Zverejnene patenty 15.11.1987

Tvarovacia kompozícia na reliéfnu ražbu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243599

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eichoo Viktor, Zelenka Miroslav

MPK: B31F 1/07

Značky: reliéfnu, tvarovacia, ražbu, kartónu, papiera, kompozícia

Text:

...pomeru epichlórhydrínu a najčastejšie používaného bisfenolu A i podľa zvolených reakčných .podmienok sa pripravia polyepoxidové zlúčeniny o rôznej molekulovej hmotnosti 450 až 900, epoxidového hmotnostného ekvivalentu 225 až 400 a viskozite 3 000 až 16 000 mPas/25 °C vzorca I.Epoxidové živice na báze diánu bisfenol A, vytvrdené bežnými tvrdidlami sú tuhé, neohybne až krehké hmoty, ktoré po vytvrdení, V spojeni s materiálmi s inou...

Prostriedok na adsorpciu žlčových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 243598

Dátum: 15.11.1987

Autori: Milata Jan, Škuta Rudolf

MPK: B01J 20/22

Značky: adsorpciu, žlčových, kyselin, prostriedok

Text:

...-lignínovej bázy 50 mg pripraveného zo smrekového dreva sa stanoví in vitro po pretrepani počas 18 h s 5 ml 10 0/0 hmot. roztoku sodnej soli kyseliny cholovej v pufri s pH 5,4 pripraveneho zmiešaním 2,1 ml 0,2 mól roztoku hydrogénľosľorečnanu dvojs-odněho s 96,9 m 1 0,1 mól roztoku dihydrogénfosforečnanu sodného spektrofotometricky po pridaní 4 ml 72 9/0 hmot. kyseliny sírovej k 1 ml filtrátu. Adsorpčná kapacita pri pH...

Prostriedok na adsorpciu žlčových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 243597

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bureš Stanislav, Ottis Jioí

MPK: B01J 20/22

Značky: prostriedok, kyselin, adsorpciu, žlčových

Text:

...bázy 50 mg pripraveného zo smrekového dreva sa stanoví in vitro po pretrepaní počas 18 h s 5 ml 10 hmot. roztoku sodnej soli kyseliny cholovej v pufri s pH 5,4 pripraveného zmiešaním 3,1 ml 0,2 mól roztoku hydrogénfostorečňanu dvojsodného s 96,9 m 1 0,1 môl roztoku dihydrogéntostorečnanu sodného spektrofotometricky po pridaní 4 ml 72 0/0 hmot. kyseliny sírovej k 1 ml filtrátu.Adsorpčná kapacita pri pH 5,4 bola 98...

Spôsob výroby hexafluórokremičitanu sodného za použitia odpadnej soľanky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243596

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pešta Pavel, Blatný Jan, Pospíšil Ladislav, Karhan Pavel, Trampota František, Pololáník Luboš, Šula Karel

MPK: C01B 33/32

Značky: odpadnej, hexafluórokremičitanu, použitia, spôsob, sodného, výroby, soľanky

Text:

...rozpustený voľný chlór a koncentrácia ortuti sa zníži na minimum.Pre odstránenie voľného chlóru je najvhodnejšou metódou stripovanie - preľukovanie roztoku plynom, inertným z technologického hľadiska, najvýhodnejšie vzduchom, z ktoreho potom chlór možno vyprať vo vodných skrúbroch a vypieraciu vodu použiť pri výrobe technického roztoku chlórnanu sodného, event. pri výrobe propylénchlórhydrínu. Obsah ortuti sa zníži adsorpciou na vhodných...

Spôsob výroby chloridu hydroxylamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243595

Dátum: 15.11.1987

Autori: Páník Jaroslav, Kotora Jaroslav, Hraneík Vladimír, Horák Jaroslav

MPK: C01B 21/14

Značky: chloridů, hydroxylamonného, spôsob, výroby

Text:

...spôsobom použiť na výrobu acetónoxímu.V destilácii sa ďalej pokračuje bud za atmosferického, alebo za zniženěho tlaku. Teplota na hlave kolóny sa spätným tokom postupne upraví na teplotu, odpovedajúcu bodu varu vody pri použitom tlaku a z reakčného roztoku sa vydestiluje toľko vody, kolko je treba k jeho skoncentrovaniu pre izoláciu vzniknutého chloridu hydroxylamónneho. Vydestilovaná voda neobsahuje acetón a môže sa známym spôsobom použiť...

