Archív za 1987 rok

Strana 105

Zariadenie na laboratórne a malosériové leptanie dosiek plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252542

Dátum: 17.09.1987

Autori: Trnovec Stanislav, Kucej Ondrej, Ondruš Eduard, Sedlák František

MPK: H05K 3/00

Značky: malosériové, leptanie, dosiek, spojov, laboratórne, zariadenie, plošných

Text:

...rovnomerne ostrekované sústavou dýz, čím sa zabezpečuje rýchle a rovnomerné a tým aj kvalitné leptanie všetkých dosiek plošných spojov upevnených na upínacej doske.Na priložených obrázkoch je znázornenýpriklad vyhotovenia zariadenia podla vynálezu. Na obr. 1 je znázornený V reze čiastočný nárys zariadenia a na obr. 2 je znázornený V reze bokorys zariadenia. No obr. 3 je znázornený V reze detail nárysu zariadenia.Zariadenie pozostáva z...

Automatický stroj na opracovanie obrobkov počiatočnými operáciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252541

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dobrota Viktor, Dobrota Milan

MPK: B23Q 37/00

Značky: automatický, opracovanie, operáciami, obrobkov, stroj, počiatočnými

Text:

...nástrojov,pretože je vybavená veľkým počtom rezných britov. K úplnému opracovaniu svojich oboch strán absolvuje každý obrobokna otočnom stole dve obrátky, avšak s ohľadom na súčasné upnutie dvoch obrobkov v každom upínači, odoberie manipulátor z príslušného upínača, po každom delení otočného stola, jeden úplne opracovaný obrobok z oboch alebo viacej strán. Tým sa dosiahol vysoký výkon stroja.Príklad koncepčného usporiadania stroja je...

Hmota pre zhotovovanie predžíhaných žiarobetónových tvárnic v kombinácii s pyrostatovými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252540

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šilar Bohuslav, Kováč Michal

MPK: C04B 35/68

Značky: tvárnic, hmota, zhotovovanie, žiarobetónových, kombinácii, pyrostatovými, rúrkami, predžíhaných

Text:

...až 4,1 hmot. mikroplniva do 0,1 mm, 45 až 47 hmot. kameniva 0,1 až 1,6 mm, 24,5 až 25,5 0/0 hmot. kameniva 1,6 až 5,0 mm, 24,5 až 25,5 perc. hlinitanového cementu s konzistenciou tejto hmoty po zamiešani s vodou 19 až 21 sec., pri vodnom súčiniteli 0,48 až 0,50. Konzistencia vlhkej žiarobetónovej zmesi sa stanovuje ako čas, za ktorý vytečie zmes z konzistometrickej výlevky pri vibrácií a stanovuje sa podľa metodiky VÚHK NZ 72 6050-3-3....

Svorkovnicový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 252539

Dátum: 17.09.1987

Autor: Gahura Ján

MPK: H02K 5/04

Značky: svorkovnicový

Text:

...montáž vývodov vodičov a umožňuje natáčanie svorkovnicovej skrine po 90 °.Príklad vyhotovenia svorkovnicového krytu podla vynálezu je zobrazený na priložených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje pôdorysový pohlad svorkovnicového krytu bez svorkovnicového veka, obr. 2 znázorňuje svorkovnioový kryt v čiastočnom priečnom reze, obr. 3 zobrazuje svorkovnicový kryt v čiastočnom pozdĺžnom reze a obr. 4 zobrazuje detail drážky na priechodkovom hrdle...

Sposob čistenia výmenníkov při výrobe močovinoformaldehydových a fenolformaldehydových kondezátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252538

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kováč Jozef, Macko Robert, Vafek Oskár, Žedémyi Mikuláš, Mesarčík Gustáv

MPK: B08B 3/08

Značky: fenolformaldehydových, močovinoformaldehydových, výmenníkov, čistenia, kondezátov, výrobe, spôsob

Text:

...sa výmennik polieva vodou s, alebo bez prídavku alkálií tak, aby došlo k namäčaniu usadených nečistôt. Pôsobenim tepla dochádza k ďalším rokladnýní reakciám, ktoré sú charakteristické sfarbením usadených nečistôt do žlta až do červeno hneda. Týmto vznikajú zlúčeniny miešateľné s vodou a po takejto príprave výmenníka sa uskutoční čistenie tlakovou vodou, svýhodou použitím vysokotlakého čerpadla. sTýmto spôsobom je možné vyčistiť výmenník až...

