Zverejnene patenty 15.12.1987

Prepínač manometra

Načítavanie...

Číslo patentu: 243766

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jelínek Richard

MPK: G01L 19/00

Značky: přepínač, manometra

Text:

...do ktorej sú vyústené axiálne urážky, vytvorené na povrchu otočného rozvádzača, pre vzájomné prepojenie otvoru meraných miest s pripojovacím otvorom manometra a pripojovacieho otvoru manometra s odľahčovacim otvorom.Výhoda prepínača manometra podľa vynálezu je v tom, že odpadá zložité Vŕtanie diera zároveň malá drážka a otvor tlmí tlakové nárazy, čím sa zabráni poškodzovaniu tlakomera.Príklad realizácie prevedenia prepínača manometra podľa...

Generátor kondenzačního aerosolu s vyvíječem par uzpůsobeným pro intanzívní odpar kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243550

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kohout Jaroslav, Altmann Josef, Vanik Václav

MPK: B01D 1/26

Značky: intanzívní, vyvíječem, kapaliny, kondenzačního, aerosolů, odpar, uzpůsobeným, generátor

Text:

...A provozní spolehlivosti celého zařízení. Topné trubice částí ponołenou do kapaliny płiníiejí zvýšení účinnosti prenosu tepla do kapaliny a částí V prostoru nad hladinou kapaliny piiepívejí k vyšší intenzitě odparu částic kapaliny, vynesených probublá vsjící vzduiinou do horního prostoru vyvíječe par.Mimoto rozdělenín topných elementů na větší plochu pŕispívají k vyšší účinnosti předehževu tlakové vzduiiny pživíděné do vyvíječe par.Na...

Zapojení pro regulaci dávkového příkonu gama svazku betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243549

Dátum: 15.12.1987

Autor: Biglione Gianfranco

MPK: H05H 11/00

Značky: svazků, dávkového, příkonu, betatronu, regulaci, zapojení

Text:

...průběh závislosti dávkového příkonu J gama svazku betatronu na okamžiku vstřiku T elektronů na oběžnou dráhu urychlovací komory při konstantním vstřikovacím napětí a konstant ním žhavicím proudu katody vstŕikovací trysky.zapojení pro regulaci dávkovéhopříkonu gama svazku betatronu na maximální hodnotu podle vynálezu je tvořeno regulátorem 3, jehož vstup gł je spojen s výstupem łł betatronu l, První vstup lg betatronu ł je spojen s...

Způsob postupného kyselého loužení uranových rud silikátového a alumosilikátového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243548

Dátum: 15.12.1987

Autori: Veeerka František, Zíma Vojtich, Rosík Ladislav, Horák Zdenik, Hyneica Václav

MPK: C01G 43/00

Značky: kyselého, alumosilikátového, uranových, charakteru, loužení, silikátového, způsob, postupného

Text:

...zabezpečení ochrany zařízení před korozí, např. titanových částíRovněž je výhodou způsobu to, že umožňuje využít technologie tlakového loužení pro zpracování silikátových a alumosilikátových rud, obsahujících těžko rozpustné uranové minerály,pyrit a redukující látky.Způsob předloužení rmutu, první fáze postupného loužení rudy, spočívá V tom, že se vytvořívhodné podmínky pro oxidaci pyritu, obsaženého v pevné fázi rmutu, kterou lze popsat...

Elektrofotografická deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 243547

Dátum: 15.12.1987

Autori: Selzer Rudolf, Král Vladimír, Chromý Ladislav, Zohorna Jan

MPK: G03G 5/14

Značky: elektrofotografická, deska

Text:

...zabudovávají selŕi vytváření mezivrstvy tyto příměsi spolu se selenem a jejich obsah se s rostoucím obsahem selenu v mezivrstvě rovněž zvyšujePodle dalšího zjištění je vhodné vytvářet mezivrstvu o složení /As 2 S 3/xSelx, kde x se mění postupně od 0 do l v případě, že se vrstva o složení ASZS 3 použije jako vrstva vrchní. Jestliže je selenová vrstva dopována dalšími prvky, tyto prvky se zabudovávají i v mezivrstvě, 3 243547přičemž jejich...

