Zverejnene patenty 01.09.1987

Zapojení pro generování dvou druhů akustických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241300

Dátum: 01.09.1987

Autor: Šlosar Petr

MPK: G06F 1/04

Značky: akustických, signálu, zapojení, generování, druhu

Text:

...připojení časové konstanty je připojen přes první kondenzátor gl na nnodu diody Q a přes první odpor gł na svorku kladného napětí. Katoda diody Q je připojena na druhý vstup łlá pro připojení časové konstanty. Jedničkovývýstup glł tvoří výstup Qł monostsbilního kiopného obvodu l.Bistabilní klopný obvod 3 je například tvořen klopnýu obvodem ggg typu D. Jeho datový vstup głł tvoří současně datový vstup gg bistabilného klopného obvodu g....

Přípravek k odstraňování strusky s povrchu kovových tavenin zejména v pánvích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241298

Dátum: 01.09.1987

Autori: Stupárek Josef, Krejsa Jaromír, Slavík Karel, Plotiný Arnošt

MPK: C21C 7/00

Značky: povrchu, tavenín, zejména, strusky, pánvích, odstraňování, kovových, přípravek

Text:

...do struskyPři styku poměrně chladného kovu válce či disku se strukkou o vysoké teplotě dojde k jejímu částečnému utuhnutí a přilnutík ponořené části přípravku. Následným zdvižením přípravku pak dojdek oddělení přilnuté strusky od kovu. Celou-oporaci lze podle potře- by několikrát opakovat jedním nebo i více jednoduchými přípravky podle vynálezu. lPřípravek podle vynálezu je v příkladném provedení gnázorněn na připojeném výkresu v...

Způsob oddělování cyklohexylidencyklohexylaminu od dicyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241297

Dátum: 01.09.1987

Autori: Alexa Jioí, Vrba Karel, Stejskal Jioí, Pitter Jaroslav

MPK: C07C 87/36, C07C 85/26

Značky: oddělování, cyklohexylidencyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, způsob

Text:

...Po určité době působení se vodnáľs rozpuětěnými hydrolyticląýni produkty CGHA odčerpá. odorganické fáze. Nevýhodou tohoto postupu je nízká účinnost a velké množství odpadních vod. Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny výnálezem. jehož- podstatou je kombinace destilace a hydrolýzý, kdy do vroucísěsi obsahující CCHA a DCHA Je kontinuelně příváděna voda,která hýdrolyzuje CGHA na GHA a oyklohexsnon a spolu s nimi odchází ve formě par, ktereoch...

Zapojení pro separaci dat s hodin z diskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 241296

Dátum: 01.09.1987

Autor: Levý Miroslav

MPK: G06F 7/28

Značky: zapojení, separaci, hodin, pamětí, diskové

Text:

...výstupní hodiny. To značně zjednodušuje řešení navazujících obvodů řadičů pre diskové paměti. Separátor podle toboto vynálezu je snadno integrovetelný do obvodu. Velice snadno a rychle se synchronizuje a při nesprávne synchronizaci se chyba ihned same opraví. Separátor pracuje tak dobře, že je použitelný i pro měření nebo nastavování diskových pamětí u jejich výrobce. Výstupní signály separétoru dávají rychle a přehledně informaci o...

Vodní trkač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241295

Dátum: 01.09.1987

Autor: Kleander Ludik

MPK: F04F 7/02

Značky: vodní, trkač

Text:

...lg a regulačním šroubem JQL Na obr. 5 je znázorněno provedení výkyvné páky § 5 tyčovou pružinou gg ukotvenou na náboji 3 Volný konec tyčově pružiny gg se opírá o předepínací šroub gl uloženýve třmenu gg uchyceném na noeníku lg Na obr. § je znázorněno provedení výkyvné páky Q 5 nábojem lg opatřenym ramenem gg oriento~ vaným rovnoběžně se směrem průtoku § Na rameni gg je umístěno přeatavitelné závaží gg 3 aretačním šroubem gjNa obr. 7 je...

