Zverejnene patenty 17.09.1987

Rozebíratelné spojení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252700

Dátum: 17.09.1987

Autor: Hána Josef

MPK: F16B 7/00, F16B 3/06

Značky: součástí, rozebíratelné, spojení

Text:

...čep jsou vzájemně souosá. Váloový čep je opatřen závitem rovněž jako díra.spojením součástí, kde jedna obemyká druhou spojených pomocí komolého kuželového čepu, kuželovou částí uloženého v klínovitém vybrání obemknuté součástí a protínající obě součástí dosáhne velmi pevného a tuhého spojení obou součástí. Spojení je zajištěno proti samovolnému uvolnění při provozu, je snadno a rychle rozpojovatelné a naprosto spolehlivá.Na připojených...

Staniční zabezpečovací zařízení s funkčními bloky propojenými systémovou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252699

Dátum: 17.09.1987

Autori: Volf Josef, Šereda Ivan

MPK: G08G 1/09

Značky: bloky, staniční, propojenými, systémovou, funkčními, zařízení, sběrnicí, zabezpečovací

Text:

...skupiny funkčních bloků lg do první skupiny funkčních bloků lä.Funkční bloky první skupiny lg, funkční blok centrální ovládání a indikace g, funkční blok nouzové ovládání a indikace l a funkční blok diagnostické zařízení á jsou propojeny s funkčním blokem ovládání systémové sběrnice 3, přičemž toto propojení zabezpečuje přenos povelů funkčnímu bloku ovládání systémové sběrnice 3. Logické vazby mezi funkčními bloky první skupiny lâ...

Výložník pro kabelové mosty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252698

Dátum: 17.09.1987

Autori: Veselý Vladimír, Hájek František, Vykypěl Jan

MPK: H02G 1/02

Značky: výložník, kabelové, mosty

Text:

...pro kabelovéý mosty je vhodný zejména pro venkovní provedení, nebot umožňuje provádění údržby a snadnou antikorózní ochranu jak nátěry, tak i zinkováním. Výložník pro kabelové mosty je vhodný i pro kabelové trasy na potrubních mostech. 1Příklady provedení výložníka pro kabelové mosty podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněna část příčného řezu kabelovým mostem, znázorñující návaznosti kabelového roštu...

Vícevodičová průchodka pro vysoké tlaky a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252697

Dátum: 17.09.1987

Autori: Labík Vladimír, Elger Rudolf

MPK: H01B 17/26

Značky: teploty, vícevodičová, průchodka, vysoké, tlaky

Text:

...jedním konoem trubičky tak, že do každé této trubičky je umístěn vodič, který je na druhém konci trubičky zataven do skelného izolantu.Předností této konstrukce je to, že pro průchodku s libovolným počtem vodičů se používá jednotný základní element, tj. trubička se zataveným vodičem. Pro výrobu libovolné průchodky postačuje jediná spuprava přídavků a zařízení k provedení skleněného zátavu. Tím se sníží výrobní náklady a dosáhne se větší...

Pletotkanina

Načítavanie...

Číslo patentu: 252696

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mohelnický Josef, Jíša Jan

MPK: D04B 39/06

Značky: pletotkanina

Text:

...kompenzátory napětí nití.Přikladná provedení pletotkanin podle vynálezu jsou schematicky znázorněna na obr. 1 a 2.Pletaŕská osnovní vazba l ze soustavy nití 3, je charakterizována sloupky 3 a 3,tvořících řádky §. Sloupky 3 jsou spojeny spojovacĺmi kličkami gg, gg, vycházejícími ze společného očka 5. Střídu § vazby tvoří podle obr. 1 čtyři sloupky 55 až gg a osm řádků äg až gg. Sloupky jsou uspořádány do dvojic gg, gg až gg. Sloupky Q...

