Zverejnene patenty 14.10.1987

Zařízení pro blokování a propouštění přepravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244650

Dátum: 14.10.1987

Autori: Weber Karl-heinz, Meyer Norbert, Walther Gerhard

MPK: B65G 47/00

Značky: blokování, zařízení, přepravek, propouštění

Text:

...g, je uložena styäná kladka 31. Hradlové rameno 3 je tak uzpůsobeno pro výkyv styčné kladky il do základní polohy Q,blokovací polohy Q, nropouštěcí polohy Q /obr. 2/ a pŕípravnépo 1 ohy Q.Proti hradlovému rameni g je na rámu L blokovacího dnnr» .kt z oraven blokovacísnímač gg. Za blokovacím dopravníkem ll je uspořádán odvâdě . ~p~vnik.ŕ, na němä je uprauven propouštěcí snímač êl.Oba snímače 33, ál tvoří známé bezkontaktní snímače, jež...

Promítací plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 244649

Dátum: 14.10.1987

Autor: Wuerzer Bruno

MPK: G03B 21/60

Značky: plocha, promítací

Text:

...amatérske pvomIten° plochy, ak i pro promítací nlorhy profesionální, t.j. vypínatelné, pro promítací pľorhý trenažerů a pod., si jsou již nrovedeny na jskýchkolív podložkách např. textilních, papírových, plestikových, případně na podložkách různé kombinovaných jako jsou koženky a pod.V nésledujícím příkladu jsou díly e nrocenta míněoy vždy hmotnostně, Ämstérská arm» mítací ploche zabudovaná do výrobku se svínovstelnou oromítací plochou je...

Zapojení kombinovaného omezovače napětí a proudu pro součásti se soustředěnou indukčností v jiskrově bezpečném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244647

Dátum: 14.10.1987

Autori: Jahn Dieter, Becker Rainer

MPK: H01H 9/54

Značky: napětí, soustředěnou, provedení, jiskrově, proudu, bezpečném, indukčnosti, zapojení, kombinovaného, omezovače, součástí

Text:

...je připojena paralelní tlumicí dioda v závěrném smeru, k jejím vývodüm jsou připojeny svorky pro připojení jiskrově bezpečného okruhu.Paralelní tlumicí dioda zapojená v závěrném směru zajišťuje absorbování napětových špiček, vznikajících při pŕerušování či zkratování připojeného jiskrově bezpečného okruhu a při obdobných přechodových jevech.Snížení naindukované elektromotorické síly zajištěná paralelní tlumicí diodou se projeví zvýšením...

Způsob demerkurizace textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244646

Dátum: 14.10.1987

Autori: Knieschek Siegbert, Cereda Enzo, Giachetti Antonio, Pagani Ferdinando, Donetti Arturo

MPK: D06L 1/12

Značky: demerkurizace, textilních, materiálů, způsob

Text:

...amonného nebo vápenatého.Směe polyeulfidú obsahuje podle způeobu přípravy nejčaetěji dísulfidy, trisulfidy e tetrasulfidy. Roztoky polysulfidú jsou účinné pro reakci /1/ již v koncentracích 0,1 mol/1, výhodnější je však práce s roztoky koncentrovanějšími, které jsou stálejší a působí mnohem ryohlejl.Podle tohoto yynàlezu lze reakoi /1/ podstetně urychlit zvýšením teploty na 60 až100 °C. Delšiho zrycnlení procesu lze dosáhnout michňnin, které...

Způsob přípravy oxytocinových meziproduktů na bázi fragmentů molekuly oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244645

Dátum: 14.10.1987

Autori: Thieme Thomas, Bietti Giuseppe

MPK: C07K 7/16

Značky: oxytocinových, fragmentu, meziproduktu, přípravy, oxytocinu, bázi, způsob, molekuly

Text:

...odfiltrována a promma 1 M-Hcl, vodou, 0,5 M-NaHC 03 a opět vodou a petroletherem e vysu. šena. Extrakcí horkým methanolen bylo ziskáno 42 mg /62 / produktu o mt. 241 oC.Aminokyselinové enalysa Asp 1,00, Glu 1,01, Cys/Bzl/ 0,98. Pro C 33 H 39 łł 707 S.H 2 OFenylhydraz id terc . butyloxykarbomylisoleucyl-glutaminuK roztoku methyloeteru terc. butyloxykarborąylísoleucinu /8 mg/ a fenylhydrazidu tritluorecetátu glutaminu /35 8/ ve gměei...