Panceřování třídičů nebo práškovodů rozemletých hornin, zvláště uhlových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241294

Dátum: 01.09.1987

Autori: Koístek Jioí, Burian Alois

MPK: B02C 13/26

Značky: pancéřování, třídičů, hornín, práškovodu, rozemletých, úhlových, mlýnů, zvláště

Text:

...jsou volně zasunuty do orážek vnitřniho prostoru skříně. Do předlitych dražek psncéřových hranolů je vloženo vodorovné kovová výztuž a svislé kovová výztuž.Vynýlez umožní používat pro obložení stěn krátkych čedičových hranolů, ktoré již nejsou tak náchylné na pŕíčné praskání kolísající teplotou. Výztuž zabezpečuje stabilitu uložení čedičových pancěřů,jejich bezpečné uchycení proti vypadnutí, a to i v případě náhodného příčného nebo...

Zapojení paměti multiplexního kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241293

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kempa Jaroslav, Lukáš Josef

MPK: G06F 13/14

Značky: kanálu, zapojení, multiplexního, pamětí

Text:

...zapejení paměti multiplexního kanálu podle vynálezu je vyobrazen na přiloženěm výkrese.Výstup gl počítače pro signál ZÄPIS je připojen na první vstup l řídícího generátoru EQ, výstup gg počítače pro impuls synchronizace C 2 je připojen na druhý vstup g řídícího generátoruEQ a výstup Qg počítače pro signál START je připojen na třetí vstupQ řídícího generátoru EQ a současně na první vstup l adresního registru Ag.Nu 1 tý až devàtývýstup Qg - gg...

Poháněcí stanice pro důlní lanový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 241292

Dátum: 01.09.1987

Autori: Hermann Peter, Turková Jaroslava, Willhardt Ingo, Eoupek Jioí

MPK: B61B 9/00, E21F 13/02

Značky: lanový, stanice, poháněcí, důlní, dopravník

Text:

...nárya pohánědí etanioe. na obr. 2 je její půdorye. Na obr. 3 je ve zvětšení nárya pákovćho mechanizmu.Základní částí poháněcí stanice jaou rán ł, motor g, apojka 2,přčvodovka 1, brzda 2, hnací kotouč É, převáděcí kotouč 1Rám ł je evařovaná konstrukce, a výhodou opatřená evielou etěncu łg. umíetěnou mezi převodovkou 1 a uložení gg hnacího kotouče Q. Po obou atrenéeh hnacího kotouče Q je k rámu ł připojano po jednom lůžku lg převádčcího kotouče...

Kaučuková směs s vysokou soudržností k viskózové přízi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241291

Dátum: 01.09.1987

Autori: Buchta Jaroslav, Smalla Kornelia

MPK: C08L 9/00

Značky: soudržnosti, přízí, směs, kaučuková, viskózové, vysokou

Text:

...hmotnostní.řřídavtk malého množství reuorcínu do systému působí spolu s účinky volného fenolu z předpolykondenzované fenolformaldehydové pryskyřice Jako katalicky účinný promotor na adhezivní vlastnosti, kde zřejmě oxidační narušení struktury viskózové příze při teplotě vulkanizace způsobí větší reaktivitu hydroxylových skupinla tím účinější chemickou vazbu mezi textilní výztuží a kaučukovou složkou. Adhezivní účinek je částečně zesílen i...

Seřizovací mechanismus roztečí svěrných čelistí manipulačních kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 241290

Dátum: 01.09.1987

Autori: Matijovský Vladimír, Štipina Václav

MPK: B66C 1/42

Značky: kleští, seřizovací, manipulačních, svěrných, mechanismus, čelistí, roztečí

Text:

...svěrnými čelistmi a to v případě, 241 250že rytmus změn sortimentu neumožňoval výměnu svěrných čelístí na jednom manipulátoru.V případě manipulace s tvarovkami, jejichž řady mají dvě různé rozteče, je možno použít svěrných čelistí vybaveným seřizovacím mechanizmom roztečí manipulačních čelistí.Nevýhodou těchto řešení je v prvním případě malá operativnost při změně sortimentu, výpadky ve výrobě v důsledku prostojů při výměně manipulačních...

