Zverejnene patenty 15.10.1987

Zapojení elektronických bloků pro zpracování ultrazvukových signálů při vícesondové automatizované ultrazvukové zkoušce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238050

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jirk Jindřich, Severýn Josef, Smrčka Michael

MPK: G01N 29/04

Značky: vícesondové, elektronických, bloků, zapojení, signálu, ultrazvukové, ultrazvukových, automatizované, zpracování, zkoušce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektronických bloků pro zpracování ultrazvukových signálů při vícesondové automatizované zkoušce. Zapojení sestává z generátoru synchronizačních impulsů, taktovací jednotky, zobrazovací jednotky, výstupní sběrnice, bloku vysílačů, bloku sond, bloku předzesilovačů, hlavního zesilovače, bloku digitalizace polohy vadové indikace a bloku digitalizace velikosti vadové indikace. Oba bloky digitalizace a programovatelná...

Šnekový podavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 238049

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: B65G 33/32, B65G 33/00

Značky: podávač, šnekový

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový podavač podle vynálezu se skládá ze šnekové komory a šneku, který je v ve šnekové komoře uložen prostřednictvím ložiskového nástavce, tvořícího samostatnou součást, dosedající čelně na konec šneku. Dutinou šneku prochází hnací hřídel, který zasahuje svým koncem do ložiskového nástavce a je spojen axiálně posuvně se šnekem a ložiskovým nástavcem. V případě zadření ložiska, kterým je ložiskový nástavec uložen ve šnekové komoře, je možné...

Univerzální obracecí chladník sochorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238048

Dátum: 15.10.1987

Autor: Stařík Eduard

MPK: B21B 43/00

Značky: chladník, univerzální, obraceči, sochorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká univerzálního obracecího chladníku sochorů, sloužícího k vychlazování a příčné dopravě vyválcovaných nebo kontinuálně litých sochorů v celém jejich rozsahu průřezových rozměrů, bez jakéhokoliv seřizovaní při přechodu výroby sochorů na rozměrově jiný průřez. Podstata vynálezu je v provedení pevných roštnic s dvouplošnými strmými ozuby, jejichž zadní plochy jsou konvexního zakřivení, zatímco pohyblivé roštnice s nízkými...

Způsob zamezení vzniku bublin ve sklovině a pec k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238047

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pešek Karel, Kašpar Jiří

MPK: C03B 5/225

Značky: způsob, zamezení, způsobu, provádění, sklovině, bublin, tohoto, vzniku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku odstranění bublin ve sklovině. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že provazec skloviny, stékající při oddělování dávky nabrané skloviny od hladiny, od skloviny, se přenese dávkovačem mimo pracovní část pece, načež odkápnutá část tohoto provazce skloviny se odvede žlábkem /1/ přes fritovací zařízení /4/ mimo pec. Pec obsahuje žlábek /1/ umístěný pod pracovním otvorem, přičemž tento žlábek /1/ je součástí sestavy...

Perorální kapalný alergenový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238046

Dátum: 15.10.1987

Autori: Běhounková Lidia, Stodola Jiří

MPK: A61K 39/35

Značky: alergenový, přípravek, kapalný, perorální

Zhrnutie / Anotácia:

Perorální kapalný alergenový přípravek, obsahující alergenový extrakt s přísadou glycerolu jako stabilizátoru, který může být popřípadě kombinován s některým dalším o sobě známým stabilizátorem, například sorbitolem, aldopentósami nebo aldohexósami .

Čelní spojky klecového tlumicího vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238045

Dátum: 15.10.1987

Autori: Peliš Josef, Vojta Vladimír, Argay Vladimír, Kebhart Miloslav

MPK: H02K 3/04

Značky: spojky, klecového, tlumicího, vinutí, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vodivé spojení čelních částí tlumícího vinutí rotorů synchronních motorů s mezní obvodovou rychlostí pomocí čelních spojek z elektricky dobře vodivého materiálu, přibližného tvaru S či Z, které spojují na každé straně rotoru kruh nakrátko s konci jednoduchých nebo složených klínů jedné drážky. Podstatou vynálezu je, že podélné osy obou konců jednotlivé čelní spojky jsou rovnoběžné s axiální osou rotoru, avšak každá z nich je od...

