Zverejnene patenty 01.08.1987

Způsob výroby vyztuženého flexibilního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237400

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pekárek Tomáš, Kalafut Štefan, Lapčík Vladimír

MPK: E21F 1/04

Značky: způsob, flexibilního, výroby, vyztuženého, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru výroby flexibilního potrubí. Týká se způsobu výroby vyztuženého flexibilního potrubí, zejména vhodného pro separátní větrání při ražbě dlouhých důlních děl. Podstata spočívá v tom, že pas textilie stáčí do šroubovice tak, že oba okraje jsou přesazeny a podélně dvoustopě spojeny, přičemž mezi spoje se kontinuálně vsouvá pružná výztuha zajišťující následně spirálový tvar.

Konzervační a lazurovací lak pro porézní materiály na bázi novolaku a polyalkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237399

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kříž Jaroslav, Dobiášová Dáša, Fryč Václav, Vachl Vladimír, Přikryl Petr, Husák Karel

MPK: C09D 3/54

Značky: novolaku, porézní, polyalkoholů, bázi, konzervační, materiály, lazurovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká složení konzervačního a lazurovacího laku pro porézní materiály na bázi novolaku a polyalkoholů a řeší problém netoxického, ekologicky vhodného a snadno dostupného laku s dlouhou životností. Podstatou vynálezu je složení laku, který obsahuje fenolformaldehydový novolak, tvořící netoxickou ochrannou složku s hydrofobisačním, antioxidačním, fungicidním a baktericidním účinkem, dále propylenglykol, zaručující vysokou penetrační...

Zařízení pro přilisování věnce k rámku kufru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237398

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kabát Jaroslav

MPK: A45C 5/02

Značky: kufru, zařízení, přilisování, rámku, věnce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení zařízení pro přilisování věnce k rámku kufru, které sestává ze svislého tlakového válce s opěrnou formou a ze základní desky, na které jsou proti zadní opěrce a po stranách upraveny vodorovné tlakové válce s lisovacími formami. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že každá lisovací forma (20, 30) sestává z nosné desky (22, 32), která je upevněna k pístnici (21, 31) vodorovného tlakového válce (2, 3) a ke které je pružně...

Kluzná hmota k aplikaci na strojní součásti pro snížení mechanického tření za jejich vzájemného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237397

Dátum: 01.08.1987

Autori: Gazdoš Miroslav, Skřenek Jan

MPK: C09K 3/14, C08J 5/14

Značky: tření, jejich, vzájemného, součástí, aplikaci, snížení, kluzná, strojní, mechanického, pohybu, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Oproti známým kluzným hmotám z epoxidových pryskyřic vyrobených na bázi dianu a epichlorhydrinu a před aplikací míchaným s vytvrzovadlem (dietyléntriaminem), je tato kluzná hmota význačná tím, že při vyšší tixotropii dovolující její aplikaci i na svislé stěny kluzných součástí obsahuje kromě známých složek (železného prášku mechanického a grafitu) 24 až 30 % hmotnostních mastku o velikosti zrn do 0,09 mm, přičemž její grafitické složky v...

Způsob výroby nukleázy zejména pro přípravu 5-mononukleotidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237396

Dátum: 01.08.1987

Autori: Tupý Jaroslav, Matoušek Jaroslav České Budějovice

MPK: C12P 9/22

Značky: zejména, způsob, 5-mononukleotidů, výroby, přípravu, nukleázy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby nukleázy, zejména pro přípravu 5´-mononukleotidů. Uvedená nukleáza se získá tím, že pylová zrna rostlin, s výhodou tabáku nebo borovice, se suspendují při laboratorní teplotě po dobu 2 až 5 minut v destilované vodě nebo v cukerném roztoku, s výhodou o koncentraci 5 až 15 % hmotnostních a v přítomnosti Ca2+ iontů o koncentraci 1 až 10 mM, načež se výluh lyofilizuje nebo dále čistí srážením síranem amonným,...

