Zverejnene patenty 15.09.1987

Samohybné zariadenie na frézovanie asfaltových krytov vozoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243453

Dátum: 15.09.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: E01C 23/06

Značky: vozoviek, samohybné, frézovanie, krytov, zariadenie, asfaltových

Text:

...tom že se tyto rozdělí do různých částí hmoty používané pro povlékání a tyto so v optimálním pořadí postupně nanášejí a získá sa vícevrstvý systém.Pokud je to nutné, mohou sa přidávat různú zahuěíovadla, emulgátory, disperzní činidla,pigmenty, jako je například kyslíčník titanićitý, zmäkčovadla, smáčedla a pod.Disperzní čínidla, emulgátory a zahuäĺovadla slouží k přípravě a stabilizaci disperzí. P 1 gmentyjako je například kysličník...

Způsob oxidace ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243399

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kloubek Jioí, Grunt Miloslav

MPK: C01G 57/00

Značky: způsob, oxidace

Text:

...výpočtové uvahy Ze stnndnrdních oxidečntnch potenciálu 2 ° I 1.61 V pro proces ce e I Goa e 2 ° I 1,23 V pro proces 02 4- 48 40 I 2 E 30se vypoćítá pro dav systém rovnováha konstente K s 2,05 . 10 °, čin so zdá, že oxideoe cen vzduäným lqslikem v roztoku je nemohli. To väek pleti jen v oblasti pH 1, kde se lonty c. ještä nuz-ss.PM. płll se hydroxid ceričítý, ktorý má součin rospustnosti cca V 503, tm. log/Gehl 5,6 - 4 pH, začíná srážet....

Vratná stanice pásového transportéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243398

Dátum: 15.09.1987

Autori: Drlík Vladimír, Mikula Jaroslav, Muselík Mlloslav, Petoík Stanislav

MPK: B65G 15/22

Značky: transportérů, vratná, stanice, pásového

Text:

...je otočná uložsn třetí kamen 13. ktorý je klusně uložen v třetím vedení 12 vytvořenem na předním dílu 1 horní stavby g, a to u místa napojaní vretne stanice na střední díl aj, pásového transporteru.K prvnímu kamenu m je připojeno první lano L 1, které je zaústěno do kladkostroja 19 pričom kladkostroj 32 je opatřen klsdkou a, přes níž je vedeno druhé lano Zz, zaúetěnd do neeamosvorného vrdtku m.Nesamosvorný vrdtek Li je opatřen brsdou m. Pro...

Zařízení pro překlápění rozměrných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243397

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kraus Eduard, Mann Jaroslav, Varhaník Jioí, Kahánek Václav

MPK: B66F 11/02

Značky: překlápění, zařízení, předmětů, rozměrných

Text:

...výłuesech, lode obr. l zobrazuje zařízení podle vynálezu v celková pohledu, obr. 2 v pddorysu a obr. 3 při překlápění rozměr náno předmětu kruhovaho tvaru.Základní ram sastávající o páru rovnobezných liät LL vzájomne Ipojeoými rozpěrnými rameny ,Lg je opetřen podstavci 2 a závdsným prvkom 3. Protilehlý konec základního rdmu j,má v podélnąłch liätach u, v oee kolmá k jejich oee vytvořena pouzdra n, ve kterých. je pomocí čepů 3 otočné...

Způsob tepelného zpracování součástí vystavených účinkům abrazivního opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243396

Dátum: 15.09.1987

Autori: Miller Vladimír, Kadlueková Anna, Nováková Zdeoka, Pooický Ivan

MPK: C21D 9/22, C21D 9/00, C21D 1/18...

Značky: součástí, způsob, opotřebení, abrazivního, účinkům, tepelného, zpracování, vystavených

Text:

...MPa.Při provozování součástí v podmínkách abrazivního opołłobení, dochází v tenké povrchové vrstvě k tranaformaci metastabilního austanitu na martonzít. Tato transfer-once je doprovázena objemovou změnou v povrchové vratvě, vyvolávnjící tlakové pnutí, jejichž velikostje dána vztahy 1,2, 3, 4E 5 3(1-ą.~ kde AV je poměrná změna objemu E modul pružnosti,tvPoiasonova konatanta v vm - va, 2 kde vm je max-ný objem martanzítu VB je měrný objem...

