Archív za 1987 rok

Strana 102

Sklopná vzpěra přívěsu za motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252662

Dátum: 17.09.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: B62D 63/08

Značky: vzpěra, motorové, sklopná, vozidlo, přívěsů

Text:

...vzpěra v pohledu V náryse, obr. 2 je její řez v náryse, obr. 3 je částečný řez v hokoryse v místě spojení vzpěry a posuvné očnice a obr. 4 je poloviční řez v bokoryse v místě lomených odnímatelných ok.Sklopné vzpěra l sestává z pevné očnioe g konzoly l s ložisky 1. á, vedení posuvového šroubu É, upevněných šrouby 1, 5 přímo nebo přes mezidesku g k dolní ploše pásnice ll, nosníku podvozku ll. Vzpěra ll je zavěšena na čepech ll pevné...

Způsob zpracování ropy s obsahem sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252661

Dátum: 17.09.1987

Autori: Škácha Vladimír, Kvapil Zdeněk, Vitvar Milan, Vetýška Josef, Koudelka Jan

MPK: C10G 45/00

Značky: sirných, sloučenin, obsahem, způsob, zpracování

Text:

...Q, nebo v krajním případě redestilací hydrogenátu.Na části II obr. 1 je při uzavření protrubí lg a ll znázorněno stávající technologické schéma zpracování atmosféríckého zbytku vakuovou destilací na produkty vakuový olej ll,lehkou lg, střední, těžkou ll olejovou frakci a vakuový zbytek lg.Jednou z hlavních surovin pro výrobu mazacích olejů jsou olejové hydrogenáty, získávané při mírně hydrokrakovacích podmínkách úpravou středních...

Způsob výroby polyuretanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252660

Dátum: 17.09.1987

Autori: Paličková Jindra, Střešinka Jozef, Petrjánoš Luděk

MPK: C08G 18/40

Značky: polyuretánu, výroby, způsob

Text:

...504/. Kromě shora uvedených typů polyolu se používají polyoly na bázi polythioetheru/NSR pat. 1 105 156/ nebo polyacetálů /NSR pat. 1 039 444 a NSR pat. 1 045 095/. známé je také použití polymerních polyolů připravovaných polymerací vinylových, akrylových,styrenových popřípadě jiných monomerů za přítomnosti běžných polyolů in situ. Obšírná je v tomto směru zejména technická literatura firmy British Petrol.Je známé také využití tzv. plněných...

Krmná přísada s obsahem nutričně účinných karotenoidů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252659

Dátum: 17.09.1987

Autori: Žák Jiří, Žatko Teodor, Macko Ondrej, Müller Karol, Adl Drahomír, Hlasný Andrej, Rešovský Štefan

MPK: A23K 1/16

Značky: prísada, nutričně, účinných, obsahem, kŕmna, způsob, její, karotenoidů, přípravy

Text:

...hmotnostních tuků, 0,08 až 0,40 S hmotnostních povrchově aktivních látek a z 0,5 až 1,0 8 hmotnostních lecitinu, přičemž zbytek do 100 1 hmotnoatních tvoří rostlinná moučka.S výhodou se do směsi přidává 1,0 až 2,0 hmotnostních antioxidantu. způsobem podle vynálezu se krmná přísada připravuje tak. že se nejprve připraví tuková násada smíšením tuku a povrchově aktivní látky a zahřátím až do roztavení, načež se do rozmíchané směsi přidá...

Tlaková nádoba opatřená víkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252658

Dátum: 17.09.1987

Autori: Gistinger František, Gistinger Tomáš, Gistinger Petr

MPK: A47J 36/06

Značky: opatřená, nádoba, víkem, tlaková

Text:

...zhruba o 15 a prodlužuje se tepelnásetrvačnost o 59 sekund na 1 litr.Při práci varu se snižuje provozní spotřeba paliv až na jednu pětinu po dosažení bodu varu a ve stejném poměru se snižuje exhalace a pronikání tepelných odporů do prostoru tepelné úpravy, které umožňuje 80 využití tepelné eetrvačnosti v průběhu doby trvaní tepelné úpravy a prodloužení životnosti várného zařízení.Na připojeném výkresu jevznázorněn osový řez tlakové nádoby...