Inaktivovaná vakcína proti neonatálnej kolihnačke teliat

Načítavanie...

Číslo patentu: 252537

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šnirc Július, Mikula Ivan, Tkáčik Juraj

MPK: A61K 39/108

Značky: inaktivovaná, kolihnačke, teliat, vakcína, neonatálnej, proti

Text:

...čo do produkcie adherečnýclí antigénov bola použitá manózorezistentna hemaglutmácia. Pre charakteristiku kvalitatívnej fázy rastu bola autormi použitá skličková aglutinácia BRUSH BORDER test a rast na Simons-citrátovom agare s adonitom.Pre zaistenie pozitivity V týchto reakciách autori vyvinuli nový druh produkčného média nasledujúceho zloženiadihydrát 0,004 g Síran horečnatý heptahydrát 0,10 g Chlorid železitý sextahydrát 0,000135 g Chlorid...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252536

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jaško Ján, Sidor Karol, Gažák Lubomír, Buday Jozef

MPK: H02P 5/50

Značky: signálu, rychlostí, zapojenie, otáčania, fázového, rotora, uhlovej, výstupného, veľkosti, meniča, vyhodnocovanie

Text:

...podľa predmetu vynálezu je možné jednoducho ovplyvňovať vlastnosti zapojenia, ktoré má vlastnosti regulačného obvodu a súčasne vyžaduje menší počet aktívnych prvkov ako s použitím číslicových obvodov pri súčasnej situácii V súčiastkovej základni V ČSSR.Príklad zapojenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z zového meniča 1, ktorého výstup je pripojený na vstup fázového komparátora 4,...

Zariadenie na orientáciu súčiastok tvaru krúžkov s odstupňovanými vnútornými priemermi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252535

Dátum: 17.09.1987

Autor: Bulík Jozef

MPK: B23Q 7/12

Značky: krúžkov, vnútornými, súčiastok, tvaru, orientáciu, priemermi, odstupňovanými, zariadenie

Text:

...malých rozdíeloch priemerov orientovaných súčiastok.Zariadenie ria orientáciu súčiastok tvaru krúžkov s oidstupňovanými vnútornými priemermi je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je ąnakreslené zariadenie pri pohľade zhora, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou B~B z obr. 1.Zariadenie na orientáciu súčiastok tvaru krúžkov s odstupñovanými vnútornými priemermi pozostáva...

Zariadenie na delenie syntetických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252534

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lukačik Peter, Lošonský Štefan, Lietava Ján, Bigoš Ján

MPK: B26D 1/01, B23K 7/02

Značky: zariadenie, materiálov, syntetických, delenie

Text:

...za sebou na nosnej konštrukcii súčasťou, ktorej je deliaca rovina.Vyhodou tohoto zariadenia na delenie syntetických materiálov je najmä v univerzálnosti použitia pre všetky druhy delených syntetických materiálov. Ďalšou výhodou je jednoduchosť konštrukcie, .nizka hmotnost a. premiestniteľnosť zariadenia. Zariadeniesi nevyžaduje žiadne zvýšené nároky na údržbu. Pracuje bezporuchove pričom manipulácia s ním je bezpečná a jednoduchá....

Zariadenie na čistenie a nanášanie náteru na vonkajší povrch otáčajúcej sa rúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 252533

Dátum: 17.09.1987

Autor: Repatý Jozef

MPK: B05D 3/12, B05C 9/10, F16L 9/06...

Značky: zariadenie, rúry, čistenie, otáčajúcej, vonkajší, nátěrů, povrch, nanášanie

Text:

...rúru, pričom oba agregáty sú pružinami tlačené na doraz kowlečiek na rúru.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje v tesnom slede za čistiacim nástrojom prevádzať nanášanie náteru, pričom priečny po H 1hyb iagregátov odvodený z priečneho výkmitu-Iotáčajúcej sa rúry zaisťuje rovnomerné očistenie povrchu rúry a rovnomerné nanesenie náteru aj na nerovné rúry.Účinok zariadenia podľa vynálezu pozostáva v tom, že sa doba potrebná k očisteniu a naneseniu...