Zařízení k zastavení kovadla hydraulického lisu v požadované poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 243395

Dátum: 15.09.1987

Autor: Idduch Ivan

MPK: B30B 15/20

Značky: poloze, kovadla, hydraulického, zařízení, požadované, zastavení

Text:

...zadávacího bloku g kovadla, coä je napr. zapojení se sedou aretovaných tlačítok a zadàvacího bloku 1 servomotoru, realizovanáho napr. lineárním polohovýa transtormátorem.Jednotlivá bloky ,L a 1 jsou pak zapojeny nasledovne. Výstup čidla 4 polohy kovadla je zepojem na zpőtnovazební vstup g regulátoru ,L polohy kovadla, k jeho sadávacímu vstupu h je pŕipojen výstup zadávacího bloku § kovadla, přičemž řídící vstup a bloku z omezovače je...

Diagnostická sklopná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243394

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zastinker Georgij Naumanovie, Jelen Vítizslav, Stefanovie Alexadd Jevgenivie, Jermolajev Jurij Ivanovie

MPK: F16M 11/06

Značky: sklopná, diagnostická, jednotka

Text:

...sklopné jednotka.Diagnostická sklopná jednotke podle vynálesu sestava s desky ploěneho spoje, na kterou jsou pŕipevněrzy pevne rámy L, g. Pomocí otočných čepů L, i jsou k pevným rámům 1 z uchy ceny otočné rámy á, 1.Mechanická zajiitäní otočných rámu i, 1 ve složenóm e rooloäeněm stavu zajiššují vodicí tyče 5,. 9, ktoré jsou vedená v pevných rámecn L, g a ve vodítkách m, Jl. Vodicí tyče n, 2 jsou ukotveny v držácích pružiny n, u, ve kterých...

Snímač polohy dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243393

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šafránková Jana, Nimeeek Zdenik

MPK: E21C 35/10

Značky: snímač, polohy, dobývacího, stroje

Text:

...pojezdu a podobne.Výhodou je i to, že jako. snímncí stavitelné čidlo lze použít cívky s permenentním magnetem, mikrospinače běiného tlačítkovóho vypínače a podobné, což značné zvyšuje operativnost nasazení a využití tohoto zařízení.Na obr. 1 je znésorněn pohled na příkledne provedení snímače polohy podle vynálezuve aměru osy vačkového kotouče a obr. 2 ukazuje řez snímačom ve smeru kolmćm na tuto osu.Na vhodném místě posuvového ústrojí 1,3,...

Zařízení pro plnění soustav technologického mazání a chlazení válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243392

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zastinker Georgij Naumanovie Csc, Jermolajev Jurij Ivanovie

MPK: B21B 27/06, F16N 7/14

Značky: tratí, soustav, plnění, technologického, chlazení, válcovacích, mazání, zařízení

Text:

...dopravním vedením al, ktere je propojeno přes dopravní uzevírací prvky 33, ggs emulzními nádržemí á, á prvá vdlcovací trate L a druhé válcovací trate 2,.Pro všechm tři válcovací traät L, a, 1 je vytvořena plnicí rampa ,L 1 s plnicím čerpadlem |§, na jehož výstup je připojeno rozvodné vedení g emulzního oleje, rozvodné vedení31 lazacího oleje e rozvodné vedení ZŠ Wdreulického oleje.Rozvodné vedení 4 emulzního oleje je n každé z válcovacích...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 243391

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šafránková Jana

MPK: E02F 3/88

Značky: bagry, ústí, sací

Text:

...smeru od svého čela ke hřbetu a čelo svírá s oběma boky zubu v rovine příčného řezu zubu úhel 90 °. VVýhodou sacího detí podle vynálszu js, že trysky s jejich okolí jsou navíc chráněny před abrasivními vlivy bagrované zeminy ze dvou exponovených směrů mechanickým zaätítěním přední částí nože s řemou hranou ve smeru zpředu od rezne hrany nože a mechanickým zaštítěním čelem zubu ve smeru shora od čela zubu.Tím ss zvyšuje míru ochrany trysek a...