Zařízení pro nedestruktivní stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 238044

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hladík Jaroslav, Liškutin Jiří, Votava Petr

MPK: /G01 0/00, G01N 3/34, G01N 23/00...

Značky: objemové, zařízení, pevnosti, betonových, krychelné, nedestruktivní, stanovení, hmotnosti, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nedestruktivní stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců, zejména z pórobetonu, kombinací radiometrického a sklerometrického měření. Účelem vynálezu je vyloučit při měření vliv vlhkosti měřeného dílce spolu s moderačními účinky stínicího materiálu pro použité záření a vyloučit rovněž mechanické vlivy zkreslující výsledky sklerometrického měření. Tohoto účinku je dosaženo zařízením podle...

Stavební hmota se zlepšenými technickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238043

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kříž Lubomír, Koutský Rudolf, Chládek Milan, Krejsa Jan

MPK: C04B 14/10

Značky: vlastnostmi, hmota, stavební, zlepšenými, technickými

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavební hmota se zlepšenými technickými vlastnostmi a její široké použití ve stavebnictví jako připojené omítkoviny, podlahové podložky, speciálních omítek a podlahových vrstev s tepelně, zvuko-, požárně i hydroizolačními vlastnostmi, dále v závislosti na formulaci ke speciálním účelům, např. stínění proti ionizujícímu záření, jejíž podstatou je využití vlastností mechanicky a tepelně aktivovaných jílovin, obsazujících...

Způsob přípravy vysoce čistého 1-naftolu ze surového naftolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238042

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maxa Milan, Šauli Vladimír

MPK: C07C 37/74

Značky: surového, naftolu, čistého, vysoce, přípravy, 1-naftolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém přípravy čistého 1-naftolu ze surového naftolu, který se připraví sulfonací naftalenu kyselinou chlorsulfonovou a následným alkalickým tavením získaného naftalensulfonanu s hydroxidem alkalického kovu a který vedle 1-naftolu obsahuje více než 4 % 2-naftolu. Řešení podle vynálezu spočívá v tom, že se 1-naftol od ostatních složek v surovém naftolu oddělí rektifikací na náplni z kovové tkaniny při tlaku 150 až 15 000 Pa. S...

Gravitační chránič kořene sváru pro svařování rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238041

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šincl Antonín

MPK: B23K 9/16

Značky: součástí, svařování, gravitační, kořene, chránič, rotačních, svárů

Zhrnutie / Anotácia:

Chránič slouží k ochraně kořene sváru při svařování rotačních součástí, kde umožňuje přívod ochranného plynu jen do místa svařovacího procesu. Chránič jednoduché konstrukce, nasazený na hřídel přípravku, má hubici s přívodem plynu uchycenou na třmenu s valivým ložiskem a s protizávažím, jež udržuje hubici v místě svařování i při otáčení přípravku.

Zařízení pro navíjení háčků na zavěšování vodicích chmelových drátků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238040

Dátum: 15.10.1987

Autor: Brabec Josef

MPK: A01G 17/08

Značky: chmelových, vodicích, háčků, navíjení, drátku, zavěšování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je doplnění potřebného zařízení pro výrobu automatického zavěšovacího a zapichovacího zařízení vodicího chmelového drátku, čímž dojde k odstranění namáhavé ruční práce a ke zvýšení produktivity práce. Podstata spočívá v tom, že těleso navíječe háčků je opatřeno pohonným kolem, na jehož předním konci je umístěna hlavice s navíjecí rolnou, přičemž tělesem navíječe háčků prochází navíjecí jádro, opatřené navíjecími čepy.