Vtokový systém vstrekovacej formy, najmä pre plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252532

Dátum: 17.09.1987

Autor: Hegyi Juraj

MPK: B29C 45/27

Značky: hmoty, plastické, vtokový, systém, vstrekovacej, formy, najmä

Text:

...a energetických nákladov plastov. Potlačenĺm orientácie plniva sa zmenší ćlnlzrů-tľüpĺa zmrštenia, čo má vplyv na zvýšenie presnosti výstreku.Na pripojených výkresoch je znázornenýpríklad prevedenia Vtokového- systému podla vynálezu, kde na obr. 1 je priečny rez vtiokového systému Vstrekovacej formy, na obr. 2 je pôdorys vtowkvového systému, kde1/3 D a na obr. 3 je pôdorys. Vtokového systému, kde R z 1/4 D. Hlavný Vtokový kanál 1 vytvorený...

Synchronizačný radiaci mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 252531

Dátum: 17.09.1987

Autor: Lovíšek Peter

MPK: F16H 15/04

Značky: mechanizmus, synchronizačný, radiaci

Text:

...,náboje a čelo ozubeného kolesa sú vsunuté podložky pre vymedzenie axiálneho pohybu celku vonkajšieho kužeľa na hodnotu 0,1 až 0,3 mm.Výhoda tohto synchronizačného radiaceho mechanizmu je v tom, že umožňuje jednoduchú prestavbu nesynchronizovauej prevodovky na synchronizovanú pri použití nezmenených kolies, bez potreby špeciálneho náradia a prípravkov z hladiska montáže. Montáž prvkov synchronizačného radiaceho mechanizmu do prevodovky spočíva...

Zariadenie na elektrochemický popis kruhových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252530

Dátum: 17.09.1987

Autori: Berger Ján, Kocúr Jozef

MPK: B41M 5/20

Značky: elektrochemický, kruhových, zariadenie, súčiastok, popis

Text:

...V popisovacej hlave 1. V hlave je nalisovaný krúžok 4, kiorý vystreďuje šablónu 2 a po obvode má drážky na prívod a odvod elekirolyiu. Popisovanie ložísk na zariadení pre elektechnickej kontrole. Popis sa prevádza na trochemický popis je ďalšia operácia po uvedenom zariadeni za pomoci elektrolytu,el. prúdu a popisovacej šablóny. PopisovaciIa hlava 1 na elektrochemiký popis sa nachádza nad poplsovaným ložiskom 29. Ložisko 20 sa položí...

Prestavitelné upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252529

Dátum: 17.09.1987

Autor: Polák Martin

MPK: B23Q 1/08

Značky: přestavitelné, upínacie, zariadenie

Text:

...polohu. V druhej furnkčnej polohe II, tretej funkčnej polohe III a štvrtej funkčtnej polohe IV je hlavná os iolbrohku 3 v osi pracovného vretena 11, pričom sa postupne kartáčujú jednotlivé základné valcové časti 31 obrobku 3. Pri prichode praoovného vretena 11 do piatej funkčnej polohy V nabehne .nábehová klaudička 56 na oblúkovitú narážku 83 na fréme kvartáöovaciehr) stroja 8, pričom dvojramenlná páka 5 vykoná axiálny posuv posúvacieho...

Popisovacia hlavica pre bezdeformačný elektrochemický popis s rovnomerným rozvádzaním elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252528

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sulovský Jaroslav, Sako Alexander

MPK: B41M 5/20

Značky: elektrolytu, popisovacia, hlavica, elektrochemický, bezdeformačný, popis, rozvádzaním, rovnomerným

Text:

...sú odstránené porpisovacou hlavicou pre bezdefnormačně elektrochemické popisovanie s rovno merným rozvádzaním elektrolytu, pričompodstatnou je také prevedenie, že medzi popisovacou šablónolu a plochou elektródou je vložené rozvádzacie sitko elektrolytu z nevodivého materiálu, pričom v telese hlavice je vytvorený kianalik pre votdvádzanie prebytočného elektrolytu.Toto zariadenie je konštrukčne a výrobne jednoduché a zaručuje vysokú...

