Zverejnene patenty 12.11.1987

Přitlačovací zařízení pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 253650

Dátum: 12.11.1987

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 3/12, F27B 9/30

Značky: průmyslové, přitlačovací, zařízení

Text:

...poloze zevřeno.Ne obr. 4 je znázorněnn tčnnioí souprava v poloze dot 1 ečeno e. Dotlečoveoí zařízení 1 eetává z pracovního válce 3, uzavřenáho vodicím víkem 3 e upevňovecím víkem 4.ráh 1 o 5 je vedeno vodicím víkn 3, pínt § je v prącovnín vá 1 oi.3. V precovnímválci g je tlačrwívýplň 1, jíž může být pružina, tlakový vzduch nebo kopalina. Dotlačovací zařízeníal IN vřozeno mezi tahotlačnou jednotku § a přitlačovací mechanizmus 3, s nímž je...

Prolamovaná osnovní pletenina s vazebně ohraničeným síťovým vzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253649

Dátum: 12.11.1987

Autor: Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: ohraničeným, sítovým, vazebně, prolamovaná, osnovní, vzorem, pletenina

Text:

...na obr. 1 pleteninu ze dvou nitových soustav 3 jednoduchýmí očky ve spojovacich řádcích a v místech spojů. vytvořených z jednoho řádku, na obr. 2 pleteninu rovněž ze dvou nitových soustav a s jednoduchými očky ve spojovacích řádcích a v místech spojů. které jeou vytvořeny ze dvou řádků nad sebou. na obr. 3 pleteninu ze dvou nitových soustav s jednoduchými očky ve spojovacích řádcích e se zdvojenýmí očky ve zvolených řádcích v místech...

Prostředek ke zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253648

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sovadina Josef, Štepita Matej, Valdštýn František, Petrželka Josef

MPK: C04B 28/26, C04B 28/04

Značky: vodotěsnosti, stavebních, prostředek, zvýšení

Text:

...obsahujícího v řetězci vedle jednotek vinylových monomerů a esterů kyseliny akrylové a nebo metakrylové Blaž 21 hmot.,vytaženo na kopolymer,jednotek nenasycenémonokarboxylové kyseliny,s výhodou kyselinu akrylovou a nebo metakrylovou. Plnivem jsou mleté anorganícké materiá 1 y,zejména křemenné písky, vápence,mastek, subkalciovaný kaolin, živcové pegmatity, aluminosilikáty apod.Prostředek k zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot lze...

Plnicí přípravek, zejména pro plnění ucpávkových prostorů tvarovaným těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253647

Dátum: 12.11.1987

Autori: Machek Přemysl, Merašický Václav, Bříza Miloslav

MPK: F16J 15/00

Značky: plnicí, tvarovaným, přípravek, zejména, ucpávkových, plnění, prostoru, tesnením

Text:

...válce Qlg s horizontální pístnicí 25 upevněnou ve vedení gli. Zásobník gg těsnění je upevněn na první vzpěru ll a je vytvořen jednak z těleea AQ a jednak z náboje jpg. Do tělesa lg je vsunut pomocný přípravek ggg. Na první vzpěře llljsou rovněž upevněny pomocí neznázorněných držáků třetí a čtvrtýmikrospínač 1 , li. K plnícímu prípravku rovněž patří neznázorněný tlakový spínač, spojený s hydraulíckým systémem, neznázorněnéhydraulické...

Stavitelná hadicová přípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253646

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kuklík Vlastimil, Kopsová Ivana, Rytzko Petr, Veselý Václav, Vančura Ivan, Šedivý Jaromír, Vaňáč Vladimír

MPK: F16L 27/00, F16L 33/00

Značky: přípojka, hadicová, stavitelná

Text:

...podstata spočíva v tom, že v těle stavitelné hadicové přípojky, které je opatřeno tulejkou,je vytvořena rovná průchozí díra. Na vnějším povrchu dříku připojovacího ěroubu je upraveno osazení pro vytvoření dutiny. Na spodním a na horním konci těla je umístěno těsnění.Předností stavitelné hadicové přípojky podle vynálezu je podstatné zhospodárnění výroby.Na přiloženém výkresu je schematicky v částečném řezu zobrazena stavitelné hadicová...