Krytované lože brousicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243390

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nimeeek Zdenik

MPK: B24B 41/02

Značky: stroje, lože, krytované, brousicího

Text:

...na alespoň jednu instalační sekci podle druhů a počtu rozvádáných energií, s podle druhů níatůlých mechanismů. Vnäjäí tvar lože vytváří alespoň jeden kryt kanálu, ktorý instalační kanály usavírá, přičemž můžebýt proveden jako snímateląý.Krytovená lože brousícího stroje lze využít zejména vo etavbä loží brousícícn strojů svládtá tu, kde je vyžedováno množství instalací, di potrebe aajiltdní nočná přístupnosti. pri montáži, nařízení a...

Brousicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243389

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mikeš Pavel

MPK: B24B 41/02

Značky: stroj, brousící

Text:

...strojů jsou stávající řešení limitující, a neumožňují její zmenšení.Nevýhody dosud známých řešení klasických loží (lože umožňující uložení stolu s podálným posuvem e brousicího vřeteníku s příčným přísuvem) hrotových brousicích strojů odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že boční část zadního lože je v místě pod brousicím vřeteníkem uzpdsobena pro připevnění rámu s nejméně jedním svodovým dílem za učelem usměrnění...

Upínací zařízení válcovitých zápustek, zejména na svislých kovacích lisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243388

Dátum: 15.09.1987

Autor: Fibinger Vratislav

MPK: B30B 15/08

Značky: svislých, upínací, válcovitých, zejména, zápustek, zařízení, lisech, kovacích

Text:

...vybrdním ke vzájemné etabilízací jejich polohy.Oba tyto segmenty jsou na své horní ploše opatřeny dráäkoväním pre vzájomná tuhé epojení pojietkou taktáž e drdžkovdním a upevněny následne kotevnímí ärouby do upínacího těleea zúpuetek.Použití upínaoího zařízení válcovítých zúpustek podle vyndlezu představuje u klaeic- den upínačd zdpuetek předevlím pro svislé kovací lisy vyšší účinek promítající ee zejména znížením potřeby zúpuetkových...

Způsob přípravy chloro-bromostříbrných fotografických disperzí pro barevné pozitivní materiály s nízkým obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 243387

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šustek Alois, Dobrozemský Jaroslav, Vilimec Ladislav

MPK: G03C 1/06

Značky: pozitivní, chloro-bromostříbrných, obsahem, barevné, přípravy, materiály, nízkým, fotografických, stříbra, disperzí, způsob

Text:

...tak luk je popodno v patentových opioech US 3 778 278, polynerni látky přírodniho původu ako nepř. albuuin, ager, roboti gone, kaoein, doztren. łqdrofilni polyuory celulőay, enter-y celulőoy, tak ek je popoáno v ted petontových opioů, nopŕ. v US 2 327 808, eyntetickć polynery. jako např. ekrylenidová polyaery, kopclynory, polyvinylelkoholy a je ich deriváty, polyvinylecetely, elkylovenć o oultoolkylovení ekryldty e ootekryläty,...

Tiskací hlava pro bodový tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 243386

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kubíeková Božena

MPK: G06K 1/12

Značky: hlava, bodový, tiskací

Text:

...horizontňlní vzdálenost tiskacích prvků je konetantní, rovnající se v uvedenám případě dvěma krokům. Určování polohy tiskací hlavy stačí tudíž vždy jen pro jeden tískncí prvek.První tiskscí prvek v základní poloze je na pozici prveho kroku druhého pole znaku g, druhý a třetí tiskací prvek 3, a 3 základní polohy jsou mezi prvním a druhým polen znaku A a Q. čtvrtý až dsvdtý tiskací prvek 4 až 2 základní polohy jsou v prvním poli A.Po...