Třídicí plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 252657

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šmehlík Josef

MPK: B07B 1/46

Značky: plocha, třídicí

Text:

...zapadají do otvorů v nosné konstrukcí A (obr. 2, 3, 4, 5).Na upínací plochu 1 dílu 1 třídicí plechy, která je rovinná nebo směrem k okraji opatřena převýšením g, které je např. pravoúhlého, lichoběžníkového nebo trojúhelníkového průřezu, 3 , 252657dosedají svou spodní plochou li, odpovídající tvarem upinací ploše 1, upínací lišty 5 6 jejichž horní plocha łá je rovinná nebo se směrem k podélné ose zvyšuje. iVýstupky Ä eventuálně i převýšení §...

Směs pro výrobu cihel a cihelného zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 252656

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kresl Václav, Kačírek Josef, Antal Ján, Pintér Július

MPK: C04B 38/00

Značky: cihelného, výrobu, zboží, směs, cihel

Text:

...tmavě červenou až hnědou. Tyto vzhledové změny neměly Vliv na změnu tvaru ani mechanických vlastnostech. Byly odebrány vzorky vypáler ných cihel a dodány do zkušebny, kde byly provedeny kontrolně výrobní zkoušky, s těmito výsledkypevnost v tahu za ohybu 4,2 3,9 4,6 4,2 4,0ve stálosti rozměrů I. až II. tr. jakosti objemová hmotnost 1 491 kglma - vyhovující nasákavost 20,3 - vyhovující pevnost v tahu za chybu 2,3 MPaza sucha před výpalemPři...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252655

Dátum: 17.09.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth, Stubenrauch Dieter

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: způsob, polymerace, selektivní, butadienu-1,3, frakcí

Text:

...aromatickém uhlovodíku, zejména v benzenu nebo toluenu, za molárního poměru vinylových skupin v aromátech k trilithiové sloučenině 12 až 110, za teplot 198 až 423 K, 5 výhodou 263 až 373 K.Tyto iniciátory jsou nerozpustné v reakčním médiu a používají se jako suspenze v odpovídajícím rozpouštědle. Jsou to lineární nezesítované a nízkomolekulárni organolithné sloučeniny, a jsou tak zvláště vhodné k syntéze nízkomolekulárních...

Zařízení pro řízenou lokální hypertermii tkáňových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252654

Dátum: 17.09.1987

Autori: Karásek Josef, Rynda Josef

MPK: A61B 17/38

Značky: povrchu, tkáňových, hypertermii, lokální, řízenou, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívají V tom, že zařízení vyvoláva kontrolovanou lokální hypertermii kontaktem s tkání a současně v malé míře i sáláním (konvekcí). Zařízení zajišťuje stabilní vyhřívání aplikační části, která je v kontaktu s tkání. Je toho dosaženo použitím snímače teploty, umístěným v aplikační části zařízení tak, aby snímal teplotuV místě kontaktu vyhřívací plošky s tkání. Další výhodou zařízení podle vynálezu je...

Zařízení pro tepelnou přípravu práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252653

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Křístek Ladislav, Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois, Krejčí Petr, Žajdlík Josef, Šafář Jiří, Běhal Vítězslav

MPK: F27D 13/00

Značky: přípravu, tepelnou, práškové, zařízení, suroviny

Text:

...výměníku lg tepla. Výstupní potrubí ll suroviny z výměníku lg je zaústěno do šikmého potrubí 3. Výstupní potrubí lg suroviny z horkého cyklonu g je zaústěno do patního kusu 3. Přívod 5 paliva do šikmého potrubí 1 je proveden hořákem.Vírová hlava É je ve spodní části napojena na svislé kruhové potrubí § a opatřena deflektorem lg. Horní část vírové hlavy É je tvořena válcovou klenbou li. Válcová klenba lg přechází ve svislou stěnu lg, přičemž...

