Zverejnene patenty 16.11.1987

Hlava elektrochemického značícího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247400

Dátum: 16.11.1987

Autori: Ulbert Stanislav, Dašek Jaroslav

MPK: C25F 3/14

Značky: značícího, hlava, elektrochemického, zařízení

Text:

...Nosný savý materiál prodlužuje dráhu elektrického proudu,čímž se zhoršuje kvalita značení. Ani jeden z popsaných způsobů nelze však použít pro značení kroužků ve svislé poloze pro nebezpečí vniknutí vzduchových bublinek v horní části hlavy.Tyto nedostatky řeší značící hlava dle vynálezu. Značící hlava je tvořena šablonou a elektrodou, která svou spodní částí navazuje plnicím potrubím na plnicí válec s pístem. Horní část elektrody je...

Zařízení pro pěstování monokrystalů oxidů kovů, obsahujicích barevné ionty

Načítavanie...

Číslo patentu: 247399

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kalina Vladimír, Benda Antonín, Bueko Michal, Boeeka Antonín

MPK: C30B 15/00, C30B 35/00

Značky: oxidů, ionty, obsahujících, kovů, zařízení, monokrystalů, barevné, pěstování

Text:

...g se středovým otvorem, válcová komora 5 s víkem 5, vnitřní stínící trubka 1 ahorní stínicí systém 8.Válcový kelímek j z wolframu o vnitřním průměru 90 mm a vnitřní výšce 95 mm, tlouštce stěny a dna 10 nm byl vložen do odporového topení 2. vytvořeného ze smyček tvaru chráneného U, zhotovených z wolframového drátu o průměru 4 mm a sestavených za sebou po obvodu kruhu o průměru 130 mm. Kolem odporového topení g byly souose s ním a kelímkam j...

Hydropneumatické prohozní zařízení zanášecích skřipců tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247398

Dátum: 16.11.1987

Autor: Benda Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: stavu, hydropneumatické, skřipců, prohozní, tkalcovského, zanášecích, zařízení

Text:

...nosného tělesa 3podél vystřelovací pístnice gg mezikruhovou štěrbinou gg. K snížení úniku kapaliny z vnitřního prostoru gg v závěrnćm pouzdru 3 je přední víko gł nosného tělesa 3 opatŕeno mezivnitřním prostorem gg a mezikruhovou komorou 51 mezikruhové zahloubení gł spojené s vnitřním prostorem nosného tělesa gg spojovacím kanálkem gg. V pŕedním víku gl nosného tělesa à jeze strany jeho vnitřního prostoru gg vytvořena kolem vystřelovací...

Ruční dávkovaci sypač

Načítavanie...

Číslo patentu: 247397

Dátum: 16.11.1987

Autori: Sikyta Bohumil, Boeeka Antonín

MPK: B65G 65/30, A01C 15/02

Značky: sypač, dávkovací, ruční

Text:

...obr. 1.Banka T sypače podle vynálezu je z umělé hmoty s mi hrdlo g es zéviten 1. V ní je ustavena trubka 2 prostřednictvím výstupku 1 ve dně banky 1 a tyčinky 2, uníetčné příčně v hrdle 6 banky 1 a procházející skrze trubku g. Nad tyčinkou 2 je na trubce g navlečen krouàek 11 Dolní konec trubky g je opatřen výřezea i, nad nímž je posuvné upravena objínka 12. Ve víku g s vnitřním závitem je zabudována trubka 2, vyčnívající směrem nahoru. Její...

Čidlo pro zemní ochranu rotoru generátoru s bezkartáčovým diodovým buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 247396

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šafáo Josef, Slezák Josef

MPK: H02H 7/06

Značky: čidlo, buzením, generátoru, rotoru, bezkartáčovým, diódovým, zemní, ochranu

Text:

...vůči koatře rotor-u generátoru, připojenou mezi etřed 1 budícího vinutí generátonu a kostru g -otom generátoru.Při správné činnosti budícího obvodu generátoru se uzavírá přes kondenzátor 2 primární vinutí prvního rotačního trenafomátoru § rotorového vinutí 1 budícího generátom, první až äestou diodu g, j, i, 2, Q, 1, budící vinutí generátor LL a kapacitu 16 budícího obvodu hlavního generdtoru vůči koatře rotoru hlavního generátom,...

