Zverejnene patenty 13.08.1987

Sposob valcovania feriticko-martenzitickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252400

Dátum: 13.08.1987

Autori: Čepel Ladislav, Bachorík Ľudovít, Šimon Arpád

MPK: B21B 1/26

Značky: spôsob, feriticko-martenzitickou, strukturou, valcovania

Text:

...až po navíjaciu teplo~ tu od 300 do 450 °C V závislosti na hrúbke plechu.Výhody vynálezu sú v tom, že u tejto ocele s menej náročným chemickým zložením a stanoveným režimom valcovania za tepla a dvojstupňového laminárneho ochladzovania pásov sa zabezpečujú zvýšené pevnostne vlastnosti spolu so zvýšenou tvárniteľnostou plechov za studena a to ekonomicky výhodným spôsobom už pri valcovaní za tepla v uvedenom rozsahu hrúbok. Pritom sa...

Zariadenie na odoberanie súčiastok z temperovacích komor unášacieho rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252399

Dátum: 13.08.1987

Autor: Popelka Rudolf

MPK: B65G 47/80

Značky: temperovacích, komor, unášacieho, rotora, súčiastok, odoberanie, zariadenie

Text:

...rotora sa docieli jednoduchým riešením bez naroku na energiu spoľahlivé odobratie súčiastky z temperovacej komory.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie zariadenia na odoberaniesúčiastok v konkrétnom riešení integrovaných obvodov z temperovacích komôr unäšacieho rotora, kde na obr. 1 je nakreslený nárys v osovom reze a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1.Zariadenie na odoberanie súčiastok z temperovacích komôr...

Jednostranne tvarovaná drevovláknitá doska a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252398

Dátum: 13.08.1987

Autori: Matulay Štefan, Müller Miroslav, Žembery Karol, Čuhranová Marta, Šinger Ludovít

MPK: B27N 3/08, B27N 3/00

Značky: drevovláknitá, výroby, doska, jednostranně, tvarovaná, spôsob

Text:

...podľa vynálezu spočívajú v možnosti vyrábať jednostranne tvarované výlisky bez nárokov na investične nenáročné strojno-technologické zariadenie, aj v jednoduchých hydraulických lisoch a to bez nárokov na potrebu nákladných prídavných látok. vyšším účinkom vynálezu je široká tvarová variabilnost výliskov i v malých množstvách priamo podľa potreby spotrebiľa. Postup podľa vynálezu sa môže realizo 4vať priamo u výrobcu finalnych...

Vsádzka pre výrobu ferowolfrámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252397

Dátum: 13.08.1987

Autor: Harmaniak Ján

MPK: C22C 35/00

Značky: výrobu, ferowolfrámu, vsádzka

Text:

...dávkovanie železa do vsádzky v rôznych formách spôsobovalno kolísanie obsahu wolfrámu v zliatine a tým zhoršovalo kvalitu vyrábanej zliatiny, okrem toho takýto stav sťažoval vyčerpávanie natavenej zliatiny z elektrickej oblúkovej pece.Uvedené nevýhody odstraňuje vsádzka pre výrobu ferowolfrámu na báze wolfrámo 4vých koncentrátov s prísadou koksu, ferosilícla a vratného odpadu, podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že vsädzka je...

Odoberacie rotorové zariadenie plochých súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252396

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bumbál Ľubomír, Šicko Ján

MPK: B65G 29/00, B23Q 7/02

Značky: súčiastok, rotorové, odoberacie, plochých, zariadenie

Text:

...veľmi malou hmotnosťou .a taktiež výstrižky s otrepkami.Na pripojenom výkrese je znázornená prikladné riešenie odoberacieho rotoroveho zariadenia plochých súčiastok, kde na obr. 1 je nakreslený nárys v pozdlžnom reze a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1. ťOdoberacie rotorové .zariadenie plochých súčiastok príkladne tesnení do sifónových bombičiek pozostáva z dosky 1, v ktorej je V zvislom smere pevne uložený hriadel 2. Na...

