Archív za 1987 rok

Strana 104

Mechanismus pro ovládání servoplošky kormidla letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252582

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Kolačný Jiří

MPK: B64C 13/30

Značky: mechanismus, servoplošky, ovládání, letounu, kormidla

Text:

...v tělese kormidla, přičemž třetí rameno tříramenné páky je opatřeno na svém konci vodicím elementem,uloženým ve vodítku s proměnnou šířkou, vytvořeném na druhé pács, upevněné otočně na kormidle,jejíž rameno je spojeno s ovládací vzpěrou, uchycenou v tělese kormidla.Výhodou navrhovaného řešení je možnost při maxímálním zjednodušení konstrukce splnit všechny požadavky na funkci servokompenzátoru včetně blokování výchylky servoplošky při...

Zařízení k automatické výměně rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252581

Dátum: 17.09.1987

Autori: Skočovský Miloš, Malec Miroslav, Balšík Josef, Karmazín Antonín

MPK: B23Q 7/05

Značky: součástí, výměně, rotačních, automatické, zařízení

Text:

...základního tělesa ł, v němž jsou vedle sebe otočné uloženy dva rovnoběžné hřídele 3, g, na jejichž letmých koncích jsouupevněny objimky 3, 5. Na prvním hřideli g je uložena nakládací objímka É opatřená ozubem § a na druhém hřídeli g je uložena vyhazovací objímka Q, opatřená vidlicí 1. Oba hřídele 3,3 jsou opatřeny excentrickými čepy g, g, které jsou uloženy v okáoh táhla lg, čímž je vytvořena mechanická vazba mezi oběma hřídeli g, 3. Hřídele...

Způsob přípravy vitaminu D3

Načítavanie...

Číslo patentu: 252580

Dátum: 17.09.1987

Autori: Luňák Stanislav, Kotyk Milan, Hrdina Radim, Kalhousová Marta, Královský Josef, Beštová Jana, Fuka Viktor, Nepraš Miloš, Titz Miloš

MPK: C07C 172/00

Značky: způsob, přípravy, vitamínu

Text:

...i vitamínu a 22 previtaminu).Na základě studia termických rovnováh previtaminřš vitamin bylo nyní zjištěno, že kinetickým řizením procesu lze za únosně dlouhou dobu dosáhnout výrazně lepšího poměru vitamínu ku previtaminu.Postup založený na tomto zjištění byl nejdříve vypracován pro způsob přípravy vitamínu D 2 a popsán v čs. A 0 č. 250 414. Nyní bylo ověřeno, že obdobné je možno postupovat i při přípravě vitamínu D 3.Nový postup...

Způsob výroby syntetické elektrotechnické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252579

Dátum: 17.09.1987

Autori: Červenka Zdeněk, Fančovič Karol, Rendko Tibor, Macek Vladimír, Rusý Josef, Novrocík Jan, Malík Miloš, Lichvár Milan, Kubička Rudolf

MPK: H01B 3/22

Značky: výroby, elektrotechnické, kapaliny, syntetické, způsob

Text:

...a křemíku známý pod názvem Porocel. Méně výhodné je použití bělicí hlinky vzhledem k nutnosti její další filtrace a regenerace. Kontaktování je výhodné provést na pevném, temperovaném lůžku adsorbentu s protékající kapalinou. Kontaktování aditivované směsi s adsorbentem se uskutočňuje průtokem přes lužko adsorbentu resp. recirkulací, dokud aditivovaná směs nedosáhne hodnoty ztrátového činitele nižší, než 0,003. Po oddělení případných částic...

Náhrada kůže k dočasnému krytí traumatických defektů, zejména popálenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252578

Dátum: 17.09.1987

Autori: Čaderský Ivan, Buďa Jaroslav, Samohýl Jiří, Nekula Antonín, Kouřil Jiří, Grasse Pavel

MPK: A61F 13/02

Značky: popálenin, defektu, krytí, zejména, dočasnému, traumatických, náhrada, kůže

Text:

...může být V určitých varíantách použita na celý rozsah indikací, které mohou nastat v případě popálenin nebo jiných ran. V provedení s membránou z plastu uvnitř vícevrstvého celistvého útvaru může být použita jednoatranně 1 oboustranně. Oboustranná varianta je výhodná zejména u hromadných poranění, kde je třeba krýt značný počet poraněných V krátkém časovém intervalu bez nebezpečí, že pacient bude ještě více poškozen.Náhrada kůže ve formě...