Nastavitelný mechanismus roztečí svěrných čelistí manipulačních kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 241289

Dátum: 01.09.1987

Autori: Podskalský Zdenik, Hátle Josef

MPK: B66C 1/42

Značky: manipulačních, čelistí, mechanismus, roztečí, nastavitelný, kleští, svěrných

Text:

...os jednotlivých řad se musí přizpůsobit i vzájemné vzdálenost svěrných čelistí manipulačního mechanizmu. V současné době se tato skutečnost řeší výměnou celého mechanizmu manipulačních kleští nebo instalací dvou samostatných manipulačních strojů vybavených příslušnými svěrnýmí čelístmiv případě, že rytmus změn sortimentu neumožňuje výměnu svěrnýchNevýhodou těchto řešení je v prvém případě malá operatívnost při změně sortimentu manípulovaných...

Podávací zařízení pro přísuv součástí do brusného prostoru dvoustranné rovinné brusky vertikální

Načítavanie...

Číslo patentu: 241288

Dátum: 01.09.1987

Autor: Faukner Ferdinand

MPK: B24B 41/06

Značky: dvoustranné, přísuv, vertikální, brusky, podávací, součástí, prostoru, rovinné, brusného, zařízení

Text:

...aby otáčení jednoho ovládacího elementu se všechny seřizovatelné elementy posunovaly společně. Ovládací element je mechanicky spojen s naváděcími deskami a ložiskovými tělesy vrchního podávacího válce. Ovládací element je dále mechanicky spojen s ukazatelem nastavené šířky.Výhodou tohoto uspořádání je možnost rychlého a přesného seřízení podávacího zařízení na jiný rozměr, to znamená úsporu ztrátovýoh časů při seřizování a tím zvýšení...

Vícedílná košová forma k odstředivému tvarování dutých skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241287

Dátum: 01.09.1987

Autor: Haasz Vladimír

MPK: C03B 19/04

Značky: tvarování, forma, odstředivému, předmětů, vícedílná, dutých, sklenených, košová

Text:

...předaětú.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstetnł onezí u forey v provedení podle vynàlezu, jehož podstata spočívá v ton,že na horních okrajích rozevíratelných dílů formy jsou vytvořena vnitřní seguetovita osezení.U formy podle vynálezu se snadno tvsrují výrobky s rovnými okraji jednoduchou konstrukcí formy, bez prídavných dílů k tvarovàní okrajů, ktere musí řešit problemy způsobovane vůleaj nezí níní a potrebou zajíštovat je...

Způsob výroby chmelového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241286

Dátum: 01.09.1987

Autori: Fleischmann Jaroslav, Šimunek Václav, Sciezska Miloslav

MPK: C12C 3/00

Značky: výroby, chmelového, způsob, preparátu

Text:

...granulovaného chmele se velmi často mění í množství dodaných hořkých látek. Další nevýhodou dosud vyrćběnéhogrenuloveného chnsle je i to, že se v určité míře mění obsah alfa-hořkých kyselín v časové závislosti, a to má negativní důsledky no jeho dévkování při přípravě mladiny. Tyto nedostatky způsobují jak nestandardnost hořkostí vyráběného piva, taki značné ztráty granulovaného chmele, který je dévkován normouUvedené nedostatky odstraňuje...

Čerpatelný tuk se zvýšenou oxidační stabilitou na bázi řepkového oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241285

Dátum: 01.09.1987

Autori: Holuša Rudolf, Klecan Václav, Váleeek Leopold, Herold Ervín, Smolko Josef, Pecivál Ivan, Zábojníková Eva, Turek Bohumil, Bohata Svatopluk

MPK: C11B 15/00, C11C 1/06, A23D 5/00...

Značky: stabilitou, oxidační, bázi, oleje, řepkového, čerpatelný, zvýšenou

Text:

...vykazuje vesměs nižší hodnotu než teoretické, ale je této vždy proporcionální. Obdobná proporcionalita praktické oxidační stability sa projevuje i ve vztahu ke koeficientu relativní oxidační diepozice, což je hodnota vypočtená ze složení mastných kyselin triecylglycerolů, stenovených plynovou ohromatografií v hmot. a známých koeficienta relativní oxidační dispozice, platnýchpro jednotlivé skupiny mastných kyselín. případně samot né...