Způsob výroby kyseliny (2E,4E)-11-methoxy-3, 7,11-trimethyl-2, 4-dodekadienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247395

Dátum: 16.11.1987

Autori: Körbl Jioí, Kraus Eduard, Hedrlín Ladislav

MPK: C07C 57/03

Značky: kyseliny, 2e,4e)-11-methoxy-3, výroby, 7,11-trimethyl-2, způsob, 4-dodekadienové

Text:

...nebo ve směsích těchto rozpouätědel, vyloučená smonnú sůl kyseliny(2 E,4 E)11-methonq-3,7,1 l-trimetłąyl-a,rt-dodeksdísnové se odfíltruje s působením minerální lwseliny se pŕevede na kyselinu (2 É,4 E)-1 I-mothoaq-Sfhl|-trimetłsyl-Z,-t-dodeksdienovou. s výhodou za přídavku organickáho rozpouätědls.Produkt reakce (2 E,4 E)-izomer MTILDD slouží jako mezistupeň pro výrobu některých juvez noídů, rüstových regulátorů huąyzu, nspříklnd pro...

Chladič, zejména pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247394

Dátum: 16.11.1987

Autori: Ko?átko Josef, Stanik Jaroslav, Florián Jaroslav, Eervín Miroslav

MPK: H01L 23/34

Značky: polovodičové, chladič, zejména, součástky

Text:

...chladícímu výkonu minimální.Na přiloženám vykresu je znázorněno konkrétní provedení chladiče podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn ve dvou pohledech samotný chladič a na obr. 2 je chladič v sestavě s polovodičovou součástkou s oboustrsnným odvodem teple s se stshovscí konstrukcí.Chladič ĺobr. 1/ je tvořen systémem tenkostěnných chlsdících zeber l obdélníkovóho průřezu s tepelně vodivých distančních vlolek g, které jsou střídavě složeny do...

Zapojení pro elektronickou regulaci otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247393

Dátum: 16.11.1987

Autori: Petrů František, Martínek Václav, Havelka Josef

MPK: G05D 13/62

Značky: otáček, regulaci, zapojení, motorů, elektronickou

Text:

...mezi první pól napájení U 1 a dmhý pól napájení U 2, 3 247393jednak přes čtvrtý kondenzátor Q a äestý odpor R 6 na výstup pro připojení motoru g s dále přes pátý kondenzátor 92 a sadmý odpor EZ na kolektor druhého tranzistoru 2 výkonováho zesilovače a na osmý odpor Q, jehož druhý vývod je připojen na třetí pól napájení m. Výstup druhého integrovaného obvodu 59 g je př-ipojen na bázi druhého tranzistoru Ľ výkonového zesilovače, jehož...

Bezdotykový induktivní přibližovací snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247392

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kroeák Ladislav, Králíeek Josef

MPK: H03K 17/00

Značky: induktivní, bezdotykový, polohy, přibližovací, snímač

Text:

...a zesilovač 3. Na kladný pól 33 napájecího napětí je připojen oscilátor 3 a komparátor 3 napětí.Oscilátor 3 napájí svým výstupem 1 střídavým proudem můstkový induktivní vyhodnocovací člen 3. Můstkový induktivní vyhodnocovací člen 3 sestává z odporu 33 v odporové části jeho prvé větve 33 a cívky 33 v induktivní části jeho prvé větve 33 tvořících spolu s jeho prvou větev 33 a z prvého a druhého odporu 33 a 31 v odporové části jeho druhé...

Plynová pečící trouba

Načítavanie...

Číslo patentu: 247391

Dátum: 16.11.1987

Autori: Voznica Ludik, Vyeichl Jaroslav, Chromec Alois

MPK: F24C 15/32

Značky: trouba, pečící, plynová

Text:

...trouby je podstatnä vyšší, než u dosavadních řešení. Pro zajištění dobrá stability plemene jsou v tomto případě rovněž podstatné zvětšeny otvory pro př-ívod vzduchu v krytu pod troubovým hořákem tak, aby nedochézelo v případě rychlého zavření troubových dvířek ke zhoršení stability hoření troubového hořáku v důsledku tlakových rázů. zimu škami bylo zjištěno, že optimální funkce pečící trouby podle vynélezu je zajíětěna v přípa~dě,...