Způsob vytvoření ohmického kontaktu pro měření epitaxních a implantovaných struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 252577

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mlejnková Jiřina, Veselý Miroslav, Šťastný Vladimír

MPK: G01R 29/00

Značky: kontaktů, vytvoření, měření, způsob, epitaxních, ohmického, struktur, implantovaných

Text:

...a kontaminace dalších technologických procesů zbytky nanesených kovů. Další nevýhodou stávajících způsobů je špatná reprodukovatelnost měření a značné časové nároky na přípravu struktur před i po měření.Tyto nevýhody do značné míry odstraňuje způsob vytvoření ohmického kontaktu pro měření epitaxních a implantovaných struktur C-V metodou pomocí rtutové sondy podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mezi substrátovou stranu struktury...

Zapojení řádkového rozkladu zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252576

Dátum: 17.09.1987

Autor: Horáček Jaroslav

MPK: H04N 5/58

Značky: rozkladu, jednotky, zapojení, řádkového, zobrazovací

Text:

...na výstup gg zapojení s monolitickým integrovaným stabilizátorem napětí 5, jehož vstup gl tvoří vstupní svorku nestabilizovaného napětí gg zapojení a jehož výstup 5 je připojen na druhý vývod odporu Q, současně na první vývod odporovéhc trimru 1 a současně na jezdce odporového trimru 1. přičemž druhý vývod odporového trimru 1 tvoří společnou svorku zem 3 zapojení.Třetí vývod lg primárního vinutí vysokonapěřového transformátoru l je připojen...

Špice na hadicovém úpletu a způsob jejího zhotovování na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252575

Dátum: 17.09.1987

Autori: Andó Ján, Zouhar Drahomír, Musil Ivan

MPK: D04B 9/56

Značky: pletacím, způsob, hadicovém, okrouhlém, úpletu, špice, zhotovování, jejího, stroji

Text:

...kem lg radíálně k jehelnímu válci 3 a bezprostředně potom k omotáni středového úseku lg pŕíze I okolo poeuvného háčku lg, který kříží dráhu vypnuté přize L.Když dojde k omotání středového úseku lg příze 3 okolo posuvného háčku lg, vyvolí se u daného pletacího systému alespoň jedna jehla 1, s výhodou skupina lg jehel Ä do polohy chytove tak, aby mezi místem ll a takto vyvolenou skupinou lg jehel 1 byla délka příze l,vytvářející velkou smyčku gl...

Průchozí výkyvný těsnicí kloub

Načítavanie...

Číslo patentu: 252574

Dátum: 17.09.1987

Autor: Hranáč Karel

MPK: F16L 27/06

Značky: výkyvný, kloub, průchozí, těsnicí

Text:

...tvarem 3 ve směru osy objímky l, který tvoří lůžko pro suvné a tučné uložení tvarového výkyvného rámu 1 upraveného vůči objímce ł tak, že jeho vnější, s objímkou l souosý,souměrně válcový úhlový tvar 1 je opatřen souosými drážkami 1, V nichž jsou kluzně uloženy dělené těsnicí rámečky á přitlačované do oboustranného vnitřního válcového vybrání g objímky l plochými pružinami 3. Tvarový výkyvný rám 3 je ve své podélné ose opatřen úhlovou...