Způsob oxidsčního kyselěho síranověho loužení uranových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 244644

Dátum: 14.10.1987

Autori: Ritschel Werner, Nelson Peter, Bakel Izhak, Unger Stefan, Süssembbeck Heinrich, Gollner Reinhard, Potrzebowski Marek, Zitz Alfred, Esteve Soler José, Lorke Horst

MPK: C22B 60/02

Značky: síranověho, způsob, kyselého, oxidsčního, uranových, loužení

Text:

...uran, loužłtelný x lqeelin sírová, je vanadový louženac, který je při oxidečním loužení uranových rud vhodným, levným zdrojem trojmocného železa.současně se s výhodou využívají prítomné vyšší oxidační stupně chromu, mengenu a vanadu k oxidací dvojmocného železa, vylouäeného z uranové rudy na potřebné železo trojmocné.Vanadový louženec vzniká pri hydrometelurgické výrobě kyeličníku vanedičného z vensdových strusek. Obvyklé složení...

Kapalinový chladič vysokonapěťových tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244643

Dátum: 14.10.1987

Autori: Michalski Jan, Fajfrik Imre, Lopusioski Andrzej

MPK: H02K 9/24

Značky: kapalinový, vysokonapěťových, měničů, tyristorových, chladič

Text:

...průtokomčrem. Podstatou vynelezuddle je, že na průsvitná trubici je umíetäno kontrolní čídlo.Hlavní výhody kepalinového chladiče podle vynálezu spočívají v tom, že u něj nemůže dojít k zavzdušnění nejvýše položené základní chlezene jednotky ani k nekontrolovanému úniku chladiva nebo nekontrolovanému zastavení průtoku chladiva, t.j. prakticky k ldná le eituací, které mohou vest k havárii chlezeného zarízení, způsobené selháním chladícího...

Fotoresist

Načítavanie...

Číslo patentu: 244642

Dátum: 14.10.1987

Autori: Jaromin Zygmunt, Blochel Helmut Gliwice Pl, Benczur Gyula

MPK: G03F 7/10

Značky: fotoresist

Text:

...včetně obvodü vysokého e velmi vysokého stupně inç 9 grace. NVe srovnání s běžně používanými futoresisty je výhodou fotoresistu pod 1 e.vyná 1 ezu vyšší doaažitelná rozliěovecí schopnost e vyšší hodnota absorpčniho koeficientu v ultrefielové oblasti spektra, která umožňuje použití menších tlouštěk fotoresistu a potlačuáe rozptvl světla a tvorbu interferenčnich obrazců v resístu.Ve srovnání s orgeníckými fotoresisty je další výhodou...

Kombinovaný atmosférický chladič vody pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244641

Dátum: 14.10.1987

Autori: Skoczinski Wojciech, Sikora Wlodzimierz

MPK: F28C 1/00

Značky: jaderné, chladič, elektrárny, atmosférický, kombinovaný

Text:

...v areálu dané jaderné elektrárny.Za šesté, výhodou je 1 možnost snadné instalace plovoucíoh sprchových modulů, která lze lehce přemístit na právě návětrnou stranu, čím se vedle určitého doochlezení chladící vody důležité dá omezovat nepříznivý vliv silnějěího větru na funkci hlavního chladicího systému.Za sedmé, oproti všem konkurenčním zařízením, s výjimkou suchého atmoeférickěho chladiče, dochází k určitým úsporám v celkové apotřebě vody pro...

Zařízení pro ovládání sklopných částí zemědělských strojů, např. sklopky výfukové koncovky samojízdné sklízecí řezačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244640

Dátum: 14.10.1987

Autor: Helbin Wladyslaw

MPK: A01D 43/08

Značky: sklopných, částí, řezačky, ovládání, sklízecí, koncovky, výfukové, strojů, zařízení, sklopky, napr, zemědělských, samojízdné

Text:

...s neznázołrněnou sklopkou. Hydraulické pracovní prostory §, g jsou vytvoreny mezi hydrsulickým zámkem g a písty ž, ž a jsou neplněrxy hydraulicikon - kspal inou.Pneumatické pracovní prostory 2, 2 jsou vytvořany mezi písty j, 2 a víky 3, 1 pracovního válce l. V hydraulickém zámku g je kolmo k podélná ose g pracovního válce l uloženo Ioupátko IQ, opatřená dráikmi u. Šoupátko 0 se opírá prostřednictvím pružin Lg o přípojky já, u vzduchových...