Polymérny materiál najmä pre kabelárske produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252395

Dátum: 13.08.1987

Autori: Gál Egon, Šimunková Dagmar, Marček Otto, Langfelder Ján, Zeleňák Pavel

MPK: H01B 3/26

Značky: materiál, produkty, polymérny, kábelárske, najmä

Text:

...polyetylénu zosioteiíélío rovnakým postupom bez uvedených stabilizačných prisarl bola 24 m. Pre ďalšie hodnotenie odolnosti polyetylénu proti pôsobeniu vody pri elektrickom namáhaní sa zo smesi pripravili vzorky s cylindrickou priehlbeninou s hrúbkou mernej časti 0,1 mm a okrajovej časti 0,5 -mm. Na vzorku boli z oboch stran pritlačené sklené mištičky o priemere 40 mm, ktoré boli naplnené destilovanou vodou. Na takto vytvorené vodné...

Podávacia jednotka pásového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252394

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chalány Michal

MPK: B21D 43/08

Značky: jednotka, pásového, plechů, podávacia

Text:

...1. Dolný valec 3 je vyhotovený v podobe prltlačnej kladky a je priestorovo usporiadaný medzi dvomi opornými kladkami 7. lch nosné čapy 8 sú uložené v stojinách 6 rámu 1. Dolný valec 3 je okrem toho voľne .otočne uložený vo vidlici 9, spojenej s vertikálnym prítlačným mechaniz 4mom 1 U, upevneným na dolnom prlečniku 11 rámu 1. Vertikálny prltlačný mechanizmus 10 je tvorený pneumatickým valcom 12, vodiacim telesom 13 a vodiacimi stlpikami 14...

Sposob zníženia obsahu alebo odstrátenia vápnika z roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252393

Dátum: 13.08.1987

Autori: Olejník Vincent, Komora Ladislav, Bindas Ján, Čorný Jozef, Lichvár Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: odstrátenia, vápnika, obsahu, spôsob, zníženia, pentaerytritolu, roztokov

Text:

...najčastejšie sa regenerácie uskutočňuje kyselinou chl-orovodíkovou), po neu-trallzácii ktorých sa zvyšuje solncst odpadových vôd z výrobne pentaerytritolu Výhodnejší je postup, ked sa v stupni odstraňovanie vápnika použije kyselina oxálová alebo fosforečná, problémy sú s ich zaistovanim.Pri štúdiu možnosti odstraňovanie vápnika z roztokov sur-svého pentaerytritolu sa zistilo, že na odstránenie vápnika je možné s výhodou použit odpadné...

Zariadenie na orientáciu najmä brokových nábojov pred ich balením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252392

Dátum: 13.08.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B23Q 7/02, B65G 29/00

Značky: orientáciu, najmä, zariadenie, nábojov, brokových, balením

Text:

...na obr. 1 je nakrre-slený pôdorys na obr. 2 je nakreslený pôdorys otočného držiaka V reze .a na obr. 3 je nakreslený bokorys z obr. 2 v čiastočnom reze.Zariadenie na orientáciu brokových nábojov pred ich balením pozostáva z privádzacej dráhy 1, ktorá vyústuje na podávaci rotor 2. Na obvode podávacieho rotora 2 sú vytvorené lôžka 3. Vedľa podávacieho rotozra 2 je uložený prekladaci ľrotor 4. Prekladaci r-otor 4 je po obvode opatrený šiestimi...

Mobilný prepojovač teplého vzduchu pre keramické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252391

Dátum: 13.08.1987

Autori: Smolka Jozef, Pažický Július

MPK: F27B 13/06

Značky: mobilný, keramické, vzduchu, prepojovač, teplého

Text:

...a nie sú flexibilné, preto i v tomto pripade dochádza k zníženiu účin-nosti pri využití naakumulovaného tepla v chladnúcom pásme pece. je to ak.o v predchádzaiúcom pripade, t.j. prisávanie falošného vzduvzduchu »a prestup tepla stenami do okolia.Nevýhody doteraz známych prepojovačov teplého vzduchu sú odstránené mobilným prepojovačom s plechovou nosnou konštrukciou podľa vynálezu, ktorá zároveň vytváravzcluchovod. Tento je opatrený na...

