Zverejnene patenty 01.12.1987

Zapojení pro rycjlé měření odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238600

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mattausch Pavel, Uhlíř Karel, Kolliner René

MPK: H03D 1/04, G01R 27/14

Značky: odporu, zapojení, rycjlé, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je použitelné pro měření velkého množství odporů v krátkém čase. Účelem je zkrátit čas pro měření na co nejmenší hodnotu, při současném odstranění aditivních chyb měřicího řetězce a chyb vlivem rušení indukční sítě. Uvedeného účelu se dosáhne měřením pro obě polarity, z jejichž rozdílu je pak stanoven výsledek. Tím se současně sníží i chyby vlivem rušivé indukce sítě rychlým střídáním měření pro obě polarity, kdy přírůstek aditivní...

Zařízení pro odběr tekutých radioaktivních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238599

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G01N 1/20

Značky: radioaktivních, tekutých, zařízení, vzorků, odber

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zařízení pro odběr tekutých radioaktivních vzorků z potrubí. Jeho podstata spočívá v tom, že svislé potrubí je nad úrovní otvoru opatřeno vyhnutím a v krytu je otočně na hřídeli uchycena odběrová miska, která se při odběru překlopí do prostoru svislého potrubí a po naplnění se překlopí do výchozí polohy, odkud vzorek stéká do odběrové misky. Odběrová miska je opatřena přepadem s výtokovým súžením. Ve svislém potrubí jsou...

Bezdotykový bezkontaktní spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 238598

Dátum: 01.12.1987

Autor: Neuman Stanislav

MPK: H03K 17/945

Značky: spínač, bezkontaktní, bezdotykový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem spínače je zapojení můstkového usměrňovače s tyristorem, jehož řídicí elektroda je spojena s oscilátorem tvořícím spínací prvek s čidlem reagujícím na elektricky vodivé předměty. Podstatou vynálezu je zapojení oscilátoru se dvěma vazebními vyváženými cívkami v protifázi, mezí nimiž je oscilační cívka s odbočkou spojenou přes vazební kondenzátor s řídící elektrodou tyristoru. Bezdotykový bezkontaktní spínač je určen k různým provozním,...

Zapojení hodinových obvodů s řízenou bodou taktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238597

Dátum: 01.12.1987

Autor: Mirtes Oldřich

MPK: G06F 1/04

Značky: obvodů, taktu, hodinových, řízenou, zapojení, bodou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hodinových obvodů s řízenou dobou taktu se dvěma monostabilními obvody tvořícími hodinový oscilátor. Výstup druhého monostabilního obvodu je spojen se vstupem prvního monostabilního obvodu, jehož výstup je připojen k prvnímu vstupu prvního přepínače, jehož výstup je spojen se vstupem druhého monostabilního obvodu. Další vstupy prvního přepínače jsou spojeny s výstupy synchronizačních obvodů. Zapojení hodinových obvodů s řízenou dobou...

Způsob výroby kapalného hořečnatého nebo dusíkatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238596

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kadlas Pravdomil, Hegner Pavel, Šulc Josef, Pálffy Alexander

MPK: C05D 5/00

Značky: kapalného, výroby, způsob, dusíkatohořečnatého, hnojiva, horečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo nalézt způsob přepracování odpadní štěpné kyseliny sírové z výroby Ti běloby na kapalné hořečnaté hnojivo. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se štěpná kyselina částečně zneutralizuje přídavkem mletého magnezitu do pH max. 2, načež se neutralizace dokončí přídavkem amoniaku nebo kysličníku hořečnatého.

Mechanicky zpevněný zeolit

Načítavanie...

Číslo patentu: 238595

Dátum: 01.12.1987

Autor: Dubský Josef

MPK: C01B 33/28

Značky: zeolit, zpevněný, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanicky zpevněný zeolit podle vynálezu je otěruvzdorný, dobře transportovatelný a porézní struktura tablety zlepšuje přenos hmoty. Mechanicky zpevněný zeolit je založen na tom, že je tvořen nejvýše při teplotě 800 °C slinutou směsí 5 až 40 % hmotnostních zeolitu o velikosti částic 2 až 100 ?m a 60 až 95 % hmotnotnostních částic z křemičitého skla o disperzitě 1 až 100 ?m, z nichž může být až 95 % hmotnostních balotina. Zeolit podle vynálezu...