Zařízení na vytápění kalcinační komory pevnými palivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252652

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hopjan Josef, Kučera Antonín, Němeček Petr, Kunka Miloš

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, palivy, vytápění, pevnými, komory, kalcinační

Text:

...na její velikosti. V bočním pohledu v řezeoh Q-5, §-g, Q-Q, Q-Q je znázorněno výškové rozmístění hořákú v jednotlivých rovinách.Symbolem Q je označen maximální světlý průměr kalcinační komory, od kterého jsou odvozeny poměrně vzdálenosti 35 E a 175 E průměru Q. Dále značí l - zařízení na vytápění kalcinační komory, 3 - šachtový disperzní předehřívač práškovitých substrátú, 3 - kalcinační komoru, 1 ~ rouru z kalcinační komory do rotační pece,...

Způsob tepelné přípravy ke slínování práškové, převážně karbonátové nebo jílové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252651

Dátum: 17.09.1987

Autori: Plšek Josef, Horčička Jaromír, Krůček Zdeněk, Křístek Ladislav, Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk

MPK: F27D 13/00, C04B 7/44

Značky: slinování, provádění, tepelně, tohoto, suroviny, převážně, přípravy, karbonátové, práškové, zařízení, způsob, jílové, způsobu

Text:

...slinovacího zařízení lg a nahoře se vstupním hrdlem odlučovače ll. Potrubí É suroviny z kalcinátoru Q je zavedeno do kalcinátoru 1, přičemž výsypka suroviny odlučovače ll je propojena se slinovacím zařízením lg nebo í se šachticí kalcinátoru 1 a kalcinátor 1 přes výstupní hrdlo plynu odlučovače ll je propojen alespoň s hrdlem 2 šachty3, nebo is dalším pŕedehřívačem nebo i bypassovým zařízením pro odloučení těkavých škodlivin.zařízení pro...

Způsob provádění monolitických tepelných izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 252650

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bílek Zbyšek, Láhner Otakar

MPK: F27D 1/16, F27D 1/10

Značky: provádění, monolitických, způsob, izolaci, tepelných

Text:

...podkladové vrstvy na izolovaný podklad, na který se potom suchý vláknitý materiál ukládá.Tento způsob však vyžaduje dvě základní technické operace pro celé provedení vyzdívky,což zvyšuje náklady na její provedení a snižuje produktivitu práce. Tímto způsobem pak není možno nanášet izolační vrstvy pro běžné potřeby, tedy v tlouštkách několik centimetrů, nebot samotné nanášené vlákno neobsahuje pojivo a není tedy schopno již na sebe vázat další...

Panel víka nístěje nebo šachty hutnické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252649

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bulina Vladimír, Kocián Karel, Krajina Aleš

MPK: F27D 1/00, F27B 3/08

Značky: nístěje, víka, šachty, panel, hutnické

Text:

...je to, že je nelze použít pro vysoký pracovní přetlak, dále jejich značná hmotnost a pracnost provedení í když z důvodů potřeby malého množství chladícího média jsou výhodné.Uvedené nevýhody dosud známých panelů vík nístějí nebo šachet hutnických pecí se odstraní psnelem víka podle vynálezu, sestávajícím z trubek uspořádaných paralelné a upravených ve tvaru membránových stěn parních kotlů, jehož podstata spočíva v tom, že konce trubek jsou...

Přípravek ke chromování průběžných dutin součástí, zejména trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252648

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jasinský Zdeněk, Staško Eduard

MPK: C25D 7/04

Značky: přípravek, zejména, trubek, dutin, chromování, součástí, průběžných

Text:

...zvyšuje životnost zařízení,do něhož jsou budovány tyto chromované součástí.Na přiloženém výkresu je příkladné znázorněn svislý řez přípravkem podle vynálezu.Přípravek ke chromování průběžných dutín součástí, zejména trubek podle příkladného provedení sestava s víceramenného nosiče l a viceramenné svěrky 3, suvně uložených a upevněných na svislém sloupu 3, na který je shora napojen přívod záporného pôlu A elektrického proudu. Každé rameno...