Zařízení pro kompenzaci rozdílů v osové síle příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252573

Dátum: 17.09.1987

Autori: Horatschke Rudolf, Svoboda Jan, Šimůnek Josef

MPK: B65H 59/10

Značky: zařízení, osové, příze, kompenzaci, rozdílu, síle

Text:

...k napínání příze pasívníhc účinku zkrutné pružiny, je umístěno v místě chybu příze, před vodičem rozvádění příze, kde nepřekáží ani procesu předení, ani neznesnadňuje zapřâdání prize. Jeho kinematické poměry jsou voleny tak, že v počátku napínání příze rychleji roste odpor napínače než při velkém výkyvu napínače,což má tlumicí účinek na kompenzační rameno a kompenzátor dává přijatelný průběh napětí příze i při velkých rychlostech...

Přemisťovací zařízení s posuvnými přenašeči útkových cívek u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252572

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/26

Značky: posuvnými, cívek, strojů, přenášecí, víceprošlupních, tkacích, zařízení, útkových, přemisťovací

Text:

...cĺvky Ä, Ä V obou úsecích lg, łl dávkovaci dráhy Ä jsou ve stejném okamžiku přejímány a předávány. Oba přenášeče ll, ll tvoří v úsecích lg, ll posuvný vratný pohyb, jehož rychlost je poloviční vůči rychlosti pohybu zanášečů l, ł. V obou ůsecích lg, ll dávkovací dráhy Ä obsahující též odvalovacĺ kotouče g s chapači 2 při přenosu útkových cívek Ä, 3 je ke každé soukací hlavici Q přiřazen vždy z každého úseku lg, ll jeden odvalovaci kotouč 5...

Směsné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252571

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pytelka Jindřich, Procházka Miloslav

MPK: C04B 18/04

Značky: směsné, pojivo

Text:

...fosfosádrcvce a vápna pro zpevňováni podkladnich vrstev vozovek pozemních komunikací podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že sestává ze suchého popilku z elektrostatických odlučovačů,odpadního fosfosádrovce a karbidového vápna ve vzájemném hmotnostním poměru 3 až 101 až 322,5 až 4. Směsné pojivo je určeno použit v množství 25 až 50 hmotnosti směsi pro podkladni vrstvy.Výhoda směsného pojiva podle vynálezu spočíva v tom, že při...

Směsné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252570

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pytelka Jindřich, Procházka Miloslav

MPK: C04B 18/04

Značky: směsné, pojivo

Text:

...fosfosádrovce a čistého vápna ve vzájemnám váhovém poměru 5 až 12,51,5 až 22,5 až 3. Směsné pojivo je možno použít V množství 30 až 60 hmotnosti směsi pro podkladní vrstvy.Výhoda směsného pojiva podle vynálezu spočíva v tom, že při daném složení dosahuje směsné pojivo nejen vyšším využitím pucolánové aktivity pcpílků stejné účinnosti jako příslušné množství klasického pojiva, jako cementu a vápna, ale převážně využívá i...

Směsné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252569

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pytelka Jindřich, Procházka Miloslav

MPK: C04B 18/04

Značky: směsné, pojivo

Text:

...vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že sestává ze suchého popilku z elektrostatických odlučovačü,odpadního fosfosádrovce a hydrátu vápenatého ve vzájemném hmotnostním poměru 6 až 101,5 až 22 až 3. směsné pojivo je možno použít v množství 20 až 30 S hmotnosti směsi pro podkladmi vrstvy.Výhoda směsného pojíva podle vynálezu spočívá v tom, že při daném složení dosahuje směsné pojivo nejen vyšším využitím pucolánové aktivity popílkú stejné...

Zařízení pro ohřev fluidačního vzduchu pro fluidní reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252568

Dátum: 17.09.1987

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, vzduchu, fluidačního, reaktor, fluidní, ohrev

Text:

...suroviny je účelně využito (rekuperováno) přebytečné teplo šachtového předehřívače, jež se zejména u kalcinačních systémů projevuje zvýšenou teplotou v horní části předehřívače a za systémem předehřívače i zvýšenou spotřebou tepla při tepelném zpracování a rozkladu práškových materiálů.Tento způsob získávání nevyužívaného tepla je zejména vhodný u kalcinačních systémů se šachtovými disperzními předehřívači, u nichž je teplo předáváno surovině...

