Archív za 1987 rok

Strana 10

Důlní kolejový vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 253690

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lipina Milan, Mrozek Adam

MPK: B61D 11/00

Značky: důlní, kolejový

Text:

...v podélné ose vozu etabilizuje náklad na ploěinách v příčném eměru. Druhému dvounapravovému podvozku, který má výkyv plošiny v příčné oee vozu je umožněno sledovat nerovnosti kolejiště bez vlivu na samotný náklad. Toto příznivé ovlivňuje i sledování nerovnosti kolejiště obou dvounapravových podvozků e rovnoměrným tlakom na všechny kola důlního kolejového vozu.Dvounapravový podvozek e kývnou plošinou v podélné oee důlního kolejováho vozu...

Ventil hydraulické rychlospojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253689

Dátum: 17.12.1987

Autor: Vaníček Jaroslav

MPK: F16K 15/04

Značky: hydraulické, ventil, rychlospojky

Text:

...dle vynálezu je sohenetioky názorne na. př-Lpojenéu výkresu, 3 253 suskde obr. 1 představuje pohled na ventil v tělese zásuvky hydraulické ryohlospojky, obr.2 představuje pohled na ventil v těleoe zástrčky a obro 3 představuje pohled na rychlospojku propojenou, v níž je ventil zabudován jak v těleso zásuťką tak v tělose zástrčky.Ventil hydraulické ryohlospojky podle vynálezu přináší řadu výhod, z nichž nejpodstatnějäi spoöivá v tom,že...

Zařízení pro ovládání rozměrných vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253688

Dátum: 17.12.1987

Autor: Fanta Václav

MPK: E05F 15/10

Značky: zařízení, rozměrných, ovládání

Text:

...pro ovládání rozměrných vrat podle vynálezu,kde na obr. 1 je v částečném řezu bokorys ovládacího zařízení a na obr. 2 nárys zařízení se znázorněnými dveřními křídly jakZařízení pre ovládání rozměrných vrat podle vynálezu je upraveno na stěně l neznázorněné haly, nad průjezdným otvorem 3. základna 3 ovládacího zařízení je připevněna ke etěně l prostřednictvím svorníků 17 a nese eldtromotor 4, který je alespoň- 3 253 san v příkladném provedení...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS MEM-57

Načítavanie...

Číslo patentu: 253687

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hořejší Václav, Krištofová Hana, Hilgert Ivan

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, lymfocytární, mem-57, myší

Text:

...antigenu. Protilátka, produkovaná hybridomemMBM-57, reaguje specificky s populacemí lidských T buněk a ne~ ni třeba se zbavovatvprotilátek balastních.Přiklad 7 Za účelem pomnožení hybrídomových buněk in vivo bylo aplikováno 3 x 105 buněk do peritoneální dutiny myší. Aby došlok lepšimn uchycení aplíkovaných buněk, byla myš 14 dní před pře~ nosem buněk hybridomu ovlívněnąparafinových olejem /0,5 ml íntraperítoneálně/. Po 10 dnech rústu...

Způsob výroby oceli v tandemové peci a přidáváním prachového paliva do lázně roztaveného kovu během zkujňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253686

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šotola František, Bartoš Vladimír, Štivar Antonín, Pětroš Jaroslav, Hromek František, Kupka František

MPK: C21C 5/04

Značky: přidáváním, lázně, zkujňování, způsob, tandemové, během, oceli, výroby, prachového, paliva, roztaveného

Text:

...2 min., se do základní kovonosné vsázkw o hmotnosti 225 t,od počátku zkujňování do 10 z údobí celkové doby zkujňování, která činí 1 hodinu, to je do 6 min., přívede 1 lO 0 Nm 3 zkujňovacího kyslíku a 760 kg prachového paliva, což odpovídá hmotnosti 0,690 kg na lNm 3 zkujňovacího kyslíku. V druhé fázi zkujňování, do které patří sázení pece nádobkami, při kterém se sníží jak příkon kyslíku tak prachového paliva do lázně roztaveného kovu, to je...