Způsob zhotovení povlaku pro ochranu elektronických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253645

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bartoň Karel, Zadák Zdeněk, Kušnierik Ondrej, Vank Jaromír, Hanzlíček Dalibor

MPK: H01B 3/18, H01B 3/46

Značky: elektronických, ochranu, součástek, způsob, zhotovení, povlaků

Text:

...a naslodnou łąydrolýzouvzniklýoh ostorů s bodom varu větší nož 72 °c, obsažonýchv dostilačnía latku po roktifikaěnía odstranění aothylchlor silauu a s obsahom 35 až 45 S haot. pryskwřios v roztoku. Oba typy pryskyřic lzo jako složky pojiva kombinovat. Plnivovou složkou vlastní vrstvy taolu jsou saěsi v danou syotáv au ohonicky inortních oxidu, kŕoničitanů, hlinitokřoaičitanů o volikosti zrna do 100 /ua. K dosažsní požadovaných...

Navíjecí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 253644

Dátum: 12.11.1987

Autor: Javorský Myron

MPK: G03B 1/14

Značky: navíjecí, mechanismus

Text:

...zakončena šnekem ll, který je ve stálém záběru s ozubeným kolem gg, pevně uchyceným na hnací hřídeli g. Na jednom jejím konci je umíetěn výstupní ozubený váleček gl, kolem něhož prochází filnový pás gg ktorý je dále veden kolem kladky gg a anímací kladky gg na navíjecí cívku JA, Na opačném konci této hnací hřídelelg je pevně uložena řemeniceg§, která je řemínkem gg ve stálém záběru ee vstupní částí lg diferenoiální převodovky 1, 1 3 Ž 253...

Strusková pánev

Načítavanie...

Číslo patentu: 253643

Dátum: 12.11.1987

Autori: Němčík Ladislav, Pustka Blažej, Bajger Zbyněk, Kuchrýk Miroslav

MPK: C21B 3/10

Značky: pánev, strusková

Text:

...prodloužení závěených ok, změna rozmístění ok,posunutí těžiště pánve vůči nosněmu rámu, změna tvaru pánve,využití různých druhů uhlíkatých ocelí k výrobě pánví a podobně.Výše uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu etrueková pánev řešená jako eilnostěnný odlitek z lité oceli e kombinovanou vnitřní funkční plochou, která sestává z dna, vytvořeného jako polokoule s hladkou vnitřní plochou, přecházející kuželou vitě do střední části,...

Pružinová jednosměrná spojka pro krokové pohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 253642

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hartig Andrej

MPK: F16D 41/20, B65H 54/22

Značky: spojka, pružinová, pohony, jednosměrná, krokové

Text:

...k místu upevnění na vahadle drážkou v bočním výstupku.Pružinové jednosměrná spojka podle vynálezu umožňuje svým uchyeenim jediného ramene zkrutně šroubovité pružiny na vahadle minimélní propružení ramene při pracovním i zpětném kyvu vahadla. Tim se docíli í minimální nezáběrový chod vahadla při pracovnim kyvu. Pomocí pružného prstence se docílí optimálního třecího momentu mezi šroubovitou zkrutnou pružinou a poháněným hřídelemo Provedení...