Nosič svinovací pružiny kartáčového držáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238039

Dátum: 15.10.1987

Autor: Liška Jaroslav

MPK: H01R 39/42

Značky: kartáčového, pružiny, nosič, svinovací, držáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání nosiče svinovací pružiny u kartáčového držáku pro elektrické stroje točivé, u kterého je pomocí vlastní pružnosti zajištěna pracovní poloha svinovací pružiny pro přítlak na kartáč na tělese držáku. Účelem vynálezu je zlepšení dynamických vlastností přítlaku na kartáč, dosažení větší tuhosti kartáčového držáku a usnadnění manipulace s přítlačnou jednotkou. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že rameno nosiče, na kterém je...

Léčebný prostředek s protivirovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238038

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holý Antonín, De Clercq Erik

MPK: A61K 31/495, C07D 473/34

Značky: protivirovým, léčebný, prostředek, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový léčebný prostředek s protivirovým účinkem, jehož aktivní složkou jsou buď racemické estery nebo /S/- nebo /R/-formy 3-/adenin-9-yl/-2-hydroxypropanové kyseliny obecného vzorce I, kde R je lineární nebo rozvětvená alkylskupina s počtem jednoho až pěti uhlíkových atomů, hydroxyethyl nebo furfuryl a uhlíkový atom v poloze 2 má konfiguraci R, S nebo RS, přičemž účinné koncentrace aktivní složky obecného vzorce I jsou 0,1...

Zapojení hydraulického nástroje na hydraulický obvod lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238037

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrdina Jan, Špaček Jindřich, Kosek Jiří, Peňáz Václav, Smrček Václav

MPK: B30B 15/16

Značky: hydraulického, nástroje, obvod, hydraulický, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení hydraulického nástroje na hydraulický obvod lisu s úsporou energie přídavným zdrojem proudu. Podstatou je, že přídavný regulační hydrogenerátor je mechanicky spojen s motorem hydrogenerátoru, přičemž hydraulicky komunikuje pomocí hydraulické větve nástroje s hydraulickým lisovacím nástrojem a přes sací zpětný ventil s hydraulickým rozváděčem lisu. Účinky vynálezu se projevují zejména ve zvýšení účinnosti v práci...

Zapojení hydraulického nástroje na hydraulický obvod lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238036

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrdina Jan, Smrček Václav, Peňáz Václav, Špaček Jindřich, Kosek Jiří

MPK: B30B 15/16

Značky: obvod, hydraulický, nástroje, zapojení, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení hydraulického nástroje na hydraulický obvod lisu tak, aby bylo dosaženo úspory energie pomocí přenosu krouticího momentu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že regulační hydromotor je mechanicky spojen a motorem hydrogenerátoru, přičemž je hydraulicky spojen s hydraulickým lisovacím nástrojem a přes zpětný ventil také s odpadní větví. Řídicí větev zmíněného regulačního hydromotoru je propojena na regulátor, který má vstup...

Zařízení pro ořezávání řepných bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238035

Dátum: 15.10.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, řepných, ořezávání, bulev

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro ořezávání řep a sběr skrojků. Na nosném kyvném rameni je uchycen klecový hmatač, uvnitř něhož je uspořádána pevná vačková přidržovací dráha chrástu. Nad ní je uspořádán u obvodu klecového hmatače stírací svod, směřující k vynášecímu dopravníku, který je uložen vedle klecového hmatače.

Zařízení pro převíjení a reverzaci barvicí pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238034

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hűbner Drahomír, Vodehnal Jiří

MPK: B41J 33/40

Značky: barvicí, převíjení, pásky, zařízení, reverzaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší mechanismus pro převíjení a reverzaci barvicí pásky tiskacího mechanismu děrovače a popisovače průkazek z plastické hmoty. Zařízení je vytvořeno pro specifické použití s cílem dosáhnout minimalizace rozměrů, usnadnění výměny barvicí pásky při robustním řešení ke zvýšení spolehlivosti.

Způsob ztužování výrobků z polyamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238033

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krčma Ladislav

MPK: C08G 69/50

Značky: výrobků, způsob, polyamidů, ztužování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ztužování výrobků z polyamidů modifikací jejich povrchu formaldehydem v přítomnosti vodného prostředí obsahujícího O,5 až 5 % hmotnostních kyseliny dusičné, po které se provádí sušení výrobku při 80 až 120 °C. Při modifikaci se vytvoří silně zesíťovaná trojrozměrná povrchová vrstva, která výrobku dodává větší odolnost proti rozpouštědlům, zvyšuje houževnatost a oděrové vlastnosti, zamezuje odkápnutí při styku s ohněm, snižuje jeho...