Prípravok na upínanie kotúčových nožov pri brúsení ostria na rovinných kovoobrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252390

Dátum: 13.08.1987

Autori: Brychta Štefan, Hegedüš Ján

MPK: B24B 3/46

Značky: rovinných, kovoobrábacích, brúsení, ostria, prípravok, nožov, strojoch, upínanie, kotúčových

Text:

...vo vybraní základovej dosky, pričom Základová doska má upravenú dcsad-aciu plochu.Hlavná výhoda prípravku na upínanie kotúčových nožov pri brúseuní ostria na rovinných kovoobrábacích strojoch spočíva v tom,že prípravok je konštrukčne aj výrobne jednoduchý a podľa velkosti upínacej plochy rovinněho kovoobrábacieho stroja je možné vyhotoviť niekoľko upínacích prípravkov,čím dôjde k niekolkonásobnému sproduktívneniu tejto výroby.Na...

Inaktivovaná adsorbátová vakcína proti chrípke koní a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252389

Dátum: 13.08.1987

Autori: Banda Imrich, Ragač Pavol, Žuffa Tomáš, Fitzek Jaroslav

MPK: A61K 39/145

Značky: chrípke, inaktivovaná, proti, přípravy, vakcína, koní, adsorbátová, spôsob

Text:

...navondi včasnú a dlhotrvajúcu chránenost očkovjaných zvierat proti »ochorenia a infekcii jednotlivými kmeňmi subtypov A equi 1 a A equi 2.c. je použitelná na profylakticke aj metiatylaktické UČKGVBÁHŤ ed. cestou materinckých protilátok, očkovaných žrebných kobýl zabezpečí pasívnu chránenost žriebät až do obdobia, v ktorom môžu byt aktívne imuinizovianě.Tri kmene vírusu chrípky koní subtypov A equi 1 a A equi 2 s označením 138 AEqui 1...

Vibračné zariadenie na vyprázdňovanie zásobníkov sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252388

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kaba Daniel, Sokol Oto

MPK: B65G 65/34, B65G 65/30

Značky: sypkých, zásobníkov, vibračně, zariadenie, vyprázdňovanie

Text:

...pmerne dlhé »odstavenie betonárne spojené s prestojmi prostriedkov stavenisklcivej dopravy.Tieto nevýhody eliminuje vibračné zariadenie na vyprázdňovanie zásobníkov sypkých hmôt podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že generátor mechanických kmitov je umiestnený mimo priestor skladovaného kameniva, uchytený k doske Spojenej s vibračn-ou hlavicou, ktorá je uložená v dvoch proti sebe .obrátených kom 4binovaných gumových pružinách...

Sposob riasenia dielov z plochých ohybných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252387

Dátum: 13.08.1987

Autori: Greguš Rudolf, Majtás Slavomír, Gendiar Anton

MPK: D06J 1/12

Značky: riasenia, materiálov, dielov, spôsob, ohybných, plochých

Text:

...tvaru. Zoačlne sa tak zhoršuje skla-dnost dielov pri vysekávamí a vzniká vyššie percento odpadu.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob riasemia podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že diel sa ustredí na pružnú podložku oypatrenú drážkami, do ktorých sa postupne vtláča, potom sa podlepí a sníme z pružnej podložky.Technický účinok vynálezu spočíva v tom,že sa dosiahne dobrá reprodukuovatelľnost tvorby zahybuov, ich presnýtvaríapowloha...

Sposob výroby múčky z tmavého sladového kvetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252386

Dátum: 13.08.1987

Autori: Danišová Cecília, Príbela Alexander, Krajkovič Štefan

MPK: A23P 1/00

Značky: múčky, tmavého, květů, sladového, spôsob, výroby

Text:

...až 25 maku v pekárskych a cukrárskych výrobkoch a v trvanlivom pečiva. Použitím tejto múčky sa obohacujú potraviny o cenoné nutričłné zložky lecitín, vitamíny skupiny B, bíogétnne prvky, esenciálne amItrokyseliny a zlepšujú sa vlastností dietetické vláknima a org-anoleptícké ñarebné a ohutové látky.Tntavý sladový kvet sa zbaví prípandtnýcb celých jačmenných zŕn a zvyškov jačmenných šupiek ktoré sú svetlejšie ako sledo,vý kvet)....

Parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252385

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidným, spaľovaním, parný, kotol

Text:

...zvláštnosťou a výhodou riešenia výpanníkových rúrok umiestnených vo fluidnej vrstve ohnísk je to, že vhodným zvidličkovaním týchto rúnok vytvára sa v zvislej rovine hadov priestor aj pre umiestnenie ďalších rúro-k výstupných dielov prehrievača pary.Na pripojených výkresoch sú znázornené, na obr. 1 v priečnom reze parný koxbo-l s fluindným spaľovaním piodľa vynálezu so zvýnazneným systémom výparníka. Na obr. 2 a 3 sú v reze AA znázornená dve...

Zapojenie obvodu pre automatizované snímanie dvojstavových informacií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252384

Dátum: 13.08.1987

Autori: Murín Vladimír, Kováčik Milan

MPK: H03M 1/00

Značky: informácií, automatizované, obvodů, zapojenie, dvojstavových, snímanie

Text:

...znázornený príklad zapojenia podľa vynálezu.Ako je z pripojeného obr. zrejmé, zapojenie podla víynálezu obsahuje meraný objekt 5 mikropočitača 4, medzi ktorými je zapojený prevodník 1 dvojhodnotových signálov pozostávajúci z prevodníka 2 úrovne meraného signálu a spínače 3 napájacieho napätia tvoreneho prvým tranzistorom 6 a dvoma odporníkmi 7, 8. Prvý výstup 19 meraného objektu 5 je pripojený k prvému vstupu 13 prevodníka 1 dvojhodnotových...

Sposob prípravy sorbentov s vysokou hustotou chemicky viazanej alkylovej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252383

Dátum: 13.08.1987

Autori: Buszewski Boguslav, Garaj Ján, Jurášek Adolf, Berek Dušan, Novák Ivan

MPK: G01N 30/48

Značky: alkylovej, chemicky, přípravy, sorbentov, hustotou, vysokou, fázy, spôsob, viazanej

Text:

...kremičitého. Husté a mv.nłomerné pokrytie zabezpečuje dobrú solvolytickú »odolnosť náplne a piredovšetkým analyticlçú stabilitu., ktorá dáva reprodukovatelné i výsledky. chromatogratickcj aroalýzy. Okrem toho získané náplne netreba dodatočliie silainizovat tzv. end capping.5 g sili-kagélu s merným opovrchom 420 m . g sa. dá do reaktora, ktorý umožňuje vzájomné zmiešame všetkých komponentov. Sorbent sa v reaktore suší pri tlaku 10 Pa, pri...

Sposob tlakovej hydrolýzy hydroxidom sodným

Načítavanie...

Číslo patentu: 252382

Dátum: 13.08.1987

Autori: Minařík Ladislav, Galatík Antonín, Duda Jaroslav

MPK: C14C 3/32, C14B 13/00

Značky: hydrolýzy, tlakovej, sodným, hydroxidom, spôsob

Text:

...je v alkallckom prostredi stály, je možné iba V .neprítomnosti vápenatých iontov, inak by -nastávallo zrážanie nerozpustnéh-o kremičitanu vápenatého. Hydroxid spodný bol v minulosti použitý pre hydrolýzu trisliočineného odpadu, pokus-ne vykonávanú v o. p. Svit Otrokovice v súvislosti s výrobou prípravku Svitan K 0, ktorá sa však .nerealiaovala V tomto prípa-de bola použitá beztlrakolva hydrolýza a použíté množstvo hydroxisdu sodnêho ďaleko...

Sposob kvantitatívneho stanovenia inhibítora utilizácie glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252381

Dátum: 13.08.1987

Autori: Spustová Viera, Dzúrik Rastislav

MPK: G01N 33/50

Značky: kvantitatívneho, utilizácie, glukózy, spôsob, inhibítora, stanovenia

Text:

...ďalších fyziologických a patofyziologických mechanizmov pri ochoreniach spojených s poruchou utilizäcie glukózy.Stanovenie IGU sa robí z venózne krvi,ktorá sa odoberá do plastických skúmaviek 30 minút sa odobratá krev. centrifuguje a sérum sa uchováva až do spracovania pri-20 °C, alebo z moču, ktorý sa bez úpravy uchováva ako sérum, Vlastné analýza spočíva v~ dvoch stupňochPredčistenie séra 50-500 1 séra, resp. moču sa nanesie do kolonky...