Způsob vícenásobného přenosu binárních a analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238594

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vlk Jiří

MPK: H04J 7/02

Značky: analogových, způsob, přenosu, binárních, vícenásobného, informaci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob je založen na principu časového multiplexu binárních a analogových relací. Napáječ vedení, dodávající proud pro vybuzení na jednu logickou úroveň, se spustí krátkodobým zkratováním řídicí jednotky. Ta zahájí binární relací, obsahující adresovou a datovou část. K výměnám jednoho bitu informace mezi řídicí jednotkou a další jednotkou dochází po pozitovním vyhodnocení adresové částí relace. Z doby celkového zkracování vedení vyhodnocují obě...

Zařízení pro vyprazdňování zásobníku sypkého materiálu s lepivými příměsemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238593

Dátum: 01.12.1987

Autor: Homolka Dimitrij

MPK: B65G 65/30

Značky: příměsemi, zásobníku, zařízení, materiálů, lepivými, sypkého, vyprazdňování

Zhrnutie / Anotácia:

Nucené vyprazdňování zásobníku s přední a bočními stěnami postavenými s mírným záporným úhlem vzhledem ke svislici je prováděno vyprazdňovacím pístem, který zabírá celou plochu dna a je skloněn od zadní k přední stěně, ve které je u dna podélný výpustný otvor a před ním vodorovná lavice, zabraňující samovolnému vysypávání materiálu při zdvihu pístu. Zadní stěna s kladným úhlem sklonu vykonává periodicky vratný pohyb ve směru spádnice, při...

Zapojení kontrolního obvodu činnosti elektromechanických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238592

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stieber Vojtěch, Labohý Ivan

MPK: H03K 5/01

Značky: zapojení, kontrolního, obvodů, elektromechanických, činnosti, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru čidel s elektrickým výstupem, obor č. 389. Elektrické zapojení dle vynálezu umožňuje sledování několika mechanických závislostí elektromechanických systémů současně jedním obvodem. Podstata zapojení dle vynálezu spočívá v tom, že výstup elektrického snímače pohybu je zaveden na vstup tvarovacího obvodu. Elektrický signál M uvádějící v činnost elektropohon je připojen na D-vstup D-klopného obvodu a na vstup prvého...

Zapojení osmibitového analogo-digitálního paralelně-sériového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238591

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jirák Martin, Hejduk Karel

MPK: H03M 1/44

Značky: paralelně-sériového, převodníku, zapojení, analogo-digitálního, osmibitového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení osmibitového analogo-digitálního paralelně sériového převodníku, sestávajícího ze dvou paralelních čtyřbitových A/D převodníku. Součtového zesilovače s odporovou sítí a zpožďovacího vedení. U paralelně sériového převodníku podle vynálezu se nejprve získá čtveřice významnějších bitů a po převodu D/A převodníkem a odečtení od vstupní hodnoty se získá druhá čtveřice méně významných bitů. Součtový uzel je realizován s operačním...

Monolitický piezoelektrický frekvenční filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238590

Dátum: 01.12.1987

Autor: Zelenka Jiří

MPK: H03H 9/46

Značky: frekvenční, piezoelektrický, filtr, monolitický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduchý, vůči otřesům a chvění odolný filtr pro výběr nebo selektivní zpracování analogových signálů ve frekvenčním pásmu 100 až 1 000 kHz. Tohoto cíle se dosáhne filtrem tvořeným úzkou, tenkou destičkou (1) o šířce b a délce l(3b, na níž jsou umístěny dva páry elektrod (2, 20) a (3, 30) o šířce rovné nebo menší než šířka b destičky (1) a délce rovné (0,5 až 2)b. Každá z elektrod je vyvedena na okraj destičky (1)...