Manipulátor k otryskávání velkorozměrných svařenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253641

Dátum: 12.11.1987

Autori: Veselý Stanislav, Burda Václav

MPK: B24C 3/06

Značky: otryskávání, velkorozměrných, manipulátor, svařenců

Text:

...podle vynálezu jsou odstraněny všechny nevýhody dosud znýmých tryskacích zařízení. Pnostředníctvím manipulátoru lzedokonaleotryskat i největší tlakové nádoby srčlenitým povrchem,-bez potřeby dalšího ručního dočišřování přenosnou tryskecí hnbicí. Manípulátor umožňuje řízení technologického procesu vo třech režimech. Ručním řízaním, automatické - podle předem stanoveného programu a opakovací režim, při několika stejných kusech,na-pčíklad z...

Zařízení na hydraulické pomalé míchaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253640

Dátum: 12.11.1987

Autor: Halámek Bohumír

MPK: C02F 1/52

Značky: míchaní, zařízení, hydraulické, pomalé

Text:

.... Důsledkem toho je nižší účinnost těchto horných stěn a v návaznosti na to i celých souborů technologických zařízení úpraven vod. a vyšší náklady na úpravu vody než se předpokládalo. Různé technologické postupy úpravy vody, které se v úpravnách vod využívají sezőnně(na př. úprava vody s dvoustupňovou nebo jednostupňovou separaci suspenze nebo s použitím organických flokulantů) vyžadují pří Zpravu suspenzí vloček za různých hydraulických...

Zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253639

Dátum: 12.11.1987

Autori: Tesařík Rudolf, Zemský Antonín, Nejeschleba Jan

MPK: F16K 1/18

Značky: klapka, zpětná

Text:

...pro pružné uložení těsnicího kotouče v ramení klapky.Dále je podstatou vynálezu, že rameno klapky je v místě průchodu nosného čepu okem ramene opatřeno závitovým otvorem pro uložení závrtného šroubu pro pevné a rozebíratelné spojení ramene a nosného čepu uzavíracího prvku.Konečné je podstatou vynálezu, že nosný kolík silentbloku- 3 253 639 pružného závěsu těsnicího kotouče je na obou koncích opatřen dírami pro uložení pojistné...

Zesílená pletenina v osnovní vazbě s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253638

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sokol Václav, Dániel Mikuláš, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: zesílená, vazbě, plastickým, efektem, pletenina, barevným, osnovní

Text:

...pleteného ~varu, například efektní nitě. Znázorněně vazby pletenin podle obr. l aí 3 představují již konečnou podobu pletenin, to jest finální výrobek po úpravě, při ktoré se očko, spojovací kličky nebo kladení pod jehlami, obsahující anorgickou a pomocnou složku vlivem tepelné úpravy v některých místech pleteniny rozdělí. při čemž se tvoří alespoňčástečně obnažené vyborcené úseky z organické složky efektní soustmvy nití a-zbývající původní...

Jednosměrný nepřímo řízený ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253637

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hyský Jan

MPK: F16K 15/18

Značky: nepřímo, řízený, ventil, jednosmerný

Text:

...ventilů a prodloužení životnosti jak samotných ventilů tak dalších přístrojů. umístěných za výstupom ventilu.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese.V tělese l ventilu jsou vytvoreny jednak axiálně vstupní otvor ll a výstupní otvor lg a bočně vstupní otvor Q. Nad axiálním vstupním otvorem ll je úložen plovoucí píst lg, odpružený pružinou lg, na který dosedá ventil g, opatřený vodícími nákružky 2 a 1...

Hydropneumatický tlumič

Načítavanie...

Číslo patentu: 253636

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vávra Miloslav, Andrlík Vladimír

MPK: F15F 9/04

Značky: tlumič, hydropneumatický

Text:

...čerchovaně pod oeou x.V Přejímání kinetické energie hydraulickým útlumem zůstává prakticky nezměněno v obou případech a není proto zakresleno.Príklad řešení podle vynálezu je znázorněn no obr. 2.Válec 1 má ve střední části vedení lg, ve kterém ee pohybuje pístnice a svým větším průměrem. V této části jsou umíetěna těsnění 2 s n, která odděluáí pracovní prostory Q, 31. e ga oâ proměnného prostoru al. Proetor as má funkci pneumatickéenergie,...