Tepelne a oxidačne stabilná prísada do mazacích olejov pre prevodové mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252527

Dátum: 17.09.1987

Autori: Štaňko Nikolaj, Nádvorník František, Hrabovecký Imrich, Bačovský Milan

MPK: C10N 40/04, C09K 15/04, C10M 141/00...

Značky: převodové, olejov, mechanizmy, stabilná, mazacích, oxidačne, tepelně, prísada

Text:

...alebo derivát močnoviaiy, alebo skupina -«CH 2 OH, kde n je 2 alebo 3, pričom na 1 atóm fosforu pripadá najmenej 0,5 IIlIOlu skupín ~~CH 20 H a kov v soli dialkylesteru ditiofosforečnej kyseliny je výhodne zinok.Prísada dalej môže obsahovat najviac 40 hmot. orga-nickej zlúčeniny síry typu sulfidov, dísulfidov a sírených alkénov s obsahom síry do 50 hmot. 0/0.V prísade prítomné soli dialkylesterov iditioůosforečnej kyseliny sa...

Hmota pre výrobu nepriezvučných fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252526

Dátum: 17.09.1987

Autori: Blaho Tomáš, Prochászka Jozef, Nánási Tibor, Zajac Jozef, Klamka Eduard, Kozempel Štefan, Kovács Vojtěch, Markuš Štefan

MPK: C08L 95/00

Značky: nepriezvučných, hmota, výrobu, fólií

Text:

...nepriezvučnosti v porovnatellnom f-rekvenčnom a tepeln-om rozsahu pri súčasnom dosiahnutí dostatočne velkého súčinu strabového súčinitela a dynamického modulu pružmosti a možnosti tepelného tvarovania.Ďalšou výhodou hmoty pre výrobu nepriezvučných fólií podľa výnálezu je široká možnosť úpravy jej zloženia za účelom získania vhodných užitkových a konštrukčne-technických vlastností konečného prevedenia výrobkov.Tlmiaca fólia vyrobená z hmoty...

Zariadenie na vstrekovanie dvoch termoplastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252525

Dátum: 17.09.1987

Autori: Nyíri Pavel, Vavrovič Ernest, Dubina Štefan, Šulo Štefan

MPK: B29C 45/03

Značky: zariadenie, termoplastických, vstrekovanie, dvoch, materiálov

Text:

...valcový otvor (obr. 2, V ktorom je posuvné uložená tryska 4 opatrená stredovou príruhou 43. Pre stredovú prírubu 43 je v nosnom puzdre 3 vytvorený vodiaci otvor 33, na ktorý je napojený privodový kanál. 31 prvej vstrekovacej jednotky 1. Tryska 4 je v nosnom puzdre 3 zaistené puzdrovou maticou 34, ktorej jedna čelná stena je upravená proti stredovej prírube 43 trysky 4. Na vyčnievajúcom konci trysky 4 je uložená dorazová matica 35....

Sposob výroby n-alkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252524

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hlinšťák Karol, Bajús Martin, Kopernický Ivan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Baxa Jozef

MPK: C10G 73/02

Značky: spôsob, výroby, n-alkánov

Text:

...druhu a aktivity katalyzátora, tak aj požadovanej hĺbky hydrokrakovania ulíľovoçiíkových surovín. Pracovat možno pri teplotách. 290 až 500 °C, ale obvykle itajvhodnejšia je teplota V rozsahu 380 až 430 °C.Hydrokrakovecie katalyzátory sú najčastejšie na báze kovov alebo zlúčením VI. a. VIII. skupiny periodického systému prvkov,spravidla na kyslých nosičoch, ako je alumina, hlinitokreníičiiany prírodné, ale najmä syntetické, ďalej oxidy...

Zabezpečovacie zariadenie žeriava

Načítavanie...