Zařízení pro přenos podélných sil mezi podvozkem a skříní kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253685

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hoffmann Vilém, Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/00

Značky: skříní, zařízení, podvozkem, podélných, kolejového, vozidla, prenos

Text:

...je příčník rámu podvozku vytvo řený jako jediny skříňový nosník, prostý vrubů e nevelké šířky. Dále v obou silentblocích podélného táhla při natočenípolovině úhlu netočení podvozku proti vozové skříni, což je minimální dosažitelná hodnota. Kromě toho celá horní plocha příčníku rámu podvozku je volná a uožňuje u vzduchového vypružení instalaci zařízení pro nouzové uložení skříně v jediném bodě ve středu podvozku.Konečně jednotlivé díly...

Způsob úpravy porézních plochých nebo dutých zdravotnických textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253684

Dátum: 17.12.1987

Autori: Říčařová Jana, Smejkal Pavel, Pospíšil Lubomír, Rulíšek Pavel

MPK: D06B 19/00, D06B 1/00, A61F 2/06...

Značky: porézních, způsob, zdravotnických, dutých, textilií, plochých, úpravy

Text:

...a reprodukovatelnost metody. Tloušřka vrstvy je regulovatelná nezávisle na tvaru a členitosti253 684 modifikovaného porézniho útvaru, výsledek úpravy záleži na vhodně zvoleném filtračnim přetlaku, jeho směru a na viskozitě použitého média, přičemž je spojeni média s poréznim útvarem velmi těsné a pro dané účely ve zdravotnictví zcela vyhovující. K výhodám úpravy náleži také spolehlivé vyplněni pórů útvarů, což doposud používané zpúsoby...

Modul elektronického řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 253683

Dátum: 17.12.1987

Autori: Undus Stanislav, Popov Petr, Nakládal Leoš

MPK: H05K 7/00

Značky: elektronického, modul, systému, řídicího

Text:

...napejecích vodičů a zajištují minimalní úbytky napájecích napětí. Matriční deska 5 jepřipevněna k horizontálním profilovým nosníkům rámu 1 V jeho zadní části. Rovinnost matriční desky 5 v celé ploše a její přesnou polohu vůči rovině čelních panelů elektronických jednotek g zajišťuje polohovací výztužný člen Q tvorený nosníkem S DOSuVnýmĺ dľžáky 1 ° Tímto způsobem je umožněno přesné nastavení vzdálenosti matričnídesky 3 od rcviny...

Způsob dálkové lokalizace vadného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253682

Dátum: 17.12.1987

Autori: Petrášek Josef, Vojta Ludomír, Jiránek Miloš

MPK: H04B 14/04

Značky: opakovače, lokalizace, vadného, dálkově, způsob

Text:

...zařízení modulován signálom o kmitočtu fm 15,055 kHz. Vyslaný sled impulsů s amplitudou 3 V je přerušován V rytmu modulačního kmitočtu fm po dobu poloviny periody, tj. 66,42 gos. V druhé polovině periody zůstává přenášený signál nezměněn. Príjem modulovaného signálu současně ve všech oboueměrných opakovečícä linkového traktu vyvolá připojení signálu z výstupu jednosmerného Opakovače ve směru tam na vstup jednosměrného opekovače ve směru...

Vícevrstvý prostorově tvarovatelný textilní útvar a způsob jeho prostorového tvarování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253681

Dátum: 17.12.1987

Autori: Koupelka Bedřich, Jeřábek Miroslav, Faulhaber Ervín, Holešinský Josef

MPK: D04B 21/14

Značky: tvarování, vícevrstvý, prostorové, útvar, tvarovateľný, textilní, způsob, prostorového

Text:

...V místech, kde k prostorovému tvarovàni vícevrstvého útvaru nedochází, zůstane zásoba niti zafixována zátěrem, případně lamínační fólii proti možnému vytažení směrem do nášlapné vrstvy. Z těchto důvodů je možné opatřit vnější stranu tavitelné vrstvy vícevrstvého prostorově tvarovatelného textilního253 681 vedle vyššiho účinku a vyšši kvality prostorového tva~ rovàni, jakož i dosaženi vyšši tvarovaci paměti textilniho útvaru podle vynálezu...

