Značky: válcových, nádoby, balíčků, vkládání, vysazovacích, zařízení, způsob, provádění

Text:

...doprsvniku 2 obr. 4, obr. 16 detaily sací hlavy zařízení z obr. 14,obr. t příčný řez sací hlavou podle obr. 16, obr. 18 a 19 Jednotlivé fáze pohybu sací hlavy podle obr. to, obr. 20 detaily emykedla k přemísĺování řady balíčka od sací hlavy do nádobky v zařízení podle obr. H, obr. 21 o 23 Jednotlivé fáze pohybu smykadla podle obr. 20, obr. 24 detaily zdvihocího ústrojí v zařízení podle obr. 14 a obr. 25 vylqvovmcí a dopravní ústrojí pro...

Způsob izolace enzymu karboxypeptidázy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 252472

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kiss Aranka, Szajáni Béla, Dala Erzsébet, Tetzli Árpád, Boross Lászlo

MPK: C12N 9/48

Značky: izolace, způsob, enzymů, karboxypeptidázy

Text:

...účelně při teplotě eo °c po dobu zo minut. Při tomto tepelněm zpracování se převážná část izolovaný enzym provázejících proteinú denaturuje. Denaturovaný protein vypadne z vodného roztoku ve formě sraženiny s velkým povrchem a pro své čeřicí působení strhne velkou část zbylých nečistot V roztoku. Tím se odstraní obtížné a nákladná příprava acetonického prášku pankreatu.značná část proteinových nečistot se vysráží po oddělení denaturovaných...

Způsob výroby farmaceutického prostředku s obsahem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252471

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sackler Richard, Halpern Alfred, Sackler Mortimer, Miller Ronald, Rackur Helmut, Sackler Raymond, Pinter Erwig

MPK: A61K 33/18

Značky: způsob, obsahem, farmaceutického, výroby, prostředků

Text:

...účinku je tohoto účinku dosaženo za neobvykle krátkou dobu přibližně 15 sec.zvláště výhodné jsou prostředky, vyrobené způsobem podle vynálezu, s obsahem polyvinylpyrrolidonu jako polymeru.Je velmi výhodné udržovat obsah celkového jodu V rozmezí 12 až 15 hmotnostních,vztaženo na polymer, a obsah titrovatelného jodu v rozmezí 9 až 12 hmotnostních, vztažemo na polymer. Dále je výhodné udržovat obsah oxidačního činidla V rozmezí 0,22, až...

Zařízení k výrobě tvarových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252470

Dátum: 17.09.1987

Autor: Munk Edmund

MPK: B29C 43/00

Značky: výrobe, dílů, tvarových, zařízení

Text:

...které mohou předcházet jedna.v druhou buä bezprostředně nebo při vražení rovné plochy. Lis v obr. 3 je znázorněn během postupuplnění, to znamená, že horní část A lisovacího nástroje, která je rovněž vytvořena ve tvarulisovaného tvarového dílu, se nalézá ve své horní koncové poloze.Během postupu plnění se dělič § lisované směsi nalězá mezi horní částí 3 lisovacího nástroje a spodní částí à lisovacího nástroje. U příkladu provedení,...

Způsob výroby 1-(alkylfenoxyaryl)-3-benzoylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252469

Dátum: 17.09.1987

Autori: Chou David Teh-wei, Cain Paul

MPK: A01N 47/34, C07C 127/22, C07C 157/12...

Značky: výroby, 1-(alkylfenoxyaryl)-3-benzoylmočovin, způsob

Text:

...se tento vynález týká nového způsobu výroby l-(alkylfenoxyaryl)-3-benzoylmočovin.Benzoylmočoviny vyrobitelné podle vynálezu se mohou vyjádřit obecným vzorcem IX a X navzájem nezávisle značí vodik, halogen, alkyl, halogenalkyl, polyhalogenalkyl,alkoxyskupinu nebo polyhalogenalkoxyskupinu, kde alkylová část každé skupiny obsahuje 1 až 4 atomy uhliku, Ý představuje kyslík nebo síru, m a n znamenaji 0 až 4, R 1 znamená vodik, halogen,...