Těsnění aerosolového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253635

Dátum: 12.11.1987

Autor: Svatek Jaroslav

MPK: B65D 83/14

Značky: těsnění, aerosolového, ventilu

Text:

...s ná~ dobkou nemůže vyhnout ze svého místa. Další podstatné výhody spočívají v tom, že nejen dokonale utěsňuje prostor mezi aerosolovým ventílem a nádobkou, avšak také utěsňuje prostor kolem nástavce aerosolového ventilu a tím zabraňuje pronikání obsahu nádobky ke spodnímu povrchu aerosolového ventílu.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je schematicky znázorněno těsnění...

Koncovka pro vícekanálovou hadici

Načítavanie...

Číslo patentu: 253634

Dátum: 12.11.1987

Autori: Breitenbacher Josef, Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Janů Miloš, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel

MPK: F16L 33/00, F16L 39/00

Značky: vícekanálovou, hadicí, koncovka

Text:

...povrchu osazením, v němž jsou vytvořena alespoň dvě vybrání pro výstupky záchytné desky. Objímka je dále opatřena alespoň jedním pojistným prvkem, který je zčásti uložen v základní desce nebo/e v záchytné desce.Koncovka pro víoekanálové hadice podle vynálezu má proti dosud známým konoovkám téhož druhu vyšší účinek, zejména je výrobně jednodušší, její montáž a demontáž je snadnější, Významným účinkom pak je, že umožňuje použít kanálovýph...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253633

Dátum: 12.11.1987

Autori: Havlín Vladimír, Veselý Václav, Čermák Ján, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav

MPK: C07C 69/54

Značky: způsob, kontinuální, metakrylové, kyseliny, rafinace, 2-hydroxyetylesteru

Text:

...zředěný vodou v hmotnostnim poměru 12 přívádí kontinuálním způsobem do těsného protiproudého styku s vodou nemísitelnym organíokym rozpouštědlem typu alkanů s teplotou varu 40 až l 20 °C, tím, že se vodná fáze rozptyluje v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřítom kapky vodné fáze klesají dolů, protože mají specifiokou hmotnost vyšší než organické rozpouštědlo. Rozpouštědlo nasy~ ceně nezreagovaným metylesterem...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metylmetakrylové a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253632

Dátum: 12.11.1987

Autori: Heyberger Aleš, Šenkýřová Jarmila, Čermák Ján, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: metylmetakrylové, 2-hydroxyetylesteru, zařízení, způsobu, výroby, kyseliny, způsob, provádění, tohoto

Text:

...l se provádí tlakem přiváděným tlakovým potrubím 2 na hlavě rektifikační kolony 1.Blíže tento způsob a zařízení k přípravě HEMA objasňuje následující příklady, ktoré je ale nijak heomezují.Do ávoulitrové skleněné trojhrdlé baňky opatřené turbínovým michadlem se předloži 500 g etylenglykolu, stejné množství metylnmmetakrylátu, inhľbovaného 100 ppm hydroohinonu, katalyzátor (4 N roztok metanolátu sodného) a přidá se 500 ml hexanu.Reakční...

Zásobník tlakového média, zejména pro pneumatické ovládání armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 253631

Dátum: 12.11.1987

Autori: Král Jan, Harazim Alfons, Řeha Karel

MPK: F17C 1/00, F17C 13/04

Značky: zásobník, pneumatické, media, armatur, tlakového, zejména, ovládání

Text:

...nižší seismická odolnost a tím i možnost porušení potrubí spojujícího zásobník s tlakovým váloem.Shora uvedené nevýhody odstraňujet vynález,kterým je zásobník tlakového media podle autorského osvědčení č. 225 456 a jeho podstata spočívá v tom, že vnější prstenec je na tělese uložen rozebíratelně.Proti dosud uzívanym řešením se dosahuje podle vynálezu v ěšího účinku tím, že zásobník je rozebíratelný a tím i snadno přístupný ke kontrole a k...