Zařízení pro uzavřený vytápěný prostor rychlovíka nebo rychlouzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247390

Dátum: 16.11.1987

Autori: Olšák Antonín, Kubín Sáva

MPK: B01L 11/02

Značky: uzavřený, rychlouzávěru, rychlovíka, vytápěný, zařízení, prostor

Text:

...nebo rychlouzávěrem a pomocným víkem. Vytápění tohoto prostoru je provedeno bud topným trubkovým hadem, který je zabudován na vnitřní straně pomocného víka a který je ukončen oběma svými konci na vnější straně pomocnáho víka a kterým proudí ohřátý vzduch, teplá voda nebo pára, nebo je přívodní trubka vyhřívajícího média ukončena v prostoru pod pomocným víkem a v pomocném víku je pouze výstupní otvor, v tomto případě se k vytápění hodí...

Způsob výroby nafukovacích člunů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247389

Dátum: 16.11.1987

Autor: Odstreil Libor

MPK: B29K 23/00, B29D 24/00

Značky: člunů, způsob, výroby, nafukovacích

Text:

...na nánosovacím zařízení vrstva polypropylonu o hmotnosti 60 až 150 g/m 2 odolávající vulkanizační teplotě do 160 °C za použití hladkého nebo dezénového válce a provede se nános 2. strany.Z materiálu se slepí jednotlivé díly, provede se konfekční zhotovení dílu člunu tím způsobem, že se spojí jednotlivé díly lepivou stranou k sobě včetně vnitřních mezistěn a obvodových pásek a díly se zvulkanizují.Pro výrobu materiálu pro člun se použije...

Otočná upínka pro upnutí obrobku při stavebnioovém uspořádání upínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247388

Dátum: 16.11.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B23Q 3/06

Značky: obrobků, upínačů, stavebnioovém, otočná, uspořádání, upínka, upnutí

Text:

...stroje. Při případných poruchách lze urychlit opravu výměnou otočné upínky jako celku.Na připojených obrázcích je schematicky znázorněn případ konkrétního provedení otočné upínky pro upnutí obrobkü při stavebnicovém uspořádání upínačů podle vynálezu, kde na obr. 1 je řez upínkou ve vertikální rovině a na obr. 2 v levé polovině řez šoupátkem V horizontální rovině a v pravé polovině půdorysný pohled na otočnou upínku.otočná upínka je na...

Prostředek pro stimulaci tvorby odnoží u obilovin a postranních pupenů u rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247387

Dátum: 16.11.1987

Autor: Miova Zdenik

MPK: A01N 43/90, A01N 47/28

Značky: tvorby, pupenů, odnoží, obilovin, postranních, stimulaci, rostlin, prostředek

Text:

...v koncentraci 10 mg na litr vody a pote vysety do půdy na vzdálenost 10 cm. Po vzejití ve fázi 3. listu bylo zjištěno, že klíční rostliny vzešlé z máčených obilek odnožily na 70 více než kontrolní, máčené pouze ve vodě.Pšenice ve fázi 2. listu /2 týdny po vysetí do vlhké půdy/ byla postžíkána vodným roztokem N-fenyl-N-1,2,3-tiadiazol-5-yl-močoviny V koncentraci 20 mg na litr a po 4 týdnech od aplikace bylo zjištěno, že počet odnoží byl o...

Způsob určování pojivých vlastností injektážních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 247386

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koudelka Karel

MPK: G01N 19/04

Značky: způsob, určování, pojivých, vlastností, injektážních

Text:

...hmotou o objemu 1 až 10 e 913 se na čelní straně spojí dvě tělesa z horniny nebo betonu mající tvar vélečku o průměru 40 až 100 mm a výěce rovné průměru nebo tvar krychle o hrané 40 až 100 mm a po uplynutí předepaané doby dle druhu injektážní hmoty se provede zkouška v tehu za chybu až do porušení vzorku.Konkrétním použitím navrhovaného způsobu určovaní pojivých vlastností injektážních hmot jo například výzkum mognoziňlních suspenzí v...