Zařízení pro přestavení a centraci zdroje rentgenového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 244639

Dátum: 14.10.1987

Autor: Piwowarski Wlodzimierz

MPK: A61B 6/08, H05G 1/00

Značky: rentgenového, přestavení, centraci, zdroje, zařízení, záření

Text:

...v zevůou je zasunut a pomocí klinku tixován čep, na jehož horní části je nasunuto kolečko a výrazy.Ddle je podstatou zarízení podle vynálezu taká to, že zdpadka zapadá podle polohy natočení zdroje ve vodorovnám smeru do jednoho z výřezů kolečka.Výhody řešení podle vyndlezu epoćívají v tom, že zařízení nepotrebuje druhý zdroj, preatavení zdroje z jedné polohy do druhé je pro obsluhu enadná a při sve pohotovosti preene. Jemná centrace zdroje na...

Zapojení optoelektronické sondy slunečního záření solárního kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244638

Dátum: 14.10.1987

Autor: Etheridge Richard Henr

MPK: F24J 2/40

Značky: zapojení, záření, kolektoru, sondy, slunečního, optoelektronické, solárního

Text:

...potřebné k pohonu kolektoru e zamezení nesprávneho nesměrováni kolektoru.Na přiloženém výkresu je schematicky blokově znázorněno jedno příklsdné provedení zapojení optoelektronícké sondy slunečního záření kolektoru podle vynálezu.Směrovi sonda 3 solárního kolektoru není kreslena s alespoň dvěma optoelektronickými čídly 1, jejichž jedne dvojice slouží pro ovládání horizontálního pohybu solárního kolektoru a druhé dvojice pro ovládání...

Lisované čelo válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244637

Dátum: 14.10.1987

Autor: Cox Michael Graham Carey

MPK: B65G 39/02

Značky: čelo, lisované, válečků

Text:

...při zasouvéní vlastního čela do pléstě vélečku.Uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením lisoveného čela podle vynélezu, jehož podsta~ ta spočíva v tom, že je tvořeno vnitřním dílem opatřeným přední přírubou, válcovou částí a zadní přírubou s otvorom, ktoré jsou vzájemné koncentrické a vnějěím dílem opetřeným vzáv jemně koncentrickými vnitřním prstencem e vnějším prstencem, jehož vnější průměr je větší nel vnější průměr přední příruby...

Brzdné zařízení šícího stroje s uzavřeným pracovním cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244636

Dátum: 14.10.1987

Autori: Lanham Albert Frank, Corno Maria Luisa

MPK: D05B 69/32

Značky: uzavřeným, zařízení, cyklem, šicího, pracovním, brzdné, stroje

Text:

...dírky, je přestevitelně upevněn jednak zapínací nájezd §, jednak vypínací doraz 2.h bvnám hřídeli 1 je pevnš nesazena dvouremenná páka m, jejíž první konec LQpepolupracuje ss zepímcím nájudom g, kdezto její druhý konec up spolupracuje se spodním koncom u vypínecí páky ,LL neeazene otočné ne čepu 13, zaaazeném do telesa hlavy stroje.Do šicího stroje se šitá dílo vkládd při krajní poloze stolu g ve smeru šípky A, obr. I,jíł odpovídá uspořádání...

Zařízení k navádění úpletů do odtahu okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244635

Dátum: 14.10.1987

Autori: Romeo Ciriaco, Canale D' Agordo, Doria Gianfederico, Siefert Gerhard, Tiboria Marcellino, Sberze Piero

MPK: D04B 15/88

Značky: strojů, odtahu, úpletu, zařízení, navádění, pletacích, okrouhlých

Text:

...místně odlíšných napětí a deformací a zabrañují vzniku proužků z odliěně deformovaných a uspořádaných vláken.Obloukový spoj upravuje vstupní čtverec na geometrický tvar se zaoblenými rohy, který lépe-vyhovuje požadavkům stejné délky drah v případě kruhového ápletu. Zavěěení vnější části zařízení na ěrouby, kterými je přichycen kruh kválcovému lůžku, odstraňuje vliv hmotnosti této části, a tím i vznik odtahových proužků vlivem deformace...