Pneumatické ruční nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252695

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zinecker Josef

MPK: B25B 21/00

Značky: ruční, nářadí, pneumatické

Text:

...obrázku procházející osou nášadí.V tělese ł je umístěna hnací jednotky g sestávající ze statoru 3 a rotoru 33 a laaelaní ggł. V ose hnaçí jednotky g prochází epouštěoí kolík 3. součástí hnací jednotky 3 je dále pŕíložka 5 se vstupním otvorom Al a výstupním otvorem 13. V příložce 1 je umíatěno loiisko 3 rotoru 33 hnací jednotky 3. za płíložkou A je rozvaděč § se vstupním kanálem gg, první tlunicí komorou âg, vedením výfuku 55, druhou...

Závěs gondol mechanizovaného regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252694

Dátum: 17.09.1987

Autor: Krüger Vílem

MPK: B65G 1/04

Značky: regálu, závěs, gondol, mechanizovaného

Text:

...gondol mechanizovaného regálu podle vynálezu je znázorněn ve schematických průřezech na obr. 1, 2 a 3.Na obr. 1 je zobrazen svislý prüřez horní části mechanizovaného regálu rovinou A-A z obr. 2, na obr. 2 je zobrazen svislý prüřez horní části mechanizovaného regálu rovinou B~B obr. 1 a na obr. 3 je zobrazen vodorovný prúřez mechanizovanéhc regálu rovinou C-C 2 obr. 2.Na nosné konstrukcí Ä mechanizovaného regálu jsou v horní části na...

Vyhazovač textilních provazců

Načítavanie...

Číslo patentu: 252693

Dátum: 17.09.1987

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06B 3/24

Značky: provazců, vyhazovač, textilních

Text:

...přívod elektricke energie k elektromotoru.Tyto nevýhody odetreñuje vyhezoveč textilních provaeců podle vynáleeu, jeho podstatou je, že na hřídeli telneho válce je pevnä ulołeno hnaná kolo, spojené převodem e hnecím kolem pevně uloženým na hnená hřídeli, která je ojnicí spojene s vozíkam neaoucím tałný válec.Příklad provedení vyhezovače textilních provaeců je uveden na výkrese, kde je nakreslen echematicky princip zařízení.letný válec l je...

Zapojení unifikované mikropočítačové řídící jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252692

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mičulka Jiří, Nezdara Zdeněk, Palát Antonín, Havrlant Miloš, Sláma Jaroslav

MPK: G06F 9/22

Značky: unifikované, jednotky, řídící, zapojení, mikropočítačové

Text:

...jedné zásuvné jednotce až 64 kB po krocích 16 kB. Dále operační paměť 5 obsahuje obnovovací obvody pro zajištění všech potrebných siqnálů k činnosti dynamické paměti a paměť EPROM 4 kB v adresovacím prostoru od adresy OOH do adresy OFFFH. Dále operační paměť É obsahuje programovatelný stykový obvod, který je zapojen jako ochrana proti nedovolenému zápisu do místa paměti, které je možno využít jako paměť programů a ještě slouží pro zapínánía...

Způsob výroby folie ze slitiny hlinito-křemíkaté

Načítavanie...

Číslo patentu: 252691

Dátum: 17.09.1987

Autori: Romaniak Petr, Koritta Josef

MPK: B22D 21/04, B02D 15/00

Značky: způsob, slitiny, výroby, hlinito-křemíkaté, fólie

Text:

...teleso, nič, bořčík, stronciun, zineknebo nengen, zbytek Je hliník.Podstatou vyndlezu Jo způsob výroby folia o tlouitce 0,02 sl 0,12 nn s polotovnru,ktorý spoćívn ve steoionlrnín odleviní desky do nłdłne kokily o tloultce 5 o 15 In. Při odldvlní tak tenke desky je odvod tepla notolik velky, e noteridl krystalizuje dostatečnł rychle k tonu, aby bylo nobrúnlno vzniku neildoucích hrubých krystnld prinúrního křeníku. Vznikli polotover Je poton...