Vyměnitelný rybářský splávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241284

Dátum: 01.09.1987

Autor: Procházka Karel

MPK: A01K 93/00

Značky: rybářský, splávek, vyměnitelný

Text:

...kopíruje tvsr alespoň jednoho výatupku na plovéku, ko kterému je současně pritlačovén prułnym olaatiokym kroužkem - tedy takovyto apldvek lépo drží~avoji polohu na vlasoi i pri nahazovéní nebo zéeoku ryby, zejmé na vlak pri zéeeku naprésdno, než doeud známé vyménitelné rybéraké splévky, pri zachování jeho vymönitelnoati s vlasce bas aejnutí rybdrskćho héčku a oldvka, oo lze provést Jednoduchým atéhnutím prušného elastiokého krouiku z plovéku...

Způsob přípravy guaetholallyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241283

Dátum: 01.09.1987

Autori: Wünsch Josef, Pokorná Zora, Slepieka František, Vojtíšková Marta Mudr

MPK: C07C 43/23

Značky: přípravy, způsob, guaetholallyletheru

Text:

...v molárním poměru l až 21 v přítomností katalysátoru fázového přenosu na bazí kvarterní amoniové soli, s výhodou triethylbenzylamoniumchloridu,v prostředí inertního rozpouštědla, například toluenu, při teplotách 70 až 130 °c.Konkrétní způsob provedení je zřejmý z následujících příkladů.Příklad 1 Do dvoulítrové banky bylo předloženo 1 000 ml toluenu, 20 gjemné nakrájeného sodíku a 60 g guaetholu. Směs byla míchána4 hodiny při...

Indukční ohřívací zařízení, zejména pro kovárenský ohřev tenkých prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 241282

Dátum: 01.09.1987

Autori: Dokoupil Josef, Dráber Petr

MPK: H05B 6/10

Značky: indukční, tenkých, zařízení, ohřívací, prstenců, ohrev, zejména, kovárenský

Text:

...silovým vàlcea se zvedací hlavou a nejméně třeai upínacíni elementy unístěnýní pod índuktorea, jehož podstata spočíva v ton, že upinací element je tvořen vídlícovýn držakea s dorazen, k něnuž je na čepu výkyvně přípojen nosný palec, který je pružinou dotlačován do polohy vynezené dorazen, přičemž nosný palec je ve své horní části vybaven na tepu otočnou kladkou, jejíž rovina otačení je shodnà s rovinou výkyvu nosného palce.Podstatnou...

Předehřívací těleso ingotu polovodičového materiálu pro letmou pásmovou tavbu indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241281

Dátum: 01.09.1987

Autori: Hochmann František, Málek Antonín, Hochmann Alois

MPK: C30B 13/20

Značky: ingotu, tavbu, pásmovou, těleso, polovodičového, letmou, ohřevem, indukčním, materiálů, předehřívací

Text:

...je na obr. 1 obecně znázorněno předehřívací těleso v řezu, na obr. 2 je předehřívací těleso s vnější elektricky vodivou a vnitřní stykovou izolační vrstvou a na obr. 3 předehřívací těleso s vnější stykovou izolační a vnitřní elektricky vodivou vrstvou v řezu.Při letmé páamové tavbě polovodičového křemíku o měrném odporu větším něž 100 Jzupři průměru tyče 40 až 60 mm je použito následující předehřívací těleso podle obr. 2.Vnitřní styková...

Zařízení k odvíjení a vedení navíjecího vodiče na navíječkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 241280

Dátum: 01.09.1987

Autor: Šedivý Josef

MPK: B65H 49/00

Značky: vedení, navíječkách, navíjecího, odvíjení, vodiče, zařízení

Text:

...a urychluje celý pracovní postup při dodržaní plné spolehlivosti funkce. Uspořádáninprodlouzeného vývodu výetupní naváděcí přeetavitelné průchodky pro bezprostřední pokládání vodiče na cívku, se dosahuje vysoke přesností navíjení.Zařízení k odvíjení a vedení navíjeného vodiče na navíječkách bude náeledovně blíže popsáno v příkladověm provedení s pomocí připojeného výkresu,kdeobr. 1 znázorňuje celkové uspořádání zařízení k odvíjení a vedení...