Filtr pro tekutiny ze spirálovitě stočeného filtračního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243385

Dátum: 15.09.1987

Autor: Charuza Emanuel

MPK: B01D 29/48

Značky: filtračního, filtr, pásu, stočeného, spirálovitě, tekutiny

Text:

...-daně volenýnl šířka a délkou. obou pásu umožňuje vytvářet filtry různých výkonu a kvalít filtrace.Další jeho výhodou je odolnost proti. nachaniclďu vlívdn pri. provozu, nontdži a dopra vvl, jake jsou vibrace, otłesy, tlakové rézy, protože je vyloučan napřísnivý vliv ostrýchokraju diatančních vlošek na flltramí materiál, ktorý prdvd za těchto situaci bývá u dosavaduích sklédaąých filtru poikosovén okraji. dlstanćních složek.Odolnost proti...

Přívod chladicího média válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243384

Dátum: 15.09.1987

Autori: Seidl Ludvík, Králíeek Jioí

MPK: B21B 27/06

Značky: media, stolice, přívod, válcovací, chladicího

Text:

...- tím je provedeno i utěsnění. vývody pro chlazení horního a dolního válce zůstávají konstantní a vždy pripojené ke zdroji- chladicího média.Systém připojení chladicího media při sestavení stolice jako duo je znácorněn na obr. 1 n systém připojení chledicího média při aestavení stolice jako universdla je znázorněn nalezi hornín polorámem a dolnín polorámem g jsou distenční kostky 1. Z pŕipojovací kostky 1 je proveden propojovací vývrt m...

Způsob čištění práškového oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243383

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dohnal Jioí, Karas Zdenik, Ule Ivan, Fingr Jaroslav, Hlaváeek Jan, Jedlieka Josef, Zábranský Jioí, Vrábel Ervín, Eihák Vladimír

MPK: C01F 7/46

Značky: hlinitého, práškového, oxidů, čištění, způsob

Text:

...ao minimálne 0,01 molu. oJako Iěniče kationtů sou použit tyÍD-mnkroporénních či gelových kotexů zrnitostní nkoo pŕihliänł o ru vyili m ao oznam Miton čáetic oxidu hlinbtéh/o.Doetatečný rozdíl velikootí un katexu a prádkovdho oxidu hlinitdho umožňuje po nechycení vodorozpustných kovových płímłeí katexem oddilit iontonłnič od vodná euepenze oxidu . hlinitého.Koncentraci pevné ráze v suspenni, dostatočný pñebytek .kstezu, způsob a dobu Iícbiní...

Způsob výroby vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243382

Dátum: 15.09.1987

Autori: Poskier Jaroslav, Švec Kurt, Dvooák Miloslav, Hovorka Jaromír, Maia Zdenik, Vykoupil Oehoo, Olšák Miloo, Lizak Otto

MPK: C01B 3/32

Značky: výroby, vodíku, způsob

Text:

...oe obvykle udržuje v aytiči 75 °C, a to při teplotách v roznezi B 0 až 95 °C, popŕípedi l při volí teplotö.PN. zvýlenó teplote v roezí 170 eł 250 °G ze ohaaienl karbonyly łelezn a nikluz płevlłnl čieti rozlołí e pevná podíl u chytí v reaktoru na płfedčiätění generúterovćho plynu e z Hati i v reektoru, vo ktoré ae dokončí hydrolýza kerbonyleulrldu ne oirovodik a wzllćnik uhličitý.Pevnó podíl z rozlołervch kerboąylü železa e niklu oddllená na...

Obvod pro připojení dvoufázového bezkontaktního měniče k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 243381

Dátum: 15.09.1987

Autori: Morcinek Antonín, Wachtarczyk Tomáš, Návrat Emil

MPK: G06F 3/03

Značky: dvoufázového, mikropočítači, obvod, bezkontaktního, připojení, měniče

Text:

...se vstupy 331, 393, 39,1, 39.4 snelogováho multiplexeru 191, jehož analogový výstup 311. je spojen se vstupem LL bloku 391, enslogo-číelicováho převodníku, jenž je zároveň vstupom 11,9, vsorkovncíbo zesiloveče 19,., Výstup m vzorkovecího zesilovače 19, je spojen se vstup § 13 snelogo-číslicováho převodníku § 11, jehož skupinový obousměrný výstup § 29, je zároveň skminovým obousmärným výstupom 393 bloku JM, anelogo-číslioového...