Dolní lisovací část zařízení pro spojování dřevěných příhradových nosníků vícehřebovými styčníkovými deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238032

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brož Václav, Houdek Josef, Tůma Václav

MPK: B30B 15/30, B27F 7/02

Značky: zařízení, dolní, lisovací, část, dřevěných, nosníků, vícehřebovými, deskami, styčníkovými, spojování, příhradových

Zhrnutie / Anotácia:

Dolní lisovací část je součástí zařízení, které je určeno pro spojování dřevěných příhradových nosníků pomocí vícehřebových styčníkových desek. Zařízení je sestaveno z více lisovacích jednotek, které mají pohyblivou dolní lisovací desku a k dolní lisovací desce jsou přestavitelně upevněny transportní válečky. Transportní válečky mohou mít dvě výškové polohy - činnou a sníženou. Dolní lisovací deska je upravena pro zajištění polohy styčníků.

Vysokopevnostní konstrukční ocel mikrolegovaná přísadou titanu a bóru a způsob jejího tepelného zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238031

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaněk Tomáš, Stonawski Josef, Böhm Valter

MPK: C22C 38/32, C22C 38/28

Značky: titanu, bóru, přísadou, konstrukční, tepelného, zpracování, mikrolegovaná, vysokopevnostní, způsob, jejího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je ocel, jejíž chemické složení vytváří dobré předpoklady pro tvarování za studena v přírodním válcovaném stavu bez nutnosti žíhání. Vysokopevnostní konstrukční ocel mikrolegovaná titanem a bórem, zejména pro vysokopevnostní řetězy a spojovací součásti, obsahující v množství podle hmotnosti uhlík 0,18 až 0,26 %, mangan 0,80 až 1,40 %, křemík 0,15 až 0,55 %, nikl stopy až 0,50 %, hliník 0,020 až 0,070 %, chrom 0,02 až 0,15 %, měď...

Průchodka vodiče stěnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238030

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vyroubal Jiří

MPK: G01H 1/00

Značky: vodiče, průchodka, stěnou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je účinná a dlouhodobě spolehlivá ochrana spoje vodiče proti působení pronikajícího média u vodiče uloženého ve stěně v ucpávce. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že ucpávka /12/ je u konce bližšího aktivnímu prostředí pracovního prostoru /3/ opatřena dekompresní komorou tvořenou druhým zahloubením /6/ spojeným s vnějším prostředím /20/ o nižším tlaku a na druhém konci je opatřena třetím zahloubením /10/ spojeným s prostředím o...

Snímač signalizačního obvodu zásobníku sypkých a práškovitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238029

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G08B 1/08

Značky: sypkých, práškovitých, snímač, obvodů, zásobníku, signalizačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstranění energetických ztrát v pneumatické dopravě sypkých a práškovitých hmot při přerušení proudu sypké hmoty v zásobníku pomocí signalizačního zařízení, které přerušení signalizuje. Signalizační obvod, sestávající ze snímače, impulsního potrubí, regulátoru průtoku vzduchu, zdroje tlakového vzduchu, manostatu, relé, signalizačního svítidla a ovladače, je podle vynálezu upraven tak, že snímač je tvořen přírubou, opatřenou šikmou...

Přídavné zařízení k vysokozdvižným vozíkům

Načítavanie...

Číslo patentu: 238028

Dátum: 15.10.1987

Autori: Boháč Pavel, Rosa Jiří

MPK: B66F 9/18

Značky: vysokozdvižným, zařízení, vozíkům, přídavné

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení je tvořeno nosným trámkem, na jehož dolním konci jsou záchyty pro jeho upevnění na nosnou desku vidlic vozíku a mezi nimi je pojistka pro fixování polohy nosného trámku na nosné desce, přičemž nosný trámek je dále na horním konci vybaven šikmo zkoseným trnem pro nosné oko kontejneru.