Dělicí zařízení proudu sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 244634

Dátum: 14.10.1987

Autori: Gross Hansdorf, Freimuth Claus

MPK: B65G 65/30

Značky: sypkých, dělicí, zařízení, proudu

Text:

...děleného materiálu dochází jen k nepatrne, pravidla zenedbatemł změně dělicího poměru a nemůže dojít k přetížení následného zařízení v lince z důvodu nepřesného dělení.Proto lze lépe využít plně kapacity tohoto následného zařízení. Dalüí výhodou je moze nost dělení na více dílčích proudů, což je omezeno jan velíkostí největüích zrn v proudu.Na příloleném výkreeu je zndzorněno příkladné provedení zařízení, je dllí proud meteríàlu na tři...

Zařízení pro vzájemně přesouvání dopravníků v porubech s odtěžováním stropní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244633

Dátum: 14.10.1987

Autori: Maier Wllfried, Tocker Stanley, Fischer Alfred, Schetina Otto

MPK: E21F 13/08, B65G 21/10

Značky: zařízení, přesouvání, porubech, vzájemné, odtěžováním, dopravníku, vrstvy, stropní

Text:

...horského masívu o snížení nebezpečí semovonícení. Použití zarízení podle vynúlezu má za nosledek rovněž zvýšení bezpečnosti price a zlepšení kultury hornicke práce.Ha vyobrazeních je znázorněno příklsdná provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je pddorys uspořádání zařízení. Na obr. 2 je schematické zndzornení spojení dopravníkd dvojčinným silovým prvkom v bočním pohledu, nauobr. 3 je znúzornłno umístění opěrky na dopravníku, na...

Odměrka ropných produktů na vodní hladině

Načítavanie...

Číslo patentu: 244632

Dátum: 14.10.1987

Autori: Wrulich Herwig, Zitz Aifred

MPK: B01L 3/02, G01F 19/00

Značky: odmerka, ropných, produktů, hladině, vodní

Text:

...válci a zajíšĺují odměrku proti nełldoucinu ponoření, e přitom nebráni plynulému přítoku kapalin do měrného dílo odběrovéhoŽàdoucí ponor až po přelivová čelo vtokové přepadové trubice a současně vertikální polohu na hladině udržuje vyvažovací náběrový kroužek. Ve srovnání se známými typy odměrek odpadá obtížné dodržování tolerancí ponoru, který je u odměrky podle vynálezu atenoven její hmotnosti a vztlakem kapaliny na ni...

Zařízení pro měření viskozity tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244631

Dátum: 14.10.1987

Autori: Adalsteinsson Orn, Szabó Kálmán, Baumert Dietrich, Skötsch Carlo, Krähmer Hansjörg

MPK: G01N 11/02

Značky: tekutin, zařízení, viskozity, měření

Text:

...tlaku. Význam takového uspořádání odběrů etatického tlaku je v tom,že statické tlaky Jsou snímany již ve vytvořenám lamindrním proudu, tedy za úsekam rozbähu laminúrního proudění.Tato skutečnost umoiňuje získdvat objektivní signál o viskozitě tekutiny, protože je obrazom rovnovdlnáho stavu sil~vnitŕního tření tekutiny a sil tlakových také u nenewtonovekých kapalin.Zařízení podle vynálezu je dále blíle popsano na dvou příkladech...

Zařízení pro modulaci světelného toku v optickém vláknovém snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 244630

Dátum: 14.10.1987

Autor: Gates Peter Stuart

MPK: G02B 5/30, G02B 6/10, G02F 1/03...

Značky: optickém, snímací, zařízení, vláknovém, světelného, modulací

Text:

...vrstva nematickáho kepalného krystalu. Jedna vz elektrod je připojena na napájecí zdroj a druhá je uzemněna.Toto zařízení využívá elektrooptickáho jevu a jeho velkou prednosti je, že jsou elimino vány pohyblivé mechanické části.Bříklad uspořádání zařízení pro modulaci světelnáho toku v optickám vláknovém enímači je echematicky uveden n přiloženém výkrese. Zařízení se skládá z optického vyaílače I, např. lze užít evětloemitující diodu IED,...