Ultrazvukový přístroj pro automatizovaná spektrometrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 253630

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jirk Jindřich, Passer Jindřich

MPK: G01N 29/04

Značky: spektrometrická, prístroj, ultrazvukový, automatizovaná, měření

Text:

...zrychlení vlastního měření a rovněž se usnadní obsluha ultrazvukovêho přístroje. Zjednoduěení obsluhyzpřístupšuje jeho využití u širšího okruhu pracovníků. Ultra-A zvukový přístroj je univerzálně použitelný pro různé aplikace spektrometrických měření. Ultrazvukový přístroj provádějící automatizovanâ spektrometrická měření je řešen jako kompaktní celek, čímž je uzpůsoben s popsanými výhodami k nasazení v provozních podmínkách nedestruktivní...

Hojivá mast

Načítavanie...

Číslo patentu: 253629

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vltavský Zdeněk, Matesová Dagmar

MPK: A61K 35/78, A61K 9/06

Značky: hojivá

Text:

...slizy, třisloviny a glykosid aukubin. Na lidský organismus účinkuje cely komplex těchto látek. Při externim použití je net pro své hojivě působení s ůspěchem aplikována na rany, a to v lidovém léčitelství. již po velmi dlouhou dobu.Net z mateřidoušky obecné obsahuje 0,2 až 0,6 76 hmot. silice s obsahom p-cymenu, thymolu, karvakrolu a citralu. Má účinky dezinrekčni a derivačni.Kvät z měsičku lákařskóho obsahuje silici s obsahom flavonoidů,...

Zařízení pro posuv pracovních orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253628

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mára Jiří, Holubec Jaroslav

MPK: B27L 1/00

Značky: orgánů, pracovních, posuv, zařízení

Text:

...kompaktní trojkolo je otočně uloženo v unašeči spojeným s pístnicí přímočarého motoru a svými postranními ozubenými koly shodného poloměru je v záběru s pevnými ozubenými tyčemi spojenými s rámem stroje. Střední ozubené kolo kompaktního trojkola je v záběru s pohybovou ozubenou tyčí spojenou s pracovním orgánom.Poměr poloměrů bočních ozubených kol a středního ozubeného kola kompaktního trojkola umožňuje volbu délky posuvu a síly do» sažené...

Způsob výroby obuvnických tvarovaných dílů z lehčených polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253627

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kuběna Jiří, Kovář Vladimír, Křepelka Ladislav, Štorek Josef

MPK: A43B 17/14

Značky: dílů, tvarovaných, obuvníckych, způsob, polyolefinů, lehčených, výroby

Text:

...je skutečnost, že se zahřáté výseky uzavírají do tvarova- cího prostoru forem pozvolna, uzavírací rychlostí forem, uspořádanou v rozmezí od 0,5 do 10 mm/s.Největším kladem způsobu podle vynálezu je jeho poměrná jedno duchost, při níž se přesto dosahuje vertikálního rozložení poměrné tuhosti s oblastmi zhutnění materiálu v místech, kde plní nenásilnou podpůrnou funkci pro chodidlovou klenbu uživatele obuvi. Výchozí výsek není nutno v žádném...

Emulzní soustava zejména velkého obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253626

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kneifl Jaroslav, Bednář Václav, Trnka Josef, Kořan Alfréd

MPK: B23Q 11/12

Značky: obraběcího, soustava, zejména, velkého, emulzní, stroje

Text:

...hrana 5 sběrné komory 3je uspořádána pod úrovní Q maximální provozní hladiny emulzev nádrži l. Sání horizontálního pomocneho čerpadla A je propojeno sběrným vedením 3 so sběrnou komorou 1. Sběrná sou~ stava 1 je s vnitřním prostorem nádrže l propojena přes přepouštěcí uzavírací prvek 1. Nádrž l se plní a doplňuje emulzí pomocí plníoího vedení zv němž je uspořádán plnící uzavíra-A cí prvek L 3, který spolu s hladinoměremg a přopouštěoím...