Zařízení k ovládání funkce rychlých chodů, zejména u přístrojů záznamové techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247385

Dátum: 16.11.1987

Autori: Dzierža Emil, Ševeík Arnošt

MPK: G11B 15/18

Značky: záznamové, funkce, přístrojů, techniky, zařízení, chodu, rychlých, zejména, ovládání

Text:

...panelu je otočně ulozene kulisa, ktoré má v dolní části tvnrové vybraní pro spojení a čepem upovněném na dvounmonné páco. V horní části je otvor pro spojení a táhlem s převíjecím zařízením přístroj.Hlavní výhody vynálozu apočívejí v tom, že vylučuje při změně funkce qchlých chodů Stop tlačítko a dovoluje funkce libovolně měnit. Další výhodou řešení je, že nedovolí nežádoucí řazení dvou funkcí najednou. Z hlediekfvýroby i montáže jo...

Způsob přípravy prostředku proti hyperkaliaemii skotu z glycidové siláže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247384

Dátum: 16.11.1987

Autor: Janošek Bohumil

MPK: A23K 1/00

Značky: skotu, siláže, přípravy, proti, prostředků, způsob, glycidové, hyperkaliaemii

Text:

...a množství použitého roztoku hydroxidu sodného je poměr draslíku a sodíku V dané krmné dávoe, u dojnic pak ještě dosahovaná průměrná denní dojivost.Siláže ošetžené postřikem roztoku louhu soáného je třeba nechat před zkrmením několik hodin odležet, aby došlo k dokonalému vsáknutí roztoku do hmoty siláže a ke správnemu průběhu neutralizačních reakcí. Zkrmení čerstvě upravené, neodležené siláže způsobuje vyplavení nezreagovaného...

Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247383

Dátum: 16.11.1987

Autori: Holas Mikuláš, Šír Miroslav

MPK: H01L 23/02

Značky: pouzdření, součástek, zářivých, polovodičových, způsob

Text:

...jako základem zalévací látky, jehož viskozita je maximálně 90 až 100 Pa.s 1 epoxidový hmotový ekvivalent 187, epoxidové číslo na 100 9, 0,550 nebo se do tohoto diánbisglycidyléteru přidá 0,01 až o,02 hmotovýoh procent zelené komplexní sloučeniny.Tato zelená komplexní sloučenina se připraví podle požadavku na její intenzitu rabarvení tak, že pro pouzdření zářivých polovodičových součástek generujících zelené záření ve vlnové...

Zařízení pro brzdění a oddálení cívek od hnacího prostředku, zejména na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 247382

Dátum: 16.11.1987

Autori: Thelen Vladimír, Stark Josef

MPK: B65H 75/30, D01H 15/02

Značky: brzdění, hnacího, prostředků, zařízení, textilních, strojích, oddálení, zejména, cívek

Text:

...a význaky vynélezu jsou patrny z náaladujícího popisu konutrukčního provodaní příalušného zařízení a výkruu, kde značí obr. 1 boční pohlad na navíjací úatrojí oívek, obr. 2 boční pohled na zařízaní pro brzdění a oddělení cívky od hnacího proatřadku,obr. 3 čelní pohlad na zařízení pro brzdění a oddálaní cívky s návinom od hnacích protředků a obr. 4 boční pohlad na toto zařízení ve výklopná poloza. Cívka L 4, o návinom přímo ja otočně...

Způsob a zařízení k ovládání útkové niti na neortodoxním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247380

Dátum: 16.11.1987

Autor: Benda Petr

MPK: D03D 47/36

Značky: způsob, útkové, neortodoxním, tkacím, ovládání, stroji, zařízení

Text:

...49, 11 uložen kououč g opatřený ozubením 12 a lg. S kotoučem l§ je pomocí šroubu l spojen disk u. Aby bylo umožněno pootočení kotouče 14 a dilku 1 ą, prochází iroub 1 Z drdškou jj kotouči 11. Na disku l§ je k ukládání útkové niti Q nebo fuloien radiálnč pŕeatavitelně odměřovecí buben Q, tvořený otočně uložsnými excemtríckýni klikni .Q, která jsou pevné spojeny a pastorky 31, zabírajícími do ozubení l 6 na kotouči u. lfohon odněřovacího bubnu...