Výplň pro aparáty kolonového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252690

Dátum: 17.09.1987

Autori: Němeček Milan, Brož Zdeněk, Zajíček Jiří, Červenka Jan

MPK: B01D 3/00

Značky: aparáty, kolonového, výplň

Text:

...nižší nároky na konstrukcí rozdělovače kapalné fáze vlivem opakovaného tozdělováhí Ěapalně fáze uvnitř výplně. V neposledni řadě to je i jednoduchá výroba nenáročná na prostředky a snadná montáž i demontáž aparátu.Na obrázku č. 1 jsou znázorněny segmenty výplně. na obrázku č. 2 jsou desky z kovové sičoviny na okraji zahnuté, obrázek č. 3 znázorňuje pohled shora na uspořádání desek v segmentu, na obrázku č. 4 jsou distanční elementy s různými...

Středicí ústrojí řadicího hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 252689

Dátum: 17.09.1987

Autor: Wangler Jan

MPK: B60K 20/02

Značky: řadicího, ústrojí, středicí, hřídele

Text:

...je na posuvném pouzdře 33 pevně nasazena levá miska 33, takžes ním tvoří jeden celek.Při uspořádání podle obr. 2 je na posuvném pouzdře 33 levá miska 33 nasazena posuvně,její možný posuv g, je omezený levou opěrou 33 a osazením posuvného pouzdra 3 g.Na pevněm pouzdřa 33 je posuvné nasazena pravá miska 33. Její posuv, g je omezený osazením pevného pouzdra 33 a pravou opěrkou 33. Levá miska 33 a pravá miska 33 jsou navzájem roztlačovány vnější...

Bezolovnatý vysokooktanový autobenzin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252688

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kratochvíl Václav, Pražák Václav, Švajgl Oldřich, Staněk Vladimír

MPK: C10L 1/04

Značky: bezolovnatý, autobenzín, vysokooktanový

Text:

...2 až 10 MPa a s objemovou rychlostí 1 až 5 h 1, může výhodně obsahovat 70 už 95 Š hm. pentanů nebo má destilační rozmezí 45 až 75 °C a obsahuje 50 až 95 hmot. hexanů zvl. metylpentanů. Frakce C se reformuje při 480 až 525 °C s objemovou rychlostí 1,5 až 2,5 MPa při tlaku 1,5 až 3,5 MPa.Frakce D, E a F mohou být doplňujícími frakcemi do 15 S obj. hotového autohenzinu. Deatilační charakteristika těchto frakcí je tatofrnkce D do 65 až 95...

Žlab hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252687

Dátum: 17.09.1987

Autor: Švarc Ladislav

MPK: B65G 19/30

Značky: hřeblového, dopravníku, žľab

Text:

...čímž Je umoindno sníiit hmotnost celého ilabu.Plošné vyloäení žlnbů hřeblověho doprevníku může být shotoveno z nedkvalitnäjäího entiebrazivního ocelověho plechu, protože hmotnost vyldiení je v porovnání s hmotností cele konstrukce žlebu velmi nízká. Slabý, vysoce antiebresivní ocelový plech je možno biłnä technologicky zprecovávet, například chybat, stříhet e i sveřet, uebot není nebezpečí trhlin po sváření. Pracovní plochy lebu neáí vyšší...

Přípravek k odstraňování námrazy ledu a sněhu s dlouhodobým odmrazovacím a inhibičním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252686

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hezina Jiří, Zika Zdeněk, Leeb Jiří

MPK: C09K 5/00

Značky: přípravek, odmrazovacím, účinkem, námrazy, sněhu, odstraňování, inhibičním, dlouhodobým

Text:

...zinku a kadmia, nttěrové hmoty různých druhů, syntetické hmoty a těsnící materiály, je výběr inhibičních příaad, jež by spolehlivě chránily tak široký sortiment materiálů aniž by u některćho druhu korozi stimulovaly, znacne náročný. Obvykle se k tomu účelu navrhuje sme několika typů inhibitorů, jejichž výběr musí být v zájmu bezpečnosti provozu ošetřované techniky výsledkom rozaúhlých doluhodobých experimentu, a to nejen v přípravku...