Rotační mechanická ucpávka pro utěsnění abrazivních kapalin a suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253680

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hvížďala Jaromír

MPK: F16J 15/18

Značky: abrazivních, rotační, kapalin, mechanická, utěsnění, ucpávka, suspenzí

Text:

...kolíků a unáäeoího talíře, který je předměte vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že na tělese zařízení je pevně uohyoen kovový kroužek, na jehož čelní ploohu dosedá pomocí stlačené pružné membrány rotační kovový kroužek, který je unášan pomocí kolíků pružnou membránou, která je pevně spojene 5 hřídelí.Příkladné provedení rotační mechanické ucpévky pro utěsnění abrasivních kapalin a susnenzí podle vynálezu je znázorněnoNa tělese...

Způsob odstraňování iontů dvojmocného paladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253679

Dátum: 17.12.1987

Autori: Milner Miloš, Holpuch Vladimír

MPK: C22B 11/04, C02F 1/62, C02F 1/28...

Značky: iontů, dvojmocného, paládia, odstraňování, způsob

Text:

...roztoku 2 po probčhlé sorpci při pH O až l 4 se kasoin od vodného roztoku oddělí.ľákladní výhoda způsobu podle vynálezu spoćívá vo snad ném odstraňování iontů dvojmocného palaâia za použití snadnodostupného kaseínu. Bylo totiž zjištěno, že ionty dvojmocnćho paladia se snadno sorbují na kasein v kyselé i alnalické oblasti. Za ořítomnosti nikelnatých iontů dochází i K jejich částečně sorpoi. Sorpce nikelnatých iontů je však podstatné nižšínež...

Patka pro podstavec, zejména pro podstavec šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253678

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bárta Milan, Strya Josef, Kronek Josef

MPK: D05B 75/04

Značky: stroje, podstavec, zejména, pätka, šicího

Text:

...jednak boční stěnu, vyznačená tím, že je opatřena dosedacím členem zhotoveným z materiálu3 i 253 37 a o koeficientu tření nižším ve srovnání s materiálem, z něhož.jezhotovena patka, např. z ooelového plechu nebo z litiny, překrývajícím svou spodní částí dosedací plochu patky a k patce připevněným tverovým stykem své boční stěny s její boční stěnousBoční stěna jak patky, tak i dosedacího členu.přitom může mít tvar dělený do několika...

Víceokruhové hydraulické ústrojí pohonu pracovního nástroje samohybných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253677

Dátum: 17.12.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/22

Značky: ústrojí, hydraulické, pohonů, víceokruhové, samohybných, strojů, nástroje, pracovního

Text:

...strana nejméně dvou zpětných ventilů spojene se vstupní stranou jediného pojistněho ventiluoU strojů vybavených víoeokruhovým hydraulickým ústrojím podla vynálezu se použitím jediného pojistněho ventilu s výhodou nejen zajistí spolehlivá ochrana ústrojí proti jakěmukoliv přetížení dvou nebo více nezávislých hydraulických okruhů, výrazně se sníží nároky na seřizování pojistných ventilů během provozu, vlivem zjednoduěení se zvýší provozní...

Zařízení k provádění průběžného samočinného nastavení ručního indikátoru trhlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253676

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šnajberk Jaroslav, Šacha Jiří

MPK: G01N 27/24

Značky: nastavení, samočinného, zařízení, trhlin, provádění, průběžného, indikátoru, ručního

Text:

...členem Ž. Druhý vstup komparátoru A jespojen s pamětovým obvodem §a se vstupem genmátoru § periodicky rostoucího napětí, výstup komparátoru 5 je pak rovněž spojen s generátorem É periodicky rostoucího napětí. Na obr. 2 je znázorněn časový průběh jedné periody, v níž po dobu nastavovacího cyklu tno trvání asi 1 ms napětí roste do maxima, na kterém je udržovánopo dobu měření tm, trvající asi 1 s. Na obr. 3 je pak znázorněn celkový průběh...