Bezdotykový snímač elektricky vodivých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238589

Dátum: 01.12.1987

Autor: Zubkovský Jiří

MPK: G06M 7/00

Značky: elektricky, vodivých, snímač, bezdotykový, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro identifikaci předmětů v prostoru snímače bezdotykovou metodou. Podstatou řešení je takové zapojení oscilátoru a jeho zpětných vazeb, ve kterém se při přiblížení elektricky vodivého předmětu do prostoru snímače kmity oscilátoru zatlumí. Vyhodnocení se provádí v obvodech, které snímají obálku vysokofrekvenčních kmitů oscilátoru. Kmitočet průchodu předmětů v prostoru pod snímačem musí být řádově nižší než kmitočet...

Dezinfekčný prostriedok alebo dezinfekčný komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 238588

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jurečeková Emília, Macho Vendelín, Polievka Milan, Adam Valér, Košalko Rudolf

MPK: A61L 2/16

Značky: dezinfekčný, komponent, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Dezinfekčný prostriedok alebo komponent na báze derivátov fenolov a/alebo odpovedajúcich fenolátov alkalických kovov a/alebo zemín pozostáva aspoň z jednej účinnéj látky zo skupiny kumylfenol, kumylfenolát alkalického kovu, kumylfenolát alkalickej zeminy, kumylfenolát amónný. Účinná látka je buď vo forme dispergovaného prášku, prípadne pár, zriedeného vodného a/alebo etanolického roztoku, obvykle v množstve 0,01 až 15 % hmot. /1 až 5%/...

Zařízení pro měření elektrického odporu kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238587

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šobr Karel, Bejček František, Peca Petr, Kopřiva Stanislav, Prokeš Václav

MPK: G01R 27/02, G01R 27/14, G01R 27/00...

Značky: odporu, měření, zařízení, kovů, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k měření měrného elektrického odporu kovů, případně k měření změn elektrického odporu kovových vzorků, u nichž je nezbytné stanovení a udržení vzdálenosti mezi potenciálovými kontakty s vysokou přesností a reprodukovatelností. Potenciálové kontakty zařízení jsou uspořádány v řadě za sebou, přičemž jsou jednou částí pevně fixovány v nosném elementu, zatímco svojí pracovní částí jsou orientovány od povrchu nosného elementu tak,...

Způsob kontinuální extrakce reakční směsi z alkylace benzenu za katalýzy chloridem hlinitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 238586

Dátum: 01.12.1987

Autori: Laco Ján, Kondelík Petr

MPK: B01D 11/04

Značky: kontinuální, alkylace, extrakce, katalýzy, hlinitým, benzenu, chloridem, směsi, způsob, reakční

Zhrnutie / Anotácia:

Extrakce kyselých složek, především chlorovodíku, se provádí vodou nebo roztokem louhu. Podstatou navrženého extrakčního zařízení je dělení fází po rozmíchání organické reakční směsi s vodou nebo vodným roztokem. Dělení organické a vodné fáze se provádí ve dvou děličkách, jejichž zapojení dovoluje v první děličce získat jednu z dvou fází dokonale oddělenou, zatím co druhá fáze se vede do další děličky. V této děličce se ziskává zbývající fáze v...

Odsávačka poháněná tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238585

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kolda Miroslav, Honzek Jaroslav

MPK: A61B 17/11

Značky: médiem, odsávačka, poháněná, tlakovým

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávačka poháněná tlakovým médiem, uspořádaná mezi odsávacím místem a odlučovačem odsátých tekutin a zdrojem tlakového média. Odsávačka podle vynálezu je použitelná například pro lékařské účely při operacích nebo u průběhu pooperačního stadia, kdy je potřeba odsávat z těla pacienta různé tekutiny s proměnlivou hustotou včetně drobnějších částic. Podstata spočívá v tom, že kuželka má přiřazený odpružený prostředek pro samočinné ovládání změn...