Zapojení technologického prvku fotonásobiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252685

Dátum: 17.09.1987

Autor: Rauš Jan

MPK: H01J 43/16, H01J 43/30, H01J 43/18...

Značky: zapojení, technologického, prvků, fotonásobiče

Text:

...patky, tj. k fokusační elektrodě, druhý přívod vypařovače antimonu je připojen na volný kolik na šesté pozici patky a první přívod vypařovače alkalického kovu je připojen na zkracovaný volný kolik na čtrnácté pozici patky.Nevýhodou uvedeného zapojení a všech zapojení obdobných je, že na sousedních kolícíchna první a třinácté pozici patky vůči zkracovanému volnému kolíku na čtrnácté pozicia na jejich přívodech uvnitř bañky je za provozu...

Bezkontaktní elekromagnetický rotační tachogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252684

Dátum: 17.09.1987

Autori: Krumpolc Eduard, Stolařík Milan

MPK: H02K 1/16

Značky: rotační, bezkontaktní, elekromagnetický, tachogenerátor

Text:

...časové průběhy indukovaných napětí lg obou fází dvoufázového tachogenerátoru a časové průběhy k ním příslušných invertorových napětí gg. Na úsecích ll stálého napětí téže polarity značí body lg okamžiky přepnutí indukovaných a invertovaných napětí (lg a lg) jednotlivých fází tachogenerátoru na výstup elektrického komutatoru.Navíjení cívek 1 kolem prstencového statorového svazku l tachogenerátoru je obtížné a vyžaduje nákladné speciální...

Obvod náhradního sinusového signálu zejména pro frekvenční měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252683

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šperka Pavol, Vonkomer Ivan

MPK: H02P 7/42

Značky: náhradního, signálu, frekvenční, sínusového, obvod, zejména, měniče

Text:

...obvodu pro vytvoření náhradního sinusového signálu z kladných půlvln, který je snáze využitelný pro buzení silových prvků ve dvojčinných spínacích stupních frekvenčních měničů.Príklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn v blokovém zapojení na připojeném výkresu.Obvod náhradního sinusového signálu sestává z generátoru ł zadávacích impulsů, generátoru 3 kladných půlvln sinusového signálu, děliče g, prvního obvodu 3 výběru, prvního...

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252682

Dátum: 17.09.1987

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04D 15/58

Značky: ovládání, zařízení, nití, vodičů

Text:

...spojen s pákou lg výkyvně uloženou na čepu lg přičemž její druhý konec je opatřen rolnoulg dosedající na vačku li pevně spojenou s jehnlním válcem g. Rolna lg je přitlačovánana vačku lg tažnou pružinou lg, jejíž jeden konec je uchycen k páce lg a druhý na neznázorněnou přírubu stroje.Funkce výše pnpsaného zařízení je následující. Při běžném pletení je činnost vodiče 1 řízena vysazením kolíků 1 na talířku 3, který se otačí podle povelů...

Pryžový těsnicí kroužek válečků pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252681

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rosenberg Alfons, Dubský František, Dubská Eva

MPK: B65G 39/06

Značky: dopravníku, válečků, těsnicí, pásových, pryžový, kroužek

Text:

...pryžového těsnícího kroužku je, že v uspořádání ve válečku pásových dopravníků podle PV B 089-B 4 dojde k trvalému těsnicímu účinku, ochrany ložisek vále ku a tím prodloužení jejich životnosti. Podstatnou výhodou je, že tímto têsnícím kroužkem se abrání zadŕení ložiska a odstraní se možnost vzniku požáru pásu v hlubinných dolech a na povrchových pásových dopravnících se podstatné prodlouží životnost válečků atím se podstatne sníží...

Hygienicky nezávadné fenolformaldehydovou pryskyřicí pojené experlitové izolační desky a tvarovky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252680

Dátum: 17.09.1987

Autori: Indra Zdeněk, Pánek Jiří

MPK: B32B 27/42, B32B 5/28, C04B 38/00...