Odpěňovače polymerních disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237395

Dátum: 01.08.1987

Autori: Šimek Stanislav, Kohout Josef, Vachuda Jiří, Votápek Václav, Fiala Vladimír

MPK: C11D 1/86

Značky: odpěňovače, disperzí, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou odpěňovače disperzí nebo výrobků je obsahujících, které se skládají z látek na bázi disperzí nebo roztoku solí mastných kyselin C8 až C22 a/nebo sulfokyselin C8 až a/nebo sulfoesterů mastných alkoholů C8 až C22 v produktech z oxosyntézy butyraldehydu a jeho následné aldolýzy. Ke stabilizaci těchto disperzí nebo roztoků se používá che atotvorných sloučenin, případně neinogenních nebo kationaktivních látek. Tyto látky se...

Sterilizační krytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237394

Dátum: 01.08.1987

Autori: Bezděk Josef, Němec Zdeněk

MPK: A61L 2/26

Značky: sterilizační, krytka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sterilizační krytku z plastické hmoty, zejména pro hemodialyzátor, která je tvořena válcovou těsnicí částí opatřenou průchozím otvorem a na ní navazující válcovou hlavou opatřenou na obvodu zvýšeným okrajem, ve kterém jsou vytvořeny drážky, přičemž průchozí otvor je na svém jednom konci zaslepen bakteriologickým filtrem, upevněným nerozebiratelně ve válcové hlavě krytky.

Polyuretanový email s metalickým efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237393

Dátum: 01.08.1987

Autori: Procházka Vlastislav, Máca Jan

MPK: C09D 3/64, C09D 3/72

Značky: email, polyuretanový, metalickým, efektem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polyuretanového emailu s metalickým efektem vytvrzovaného polyisokyanáty. Podstatou vynálezu je disperze lístkového hliníkového pigmentu v roztoku hydroxyfunkční polyesterové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přídavkem aditiv, která je případně transparentně obarvená. Polyuretanový email je vhodný k povrchové úpravě lyží, automobilů a strojírenských výrobků technikou polévání a stříkání.

Grafitová kokila pro horizontální plynulé lití pásů z mědi a měděných slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237392

Dátum: 01.08.1987

Autori: Soukup Václav, Peřich Václav, Teisler Jiří, Klofáč Josef

MPK: B22D 11/08, B22D 11/00

Značky: grafitová, kokila, horizontální, lití, pásu, slitin, měděných, mědi, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je grafitová kokila pro horizontální plynulé lití pásů z mědi a měděných slitin. Pro odstranění značných rozdílů v rovinnosti odlévaných pásů je navržena úprava funkční dutiny v grafitové kokile. V dolní části je profil této dutiny grafitové kokily rovinný, v horní části je dutina grafitové kokily tvořená zakřivenou plochou, která se v příčném řezu odchyluje od rovinného průřezu o hodnotu ? t, která je maximální ve středu...

Obvodový plášť budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237391

Dátum: 01.08.1987

Autor: Křížek Janko

MPK: E04B 2/93

Značky: plášť, budov, obvodový

Zhrnutie / Anotácia:

Obvodový plášť budov sestává z navzájem rovnoběžných svislých nosných sloupků (1), upevněných upevňovacími prostředky na nosné konstrukci budovy, a z plošných výplňových dílců (3), popřípadě doplňkových plošných dilců, okenních a parapetních dílců apod., zavěšených na nosných sloupcích (1). Podstata vynálezu spočívá v tom, že výplňové dílce (3) jsou opatřeny obvodovým rámečkem (4), rozděleným vloženým izolačním páskem (20) na dva dílčí rámečky,...

Filtrační netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237390

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kučera František, Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav

MPK: D04H 1/14, B01D 39/06

Značky: filtrační, textilie, netkaná

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační netkaná textilie pro odstraňování fyziologicky závadných látek z pitné vody formou iontové výměny se vyznačuje tím, že se skládá z 20 až 60 % iontoměniče, v němž alespoň 80 % částic má velikost menší nebo rovnou 40 ?m, z 2 až 10 % akrylátové záhustky nebo alkylátového polyelektrolytu, z 5 až 30 % chemických vláken a z 20 až 40 % akrylátového nebo styrénakrylátového pojiva. Předmětu vynálezu je možno využít v chemickém průmyslu v...