Způsob výroby hydratovaného oxidu antimoničného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243380

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wein Ondoej, Zachela František, Böhm Lubomír, Barták Ladislav

MPK: C01G 30/00

Značky: antimoničného, způsob, hydratovaného, oxidů, výroby

Text:

...P i í k l e d 1150 nl koneentrovanóho roztoku chloridu antilonldułho bylo ulíchino u 150 nl delenizovonł vody o opecltickł vodivoati 5 IS II chlazení a vaníklý -utok lvl vllt II Iící do 50 litru doxontaovand vody o opeoírxckć vodtvoetl 5 us.ro 24 mamu sedlnontaci m mum převodu do polgotłvllnových lohví ą Iahřívü 24 hodin při teplot 60 g 5 °c. Sralonina o lahví byla sun-nan Büchnerovou nilovkou a na filtrační papa. byla auloua o dní pu...

Způsob přípravy žlutého zirkonového pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243379

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sobolík Václav, Slezák Jioí

MPK: C01G 25/00

Značky: žlutého, zirkonu, přípravy, pigmentů, způsob, minerálů, zirkonového

Text:

...probłhl a teplot blind používaných v technologii koraaickych piuontu a přitom do vyaokdho otupni.Produkty rozklad pŕodetovují amło kŕomičitanu sirkoničlto-didraaelnłho a křemičitanu airkoničito-dinodndho. Po doplndní rookladnýoh produktů chroaororon a halogenidovýai ionty jako zložkami aineraliodtoru, pŕičoał olkolioltýni aloikui ainoraliadtoru nou přítoand draoolnd o dodnd ionty obaułond v křoaičitanoch, lso výpaloa přímo nipravit llutý...

Pletená nit se žinilkovým efektem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243378

Dátum: 15.09.1987

Autor: Danik Lubomír

MPK: D02G 3/42, D04B 21/02

Značky: způsob, její, žinilkovým, pletená, efektem, výroby

Text:

...p 1 ounzu mum po roafaaan( atakt vo oz-ul itrqlkovoko vlnu. a to vpohladu vo narodí. Sokolouucu anllornln( ukanáo mex-mu omamných nwm. amount »oznamu 96 h za ñanobilułch m nasi. dvou mnm oči z, nach nami poamutłlt na roałoalnta. ~ lovnohllll uhlom ni. nou muzeum ayololwu aäky 3 vytvíŕoní. po ochotní padlo obr. 6 h-atu homo 1, üląohůłü nlolant nhl Call clona .f, Hlad ao aoułłaono 0 vyzvüaat vuy dva gumu na proti aoba. . ~mu ur mamina....

Uložení pojezdového kola spalovacího vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243377

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lembak Michal, Domorád Jioí

MPK: C10B 27/06

Značky: uložení, pojezdového, spalovacího, vozíků

Text:

...k objenovýn zněnh zdive e k detorneci ocelovó konstrukce ploäiny stoupeček s tim také k dofornacin koleai po nichž pojtldí. epelovec vozík.Docháoi k čestánu vykolojeni voziku, ktrý ee musi obtiłně zpět. usuovet. do kolodiltä e taká k narodení. plynulěho čištění stoupeček.Uvedená nedostamq odatrenuje uložení pouezdových kol speloveciho voeíku v jeho podvoukovám rámu podle vynálezu, jeho podstate spočivd v ton, že z vneçjsku Jsou ke vlen...

Zdvihací ústrojí poklopu stoupačky koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243376

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kotrbatý Miroslav

MPK: C10B 27/06

Značky: poklopu, komory, stoupačky, ústrojí, zdvihací, koksovací

Text:

...dráäky dojde k nadsvednutí poklopu. Žebro poklopu vyvozující tlak na límso atoupačlq má svůj význam i při usavírání otvoru stoupečn poklopem tlakom se má překonat odpor s usasením v límci a docílit řtdnó a hermetická uložení poklopu na límci atoupačky.Nevýhodou tohoto řešení je, že páková ústrojí přitom vyvosuje na čep poklopu pouze svisle vzhúru púsobíoí takovou sílu. Kondensační ússąv s kerbonissce spůsobují, ie poklop je k límci velice...