Způsob důkazu a identifikace 2-hydroxy-6-pyridonového seskupení v azobarvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243592

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jízdný Oldoich, Sýkora Tomáš Brno

MPK: C07D 213/16, C09B 29/036

Značky: důkazu, azobarvivech, identifikace, způsob, 2-hydroxy-6-pyridonového, seskupení

Text:

...a je charakteristické pro z-hydroxy-ô-pyrídonové seskupení. Vyvíjení modře zbarveného produktu probíhá podle schématutakto získaná směs se přenese na filtrační papír za vzniku modrého vyharvení, popřípadě se uvedená reakční směs chromatografuje na papíře V soustavě l-propanol-voda v poměru 21 a porovnáva se odstin a Rf-hodnota se standardem.Výsledky papírové Chromatografia barevných produktů jsou sestaveny v následující tabulceZ tabelovaných...

Způsob přípravy nového 2- (3-fluorfenylthio ) -5-chloracetofenonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243589

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kyncl Zdeněk, Bruthans Zdenik, Kincl Lubomír, Mokoíš Jaroslav Ing

MPK: C07C 49/78

Značky: 5-chloracetofenonu, způsob, nového, přípravy, 3-fluorfenylthio

Text:

...se přidá 1,1 g práškovité mědi a 56 g uhličitanu draselného. Směs se za míchání zahřivá v lázni o teplotě 140 až 160 C po dobu 3,5 h. Po ochladnutí na 50 °C se směs extrahuje 100 ml benzenu., nerozpuštěné podíly se odsaji a promyjí benzenem. Odpařením henzenového extraktu se získa 68,1 g odparku, který se rozpustí ve 300 ml horkého ethanolu. Roztok se zíiltruje s aktivním uhlím, filtrát se zahustí za sníženeho tlaku na celkový...

Způsob přípravy nového thiomorfolidu kyseliny [2-(3-fluorfenylthio)-5-chlorfenyl]octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 243588

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zadák Zdenik, Klouda Viktor, Hájek Lubomír, Vavoich Zdenik

MPK: C07D 295/18

Značky: způsob, kyseliny, nového, přípravy, thiomorfolidu, 2-(3-fluorfenylthio)-5-chlorfenyl]octové

Text:

...se s aktivním uhlím a filtrát se odpaří za sníženého tlaku. Zbytek 68,2 g se rozpustí v 1100 ml etheru a roztok se .postupně vždy několikrát promyje 2 roztokem hydroxidu sodného, vodou, zředěnou kyselinou chlorovotdíkovou a znovu vodou. Vysuší se síranem sodným, zfiltruje se přes vrstvu silikagelu a aktivního uhlí a žlutý filtrát se odpaří. Zbytek 43,2 g se krystaluje ze B 0 m 1 vroucího ethanolu získá se 32,4 g (58 produktu I tajícího při...

Způsob přípravy kyseliny [2-(3-fluorfenyithio)-5-chlorfenyl]octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 243587

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šula Jan, Ždánský Tomáš, Klouda Viktor

MPK: C07C 57/32

Značky: způsob, přípravy, kyseliny, 2-(3-fluorfenyithio)-5-chlorfenyl]octové

Text:

...z cyklohexanu se získa čistá kyselina I tající při 127 až 128 °C.ako výchozí látka použitý thiomorfolid vzorce Il nebyl zatím v llteratuře popsán.ze jej zíslkat z popsaných výchozích látek,např. tímto postupemKe směsi 32,5 g B-fluorthiofexnolu (Rajšner M., Protiva M., collect. Czech. Commun. 32, 2 021, 1957 a 45 g 2,5-díchloracetofenonu Rajšner M. et al., Collect. Czech. Chem. Commun. 42, 1276, 1978 se přidá 1,1 g práškovité mědi a 56 g...