Značky: pojené, izolační, nezávadné, fenolformaldehydovou, experlitové, pryskyřicí, způsob, jejich, hygienický, tvarovky, desky, výroby

Text:

...10 až 200 °C, jsou stabilní a na rozdíl od labilních chemickýchvazeb ve vytvrzené močovinoformaldehydové pryskyříci nedochází během používání experlitových desek k dodatečnému odštěpování fcrmaldehydu.Způsob výroby uvedených desek a tvarovek spočíva v tom. že na expandovaný perlit seplynule nanáší katalyzovaný vodný roztok fenolformaldehydové pryskyřice, případně ve směsis uvedenými přídavnými látkami. Hydrofobizační prostředek a aditíva...

Postrkové zařízení pomocného rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252679

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dvořák Miloš, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/74

Značky: zařízení, bubnu, rozkazovacího, pomocného, postrkové

Text:

...postrkově zařízení pomocnáho rozkązovacího bubnu Q, které nestává z níže popsanýoh dílcú.Na hřídeli 2 je otočně uspořádáno pouzdro § jedním svým koncem, přičemž druhý konec je uložen v ložisku 1, jehož vnitřní kroužek je zalisován na vnitřní náboj hlavního rozkazcvacího bubnu l. K čelu pomocného rozkazovacího bubnu § je šrouby připevněn prstenec äł,na jehož čele je obloukové vybrání §g, do kterého zapadá ozub łgg vytvořený na čele hlavního...

Způsob snížení obsahu alkaloidu galeninu v jestřabině lékařské

Načítavanie...

Číslo patentu: 252678

Dátum: 17.09.1987

Autori: Děd Josef, Vacek Lubomír, Harásek Eduard, Děd Milan

MPK: A23K 1/00

Značky: jestřabině, obsahu, galeninu, způsob, snížení, alkaloidů, lékařské

Text:

...zjištění je V obsahu lyzinu jako nejdůležitější aminokyseliny, kde u jestřabiny se pohybuje obsah v rozmezí 1,6 až 2,6 8 hmotnostních oproti vojtěšce, ve které je obsaženo 0,79 až 1,1 8 hmotnostních v sušině. U ostatních aminokyselín vykazuje vojtěška, hrách nižší procento než jestřabina lékařská. Z hlediska zisku bílkovin z jednoho hektaru je výnos u jestřabiny lékařské vyšší než u srovnatelných pícnin. Jestřabinu lékařskou lze s úspěchem...

Zařízení ligyfonního účastnického ovládacího panelu k ovládání releové lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252677

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mlýnek Ladislav, Sztefek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: účastnického, releové, ovládacího, ovládání, panelu, zařízení, ligyfonního, lišty

Text:

...v tom, že spínací tlačítko z vodivé gumy je zapojeno na spínací obvod, který je připojen na releovou lištu, jejíž výstup je připojen na svítící diodu a telefonní ústřednu.Výhodou zařízení ligyfonního účastnického ovládacího panelu k ovládání releové lišty podle vynálezu je snížení poruchovosti v důsledku odstranění mechanických kontaktů, ovládací panel je menších rozměrů, čímž je odstraněno obtížné ovládání panelu dispečerem důsledkem...

Zařízení k automatickému řízení síly signálu při hlášení dispečera

Načítavanie...

Číslo patentu: 252676

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sztefek Karel, Slíva Zdeněk

MPK: G08C 19/02

Značky: hlášení, automatickému, dispečera, síly, signálu, zařízení, řízení

Text:

...spočíva v tom, že výstup signálu ze seriové kombinace snímače výkonu, zesilovače a spínače výkonu je připojen na vstup výkonového zesilovače současně se vstupem modulace a jeho výstup je připojen na redukční transformátor, jehož výstup je připojen na účastnícke linky, přičemž na vstup snímače výkonu je připojen redukční transformátor.Düsledkem zařízení podle vynálezu je, že nedochází k přebuzení linky, a tím je umožněno dodržaní bezpečného...