Kloub, zejména pro potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253625

Dátum: 12.11.1987

Autor: Nagy Ludovít

MPK: F16L 23/00, F16L 27/00

Značky: zejména, potrubí, kloub

Text:

...sestává z pevné píruby l přivařeně ke konci první trubky g a z volné příruby 1 připevněné pomocí šroubů 5 a matic 5 k pevné přírubě l. äezi přírubami L, žije uložen volně otočný prstenec Q přivařený ke konci druhé trub~ ky 1 a opatřený na svém vnějším obvodu dvěma směrem od osy § rotace prstence Q navzájem sbíhavými rotačními těsnícími plocha Ami 2, lg. Na První těsníeí ploše 2 je uložena první těsnícímanžeta ll, zatímco na druhé těsnící...

Mechanická orientační a upínací podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253624

Dátum: 12.11.1987

Autor: Prückner Jiří

MPK: H01L 21/68

Značky: podložka, orientační, upínací, mechanická

Text:

...rotace nevýkyvné kladky. Permanentní magnety musí být pevně spojeny 5 tělesem podložky, např. přilepeny k jeho Spodní ploše nebo zapuštěny do tělesa podložky apod. Silové účinky permanentních magnetů na jazýčky lze měnit bud změnou permanentních magnetůlnebo změnou jejich vzdálenosti vůči jazýčkům. Permanentný magnety musí být takové a tak umístěné, aby působily pouze na jazýček vždy jenom jedné nevýkyvné kladky.Výhodou tohoto řešení je,...

Zařízení pro uchopení cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253623

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fuxa Lubomír, Meduna Jiří, Chlubna Blažej

MPK: D01H 7/16

Značky: cívky, uchopení, zařízení

Text:

...uchopení cívky a to soustavou pružin žg a 22. Součástí pružného systému jsou čepy 5, na něž je připevněno vlastní těleso Ž zařízení pro uchopení cívky Q.Vlastní těleso Ž zařízení pro uchopení cívky Q se vyznačuje jednoduchou konstrukcí a zejména nízkou stavební výškou, která.umožňuje maximální využití prostoru u obsluhovaněho skacího nebo dopřádacího stroje. Dále umožňuje jednoduchý tvar tělesa Ž zkrácení roztečí mezi jednotlivými zařízeními...

Obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 253622

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lukovský Leo, Macků Vladimír, Štěrba František

MPK: A43B 23/00

Text:

...účinek obuvi podle vynálezu nutno shledávat zejménav tom, že dokonalá soudržnost textilniho svršku ze syntetických vláken, zejména z vláken polyesterových nebo polyamidových, je dosažena přimým nástřikem plastů nebo přimým přivulkanizovánim pryže na tento svršek bez použití jakékoli zprostředkujíci mezivrstvy, at již obsázkové nebo z kotvicich přednátěrů. Tento účinek zaručuje relativně řidká dostava lioové vrstvy na svršku, kde při hmotnosti...

Ohebný plošný útvar sendvičového provedení pro svršky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253621

Dátum: 12.11.1987

Autori: Štěrba František, Macků Vladimír, Lukovský Leo

MPK: A43B 23/00

Značky: svršky, plošný, ohebný, obuvi, útvar, sendvičového, provedení

Text:

...zejména výhodné sorpčni a nesorpční vlastnosti a dokonalou prodyšnost, tedy propustnost pro vzduch a vodní páry, v kombinaci s dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi- 3 253 521 v případě speciálních požadavků je v alternativním provedení neprodyšný, při zachování ostatních hygienických vlastností.Ohebny plošný útvar podle vynálezu je blíže popsán v následujícím popisu s přihlédnutím k přiloženému výkresu, na němž značí obr. 1 rozložení...