Způsob regenerace oxidačně-redukčniho pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243546

Dátum: 15.12.1987

Autori: Postava Miroslav, Cekota Bohuslav, Tintira Milan

MPK: C10K 1/08

Značky: pracího, způsob, oxidačně-redukčniho, regenerace, roztoku

Text:

...kyslíku.Výhoda způeobu podle vynálezu spočívá v tom, že je podstatne urychlena oxidace, jakožto nejpomalejší váze vypíracího cyklu, a to tím, že oxldace probíhá jednak při styku kapaliny s plynem, obsahujícím kyslík, jež je vynášena v náplní při pohybu kotoučů z kapalinové lázně do plynu obsahujícího kyslík, jednak při styku plynu obsahujícího kyslík, zadrženého porézní náplní s regenerovanou kapalinou.Další výhody podle vynálezu spočívají v...

Plovákový snímač hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243545

Dátum: 15.12.1987

Autori: Roubalík Karel, Pittner Josef

MPK: G01F 23/36

Značky: plovákový, hladiny, snímač

Text:

...a současně nemůže dojít k výbuchu v důsledku přeskoku elektrické jiskry z plováku do výbušného prostředí.Příklad provedení plovákového snímače hladiny podle vynálezn je uveden na přlloženém výkrese, kde obr. 1 představuje nárys plovákováho snímače hladiny v řezu a obr. 2 představuje bokorys plováku v řezu s částí dutého ramene.Na obr. 1 je plovák l pevně spojen s ramenem 3, jehož druhý konec je uložen otočné v bodě 2. uvnitř p 1 ovákuł...

Světlotěsně adjustovaný fotografický materiál pro RTG – snímkování, zejména ve stomatologické praxi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243544

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šandera Zdenik, Slouka Pavel

MPK: G03C 5/16

Značky: snímkování, adjustovaný, praxi, stomatologické, zejména, světlotěsné, materiál, fotografický

Text:

...na ošetřované mikroby uvolněnými do prostředí.I další výhody vynálezu jsou evidentní citlivý obsah RTG-materiálu nepřijde cestou od výrobce až do okamžiku vyvolání vůbec do styku s okolním prostredím a je chráněn před neúmyslným osvětlením, takže jeho poškození a/nebo znehodnocení je omezeno na nejmenší možnouTím podstatné klesne i obtěžování pacientů při nutnosti opakování snímku, i možnost ztrát, způsobených nežádoucím osvitem poškozeného...

Zařízení k výměně válcovací armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 243543

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pech Jaroslav, Vanieek Václav

MPK: B21B 31/08

Značky: výměně, armatury, válcovací, zařízení

Text:

...což je celkově velmi složité a náročné pro obsluhu, zejména manipulace při usazování vodítek mezi pracovní válce, a dále i značné časově náročné, které jsou opatřeny pojezdovými koly lg pro pojezd po kolejnicích, kde na těchto pojezdových vozech ł a 5 jsou upevněna ozubená vedení 1 pro posuv vytahovací jednotky 1, tvořené šnekovou převodovkou a elektromotorem,která je opatřena pojezdovými koly łł pro pojezd po ozubeném vedení 1 a v přední...

Vysušovací zařízení násosky vakuová stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243542

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jeoábek Vladimír, Peroutka Alois, Renner Lubomil, Svoboda Jioí

MPK: B22D 1/00, B22D 41/12

Značky: stanice, vakuová, zařízení, násosky, vysušovací

Text:

...tryskami. Každá tryska prochází celým průřezem rozváděcího potrubí vzduchu, a její konec zasahuje do výstupního otvoru tohoto rozváděcího potru bí vzduchu.Výhodou vysušovacího zařízení podle vynálezu je především vysoká Výhřevnost plamene, ktera umožňuje dokonalé vysušení žárubetonu náeosky včetně chemicky vázané vody.Tím se snižuje nebezpečí poškození nasosky způsobené varem oceli při ponoření nedokonale vysušené nasosky. Rovněž...