Číslo patentu: 252523

Dátum: 17.09.1987

Autori: Krištof Emil, Benčík Juraj, Šlesár Ján

MPK: B66C 9/18

Značky: zariadenie, žeriava, zabezpečovacie

Text:

...žeriavovej dráhe .a chráni tak samotný žeri-av proti spadnutiu v prípade tlakovej vlny alebo prudkom otrase.Na priloženom výkrese je znázornený príklad prevedenia zabezpečovacieho zariade 4nia žeriava podľa vynálezu, ktoré je nakreslené V naryse V člastočnom reze, pričom priečnik žeriavového mosta, pojazdové koleso a žeriavova dráha sú nakreslené tenkými čiarami.Zabezpečovacie zariadenie žeriava podľa vynálezu pozostáva z dvoch...

Zariadenie na tlmenie spätného rázu naklápaných brzdných lamiel brzdy mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252522

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav, Ilanovský Ivan

MPK: B30B 15/10

Značky: spätného, lamiel, naklápaných, brzdy, brzdných, mechanického, zariadenie, tlmenie, rázů

Text:

...vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že spätný -ráz uvyvolaný pružinaani zachytáva-ücimi brzdný moment brzdných lamiel je prenášaný prostredníctvom opierky pod výčnelkami brzdných lamiel na tlmiace pružiny podopreté podložkou a maticou, pri 4čom celý tento reťazec je nasunutý na tŕň prechádzajúci pomedzi výčnelky brzdných lamiel a uchytený o ram stroja.Tým dochádza ku kľudnému chodu celého zariadenia, predlženiu životnosti celeho uzla a...

Zariadenie na kontinuálne meranie tažných síl při tahaní ocelových drotov v emulznom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252521

Dátum: 17.09.1987

Autori: Plášek Bohumil, Miklošík František, Surgoš Miroslav

MPK: B21C 1/04

Značky: zariadenie, oceľových, emulznom, prostředí, meranie, kontinuálně, tažných, drôtov, tahaní

Text:

...sadu a tým i zminimalizovať spotrebu elektrickej energie v ťažnej jednotke. Uvedené nedostatky týchto skúšobných zariadeni sú odstránené zariadením, na kontinuálne meranie ťažných sil pri ťahani oceľových drôtovw emulznom prostredi podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že namiesto pevného spojenia držiaka prievlakov ku konzole tažnej jednotky drôtoťahu je držiak prievlakovpripevnený k otočnej novnoramennej páke,ktorá je...

Zariadenie pre oddelovanie a podávanie elektronických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252520

Dátum: 17.09.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B23Q 7/02

Značky: elektronických, súčiastok, oddeľovanie, podávanie, zariadenie

Text:

...uvedený technický problém rieši zariadenie podla vynálezu ktorého podstatou je, že oddelovač je tvorený dvomi vedla seba prestaviteľne uloženými kotúčmi. Obvod kotúčov je opatrený súosimi drážkami. Medzi prednými sklzmi a kotúčml je vy 4tvorená medzera, ktorej rozmer je menší ako priemer vývodu elektrotechnickej súčiastky.Zariadenim podľa vynálezu sa docieli spoľahlivé oddelenie a podanie elektronickej súčiastky bez nebezpečie jej...

Orientovací mechanismus súčiastok, najmä vodiacich rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252519

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kollár Jaroslav

MPK: B65G 47/18, B23Q 7/08

Značky: najmä, mechanismus, vodiacich, orientovací, rúrok, súčiastok

Text:

...je vyrobený z bežných dostupných materiálov.Orientovací mechanizmus súčiastok, najmä vodiacich rúrok, je zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený mechanizmus v bogkoryse, na obr. 2 je nakresiený pohľad S z obr. 1, na obr. 3je nakreslená orientovaná súčiastka, na obr. 4 je nakreslená časť sklzu s orientovanou súčiastkou a na obr. 5 je nakreslená časť sklzu s orientovanou súčiastkuou v inej polohe.Orientovací...