Zapojení obvodu pro přístup na sběrnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 244629

Dátum: 14.10.1987

Autori: Binninger August, Kieliger Josef, Kűpper Wilhelm, Schneider Egon, Pénzes Imre

MPK: G06F 15/16

Značky: obvodů, sběrnicí, zapojení, přístup

Text:

...zapojeny takto. Druhý adrssový vstup 93 zapojení je spojen s druhým sdresovým vstupem 33, komper-horu g s s sdresovým vstupom a adrosováho s povelového oddělovače ž, jehož sdresový výstup 51 je spojen s adresovým výstupom 2 L zapojení.První sdrssový vstup gLzepojení je spojen s prvním adresovým vstupom 31 kompsrstoru g, jehož skupinový výstup 33 je spojsn se skupinovým vstupom IJ klopneho obvodu . Blokovsci výstup 3 m kombinačního obvodu...

Brzdicí zařízení expanzní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244628

Dátum: 14.10.1987

Autor: Komárom Tóth Hmöstrei Mária

MPK: H02K 49/00, H02K 55/04

Značky: zařízení, turbiny, expanzní, brzdící

Text:

...zařízení může pracovat za nízkych teplot, čímž jsou omezeny nežádouoí tepelná toky k prütočná části expsnzní turbiny. Brzděný výkon je přitom odváděn v podobě elektrické energie mimo zařízení.Na priložených obrázcích je znázorněn příklad provedení brmdícího zařízení expanzní turbiny podle vynálezu. Obr. l pýedstavuje podélný řez a obr. 2 příčný řez brzdicím zařízením v míetě pőlových nástovcu.Rotor 1 je uložený v redidlních ložiskách § a...

Křížový rozvaděč pro stříhárenský pokládací stůl s kombinovaným rozvodem tlakového media

Načítavanie...

Číslo patentu: 244627

Dátum: 14.10.1987

Autor: Kökény Béla

MPK: D06H 7/00

Značky: stůl, rozvodem, kombinovaným, tlakového, rozvaděč, media, křížový, stříhárenský, pokládací

Text:

...význakem křížováho rozvadeče, jak jej navrhuje vynález je, že po vnějším obvodu komory je vždy mezi sousedícími otvory svisle uspořadán alespoň jeden těsnící břit.Eko účely popisu a bližší objasnění podstaty uspořádání křížového rozvaděče je pripojenevyobrazení, kdena obr. l je řez deskou stříhárenského pokládacího stolu s uchyceným křížovým rozveděčem obr. 2 je pohled zespodu na uspořádání křížového rozvaděčeKäížový rozvaděč na obr. I...

Ovládací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244625

Dátum: 14.10.1987

Autori: Curtil Rémi, Mátyási József, Kaptay György

MPK: G05D 9/02

Značky: zařízení, ovládací

Text:

...je k dvojici ll ovládacích kontaktů 1 | 1, ľ pomocí vodičů 13 pnralelně připojena tak, že první ovládací kontakt l 1 l s prvním ovládaným kontaktem lg a druhý ovládací kontakt I 12 s druhým ovládaním kontaktem 13 g jsou zapojeny v serii. Vodiče jj jsou pak spojeny s vypínacímkonektorem L 1 elektrického zapalování 15 spalovacího motoru čerpacího agreghátu.Při alternativním provedení podle obr. 2 je vnč akčního členu 1 ovládací táhlo j,dvakrát...

Zařízení pro stanovení tuhosti hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244624

Dátum: 14.10.1987

Autori: Kratzer Terry Lee, Brück Heinz

MPK: G01N 3/22

Značky: tuhostí, zařízení, stanovení, hadíc

Text:

...shora prostor horního ložiska J tohoto otočného čepu 3.Tösnění mezi měřícím kotoučam 1 a nábojem A je tvořeno chladící kapalinou, takže jsou odstraněny přídavné pasívní odpory mezi pohyblivými a pevnými částmi. Kapalinový uzáver zemezuja volnému přístupu atmosférickě vlhkosti, tedy nenastává namrzání ložiskového prostoru.Přitom náboj 1, v němž je uložen otočný čep g horním ložiskem 1, dosahuje svou výškou nad úroveň hladiny chladící...