Způsob výroby plochých propojovacích elementů ze zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 253675

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tubl Rudolf, Vít Miloslav

MPK: H01L 23/54

Značky: plochých, elementů, zlata, způsob, propojovacích, výroby

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje do značné míry způsob výroby plochých propojovacích elementů ze zlata podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na podložce, netečná k následnýmtechnologickým opeřacím, nejlépe křemíkové či safírové, s adhezní 253 675vrstvou , selentivně leptetelnou od zlata, tvorenou s výhodou titenem nebo chromem nebo titan-wolframem, e s vrchní vrstvou zlata se vytvoří fotoresistová maska....

Zapojení k přenosu informací po silových vodičích v soustavě s izolovanou nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253674

Dátum: 17.12.1987

Autor: Moskala František

MPK: H04B 7/26

Značky: přenosu, vodicích, soustavě, nulou, informaci, izolovanou, silových, zapojení

Text:

...ze dvou silových vodičů a dvou závěrných impedancí jsou komunikační zařízení navázáne pomocí vazcbních trensformátorů.Výhoda zapojení podle vynálczu spočívé v jednoduchosti nízké ceně, malých rozměrech, protože prvky V tomto uspo g 253 674řádáni není nutno dimenzovat na zkratový výkon, čímž jedále umožněno jejich dodatečné namontování dostávajících zařízení a v dokonalém galvanickém odćěleni obvodů silovýchod sdělovacich, čímž je zamezcno...

Zařízení pro automatické ovládání jednotek stroje podle průchodu média strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253673

Dátum: 17.12.1987

Autori: Laníček Josef, Kondelík Stanislav, Kouřil Oldřich, Rotter Josef

MPK: B41F 33/16

Značky: podle, průchodu, media, automatické, ovládání, stroje, zařízení, strojem, jednotek

Text:

...g pro ovládání jednotek stroje a Éhlové umístění snímaěů 1 hodinových impulsů. K jednotli vým snímačům 1 hodinových impulsů jsou přiřazeny jednotlivéposuvné registry 5. Na rozvinuté otáčkové stupnici ł jsoutaké znázorněnv časové posloupnosti vstupních signálů 5 posuvného registru,vazebních signálů Q posuvného registru,výstupních signálů 1 snímačů 2 hodinových impulsů a výstupních signálů § posuvných registrů Q. Na rozvínuté otáčkové...

Zapojení dohlížecích obvodů merkaplanové signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253672

Dátum: 17.12.1987

Autor: Moskala František

MPK: H04M 11/04

Značky: zapojení, merkaplanové, obvodů, dohlížecích, signalizace

Text:

...odporu § je zapojen vstup elektronického spínače łg, jehož výstup je přes diodu lg zapojen na svorku§,eparalelně k odporu 1 je zapojen vstup ělektroniokého spínače ll, jdxož výstup je přes diodu§ zapojen na svorku.j, paralelné k odporu § je zapojen vstup elektronického spínačełg, paralelné k odporu 3 je zapojen vstup elektronického spínače 51, přičemž výstup.elektrhnického spínače 3 je spojen s druhým vstupem elektronického spínače lg a...

Stojánek pro paličkování krajek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253671

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jirman Pavel, Andrejsek Karel

MPK: D04C 3/48

Značky: stojánek, paličkování, krajek

Text:

...podušky k povrchu stojánku magnetickou silou. Podstatnou výhodou je, že krajku lze přiložením dalších pohyblivých podušek rozšiřovat ekonečně všemi směry, přičemž253 671 konstrukce stojánku je výrobně jednoduchá bez točivých spojení náchylnych k poruchám. Způsob práce kràjkářky co se týče vpichováni špendlíků a vytváření krajky je zachovánoVynález a jeho účinky jsou zřejmě z přiloženého výkresu,kde zobrazuje obrą 1 bokorysný pohled na...

Vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253670

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novotný Otto, Havlas Vojtěch, Blažek Miloš, Flašar Jiří, Jílek Adolf

MPK: B01J 3/06

Značky: vysokotlaký, nástroj

Text:

...což má společně se zvýšeným počtem výbuchů nepříznivý vliv na životnost razníků a matrice, Uvedené nedostätkv odstraňuje vvsokotlaký nástroj, e axiálním symetrickým zatížením néplně a těsnění, sestévající z màtrice, horního a spodního razníku podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mezi horním rezníkem a matricí a mezi spodním razníkem a matricí, jsou pružné elementy, Výhodou navrženého vysokotlakého nástroje podle...

Vícedílná elektroinstalační krabice pro zalití do betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253669

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kunc Josef

MPK: H02G 3/12

Značky: vícedílná, krabice, elektroinstalační, zalití, betonů

Text:

...pro elektrické pŕívody. K vložení některého z dále popsaných nástavců slouží zadní válcová část lg, v níž jsou tři aretační výstupky 18, 14, 15.Středový nástavec g (obr. 2) rotačního tvaru je opatřen násuvnou válcovou částí gł, v níž jsou tři aretační vybrání gg,gâ, 35 a zadní válcovou částí gg tvaru poloviny válce, kolmého k nenaznačené ose tohoto středového nástavce. Čep gg a nátrubek gâ jsou určeny k vzájemnému zrcadlovému spojení dvou...

Zapojení pro regulaci vytápění kolejových vozidel s pulsně řízeným pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253668

Dátum: 17.12.1987

Autori: Holub Přemysl, Polák Karel

MPK: B60H 1/22

Značky: vytápění, kolejových, regulaci, vozidel, řízeným, pulsně, zapojení, pohonem

Text:

...pôlu napájeoí sítě. Podstatou vynâlezu je, že k druhému řídicímu vstupu pomocnêho pulsního měniče je připojen výstup přizpůsobovacího členu opstřenêho nejmêně dvěma vstupy, do nichž jsou samostatne zapojeny příslušně výstupy regulâtoru topení.Zapgjením podle vynâlezu je doeaženo požadovaného tepelného výkonu vytápění vnitřního prostoru vozidle bez přídavných odporových topnic, pouze s použitím stâvajícího odporníku zâskokově brzdy,...

Stojan redukovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 253667

Dátum: 17.12.1987

Autori: Krumnikl Josef, Cviček Stanislav

MPK: B21B 31/02

Značky: stojan, stolice, redukovací

Text:

...ložiska lze běžnou údržbou a opravami renovovat a uvádět do funkčního stavu, ale situace se zhorěi, dojde-li k omačkání úložných ploch mezi valivým uložením pohonu váloů a úložných ploch ve vlastním stojanu. Taková poškození jsou téměř neopravitelná a vedou k tomu, že komplikovaná a nákladné těleso stojanu redukovací stolice s omačkanými funkčními plochami musí být vyřazeno.Životnost stojanů redukovacích stolic se podstatně zvýši podle...

Prostředek pro zkoušení výrobků z magnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253666

Dátum: 17.12.1987

Autori: Věchet Mojmír, Mitera Jiří, Buryan Petr

MPK: G01N 27/20

Značky: materiálů, prostředek, magnetických, zkoušení, výrobků

Text:

...zkoušení výrobků z magnetických materiálů, tvořený nosnou kapalinou a magnetickým práškom na bázi čistého železa, harba~ nylů železa a kysličniků železa o velikosti zrna 1 až 321 mm. Jeho podstata spočívá v tom, že nosné kapalina je tvořena n-a 1 kany a/nebo isoalkany a/nebo nasycenými oyklickými parafiny,obsahujícími ve své molekule od 8 do 15 atomů uhlíků.- 3 253 666 o Výhody prostředku podle vynálezu spočivají V tom, že zvyšuje citlívost...