Spôsob prípravy vodných roztokov 3-metakryloxypropylsilanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243586

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vybíral Rostislav, Hynek Vladimír

MPK: C07F 7/08

Značky: vodných, přípravy, 3-metakryloxypropylsilanov, roztokov, spôsob

Text:

...EP pat. č. 0049365 zvyčajne oddelovaním katalyzáttorov USA pat. č. 4 395 563.Katalyzátory používané pri týchto postupoch majú hlavne za úlohu urýchliť priebeh hydrolýzy.vynález popisuje spôsob prípravy vodných roztokov 3-metakryloxypropylsilanov,hydrolýzou S-metakryloxypropyltrialkoxysilanov s 1 až 3 atömami uhlíka v alkoxyskupine vo vode V prítomnosti kyslých ka 4talyzátorov, prípadne aj emulgátorov. Podstata vynálezu spočíva V tom, že...

Amínoakrylátové sieťovadlé

Načítavanie...

Číslo patentu: 243585

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nimec Josef, Albrecht Zbynik

MPK: C07C 87/24

Značky: sieťovadlé, amínoakrylátové

Text:

...alebo 2-hydroxyetyl a ich soli s vo vode rozpustnými kyselinami.Pripravu týchto zlúčenín je možné uskutočniť pôsobením dietyiamínu alebo dietanolamínu na trimetylolpropántriakrylát, v molárnom pomere 1 1.Z dôvodu, že pri príprave lubrikačných kompozícii sa používa voda ako nosné médium, je výhodné aminoakryláty neutralizáciou s vo vode rozpustnými kyselinami previesť na príslušné hydrofilné soli, ktoré poskytujú vo vode emulzie,...

Způsob čištění 2, 4-diamino-5-(3, 4,5-trimetholxybenzyl) pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243583

Dátum: 15.11.1987

Autori: Svoboda Vladimír, Veselý Miroslav, Volf Zdenik, Musil Ivan, Šlof Alois

MPK: C07D 239/49

Značky: čištění, pyrimidinu, 4-diamino-5-(3, způsob, 4,5-trimetholxybenzyl

Text:

...za horka v roztoku. kyseliny chlorovodíkové, připraveného ze 320 ml demíneralizovaiíé vody a 35 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmolj. Výsledný roztok má pH cca 5 a ponechá se za chlazení při teplotě 5 °C po dobu 12 h vykrystalovat. Vykrystalovaný hydrochlorid 2,4-diamino-5- 3,4,5-trime thoxybenzyi pyrimidinu t. t. 280 až 285 °C se odsaje a promyje 3 X 20 ml ledové demineralizované vody.ještě vlhký produkt, tj. hydrochlorid...

Způsob výroby 2-metyl-5-chlor-1, 4-diaminobenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243581

Dátum: 15.11.1987

Autor: Havlín Vladimír

MPK: C07C 87/28

Značky: 2-metyl-5-chlor-1, výroby, 4-diaminobenzenu, způsob

Text:

...naftalensultonové, příp. i ketenem.Při zpracování N-acylaminochlornitrotoluenů lze je redukovat bud přímo a potom provést desacylaci, nebo se provede nejprve desacylace a potom zredukuje směs vzniklých nitrometylchloranilinů.K 177,0 g směsi, obsahující 116,6 g 2-metyl-5-chloranilinu, 52,4 g Z-chlor-S-metylanilinu a 8,0 g vody směs připravena nitrací 4-chlortoluenu a následující hydrogenací směsi nitroisomerů za katalýzy...

5-Nitro-2-furylvinyltrifenylfosfónium bromid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243580

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jareš Václav, Bednáo Arnošt

MPK: A01N 57/24, C07F 9/54

Značky: přípravy, bromid, spôsob, 5-nitro-2-furylvinyltrifenylfosfónium

Text:

...pre syntézu novych antibakteriálnych zlúčenín,vlnylových monomérov a heterocyklov.5-Nítr 0-2-ľurylvinyltrifenylfosfóníum bromid vykazuje vysokú antimikrobiálnu aktivitu Staphylococcus aureus CCM 885 12,5 y, Streptococcus faecalis CCM 1875 50 y,ako aj antifungálnu aktivitu Aspergillus niger F 300 12,5 rj.Predmet vynálezu ilustrujú, ale neobmedzujú nasledujúce príklady.K roztoku 2,18 g 0,01 mol 5-nitro-2-furylvinylbromídu v 50 ml benzéne sa...