Signalizačné zariadenie poruchy činnosti dýz

Načítavanie...

Číslo patentu: 252380

Dátum: 13.08.1987

Autor: Knezovič Dušan

MPK: G08B 1/08, G08C 19/02

Značky: signalizacné, činnosti, poruchy, zariadenie

Text:

...obvod 6. Na obr. 2 je schéma zapojenia signalizačného zariadenia poruchy činnosti dýz, kde každá dýza je opatrená snímacou elektródou 1, ktorá je zapojená na vstup prevodníkov 2 odpor-napätie. Všetky dýzy sú rozdelené do skupín po štyroch. Výstupy prevodnikov 2 sú zapojené na vstupy logických süčinových členov 14 až 24. Po dvojnásobnom logickom súčine sú signály privedené na signalizačné diody 25 až 35, led optickej signalizácie a dalším...

Brusná polyuretánová hmota a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252379

Dátum: 13.08.1987

Autori: Názler Petr, Jílek František, Mokrý Jozef, Malčovský Eugen, Střešinka Jozef, Sitta Štěpán

MPK: C08J 5/14, C08L 75/08

Značky: brusná, polyuretanová, spôsob, výroby, hmota

Text:

...prebehne vlastná polyadičná reakcia za tvorby polyuretánu, ktorá je spravidla do 3,min. ukončená a po 5 až 10 min. možno výlisok z formy vybrať. Tvar výlisku je daný použitou formou a závisí od druhu obrábacieho zariadenia. Hmota sa pripravuje spravidla v tvare kotúčov, napr. s priemerom 300 až 600 min a hrúbky 30 až 60 mm.Surovinami na prípravu predpolylneril sú polyoly a diizokyanáty. Z lineárnych dvojfunkčných polyolov o mol. hmotnosti...

Čistiaci, pasivačný a inhibičný prostriedok na skorodované kovové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 252378

Dátum: 13.08.1987

Autor: Holbová Elena

MPK: C23F 11/16

Značky: kovové, skorodované, inhibičný, materiály, prostriedok, čistiaci, pasivačný

Text:

...na skorodované kovové materiályl,3-Difenyl-N,N~dimetyldietyl 1,3-dlazetidin suliát účinná látka prostriedku podľa vynälezu, vzniká reakciou 1,3-difeny 1-1,3-diazetidínu látky čs. A 0 181447, autoriek E. Holbová a Ž. Odlerová s dimetyl alebo dietylsulfátom pri teplote 20 až 25 °C v prostredí etanolu.i K 1 g 0,005 U mól 1,3-difenyl-1,3-d 1 azetidínu sa pri teplote 20 až 25 °C prileje 50 cm 5 etanolu a za miešania sa pridá 36,7 cm 3 alebo...

Sposob indikácie koncového bodu titrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252377

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dzurov Ján, Berčík Juraj

MPK: G01N 27/42

Značky: koncového, titrácie, indikácie, spôsob

Text:

...titrovateľnosti umožňuje spôsob ílndikácie podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že indikačna elektróda sa polarizuje napätovými impulzami ktorých aplitúda je určená rovnovážnym poteanciálom a zvolelným vnúteným potelnciálom pričom koncový bod titrácie je indikovaný zmenou polarity taradayickej i nefaradayickej zložky prüdovej odozvy indiknalčnej elektródy.Výhoda tohto spôsobu indikácia spočívav tom, že na indikáciu koncového bodu...

Sposob selektivizácie Lindlarovho katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252376

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šauša Igor, Gattnar Ondrej, Kacina Roman, Kvapil Jan, Stanek Stanislav, Morvic Ján, Úradníček Dušan, Gömöry Juraj, Kvasnička Jan, Lomjanský Jozef, Hruban Konstantin, Karabinoš Jozef, Valašík Tibor

MPK: C07C 33/048, C07C 33/14, C07C 29/17...