Zapojení oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241278

Dátum: 01.09.1987

Autori: Voznica Ludik, Odstreil Libor

MPK: H03K 3/03

Značky: zapojení, oscilátoru

Text:

...výkvcszam , kde na obrázku l je příklad nejjednoduššího zapojení oscilátoru a na obrázku 2 zapojení napětově ŕízeného oscilátoru podle vynálezu.Zapojení na obrázku l sestává ze známého dvoustupňového zesilovače 1 se dvěma emitorovými sledovači doplnkového typu, k jehož výstupní svorce ll je přes odporem Q zakončený zpoždovací kabel g připojena vstupní svorka il negačního hradla 5. Jeho výstupní svorka gg je spojene se vstupní svorkou...

Stabilizátor barvy směsi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241277

Dátum: 01.09.1987

Autori: Bek Eduard, Kottek Eduerd

MPK: C08K 5/05, C08L 27/06

Značky: polyvinylchloridu, barvy, stabilizátor, směsi

Text:

...stabilizátor tvqřen bis/p-dimethy 1 aminofeny 1/-2-chlor fenylmethenolemýjääšĺä m konkretním provedení je tvořen bis//p-diethy 1 aminofeny 1/-2-methy 1-5-nitrofenylmethanolešťšgopšł- padě v třetím konkretním provedení je tvořen tris/p-dimethy 1 aminofenyl/methanolmm(obr. 5).Řešení podle vynálezu je založeno na objevu zákonitosti stabilizace barvy tepelně namáhaných směsí polyvinylchloridu látkami, které v průběhu tepelného namáhání směsi,...

Mazací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241276

Dátum: 01.09.1987

Autori: Škréta Marcel, Mruzek Alexej, Toíska Vojtich, Mateoanka Josef

MPK: C10M 111/06

Značky: prostředek, mazací

Text:

...Kombinace mazacího a lepícího prostředku nejsou zatím zcela uspokojivé. Dochází k nedokonalému přilnutí kovových a pryžových dílů ve styčných plochách, k nestejnoměrnému zatěžoyání pryžové vložky, k jejímu shrnování a zničení. Z těchto důvodů se přechází na technologii vulkanizace vstříknuté nebo lisované pryže,která však je náročná a nákladná. Dochází k značné zmetkovitosti již při výrobě.Tyto nevýhody odstraňuje mazací prostředek...

Nosný prvek zejména rámu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241275

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kubínek Jioí, Sirotek Jioí, Šantora Vladimír, Kaláeek Jioí, Novotný Aleš, Šváb Pavel

MPK: D05D 49/02

Značky: stroje, rámu, nosný, zejména, prvek, tkacího

Text:

...pěnou apod. Při použití tlumicích hmot o vyšší měrné hmotě jako je nepř. betonová směs,písek epod. je možno prostor Q zaplnít jen částečně a ovlivnit.tak vhodně o polohu těžiště bočnice 1.Pre zvětšení tuhosti nosného pývku, v tomto případě bočnice L, jsou nosné desky 3-a 1 v protilehlých místech pevně spojený. Vhodně je to provedeno tak, že elespon jedna z desek 3 či 1 jeřovánfm k druhé nosné desce 2 či znázorněných na obrázcích je...

Montovaná stěnová konstrukční soustava s montovanou stropní konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241274

Dátum: 01.09.1987

Autor: Tichý Jioí

MPK: E04B 5/06, E04B 1/04

Značky: konstrukční, montovaná, konstrukcí, montovanou, stěnová, stropní, soustava

Text:

...soustavy s obousměrným uložením stropní konstrukce a na obr.2 je svislý řez částí stropní konstrukce, vedený rovínou A-A z obr.1.Montované stěnová konstrukční soustava s montovanou stropní konstrukcí podle vynálezu sestává z příčných základních nosných stěn 1. na kterých jsou uloženy svými konci deskové stropní dílce g. Každá dvojice navzájem rovnoběžných příčných základních nosných stěn 1 je podle vynálezu doplněna střední ztužující podélnou...