4-(3-Alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymetyl)fenylalkylketóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252518

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kozlovský Ján, Dingová Anna, Borovanský Alois, Čižmáriková Ružena

MPK: C07C 91/10, C07C 97/10

Značky: 4-(3-alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymetyl)fenylalkylketóny, přípravy, spôsob

Text:

...vytrepe do éteru. Po vysušení bzv. síran-om horečnatým sa z filtrátu pridaním éteríckěho roztoku kyseliny fumarovej vylúči furnarát, ktorý sa prekryštalizuje z etylacetátu t. t. 164-165 °C.ÍČ vas coo Cm-ĺK roz-toľku 0,08 mólu 4-2,3-epoxyąp~ro|poxy-3-allyloxymetylfenyletylketónu V 100 ml etylalkoholu sa pridá 0,016 mólu izopropylamínu. Reakčná zmes sa zahrieva 3 hodiny pri teplote 30 °C a 4 hodiny pri teplote varu reakčnej zmesi. Po ukončení...

Nosný prvok prísavky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252517

Dátum: 17.09.1987

Autori: Korecký Vladimír, Chropeň Igor

MPK: B65H 3/08

Značky: prvok, nosný, prísavky

Text:

...uchopovacej schopnosti prísavky pri manipulovaní s predmetmi, ktorých povrch je nerovný, pričom použité technické prostriedky sú velmi jednoduché.Príkladné vyhotovenie vynálezu je schematicky znázornené na priloženom výkrese v náryse.valca je polgulovou skrutkou 12 pripevnený horný tanier 10, ku ktorému je štyrmi upínacími skrutkami 11 pripojený ohybný záves 9, tvorený štyrmi ploohými usňovými pásmi, rovnomerne rozloženými po obvode...

Spomalujúca prísada do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252516

Dátum: 17.09.1987

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 40/00

Značky: zmesí, cementových, prísada, spomalujúca

Text:

...s inými látkami, napríklad s močovinou, kde je možné vo viýslednvom produkte s obsahom voľného formaldehydu vyhriatim na teplotu 60 až 80 °C pridaním hydroxidu vápenatého previesť formaldehyd na jeho kondenzát, a tým vyrobiť žiadaný spuomalovač Čs. A 0 181 444/1977/ alebo z produktov zachytávaniia a likvidácie plynulého alebo kvapalného formaldehydu z exhalátov Čs A 0 181 471Pri príprave kondenzátov je výhodnejšie použitie hydroxidu...

Pohyblivá zvarová podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252515

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zámečník Ján

MPK: B23K 37/00

Značky: zvarová, podložka, pohyblivá

Text:

...stroju, pričom horná hlavica je opatrenâ vstupom a výstupom chladiaceho systému, ktorý prechádza cez prietokový nosník a výmennú prítlačnú lištu.zavedením pohyblivej zvarovej podložky rozšíri sa oblasť použitia zvárania pod travivom tam, kde sa doposial této metóda neda 4la využívať, kde nebola možnosť formovania a podloženia koreňovej časti zvaru, napríklad v nosníkoch, nádobách, rúrach a pod.,ďalej kvalitatívne ovplyvňuje u metódy...

Diskový navíjací bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 252514

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kašpar Peter

MPK: B66D 1/30

Značky: diskový, bubon, navíjací

Text:

...je u drážok pracovných n-násobok, najmenej však dvojnásobok priemeru lana a u drážok pomocných sa mení priamo lineárne od veľkosti priemeru lana po n-näsobok priemeru lana,pričom v stenách, ktoré oddelujú drážky pracovné od drážok pomocných, sú priechodzie výrezy.Výhoda vynálezu spočíva V tom, že rýchlosť navíjanla lana na navíjaci bubon je síce nestála, no pulzuje s výkyvmi okolo hod 4noty, ktorá je konštantné počas celého procesu...

Mechanizmus ovládania zubovej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252513

Dátum: 17.09.1987

Autori: Gostanian Edward, Kolembus František, Masár Ľubomír, Slížik Pavol

MPK: B60K 23/02

Značky: spojky, zubovej, mechanizmus, ovládania

Text:

...ovládania sa nezvyšuje Konštrukčná, výrob 4ná a finančná náročnosť zariadenia a pôvodné rozmery pohonu nerlarastajú.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad prevedenia mechanizmu ovládania zubovej spojky podľa vynálezu, kde je na obr. 1 čiastočný pozdlžny rez mechanizmom núdzověho ovládania v zapnutom stave, na obr. 2 detail A z obr. 1 pri zapnutej spojke,na obr. 3 detail A z obr. 1 pri vypnutej spojke, na obr. 4 detail A z obr. 1...