Způsob odstraňování oxidů síry a jiných kyselých plynů z horkých spalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252468

Dátum: 17.09.1987

Autor: Bhatia Vinay

MPK: B01D 53/34

Značky: tohoto, horkých, provádění, kyselých, spalin, zařízení, jiných, oxidů, odstraňování, způsob, síry, způsobu, plynů

Text:

...horkých spalín se s výhodou dosáhne vedením horkých spalín skrze divergentní prstencovitou komokuželovou spodní část reakční zóny.Výhodné se rychlého snížení rychlosti horkých spalín dosáhne vedením horkých spalín skrze divergentní prstencovitou komokuželovou Spodní část reakční zôny mající vrcholovýúhel větší než 12 °, s výhodou v rozmezí 12 až 1200, ohzvláště výhodně v rozmezí 40 až 90 °.Výhodné je doba zdržení plynu v reakční zóně...

Samotvrdnoucí suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252467

Dátum: 17.09.1987

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: C04B 28/18

Značky: samotvrdnoucí, suspenze

Text:

...50 až 60 kg tohoto cementu na 1 m 3 vody, zatímco podle dosud známých tech nologických postupů je nezlytnľ loužít 150 až 160 kg tohoto cementu na 1 m 3 vody.Je však samozřejmě, že vynález se nijak neomezuje na samotvrdnoucí suspenze s minimąlnimi Obsahy cementu, a že množství cemcntu, která se pŕidává do suspenze, je určováno v zásade V závislosti na mechanické pevnosti, která se má dodat realizované části sLavebnihoTo však nic nemění na...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252466

Dátum: 17.09.1987

Autori: Coker Geoffrey, Findlay John Addison, Leighton Harry

MPK: C07D 279/28

Značky: výroby, fenothiazinu, způsob

Text:

...přijatelné soli.Všechny tyto soli spadají do rozsahu vynálezu. Taková farmakologicky a farmaceuticky přijatelné adiční soli zahrnuji soli odvozené od následujících kyselín kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina fosforečná, kyselina maleinová, kyselina salicylová, kyselina p-toluensulfonová, kyselina vinná, kyselina citronová, kyselina methansulfonová, kyselina mravenčí, kyselina malonová, kyselina...

Insekticidní a akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252465

Dátum: 17.09.1987

Autori: Crosby John, Robson Michael John

MPK: A01N 53/00

Značky: insekticidní, prostředek, akaricidní

Text:

...pak se tato může provést v kterémkolí vhodném rekrystalizačním rozpouštědle, například V rozpouštědle uvedeném výše jako rozpouštědlo použitelná při postupu podle vynálezu.Produkt se může vylučovat v jedné nebo ve dvou různých formách dále nazýganých jako produkt I a produkt II. Běžně se produkt 1 vylučuje pouze pomalu a doba nutná pro dosažení dostatočného výtěžku je s výhodou alespoň 7 až 15 dnů nebo i více. Produkt II se vylučuje...

Řídicí obvod synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252464

Dátum: 17.09.1987

Autor: Wiart Albert

MPK: H02P 5/40

Značky: synchronního, řídící, obvod, motorů

Text:

...Působenímindukčnoetí lg a L 1, které jsou magneticky spojený a které zajíštují přechod proudu z jednoho vinutí do druhého, vzrastá proud v indukčnosti l a zmenšuje se v indukčnosti g, kde252464 4 nakonec mizí, což působí vyřazení tyristor-u oscilátoru g z činnosti, takže zde naprotáká žádný proud.Vzhledem k tomu, že intenzit proudu procházejícího oscilátoru 2 o 1 zůstává působením indukčností 1 g o u konstantní, nevznikpjí v krouticím momentu...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252463

Dátum: 17.09.1987

Autori: Emonds-alt Xavier, Garcia Georges, Breliere Jean-claude

MPK: C07F 9/38

Značky: výroby, methylendifosfonové, kyseliny, derivátů, způsob

Text:

...vzorce III se bez jekt izolovánízavede skupina ~ĺCH 2)n~S-R 2. V případě, že 3 je rovno 0, nechá se sloučenína nhcov vzorce III reagovat 5 dísulfidem obecného vzorce IV v rozpouštědle použitém pro prípravu samotného sodného či draselného derivátu. Reakční teplota a reakčnĺ doba se značné mění v závislosti na použitých reakčních složkách. Reakční teplota je v rozmezí od 20 OC do teploty varu použitého rozpouštědla, zatímco doba trvání reakce...