Zařízení pro odtlakování popelové výpusti tlakových generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253665

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vaněček Václav, Jeřábek Vladimír, Pech Jaroslav

MPK: C10J 3/00

Značky: tlakových, generátoru, výpustí, odtlakování, popelové, zařízení

Text:

...strženěho prachus Kondenzací páry a značným snížením teploty plynu se podstatné snižuje objem a tím i množství odtlakovaného plynu. Proud směsi vody a plynu po průchodu směšovací tryskou naràží na prvek, kde se obrací směr proudění vzhůru ke hladině vody. Z hladiny vody vystupuje již plyn zbavený prachových častíc, značně ochlazený a s podstatné sníženým objemom vlívem ochlazení a kondenzace páry. Po vyrovnání tlaku mezi atmosférou a...

Způsob výroby hydrochloridu 11(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253664

Dátum: 17.12.1987

Autori: Urban Luděk, Sulovský Jan, Punčochář Ludvík

MPK: C07D 337/12

Značky: hydrochloridu, výroby, 11(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu, způsob

Text:

...postup, kdy se dehydratace provede účinkom vodného roztoku chlorovodík v některém z alkoholů nemísících se s vodou z výše uvedené nové skupiny, a aromatický uhlovodík se přidá až po odstranění vody azeotropickou destilací. Podrobnosti postupu vyplynou z připojených praktických příkladů.Při přípravě hýdrochloridu 11-(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu vzorce I dehydratací karbinolu vzorce II podle tohoto wynálezu se...

Zařízení pro indikaci šikmého tahu jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253663

Dátum: 17.12.1987

Autor: Běl Jaroslav

MPK: B66C 15/06

Značky: zařízení, jeřábu, indikaci, šikmého

Text:

...vycnýlením kladnice ze svislé polohy.Zařízení tím, že odstraňuje.nevýhody šikmého tahu, značně zkvalitňuje funkci jeřábů a rozšiřuje jejich použití do oblastí, ve kterých nemohly být s ohledem na nebezpečí šikmého tehu dosud použity.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. l představuje jeho kinematické schema v nárysu a na obr. 2 je znázorněno uspořádání snímečů e měřicího lenka v...

Uzavírací systém pro tuby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253662

Dátum: 17.12.1987

Autori: -, Slabý Vladimír

MPK: B65D 35/00, B65D 35/48

Značky: systém, uzavírací

Text:

...uzavíraci systém pro tuby podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že plochý konec tuby je opatřen van vyčnívejicími výstupky, na kterých je nesunut uzávěr tvaru C, jehož k sobě směřujíci ramena tvoří opěrky, jimíž je opřen o výstupky.Vyšší účinek řešení podle vynálezu je dán-tím, že obsah.tuby je využitelný zcela a nezůstává nevyužíta ta jeho část,která pro tuhost dnešnich šroubových uzávérů zůstává nevytlačena - neznehodnocují se tak...

Čelisťová brzda ráfková

Načítavanie...

Číslo patentu: 253661

Dátum: 17.12.1987

Autor: Mávr Vladimír

MPK: B62L 1/12

Značky: čelisťová, brzda, ráfková

Text:

...důsledku skutečnosti, že průřez většiny závěsné části vorníku tvoří mezikruži. Odlehčení hraje důležitou roli především u závodních kol. Mnohé nedostatky v montáži aeeřízení brzdy byly odstraněny tím,že dřík i hlave svorníku jsou vytvořeny jako jeden oelek.K usnadnění montáže e seřízení brzdy přispívá i další znak předmětu vynálezu tj. uplatnění vnitřních víoehrenů V hlavě svorníku 1 hlavě protišroubu. Čelisti přiléhají ke kolmo hlavě...