Pružný elektromechanický nárazníkový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252512

Dátum: 17.09.1987

Autor: Putera Vladimír

MPK: B66F 17/00

Značky: elektromechanický, nárazníkový, pružný, snímač

Text:

...pričom spĺňajú všetky funkčné požiadavky a sú relatívne výrobné nenáročné. Operąné plochy na koncových zvierkach orientované do V zabezpečujú predohnutý tvar nárazníkového ikontaktného pásu. Stredná zvierka U drží nárazník vo vodorovnej polohe.Príklad vyhotovenia pružného elektromachanického náraznikového snímača podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje pôdorysný pohlad na snímač ako celok »a obr. 2 detailný rez...

Nábytková úchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252511

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kramarik Marian

MPK: A47B 95/02

Značky: úchytka, nábytková

Text:

...nachádza zátka pevne spojená s pridržiavačom, ktorá po vychýlení umožní uchopiť dvere. Pridržiavač je pevne alebo »otočne spojený s dverami..Prednostou navrhovaného riešenia je, že nábytková úchytka sa nachádza v rovine dverí a nevystupuje do obytného priestoru. Nepôsobí neesteticky, nakoľko je súčasťoucelej plochy dverí a nesie ich štruktúru. Zátka môže byt farebne odlišná od ostatnej plochy dverí, čim pôsobí zaujimavo a upozorňuje na...

Zariadenie na skúšobné zatažovanie konštrukcií statickým tahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252510

Dátum: 17.09.1987

Autori: Nagy Peter, Pacala Jozef, Lecký Pavel

MPK: G01M 19/00

Značky: tahom, zaťažovanie, skúšobné, konštrukcií, zariadenie, statickým

Text:

...Piesty vytvárajú dvojice nad sebou rozmiestnených komôr pre vzduchové vaky. Komory sú posuvne uložené v pevne ukotvenom nosníku a zaťažovaný dielec zavesený na závesnom nose je pripevnený upínacimi prvkami o upínaciu dosku.Zariadenie podľa vynálezu je pokrokové tým, že je schopné vyvodiť pomerne veľké zaťažovacie sily, ľahko a vo veľkom rozsahuplynule regulovateľné. Pritom pre vyvodenie i extrémne veľkých zaťažovacích sil sa spotrebuje...

Ovládacie zariadenie rotačných zapichovacích, či plánovacích hláv

Načítavanie...

Číslo patentu: 252509

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 1/08

Značky: ovládacie, hláv, zapichovacích, rotačných, plánovacích, zariadenie

Text:

...Na náho vých koncoch 9 predĺžených vretien 18 jeprostredníctvom valivých ložísk 1 OĎOČIIG upevnené skriňa 7 ovládania a v dutine 21 predĺženého vretena 18 je posuvné uložené ovládacie ťahadlo B, ktorého jeden koniec je pevne spojený s ovládacou hlavicou 17 a druhý koniec je prostredníctvom axiálneho ložiska 2 otočne votknutý do priečnika 12,ktorý je upevnený na osadení 3 diferenciálneho piesta 14, pričomna priečniku 1.2 alebo osadení 3...

Kombinovaný ovládací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 252508

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 5/22

Značky: válec, ovládací, kombinovaný

Text:

...je hlava pracovnej piestníce vysunutá v strednej polohe, obr. 2 nárysný pohlad na hlavu pracovnej piestníce v krajnej zasunutej polohe a obr. 3 nárysný pohľad na hlavu pracovnej piestníce v krajnej vysunutej polohe. Kombínovaný ovládací valec pozostáva z pracovného valca 6, v ktorom sú uložené pracovný piest 16, ako aj pracovná piestnica 17. Táto je opatrená na jednom konci hlavou 2 s Tľdrážkoit 13 pre T-hlavu 1 ovládacieho ťahadla 12...