Spôsob prípravy etylesteru 4-bróm-2- ( metoxyimino ) -3-oxo-butánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243578

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jioí

MPK: C07C 131/00, C07D 277/42

Značky: 3-oxo-butánovej, etylesteru, přípravy, kyseliny, spôsob, metoxyimino, 4-bróm-2

Text:

...kyselín.Získaný čistý etylester tl-bróm-Z-metoxyiminol-B-oxobutánove kyseliny na rozdiel od známej zmesi olej kryštalizuje vo tvare kociek, ktoré topia pri 35 až 36,5 CtŠtruktúra čistého brómderivátu bola po»tvrdená elementárnou analýzou, NMR- a IČ spektrom.Nasledujúce príklady vynález bližšie objasňujú, ale žiadnym spôsobom neobmedzujú.K 8,65 g etylesteru-z-metoxyimino-Z-oxobutánovej kyseliny sa pridá 20 ml dichlórmetánu a 1 ml konc....

Spôsob prípravy oxidačného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243575

Dátum: 15.11.1987

Autori: Martoch Josef, Elfmark Jioí, Matal Oldoich, Bureš Stanislav, Forman Leo, Beeváo Josef, Jeoábková Jana, Zachrla Frantisek

MPK: B01J 39/02

Značky: přípravy, spôsob, oxidačného, katalyzátora

Text:

...možno použít nenáročné, vysokoúčinné a efektívne spôsoby regenerácia použitých kovových zložiek.jedným z nich je spôsob prípravy oxidačného katalyzátora na oxidáciu cyklohexánu podľa predmetnej prihlášky vynálezu. Spôsob prípravy katalyzátora na báze kovových s-olí karboxylových kyselín C 3 až C 20, na oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze za zvýšeného tlaku a teploty, pôsobením minerálnych solí kovov na alkalické soli karboxylových...

Spôsob prípravy 1, 4- dinitrózotetrahydroimidazo[4, 5-d]imidazól-2, 5-(1H,3H)-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243573

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kocián Jioí, Svaeina František, Fejfar Lubomír, Kluz Josef, Matuška Karel, Kot Boetislav, Mikoda Jioí

MPK: C07C 111/00

Značky: přípravy, spôsob, 5-(1h,3h)-diónu, 5-d]imidazól-2, dinitrózotetrahydroimidazo[4

Text:

...a navážkami 50 až 70 mg vzorky je nájdený počiatok exotermického rozkladu v pevnom skupenstve pri 123,5 °C so vzduchom pri 101,6 °C u tejto vzorky badat počlatok neprílič výraznej endotermickej zmeny pri 111,2 °C s píkom pri 113,3 °C. Pre porovnanie dinitrózoglykoluril podľa čs. autorského osvedčenia číslo 220 990, kryštalizovaný z dimetylformamidu, má počiatok exotermického rozkladu za uvedených podmienok stanovenia pri 135,5 stupňoch...

Spôsob vytvorenia ľadovej zátky pre zastavenie zbytkového prietoku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243569

Dátum: 15.11.1987

Autori: Liška Zdenik, Kršek Jioí, Petráo Mojmír

MPK: B23K 31/00

Značky: prietoku, spôsob, zbytkového, zastavenie, zátky, vytvorenia, ľadovej

Text:

...s toleranciou i 0,5 mm. Dĺžka ľadovej uzávery je minimálne rovná svetlému priemeru zváraného potrubia a objem dutiny je V rozmedzí 1/4 až 1/5 objemu ľadovej uzávery. Hrúbka dna ľadovej uzávery je v rozmedzí 1/4 až 1/5 svetlého priemeru zváraného potrubia. Nad ľadovou uzáverou sa nachádza ľadový kondenzátor 8 vytvorený z drte kysličníka uhličitého o celkovej hmotnosti G kg určenej zo vzťahuD, - svetlý priemer zváraného potrubia v mm.Vonkajší...