Zapojení na řízení dalších jasových úrovní u obrazovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243541

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nováeek František

MPK: H04N 5/45

Značky: obrazovek, zapojení, úrovní, jasových, dalších, řízení

Text:

...časový diagram vstupních signálů a výstupníhosignálu alternativního zapojení.Kolektor prvního tranzistoru gł je připojen přes první odpor gł na kladnou svorku 3 neznázorněného zdroje stejnosměrného napětí. Báze prvního tranzisotru gl je připojena přes druhý odpor 53 na kladnou svorku 3 zdroje stejnosměrného napětí.Emitor prvního tranzistoru gł je připojen jednak na anodu diody Q, jejíž katoda je připojena na bázi prvního tranzistoru gł,...

Způsob satenování povrchově upravených předmětů z kovových tažných materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243540

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vilímek Karel, Hrstka Zdenik

MPK: B24B 5/04, B24B 1/00

Značky: povrchové, satenování, předmětů, kovových, upravených, způsobu, provádění, tohoto, způsob, tažných, materiálů, zařízení

Text:

...obrobek V rozsahu 1,5 až 3 s a počet lamel ve smirkových kotoučích je 1 150 ks.Zařízení, používaná na satenování povrchů předmětů vyrobených z ušlechtilých tažných materiálů jsou složitá, nákladná a s nízkou produktivitou. Princíp těchto zařízení spočívá v nekonečném smirkovém pásu pohybujícím se konstantní rychlostí, ke kterému jsou mechanicky přitlačovány obrobky. jejichž otáčivý pohyb je zvláštním zařízením přibrzdován a to za učelem...

Způsob výroby vrstvenného plošného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243539

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Hlavonik Jaroslav, Eernoch Boleslav

MPK: B32B 7/12

Značky: útvaru, vrstvenného, výroby, způsob, plošného

Text:

...vrstev rozmístěnynahodile nejvýše ve vzdálenosti 1 000 m.Šranule termoplastického pojiva se na povrch základní vrstvy přiváděně k vyhřívaným válcům rozhazují nahodile po celé ploše a/neho v řádcích.Granule termoplastického pojiva obsahují vysoce lepivé látky. nejvýhcdněji etylen-viny 1 acetát nebo směsi s jinými chemiokými látkami, napŕ. pryskyřicemi, plnidly. antioxidačnímiVýhody tohoto způsobu výroby vrstvených plošných utvarü...

Napínací ústrojí řemene pěchovadla výtlačného a pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243538

Dátum: 15.12.1987

Autor: Olšák Miloo

MPK: C10B 37/04

Značky: pěchovadla, výtlačného, ústrojí, stroje, pěchovacího, řemene, napínací

Text:

...tažného řemene a obr. 3 představuje tažnou kladku s obložením a jeho základní geometrické rozměry související s délkou zdvi hu palice pěchovadla.Tažný řemen lopásává část obvodu vodicí kladky 3, prochází mezi přítlačnou kladkou Ä a tažnou kladkou A opatřenou na části svého obvodu obložením Ž a přechází přes povrch vačkovékladky§ ke spodnímu bodu upevněné napalici 1 pěchovadla, která je u kladiva Q opatŕena sešikmenou nájezdovou plochou...

Způsob získávání brusných zrn z odložené syrová brusné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243537

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zeman Miroslav, Fajt Pavel, Hrdina Jan

MPK: B03B 7/00

Značky: odložené, získavání, brusných, brusné, způsob, směsi, syrová

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že odložená syrová brusná směs po suchém vytžídění odpadniho zrnitostniho podilu nad 20 mm se při intenzivni otirce prvotné rozplsvuje e následně sičováním za mokra třídí na hranici 3 mm, načež z jemnějši zrnitostni frakce se protiproudově vytřídí po rozplavování čerpánín, zahuštění odvodněním a opětném rozplsvováni zájmová zrnitostni frakce nad 0,05, která se po konečném rozplavení a konečném...