Způsob získávání indenu z produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238584

Dátum: 01.12.1987

Autori: Navara Milan, Zelenka Jan

MPK: C07C 13/465, C10G 7/06

Značky: způsob, získavání, indenu, produktů, pyrolýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob petrochemického zpracování ropy. Izolace indenu z produktů pyrolýzy se provádí tak, že se z pyrolýzního plynu oddělí pyrolýzní olej, načež se z něj kondenzací ve vodní pračce při teplotách 30 až 85 °C oddělí těžký pyrolýzní benzin, k němuž se případně přidá těžký pyrolýzní benzin získaný z kondenzátů komprese pyrolýzního plynu do tlaku 0,5 až 1,2 MPa při teplotě 35 až 45 °C a z této kapalné směsi se destilačně oddělí lehčí uhlovodíky a...

Upínací systém přímo chlazených operačních koncovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238583

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jelínek Stanislav, Zeman Václav

MPK: A61B 17/36

Značky: přímo, chlazených, upínací, operačních, systém, koncovek

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací systém přímo chlazených operačních koncovek je koncovým členem kryochirurgického přístroje pro kryodestrukci tkáně. Sestává z mechanického spoje tvořeného kuželovou kontaktní plochou a spojovací maticí, jehož vnější průměr je s vnějším průměrem nástrojového tubusu shodný a zachovává požadovaný průtok chladiva vstupním a výstupním kanálkem.

Tvarová opěrná patka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238582

Dátum: 01.12.1987

Autor: Petr Pavel Hamry

MPK: A47J 43/07

Značky: tvarová, pätka, opěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká tvarových opěrných pryžových patek určených k pružnému nesení spotřebiče po základně a upevněných v jeho spodním dílu. Účelem řešení je zhotovit jednoduchou technologií pryžové patky, které ponesou spotřebič a ve spodním dílu budou dokonale upevněny bez lepení nebo šroubování. Dosáhne se toho tím, že mezi spodní opěrkou části (1) a dosedací plochou (3) je vytvořen snížený válcový krček (2) k zabránění samovolného uvolnění ze...

Nastavitelné saně příčného vedení mostu, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238581

Dátum: 01.12.1987

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: F16C 11/04, G01B 5/02

Značky: prístroje, zejména, měřicí, vedení, mostů, nastavitelné, seřizovací, saně, příčného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje na dálková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem vynálezu je konstrukční řešení saní se zařízením pro plynulé nastavení kolmosti odměřovacího ústrojí vůči vrchní ploše pracovní desky přístroje. Podstatou vynálezu je, že odměřovací ústrojí je výkyvně upevněno v rámečku a rámeček je výkyvně upevněn na...

Zapojení obvodu pro měření fázového posunu mezi dvěma signály o stejném kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238580

Dátum: 01.12.1987

Autori: Uhříček Jindřich, Tobola Pavel

MPK: G01R 25/00

Značky: kmitočtu, měření, stejném, signály, zapojení, dvěma, fázového, obvodů, posunu

Zhrnutie / Anotácia:

V blokovém schématu zapojení obvodu jsou dva vstupní signály, jejichž fázový posun je měřen, přiváděny na vstupní svorky (1) a (2). První vstupní svorka (1) je spojena se spouštěcím obvodem (3), který s průchodem vstupního signálu nulou spouští čítač (5), čítající hodinový kmitočet napěťového řízeného hodinového oscilátoru (10). Tento čítač (5) je zastaven druhým spouštěcím obvodem (4) v okamžiku, kdy prochází nulou druhý vstupní signál,...

Regulační a uzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 238579

Dátum: 01.12.1987

Autor: Porkert Jiří

MPK: F16K 7/17

Značky: uzavírací, regulační, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační a uzavárací ventil řeší sloučení dvou funkcí do jedné armatury, která uzavírá průtok plynu jako membránový pneumatický ventil a reguluje tlak plynu. Armatura tvoří přímočinný membránový regulátor tlaku plynu s přímým převodem sil, který má na táhle umístěny dvě kuželky: horní kuželka má funkci uzavírací, spodní kuželka funkci regulační. K ovládání slouží dvojcestný pomocný ventil připojený k vývodu nad membránou a přímý pomocný ventil...