Způsob výroby 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253620

Dátum: 12.11.1987

Autori: Londýn Miroslav, Borovička Miloš

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, výroby, způsob

Text:

...dochází cca z 90 k odredukování 1-amino-cis-2.6-dimethylpiperidínu na cis-2,6-dimethylpiperidin,což bylo prokázáno GC-chromatograrií i preparativně. Z tohoto důvodu je výtěžek žádaného produktu velice nízký (do 10 ). Dalším velkým nedostatkom uvedeného postupu je vylučování pevného hydroxidu zinečnatého během fáze míchání při normální teplote,které je způsobeno hydrolýzou octanu zinečnatého během redukce, což vede k totálnímu zatuhnutí...

Zařízení pro upínání jehelní desky k jehelnímu nosníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253619

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hrabal Ivan

MPK: D04H 18/00

Značky: zařízení, jehelní, nosníků, desky, upínání, jehelnímu

Text:

...pákou a dorazem, přičemž výrobní nepřesnosti necha níckýoh dílců jeou elininovány použitím pružných pouzder.Io obr. 1 je nakreelen příčný řez jehelním noeníkem e jehelní doskou, obr. 2 znázorňuje v řezu A - A jednu va~ rilntu upnutí jehelní desky e obr. 3 je echemetickým znázorněním delší varianty upnutí jehelní desky.Zařízení dle obr. 1 eeetává z jehelní desky 2, která je upnnta třneny ł k jehelnímu noeníku g. Třmeng A jsou uloženy na...

Zařízení na výrobu proplétané plyšové textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253618

Dátum: 12.11.1987

Autori: Beneš Milan, Plíštil Jiří

MPK: D04B 23/10

Značky: plyšové, výrobu, textilie, zařízení, proplétané

Text:

...do jejichž drážek zasahují rotující nože, které vzniklou smyčku rozřezávajío V tomto případě jsou pouzity kotoučové nože z vysokomolekulárních látek s plnidlyoDalší zařízení na tvorbu řezaného vlasu obsahuje specielní plyšové platiny, na kterých jsou vytvářeny smyčky. Platiny jsou opatřeny ostrou hranou, ke kterým přiléhejí z vnějšku kmitající ostře zbrouěené nože, které smyčky přeřezávají.Dalším zařízením je proplétací stroj, na...

Způsob přípravy opticky aktivních aldofuranosyl-2-(substituovaných aryl)propionátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253617

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čapek Karel, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07H 15/18

Značky: aryl)propionátů, aktivních, aldofuranosyl-2-(substituovaných, způsob, opticky, přípravy

Text:

...deacetalisaci se reakční směs zpracuje postupem odborníkům známým a pomocí sloupcové chromatografie se získají jednotlivé, opticky čisté diasteroisomerní estery obecného vzorce I.Výhodou způsobu podle vynálezu je ta skutečnost, že obohacená směs o jeden dieeteroisomer se snsdněji dělí, klesá spotřeba práce, nároky na velikost aparstur a objem rozpouštědel.Vynález e jeho účinky je demonstrován na několika konkrétních příkladech provedení,...

Průtokový tlumič pulsací kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253616

Dátum: 12.11.1987

Autor: Senček Jozef

MPK: F16L 55/04

Značky: pulsací, tlumič, kapaliny, průtokový

Text:

...jeho účinkem se dosáhne snížení vibraci. chvění a hlučnoeti.Přiklad provedení průtokového tlumiče pulsaci kapalinypodle vynálezu je znázorněn na výkresu na obr. 1 v osovém řezu.Na obr. 2 je znázorněn pohled na část přepůžky s otvory šesti úhelnikového tvaru. Na obr. 3 je znàzornčn řez přepážkou s otvory kruhového tvaru. V tlakové nádobě Q je umistěn pružný element i navržený tak, že tlouštka stěny směrem k use je zoslabeu na. Při dosaženi...