Přístroj pro sterilizaci formaldehydem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238027

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vančura Jan, Hlaváč Jiří

MPK: A61L 2/16

Značky: prístroj, sterilizaci, formaldehydem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro sterilizaci formaldehydem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve sterilizačním prostoru komory je umístěna odpařovací nádobka, která je opatřena dvojitým dnem s parním prostorem.

Způsob čištění 2,6-dialkylfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238026

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dvořák Jan, Ambros Dušan

MPK: C07C 39/06

Značky: čištění, způsob, 2,6-dialkylfenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění 2,6 dialkylfenolů o 1 až 4 atomech uhlíku v alkylu, obsahující fenol a jiné doprovodné fenolické nečistoty, charakterizované větší reaktivitou s formaldehydem s to tak, že se 2,6 dialkylfenol zahřívá na 5O až 180 °C s vhodným zdrojem formaldehydu, kterým mohou být polymerní formy formaldehydu anebo látky formaldehyd uvolňující s použitím anebo bez katalyzátorů, případně vodný roztok formaldehydu s katalyzátory vybraného typu ať...

Ložisková bandáž hřídele pro renovaci ložiskového osazení a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238025

Dátum: 15.10.1987

Autori: Štěpán Ladislav, Pretsch Gerhard, Sebera Jiří

MPK: B23P 6/00

Značky: hřídele, ložisková, způsob, její, ložiskového, výroby, renovaci, bandáž, osazení

Zhrnutie / Anotácia:

Ložisková bandáž hřídele, zhotovená na jejím ložiskovém osazení a způsob její výroby. Tato bandáž sestává ze dvou do prstence svařených půlválcových segmentů /9, 10/, jehož vnější průměr je roven požadovanému jmenovitému průměru /?J/ ložiskového osazení /1/ hřídele /2/ a vnitřní průměr ložiskového osazení /1/ hřídele /2/ je opracován na montážní průměr /?M/, přičemž na na vnitřní ploše jednoho ze segmentů /9, 10/ je v obloukové míře 90° od jeho...

Zařízení pro střežení prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238024

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pánek Pavel, Rohlíček František

MPK: G08B 1/08

Značky: zařízení, prostoru, střežení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu identifikuje přítomnost cizí osoby ve střeženém prostoru tak, že použití vhodného typu laserového dálkoměru umožní zaměřit v libovolném okamžiku souřadnice polohy cíle s takovou přesností, že z následných měření lze rekonstruovat dráhu pohybu cíle a provést analýzu jeho pohybu. Zařízení sestává z laserového ozařovače tvořeného impulsním laserem, jehož svazek je válcovou čočkou rozprostřen do střeženého prostoru optického...

Způsob plnění tvarovaného hydraulického potrubí kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238023

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sasín Miroslav, Pykal Oldřich

MPK: F15B 21/04

Značky: kapalinou, plnění, tvarovaného, způsob, potrubí, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob plnění tvarovaného hydraulického potrubí kapalinou tak, že se nádoba obsahující kapalinu propojí s hydraulickým potrubím a vakuovou vývěvou, kapalina se promíchá a za míchání se po odstranění rozpuštěného vzduchu napustí do evakuovaného hydraulického potrubí. Jedná se o účinný a jednoduchý způsob plnění hydraulického potrubí kapalinou bez vzduchových bublin.

Způsob výroby vložky pro opravu opotřebených vnitřních anebo vnějších válcových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 238022

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kuchár Ján

MPK: B23P 6/00

Značky: výroby, opotřebených, vnějších, ploch, válcových, anebo, opravu, způsob, vnitřních, vložky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění oprav ložiskových uložení v oboru strojírenské a opravárenské technologie, neboť vytváří nový způsob renovace otvorů a povrchů na původní rozměr. Uvedeného účelu se dosáhne zhotovením vložky k jejíž výrobě se použije pásek z přesně válcovaného materiálu se zúženou úchylkou tloušťky. Po ustřižení pásku na rozměr s původní tolerancí se vložka umístí na plochu, načež může následovat lisování ložiska, které utváří...