Zapojení měřících obvodů pro kontrolu vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244622

Dátum: 14.10.1987

Autor: Petzoldt Karl

MPK: G01N 27/00

Značky: zapojení, čerpadel, obvodů, kontrolu, měřicích, vstřikovacích

Text:

...kódovým vstupom j jo čítač m zdvihů spojen s výstupom ovládaoího obvodu 13 čítačo. zdvihd. Indtkaco 11 zdvihu je spojene o čítačom lg zdvihu a s třídíoím vstupom g zdvihovohb kpmpsrátoru 14.Svým spouätčcím vstupom Qje zdvihový komporátor A spojen s přodvolbou 11 počtu zdvihd. Vstup zpoždovacího obvodu jj je spojen sołzdvihovým komparátorom 11 a výstup zpoždovaoího obvodu L 2 je spojon se spínacím obvodom 14 konce měření o s...

Zařízení pro zvedání, transport a zpracování skleněných tabuli

Načítavanie...

Číslo patentu: 244621

Dátum: 14.10.1987

Autor: Annen Klaus

MPK: B65G 49/06

Značky: zpracování, tabulí, sklenených, transport, zařízení, zvedání

Text:

...uvést tabuli do vodorovné polohy a v toto polozo ji zpracovat.Během této manípulace je podstatně omezeno riziko úrazu, -nsboĺ při nsjménä bezpečných dkoneeh, kterými je vedení a transport skleněné tabule, je pracovník od této tabule oddělen opěrnou doskou. V porovnání s manuální manipulscí je významne sníženo fyzické zetíłení pracovníka s doohćzí k úspoře pracovních sil. Výhodou zařízení jsou též jeho nízka pot-novací ndklady.łłakloněním...

Tenkovrstvový elektroluminiscenční prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244620

Dátum: 14.10.1987

Autor: Mizuno Yukio

MPK: H05B 33/22

Značky: prvek, tenkovrstvový, elektroluminiscenční

Text:

...napětí nutné k vytvorení elektrického pole ne elektroluminiscenční struktura, jednak propouští světlo,ktere je genorovłno v elektroluminiscenční vrstvš.V odetupu od první elektz-ody 2 je nsnesene vrstva druhé elektrody 6, přikladně z miníku, ktere ul ss úkol vytvořit druhou, protilehlou elektrodu pro elektrolumíniscenční struktura. Jestlile tuto vrstvu neneseme v dostatečně tenké vrstve, může být i tato elektrode transparentní celý prvek může...

Demodulátor fázově modulovaných signálů pro přenos nízkých kmitočtů při velké rychlostl synchronizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 244619

Dátum: 14.10.1987

Autor: Honya Takao

MPK: H03K 5/20

Značky: synchronizace, modulovaných, nízkých, demodulátor, prenos, rychlostl, fázové, kmitočtu, signálu, velké

Text:

...výsnakem vynílesu je, že nosi výstup rdsováho detektoru s vstup tretí dolní propusti je vloien oddllovecí etejnosnlrný sssilovač.Výhody demodulátoru podle vyndlesu spodívejí v tom, le čas potrebný k synchroniseci může být si 5 x krstdí, ned jaký je doseäitelný u systémů s automatickým vyhleddváním a podstetni ln-etsí, napríklad si 25 x, v porovndní s funkcí bůžnóho noveho sovssu.současně ee při pulítí demoduldtoru podle vyndlesu prejaví...

Zařízení na broušení odlehčených ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244618

Dátum: 14.10.1987

Autor: Nakao Masasi

MPK: B24B 7/06

Značky: ploch, odlehčených, zařízení, broušení

Text:

...ou připavndrąy drialq, tvarov kor-espondující e dhlovým vedením epodního auportu, a jaou e oblma plochami tohoto Shloveho vedení ve styku prostřednictvím valivých loiisek, uloiených v drucíoh na excentrických ćepach.Výhody zařízení na broulení odlehčených ploch epočívají v odetranłní nemúhavá ruční prdo ce se vzduchovou bruskou, dole v docílení kvalitní rovinná broulenć plochy a kluzneho pohybu ve vlech smeroch.»wme provedení zařízení...