Filtračně-sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237389

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kühnel Vlastislav, Kučera František, Prudilová Marcela

MPK: D04H 1/14, B01D 39/06

Značky: netkaná, textilie, filtračně-sorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračně-sorpční netkaná textilie, určená zejména pro současné odstraňování fyziologicky závadných, zdraví škodlivých látek, jako jsou například nitráty, nitridy, nitrosloučeniny, olovo, antimon, kadmium, vanad, chrom, arzén, stříbro nebo zbytková tvrdost vody a cizorodých látek, jako jsou například tenzidy, herbicidy, organofosfáty, ropné látky, volný chlor a podobně, z pitné vody, vyznačující se tím, že se skládá z 4 až 60 % anionaktivního...

Uspořádání diskové brzdy malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237388

Dátum: 01.08.1987

Autori: Míka Josef, Komárek František, Albrecht Zbyněk

MPK: F16D 55/10

Značky: diskové, brzdy, uspořádání, malotraktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Disková brzda podle vynálezu je určena zejména pro malotraktory, kde je požadavek na jednoduchost provedení a prostorovou nenáročnost. Podstata řešení spočívá v tom, že v krytu brzdy je uchyceno hydraulické brzdové zařízení které je souosé s výstupní hřídeli diferenciálu, přičemž disková brzda je umístěna na konci tohoto výstupního hřídele diferenciálu. Píst hydraulického brzdového zařízení je v přímém styku s přítlačným diskem, který působí na...

Omezovací táhlo tříbodového závěsu traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237387

Dátum: 01.08.1987

Autori: Němec Josef, Komárek František

MPK: B60D 1/14

Značky: táhlo, tříbodového, traktoru, omezovací, závěsu

Zhrnutie / Anotácia:

Omezovací táhlo tříbodového závěsu traktoru je určeno k ochraně tohoto závěsu omezením volného pohybu ramen závěsu v jeho dolní části zdvihu. Omezovací táhlo je tvořeno dvojicí táhel v sobě posuvně uložených. Na vnějším táhle je uspořádán držák s ramenem nesoucím kladku, která se odvaluje v nastaveném rozsahu po pracovní ploše vnitřního táhla.

Dělený sklápěcí ochranný kryt proti rozstřiku chladicí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237386

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kabelák Jaroslav

MPK: B24B 55/02

Značky: delený, proti, ochranný, rozstřiku, chladicí, kapaliny, sklápěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je dělený sklápěcí ochranný kryt proti rozstřiku chladicí kapaliny s pevným spodním dílem a vrchními sklopnymi díly, vyznačený tím, že na čepu závěsu vrchního dílu a závěsu spodního dílu je uložen krycí sloupek, obepínající profilem tvaru U bočnice dvou, nezávislé na sebe sklopných vrchních dílů. Dělený sklápěcí ochranný kryt je vhodný zejména pro hrotové brousicí stroje.

Zařízení pro tlakové mazání mechanické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237385

Dátum: 01.08.1987

Autor: Plánický Václav

MPK: F16H 57/04

Značky: tlakově, mechanické, mazání, převodovky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tlakové mazání mechanické převodovky předlohového typu je vybaveno čerpadlem mazacího oleje, umístěným například na konci předlohového hřídele vně komory převodovky. Tlakové mazání mechanické převodovky má přívod mazacího oleje od čerpadla přiveden do vývrtu v čepu vloženého kola zpátečky a k vývrtu v čepu je šroubením upevněna jedním koncem trubka s tryskami směřujícími do záběru ozubení jednotlivých soukolí a druhý koncem je...

Zařízení pro experimenty s nesouosé zatěžovanými pneumatickými a hydraulickými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237384

Dátum: 01.08.1987

Autor: Pavlů Miloš

MPK: G01L 5/16

Značky: zařízení, prvky, nesouosé, pneumatickými, hydraulickými, experimenty, zatěžovanými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro experimenty s nesouose zatěžovanými pneumatickými a hydraulickými prvky. Sestává z prvního siloměru (2) pro měření svislých sil, který je z jedné strany připojen k rámu (1) a z druhé strany ke svislé kleci (3), v níž jsou umístěna ložiska (4) na čepech (5), pevně spojených s rámem (1). Ke svislé kleci (3) je připojeno pouzdro (6) s čepem (7), uloženým v otvoru ramena (8), jehož součástí je sklonoměr (21). Rameno (8)...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 237383