4-X-fenylhydrazóny .alfa.-trichlórmetylsulfonyl-5-nitro-2-furaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243568

Dátum: 15.11.1987

Autori: Fencl Vratislav, Kuchtíeek Jan, Hooica Miloš

MPK: C07D 307/74, C07C 155/06

Značky: 4-x-fenylhydrazóny, alfa.-trichlórmetylsulfonyl-5-nitro-2-furaldehydu

Text:

...HS-skupín karbonylkyandifenylhydrazónml Heysen P. G., Prickard W. W. Biochem. Biophys. Res. Commun. 7, 272,1962.Predmet vynálezu ilustrujú, ale neobmedzujú nasledovné príklady prevedenia0,92 g 0,003 molu ä-nitrofurfuryltrichlormetylsulfónu sa rozpustí v 100 m 1 etanolu pri 60 °C, pridá sa 0,54 g 0,006 mólu octanu sodného rozpusteného v 10 m 1 vody. K zmesi vychladenej na 5 °C sa v priebehu 10 až 15 min pridá fenyldiazöniumchlorid...

Konzervačný olej, najmä pre lisovanie a odmasťovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243566

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dostál Jan, Kolouch Jaromír

MPK: C10N 40/20, C10M 169/04

Značky: najmä, odmasťovanie, olej, lisovanie, konzervačný

Text:

...minimálne šesť mesiacov proti atmosférickej korózii a má dobré odmasťovacie vlastnosti, s vodou v ľubovolnom ,pomere emulguje, čím sa znižuje spotreba alkálií a energie pri odmasťovaní, ako napriklad pri spracovaní karosériových plechov určených pre ďalšiu povrchovú úpravu.Príklady zloženia konzervačného oleja » podľa vynálezuKonzervačný olej s podielom komplexného inhibítora korózie obsahujúcej 3,5 0/0 mahagónsulfonátu sodného o molekulovej...

Urychlovač polymeračních dějů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243564

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kropáeek Jan, Plíva Jioí, Chrpa Josef, Zamastil Jaroslav, Laoka Jioí

MPK: C08F 4/26, C08L 67/06

Značky: dějů, urychlovač, polymeračních

Text:

...lze však použit í vyšších ketonů, acetylacetonu, acetoctanů apod. Z alkoholů se dává přednost zejména etanolu a propanolům, butanolům, příp. jejich směsím s aromáty. Vzhledem k tomu,že urychlovač vzniká iontovou reakcí, je po smísení obou reakčních složek reakce ukončena ve zlomcích sekundy. Podle nepřímých důkazů je predstava ldeálního strukturního vzorce urychlovače následujícíR 1 je alkyl 01-04 a jiné, R 2 je H nebo R 1, Me je alkalický kov...

Čistiaca kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243563

Dátum: 15.11.1987

Autori: Valeeko Jaromír, Pellant Michal

MPK: C23G 6/036, C11D 10/02

Značky: kvapalina, čistiaca

Text:

...nedostatky odstraňuje a problém rieši čistiaca kvapalina pre uvedený účel podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že čistiaca kvapalina najmä na báze vodného roztoku dusitanu sodného do 10 hmotnostných a glycerínu technického do20 0/0 hmotnostných obsahuje dietanolamin alebo trietanolamín alebo ich zmes v ľubovoľnom pomere v množstve 3,0 až 15,0 °/o hmotnostných, ďalej etylénoxidovaný ricínový olej v množstve 0,5 do 5,0 ...

Polarizační filtr pro optické vlnovody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243562

Dátum: 15.11.1987

Autori: Grau Petr, Sedláeek Miroslav

MPK: G02B 6/02, G02B 6/08, G02F 1/03...

Značky: vlnovody, polarizační, filtr, optické

Text:

...D dané vztahemh. a .Iĺ 1 I D Ä ,in H,-nŠ(h 2 É jng-ím jim QT 2. 2 z z r 2. w li mg nb ng~nb(nà ñg-ćm ,EM ve kterém charakteru výsledné optické vlnovodné se/1 je vlnová délka optického záření v nm, nb je index lomu dielektrika, n je index lomu materiálu vlnovodu aa .T, je reálná část permitivity kovové vrstvy na vlnové délce it a vrstva dielektrika je opatřena vrstvou kovu o základní tloušťce větší než 10 nm.Polarizační filtr podle...