Zařízení k uzavírání plechovek a kombinovaných krabic nasazovacími víky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244617

Dátum: 14.10.1987

Autori: Lshido Takaakao, Reijonen Veli Elias

MPK: B65B 7/28

Značky: nasazovacími, uzavírání, plechovek, zařízení, kombinovaných, víky, krabíc

Text:

...zásobníku 1, ktorý je pohćnen přes maltézský kŕíł 4, rameno s rclnou j, mm ozubená soukolí í. dvě řemenice 1 a § a variltor 2.la tz-ani výstupu je na konte zařízení upevnän vyhezovač 11 a uzevírecí element u. Uuvíraoí element tvoří vzduchový valec. 11, na jeho pohyblivou část. je upevněna zavírecí hlava jj. Zevírací hlava jj mi ukončení spodní části ve tvaru kulové vrstvy 12. Ve spodní čistí uvítací hlavy jj je uloieno lnrlovocí zařízení...

Signalizační obvod nabíjení akumulátorově baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244616

Dátum: 14.10.1987

Autor: Heymes Alain

MPK: H01M 10/48

Značky: nabíjení, signalizační, baterie, obvod, akumulátorové

Text:

...slolené se dvou Nicd článků.Zepojení ssstdvd z nebíjecího zdroje á o vnitřním odporu 1, k jeho výstupu je současně pŕipojen sigoelisećní prvek 2 s kladný p 61 nebíjene akumulátor-dvě baterie Q. Do serie se signeiisečníu prvku 2 je zepojene alespoň jedne diode 3V sérii s diodou 3 je npojen kolektor spínecího trsnzistoru 1. Blue spíneoího trensistoru j, je pripojene přes ochranný odpor 1 ns výstup snímscího odporu 5 e zároveň k zdpornćmu pőlu...

Nádoba na sběr volného materiálu, zejména ovoce, zeleniny a okopanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244615

Dátum: 14.10.1987

Autori: Chekroun Isaac, Burgbacher Herbert

MPK: B65D 85/30, B65D 81/24

Značky: zejména, nádoba, materiálů, volného, sběr, okopanin, zeleniny, ovoce

Text:

...mi no svém obvod uopořdddny rovnoblšnl a osou nddoby dvd vedení, přičemž ve vedení je suvni uepeŕdddn držák spojený e volný dnem.Dolní význom vyndlesu můłe podívat v tom, ie střed velnóho dne je uepoŕdddn výle ne rovine procházející obvodom volného dne.Nddebo msbłr volneho materiálu podle vyndleeu snižuje podstatu fyzickou ndmehu pri vyproodňevâní obsahu nádoby o tdmlł odstroňuje možnost poškození i onehodnooení plodín.V Príklad provedení...

Hřeben sedlového světlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244614

Dátum: 14.10.1987

Autori: Breisinger Otto, Ferraris Carlo, Pezzoli Nello

MPK: E04D 13/03

Značky: sedlového, světlíků, hřeben

Text:

...jedná svłtlíkovl plocłv je ukonćom před vrcholom hřebene, pričom nepřeeohuje úlolnou rovinu druhá evltlíkovl plochy.Treneporentní výplň druhá evitlíková plocłv pí-eeohujo hrobe ovltlíku tak, le prokrývo částečně první evłtlíkovou plochu. styk obou tranoperontních výplní evltlíkevých plech je bud bez těsnění, nebe pri svýleném požadavku no infiltroci jej lIe utlenit vhodným cłonícím mteriúlen (tmel, tüenící profil opod.).Celé spojení je...

Způsob zpracování odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 244613

Dátum: 14.10.1987

Autori: Corno Maria Luisa, Koch Bernhard Robert, Vogel Bacher Erich

MPK: C02F 3/34

Značky: odpadních, způsob, zpracování

Text:

...rychlost. susponso. u dne nádoby so pohybovolo v rosmosí 0,3 o 0,6 m/s. Vsniklý sirovodík byl s nádoby odvádon pł-oo plynový usćvłr k Islñoní množství k snslytiukámu stonovoní.Po 50 hodinách provozu bylo zařízení odstavono a ve vodě byl nalezen zbytkovy obsah síronů 1,9 dl.Do usovŕondho míohanćho reaktor-u udržovaného při teplotě 32 °C, jeho obsah byl míchén e tokovou intenzitou, aby rychlost kapalirw u dno rosktoru bylo 0,3 m/s bylo...