Dátum: 01.08.1987

Autori: Dolejš Václav, Hác Jaroslav

MPK: B01F 5/00

Značky: staticky, směšovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického směšovače šroubového, který sestává ze dvou šroubovitě uspořádaných plochých pásů s opačným směrem rotace a trubky nebo tyče, která je umístěna v ose pláště směšovače, přičemž vnitřní šroubovitý pás je pevně navinut na vnitřní trubce nebo tyči a vnější pás přiléhá k vnitřní stěně pláště. Vnitřní a vnější šroubovitě uspořádané ploché pásy jsou pevně spojeny. Je výhodné, aby pracovní prostory vymezené oběma šroubovitě...

Raznice na tvoření zemních balů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237382

Dátum: 01.08.1987

Autor: Mazáč Jaroslav

MPK: A01G 9/10

Značky: balů, raznice, zemních, tvoření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší raznici na tvoření zemních balů, určených na výrobu předpěstované sadby zeleninových, květinových a lesních kultur. Raznice sestává z formy, jejíž vnitřní prostor je ve tvaru komolého jehlanu. K horní části formy je připevněn rám, mající tvar hranatého "U". Rám je připevněn kratší stranou nahoru, strana je opatřena otvorem, do kterého je vsunut důlkovač. Spodní konec důlkovače je kuželovitě zakončen, opačný konec je opatřen závitem...

Zařízení na čištění filtračních svíček křemelinových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237381

Dátum: 01.08.1987

Autor: Brauner Josef

MPK: B01D 27/12

Značky: svíček, zařízení, křemelinových, čištění, filtračních, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na čištění filtračních svíček křemelinových filtrů. Podstatou vynálezu je, že zařízení je tvořeno vanou, zčásti naplněnou čisticí kapalinou, přičemž vana je opatřena na čelních stranách unášecím ústrojím pro uchycení filtračních svíček a ve spodní části korytem, v němž jsou uloženy ultrazvukové zdroje.

Způsob elektrolytického zneškodňování kalírenských odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237380

Dátum: 01.08.1987

Autori: Grüner Karel, Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: C02F 1/46

Značky: elektrolytického, kalírenských, způsob, odpadů, zneškodňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrolytického zneškodňování kalírenských odpadů s obsahem kyanidů alkalických kovů, dusitanů a dusičnanů alkalických kovů, barnatých solí a směsí těchto složek. Způsob je vhodný pro strojírenské závody produkující kalírenské odpady.

Plášť z vestavěné ocelové konstrukce pro tunelové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237379

Dátum: 01.08.1987

Autori: Říkovský Jan, Pavlovič Ladislav, Studenka Josef, Schich Vladimír

MPK: E21D 11/14

Značky: tunelové, ocelové, stavby, vestavěné, konstrukce, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nosný souvislý vodotěsný izolační plášť z vestavěné ocelové konstrukce pro tunelové stavby, sloužící současně jako ztracené bednění a finální, pohledová část tunelových staveb. Staticky spolupůsobí s celou tunelovou stavební konstrukcí. Plášť z vestavěné ocelové konstrukce se skládá ze soustavy plošných skruží vytvořených segmenty vlnovitě tvarovaných a modulovaných tak, že vlny probíhají svisle. Jednotlivé segmenty se vodorovně...

Nové disazopigmenty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237378

Dátum: 01.08.1987

Autor: Chlost Milan

MPK: C09B 35/26

Značky: jejich, způsob, nové, přípravy, disazopigmenty

Zhrnutie / Anotácia:

Nové disazopigmenty žlutých a červených odstínů obecného vzorce kde R1, R2 jsou stejné nebo různé zbytky azokomponent, neobsahující substituenty způsobující vodopropustnost a jsou kopulovány do o-polohy k fenolické nebo enolické hydroxyskupině, zejména zbytky azokomponent typu acetoacetarylidů, fenylmetylpyrazolonů, 2-naftolu či arylidů kys. 2-hydroxy-3-naftoové.