Kontejner k přepravě sypkých, granulovaných a zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241273

Dátum: 01.09.1987

Autori: Koivka Jan, Pokorný Milie, Ryba Jioí, Krásný Jaroslav, Spanilý Jaroslav, Dobrovolný Jan, Kaeín Jan

MPK: B65D 88/28

Značky: granulovaných, přepravě, kontejner, materiálů, zrnitých, sypkých

Text:

...vyprásdňovet jeho obsah přímo na dopravním prostŕedku, aniž by se s ním muselo nějak manipulovat. K vyprazdňování různých sypkých,granulovaných e zrnítých materiálů a výrobků slouží žlaby o různé velikosti a uspořádánífle požadavků na způsob e rychlost vyprazdňování. Hnací sílu pro vyprazdňování může vytvářet vzduch, popřípsdě jiný vhodný plyn o tlaku maximálně 5 000 Pa e množství podle Ákapacity a délky vyprazdňovacích žlabů, maximálně...

Zařízení pro sledování vysokofrekvenční srdeční činnosti u lidí i zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 241272

Dátum: 01.09.1987

Autori: Procházka Jan, Frundl Zdenik

MPK: A61B 5/05

Značky: lidí, činnosti, sledování, zvířat, vysokofrekvenční, srdeční, zařízení

Text:

...měřidla poruchy kontraktility srdečního svelu,zvláště při poetižení koronárního oběhu. Vzhledem k malé hmotnosti lze zařízení použít i v terénu, během převozu pacienta a to i při jeho oblečení.Na přiloženém výkresu je na obr. 1 blokové schéma uspořádání zařízení podle vynálezu, na obr. 2 je schematicky znázorněna antena. Zařízení na obr. 1 je tvořeno spirálovou entenou ł spojenou2 241 272 s vysokofrekvenčním přijímačem g pracujícím v...

Zařízení pro určování stupně rychlosti a brzdné dráhy výtahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241271

Dátum: 01.09.1987

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: B66B 1/28

Značky: dráhy, stupně, zařízení, brzdné, výtahu, určování, rychlostí

Text:

...kombinaci kontaktu dojezdového relé a prvního kontaktu prvního pomocněho relé cívka druhého pomooněho relé je připojena jednak přes sériovou kombinaci druhého kontaktu prvního pomocněho relé a kontaktu druhého polohověho relé,jednak přes sériovou kombinaci kontaktu dojezdového relé a prvního kontaktu druhého pomooněho relé, cívka třetího pomooného relé je připojena jednak přes sériovou kombinaci třetího kontaktu druhého pamětového relé a...

Těžký děrovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241270

Dátum: 01.09.1987

Autor: Slavík Stanislav

MPK: B26F 1/32

Značky: těžký, děrovač

Text:

...se opírá o opěrnou plochu pevně spojenou s těleeem děrovače v první části zdvihu, a druhou hranu která seko opěrnou plochu opře v konečné fázi zdvihu. První hrana se stlačením páky posunuje směrem k ose trnů,čímž se zkracuje rameno působící síly a tím zvětšuje převod síly z páky na trhy. Po ukončené pracovní části zdvihu ,tj. po proděravění složky papíru se páka opře druhou hranou o opěrnou plochu, čímž se zvětší rameno působící síly, zmenší...

Sonda k analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 241269

Dátum: 01.09.1987

Autori: Tesao Oldoich, Kremlieka Antonín, Ferkl František, Jiskra Miloslav

MPK: G21D 3/04

Značky: tekutině, vodíku, sonda, analyzátorů

Text:

...podstata spočíva v tom, že nosné konstrukce sondy tvoří s oodpěrou kovové difúzní membrány jedenicelek, ořitom podpěra je opatřena na svém povrchu nejméně Jed nou drážkou, v níž Jsou otvory do vnitřního prostoru sondy.Tlouštka stěny kovové difúzní membrány nemusí tedy být dimenzováns ne plný přetlak okolní tekutiny a lépe odolévá jejímu dynamickému tlaku. Její výroba je jednoduäěí s levnějäí než u dossvadních sond. Konečné oprecovéní...