Hydraulický zakladač, zejména pro zakládání hrubého skleněného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252675

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jančík Vladimír, Letocha Zdeněk

MPK: C03B 3/00

Značky: skleněného, hydraulický, odpadů, zakládání, hrubého, zejména, zakladač

Text:

...jeho výhodou jsou nízké pořizovací náklady, jednoduchost konstrukce a snadné obsluha.Vynález je dále blíže popsán na příkladu jeho provedení pomocí výkresu, kde obr. 1 znázorňuje podélný řez zakladačem, obr. 2 příčný řez zakladačem a obr. 3 čelní pohled na zakladač.zakladač podle příkladného provedení sestává z komory 3 zakladače. Ta o komora Q je vytvořena jako svařenec. Její nosnou část vytváří I profil, po jehož přírubě se pohybuje tlačný...

Thoroidní kuličkový převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 252674

Dátum: 17.09.1987

Autor: Strejc Bohuslav

MPK: F16H 25/22

Značky: kuličkový, převod, thoroidní

Text:

...vynálezu jsou přechod na valivé tření se zvýšením účinnosti a současně s možností trvalého seřizování soukoli na požadovanou hodnotu vůlí v chodu soukolí.Na výkresu je na obr. 1 naznačen příklad provedení thoroidního kuličkového převodu podle tohoto vynálezu v částečném řezu a na obr. 2 je vyobrazen způsob seřizování radiálni vůle valivých elementů v příčném řezu.Thoroidní kuličkový šnek l o osové vzdálenosti 5 uložený ve valivých ložiskach...

Optoelektrický přenosový systém v jiskrově bezpečném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252673

Dátum: 17.09.1987

Autori: Slíva Ladislav, Klíma Přemysl, Kuchta Zdeněk

MPK: G08C 19/36

Značky: optoelektrický, provedení, systém, přenosový, bezpečném, jiskrově

Text:

...zařízení jako čídla nebo převodníky. Účastnická stanice g obsahuje automomní napájecí zdroj Q, vstupom připojený k napájecímu vedení Q a výstupem k autonomní řídící jednotce 3, Vstup výstupním obvodům łg, přijímači dat ll, vysílačí dat lg a dalšími vstupy k řídicím výstupům příjímače, vysílače ŕídicích signálu 1 a autonomní řídící jednotky g. Napájecí obvody příjímače vysílače řídicích sígnálů 1 jsou přípojeny k napájecímu vedení §....

Kabelová spojka silových kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252672

Dátum: 17.09.1987

Autori: Novák Stanislav, Škubník Antonín

MPK: H02G 15/04, H01R 13/405

Značky: silových, spojka, kabelová, kabelů

Text:

...vyžaduje,aby těsnicí souprava jedné spojky byla vybavena větším počtom těsnění nebo vyrábět širší sortiment spojek. U jiných typů spojek je zase nevýhodou velká materiálová náročnost, zejména kovových matesiálů.Uváděné nedostatky odstraňuje kabelové spojka silových kabelů podle vynálezu, jehož podstatou je, že spojka je sestavena z plastické.trubky, u které jsou konce utěsněny ve vybrání pryžového tvarovaného těsnění, jehož světlcst se směrem...

Způsob likvidace metanových vrstev v prostoru před plavenou uzavírací hrází

Načítavanie...

Číslo patentu: 252671

Dátum: 17.09.1987

Autori: Schmidt Kurt, Medák Jiří, Krupník Oldřich

MPK: E21F 5/00

Značky: před, plavenou, vrstev, likvidace, hrází, metanových, způsob, prostoru, uzavírací

Text:

...od ostatních používaných a větrných částí dolu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se do místa styku plaveného hrázového tělesa se stropními horninami vhání vzduch, jehož tlak je vyšší nežli tlak stařinné atmosféry.Výhody způscbu likvidace metanových vrstev před plavenou uzavírací hrází oddělující plynodajné staříny od ostatních používaných a větraných částí dolu podle vynálezu spočívají ve vyšší účinnosti, vyšší bezpečnosti...