Zařízení pro vyhodnocení nesprávné funkce elektronického regulačního systému parní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252567

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sluka Zdeněk, Barnet Ivan

MPK: G05B 9/03

Značky: funkce, vyhodnocení, turbiny, parní, elektronického, regulačního, nesprávné, systému, zařízení

Text:

...zařízením pro vyhodnocení nesprávne funkce. Rovněž funkční celky mohou být vybaveny tímto zařízením.Všechna napájecí napětí použitá v modulu jsou přivedena na vstup lLł bloku Ä Vyhodnocení přepětí a současně na gył bloku 3 vyhodnocení podpětí. Blok l vyhodnocení přepětí muže být realizován převodníkem, výběrovým obvodem MAX a komparátorem. Rozdílná napájecí napětí jsou převedena V převodníku na normovanou velikost danou nastavenou...

Zařízení ke kontrole pramenu vláken na vstupu do spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252566

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šafář Václav

MPK: D01H 1/12

Značky: vstupu, zařízení, pramenů, jednotky, vláken, spřádací, kontrole

Text:

...hřídeli g je pramen vláken l přitlačen kontrolní plochou 3, která je součástí zhuštovače § otočně uloženého na čepu É, který je upevněn v neznázorněném tělese spřádací jednotky.Zhušťovač § obsahuje vstupní otvor l, který se směrem k podávacímu válečku l zužuje na výstupní otvor ll. Přítlak pramene vláken Ä kontrolní plochou 1 na podávací váleček l je způsoben obecně umístěnou silou §. Obvykle bývá vyvozována pružinou a je seřidítelná. Vláknaz...

Zapojení zesilovače absolutní hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252565

Dátum: 17.09.1987

Autor: Neumann Přemek

MPK: H03F 3/04

Značky: absolutní, hodnoty, zesilovače, zapojení

Text:

...zesilovače 3 a katodu druhé diody 32. Na výstup operačního zesilovače 3 je připojen zatěžovací odpor 34, který je uzemněn,k němuž je paralelně připojen první kompenzační člen 5, který může být bud uzemněn, nebo připojen na invertující vstup operačního zesilovače 3. Mezi vstup sčítacího zesilovače a šestý odpor 36 je zapojen sedmý odpor 37 a ke společnému bodu šestého odporu 36 a sedméhoodporu 37 je připojen druhý kompenzační člen §, který je...

Způsob výroby 2-merkaptoethansulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252564

Dátum: 17.09.1987

Autori: Beneš Milan, Doležal Stanislav, Grossmann Vojtěch, Jarý Jiří

MPK: C07C 149/44

Značky: způsob, výroby, 2-merkaptoethansulfonové, kyseliny

Text:

...tání 244-246 DC. Pro C 4 H 7 S 2 O 4 Na vypočteno 31,08 S,nalezeno 30,52 S. IH-NMR spektrum (provedeno v D 20, v delta-hodnotách) 2,38 (CHSCO-) 3,00-3,40 m (-CH 2-CH 2-).Nejdříve bylo neutralizováno 13,2 q (173,5 mmol) thioloctové kyseliny 163 ml IN roztoku hydroxidu draselného a roztok byl za sniženého tlaku zahuštěn do sucha. Po vysušeni a promytí benzenem zbylo 18,48 g (162 mmol) draselné soli thioloctové kyseliny, k té bylo přidáno...

Zařízení pro souběh digitálního a analogového televizního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252563

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mojžíš Josef, Knězek Martin, Jäger Jaroslav

MPK: H04N 5/14

Značky: signálu, digitálního, souběh, zařízení, analogového, televizního

Text:

...impulsů. Výstupní řídící signál tohoto bloku řídí základní oscilátor logické jednotky generující digitální televizní signál.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že je možné synchronizovat digitální a analogové televizní signály, které nemusejí být přesně dány televizní normou a zobrazit oba tyto signály na jedné obrazovce, případně použít pro další zpracování v televizních režijních zaříze ních. Blokové schéma zařízení je na...