Způsob přípravy pyridyIguanaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243561

Dátum: 15.11.1987

Autori: Martan Pavel, Zábranská Jana, Dohányos Michal

MPK: C07D 401/04

Značky: přípravy, pyridyiguanaminů, způsob

Text:

...potiže.Proti dosud publikovaným způsobům přípravy pyridylguanauminů se vyznačuje nový postup technologickou jednoduchosti, vyššími. výtěžky (nad 95 0/0), efektivnějším vy 4tinguanaminu). Pyridylguanarniny lze při pravit obdobné jako arylguanaminy bazic ky katalyzovanou kondenzací vhodného rozpouštědla podle následujícího schématuužitím výchozich surovín, pracuje se s levným rozpouštědlem při nízké teplotě, regenerace rozpouštědla z...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243557

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vídenský Jan

MPK: B60Q 1/16, B60Q 1/04

Značky: světlomet, vozidla, motorová

Text:

...refraktor 2 s pozitivním úhlem vertikálního sklonu -l-tôv.Před ohniskem F reflektoru 1 o ohniskové vzdálenosti f je v dané vzdálenosti Af uložen axiálně zdroj světla 3, který je přibližně válcového tvaru o mlnimálnlm průměru d. Zdroj světla 3 je zespodu cloněn clonou asymetrického tvaru.Na obr. 2 je ve vertikälním řezu A-A vyobrazen světlomet, jeho refraktor 2 má negativní úhel sklonu -0.Na obr. 3 je v horizontálním řezu B-B znázornén...

Zařízení pro dálkové nastavování plochého potenciometru žádané hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243554

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vodieka Jan, Oebík Vladimír

MPK: H01C 10/00

Značky: nastavování, hodnoty, dálkově, žádané, zařízení, potenciometrů, plochého

Text:

...při pohledu dovnitř plochého potenciometru žádané hodnoty. Na obr. 5 je znázorněn otočný vršek při pohledu dovnitř plocheho potenciometru žádané hodnoty.ru 1 žádané hodnoty je přitlačeno kolečko 8 s gumovým obložením, viz obr. 1, 2. Tento přítlak zajišťuje pružina 12. Kolečko 8 je pevně uchyceno na hřídeli 7, která prochá~ zí vodítkem 9, proti axiálnímu pohybu je zajištěna pojistnýmí kroužky 10 a 11 a je spojena s výstupní hřídelí...

Spôsob merania časovej stability záverného prúdu polovodičových diod pri zvýšenej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: 243553

Dátum: 15.11.1987

Autori: Macho Miloslav, Baník Jan

MPK: G01R 19/00

Značky: polovodičových, teplotě, časovej, prúdu, zvýšenej, záverného, stability, spôsob, merania

Text:

...hodín. Z toho dôvodu je tento spôsob nevhodný pre sériovú výrobu.Vyššie uvedený nedostatok odstraňuje spôsob merania podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že dióda sa vyhreje na zvýšenú teplotu a dlhodobá časová stabilita sa vyhodnocuje na prirodzene chladnúcej dióde z merania aspoň dvoch hodnôt záverného prúdu meraného pri konštantnom závernom napätí, ktoré sa merajú v krátkom časovom slede za sebou.Spôsob merania podľa vynálezu je možné...

Polokryt k snížení hluku plynové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 243552

Dátum: 15.11.1987

Autor: Popelka Kvitoslav

MPK: F27D 23/00

Značky: snížení, hluku, plynové, polokryt

Text:

...clonou.Výhody polokrytu k snížení hluku plynové pece podle vynálezu jsou tyto Snížení šíření hluku i při instalaci v hale bez stavebního oddělení, jednoduchá vovladatelnost bez požadavku na elektrický příkon. Kon 4strukce je jednoduchá a umožňuje snadný přístup k peci. Přístupové jeřábové cesty pro ukládání trubek do pece zůstävají zcela volné. Použité materiály ke konstrukcí polokrytu jsou nehořlavé. Řetízková clona slouží ke zvýšení...

Zapojenie číslicového fázového riadenia pre plynule premennú frekvenciu sieťového napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 243551

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kováeik Peter

MPK: H02M 7/04

Značky: zapojenie, riadenia, plynule, frekvenciu, fázového, premennú, číslicového, napätia, sieťového

Text:

...uhla je privedená na vstup predvoľby čítača 4. Modulo čitača 4 je zhodný s modulo číslicovej informácie.Na vstup nastavenia predvoľby čítača 4 sú privedené sýnchronizačné impulzy, ktoré sú vytvorené v každej pól-perióda sieťového napätia. Synchronizačným impulzom sa čítač 4 nastaví na stav nachádzajúci sa na jeho vstupe predvoľby a od tohoto stavu sa signálom na výstupe p 4 privedeným na vstup čítania vzad vyprázdňuje. Po vyprázdnení sa...