Zařízení pro předehřev práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252670

Dátum: 17.09.1987

Autori: Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Krejčí Petr, Šafář Jiří, Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřev, práškových, materiálů, zařízení

Text:

...protiproudá šachta Ž je ve své spodní části propojena spojovacím potrubím Q plynů s předřazeným cyklonovým stupněm 1 vybaveným přívodním potrubím g plynů. Ve své horní části je protiproudá šachta § propojena svým výstupním potrubím 1 plynu se spodním cyklonovým stupněm g a dále prostřednictvím potrubí 3 plynů s horním cyklonovým stupněm 5, který je opatřenvvýstupními hrdly gg plynu.Ve spodní části potrubí 3 plynů jsou umístěny přívody 2...

Manipulátor s teleskopickou plošinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252669

Dátum: 17.09.1987

Autor: Vaněk František

MPK: B23Q 7/04

Značky: plošinou, teleskopickou, manipulátor

Text:

...dalšími konstrukčními prvky by znemoiňovalo přístup chapadel k manipulovanému předmětu. Obdobně i pevné spojení vnitřního dílu teleskopické plošiny s rámem a vodícími sloupy. uloženými ve Vedení, které je pevně spojeno se základovou deskou, vytváří manipulátors minimálními nároky na zastavěný prostor. ŠNa připojených výkresech je znázorněn příklad manipulátoru podle vynáležu, kde na obr. l je nárys manipulátoru s teleskopickou plošinou v...

Protihluková skříň soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252668

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kotas Jiří, Němec Mojmír

MPK: F02B 77/13

Značky: soustrojí, skříň, protihluková

Text:

...l protihlukové skříně, na obr. 1. je vytvořen samonosnou vanou, obdélnąkového půdorysu, s funkcí rámu pro uložení agreqátů soustrojí. K zadní straně spodku ł skin ě je pomocí závěsů g, obr. 2 připevněn svršek 3 na obr. 1 skříně ve tvaru odklápěcího víka. Spodek l skříně je rozdělen svislou levou dolní příčkou A a svislou pravou dolní příčkou 5 na levý prostor Q pro hnanou jednotku, tj. elektrický generátor nebo čerpadlo nebo kompresor,...

Oxidační biokatalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252667

Dátum: 17.09.1987

Autori: Beneš Milan, Kühn Manfred

MPK: B01J 31/12

Značky: biokatalyzátor, oxidační

Text:

...substrátů nerozpustných ve vodě se může použít také směs rozpouštědel tvořená vodným roztokom a organickým rozpouštědlem, přičemž druh a množství orqanického rozpouštědla se řídí vlivem na aktivitu dehydrogenáz. Pracovní teploty leží mezi 0 až 50 OC,přednostně mezi 15 až 30 OC, tedy při teplotě okolí, protože při nižších teplotách jsou reakční rychlosti příliš nízká a při vyšších teplotách nastupuje rychlejší inaktivace enzymové...

Způsob sériové nedestruktivní kontroly přesných odlitků a zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252666

Dátum: 17.09.1987

Autori: Duben Lubomír, Bízek Václav

MPK: B22D 2/00, G01N 23/02, B22D 46/00...

Značky: zařízení, kontroly, přesných, sériové, nedestruktivní, způsob, odlitků

Text:

...způsobu podle vynálezu sestává ze základní desky, na níž je umístěna kazeta s filmem a prczařovanými odlitky, a nad ní je uložena nejméně jedna nepropustná clona a zdroj záření. řodstata vynálezu spočívá v tom,že základní deska je opatřena vodicími kolejnicemi a vymezovaoími dorazy, mezi nimi je uložena kazeta s filmem. Prozařované odlitky jsou umístěny ve dvou řadách ve dvou paletizačních rámečcich umístěných nad kazetou s filmem. Mezi...