Zapojení pro měření teploty kotev trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238578

Dátum: 01.12.1987

Autori: Caničov Vlado, Kopřiva Václav

MPK: G01R 17/00

Značky: teploty, trakčních, motorů, měření, kotev, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká silnoproudé elektroniky a řeší měření teploty kotev trakčních motorů. Výstup proudového bočníku je spojen se vstupem napěťového zesilovače proudového signálu. Výstup napěťového zesilovače proudového signálu je připojen na první a druhý vstup násobicího členu, jehož výstup je připojen na vstup převodníku napětí - proud. Výstup převodníku napětí - proud je připojen na vstup fyzikálně teplotního modelu, jehož výstup je připojen na...

Konstrukční rámeček

Načítavanie...

Číslo patentu: 238577

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sedlák Aleš

MPK: A47B 96/20

Značky: konstrukční, rámeček

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konstrukčního rámečku pro montovatelný skříňový nábytek a otevřené úložné prostory. Podstatou je, že konstrukční rámeček je vytvořen ze čtyř do obdélníka sestavených a svým průřezem svisle uspořádaných vlysů, přičemž přední vlys přesahuje ve svislém směru horní hrany bočních vlysů a zadní vlys přesahuje ve svislém směru horní hrany bočních vlysů o stejnou hodnotu a dolní hrany bočních vlysů a předního vlysu o hodnotu větší a...

Způsob kontinuálního zpracování statkových i netradičních krmných surovin a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238576

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kejmar František, Hrubý Miroslav, Hrubý Václav

MPK: A23N 17/00

Značky: způsob, netradičních, krmných, zařízení, provádění, kontinuálního, zpracování, statkových, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zařízení na kontinuální zpracování statkových i netradičních krmných surovin. Předmětem vynálezu je současné vpravování surovin a odtah krmiva do i z tlakové nádoby při teplotě 100 až 150 °C a době výdrže 15 až 60 minut, jakož zařízení, kde do přívodního potrubí k duplikátoru je vřazeno dávkovací zařízení a do výstupního potrubí je zařazeno odběrové zařízení.

Zapojení bezkontaktního spínače řiditelného stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 238575

Dátum: 01.12.1987

Autori: Milota Josef, Widerlechner Jaroslav

MPK: H03K 17/51, H03K 17/00, H03K 17/56...

Značky: stejnosměrným, bezkontaktního, řiditelného, napětím, spínače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká elektrických bezkontaktních spínačů řízených vstupním stejnosměrným napětím a nezávislých na zdroji pomocného stejnosměrného napájecího napětí. Mezi první vstupní svorkou zapojení a druhou vstupní svorkou zapojení jsou dvě paralelní větve. První větev je tvořena sériovým spojením nejméně jednoho napěťově závislého prvku zapojeného prvním koncem ke druhé vstupní svorce zapojení a druhým koncem ke konci první části vstupního vinutí...

Způsob oprav spár a trhlin ve stavebních konstrukcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 238574

Dátum: 01.12.1987

Autori: Staněk Břetislav, Hostlovský Karel

MPK: E04B 1/68

Značky: stavebních, spár, oprav, konstrukcích, trhlin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oprav spár a trhlin ve stavebních konstrukcích, zejména v konstrukcích vodostavebních a podzemních jak na vzduchu, tak i pod vodou, zejména proudící, při němž je využito pouzder s hydraulickou směsí. Promísena hydraulická směs se vloží do tvarovatelných děrovaných pouzder válcovitého tvaru a pouzdra se uzavřou. Poškozená spára se mechanicky vyčistí a potom se do ní uloží pouzdro naplněné hydraulickou směsí. Pouzdro se po uložení ve spáře...

Zariadenie pre blokovanie radenia pomocného pohonu účelového motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238573

Dátum: 01.12.1987

Autori: Grúň Peter, Hrivnák Ivan

MPK: B60K 25/00

Značky: pomocného, účelového, vozidla, blokovanie, radenia, pohonů, zariadenie, motorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sposob blokovania vedenia pomocného pohonu účelového motorového vozidla s cieľom zabrániť nežiadúcemu dlhodobému preťaženiu agregátov účelovej nadstavby, poháňaných pomocným pohonom motorového vozidla vysokými otáčkami a tak predísť ich vážnému poškodeniu, alebo zničeniu. Zposob blokovania využíva také prepojenie ovládacieho spínača 9, tlakového spínača 7, elektropneumatického rozvádzača 10 a rozvodného vzduchového potrubia 6...