Způsob výroby kopolymerů roubováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 237377

Dátum: 01.08.1987

Autori: Majerová Karla, Salajka Zdeněk, Kučera Miloslav

MPK: C08G 81/02

Značky: způsob, roubováním, kopolymerů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kopolymerů. Na směs polymerů s halogenovými, esterovými nebo karbonylovými funkčními skupinami se působí v roztoku nebo suspenzi oligomerními a polymerními dianionty karbaniontového, silanolátového nebo alkoholátového typu za podmínek, kdy anionty se dezaktivují pouze reakcemi s roubovanými polymery. Roubované kopolymery zlepšují mísitelnost těchto polymerů s jinými polymery a plnivy.

Způsob výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237376

Dátum: 01.08.1987

Autori: Beran Miroslav, Kitzler Jaroslav, Kyral Josef, Verner Josef

MPK: A41D 13/10, D06N 3/06

Značky: bázi, ochrannými, materiálů, výroby, textilních, podložky, způsob, nánosem, polyvinylchloridu, textilní, vlastnostmi, výrobků, měkčeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu. Na textilní podložku se nejprvé nanese alespoň jedna vrstva plastisolu polyvinylchloridu specifikovaného složení, načež se nanesený plastisol nechá při teplotě 90 až 230 °C zželatinovat a potom se vznik1ý textilní materiál buď ochladí na teplotu nejvýše 85 °C a povrch nanesené...

Spôsob stabilizácie vína proti bielkovinným zákalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 237375

Dátum: 01.08.1987

Autori: Omelková Jiřina, Kostka Vladimír, Kubánek Vladimír, Farkaš Ján, Rexová-benková Ľubomíra, Stratilová Eva, Turková Jaroslava

MPK: C12H 1/12

Značky: stabilizácie, bielkovinným, zákalom, vína, proti, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposobu stabilizácie vína proti bielkovinným zákalom. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sa na víno posobí pri teplote 12 až 30 °C komplexom enzýmov tvorených kyslou proteázou a mikrobiálnou pektinázou ireverzibilne imobilizovanými na polyetyléntereftalát. Vynález má použitie vo vinárskom priemysle.

Disperzní polyfunkční hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 237374

Dátum: 01.08.1987

Autori: Michálek Jaroslav, Štepita Matej, Svoboda Dalibor, Pichrt Aleš, Krejsa Jan

MPK: C09D 3/80, C08L 33/00

Značky: disperzní, hmota, polyfunkční

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní polyfunkční hmota je určena k provádění nátěrů nebo nástřiků na venkovní i vnitřní plochy stavebních prvků a to jak nových omítkových tak i starých po dokonalém vyspravení a očištění. Je vhodná pro sjednocování nerovnoměrných podkladů, pro rekonstrukce, sanace a údržbu stavebního fondu a pro restaurování a konzervování historických památek. Hmota má po zreagování dobrou soudržnost s podklady, vysokou kryvost, jednotný barevný a...

Kompletní krmná směs pro králičí mláďata

Načítavanie...

Číslo patentu: 237373

Dátum: 01.08.1987

Autor: Škodová Jitřenka

MPK: A23K 1/00

Značky: mláďata, kompletní, králičí, směs, kŕmna

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatu kompletní krmné směsi pro králičí mláďata tvoří bílkovinné a sacharidové komponenty, minerální látky a vitamíny obsažené v granulích. Z komponentů jsou zastoupeny 10 až 20 %hmotnostními vitaminózní, popřípadě bílkovinné úsušky, 5 až 15 % hmotnostními sušené mléko, 5 až 25 % hmotnostními sójový komponent, ze zrnin 10 až 25 % hmotnostními ječmen, dále ovesná rýže, pšeničné otruby, bramborové vločky a pojivo. Tuto směs lze využít pro...

Zapojení převodníku efektivní hodnoty periodického napětí nebo proudu na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237372

Dátum: 01.08.1987

Autor: Neumann Přemek

MPK: G01R 19/00

Značky: proudu, stejnosměrné, napětí, převodníku, periodického, efektivní, hodnoty, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší převod periodického napětí nebo proudu na stejnosměrné napětí, přičemž převodník je vhodný pro měření pravé efektivní hodnoty periodického napětí a proudů v širokém pásmu kmitočtů od zlomku Hz až do stovek MHz. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvod absolutní hodnoty je připojen současně na první řízený odpor a druhý odpor, přičemž první řízený odpor je připojen na vstup prvního operačního zesilovače, mezi jehož vstup a výstup...