Sklopné nebo odklopné zařízení pro nábytkové díly s možností demontáže výsuvem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252562

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/52

Značky: sklopné, zařízení, možností, výsuvem, díly, demontáže, odklopné, nábytkové

Text:

...připevněné ke sklápěnému nebo odklápěnému dílu, který lze kolem nosné osy otáčení sklopit nebo odkloplt s vysunout. Sklápění dílu se děje kolem nosné osy otáčení, která je v poloze vodorovné a výsun se provádí směrem nahoru nebo až vodorovně.Výhodou předmětu vynálezu je sklápění nebo odklápění hmotnějších nábytkových dílů snmžností jejich demontáže výsuvem prvků zařízení bez použití nářadí s možností opätovné montáže. sklopení nebo...

Způsob připojení plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252561

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mikoláš Vlastimil Prom, Píbil Jan, Mikoláš Petr, Labohý Ivan, Biheller Jan

MPK: B01D 13/00

Značky: materiálů, způsob, plošných, připojení

Text:

...vinutého modulu jednoduše při pojit takový počet vrstev plošných materiálů, který je pro zvolený průměr středové trubky a použití spirálově vinutého modulu optimální. Počet takto připojených vrstev není omezovánproblémy způsobenými nerovnostmi spojů a jejich poruchami.Uspořádání vrstev plošných materiálů a způsob jejich připojení ke středové trubce umož 3 252561ňuje následně jednoduché a pevné navinutí těchto materiálů na středovou trubku při...

Heterogenní biokatalizátory pro biotransformace a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252560

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pšenička Ivan, Malaníková Marta, Malaník Viktor, Marek Miroslav

MPK: A23J 3/00, A23P 1/00

Značky: heterogenní, přípravy, způsob, biokatalizátory, biotransformace, jejich

Text:

...suspendovaný v solu 0,5 až 8 genu-carrageenanu při teplotě Z 0 až 70 OC převede do vytvrzovaoího roztoku ochlazeného na 4 až 15 OC nebo se nejdřive v tenké vrstvě ochladí a poté se převrství chladným vytvrzovacím roztokom a vytvrzený gel se poté převede na vhodnou velikost částic rozřezánim, případně rozmixováním. K vytvrzení gelu genu-carrageenanu se může s výhodou použít roztok obsahující draselné, amonné, vápenaté, hlinité či jiné...

Polymerní stabilizátor emulze typu voda v oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252559

Dátum: 17.09.1987

Autori: Saudek Vladimír, Drobník Jaroslav, Rypáček František

MPK: C08G 69/10, A61K 9/10

Značky: oleji, stabilizátor, emulze, polymerní

Text:

...intenzitu míchání, či míchání zcela zastavit a solidifikační reakci dokončit, aniž by došlo k opětnému spojování částic. Zyláště významnou výhodou polymerů typu poly(gama-alkyl-L~glutamátů) a poly(beta-alkyl-L-aspartátú) použitých jako stabilizátorů emulze je skutečnost, že tyto polymery mohou být v organismu degradovaný na netoxické produkty, které jsou budto metabolizovány, nebo vylouči telné z organismu.K degradaci polymeru působením...

Drážkový rotační rozvaděč příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252558

Dátum: 17.09.1987

Autori: Václavík Miroslav, Jirásko Petr, Koloc Zdeněk, Havelka Jiljí

MPK: B65H 54/48

Značky: drážkový, rotační, příze, rozvaděč

Text:

...jednotlivých zdvihů drážky lg ve směrech rozvádění S 1 a S 2 a úhel křížení příze 8 nacívce l se tedy od malého čela k velkému čelu cívky l zmenšuje plynule. Úhlem křížení příze Bje myšlen dvojnásobek ostrého úhlu mezi tečnou k přízi g a kolmicí k ose cĺvky l.Podmínka kladená na průběh poloměru Š) dna § drážky lg je, že V místě křížení drážky lg musí být minimálně takový rozdíl poloměrú P křížících se úseků drážky lg, který zaručí bezpečné...