Přestupníkové koleno koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243375

Dátum: 15.09.1987

Autor: Svozil Pavel

MPK: C10B 31/00

Značky: přestupníkové, koksovací, komory, koleno

Text:

...tohoto vodního kulele vahúm nebo větší ruevřaní vodního košele brání risíko s pronikání vody do stoupsčky. Kroeó toho je taká asáso konetrukční řelení spočívaaící v instalaci jediná trysn v přestupníkován koleno, která plní jak funkci chladící, takPřívod dvou tlakově rozdílnych addií do však velmi konplikovený e výkon táto koahinovane trysky je uepokouivý teprve při pouirně vysoká tlaku e i tak vyhovuje vícendnč jen u koksáreneñch...

Způsob zhutňování práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243374

Dátum: 15.09.1987

Autori: Trnka Rudolf, Uher Drahomír, Malec Václav, Bezdik Jaroslav, Zálešák Zdenik

MPK: B22F 3/08

Značky: materiálů, práškových, zhutňování, způsob

Text:

...trhovinp à vo tvoru dutoho vdlco, ktori je fnicíovdno rosbułkou i. čelo dotonoční vlny vpootnpude vo nim ce.Po výbnchcvo operoci ee líeovnico nehraje ned teplotu tání noteriolu vyetelky, díl ee Iýlioek uvolni o dutín. Iotcdu lze e ,výhodou pculít pro líoovdní růswch kovovýchi netovových prílků či jejich směsi. llaterial výetellq je nutno volit tak, aby teplota dní byla nižší, ne teplota etrukturních pŕeněn lieovanýoh nateridlů, např. jejich...

Pec pro přímou chloraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 243373

Dátum: 15.09.1987

Autori: Obst Oldoich, Koiváeek Ladislav, Fotul Ilja

MPK: C23C 8/00, C21D 3/10

Značky: chlorací, přímou

Text:

...na rýkresech, na kterých eohsmaticky ve svislčm osovem řezu znázorňuje obr. l staré provedení pece a obr. 2 nove provedení pece.Pec pro ptímou chloraci oceli podle vyndlezu je tvořeno kŕaaennou sklenčnou lelatou válcovitou pracovní nddobou L, jajíł dno z je opatřeno dovniti vystupujícím kl-eaennýa sklenäným trubicovitým noaičsm 1 tormočlúnků g so zataveným koncom a otevhným smere ven pro vkldddní termočlínkd 4.Iloeíč 3 termočlánkb 4 je...

Konstrukce tlumivek se svislou osou pro stejnosměrné silnoproudé obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243372

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zíma Vojtich, Pospíšil Josef

MPK: H01F 39/00, H0F3 7/00

Značky: obvody, stejnosměrné, tlumivek, svislou, konstrukce, silnoproudé

Text:

...plochami patek dvou sousedních tlumivek umísténe dlstenční mozivložka.Konstrukce tlumivek podle vynálezu je oproti známým konstrukcí jednodušěí, snižuje spotřebu materiálu a výrobní pracnost. Další její výhodou je, že v případě potřeby umožňuje snadno sestavitelné vertikální uspořádání několika tlumivek nad sebou.Ve atejnosuérných silnoproudých obvodech nedochásí v provozních podmínkách tlumivek k dynamickým silám a proto i jejich...

Způsob získávání směsi 2, 4.6-trimethylpyridinu 2, 3,6-trimethylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243371

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vodseiálek Jaroslav, Uher Drahomír

MPK: C07D 213/24

Značky: směsi, 4.6-trimethylpyridinu, způsob, získavání, 3,6-trimethylpyridinu

Text:

...o 2.3.6-trilouvlpyrtduu u au vo výtllku hod 70 °c o v nwm nod 95 I v odzadu otupniDdlo oo pu auto pootupu adta-očná scolo nohe mum novýhody dłívo uiivuwch pootupu o tok oo dooomo Iopor no invooučnn nMooni o provooních udklodoch. Pootup o a okologicb výhodhiáłi, noboí oniłudo ohrołoni livotniho prootłodt.Kona-om provodoní oíokdni olioiíghô-trllotwlpyridinu o ąsns-z-xuzhnpyuam podlo vundlonpopdouàt ndoloduaioi pMklody.x. wo Akollidnovo nm o...