Představné topeniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 238021

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tůma František, Röschenthaler Josef, Uhlíř Bedřich, Šíma Milan, Louženský Vladimír, Suchan Jiří, Frimmel Jiří, Suchan Ctirad, Šulista František, Uhlířová Helena

MPK: F23B 3/00

Značky: topeniště, představné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zejména ve stavebnictví a zemědělství. Představné topeniště dle vynálezu umožňuje zejména spalovat méně hodnotná pevná plynatá paliva a hořlavé pevné odpady. Řešení umožňuje jednoduchou přístavbu topidel a zdrojů tepla, které původně používaly jako provozního paliva naftu nebo lehký topný olej na spalování méně hodnotných paliv a hořlavých pevných odpadů. Představné topeniště dle obr. 1 sestává z pláště topeniště, do jehož...

Spôsob polarografického rozboru krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238020

Dátum: 15.10.1987

Autor: Česal Milan

MPK: G01N 33/48, /G01 0/48

Značky: polarografického, rozboru, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polarografického rozboru krvi spočíva v tom, že sa vo filtráte séra a dvoch eluátoch séra E300 a E500 získaných po separácii ionomeničovou chromatografiou na ionomeniči typu dextranového gélu elučnými roztokmi, obsahujúcimi výslednú koncentráciu chloridových aniónov 320 až 330 mmol/l a 500 až 520 mmol/l stanoví polarografická dvojvlna a zo zistených hodnôt dvojvlny uvedených eluátov a plného krvného séra sa vypočítajú pomery ako kvocient...

Uzavírací zařízení průtoku tekutého chladiva v kryochirurgickém přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 238019

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeman Václav, Jelínek Stanislav

MPK: A61B 17/36, A61H 39/06, A61F 7/00...

Značky: tekutého, průtoku, uzavírací, zařízení, kryochirurgickém, chladiva, přístroji

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací zařízení průtoku tekutého chladiva v kryochirurgickém přístroji je určeno pro uzavírání a otevírání průtoku kapalného dusíku z vnitřní přetlakové nádoby k vlastnímu kryochirurgickému nástroji. Uzavírací zařízení sestává z matice /1/ otočně uložené v korpusu kryochirurgického přístroje /15/, z korpusové trubky /3/ opatřené na spodním konci ventilkem /7/ umístěným u dna vnitřního prostoru nádoby /6/ /6/ pro tekuté chladivo /5/. Otočná...

Odhrnovačka plužního tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 238018

Dátum: 15.10.1987

Autori: Souček Josef, Brzkovský Karel

MPK: A01B 15/08

Značky: tělesa, plužního, odhrnovačka

Zhrnutie / Anotácia:

Odhrnovačka plužního tělesa je určena k orbě při dosažení optimálních pracovních a kvalitativních parametrů na různých půdách a při různých rychlostech. K pevné dílčí odhrnovačce je připojena pružinová odhrnovačka. Ta je tvořena listovými pružinami vhodného tvaru a charakteristiky.

Manipulátor malých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238017

Dátum: 15.10.1987

Autor: Padalík Vladislav

MPK: B30B 15/30

Značky: součástí, manipulátor, malých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulace malých součástek při práci na strojních lisech. Řeší problém odstranění výlisku z prostoru formy a založení nového polotovaru. Podstata řešení spočívá v kulisovém mechanismu poháněném elektromotorem. Kulisový mechanismus převádí pohyb na posuvný pohyb smykadla od seřazovače součástek k formě lisu. To znamená od uchopení součástky svislým pohybem pomocí speciálního držáku k přemístění součástky k formě lisu a její...