Zapojení k dvouhodnotovému vyhodnocování odporu čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241268

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kalásková Olga, Veverka Václav

MPK: G01R 27/22

Značky: čidla, dvouhodnotovému, zapojení, vyhodnocování, odporu

Text:

...svorkou ke svorce s nulovým potenciálem, ale také na vstup třetího okruhu, který je tvořen vstupom druhého zesilovače s nastavitelným zesílením 2, jehož výstup je připojen K anodě diody Bł, jejíž katoda je připojena K jedná ze svorek kondensátoru E, jehož druhá svorka je připojene na svorku s nulovým potenciálem, ale katoda diody gł je také připojena ke vstupu čtvrtého okruhu tvořeného jednou ze svorek odporu 35, jehož druhá svorka je...

Způsob kontroly tepelného zpracovánÍ ložiskové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241267

Dátum: 01.09.1987

Autori: Soueek Jan, Kellner Josef

MPK: G01N 27/00

Značky: oceli, ložiskové, kontroly, tepelného, způsob, zpracování

Text:

...zpracování hotových součástí valivých ložisek vyrobených z ložiskové oceli podle vynálezu poskytuje ve srovnání se všemi dosud používanými způsoby kontroly objektivní informaci kvantitativního charakteru. Nevyžaduje destrukci součástí a je méně pracný a náročný na čas, než většina doposud používaných způsobů kontroly. Při jeho automatizaci jej bude možné použít pro statistickou až stoprocentní výstupní kontrolu tepelného zpracování součástí...

Výztužné zařízení pro přesun kompletních konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241265

Dátum: 01.09.1987

Autori: Poikryl František, Halámek Emil

MPK: B22D 41/12

Značky: kompletních, zařízení, přesun, konvertoru, výztužné

Text:

...jsou navzájem spojeny spojovacími členy. Ke zvýšení tuhosti celého zařízení jsou mezi jednotlivými stojany a spojovacími členy výztuhy. Na těchto výztuhách jsou úchyty, které jsou prostřednictvím čepů spojeny s konvertorem.Výhodou tohoto řešení je, že sestavování těžkých konvertorů je možno provádět mimo haly na předmontážní plošině za použití těžké mobilní montážní mechanizace a zkompletovaný konvertor lze pak přesunout na montážní místo...

Zařízení pro přesun těžkých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241264

Dátum: 01.09.1987

Autori: Veverka Václav, Kalásková Olga

MPK: F27D 3/12

Značky: předmětů, těžkých, přesun, zařízení

Text:

...výkreeech, kde na obr. 1 je znázorněno zasouveoí zařízení v nárysu a na obr. 2 je bokorye zařízení.Zařízení pro přeeun těžkých předmětů tvoří podélnć zaeouvecí zařízení, to jsou kolejnice 2, podvozková kola § a podélně noaníky 1. Příčná zaeouvaoí zařízení je uloženo.na podélném zaeouvacím zařízení a tvoří jej příčné nosní ky 5, mezi kterými jsou suvně uložený vaunuté noeníky 2,které jsou nepatrně nižší než příčné nosníky 1.à Příčná...

Vzduchová tepelně izolační vrstva, zejména obvodového pláště hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 241263

Dátum: 01.09.1987

Autori: Soueek Jan, Kremlieka Antonín, Halámek Emil, Tesárek Jioí, Kellner Josef, Kueera Bohumil, Poikryl František

MPK: E04B 1/78

Značky: obvodového, vzduchová, pláště, izolační, zejména, vrstva, tepelně

Text:

...u známých systémů nelze.Příkladně provedení vzduchové tepelné izolační vrstvy,zejmé-na obvodového pláště hal podle vynálezu je schematíoky znázorně no na připojeném výkrese, kde jsou zobrazeny axonometrické pohledy na svislé řezy obvodovým plaštěm e tepelné izolační vrstvou.Podle vyobrazeni vzduchové tepelné izolační vrstva eeatává z řady těsně vedle sebe uložených a navzájem rovnoběžných nafouknutých hadioových dilů 1 s...