Listová magnetická paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 252665

Dátum: 17.09.1987

Autor: Langer Vilém

MPK: G11B 9/00

Značky: paměť, listová, magnetická

Text:

...povelů elektromachanickému ústrojí Q, které pohyby magnetické hlavy 5 provádí pomocí napr. posuvné a otočné hřídele 1 a rámu §, jehož pružný nosič 3 nese magnetickou hlavu Q. Postupný posuv hřídele 1, tj. posuv magnetické hlavy § k určené magnetické stopě 5 na jednu nebo na druhou stranu, odpovídá počtu kladných nebo záporných impulsů, zavedených z externího řídicího zařízení do krokového motoru lg, který je přes převod vázán s ozubením...

Směs pro výrobu keramických a žáruvzdorných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252664

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kiefman Josef, Zajíčková Irena, Srbek František, Vodička Luděk, Crha Rudolf, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C04B 24/38, C04B 26/24, C04B 16/02...

Značky: výrobu, výrobků, žáruvzdorných, keramických, směs

Text:

...anorganických podílů se spalinami.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu směs pro výrobu keramických a žárovzdornýoh výrobků, zejména brusných nástrojů, sestávajících z plniva, pojiva a dočasné zpěvňujícího prostředku, tvořeného sulfítovými výluhy. Jeho podstata spočívá v tom, že se použije sulfitového výluhu, zahuštěného na S 0 až 60 S hmot. sušiny v množství od 2 do 6 S hmot.Výhodou směsí podle vynálezu je především to, že se...

Zařízení na střihání otevřených profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252663

Dátum: 17.09.1987

Autori: Čížek Jaromír, Ulč Václav, Gattringer Richard, Kaiser Václav, Hovorka Jaromír

MPK: B23D 23/00

Značky: zařízení, otevřených, stříhání, profilů

Text:

...nůž a provede další část střihu, Takto se postupným střiháním provede střih celého profilu.Na obr. 1 jsou znázorněny střihací nože s přidržovači a vnitřní nůž se střihaným profilem. Na obr. 2 je znázorněno kompletní střihací zařízení s vlastní střihací jednotkou,přidržovačem a stojanem.Zařízení na střihání otevřených profilů tyčového materiálu dělí profil prvním tvarovým nožem l a druhým tvarovým nožem 3. Dále je součástí zařízení první...

Sklopná vzpěra přívěsu za motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252662

Dátum: 17.09.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: B62D 63/08

Značky: vozidlo, sklopná, motorové, přívěsů, vzpěra

Text:

...vzpěra v pohledu V náryse, obr. 2 je její řez v náryse, obr. 3 je částečný řez v hokoryse v místě spojení vzpěry a posuvné očnice a obr. 4 je poloviční řez v bokoryse v místě lomených odnímatelných ok.Sklopné vzpěra l sestává z pevné očnioe g konzoly l s ložisky 1. á, vedení posuvového šroubu É, upevněných šrouby 1, 5 přímo nebo přes mezidesku g k dolní ploše pásnice ll, nosníku podvozku ll. Vzpěra ll je zavěšena na čepech ll pevné...

Způsob zpracování ropy s obsahem sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252661

Dátum: 17.09.1987

Autori: Koudelka Jan, Kvapil Zdeněk, Vetýška Josef, Vitvar Milan, Škácha Vladimír

MPK: C10G 45/00

Značky: sloučenin, zpracování, obsahem, způsob, sirných

Text:

...Q, nebo v krajním případě redestilací hydrogenátu.Na části II obr. 1 je při uzavření protrubí lg a ll znázorněno stávající technologické schéma zpracování atmosféríckého zbytku vakuovou destilací na produkty vakuový olej ll,lehkou lg, střední, těžkou ll olejovou frakci a vakuový zbytek lg.Jednou z hlavních surovin pro výrobu mazacích olejů jsou olejové hydrogenáty, získávané při mírně hydrokrakovacích podmínkách úpravou středních...