Přípravek ke chromování vnitřního povrchu součástí, zejména trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252647

Dátum: 17.09.1987

Autori: Staško Eduard, Jasinský Zdeněk

MPK: C25D 7/04

Značky: povrchu, chromování, vnitřního, zejména, přípravek, součástí, trubek

Text:

...pôlu 3 elektrického proudu. Každé rameno nosiče l je na svém konci opatřeno nátrubkem s pružnou vložkou 5,ve které jsou uchyceny pomocí šroubu 6 dělené čelisti 1 pro upevnění horního konce trubkyĚ, která svým dolním koncem je pomocí šroubu 2 uchycena V jednom z ramen svěrky 3.V trubce g je umístěna anoda lg, vytvořená z ocelového jádra ll ve tvaru svorníku,opatřeného olověným povrchem lg, kde horní část ocelového jádra ll prochází...

Způsob přesného opracování rovinných ploch monokrystalů s granátovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252646

Dátum: 17.09.1987

Autori: Nejedlo Zdeněk, Mašek Václav

MPK: B24B 1/00, B24B 7/22

Značky: rovinných, přesného, opracování, strukturou, ploch, granátovou, způsob, monokrystalů

Text:

...stejnoměrnou, nekolísavou opracovatelnost, tj. hmota při opracování vždy stejnoměrně ubývá v celé opracovávané ploše. Tyto příznivé vlastnosti se pak přenášejí i na plochu sousedního monokrystalu, který bučto z důvodů technické dostupnosti suroviny nebo požadovaných konečných vlastností jemné strukturní poruchy nemá.způsobem podle vynálezu lze hromadné opracovávat rovínné plochy monokrystaiů mosaikových i bez mosaiky nebo monokrystalů s...

Kopírovací zařízení ke zdobení skleněných předmětů pomocí rycího nástroje reprodukcí vzoru podle předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252645

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kořínek Jiří, Somogyi Otto, Kubata Jaroslav

MPK: B24B 17/00, C03C 19/00

Značky: předlohy, zdobení, kopírovací, podle, pomocí, nástroje, předmětů, reprodukci, sklenených, rycího, zařízení, vzoru

Text:

...volně prochází otvorem ovládaoího prvku, souose upevněného na kopírovnci tyčince.Při sledování linie dekoru na předloze se vychylovací kopírovací tyčinka nedotýká předlohy. Po předloze se pohybuje v linii sledovací hrot linie předlohy pevně spojený s elektrickým snímacím systémem předlohy kopírovacího čidla. Tím je zaručene přesnost kopírování linie předlohy a tím i vysoká kvalita vytvářeného dekoru.Příkladné provedení kopírovacího...

Horizontální jízdní kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252644

Dátum: 17.09.1987

Autori: Babický Jaroslav, Hrůza Václav, Trávníček Vladislav

MPK: B62K 3/00

Značky: horizontální, jízdní

Text:

...rámovou trubku, a přepony nese uložení řetězového vícerychlostního pedálového pohonu, přičemž řízení jízdního kola je pákové pomocí dvou dvouramenných pák s držadly po obou bocích sedla, ovládajících přes čep umístěný na dolní části hlavy řízení v pravém uhlu ramena představce a tím vidlici zadního řiditelného kola.Rám jízdního kola je konstruován tak, že středové složení je umístěno před předním kolem. V prostoru mezi předním i zadním...

Zařízení k zjišťování a označování, zejména povrchových vad tabulových plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252643

Dátum: 17.09.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B21C 51/00

Značky: povrchových, označování, zejména, plechů, zařízení, tabulových, zjišťování

Text:

...Nad posledními dvěma válečky podâvacího válečkového dopravníku § jsou z obou stran k nosníku g jeřábové dráhy upevněny šmmúy třmeny lg, které jsou vzájemné spojený příčníky lga vodorovnými trubkami ll, ll, na kterých jsou uložena tvarovaná pojezdová kola lg, valivě uložena na čepech, připevněných k rámu lg přesuvněho vozíku lg, k jehož jedné kratší boční straně je připevněno úchytné oko pro spojení čepem s vidlicí pístnice lg dvojčinného...