Cyklónový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243536

Dátum: 15.12.1987

Autor: Marešová Jioina

MPK: B04C 5/24

Značky: cyklónový, odlučovač

Text:

...nádoby l cyklonového odlučovače podle obr. 1 a 2 je rozdělen dvěma rozdělovacími přepážkami 3, dvěma sběrnými přepážkamig a jednou střední přepážkou à na dolní výsypku 5, dolní rozdělovací prostor 5, dolní sběrný prostor Q, horní výsypku 1, horní rozdělovací prostor § a horní sběrný prostorłł.Pomocí svislé vstupní přepážky łg je ve vnitřním prostoru nádoby vytvořen vstupní kanál lg, který spojuje dolní rozdělovací prostor A s...

Zařízení pro klínování vodících tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejích statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ferkl František, Bárta Eduard

MPK: H02K 15/10

Značky: zejména, dynamoelektrických, vodicích, tyčí, zařízení, strojů, klínování, jejich, statoru

Text:

...zejména jejich autorů. Sestává se ze silových prvků uatavitelných mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektriokého stroje a z montážní příruby připévnitelné k čelu tělesa dynamoelektrického stroje. Na piírubě dynamoelektrickěho stroje je ustavitelný pracovní člen rovnoběžně s podélnou osou klínová drážky v těleee.Ustavením silových prvků mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektrického stroje se dosáhne dokonalého pľilehnutí vodloích tyčí ke dnu...

Hnojivo v rostlinná výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 243534

Dátum: 15.12.1987

Autori: Borovcová Želmíra, Novák Ladislav, Eada František

MPK: C05D 5/00, C05D 9/00

Značky: hnojivo, výrobe, rostlinná

Text:

...je vyloučeno počáteční předävkoväní, ke kterému dochází pri vyšších hektarových dávkách v případě kieseritu, podstatné jsou omezeny ztráty hnojivs vymýváním vodou a lze jím hnojit do zásoby. Také svými fyzikálne-mechanickými vlastnostmi patrí mezi bezproblémová hnojiva.siřičitan hoĺeenĺtý lze použít pro hnojení půd bud ve formě tuhých, nebo kepalných prů~ myslových čirýchjäžĺäřshgpenzních hnojiv. Pokud jde o skladování, přeprava a způaoby...

Zapojení pro vyhodnocení kódu tlačítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243533

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šlingr Jaroslav

MPK: G06F 3/02

Značky: tlačítka, kódu, vyhodnocení, zapojení

Text:

...§ 43 bloku á vyhodnocení a na jeho druhý vstup 35 je připojen prvý Výstuplł generâtoru 1, druhý výstup 5 §čítače 3 sloupců je spojen se vstupem 343 čítače ł řad, zatímco první výstup §g registru §je spcjen s druhým vstupem § 45 bloku g vyhodnocení. druhý výstup §i registru g s třetím vstupem § 45 bloku§ výhodnocení, jehož prvý výstup §Lł je spojen se vstupem Zàł generátoru 1. třetí výstup áàâ se vstupem êàš bloku převzetí kődu a prvý...

Polyolefinová hmota pro plášť psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243532

Dátum: 15.12.1987

Autori: Havránek Zdenik, Modrijan František, Štipánek Miroslav, Stejskal Alois

MPK: B43K 19/14

Značky: psacích, polyolefinová, plášť, hmota, prostředků

Text:

...příslušných psacích tekutín z polyvinylchloridu.Nežádoucí, fyzikálně-chemické reakce se pak projevují difuzí barviv do pláštů z polyvinylchloridu, změna barevných odstínů použitých psacích tekutín, což ve svém důsledku způsobuje snížení užitné hodnoty a v krajních případech až znehodnocení psacích prostředků.Při výrobě pláščů psacích prostředků z polypropylenu anebo z nízkotlakéhcpolyetylenuje sice zaručene, že nedochází k nežádoucím,...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 243531