Univerzálne stavebnicové debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238572

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 11/12

Značky: debnenie, stavebnicové, univerzálne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vysokouniverzálneho debnenia, ktorým je možno vytvoriť debnenie pestrých stavebných konštrukcií i s malými šírkovými rozmermi. Panely debnenia vytvárajú skladaním, vzájomným otáčaním a posúvaním dosiek a súčasným zovretím sťahovákmi. Toto umožňuje systém drážok na zvlakoch dosák a výstupky na sťahovákoch. Debnenie je možno využiť na debnenie skeletových konštrukcií, rebrového stropu, nadokenných prekladov i zalomených, dosky,...

Zařízení pro seřizování kolmosti mostů, zejména seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238571

Dátum: 01.12.1987

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 21/00, G01B 5/00

Značky: měřicích, kolmosti, zejména, mostů, přístrojů, seřizování, seřizovacích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje pro délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem řešení je přesné a rychlé nastavení kolmostí mostu s vrchní plochou pracovní desky. Podstatou řešení je, že most je uložen na válcových čepech, kolem nichž je možno most natáčet. Rozsah natáčení mostu je dán délkou drážek pro zajišťovací šrouby,...

Generátor schodovité funkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238570

Dátum: 01.12.1987

Autor: Homola Pavel

MPK: H03J 5/02

Značky: funkce, generátor, schodovité

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor schodovité funkce je určen pro měření elektrických veličin, přičemž každou elektrickou veličinu je třeba vyjádřit v digitální formě. Součástí generátoru schodovité funkce je generátor obdélníkové funkce, na jehož výstup je zapojen integrovaný čitač, na jehož výstupy v BCD kódu je zapojen integrovaný převodník BCD kódu na kód 1 z n, na jehož výstupy jsou zapojeny přes invertory a omezovací odpory báze spínacích tranzistorů, jejichž...

Zariadenie na triedenie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238569

Dátum: 01.12.1987

Autor: Olejár Martin

MPK: B07B 1/10

Značky: triedenie, materiálov, sypkých, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre triedenie materiálov v úpravniach rúd, uhlia, v lomoch a pod. Pozostáva z nekonečného pásu tvoreného dvojicou Gallových reťazí 3, pričom v protiľahlých okách reťazí sú otočne uložené konce hriadelok 4. Kolmo k pozdĺžnej osi hriadelok 4 sú k nim pripevnené tyče 5. S výhodou sú hriadeľky 4 na jednom konci opatrené vačkou 6. Postupnou zmenou polohy tyčí 5 dochádza k samočisteniu roštu.

Způsob sklizně zrnin, zejména obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238568

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pavlica Ivo, Fídler Jiří, Novotný Vladimír

MPK: A01D 91/04

Značky: zejména, zrnin, způsob, obilovin, sklizně

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob je určen pro provedení rychlé a ekonomicky výhodné sklizně zrnin, zejména obilovin. Plodina se seče na poli a ihned řeže, přičemž dochází k částečnému oddělení zrna. Nařezaný materiál se dopravuje do meziskladu a odtud se kontinuálně odebírá k následné separaci zrna od slámy.

Zapojení obvodu proudového čidla impulsních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238567

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: G01R 17/02

Značky: zdrojů, proudového, zapojení, impulsních, čidla, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zvýšit přesnost nastavení proudové pojistky a odstranit vliv rušení spínacího zdroje. Účelu se dosáhne zapojením obvodu, vyznačujícího se tím, že k výstupu generátoru (1) impulsů je připojen vstup obvodu (2) pro řízení šířky impulsů a současně zpožďující obvod (3), jehož druhý vstup je připojen k výstupu obvodu (2) pro řízení šířky impulsů, který je připojen k impulsnímu stabilizátoru (4), jehož výstup je spojen s proudovým čidlem...