Způsob tepelného zpracování nástrojové wolframové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 243370

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janota Josef, Konrád Bohumil, Straka František

MPK: C21D 9/52, C21D 9/02

Značky: nástrojové, oceli, wolframové, způsob, zpracování, tepelného

Text:

...i nasmu, 0,15 s 0,45 S üsníku, stopy sl 0,030 i tosťoru, stopy sl 0,030 i síry, 2,1 si 2,6 S chrom. 0,15 si 0,30 Ívsnsdu s 8,5 sl 10,0 I volnom, před tvüsnín ucho broulsnís s nlslodrvýn sulloohtluís, podle vyndlssu. Podststs vyndlssu spočíví v 000,10 so ocsl líbí při. toplotł 700 si 150 °c po 0000 2 as 10 minut. vv Výhodou spůsohu tspolnsho pracovní dle vyudlesu jo , Io 0 on 0 ks vsníku hodnot ss- l ohsníclýoh vlsstností vhodnou k dsllínu...

Zařízení pro rektifikaci směsi fluoridů radioaktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243369

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kvapil Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: směsi, fluoridu, radioaktivních, rektifikací, látek, zařízení

Text:

...potrubí 32.První, druhá, třetí a štvrté vstupnípotruhí n, JA, 31, 35, jsou opetřene prvním,druhým, třetím s čtvrtý vstupním hrdlom g, Q, a, ü. První, druhe e třetí výstupní potrubí 31, n, 33 jsou opstřene prvním, druhým e třetím výstupním hrdlom 45, 51, Q.vývody všech potrubí jsou uprevsny v části krytu za tvořící stěnu spodní komory 25,takže vesusäs sssshuji do manipulečního prostoru nad podlehou m, kde jde zvýšení radio» z aktivite.Pod...

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 243368

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vodda Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: A01K 7/00

Značky: napájení, zvířat, zařízení, hospodářských

Text:

...łe zarízení pro napájení hoepodáŕewoh zvířat ná rozvod vody ve výloe. která m. biť podohodná pro obsluhu a tí neolesuje provoz vo stáji ani prostorove uspořádání atájových zarízení. Dallí- výhodou je. le napájecí nizka aule být uuístäna v líbovolná výlí v rozlezí od podlalv stáje po úrovaň vzduchoveho uzáviru.22 mm zařízení pro napájení hospodářských zvířat. podlevynnlazu jsou na pŕuolenáa výkrese, kde na obr. I je příčw řez züísanía s...

Způsob odstranění fosforu z oxidu zirkoničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Olšák Miloo

MPK: C01G 25/00

Značky: fosforu, odstranění, oxidů, způsob, zirkoničitého

Text:

...s výhodou 3 ai 7 S platnosti uhlíku s smšs ss přsäíhá při teplot 800 al l 35.9 °C, s výhodou při teplote 350 az 900 °c.Oxid kŕsmičitý je totił sa vyěěích teplot schopen působit jako poměrně silná kyselina a vytěsñujs ionty tosroru s oxidu zirkoničitćho vs tormá oxidu rostorsćnćho. Teplota počátłm tohoto děje vsak m až nad I 150 °c.Přídavkem uhlíku a tím se při výpalu tvořícím silně redukčním psostřsdím. se věak tato teplota snižuje a k...

Vpichovaná filtrační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243366

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pácl Petr, Hovorka Jaromír

MPK: B01D 39/16, D04H 1/48

Značky: vpichovaná, filtrační, textilie

Text:

...dotyku a vytváří hladkou, pôrovitou, vlákennou zpevňovací povrchovou strukturu, za níž je z ostatních vláken textílie vytvořena mäkká, pružná, vlákenná filtrační struktura, která mezi vlákny obsahuje množství otevřených nepravídelnych dutín a v níž jsou vlákna mechanicky kluzně provázána vazmhmí vlákennými svazečky, vytvořenýmí z některých vláken textílie o vtaženými do tlouštky textílie, v níž jsou stejnomärně rozmístěné v počtu 20 až 100 na...