Kotva točivého elektrického stroje s komutátorem s centrální maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243300

Dátum: 15.11.1987

Autori: Havlas Jaroslav, Galatík Antonín

MPK: H01R 39/14

Značky: točivého, centrální, kotva, stroje, komutátorem, matici, elektrického

Text:

...upraven vnější závit za účelem upevnění zařízení pro dotahování centrální matice komutátoru.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, který představuje částečný podélný řez kotvou stejnosměrného stroje s našroubovaným zařízením pro dotahování centrální matice komutátoru.Na hřídell 1 je nasazen rybinový komutátor 2 s centrální maticí 3, která se opírá o stahovací kruh 11. Na hřídeli 1 mezi komu 4tátorem 2 a sedlem 4 pro...

Úsporná lišta kartáčových držáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243299

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gondár Viliam, Komorech Vladimír, Eimut Karel

MPK: H02K 5/14

Značky: držáku, úsporná, kartáčových, lišta

Text:

...provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je nárys úsporné lišty v částečném řezu, na obr. 2 je průřez lišty v rovine A~A a na obr. 3 je průřez lišty v rovině B-B.Ocelová lišta 1 obdélníkového prüřezu je na jednom konci ukončena čepem 2, kterýje zdrsněný vroubvováním 3. Čep 2 může být válcový nebo kuželový. Na jedné širší ploše lišty 1 je provedeno rýhování 4 a jsou provedeny otvory 5 pro nastavení a...

Sklopná korba nákladního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243298

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kichler Jioí, Macháeek Metodij

MPK: B60P 1/28

Značky: vozidla, nákladního, korba, sklopná

Text:

...buď s bočnicí, nebo se stojinou. Mimo středovou opěru jsou obě dvojramenne páky spojeny tažným ústrojím. Mezi některou z dvojramenných pák a bočnicí je včleněn silový prvek. Silový prvek může být včleněntaké mezi tažné ústrojí a bočnící nebo stojinu.Uspořádánim páru posuvných čepů v osách rovnoběžných s osou sklápění sklopné bočnice po obou jejích koncích na dvojramenných pákách vzájemné propojených tažným ústrojím, vzniklo zařízení, které...

Zařízení pro otevírání bočnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243297

Dátum: 15.11.1987

Autori: Korostenský Aleš, Auffahrt Mirko

MPK: B60P 1/28

Značky: bočníc, otevírání, zařízení

Text:

...bočnicí a rámem V odlehlé ose sklopitelnosti sklopné korby je vkloubeno tažné ústrojí tvorené horním táhlem přikloubenym k bočnicl a dolním táhlem přikloubeným k rámu. Obě táhla jsou přikloubena k protilehlým koncům clvojramenné páky, otočné připevněné k sklopné páce.Takto řešené zařízení pro otevírání bočnic oboustranně sklopné korby nepotřebuje vnější zásah obsluhy pro otevření 1 odjištění bočnice, protože k odklopení bočnice clojde...

Prací prostředek s oxidačně-bělicí účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243296

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nováeek Alois, Kubíeek Karel, Pidra Egon, Zendulka Jioí, Hubieka Václav

MPK: C11D 3/395, C11D 7/54

Značky: prostředek, účinnosti, oxidačně-bělicí, prací

Text:

...působí tato V roztoku dále jako povrchové aktivní látka. Tato kyselina funguje také V roztoku jako dispergator vápenatých mýdel. Výhodou prostředku obsahujícího aktivátoi podle vynálezu je, že z aktivátoru zůstávají v pracím roztoku sloučeniny dobře biologicky odbouratelné. Výhodou pracího prostředku podle vynálezu také je, že vykazuje oxidačně-bělici efekt již od teplot 25 °C a tyto efekty jsou dosahovány několikanásobně...