Dátum: 15.12.1987

Autor: Požár Vojmír

MPK: F28B 1/06

Značky: vzduchem, chlazený, kondenzátor, vodní, páry

Text:

...tepla při kondenzaci je nejvyšší. Proto také tepelný tok z kondenzující páry je dostatečně velký, aby zabránil podchlazení kondenzátu a jeho případnému namrzání i při velmi nízkych teplotách vzduchu /-40 až -50 °C/.Dochlazovací trubky jsou umístěny v proudu ohřátěho vzduchu, jehož teploty dosahují při správněm vedení provozu kondenzátoru nadnulových hodnot i při najnižších teplotách okolního vzduchu. V letním období při vysokých teplotách...

Těleso fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 243530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gryc Václav, Kropáeek Miroslav, Smiták Vincenc, Svoboda Ladislav

MPK: F23C 11/02

Značky: ohniště, těleso, fluidního

Text:

...teplo vodě, proudící trubkami membránové stěny, takže postačí pouze izolace membránové stěny.Těleso fluidního ohniště podle vynálezu je znázorněno na výkrese pro případ, kdy těleso fluidního ohniště je obklopeno teplosměnnými plochami.Těleso fluidního ohniště, znázorněné na výkrese je tvořeno dvěma souběžně do spirály vinutými trubkami ł, které jsou navzájem pevně spojeny spirálovými přepážkami 3 tak, že vytvoří membránovou stěnu kruhového...

Průtokoměr oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243529

Dátum: 15.12.1987

Autori: Burian Zdenik, Krejeí Miloš

MPK: G01F 1/10

Značky: průtokoměr, oleje

Text:

...přístroj, vyznečující se tím, že ve válcevěm tělese rotoru jsou vyfrézované drážky pro posuvné uložení plochých lopatek, odstředivě přitlačovaných na vnitřní váloovou plochu tělesa dvěma plochými spirálovymi pružinami, uloženými v drážkách lopatek a prostoru vybraní velkého válcového tělesa rotoru.celková konstrukční řešení průtokoměru je značně jednoduché. Těleso s hrdly a přírubami tvoří svařenec. spolehlivě je řešeno uložení a těsnění...

Způsob přípravy chelatačních derivátů sférické celulózy s o,o’-dihydroxyazoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243528

Dátum: 15.12.1987

Autori: Peterka Alois, Jelínek Václav, Nováeek Petr

MPK: C08B 7/00

Značky: celulózy, přípravy, chelatačních, sférické, derivátů, o,o'-dihydroxyazoskupinou, způsob

Text:

...celulőzy se provádí známými postupy dnsi§anem sodným v prostředí zředěné kyseliny chlorovodíkové při teplotě O až 20 °C.Separace diazo-celulőzy se provádí odfiltrováním reakční směsi a promytím diazo-celulőzy vodou.Jako kopulačni činidla se používají ty kopulační sloučeniny, jež obsahují V molekule hydroxylovou skupinu, ke které kopulují do polohy ortho. S výhodou se používají p-kresol, resorcin, N-/2,6-dihydroxybenzen/iminodioctová...

Derivát sférické calulózy a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243527

Dátum: 15.12.1987

Autori: Drkal Jan, Svoboda Miloslav

MPK: C08B 7/00

Značky: způsob, derivát, sférické, calulózy, přípravy

Text:

...zvolených reakčníoh podmínekzpůsob přípravy derivátu podle vynálezu spočívá V tm, že se sférická celulóza nejprve odvodní acetonem, posléze toluenem, načež se uvede do styku s vodným roztokem hydroxldu alkalického kovu v prostředí toluenu a na vzniklou alkalicelulőzu se naaduje 2-metoxy~l-am 1 nofeny 1 ~beta-sulfatoxyetylsulfon obecného vzorcekde X má shora uvedený význam,předem rozpuštěný v bezvodém pyridlnu, při 40 až 90 OC, po dobu 1...