Zařízení ke svinování za tepla válcovaných kovových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253615

Dátum: 12.11.1987

Autori: Plchová Anna, Velecký Jindřich, Pokorný Arnošt

MPK: B21C 47/02, B21B 1/26

Značky: pásu, kovových, tepla, svinování, zařízení, válcovaných

Text:

...V ose posuvu stavitelných sami Ž. Kyvný pohyb třetího zakružovacího válečku 2 ne kyvném remeni Q je zajištěn přímočarým motorem 1,Aotočně upevněným na stavitelných saních 2. Zavedení svinovaného pásu do zakružovacích válečků l, g, Ž je provedeno dvojici poháněných podávecích válečků §,g, umístěných na rámu l stroje. Horní poháněné tvarovací válečky lg, ll válečkového kalibru jsou otočné kolem své osy rotace, umistěné na dalších kyvných...

Statický míchač pro směšování tekutin v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253614

Dátum: 12.11.1987

Autori: Seichter Pavel, Khol Miroslav, Jaroměřský Jaroslav

MPK: B01F 13/00

Značky: míchač, staticky, tekutin, směšování, potrubí

Text:

...je jednoduchá a pořizovaoí náklady jsou nízké.Příkladné provedení vynálezu je sohematicky znázorněno na přiloženýoh výkresoch. Na obr. 1 je nárysný řez stetického míchače pro směšování tekutín v potrubí na obr. 2 je nárys statického míohaoího elementu pravotočivého na obr. 3 je řez A - A a pohled B na prevotočivý element na obr. 4 je nárysstatického michaoího elementu levotočivého na obr. 5 je řez A - A e pohled B na statický element...

Způsob výroby střižných matric

Načítavanie...

Číslo patentu: 253613

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krejčík Jiří, Šourek Jindřich, Prikner Otakar

MPK: C21D 1/18

Značky: výroby, střižných, matric, způsob

Text:

...na teplotu danou intervalem A 01 20 0 Caž kalicí teplota oceli, ochladí v oleji na teplotu 20 až 40 ° 0 a znovu ohřeje na teplotu 550 až 700 °cls následným dochlazením na vzduchu. Finální tepelné zpracování se dále provádí ohřevem střižné matrice na austenitizační teplotu danou intervalem 800 až 1200 OC, ochlazením v proudu inertního plynu, na vzduchu nebo v solné lázni o teplotě 180 až 550 OC a popouštěním při teplotách 200 až 600 00.K...

Elasticko-adhezní pružicí izolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253612

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jurčík Alois, Kučínský Josef

MPK: F16F 7/08, F16F 15/00

Značky: elasticko-adhezní, pružicí, izolátor

Text:

...že podstavná část a nosná část nebo boční části jsou opatřeny zapuštěnými plochami, do kterých jsou uloženy dřevěné vložky o tlouštce větší než zepuštěný plochy,přičemž dřevěné vložky jsou vyvařeny v olejové lázni a jejich kluzné plochy jsou pokryty práškem nebo pastou obsahující kysličník molybdeničitý.Opatřením podstavné e nosné části nebo bočních částí elasticko-adhezního pružicího izolátoru dřevšnými vložkemi odpadá broušení a ruční nebo...

Odpojovací hák

Načítavanie...

Číslo patentu: 253611

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hubálek Jan

MPK: B66C 1/14

Značky: odpojovací

Text:

...7 naznačuje příklad zsvěšení břemene jen na jednom páru len s odpojovacími háky. Vlastní odpojovací hák l podle obr. 1 určený k semočinnému odpojování od břemene při jeho uložení má záchytný otvor g pro lano 1 či řetěz, dále má vnitřní prostor 5 háku l, horní vnitřní prostor Ž, Astojnu Q, palec 1 e dolní část § háku se závěsnou špicí Q. Přinasazení odpojovacích háků 1 na výklopnou korbu lg zavěsí se tyto háky L na přední čepy 1 do zářezu v...