Model otevřeného nálitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253660

Dátum: 17.12.1987

Autor: Urbášek Jan

MPK: B22C 7/00, B22C 9/08

Značky: otevřeného, model, nálitků

Text:

...práce při čištění a upalování nálitku.Další výhodou je, že po zapěchování modelu a uvolnění přítlačné síly na model, například od dolisovací desky, dochází, stejně jako u modelů vytvořených v celém průřeze 2 pružného pryžového materiálu, k samovolnému uvolnění modelu nálitku z upěchované formy, čímž odpadá obtížné práce s pracným uvolňováním modelu nálitku z formy, jak je tomu dosud u modelů vyrobených z tuhého materiálu.Na výkresu je v...

Spoj potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253659

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dzierža Emil, Zahel Jaromír, Tkáč Ivan, Novotný Stanislav, Ševčík Arnošt, Smutek Josef

MPK: E21F 15/08, F16L 27/12

Značky: potrubí

Text:

....na výrobu s údržbou než zařízení s posuvnými přírubami. nNa připojených výkresoch jsou zjednodušeně znázorněny v částečném řezu svíslou rovinou, procházející osou potrubí,tři příklady provedení spoje potrubí podle vyuálozu. V základním provedení je.na obr. l znázornčn spoj potrubí V aplikaci u mechanizovaného výfuku, například podle československého autorského osvčäčení č. 222790, jehož další části nejsou zobrazeny. Mechanízovaný výfuk...

Scintilační materiál pro detektor radioaktivity pro chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 253658

Dátum: 17.12.1987

Autori: Blažek Karel, Svoboda Vratislav, Vávra Stanislav

MPK: G01N 30/48

Značky: radioaktivity, chromatografii, detektor, scintilační, materiál

Text:

...pro snížení nespecifické sorpce některých látek.Výchozí surovina ve formě směsi oxidů hliníku, yttria a ceru v atomárnim poměru/Y Ce/ Ce 1 0,0005,byla přetavena v molybdénovém kelímku v odporové peci pod ochrannou atmosférou z 80 obj. argonu a 20 obj. vodiku. Tavenina byla po vychladnutí nadrcena a vybrány frakce 1 až 5/um, 10 až 15/um, 20 až 25/um a 100 až 150/um a tyto frakce byly použity jako materiál pro detektor radioaktivity...

Zařízení pro přívod sypkého materiálu k vibračnímu třídiči nebo podavači

Načítavanie...

Číslo patentu: 253657

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vraga Jindřich, Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Schneider Petr

MPK: B65G 47/18, B65G 53/42

Značky: vibračnímu, podávací, sypkého, materiálů, zařízení, přívod, třídicí

Text:

...anebo alternativně mimo vibrační třídič a podavač do prostorqpřed vibračním třídičem nebo podavačem, a to při přesunu sklopné tryohtýřovité výsypky z jedné krajní polohy do druhé. Přitom není nutno zastavovat přívod sypkého materiálu do zařízení, nebot v místě kde na své dráze se vyústění sklopné trychtýřovité výsypky přibližuje k okraji třídící nebo podávací plochy vibračního třídiče nebo podavače, v kteréžto oblasti je největší nebezpečí...

Zařízení pro frikční spřádání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 253656

Dátum: 17.12.1987

Autori: Stejskal Alois, Ursíny Petr, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: příze, frikční, spřádání, zařízení

Text:

...plocha, pohybující se z klínovíté štěrbiny protisměrně ato vždy v polohově odpovídejících místech obou ploch po délce klínovité štěrbiny, při zachování rostoucí drsnosti od počátku pásme prívodu vláken směrem k výstupu příze z pásma formování příze. Tím je příze v důsledku uvedených vlastností třecích ploch v každém úseku udržováne v optimální hloubce klínovité štůrbiny, je vypřádána méně utnžená a při zvoleném počtu zákrutů vykazuje...