Navíjacie zariadenie s regulátorom a ochranou proti pretaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252507

Dátum: 17.09.1987

Autor: Bakoš Ján

MPK: B66D 1/58

Značky: ochranou, navíjacie, zariadenie, proti, preťaženiu, regulátorom

Text:

...v takomto prevedení si nevyžaduje žiadne zásahy obsluhy do jeho výkonovej časti a svojim konštrukčným prevedením zabraňuje pretažovaniu a zabezpečuje bezpečnost pri praci.Na pripojených výkresoch je znázornená navíjacie zariadenie s regulátorom, kde naobr. 1 je schemíaticky znázornené prevedenie navíjacieho zariadenia s regulátorom a na obr. 2 je planétový prevod pre pohon bubna navijaka zabezpečujúci ochranu.Pre pohon stroja je...

Zariadenie pre zmenu polohy palivovej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: 252506

Dátum: 17.09.1987

Autori: Valo Jozef, Krajčí Ľudovít

MPK: G21C 19/19

Značky: kazety, polohy, palivovej, změnu, zariadenie

Text:

...s vyhorenou kazetou je táto pod hladinou vody v bazéne, čim je zachovaná radiačná bezpečnost. Za výhodu je možné pokladať i to, že v prípade zlyhania zariadenia pád meranej kazety je tlmený hydraulikou a rýchlosť pádu sa rovná pracovnej rýchlosti posunu kazety. Nastavenie maximálnej hornej polohy palivovej kazety je~~ zaistené bezpečnostnými otvormi vvo vodiacej rúre kazety.,Na prľpňjenom výkrese je schematioké zo brazenie princípu...

Zariadenie na meranie a indikáciu preklzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252505

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šabík Ján, Chlebec Ladislav

MPK: G01P 3/56

Značky: indikáciu, zariadenie, preklzu, meranie

Text:

...otáčok hnaného kolesa je pri pojený na vratný čítač z hodnoty 100, ktorý je dalej pripojený na pamäť, a že snímač otáčok hnacieho kolesa je pripojený 11 a čítač do hodnoty 100, na ktorý naväzuje derivačný člen pripojený svojim prvým výstupom na pamät a druhým výstupom na vratný čítač.Zariadenie na meranie a indikáciu preklzu podľa vynálezu poskytuje nepretržite informácie o kvalite prenosu ťažnej sily kolies na pôdu, cestu a. pod....

Napojenie jednoplášťovej plochej strešnej konštrukcie na atiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252504

Dátum: 17.09.1987

Autor: Miklánek Ján

MPK: E04D 13/14

Značky: strešnej, konštrukcie, napojenie, atiku, plochej, jednoplášťovej

Text:

...ramien, napojené na odvetrávtací systém vrchnej tepelnoizolačnej vrstvy, umožňujú súvisle po obvode oudvetrávať aj oblast napojenia strešnej konštrukcie na etiku. Vpísaním priečneho profilu dielca do štvorstranného rovnobežnostena sa dosiahne naklonenie vertikálnehuo ramená k atikám, čím je dielec dobre použiteľný pre rôzne sklony striech a zároveň má dobrú skladobnost pri preprave, a to oblúkmi proti sebe, pričom sklon ramien podporený ich...

Prostriedok na reguláciu rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 252503

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mikulášek Slavoj, Sutoris Viktor, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Hýblová Oľga

MPK: A01N 43/78

Značky: reguláciu, prostriedok, rastu, rastlín

Text:

...cyklohexán, živočíšne a rastlinné oleje, mastné kyseliny, estery mastných kyselín a podobné nosiče.Ako pevné nosiče sa vždy rozumeju il, kaolín, mastek, kremelina, oxid kremičitý, uhličitaąn vápenatý, montmorillonit, bentonit, žiVec, kremeň, oxid hlinitý, piliny.Ako emulgátory alebo dispergačné činidlá sa používajú povrchovo aktívne látky. Povrchovo aktívne látky zahŕňajú anionové,katiónové, neión-ové a amfoterné povrchovo aktívne...