Zařízení pro ruční nastavování polohy přenosky nad náběhové drážky gramofonové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243526

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pospíšil Bedoich

MPK: G11B 3/06

Značky: desky, drážky, ruční, zařízení, gramofonové, přenosky, nábehové, nastavování, polohy

Text:

...doskou g.Upevnění aretačního prvku 1 Z 1 přímo nebo prostřednictvím mezičlánku 11, na ovládací prvek pro volbu rychlostiotáčení talíře g umožňuje, aby spolu se změnou rychlosti otáčení bylo změněno i nastavení raménka á přenosky g nad náběhově drážky gramofonové desky jiného průměru.Se zařízením podle vynálezu ste pracuje taktoPři spouštění grmnofonu položí uživatel raménko à přenosky g tak, aby se dotykový prvek g opřel o aretační bok Ľ...

Kliková skříň pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243525

Dátum: 15.12.1987

Autor: Svoboda Miloslav

MPK: F02F 7/00

Značky: skříň, kliková, motory, spalovací

Text:

...a neumožňuje variabílnoat v dimenzování uložení.Tyto nevýhody odstraňuje uspořádání podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že boční části klikově skříně jsou nahraženy bočními víky, upevněnými ve dvou těsnicích rovinách na příruby tvořené zbývajícími bočními částmi klikové skříně, předního a zadního víka tak,že spodní víko je upevněno v jedné těsnící rovíně na přírubu tvořenou bočními víky, předním a zadním víkem. jzlepšení podle...

Zařízení na odstraňování otřepů z polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243524

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pospíšil Bedoich, Svoboda Miloslav

MPK: B26F 1/02, B21J 5/02

Značky: polotovarů, odstraňování, zařízení, otřepů

Text:

...razníku otvoru a negativního razníku při nuceném vyjímání polotovaru z nástroje. zařízení podstatně zvyšuje produktivitu práce a odstraňuje jednotvárnou únavnou práci.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkrese, kde je znázorněn částečný řez.Zařízení na odstraňování otřepů z polotovarů unašeče je umístěno obdobné jako lisovací nástroj na excentrickém lise. zařízení tvoří zakládací deskał,která je spojene s deskou 3,na...

Zásuvka hydraulické rychlospojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243523

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pospíšil Bedoich

MPK: F16B 1/00

Značky: hydraulické, rychlospojky, zásuvka

Text:

...zásuvky vytvoří soustředná dutina, zvětšená o průřez obou drážek bajonetového uzávěru,která postačí k vyjmutí a výměně obou těsnicích prvků pomocí háčku.Příklad provedení zásuvky hydraulické rychlospojky podle vynálezu je nakreslen na připojených výkresech, kde na obr. 1 je v podélném řezu zásuvka, na obr. 2 je zástrčka rychlospojky, na obr. 3 je pohled na přípojné čelo zásuvky a na obr. 4 je podélný řez zásuvkou s krytem upraveným pro...

Zařízení k orientaci válcových nebo kuželových těles s rozdílnými průměry konců

Načítavanie...

Číslo patentu: 243522

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svoboda Miloslav, Pospíšil Bedoich

MPK: D01H 9/18, B65H 67/06

Značky: rozdílnými, zařízení, těles, průměry, kuželových, válcových, orientaci, konců

Text:

...klapce łg kolem omezovače 5 do ústí 3 skříně 3, nebo se cívkové těleso § zachytí patou v seřiditelném dorazu 3, je vysunuto klapkou łg a sklouzne kolem omezovače§ do ústíi skříněDávkovací zařízení l obsahuje bud lopatkové kolo, nebo kolo se záŕezy 3, kde jsou uložena cívkavá tělesa Q. Pohon łl dávkovacího zařízení gta vačky lg je společný. vačkął§ přes kladku 14 a zdvihátko 15 uděluje hřídeli 1 e spojené s klapkou j kývavý pohyb Mezera...