Podtlakový přerušovač dodávky paliva volnoběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247379

Dátum: 16.11.1987

Autor: Pavlica Ladislav

MPK: F02M 3/04

Značky: paliva, dodávky, podtlakový, přerušovač, volnoběhu

Text:

...zařízení se také vyznačuje tím, že při použití sytiče karhurátoru nekolísá dodávka volnoběžného paliva podle počtu obrátek motoru, jako při použití obrátkového spínače,ale palivo určené konstrukcí karburátoru je dodáváno do studeného motoru, bez omezujícího činitele, kterým je u podobných konstrukčních zmiňovaný obrátkový spínač.Tato skutečnost se projevuje kladně zejména při dodatočné montáži zařízení na vozidla,které jsou již v provozu,...

Prostředek k ochraně vzcházejících rostlin řepy cukrové proti spále

Načítavanie...

Číslo patentu: 247378

Dátum: 16.11.1987

Autori: Valuš Josef, Dostál Josef

MPK: A01N 63/00

Značky: spále, rostlin, vzcházejících, proti, cukrové, řepy, ochraně, prostředek

Text:

...působením přípravku podle vynálezu svůj škodlivý vliv na vzcházející řepu cukrovou, i když nebyla ještě houbou Pythium oliqandrum úplně zničena. Přispívá k tomu zvýšení resistance rostlin působením bakterie Agrobacterium radiobacter.Příznivé působení přípravku podle vynálezu je podmíněno tou okolností, že Agrobacterium radiobacter a Pythium oligandrum se vzájemné nenapadají a mohou růst společně. velkou výhodou obou mikroorganismů je naprostá...

Způsob ochrany materiálu obsahujícího grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 247377

Dátum: 16.11.1987

Autori: Koeaddlová Vira, Svitlík Milan, Vít Václav

MPK: C09K 15/02

Značky: grafit, ochrany, způsob, materiálů, obsahujícího

Text:

...rázem, odolnost vůči mechanickému namáhání rázem a podobné.Podstata vynálezu je dále objasněna na několika příkladech, charakterizujíoích jednotlivé způsoby vytváření ochranné vrstvy.Na podložním qrafítovém materiálu propalovací elektrody o průměru 120 mm je povrchová vrstva vytvořena téchnologií plazmového stříkání za pomoci plazmového qenerátoru, u něhož je plazma generována z kapaliny obsahující chemicky vázaný uhlík. Bylo použito...

Zapojení pro měření amplitudy harmonického kmitání mechanických částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247376

Dátum: 16.11.1987

Autori: Hrubý Karel, Ulrich Jioí

MPK: G01H 1/00, G01H 11/06

Značky: měření, amplitudy, mechanických, harmonického, zapojení, kmitání, částí

Text:

...tubus a využívající světelné stopy dráhy lesklé plochy kuličky vsazené do vývrtu na čelněm profilu listu lopatky. není zobrazeno, protože je známé.Obr. 2 začíná dvojicí snímačů l, 11 impulsů od kmitající mechanické části. Každý zesnímačů l, 11 je prvním členem řetězceÍjehož dalšími členy jsou postupně za sebou vždy jeden Zesilovač 3, 21 a jeden Schmittův klopný obvod Qr ÍL Výstup z prvého schmittova klopného obvodu Q je propojen s prvým...

Chladicí box

Načítavanie...

Číslo patentu: 247375

Dátum: 16.11.1987

Autor: Kršek Jioí

MPK: F27D 9/00

Značky: chladicí

Text:

...v této horní části pláště ł otvor 3 pro sání vzduchu z okclního prostoru, ve kterém je zabudována první klapka 1.Druhá klapka Q je zabudována v otvoru pro sání vzduchu z pracovního prostoru 3. obě klapky 1, § jsou mechanicky spřaženy, např. táhlem 2. Ve stěně pláště l je umístěn ventilátor §, zasahující do výtlačné části Q, ústící do prostoru pod systémem klapek 7 Q, Ikteré jsou s výhodou napojeny na jeden servomotor.Druhá klapka g zaujíma...