Zařízení pro aktivní ořezávání řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238566

Dátum: 01.12.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: řepy, ořezávání, aktivní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke stejnosměrnému aktivnímu ořezávání řepných bulev. Před zvedacími křídly řepných bulev, uchycenými k držáku je uspořádán rotační cepový ořezávač chrástu. Za ním je nad zvedacími křídly uložen omezovací dorazový kotouč řepných bulev. Za ním je pak uspořádán rotační ořezávací nůž.

Zařízení pro uvolňování čelisťové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238565

Dátum: 01.12.1987

Autori: Baroš Lubomír, Kopec Svatopluk

MPK: F16D 49/16

Značky: uvolňování, brzdy, zařízení, čelisťové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je umožnění velmi jednoduchého a rychlého uvolnění brzdy při bezrizikové manipulaci. Uvedeného účelu se dosáhne uložením otočné napínací páky (1) na nosný čep (2), jenž je upevněn v oku horního konce pák (3) brzdy. Na otočné napínací páce (l) je nasunut kyvný vidlicový konec prvního spojovacího táhla (4), který je spojen s krajní částí napínací páky (1) čepem (5). Druhý konec prvního spojovacího táhla (4) je upevněn v...

Zapojení zdroje konstantního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238564

Dátum: 01.12.1987

Autor: Karlovský Jaroslav

MPK: H02J 1/04

Značky: konstantního, proudu, zapojení, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení zdroje konstantního proudu, jehož podstatou je, že zátěž je zapojen mezi výstup prvního operačního zesilovače a invertující vstup druhého operačního zesilovače, jehož neinvertující vstup je připojen na konstantní potenciál, například na zem, přičemž výstup druhého operačního zesilovače je spojen přes normální odpor případně odporovou siť s jeho invertujícím vstupem a současně s neinvertujícím vstupem prvního operačního...

Matrice pro nepřímé lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238563

Dátum: 01.12.1987

Autori: Očenášek Vladivoj, Šperlink Karel, Opat Jaromír, Plaček Karel

MPK: B30B 15/02

Značky: lisování, nepřímé, matrice

Zhrnutie / Anotácia:

Matrice pro nepřímé lisování polotovarů neželezných kovů řeší maximální možný počet lisovacích otvorů. Čep je vložen do recipientu, jehož plocha je rozdélena pomocí delicí kružnice. Velikost plochy každého lisovaného otvoru je stejnou částí plochy otvoru recipientu. Průměr dělicí kružnice je menší než průměr roztečné kružnice vnější řady lisovacích otvorů snížený o průměr těchto otvorů.

Spojka třecí lamelová, nebo brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 238561

Dátum: 01.12.1987

Autor: Kosmák Josef

MPK: F16D 13/00

Značky: brzda, lamelová, třecí, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odlepování vnitřních a vnějších lamel od sebe při vypnuti spojky uspořádáním pružin unášeče nebo vývrtu pláště a příruby, zasahujícími svými závity mezi vnitřní lamely nebo vnější lamely. Ve vývrtu unášeče nebo vývrtu pláště a příruby je alespoň jedna pružina, jejíž závity jsou uloženy mezi vnitřními lamelami unášeče nebo vnějšími lamelami pláště a tloušťka drátu je menší než tloušťka vnitřní lamely nebo vnější lamely na...

Zařízení pro automatickou výměnu hrotu s čelním unášečem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238560

Dátum: 01.12.1987

Autor: Zeman Svatopluk

MPK: B23B 33/00

Značky: výměnu, automatickou, hrotu, čelním, unášečem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje automatickou výměnu hrotu s čelním unášečem u obráběcích strojů na hřídelové obrobky, upínané do hrotů za středicí důlky. Podstatou je umístění hrotu s čelním unášečem v držáku, který umožňuje automatické upínání do vřetene stroje a automatickou výměnu mezi vřetemen stroje a zásobníkem. Obráběcí stroj je vybaven zařízením pro automatické upínání držáku s hrotem ve vřeteni, zásobníkem pro skladování hrotů s unášečem různých...