Zařízení pro fixaci polohy akceleračního ústrojí motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237371

Dátum: 01.08.1987

Autor: Příbramský Zdeněk

MPK: B60K 26/00

Značky: ústrojí, zařízení, fixaci, motorových, polohy, vozidel, akceleračního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro fixaci polohy akceleračního ústrojí motorových vozidel, sestávajícího z pedálu akcelerátoru a převodových ústrojí ke karburátoru a/nebo ke vstřikovacímu čerpadlu, opatřeného alespoň přídavným vypínacím ústrojím typu zapnuto - vypnuto a s ním spřaženým přístrojem pro fixaci nastavené polohy akceleračního ústrojí. Účelem vynálezu je docílení možnosti plynulé hospodárné jízdy motorového vozidla v daném úseku při...

Zapojení nelineárního klasifikátoru pro analýzu kvaziperiodického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237370

Dátum: 01.08.1987

Autor: Tintěra Milan

MPK: H03K 19/00

Značky: kvaziperiodického, nelineárního, zapojení, signálu, analýzu, klasifikátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je provést přiřazení kvaziperiodického signálu jiným periodickým signálům a vyhodnotit odchylky signálů s důrazem na libovolnou část periody s vyloučením citlivosti vůči amplitudovým změnám, které nejsou obsaženy v periodických signálech v paměti a se značně zjednodušeným programem počítače a zvýšením rychlosti analýzy. Zapojení nelineárního klasifikátoru je tvořeno číslicovou pamětí, mající sekcí bytů význačnosti. Výstup dat...

Odbočná spojka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237369

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kovářová Eva, Kovář Otakar

MPK: H01R 4/42, H01R 4/38

Značky: odbočná, elektrických, spojka, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je odbočná spojka elektrických vodičů, opatřená pro uložení hlavních vodičů souosými rýhovanými elektrovodnými lůžky (4, 5). Dále je opatřena pro uložení odbočného vodiče (3) naklápěcím vodivým můstkem (6). Horní lůžko (5) a dolní lůžko (4) jsou přes naklápěcí vodivý přítlačný můstek (6) sevřena pružným prvkem (7) prostřednictvím předepínacího samosvorného šroubu (8).

Závěsný výškově nastavitelný balkonový stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237368

Dátum: 01.08.1987

Autori: Šafková Ludmila, Tetour Zdeněk, Šafková Miroslava

MPK: A47B 5/00

Značky: nastavitelný, balkonový, stolek, závěsný, výškově

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora hmot a práce při výrobě stolku a úspora místa u uživatele. Uvedeného účelu se dosáhne stolkem sestávajícího ze dvou trubkových stojin tvaru písmene J s nasunutým kotvicím prvkem se stavěcím šroubem, ke kterému je kloubově připevněn prvek nesoucí stolní desku.

Zapojení pro skupinové, kombinované elektro-chemické zapalování aluminotermických dávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237367

Dátum: 01.08.1987

Autor: Hájek Karel

MPK: B23K 23/00

Značky: kombinované, dávek, skupinové, aluminotermických, zapalování, zapojení, elektro-chemické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro skupinové, kombinované elektricko-chemické zapalování aluminotermických dávek pro účely svařování, dělení konstrukčních ocelí, destrukcí ocelových konstrukcí a jiné skupinové použití aluminotermických dávek, bez omezení počtu aktivovaných kompletů. Účelem vynálezu je dosažení časově řiditelné aktivace neomezeného počtu aluminotermických dávek, kombinací elektrického roznětného okruhu a aktivujících speciálních...

Modifikované polyvinylchloridové směsi se zlepšenými fyzikalně-mechanickými vlastnostmi a snažší zpracovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 237366

Dátum: 01.08.1987

Autori: Šimoník Josef, Drag Jiří

MPK: C08L 27/06

Značky: polyvinylchloridové, zpracovatelností, vlastnostmi, modifikované, snažší, zlepšenými, směsi, fyzikalně-mechanickými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká modifikovaných polyvinylchloridových směsí se zlepšenými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi a snažší zpracovatelností. Podstatou vynálezu je to, že tyto modifikované směsi obsahují jako modifikační přísadu kapalný kaučuk na bázi kopolymeru butadien-akrylonitril, polybutadienu nebo polyuretanu terminovaný reaktivními funkčními skupinami, přičemž hmotnostní poměr polyvinylchloridu ku kapalnému terminovanému kaučuku je v rozmezí od...