Způsob recyklace odpadních vod pocházejících z loužení koželužské suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243521

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mizera Jioí, Rychtaoík Milan, Pospíšil Bedoich, Dymeš Lubor

MPK: C02F 1/00

Značky: způsob, odpadních, recyklace, pocházejících, loužení, suroviny, koželužské

Text:

...s praní po odchlupovĺní, respektive z praní po vápnění se V množství 50 až 125 hmotnostnich dílů, rsspiktivl 15 si 90 hmotnostních dílů dávkují do následných cyklů operace pro přípravu kožslulská suroviny pro loužení, tedy po námoku, přičemž se k odpadním vodám z odchlu povaní, ptidlvi. vs vstshu na hmotnost kůží, 1 až 1,8 hmotnostního procenta sirngku soąného 0,01 s 1,0 mum-mostu proesnte hydroxidu vápenatého, 0,01 až 1,0 tuuotnostni...

Spalovací motor s přeplňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 243520

Dátum: 15.12.1987

Autor: Doležal Zdenik

MPK: F02B 29/02

Značky: přeplňováním, spalovací, motor

Text:

...zjednoduší jak z hlediska pracnosti. tak materiálu a sníží se také celkově výrobní nároky. Pri uvedeném zjednoduäení se zachovají výhodné vlastnosti, jako okamäitý nárůst kroutlcího momentu pri otevŕení äkrticí klapky. velký plnicí tisk při malych otâčkách a tedy přiznivý prühěh krouticího momentu v těchto režimech.D Toto uspořádání umožňuje přímou výmenu tlakové energie výfukových plynů plnlcímu médiu. bez pohyblivých částí. Jednoduchost...

Tekutý prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243519

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kueera Stanislav, Cimbůrek Alois, Valenta Vladimír, Hruba Václav

MPK: C11D 1/86

Značky: prostředek, tekutý, prací

Text:

...tekutého pracího prostředku podle vynálezu je jeho minimální citlivost vůči tvrdé vodě, výborná biologická odbouravatelnost a velmi dobrá snášenllvost s pokožkou.10 hmot. dílü 30 roztoku dvojsodné sole C 10 až C 15 alkylmonoesteru kyseliny sulfojantarové, S hmot. dílů 42 roztoku sodné soli reakčního produktu oleylchlorídu s aminokarboxylovými kyselinami, získanými hydrolýzou bílkovin, 5 hmot. dílů 50 roztoku...

Zařízení k výrobě cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243518

Dátum: 15.12.1987

Autori: Holub Igor, Hamzal Karel, Kubíeek Rudolf, Hemzal Karel, Chyský Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: výrobe, slínku, cementářského, zařízení

Text:

...900 °C /viz britský patent č. 1 561 966/.Největší podíl tepla sevšak tímto způsobem uvolňuje nikoliv bezprostředně v místě tepelná potřeby, ale v uvedeněm přídavném spalovacím zařízení, čímž se účinnost využití méněhodnotných 1 cdpadních paliv značné snižuje.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro výrobu cementářského slínku, sestávajícího z disperzního předehřívače, rotační pece, kalcinačníhc kanálu plynu přímo napojeného na disperzní...

Zařízení pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bednáo Arnošt, Plas Rafael, Krhovják Jaroslav, Hoferek Vladimír, Menšík Karel

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, cementářského, výrobu, slínku

Text:

...podíl tepla se však tímto způsobem uvolňuje nikoliv bezprostředně v místě tepelné potřeby, ale v uvedeném přídavném spalovacím zařízení, čímž se účinnost využití méněhodnotných 1 odpadních paliv značné snižuje.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro výrobu cementářského slínku, sestávajícího z rotační pece spojené kanálem plynů s pecním předehŕívačem, kalcinačního předehřívače a přívodu horkého vzduchu, vzájemné propojených do výrobní...