Značky: selektivizácie, katalyzátora, lindlarovho, spôsob

Text:

...V doterajších známych postupoch, jeho opätovné použitie s výhod-ou pri výro-be vonných láüok, kde odstraňuje znečisťovanie ndodatkovými selektivizujúcimi činindlami. Ďalšou výhodou je vysoka selektiVito procesu pri hydrogenácii Czo-diolu, ktorá je príčinou vysokého výťažku priaznivých izomérov vitamínu A.Postup podľa vunálezu je objasnený »na príkladoch prevedenia bez toho, že by akokoľvek olbmedzovali predmet vynálezu.Do hydrogeoačného...

Mechanizmus odkladača textilných dielov od podlepovacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252375

Dátum: 13.08.1987

Autor: Turek Jozef

MPK: B65H 29/02, A41H 43/02

Značky: odkladača, textilných, dielov, mechanizmus, strojov, podlepovacích

Text:

...jeho spoľahlivosť v prevádzke.Mechanizmus odkladače textilných dielov od podlepovacích strojov je príkladneznázornený na pripojených výkresoch, kde značí obr. 1 v bolooryse zariadenie vo východisk-ovej polohe, a lobr. Z-v pracovnej polohe po uložení rodevného dielu na stoh.Na fréme 1 je otočine okolo hlavného čapu 11 uložený preklâpącí sklz 2 so svojouIunkčnou plochou 12. Dalej je ina fréme 1ot-očine okolo pomocného čapu B uložená...

Montážna vzpera pre kotvenie stenových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252374

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hadriová Mária

MPK: E04G 21/26

Značky: montážna, kotvenie, vzpěra, stěnových, dielcov

Text:

...tiahlom a spodným koncom ku kotevněmu bloku, uloženemu na pevný podklad prostrednictvom klinovej podložky. Tou istou skrutkou je ku kotevnému bloku pri pojené horizontálne rameno, ktoré je dru- ihým koncom pripojené k stenovému dielcucez dolný montážny otvor tiahlom, pričom v šikmom ramene i V kotevnom bloku je okrúhly otvor pre skrutku a v horizontálnom ramene je oválny otvor, umožňujúci rektifikáciu stenovemro dielce. K stabilizovaniu...

Použitie statického zmiešavača pre kontinuálne snímanie viskozity pretekajúcich vysokoviskóznych medií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252373

Dátum: 13.08.1987

Autori: Matišin Mikuláš, Andraščík Ondrej, Havlík Pavol

MPK: D01D 1/09

Značky: kontinuálně, médií, statického, pretekajúcich, snímanie, zmiešavača, použitie, viskozity, vysokoviskóznych

Text:

...polyméru statickým zmiešavačom a v dôsledku toho ku zmenám tiaioového spáadu média pred a za statickým zmiešavačom.Pri využití statických zmiešavačruv, najmä prekážkových sme zistili, že počas dlhodobého používania týchto, nedochádza k tvorbe usadenín na jeho povrchu tak, aby došlo k zmenám tokových vlastností v takom rozsahu, aby meranie v prevádzkových podmienkach nebolo reproduk-ovateiiné. Naviac príetokový profil statického zmiešava 4ča...

Váhadlo pre panely zo štyrmi uchytnými bodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252372

Dátum: 13.08.1987

Autor: Bielek Milan

MPK: B66C 1/12

Značky: vahadlo, bodmi, panely, úchytnými, štyrmi

Text:

...Tým dochadza k vytrhnutiu závesného o-ka panela a ohrozuje sa bezpečnosť prace pri prenášanl panelov.Uvedené nevýhody sú odstránené vynálezom, ktorého podstata spočíva, že ramená vahxadla k nozpere sú upevnené klbove. Ramena vahadla majú možnost pohybu vo ver 4tikálnej rovine. Týmto pohybom sa eliminuje nerovnaká dĺžka lan a tiaž panela sa rovnomerne roizndelĺ do štyroch bodov.Nič výkrese je znázornený jeden príklad vyhotovenia...

Elektrovreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 252371

Dátum: 13.08.1987

Autor: Wiedermann Vladimír

MPK: D01H 7/20

Značky: elektrovreteno

Text:

...Kos zotrviačnosti tejto sústavy a nie jej geometrickú -os ako je tomu v kľude. je potrebné pritom brať do úvahy,že totožnosť geometrickej osi rotácie a osi zotrvačnosti sústavy cievka ~ návin je podmienená nulovou statickou a dynamickounevyváženosťou čo je však prakticky nedosiahnuteľný stav.Elektnovreteno je upevnené obyčajne k vretenovej lavici pomocou gumených alebo gumokovových pružin - silent blokov,tlmiacich ako vibrácie vznikajúce pri...

Rozraďovač tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 252370

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: tehál, rozřaďovač

Text:

...podstatou je retazový dopravnik a reťazmi z polovice osadenými výstupkami, pričom reťazový clopravník je vložený medzi dvojicu reťazi prepojewných lištou a tiež medzi velčeky valčekového mostika.Rozraďovač tehál plodlťa vynálezu je o po~ lovlcu menší a jednoduchší.Na obr. 1 je pôdorys a na obr. 2 nárys zariadenia podľa vynálezu. Reťazový doprjavník 1 má reťaze zl z polovice osadené výstupkami 3. Reťazový dopravoík 1 je vsadený medzi...

Retazový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 252369

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: dopravník, reťazový

Text:

...a prepojovacie elementy cez volné otočné kladky. Retaze l prepojovacie elementy sú podoprene podperkami.Zariadenie podľa vynálezu umožňujú rozraďovače tehâl umiestniť vo vnútri dopravnIka a rozmerove zmenšiť na polovinu.Na obr. 1 je znázornený pôdorys reťazového dopravníka podľa vynälezu a na obr. 2 je jeho narys.Oba konce reťazí 1 sú prepojené tenkýn 1 i spojovacími elementami 2. Reťaze 1 sú opäsané cez hnané ozubené kolesá 3 a spojovacie...

Vynášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252368

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kozok Zbyněk, Korbel Peter

MPK: B21C 35/00

Značky: zariadenie, vynášacie

Text:

...odoberanie výliskov ručne aj automaticky.Pre odoberanie výliskov z lisu sa používajú rôzne jednoúčelové zariadenia špeciálne konštruované pre daný typ výlisku. Vynášacie zariadenie je v ,podstate univerzálne zariadenie.Vynášacie zariadenie pozostávajúca z rámu, vozíka, unášača a pružných čeľustí sa vyznačuje tým, že vozík, pohybujúci sa naráme, je z jednej strany čiastočne otvorený pre zasunutie vertikálne zdvihaněho unašača, opatreného...

Elastický mazací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 252367

Dátum: 13.08.1987

Autor: Štyrand Jan

MPK: F16N 23/00

Značky: mazací, ventil, elastický

Text:

...pričom celková hrúbka steny elastického telesa s elastickým mazacím ventilom sa zväčší minimálne.Na pripojených obrázkoch sú v priečnom reze znázornená príkladné usporiadania e 4lastlckého mazacieho ventilu v elastickom telese, kde na obr. 1 a 2 je elastický mazací ventil v elastickom telese, ktoré je tvorené elastickým krytom, pričom elastický mazací ventil je jeho súčasťou. Na obr. 3 a 4 je elastický mazací ventil ako súčasť elastického...

Drenážne zariadenie odkaliska

Načítavanie...

Číslo patentu: 252366

Dátum: 13.08.1987

Autori: Petrik Pavol, Douša Karel

MPK: E02D 17/18, E02B 7/06

Značky: zariadenie, drenážně, odkaliska

Text:

...drenážnej sústavy odkalísk sa deje v určitých etapách zvyšovania odkaliska. Týmto postupom sa predíde možnosti zanesenia drenážnej sústavy odkaliska po dobu jeho výstavby velkým hydraulickým spádom v prvých etapách prevádzky ~ pri plavení hydrozmesiŠ- bezprostredne-po zriadení jednotlivých drenážnych prvkov a. súčasne sa zabezpečí bezpečne odvedenie ,priesakových vôd aj z- vrstevnate uložených odpadových materiá lov v odkalisku.Polohu a...