Kokila z oceli pro odlévání kovářských ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252642

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kosňovský Zdeněk, Brábník Josef, Kulíř Jiří, Havlíček František, Turoň Slavomír

MPK: B22D 7/06

Značky: kokila, ingotu, kovářských, oceli, odlévání

Text:

...prostoru u horního okraje kokily, dále hodnoty dvojnásobné tlouštky stěny a hodnoty 60 mm, metematicky vyjádřenoD 1 b D 11 25 až 1311 ZS 60 mn. U spodního okraje kokily je vytvořena vnější kruhová bandáž, jejíž vnější průměr je roven součtu průměru opsané kružnice do vnitřního prostoru u spodního okraje kokily a hodnotydvojnásobne tlouščky stěny až součtu průměru opsané kružnice do vnitřního prostoru u spodního okraje kokily, dále...

Zařízení pro určování hmotnosti materiálu vysoušeného v nehybné profukované vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 252641

Dátum: 17.09.1987

Autor: Čermák Bojan

MPK: G01G 21/22

Značky: vrstvě, určování, nehybné, hmotnosti, vysoušeného, materiálů, zařízení, profukované

Text:

...podstata spočívá v tom, že první kyveta s vysoušeným materiálem a druhá kyveta s nastavitelným aerodynamickým odporovým členem jsou symetricky zavěšeny na ramenech rovnoramenných vah. obě kyvety jsou symetricky uloženy V symetrických částech vertikálního kanálu.Zařízení podle vynálezu umožňuje spojité vážení kyvety s vysoušeným materiálem, při němžv důsledku symetrických stejných silových účinkü püsobících na obě kyvety, se vliv nmnění...

Sací ústrojí ručního elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252640

Dátum: 17.09.1987

Autori: Žoudlík Josef, Žák Pavel, Zavřel Jaroslav, Doležan Pavel

MPK: A47L 9/00

Značky: vysavače, elektrického, ručního, prachu, ústrojí, sací

Text:

...zablokování motorku.Podstata sacího ústrojí ručního elektrického vysavače prachu záleží v tom, že na Spodní části oběžného kola je vytvořen obvodový nákružek s tím, že jeho horní vodorovné plocha je pod úrovní obvodového žebra, které je vytvořeno na krytu oběž. kola.Hlavní výhody řešení sacího ústrojí ručního elektrického vysavače prachu podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že umožňuje nasávat nečistoty V podobě nití, aniž by se...

Způsob přípravy vodných roztoků chalkogenidových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252639

Dátum: 17.09.1987

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef, Hejduk Jiří

MPK: C03C 3/32

Značky: roztoku, přípravy, vodných, chalkogenidových, způsob

Text:

...atmosféře a na vzduchuAnalogicky lze zpracovat chalkogenídové sklo na bási selenu dlouhodobým varem se siřičitanem alkalického kovu ĺobolončik V. A. a kol.Selenidy i teluridy redkozemelnych metalovi aktinidov Naukova dumka, Kijev 1966).Přitom nutno vzít v úvahu, že při použití neoxidujících tavenin jako je uhličitan sodný, látky na bási selenu a teluru jednak těkají, jednak tvoří nestabilní sloučeniny s nedefinovanými valencemi iontů,...

Přívod vzájemně reagujících tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252638

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír

MPK: C21C 5/46

Značky: vzájemné, přívod, tekutin, reagujících

Text:

...Na ní nasunutá střední soustředná trubka 3 vytváří uzavřený prostor mezi vnitřní trubkou 3 a střední soustřednou trubkou 3, ve která je inertní tekutina o konstantním tlaku.Na střední soustředné trubce 3 je nasunuta vnější soustředná trubka 3, která je svým jedním koncem otevřená a vytváří se střední soustřednou trubkou 3 prostor pro přívod druhého plynu ke konvertoru.Na této soustředné trubce 3 je nasunuta další střední soustředná trubka...

Způsob výroby alkoxidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252637

Dátum: 17.09.1987

Autori: Novák Pavel, Borovička Miloš, Bláha Karel, Chromík Jindřich, Michalský Jiří, Křepelka Jiří, Jančik Fedir, Hrubý Milan, Míčková Růžena, Trojánek Jan, Pospíšil Josef, Pospíšek Jan, Ferenc Milan, Šturc Antonín, Kakáč Bohumil, Lukáč Juraj

MPK: C07C 31/30

Značky: způsob, alkoxidů, výroby, kovů, alkalických

Text:

...kontrole procesu podle tlaku vznikajíciho vodíku.Japonské postupy jsou nevýhodné pro nutnou prvotní dispergaci kovu a pro poměrněznačné množství katalysátoru při navrhovaných nízkych teplotách reakce. Nutné pomocnéoperace snižují kapacitu výroby.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v jediné operací připravují v prakticky kvantitativním výtěžku alkoxidy alkalických kovů reakcí příslušných...