Polymerní mikročástice na bázi hydrofilních monomerů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241262

Dátum: 01.09.1987

Autori: Bien Jioí, Münz Vladimír, Berka Pavel, Fišmon Ota

MPK: A61K 39/385, C08F 220/28, C08F 2/46...

Značky: bázi, monomerů, hydrofilních, mikročástice, výroby, způsob, polymerní, jejich

Text:

...v rozmezi 5 000 až 250 000 daltonů. Poyuerní aditivum umožňuje ovlivnit rozměr čáatic. Rovněž umožňuje provádět ko polymerizaci při vyšších koncentracich. Lze jej hodnotit jako stabilizátor čáatic.Jako a vodou mísitelného rozpouštědla lze kromě Cł-Ca alkoholů použít 1,ü-dioxnn, aceton, dimethylaulfoxid, dimethylformamid, ethykJako hydrofilních monomerů lze použít 2-hydroxyethy 1 methakrylát, 2-hydroxyethylakrylát, jakož i odpovídající...

Stavební díl elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241261

Dátum: 01.09.1987

Autor: Janovský Petr

MPK: H05B 3/16

Značky: elektrických, stavební, zařízení

Text:

...připevnit kotvu. Rozteče kotev a rozteče profilů jsou shodné, přičemž odpadá použití vnitřniho plechu. Kotvy se přivařují ze strany na výztužný profil nebo upevňují přes závit maticí na výztužné profily, takže lze kotvy s výhodou vyměnit nebo přidatz vnějšku pece. Toto řešení jednak zlehčí konstrukcí pece, jednak sníží tepelné namáhání konstrukce pece, protože vnější vrstva izolace pece je ochlazována proudícím venkovním vzduchem, což...

Zařízení pro nanášení nátěru na svahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241260

Dátum: 01.09.1987

Autori: Petržela Zdenik, Horáeek Jaromír

MPK: E02B 3/16

Značky: nanášení, svahy, zařízení, nátěrů

Text:

...je vysoká produktivita práce e,její zrychlení, protože se postříkování provádí v pruzích širokých tří až pět i více metrů, rovnoměrnějším nenášením nátěrově hmoty. Zvýší se bezpečnost práce, odstrení namahavá práce dělníků a zlepší Jejich pracovní podmínky, zvláště onezením přímého vlivu jedovatých ředidel na je) ich zdraví. Zalepování funkční částí zařízení lze kdykoli zabránít nebo předej ít spuštěnín proplachovecího okruhu. Výhodou...

Mechanický přidržovač tuh, zejména pro řezací zařízení – minořezku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241258

Dátum: 01.09.1987

Autori: Hudec Milan, Hrubý Karel

MPK: B43K 19/18

Značky: přidržovač, zařízení, zejména, minořezku, řezací, mechanicky

Text:

...výtokovou rychlostí tuhového provazce je redukováns na minimum. To má za následek zlepšení funkce, snížení výskytů zmetků a možnost dalšího zvýšení výkonu zvýšením řezné frekvence.Příklad provedení mechanického přidržoveče tuh a jeho umístění na řezacím zařízení, minořezce, Je znázornčno na připojenýoh výkreseoh, kde na obr. 1 je znázorněno celkové uspořádání a umístění na minořezce, obr. 2 je příčným řezem řezaoím bubínkem v místě...

Pojistná kuličková spojka, zejména pro jištění soukolí převodových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 241257

Dátum: 01.09.1987

Autor: Mezírka Milan

MPK: B23Q 11/00

Značky: kuličková, skříní, spojka, soukolí, jištění, zejména, prevodových, pojistná

Text:

...závit pro stavěcí matici lg a zojišľovací motici g. které stlačují pružinu łł. Dutý hřídel ł má v přední části radiální výřezy g pro kuličky g, které jsou zatlačová ny kuželovou plochou přítlačného kuželu g do výtlačných drážek 8 pro vedených ve válcové dutíně ozubeného kola 2. Místo kuželové plochymohou být na přítlačném kuželu 3 provedeny skleněné plochy pro ku ličky g (např. válcové). vnější st dutého hřídele 1 má ozubení 16 pro xč pohon...