Farebníkový aparát s pružnoelastickým pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247374

Dátum: 16.11.1987

Autor: Soukup Václav

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, pružnoelastickým, pásom, aparát

Text:

...formu a jeho podstata spočíva v tom, že nekonečný pružnoelastický pás obopína dutý tenkostenný válec a zónové regulačná prvky spojené s mikropohonmi, pričom k zónovým regulacným prvkom prilieha otočná, pozdĺžna kalibrované os a z vonkajšej strany k dutému tenkostennému válcu prilícha vymeniteľné kazeta 5 navaľovacími váloami a rozotieracímiNavrhovaným farebníkovým aparútom sa dosiahne rovnomerné a stabilné nanášanie farby na tlačovú formu,...

Zařízení pro prohoz dvou útků do dvou prošlupů tkalcovského stavu se středovým tryskovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247373

Dátum: 16.11.1987

Autori: Galaš Jioí, Urban Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: prohoz, tkalcovského, prošlupu, prohozem, stavu, útku, tryskovým, zařízení, středovým

Text:

...trysek 1, §, 107, 108, jejichžvýstupní směr 2, 19 překlápěcího vzduchového proudu 11, 11 je navzájem uspořádán křížem dodvou protilehlých výstupních kanálů 11, 1 g, 111, 112.Na každé výstupové straně jsou dva sousední protilehlé výstupní kanály 11, 111, 13,112 obou trysek 1, 101 vyústěny do společného ústí 12 a 1 §, které obklopuje sekundární tryska 11, 1 § s vlastním přívodem vzduchu.Překlápěcí trysky 1, §, 107, 108 jsou střídavě...

Spojka vodiče, zejména svařovacího vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247372

Dátum: 16.11.1987

Autor: Kohout Jaroslav

MPK: H01R 43/04, H01R 4/20

Značky: vodiče, svařovacího, zejména, spojka

Text:

...ještě upraví rozklepnutím plochou částíAby nepřečnívaly jejich konce přes vnější obvod čelního nákružku §a těchto pouzder 3,musí být délka obnažené části spojovaných vodičů menší než osová délka těchto pouzder 1zvětšená o radiální šířkujejich čelního nákružku ga. Tím se vytvorí styčné plochy, jejichž plošný rozměr je větší.než průřez spojovaných částí vodiče.Aby byl zabezpečen co nejmenší přechodový odpor v těchto styčných plochách obou...

Pokládací a spárovací tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247371

Dátum: 16.11.1987

Autori: Eapek Jan, Slunský Lubomír

MPK: C09D 3/58, C04B 14/04, C09D 5/34...

Značky: pokládací, spárovací

Text:

...částic s rozměry od 0,06 mm do 0,09 mm, 3,4 částic s rozměry od 0,02 mm do 0,06 mm a 82,2 částic menších než 0,02 mm.Spárovací a pokládací tmel vzniklý smíšením 34 hmotnostních dílů epoxidové pryskyřice diandiglycidyleterového typu, jejíž epoxidový hmotnostní ekvivalent činil 200 q/mol, s dibutylftalátem v množství 6 hmotnostních dílů a lupkovým úletem v množství 60 hmotnostních dílü. Je to tmavohnědá pastovitá hmota s výraznou...

Zapojení zdroje stejnosměrného proudu obou polarit

Načítavanie...

Číslo patentu: 247370

Dátum: 16.11.1987

Autor: Pavlica Ivo

MPK: H02M 7/155

Značky: zdroje, stejnosměrného, proudu, zapojení, polarit

Text:

...výkresu je nakreslen příklad zapojení podle vynálezu.K oběma koncům sekundárního vinutí síčového napájeoího transformátoru 3, jehož střední vývod je připojen ke vstupní svorce spotřebiče l, jsou připojeny jednak anody tyristorů §, lg a katody oddělovacích diod 1, ll. Anody oddělovaoích diod 1, ll jsou spojeny přes triaky Q, lg s katodami tyristorů Ž, ä.Triaky 5, lg jsou zapojeny tak, aby jejich druhé anody, které jsou u jejich...