O-Substituované 4,9-dihydro-6-hydroxy-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252636

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-6-hydroxy-3,9-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, o-substituované

Text:

...demethylací hydrochloridem pyridinu za zvýšené teploty.Způsob přípravy látek je jednoduchý, produkty jsou získávány V uspokojivých výtěžcích V kvalitě přímo použitelná k dalšímu zpracování.Bližší podrobnosti vyplývají z následujících příkladů provedení. Uvedené příklady vynález pouze ilustrují, nikoliv omezují.K míchané suspenzi 4-(4-methoxyfenyl)-4-methyl-thiosemikarbazidu (10,5 g, 50 mmol) v ethanolu (250 ml) byl za míchání přidán...

Zvedací zařízení vík hlubinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252635

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mainx Oskar

MPK: F27B 9/30, F27D 1/18

Značky: zařízení, zvedací, pecí, hlubinných

Text:

...víka na komoru pece a že uložení jak úhlových pak, tak i zavěšení chapadel pomocí horních a dolních šroubů s oky, vzájemné spojených maticemi a uložení ojnic v úhlcvých pákách je provedeno na valivých ložiskách, což umožňuje podstatné dokonalejší mazání v horkém prostředí hlubinných pecí, dochází ke zlepšení účinnosti celého zařízení a tím se podstatně snižují náklady na údržbu a opravy i možnost úrazu jak obsluhy, tak i pracovníků provádějí...

Pneumatický rozmetač sypkých prachových substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252634

Dátum: 17.09.1987

Autori: Brabenec Miroslav, Michl Alois

MPK: B65G 65/30, A01C 15/00, B65G 53/30...

Značky: rozmetač, substrátů, pneumatický, sypkých, prachových

Text:

...nepřesáhla jeho profil,nebo rozložena V pracovní poloze, kdy svojí délkou obrys vozidla přesahují. Tím je umožněno podstatné zvýšení šíře záběru při rozmetání. Mezi bočními trubkami a pevnou rozmetací tryskou jsou na dolní části těla rozmetače upravený dvě šikmé rozmetací trysky opatřené pružnými nástavci, které jsou ukončený rozmetacími lopatkami.Díky pružným nástavcům je poloha rozmetacích lopatek vzhledem k ose tělesa rozmetače úhlově...

Zařízení k souběžnému snímání prozařovaného a rastrovaného obrazu v elektronovém mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252633

Dátum: 17.09.1987

Autori: Delong Armin Akademik, Müllerová Ilona, Kolařík Vladimír

MPK: H01J 37/05

Značky: souběžnému, snímání, zařízení, elektronovém, obrazů, rastrovaného, mikroskopu, prozařovaného

Text:

...na kterém je schéma optické soustavy v osovém řezu. Optická soustava sestává z autoemisního zdroje l elektronového svazku, v jehož ose 5 jsou za sebou umístěny vychylovací cívky g, zkoumaný objekt 1 a objektiv 1.V difrakční rovině objektívu 1. která je vyznačena osou y je umístěn polovodičový detektor §, spojený přes zesilovaoí řetězec 1 s monitorem Q. Polovodlčový detektor § je opatřen otvorem §, který nahrazuje v požadovaném případě...

Sklopný sedadlový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252632

Dátum: 17.09.1987

Autori: Žák Pavel, Franek Zbyněk, Václavík Oldřich

MPK: A47C 1/16

Značky: sedadlový, sklopný

Text:

...neboč vztyčování a sklápění sedadlových řad se provádí samočinně.Poněvadž rám obdélníkovéhc tvaru vytváří současně i vlastní podlážku sedadel, přispívá tím k tepelnému odlzolování diváka od podlahy, což je výhodné zejména při vytváření hlediště na ledové ploše.Na přiloženém výkresu je příkladně schematicky znázorněn sklopný sedadlový blok podle vynálezu, kde obr. 1 je jeho částečný podélný řez a obr. 2 je pudorys, zobrazený jen s...