Způsob montáže trati pásového vleku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243365

Dátum: 15.09.1987

Autor: Romaniak Petr

MPK: E21F 13/00

Značky: tratí, montáže, pásového, vleku, způsob

Text:

...montáž dřevěné části trati a zaručuje potřebnou pŕesnost uložení dvou souběžných průvodnic, jejichž vnější plocłw slouží pro strunové vedení pásováho nosiče a vnitřní plo chy pro semočínně brzdicí zařízení při případnem přetržení tažného lane.část prací se s výhodou provádí na povrchu dolu, což odstraňuje obtíže vzniklé při jejich provádění v dülních podmínkách. Způsob montáže treti pásováho vleku podle vynálezu zabraňuje posunutí trati...

Brzdicí vozík sedačkově části pásového vleku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243364

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kreek Karel, Neumann Miroslav, Benda Marcel, Koritta Josef

MPK: B61H 9/00

Značky: částí, vleku, pásového, sedačkově, vozík, brzdící

Text:

...druhý pŕíčník je připojen tlumicí prvek.Při připojení horní části eednčkové části pásovćho vleku k težněmu lsnu přes brzdicí vozík může být. pásový vlek provozovdn v oblastech úklonů i nad 20 °. Při případném přetrže ní len dojde k zeeeknutí ozubů brzdových čelistí brzdicího vozíku do průvodnic trati.Brsdicím vozíkem je sedečková část pásoveho vleku udršene proti ssmovolnćmuvpołxybu. Brzdicí vozík se sedsčkovoou částí pásováho vleku je...

Způsob výroby síranu železnatého s obsahem 1 až 1, 5 mol vody na 1 mol síranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243363

Dátum: 15.09.1987

Autori: Matoušek Leoš, Jurajda Drahomír, Zvonao Jioí

MPK: C01G 49/14

Značky: obsahem, železnatého, způsob, síranu, výroby

Text:

...0,5 až mm.Krystaly této velikosti lze velmi dobře odíiltrovat. V případě, áe-li výchozí suapenze, koncentrovanljäí, dochází tímto způsobem k rekryetelizaci výsledného tetrahydrátu aíranu leleznatćho.Krystalickú mřílka metaatabilního tetrałwdrâtu eíranu železnatáho se za normální teploty na vzduchu rozpedá za vzniku monobydrátu eírnnu železnntého. Pro urychlení tohoto prooeeu lze použít teplotu mírně zvýšenou /aei 40 ° 0/ a snížený tlak.z...

Kapalinová pojistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243362

Dátum: 15.09.1987

Autori: Smutný Ladislav, Hanus Pavel

MPK: F16K 17/192

Značky: kapalinová, pojistka

Text:

...je v oaověm řezu schematicky znázorněna kapalinova pojistka podle vynálezu. Kapalinová pojistka sestává ze spodní nádoby L opatřené vstupnim hrdlom i, hrdlem g a otvorom u, horní nádoby g opatřená odpadem 13 a výstupním hrdlem j. Spodní nádoba l a horní nádoba i jsou spolu pevné spojeny a propojeny vnitřní trubkou 1 zasahujicí spodnim okrajom 19, pod úroveň hrdla áspcdní nádoby 1.Odpad 13 horní nádoby g je s otvorom LL spodní nádoby l...

Zařízení pro měření součinitele vnějšího smykového tření sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243361

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hudec Jaroslav

MPK: G01N 19/00, G01N 19/02

Značky: měření, součinitele, smykového, materiálů, tření, vnějšího, zařízení, sypkých

Text:

...kvnäuäího smykověho tření za pohybu při různých rychlostech smyku e na delší dráze, než dosud známá-zařízení.Jeden příkled provedení Je schematicky uveden ne přiloäenâm výkrese. kde na obr. 1 je v částečuâm řezu nárys zařízení s na obr. 2 je zařízení v püdorysu.Na kluzně podložce 6 je umístěno duté válcové teleso L, do jeho dutiny se vkládá má řenv sypký materiál 2. Toto duté válcové teleso 1 má nad svým průmärem upevnän například...