Způsob radiační sterilizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 247369

Dátum: 16.11.1987

Autori: Hrabák Jan, Sedláeek Jaroslav, Lonský Jloí

MPK: A61L 2/08

Značky: způsob, radiační, sterilizace

Text:

...dávku při setkání série kontejnerů o nižší hmotnosti čili lehkýoh se sérií kontejnerů o vyšší hmotnosti čili těžkých, anebo naopak, je nutné již při vstupu prvního těžkého kontejneru do prostoru ozařovny při setkání série lehké s těžkou, a až do posledního těžkého kontejneru opouštějícího ozařovnu při opačně kombinaci setkání ozařovat všechny zbývající lehké kontejnery nacházející se v odpovídajících polohách ozařovny časem příslušným pro...

Způsob dohotovení oceli v nístějové ocelářské peci zkujňované plynným kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247368

Dátum: 16.11.1987

Autori: Karlík Božek, Hoíšný Josef

MPK: C21C 5/04

Značky: ocelářské, nístějové, dohotovení, způsob, plynným, oceli, kyslíkem, zkujňované

Text:

...kyslíkem se ve vzdálenosti 0 až 100 cm nad vyvařenou lázeň dmýchá na taveninu inertní plyn, například argon, dusík a podobně, nebo inertní plynná směs v množství 1,5 až 10 m 3 na tunu oceli, intenzitou 5 000 až 16 000 m 3 za hodinu a teprve po ukončeném dmýchání inertního plynu se provádí obvyklá desaktivace a odpich oceli.Postup při dohotovování tavby v peci podle vynálezu vykazuje řadu výhod technologického i ekonomického významu....

Dynamická podsynchronní brzda asynchronního kroužkového motoru, nezávislá na síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 247367

Dátum: 16.11.1987

Autor: Zachariáš Ladislav

MPK: H02K 49/06

Značky: podsynchronní, brzda, motorů, kroužkového, nezávislá, dynamická, sítí, asynchronního

Text:

...obvod je nakreslen dvoupőlově.Na napájecí síť ł je přes vypínač« g motoru připojeno statorově vinutí 3 asynchronního kroužkového motoru, jehož rotorové vinutí 3 je připojeno na sériovou kombinaci trojfázového brzdového odporu A a primárního vinutí § trojfázového proudového transformátoru, jehož sekundární vinutí Q je připojeno na střídavou stranu trojfázoveho usměrňovacího můstku 1,jehož stejnosměrná strana je přes pöly gg a §§...

Kapalný katalytický komplex chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247366

Dátum: 16.11.1987

Autor: Polanský Václav

MPK: C01F 7/56

Značky: hlinitého, kapalný, katalytický, komplex, chloridů

Text:

...Vyrobené pryskyřice jsou sice kvalitní, ale náklady na ketalyzátor,na likvidaci odpadů, ne epareturní vybavení e celé řízení technologického procesu jsou vzhledem k charakteru používaných substancí neúměrně vysoké.Uvedené nevýhody odstraňuje tepelný ketelýticlqł komplet chloridu hlinitého podle vynálezu. Je tvořen předevlím nákladní smlsí eestćvajíoí s 5 a 90 ü hmotnosti, s výhodou s 4575( WAhmotnosti, bezvodého chloridu hlinitého s z 10 až 95...

Regulátor oběhu topného média v topném systému s nuceným oběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247365

Dátum: 16.11.1987

Autor: Stach Josef

MPK: G05D 23/19

Značky: media, topném, topného, nuceným, oběhem, systému, regulátor, oběhu

Text:

...a teplotou vytápěných prostoru. Automatiokou regulací chodu oběhového čerpadla podle rozdílu teplot topného media na vstupu vratného media do kotla a výstupu ahŕáté vody z kotle se stav systému s určitou odohylkou blíží výše popsanému optimdlnímu stavu pro dosaiení maximální účinnosti, respektive v důsledku tepelné setrvačnoati použitýcľvtepelných čidel a případné hystorese kcnkrétního elektrického zapojení osciluje kolem tohoto...