Způsob přípravy 1,4-dibrom-2,2,3,3-tetrachlortetrafluorbutanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252631

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bárta Milan, Liška František, Hrabal Richard, Dědek Václav, Chvátal Zdeněk

MPK: C07C 17/26, C07C 19/00

Značky: způsob, 1,4-dibrom-2,2,3,3-tetrachlortetrafluorbutanu, přípravy

Text:

...adicí 1,2-dibrom-1,l~dichlordifluoretynu vzorce III CF 2 Br-CC 12 Br /III/ na chlortrifluoretylen vzorce IVjehož podstatou je, že se dibromdichlordifluoretan vzorce III nechá zreagovat s chlortrifluoretylenem vzorce IV za současného ozařování ultrafíalovým zářením. Podle dalšího význaku vynálezu se jako zdroj ultrafialového záření použije výbojka emitující záření v rozmezí vlnaách délek 180 až 600 nm. Je výhodné provádět tuto reakci při...

Způsob přípravy 1,4-dibrom-2,2,3-trichlorpentafluorbutanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252630

Dátum: 17.09.1987

Autori: Liška František, Bárta Milan, Dědek Václav, Hrabal Richard, Chvátal Zdeněk

MPK: C07C 17/26, C07C 19/00

Značky: způsob, 1,4-dibrom-2,2,3-trichlorpentafluorbutanu, přípravy

Text:

...nechá zreagovat s dichlordifluoretylenem nzorce IV za součaeného ozařováni ultrafialovým zářenim.Podle dalšího význaku vynálezu se jako zdroj ultrafialového záření použije výbojka emitujici záření v rozmezi vlnových délek 180 až 600 nm. Je výhodné provádět tuto renkci při teplote 20 až B 0 °C a pri rychlosti uvádění olefinu do bromfluoretynu v rozmezí 0,01 až 1,0 molu chlorfluoretylenu na mol dibromfluoretenu za hodinu. Produkty se isoluji...

Biologicky účinné deriváty 2H-benzopyranu obsahující halogen v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252629

Dátum: 17.09.1987

Autori: Křeček Jan, Němec Václav, Bennettová Blanka, Hrdý Ivan, Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav

MPK: A01N 43/16, C07D 311/04

Značky: biologicky, jejich, 2h-benzopyranu, molekule, způsob, deriváty, obsahující, přípravy, účinné, halogen

Text:

...ještě 15 minut a poté byla zředěna vodou a extrahována dietyléterem. Eterická vrstva byla vysušena nad bezvodým síranem hořeěnatým a za sníženého tlaku odpařena. zbytek byl chromatografován na silikagelu s 8 hmot. E vody leluční činidlo petroléter obsahující až 20 obj. dietyléteruö.Stejným způsobem byl připravenBiologické účinky byly sledovanýu termitů bylo zjištěno ovlivněni vývoje vojáků a bílých vojáků, ovlivnění zastoupení kast a z...

Způsob provedení disimilační denitrifikace vod buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252628

Dátum: 17.09.1987

Autori: Čižinská Simona, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Vojtíšek Vladimír, Maixner Jiří, Barta Jiří

MPK: C02F 3/02

Značky: agregáty, disimilační, denitrifikace, způsob, buněčnými, provedení

Text:

...zásobování musí obsahovat minimálně 50 nnsycení kyslíkem. Zároveň je zbráněno průběhu anaerobních pochoduů, které jsou provázeny tvorbou zapáchajících látek.Podstatou řešení podle předmětného vynálezu je způsob provedení disimilační denitrifikace vod buněčnými agregáty s denitrifikační aktivitou, které je vyznačeno tím, že vody obsahující dusičnany a/nebo dusitany v rozmezí koncentrací 0,001 mg.litr 1 až 2 000 mg.litr 1,se uvádí ve styk s...

Rotační viskozimetr pro výuku chemie ve školství

Načítavanie...