Směs pro přípravu růžového keramického pigmentu zirkonového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237365

Dátum: 01.08.1987

Autori: Zítová Jiřina, Svobodová Ivana, Trojan Miroslav

MPK: C04B 33/14, C03C 5/00

Značky: zirkonového, růžového, keramického, přípravu, směs, pigmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava růžového keramického pigmentu zirkonového typu - s příměsí ? - Fe203 za teplot 600 až 630 °C, tj. o 150 až 350 °C nižších než jsou teploty doposud používané, umožňuje složení mineralizátoru přidávaného ke směsi základních výchozích oxidů (zirkoničitého a křemičitého) a oxidhydroxidu železitého uplatňuje se příznivý vliv hydroxidu lithného, který v kombinaci s hexafluorokřemičitanem sodným i chloridem sodným snížuje teplotu tvorby...

Dopravní pás z polyvinylchloridu se zvýšenou odolností proti hoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 237364

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kučera Karel

MPK: B29D 29/00

Značky: zvýšenou, polyvinylchloridu, dopravní, proti, hoření, odolností

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dopravního pásu z PVC se zvýšenou odolností proti hoření u něhož je zvýšené nehořlavosti dosahováno jednak foliemi z měkčeného PVC, obsahujícími vyšší hmotnostní procento práškovitého retarderu hoření a jednak impragnací textilních vložek ze syntetických vláken pastou PVC v níž je dispergován práškovitý retarder. Disperzí retardéru do pasty PVC a jejím vniknutí do vazebních záhybů tkaniny je znesnadněno tavení se vláken a...

Způsob automatického řízení hodnoty pH u vsádkových periodických chemických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237363

Dátum: 01.08.1987

Autori: Veselý Miloslav, Koropecký Igor

MPK: G05D 21/00

Značky: automatického, hodnoty, řízení, procesu, chemických, periodických, vsádkových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkrácení doby potřebné k dosažení žádané hodnoty pH při automatickém řízení pH u vsádkových, periodický se opakujících procesů, založeném na přidávání neutralizačního činidla do reakční směsi přes dvoupolohový akční člen ovládaný impulsovým regulátorem. Princip podle vynálezu spočívá v tom, že v průběhu zpracování každé vsádky se nejdříve do reakční směsi přídá neutralizační činidlo v množství stanoveném v průběhu zpracování...

Skříň rozvodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237362

Dátum: 01.08.1987

Autor: Pospíšil Jiří

MPK: F16H 57/02

Značky: rozvodovky, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skříně rozvodovky, tj. základní nosné části hnané nápravy s mokrými lamelovými brzdami. Podle vynálezu, pánve vetknuté do dna pláště, ve kterých jsou uložena kuželová ložiska talíře, jsou oběma boky spojeny s pláštěm skříně pomocí žeber. Víko skříně je pevně rozebíratelně spojeno současně s pláštěm a oběma třmeny, potlačuje pružné deformace exponovaných částí na únosnou míru, a zajišťuje tak správný záběr ozubení kuželové...

Zařízení pro odlučování nerozpuštěných látek z kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237361

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pokorný Miloš, Bocim Boris, Žák Petr

MPK: B01D 33/04

Značky: nerozpuštěných, odlučování, kapalin, zařízení, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti čištění odpadních vod a týká se zařízení pro odlučování nerozpuštěných látek z kapaliny. Podstatou vynálezu je, že u zařízení tvořeného nátokovou sekcí, odlučovačem opatřeným sítem a nádobou, je síto tvořeno nekonečným pásem, napnutým a vedeným mezi hnacím válcem a hnaným válcem. Hnací válec je oproti hnanému válci převýšen a u jeho obvodu je uložena stěrka. Hnaný válec je potom opatřen napínacím mechanismem, přičemž...