Hemostatické vstřebatelné zubní čípky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238016

Dátum: 15.10.1987

Autori: Přikryl Ivan, Smékal Miroslav, Možíšek Maxmilián, Černý Pavel

MPK: A61K 6/00

Značky: hemostatické, zubní, vstřebatelné, čípky

Zhrnutie / Anotácia:

Hemostatické vstřebatelné zubní čípky podle vynálezu jsou zdravotně nezávadné, sterilizovatelné ionizujícím zářením, tvarovatelné účinkem tlaku a/nebo tělesné teploty a jsou zhotovené ve formě mechanicky pevné mikroporézní struktury, obsahující práškovité nebo vláknité lokální hemostatikum a hemostatickou adhezivní přísadu. Hemostatikem je především karboxycelulóza, která může být zbavena vodorozpustného nízkomolekulárního podílu snížené...

Zařízení pro využití tepelné energie z mléka a biosolární tepelné energie k ohřevu teplonosného média k dalšímu využití

Načítavanie...

Číslo patentu: 238015

Dátum: 15.10.1987

Autori: Andert Antonín, Hosnédl Oldřich, Andert David, Skřivan Vlastimil

MPK: F24J 3/00

Značky: ohřevu, tepelně, využití, energie, teplonosného, zařízení, biosolární, media, mléka, dalšímu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro využití tepelné energie z mléka a biosolární tepelné energie, k ohřevu teplonosného média k dalšímu využití, je charakterizováno zvláště propojením zásobníku chladiva /1/ s expanzním ventilem /10/ chlazení mléka, který je dále napojen na výparník /11/ chlazení mléka, jenž je dále spojen s kompresorem /8/, zatímco výparník /11/ chlazení mléka je spojen s akumulátorem ledové vody /24/, který je spojen s oběhovým čerpadlem /13/ pro...

Katapultovaná jednotná podkaliberní střela

Načítavanie...

Číslo patentu: 238014

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mastník Květoslav

MPK: F42B 13/16

Značky: jednotná, podkaliberní, střela, katapultovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Střela sestává ze samostabilizačního projektilu uloženého do katapultu, jež má vysoká vodicí žebra, která sníží čelní odpor střely, přičemž na zadní straně katapultu přecházejí v brzdné komůrky. Jelikož jsou brzdné komůrky umístěny za těžištěm střely, zvýší se tím značně stabilita při oddělování projektilu od katapultu při průletu vzduchem. Vynálezu může být užito pro konstrukci podkaliberních střel jak v mysliveckém střelectví, tak i u jiných...

Zdrojová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 238013

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kovář Josef, Novotný Karel, Vondra Miroslav, Bárta Miloslav

MPK: H02P 9/04

Značky: zdrojová, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zdrojové soustavy sestávající z hnací jednotky s mechanicky propojeným generátorem, zvláště z hnací jednotky tvořené spalovacím motorem, kde spalovací motor je opatřen zařízením pro ovládání otáček a generátor elektrického proudu je ovládán regulátorem. Spalovací motor a generátor jsou mechanicky propojeny přes odstředivou spojku a budicí vinutí generátoru je spojeno se spínacím zařízením závislým na otáčkách spalovacího motoru.

Zdivo z dutinových cihelných tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238012

Dátum: 15.10.1987

Autori: Foltýnek Svatopluk, Láznička Zbyněk

MPK: E04B 2/20

Značky: cihelných, tvarovek, dutinových, zdivo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit tepelně izolační schopnost zdiva z dutinových tvarovek. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že alespoň v každé třetí ložné spáře jsou štěrbiny tvarovek překryty pásem, s výhodou papírovým.

Přenosná bedna s víkem pro přepravu větších hudebních smyčcových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238011

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vanžura Jan

MPK: B65D 85/64

Značky: víkem, nástrojů, hudebních, větších, prepravu, smyčcových, prenosná, bedna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru hudebního. Vynálezem se řeší dokonalé uskladnění pro přepravu cenných hudebních nástrojů, a to bednami, které jsou zhotoveny z plastických hmot, případně z jiných nových pružných elastických materiálů se zapuštěnými držadly, zámky, panty a zejména pojízdnými kolečky pro místní přepravu. Vnitřní prostor této bedny i víka z odlehčeného materiálu je zajištěn proti deformaci molitanovými bandážemi /v potahu/, a to stabilními,...