Způsob výpalu práškovitých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252557

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: způsobu, práškovitých, materiálů, způsob, výpalu, provádění, zařízení, tohoto

Text:

...hlavy 1 vyvedeno potrubí ll pro možnost přímého odvodu plynů z rotační pece 3 mimo proces. Přibližně V urovni osy rotační pece Q je v přechodové hlavě 1 rovněž instalována tryska lg chladicího vzduchu, jež je nasměrována do vstupní části rotační pece 3. Vnitřní povrchy všech agregátů, jež jsou za provozu zařízení vystaveny účinkům vysokých teplot, jsou opatřeny ochrannou vyzdívkou ll.Na obrázku pro přehlednost není znázorněno zcela běžné...

Zapojení pro linearizaci převodní charakteristiky pyrometru s fotodetektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252556

Dátum: 17.09.1987

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: G01J 5/24

Značky: linearizaci, charakteristiky, zapojení, fotodetektorem, převodní, pyrometru

Text:

...teplotou.Výše uvedený nedostatek v podstatné míře zmenšuje zapojení pro linearizaci převodní charakteristiky pyrometru s fotodetektorem podle vynálezu, kde fotodetektor je připojen na první a druhou svorku, přičemž první svorka je připojena současně na invertující vstup operačního zesilovače a na kolektor logaritmujícího tranzistoru, jehož báze je připojena na druhou a čtvrtou svorku a na neinvertující vstup operačního zesilovače, přičemž...

Zapojení automatického systému vyhodnocení zejména teploty v dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 252555

Dátum: 17.09.1987

Autori: Vondra Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: G01K 7/24

Značky: dolech, systému, zejména, zapojení, vyhodnocení, automatického, teploty

Text:

...Q multiplexerů. Synchronizační impulsy pro synchronizaci multiplexerů jednotlivých řádů jsou generovány blokem 3 detektorů šířky mezery.Úrovně vyhodnocovače 3 prováději vyhodnoceni informace na vstupních svorkách l s následným ködovánim. Multiplexované kődované informace jsou vedeny z multiplexovaného výstupu gg do vstupu §l multiplexovaného signálu dekôdéru §, který je synchronizován synchronizačním signálem generátoru § synchronizačniho...

Způsob vytváření povrchové vrstvy vozovek i zpevněných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252554

Dátum: 17.09.1987

Autor: Štěrba Jaromír

MPK: E01C 7/18

Značky: ploch, vrstvy, vozovek, zpevněných, vytváření, způsob, povrchové

Text:

...vozovek i zpevněných plech podle vynálezu. Podstata vynálezu záleží v tom, že očištěná vozovka se zastříkává živičným pojivem, načežse zadrtí jemnou, případně středně hrubou kamennou drtí a po zaválcování se provádí pod vysokým tlakem fixační postřik živičným pojivem.Povrchovým postřikem, provedeným pod vysokým tlakem, dojde k obalení a fixaci jednotlivých zrn drti na povrchu regenerační úpravy, čímž se vytvoří minikoberec o tlouštce...

Zapojení systému provozní diagnostiky kompenzátoru objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252553

Dátum: 17.09.1987

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 3/04

Značky: systému, objemu, kompenzátoru, diagnostiky, zapojení, provozní

Text:

...a snímače lg teploty v rovině ll nominální hladiny a na dalších diagnostiky optimálních místech, nátrubku lg topidel, nátrubku gg přípojky k primárnímu okruhu a nátrubku gg barbotážního potrubí snímače vyznačenyV prvním kroku je u signálu přeneseného kanálem vibroakustickým ze snímače vibrací l stanovena v první větvi celková úroveň vibrací ve členu 3 stanovení celkové úrovně vibrací a tato charakteristika prvotního signálu je převedena do...

Způsob úpravy zelené šťávy zvyšující výtěžnost bílkovinových koncentrátů z píce

Načítavanie...