Kombinované pojistné zařízení zásobníkových ohřívačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244612

Dátum: 14.10.1987

Autori: Canale Dagordo, Tibolla Marcellino

MPK: F24H 9/20

Značky: kombinované, zařízení, pojistné, zásobníkových, ohřivačů

Text:

...vody v ohřívačl a eíla od tlaku vod v rosvodnem vodovodníu systemu, Ľdeäto na nenbrínu pojietněho vontilu působí zdola pouze tla od tlaku v ohŕívačl.Vzhledem k prídavný eíle od tlaku ve vodovodním systému půoobící na nenbrinu pŕepouštětho ventílu otevře ee tento přepoulticí ventil při niiií hodnotě tlaku než je hodnote jletícího tlaku pojístneho ventílu. Z toho vyplýva, ie spolahlive funkce aařísení je zejíitlna jak s hledioka ochrany před...

Zařízení pro diagnostiku a terapii v skupunktuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 244611

Dátum: 14.10.1987

Autori: Romeo Ciriaco, Sberze Piero

MPK: A61H 39/00

Značky: terapii, zařízení, diagnostiku, skupunktuře

Text:

...na velikosti prochdzejícího proudu.Zařízení má možnost klíěovdní, možnost externích vstupů, měření prooházejícího impulzního proudu ěpičkovým detektorem, včetně možnosti měření prahu citlivosti a prohové hodnoty bolestivosti s v diagnostické čdsti moznost indikace aktivního bodu měřením impedance ze zdroje konstentního napětí otřídavého průběhu o frekvoncí I kHz a měření sktivních bodů kůže jednak měřením napěĺových potenciálů, jednak měřením...

Stimulátory růstu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244610

Dátum: 14.10.1987

Autori: Dabrowski Jerzy, Machowicz Zaszko, Doria Gianfederico

MPK: C07C 57/42, A23K 1/16

Značky: stimulátory, růstu, zvířat, hospodářských

Text:

...přírúetkú průmłrně o 15 S, přičemž ee mlepäuje využití krmiva průměru o 10 S.Proti derivatům i-nitroftąrenm a chinoxalin-hhdiexidu mají tu výhodu, že nejsou mutagenní. V testoch podle Ameee nevykaaovalj ani při metabolické aktivaci mutagenní aktivitu. Zatím co chinexa 11 n-1 ,Q-diexid vyvolavi 3 tovaru/mmol 14 m a J-(Z-chinoxalynylaothylexnmethylkarbazat-RJI-diexid 90 reverai/nmel, bylo u kyaeliny diacetylkavové a jejího methyl-v,ethyl- e...

Způsob vytváření otěruvzdorných vrstev na keramických břitových destičkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 244609

Dátum: 14.10.1987

Autori: Debudaj Jan, Rymarski Zbigniew, Debiec Jan

MPK: C23C 16/00

Značky: vrstev, způsob, oteruvzdorných, břitových, destičkách, vytváření, keramických

Text:

...chlorovodíku, uhlovodíku. duoíku o vodíku,přidoml eloudenino oboohující chlor s uhlík je chlorid uhličitý.Výhodou postupu dle vynéloeu je, že při působení por sloučenin obnhujících chlor s uhlík so přítomnost. plynného dusíka o vodíku, nebo pdsobením emłei plynného chlerovodíku,uhlevodíku, dusíka o vodíku, na. při reduktivní chlorsci, dojde k Jennénu nolepténí keromicñch břitových doetidok do hloubky nepřeeełmaící 1 pm a k vytvoření...

Žáruvzdorná izolace hořáku rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 244607

Dátum: 14.10.1987

Autor: Slusarchyk William Allen

MPK: F27B 7/34

Značky: žáruvzdorná, rotační, hořáku, izolace

Text:

...o různd dolce, napr. pdsoviny, nebo so mori pletiven e na takto pripravený hořdk se nenese moeenico ee Idruvzdornćho metoridlu. Po vyeuloní je hořák připraven k nomontovdní do rotační poco.Nevýhody doposud provddloých izolací hořdků spodívzjí v ton, Io po ponlrnl krdtkd debl provozu dochdzí k poškození keremické nebo jind Idruvzdornó vrstvy a v důsledku toho i k propdloní ochranná trubky nebo jindhe krytu.vznikejí tím, za značné ztráty...