Zařizení pro výrobu tvarovaných granulí z nízkotavných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247364

Dátum: 16.11.1987

Autori: Salcman Ivo, Oíha Jan

MPK: C01G 13/00

Značky: kovů, granulí, tvarovaných, zařízení, výrobu, nízkotavných

Text:

...nízkotavných kovů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z krytu a zásobníku pro roztavený amalgam,vytdpěného odporovým topením a opatřeného otvorem, pod ním je pohyblivé Na dvou kladkách soudkovitěho tvaru uložen pružný uzavřený pás z hmoty odolné vůči sodíku, přilěhající těsně pomocí přítlačné desky k otvoru zásobníku a opatření kuželovými důllq pro formovaní granulí, které ztuhĺé se doprevují do dosovaného hořáku výbojky...

Elektrické zapojení krokovací jednotky pro řízení rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247363

Dátum: 16.11.1987

Autori: Hrstka Pavel, Eervinka Jan, Halašta Josef

MPK: G05B 17/02

Značky: elektrické, pohybu, krokovací, řízení, zapojení, rotačního, jednotky

Text:

...čítače časovacích impulsů ll, jehož vzorkovací výstup 2 je spojen s prvním vstupem D-klopného obvodu 2.Další výstupy go, ll až En čítače časovacích impulsů ll jsou jednotlivě spojeny seV vstupy go, gl až gn multiplexeru lg, jehož další vstupy 5, § až Q, jsou jednotlivé spojenyse stejnojmennými výstupy 5, Ě až g posuvného registru lg. První vstup posuvného registru lg je spojen jednak s výstupom multiplexeru lg, také ales druhým vstupem...

Náhon posuvů konzolové frézky s příčným posuvem vřeteníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247362

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kunz Alois, Zavadil Eduard

MPK: B23C 1/0

Značky: frézky, náhon, vřeteníku, příčným, posuvu, konzolové, posuvem

Text:

...konzoly lg /obr. 8/ na druhou poháněnou kladku § posuvü. Kladka 5 posuvů je otočně uložená v posnuvaně konzole lg a pohání spojku lg podélného posuvu, spojku lg svislého posuvu, šrpub li podélnéhoAposuvu a šroub li svislého posuvu.Vedle kladky Ž posuvů je otočně v konzole lg upevněná další kladka Ž zvětšující opäsání. Poháněcí pás 3 obepíná jednou stranou poháněnou kladku Ě posuvů a druhou stranou obepání kladku 5 zvětšujíoí opásání. Dále...

Kolejový pražec s klínovým rozebíratelným úchytem kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247361

Dátum: 16.11.1987

Autor: Buksa Jaroslav

MPK: E01B 9/20

Značky: klínovým, rozebíratelným, úchytem, pražec, kolejnic, kolejový

Text:

...případě demontáží koleje.Další výhodou je rovněž dlouhá životnost neporušeného spoje, neboč tento spoj je schopen zachytit boční tlaky pojíždějících vlaků, jakož i tlaky nákolkñ na hlavu kolejnice a tak vzniklého klopného momentu.Pro spolehlivost a trvalou provozuschopnost spoje pražce s kolejnicí poklesnou náklady na údržbu kolejiště na minimum, což proti stávajícímnákladům je jedna z hlavních výhod řešení podle vynálezu.Pro jednoduchost...

Nosný stavební dílec pro stěny a stropy budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247360

Dátum: 16.11.1987

Autori: Zavadil Eduard, Halašta Josef

MPK: E04C 2/46

Značky: nosný, budov, stavební, stěny, stropy, dílec

Text:

...dílců vytváří základní ekonomický predpoklad pro stavbu obytných domů, vytápěných pouze solární energií.Konstrukční uspořádání dílce podle vynálezu umožňuje vytvoření dutiny, zaujímající 70 celkového objemu. Tím se snižuje úměrně množství potřebného materiálu pro stavbu, jeho položka nákupní, položka za dovoz na staveniště a položka zakládání stavby.Příklady provedení dílce podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresu, kde obr. l představuje...