Číslo patentu: 252552

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mužík Vladislav

MPK: A23J 1/12

Značky: bílkovinových, úpravy, koncentrátů, píce, výtěžnost, zelené, způsob, stavy, zvyšujíci

Text:

...dochází k částečným ztrátám živin do zbylé hnědá - deproteinové ščávy.Výše uvedené nedostatky podstatné snižuje způsob výroby zvyšujicí výtěžnost bilkovinových koncentrátů z pice. Při tomto způsobu se působí na odlisovanou zelenou ščávu protékající rychlostí 0,5-3 m.s 1 magnetickým polem o sile 20 až 400 kA.m 1 podle druhu odlisované ščávy a zařízení.Magnetické pole působí na molekuly bílkovin, které při sráženi vytvářeji shluky, které se...

Způsob omezení vzniku mikrotrhlin a zlepšení rovnoměrnosti struktury pórobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252551

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šargon František, Frtusová Soňa, Štípek Čestmír

MPK: C04B 38/04

Značky: zlepšení, způsob, rovnoměrnosti, vzniku, mikrotrhlin, pórobetonu, omezení, struktury

Text:

...tlak, jsou pöry s menším objemem pevnější,poněvadž síla působící na jejich stěny je menší.Z uvedeného vyplývá, že hliníková zrníčka stejné velikosti, neboli úzké granulometrie,dávají vzniknout zárodečné pőry stejné velikosti a jejich další vývoj vlivem uvolňujícího se tepla z hydratujícího vápna je rovnoměrný, a stejný je i průběh nakypřování V celém objemu pôrobetonové hmoty. Z malých zrníček pak vznikají malé zárcdečné pőry, které mohou...

Sposob magnetickej separácie látok a zariadenie na vykonávanie tohoto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252550

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hlásnik Ivan, Hencl Vladimír

MPK: B03C 1/26

Značky: separácie, tohoto, spôsobu, magnetickej, spôsob, látok, zariadenie, vykonávanie

Text:

...najjemnejších separovaných častíc. Tým sa dosa ~ huje zrýchlenie a zvýšenie separačného e fektu, čo umožňuje zvýšiť výkon a účinnost separátora.Na obr. 1 je schematicky znázornená zariadenie na magnetickú separáciu pre navrhovaný spôsob separácie a na obr. 2 sú schematicky znázornená sily pôsobiace na separované častice v tomto zariadení.Zariadenie pre magnetickú separáciu látok pozostáva z podávacej násypky 1 pevne spojenej so stenou 2...

Trenažér pre modely lietadiel rádiom riadených s vlastným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252549

Dátum: 17.09.1987

Autor: Knoll Jozef

MPK: G09B 9/08

Značky: pohonom, vlastným, rádiom, lietadiel, trenažér, riadených, modely

Text:

...je usmernený na krídelká modelu lietadla osmerñovačom prúdu vzduchu.Zariadenie podľa Vynálezu má hlavnú výhodu v tom, že umožňuje lietadlo uviesť do akejkolvek polohy ako pri pilotaži V prie 4store, bez nebezpečie havárie. Pilot riadi vysielačkou model lietadla s.malej vzdialenosti a môže sledovať reakcie lietadla na povely pilota, alebo naopak nacvičit si reakcie na jednotlivé polohy lietadla.Na výkrese je znázornená zariadenie v...

N, N´-bis(alkyldimetyl)-2-dodecyloxy-1,3-propándiamóniumdibromidy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252548

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lacko Ivan, Masárová Ľubomíra, Rafajdusová Monika, Devínsky Ferdinand

MPK: C07C 87/30

Značky: n´-bis(alkyldimetyl)-2-dodecyloxy-1,3-propándiamóniumdibromidy, spôsob, přípravy

Text:

...teplotách varu rozpúšťadla počas 12-16 hodín. Výhodou spôsobu podľa vynálezu oproti známým metôdam je, že vznikajú produkty vo vysokom výtzažku v niektorých prípadoch sú výťažky kvantitatívne, a velmi čisté. Vzhladom na zníženú reaktivitu reaktantov vyplývajúcu z ich štruktúry je pre dosiahnutie vysokých výťažkov esenciálne dodržať stanovenú reakčnú dobu.Príklady ilustrujú ale neobmedzujú všeobecnú metódu prípravy zlúčenín podľa vynálezu a...