Zvedací zařízení pro balíky textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243295

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hromas Josef

MPK: B65H 29/38

Značky: zvedací, zařízení, balíky, materiálů, textilního

Text:

...hydraulický válec 12.Ve výchozí poloze je zvedací mechanismus zcela zasunut pod desku stolu 2 D pokladací linky na obr. 1. Vpuštěním tlakové-ho média do hydraulického válce 19 se jeho působením uvede do pohybu tahlo 1 tříkloubového mechanismu. jeho pohybem je taženo i spojovací táhlo 2 směrem k čelu stolu 29 a s sebou táhne i rameno 3, které je uloženo na rolnách 16, pojíždějících po podlaze, k níž je pár rolen 16, nacházející se blíže...

Zařízení pro drobení hrud

Načítavanie...

Číslo patentu: 243294

Dátum: 15.11.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: A01B 29/04

Značky: drobení, zařízení

Text:

...k drobení hrudiuvnitř drobicího válce volnými válci. Dochází tak k dvoustupňovému drcení, kterým je dosažena čistota drobicího válce, a tím je neustále zajištěná jeho funkční schopnost. Použitím vložených válců se energetická náročnost zařízení prakticky nezvýší. Zařízení je velmi jedno 4Zařízení pro drobení hrud se samočisticim účinkem je schematicky znázorněno na výkresu, kde obr. 1 značí celkový pohled na zařízení shora a obr. 2 pohled...

Zařízení pro vymezení krajních poloh, zejména přímočarého hydraulického motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243293

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hanel Ivo, Loukota Antonín, Vleek Pavel, Kubata Milan

MPK: F15B 9/03

Značky: hydraulického, vymezení, krajních, přímočarého, poloh, zařízení, zejména, motorů

Text:

...nastavené polohy není závislá na pracovním prostředí a seřízení dorazů je jednodušší než u stávajících systémů.Příklad konkrétního provedení podle vy 4nálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese zobrazujícím podélný řez přímočarým hydraulickým motorem se zabudovaným zařízením.Podle vynálezu je válec 1 hydraulického motoru ukončen předním víkem 2 a zadním víkem 3, kterými prochází pohyblivé duté. pístnice 4, opatřená pístem...

Univerzální zalomená klika

Načítavanie...

Číslo patentu: 243292

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ludvíeek Josef

MPK: B25B 13/48

Značky: zalomená, klika, univerzální

Text:

...jakéhokoliv- přechycování nástroje v průběhu montážní operace. Využití univerzální montážní kliky podle vynálezu přináší proti dosud známým a používaným montážním pomůckám především zvýšení bezpečnosti práce a zkrácení doby montážních prací. Zvýšení bezpečnosti práce plyne z toho, že vyšroubování a zašroubování zámkových šroubů u svítidel nebo dalšího elektrozařízení, montáž a demontáž šroubových spojů pro šrouby do M 8, šroubování...

Univerzální způsob konfekce koster nekonečných pásových útvarů a horizontální konfekční stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243291

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jarošík Karel, Konopík Bohumil, Hynek Zdenik, Eret Václav

MPK: B29D 30/20

Značky: koster, univerzální, nekonečných, stroj, horizontální, provádění, způsob, způsobu, konfekce, konfekční, útvaru, pásových, tohoto

Text:

...polotovar se potom přímo na konfekčním stroji řeže na indivinuální kostry klínových řemenů o průřezu 16 X 13 mm a obvodové délce 4000 milimetrů.Tento přiklad představuje aplikaci způsobu podle vynálezu na hromadnou konfekci koster víceklínových řemenů. Při této modifikaci způsobu podle vynálezu se nejprve postupným vínutím cementovaného výztužného provazce 19 o průměru 0,82 mm v-ytvořeného z polyesterových vláken, kolem konfekčního bubnu 1 a...

Plnivo pro slévárenské nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243290

Dátum: 15.11.1987

Autori: Miklas Zdenik, Brynda Václav

MPK: B22C 3/00

Značky: hmoty, nátěrové, slévárenské, plnivo

Text:

...vrstva obsahuje aktivní oxidy, pocházející z plniva náteru. Proto může být obsah oxidü železa v povlaku nízky, v množství potřebnem pro iniciaci vzniku ochranné strusky. Pro získání výše uvedených účinků je nutné, aby přiznivě působicí reakce oxidů byly co najrýchlejší. Tomu napomůže použití směsi oxidů v homogenním stavu, kdy se dosáhne co největší styčně reakční plochy částic oxidů v plnivu. Homogenizaci kladne ovlivňuje společné mletí...