Zařízení pro stanovení a měření sklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243516

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lacheddo Jan

MPK: G01B 5/24

Značky: měření, sklonu, stanovení, zařízení

Text:

...pily 600 a 700 mm obsahuje stupnice 36 a 42 dílků.Stojina ll zvedátka § libely se dotýká obvodu splrálového kotouče 5. zvedátko g llhely je provedeno ve tvaru vidlice, v jejichž ramenech jsou umístěna kluzná ložiska lg pro otočné uložení hřídele ll, ukazatele lg délky zdvihu, na které jsou upevněny čtyři stejně dlouhé kolíky lg ve vzdálenostech jg, gp, go, 3 §od čepu 3 a pootočené navzájem o 90 °.Jejich poloha odpovídá označení na ukazateli...

Řezací nástroj pro dělení zejména stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šmakal Jan, Šuba Zdenik, Kováo Lubor, Machala Zdenik, Vykopal Jan, Syrový Ludik

MPK: B26D 1/50

Značky: řezací, zejména, dělení, nástroj, stavebních

Text:

...jiné kombinací.Stejného účinku je možno dosáhnout přihnutím vyhnutých krajních ŕezacích článků 32 řetězu i ke středním řezacím článkům 2 řetězu ł, a to tak, že vyhnuté krajní řezací články lg ležící napravo od středního řezacího článku 2 jsou přihnuty doleva ke střednímu řezacímu článku 2 a krajní vyhnuté řezací články lg nalevo jsou přihnuty doprava. Přihnutí krajních ŕezaoích článků lg nebo středních řezacích článků 2 řetězu ł je možné se...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243514

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šimek Jindoich

MPK: C21B 7/20, C27B 1/10

Značky: zásobník, sypkých

Text:

...osy, obr. 5 püdorysný pohled na obr. 4, obr. G svislý řez Zàuhünĺkem s horní otočnou soustavou vertikálních pŕepážek kolem svislé osy a dolní pevnou soustavou vertikálních přepážek, obr. 7 půdorysný pohled na obr. 6,obr. 8 svislý řez zásobníkem s horní a dolní soustavou vertikálních přepážek otočných kolem svislé osy a středovou pevnou soustavou vertikálních přepážek, obr. 9 půdorysný pohled na obr. na obr. B, obr. 10 a 12 svislý řez...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243513

Dátum: 15.12.1987

Autor: Fabián Václav

MPK: C21B 7/20

Značky: sypkých, zásobník

Text:

...kruhového průřezu, V jehož svislé ose je otočně uložen čep, ke kterému jsou nad sebou symetricky pŕipevněna tělesa s vlastní osou symetrie, obr. 10 půdorysný pohled na obr. 9, obr. 11 svislý řez zásobníkem vedeným řeznou rovinou A-A z obr. 9, obr. 12 schema svislého řezu zásobníkem kruhového průřezu,k jehož pevně uloženém svislém čepu ve svislé ose zásobníku jsou nad sebou nesymetxicky připevněny části symetrickýoh täles a obr. Í 3...

Zařízení k ochlazování odrušovací jednotky elektrických motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243512

Dátum: 15.12.1987

Autori: Seidl Oldoich, Macíeek Jaroslav, Štajnochr Lubomír, Beneš Teodor

MPK: H02K 9/16

Značky: jednotky, motorů, ochlazování, zařízení, odrušovací, elektrických

Text:

...vynálezu. jehož podstata spočíva v tom, že ve stěně ložiskověho štítu, rovnoběžně s podélnou osou motorku, pod odrušovací jednotkou je vytvořen jeden nebo více otvorů pro vystupující vzduch 2 oběžných kol ventilátoru, přičemž odrušovací jednotka umístěná ve vzduchovodu, který ji obklopuje, má tyto otvory uvnitř vzduchovodu.Výhodou tohoto řešení je především využití ohladnějšího vzduchu přímo z oběžných kol ventilátoru. Proudicí vzduch je...