Uložení rotujících součástí textilních strojů, zejména vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 253655

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hnilička Miroslav, Staněk Antonín, Vozňák Rudolf

MPK: D01H 7/14

Značky: zejména, uložení, textilních, vřeten, strojů, rotujících, součástí

Text:

...tuhosti prvků zabraňujících přenosu vibreční energie od vřetena, jež je jejím závežným zdrojem, do konstrukce stroje. Umožní zlepšení stability vřetene, tj. vychylaváníod svislé osy, při podetatném snížení dynamické tuhosti jeho pružného uložení a zvýšení přenosové impedance cest. v kritické frskvenční oblasti, jimiž je vibrační energią vytvářená vřetenem,přenášena do stroje. Snížení vibrací stroje bude mít za následsk snížení hlučnosti....

Generátor kondenzačního aerosolu s přehřívačem uzpůsobeným pro snadné čištění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253654

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vitáček Jiří, Doušek Karel, Juza Josef

MPK: B01J 19/00

Značky: aerosolů, přehřívačem, kondenzačního, čištění, uzpůsobeným, snadné, generátor

Text:

...místního přehřátí povrchu teplosměnné štěrbiny.Výhoda generátoru kondenzačního eerosolu spočíva zejména ve snadném čištění jeho přehřívače, umožněném pilovitým tvarov váním dvou protilehlých ploch teplosměnné štěrbiny a v možnosti jejich oddálení při uvolnění rozebíratelného spojení obou dílů přehřívače. Uspořádání topných elementů ve výstupcích odpovídá jejich zvýšenému tepelnému zatížení při proudění ohřívaného média teplosměnnou...

Solární zařízení pro urychlené zkoušky atmosférického stárnutí a koroze materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253653

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hájková Jiřina, Czerný Jiří, Zeman Václav

MPK: G01N 17/00

Značky: koroze, zařízení, solární, urychlené, stárnutí, atmosférického, zkoušky, materiálů

Text:

...umístěné v tomto zařízení a přivrácené k zemskému povrchu nemohou působit vůbec nebo jen velmi omezeně. Tyto často velmi zjednodušene klimatické faktory e podmínky expozice mate~ riálů ve zmíněných zkušebních zařízeních pro urychlené umělé stárnutí,resp. korozi materiálů se značně odlišují od přirozeného souboru klimatických faktorů a podmínek a jsou príčinou toho, že dosud neexistují spolehlivá vztahy, které by umožnily vyhodnotit dlouhodobé...

Zařízení pro měření propustnosti vodních par plošnými textiliemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253652

Dátum: 17.12.1987

Autor: Markes Rudolf

MPK: G01N 7/00, G01N 7/10

Značky: propustností, plošnými, textiliemi, měření, vodních, zařízení

Text:

...hodnotě,se v zařízení podle vynálezu zajistí jednoduše také termostatování odpaŕovací nádobky, což značně zjednodušuje provedenízarízení. Pomocí porézní vrstvy může být v zařízení podle vynálezu uenadněno rozložení menšího množství vody po ploše nádobky. Míkroporézní vrstva, propustná jen pro vodní páry,může vodu v nádobce uzavřít a tak vedle množství vody v nádobce může být minimalizována i vzdálenost mezi místem odpařování a měřenou...

Světelný stabilizátor pro polymery, zejména pro polypropylen, polyethylen, polystyren a pro polymery obsahující chlor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253651

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vymazalová Zdena, Králíček Jaroslav, Švorčík Václav, Vymazal Zdeněk

MPK: C08K 5/05

Značky: stabilizátor, polyméry, polypropylén, zejména, polystyren, světelný, obsahující, polyethylen, chlor

Text:

...dvouválci při 160 °C po dobu 2 minute Vyválcovaná folie byla vylísována na tloušřku cca 100 mikrometru. Při urychlenémpovětrnostním stárnutí folie polyvinylchloridu bez světelného stabilizátoru vzroste 10 x obsah karbonylových skupin253 i 51 po 380 h expozice. U folíe se světelným stabilízátorem došlo ke stejnému vzrůstu karbonylových skupin po 550 h Polymer se světelným stabílizátorem.vykazuje V průběhu fotodegradace lepší barevnou...