Sposob inhibovania úniku formaldehydu z materiálov emitujúcich formaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 252547

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hespodárik Alexander, Kubín Juraj, Krišková Olga, Katuščák Svetozár, Dvořák Anton

MPK: B27N 7/00

Značky: formaldehydu, spôsob, materiálov, emitujúcich, inhibovania, formaldehyd, úniku

Text:

...na formaldehyd. Spôsob je ekonomicky a technologicky nenáročný, rýchly a je ho možné použiť vo všetkých typoch objektov aj so zariadeným interiérom.ednopodlažná škola so 14 triedami po stavená na báze drevotrieskových dosák s močovino-formaldehydovým pojivom, vybavená štandardným školským nábytkom, s nevyhovujúcou koncetráciou formaldehydu V interiéri o vnútornom objeme 2 100 m 5 as priestorovým zaťažením 3 m formaldehyd emitujúcich plôch na 1...

Aktívne plnidlo do lepidiel a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252546

Dátum: 17.09.1987

Autori: Krišková Olga, Džadoň Alojz, Dvořák Anton, Kubín Juraj, Hespodárik Alexander

MPK: C08L 97/02

Značky: aktívne, plnidlo, výroby, lepidiel, spôsob

Text:

...na hmotnosť lepiacej zmesi dokonale nahrádza fenolformaldehydovú živicu pri zachovaní alebo zlepšení kvality lepeného spoja pri súčasnom skrátení lisovacíeho procesu. sposob výroby podla vynálezu je technologicky nenáročný a umožňuje druhotne zhodnotiť priemyslový odpad drevárskeho priemyslu. Prídavok plnidla do lepíacich zmesí zároveň znižuje únik hygienicky sledovaných škodlivín, ako sú form 4aldehyd a fenol z lepených materiálov a...

Sposob zníženia obsahu redukujúcich látok v kyseline octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 252545

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šimon Peter, Bárta Jozef, Škrada Dušan, Sikorai Štefan

MPK: C07C 53/08

Značky: spôsob, redukujúcich, látok, octovej, zníženia, kyselině, obsahu

Text:

...látok v kyseline octovej podla vynálezu, ktorého podstatou je, že rektifikácia surovej kyseliny octovej sa uskutočňuje za prívodu plynu inertného voči kyseline V objemovom pomere 5 až 50 dielov plynu na 1 diel kvapalnej nastrekovanej surovej kyseliny, pri teplotách 115 až 150 °C.Spôsob zníženia obsahu redukujúcich tok v kyseline octovej má rad výhod. Do kyseliny sa nevnášajú látky, ktoré by bolo potrebné oddeliť následnýnii...

Zariadenie na ustavovanie a upínanie mikrovrtákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252544

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kovačič Kamil

MPK: B23B 49/00

Značky: upínanie, mikrovrtákov, zariadenie, ustavovanie

Text:

...nastavit požadovanú dĺžku vysunutej časti mikrovrtáka voči mikrokiieštine, resp. klieštine vŕtacieho vretena, ktorú je možné dobre vizuálne kontrolovať. Zariadenie u 4možňuje používať mikrovrtáky s použitím mikroklieštiny, ale aj mikrovrtáky s jednotnou stopkou, ktorá má priemer totožný s mikroklieštinou. Nakoľko mikrovrták je uložený v telese prípravku, je zabezpečená i jeho ochrana voči ulomeniu pri neopatrnej manipulácii. Konštrukcia...

Rozrušovací nástroj na odber zemných monolitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252543

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šútor Július, Hinca Jozef

MPK: G01N 1/08

Značky: odber, rozrušovací, nástroj, zemných, monolitov

Text:

...pôvodnú objemová hmotnosť a pórovitost odoberaného monolitu.Nevýhodou uvedených zariadení je, že odber zemných monolitov je buď namáhavý,zdlhavý alebo v tvrdších pôdach velmi obtiažny, resp. odoberaná neporušená vzorka pôdy nezachováva pôvodnú objemovú hmotnosť a teda aj pórovitosť.Uvedené nedostatky odstraňuje rozrušovací nástroj na odber zemných monolitov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva vtom, že otočný valec, upevnený hornou...