Elektroizolačný lak

Načítavanie...

Číslo patentu: 252365

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lučeničová Katarína, Matulay Dušan

MPK: C09D 5/25

Značky: elektroizolačný

Text:

...okolo 4000 mPa s pri 20 °C, pričom na urýchlenie vytvrdzovacej reakcie sa pridáva maximálne 5,0 hmotnostných percent aromatického aminaldehydu. Odťahová rýchlosť pri lakovaní je 13 až 17 m/mirmpre çu drôtpriemeru 0,8 mm.Nevýhodou väčšiny v súčasnosti používaných polyvinyliormálových lakov je aj ich sklon k nárastu viskozity počas skladovania.Uvedené nevýhody odstraňuje elektroizolačný lak podľa vynálezu, ktorého živičná zložka je vytvorená...

Prípravok pre zatavovanie zdrhovadiel do plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252364

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jung Ján, Kvasna Drahoš

MPK: B29D 5/00

Značky: prípravok, plastickej, hmoty, zdrhovadiel, zatavovanie

Text:

...8 vysokofrekvenčného agregátu. Na spodný plastikový prirez 2 sa opät, presne podľa zará 4žok, uloží prípravok 3, v ktorom je návlečené zdrhovadlo 4. Toto zdrhovadlo 4 sa nachádza v horizontálne polohe. jeho textilná časť smeruje do vnútra obrysu protitlakovej elektródy 6. Do takto uloženého prípravku 3 sa vloží vrchný plastikový prírez 5. Tento prírez má tvar, ktorý presne zodpovedá obryusnul gprotitlalkoívej elektrödy E. Takým spôsobom sa...

Sposob prípravy kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252363

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bláha Jaromír, Kabátová Viera, Mikeštík Antonín, Košuth Jaroslav, Belko Dušan, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Sokol Drahomír, Kostková Viktória

MPK: C07D 471/18

Značky: přípravy, spôsob, kvartérnych, solí

Text:

...ml chloroformu a sušený volne na vzduchu. Rezultuje 30,1 gramu kvartérnej soli, to je 98,05 oproti teorii.Pomocou difereinčinej termickej analýzy DTA, pracujúcej s. rýchlosťou liineárneho vzostupu teploty 5 °C . miirl, meracím rozsahom .1 mV na škálu stupnice a navažkami 50 až 70 mg vzorky je nájdený počiabok exotermického rozkladu v pevnom skupenstve pri 117,0 °C. Ďalej prvý pik exoi-raozkladu pri 142,4 6 G en-dIo-pík pri 146,0 °C a druhý...

Priečny suport sústruhu kolajového dvojkolia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252362

Dátum: 13.08.1987

Autor: Laurenčík Vendelín

MPK: B23Q 35/18

Značky: koľajového, sústruhu, priečny, suport, dvojkolia

Text:

...pričom osa riadiaceho ventilu je sübežnä s osou piestnice hydromotora. Výsledkom vynálezu je zníženie hmotnosti stroja a výrobných nákladov pri zachovaní požadovanej tuhosti a presnosti stroja, »ako aj akosti opracovaného profilu udvoijkolia. Pritom presnosť kopírovania sa zvyšuje pri sústružení kolies veľkých priemerov.Na pripojenom výkrese je znázornený v réžeĺeden príklad vyhotovenia zariadenia4 V osovom reze je znázornený priečny su pport...

Vertikálna batéria s odformovacím prípravkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252361

Dátum: 13.08.1987

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 5/04

Značky: odformovacím, vertikálna, batéria, prípravkom

Text:

...panely. Napínacie prvky sa odpoja od duší a s dušami je možné individuálne posun-ovál. obvyklým spôsobom.Výhodou riešenia podľa vynálezu je, že umožňuje niekoľkonásobne skrátenia času potrebného na vzájomné oddelenie duší pri o-dformvovávaní. Pri vyberaní panelov z roztiahnutej vertikálnej batérie napnuté napí odñormovanienacie prvky držia duše vertikálnej batérie v stanovenej polohe.Príklad prevedenia vynálezu je stanovený na ob-r. 1, 2,...