Číslo patentu: 252627

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hellberg Jindřich, Krejší František

MPK: G09B 23/12

Značky: chemie, výuku, rotační, viskozimetr, školství

Text:

...1. Pryžovým řemínkem je proveden náhon řemenice viskozimetru. Na destičce lg je umístěn rezistor lg, kondenzátor 2 a zdířky pro připojení stabilizovaného zdroje ll napětí a voltmetru Q. Měřidlo a zdroj se připojují vodiči zakončenými banánky. Na komutátorový motorek 1 jsou tedy paralelné připojeny voltmetr Q, kondenzátor 2 a sériová kombinace rezistoru lg a stabilizovaného zdroje ll napětí.Váleo l se otáčí ve štěrbině 1, kde se...

Zařízení ke kontinuálnímu vypouštění stálého proudu skloviny tavené diskontinuálně a jejímu homogenizování

Načítavanie...

Číslo patentu: 252626

Dátum: 17.09.1987

Autor: Auerbeck Jiří

MPK: C03B 5/26, C03B 5/187

Značky: proudu, jejímu, stálého, vypouštění, diskontinuálně, homogenizování, skloviny, tavené, zařízení, kontinuálnímu

Text:

...do výpustní nádržky g (obr. 1 a 2). Ve dně výpustnínádržky 1 je uprostřed výpustní otvor, který přechází do vertikální výtokové trubice 5.částí zařízení l je äneková míchadlo Q. eestávající z hřídele Q a šneku 1, tvořeného alespoň jedním celým závítem šneku 1. Výpustní nádržka 3 může být válcová (obr. 1, 2), ale může být provedena i ve tvaru komoláho kužele s menší základnou v dolní části (obr. 3) a v tomto případě obdobným způsobem je...

Způsob úpravy suroviny pro pěstování monokrystalů korundu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252625

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hilgerová Helena, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 19/12, C30B 29/20

Značky: suroviny, monokrystalů, korundu, způsob, úpravy, pěstování

Text:

...lze odstranit způsobem úpravy suroviny pro pěstovaní monokrystalů korundu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že práškovitý oxid hlinitý se slisuje na válcovité výlisky, jejichž průměr je po konečném žíhání o 1 až 50 S menší než průměr kelímku a ty se vystaví teplotě 1 400 až l 500 °C na vzduchu po dobu nejméně 2 h u pote se vystaví teplotě 1 700 až 1 900 °C v atmosféŕe obsahující 50 až 100 obj. 3 vodíku a 50 až 0 obj. t argonu po...

Způsob stanovení obsahu 2-methylthio-5-(3-jodpropargyloxy)-pyrimidinu ve farmaceutických preparátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 252624

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zapletal Jiří

MPK: G01N 30/02

Značky: preparátech, způsob, obsahu, farmaceutických, 2-methylthio-5-(3-jodpropargyloxy)-pyrimidinu, stanovení

Text:

...závislost mezi plochou píku a koncentrací sledované látky.Následující příklady ilustrují způsob stanovení obsahu Jaritinu ve farmaceutiokých preparátech podle vynálezu, nikterak ho však neomezují.Kalibrační roztok se připraví rozpuštěním asi 20 miligramů přesně ověřené substancs Jaritinu v 500 mililitrech metanolu.Farmaceutický preparát obsahující 106 miligramů Jaritinu v 25 mililitrech lihového vehikula se zředí v množství 1 mililitr do...

Stavitelné přitlačovací zařízení těsnicích žlabů pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252623

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jirka Josef, Berka Miroslav

MPK: F27B 9/30, F27D 3/12

Značky: přitlačovací, žlabu, zařízení, těsnicích, stavitelné, průmyslové

Text:

...nebot všechny ustavující prvky jsou snadno přísłupné. Na nepřístupném místě jsou pouze tlačné části, jejichž polohu je však možno sledovat z vnější strany a je tudíž možné snadné ustavení celé těsnicí soupravy do nové polohy jednoduchým způsobem změnou délky koncového stavitelného táhle, spojujícího stavitelný paralelogram s tsžným zařízením.stavitelné přitlačovací zařízení těsnicich žlabů pro průmyslové pece je zobrazeno na obr. 1 až 5.Obr....