Zverejnene patenty 16.07.1987

Zapojení pro nastavení pracovního bodu fotocitlivého prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251750

Dátum: 16.07.1987

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: F16P 3/14, H01G 9/20

Značky: prvků, zapojení, nastavení, fotocitlivého, pracovního

Text:

...zpracovávaného signálu a zabezpečí se stabilita pracovního bodu. zlepší se frekvenční charakteristika zařízení e zvýši se odolnost protiVynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno schema zapojení pro nastavení pracovního bodu fotocitlivého prvku.Kolektor fototranzístoru ł je spojen s emitorem prvního trunzistoru g, jehož báze je spojena přes první zenefovu diodu 3 s emitorem fototranzístoru ł a s emitorem druhého...

Svorkovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251749

Dátum: 16.07.1987

Autor: Indruch Jaroslav

MPK: H01R 9/24

Značky: svorkovnice

Text:

...imontáž i demontáž svorkovnice bez šroubovýoh spojů je velmi jednoduchá a časově úsporné, Na přiloženém výkrese je znázorněno jedno z možných provedení podle vynálezu.Obr. l znázorňuje zapojení vodičů v tělese pouzdra svorkovnice,obr. 2 víko svorkovnice a obr» 3 upevnění svorkovnice na tilese přístrojeSvorkovnice je vytvořena že dvou částí. Spodní část tvoří pouzdrołl, ktoré má na spodní straně vytvořeny dva válcovitě výstupky lg, podélně...

Zapojení článku útlumového korektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251748

Dátum: 16.07.1987

Autori: Jírů Vlastimil, Kopáček Václav

MPK: H03H 11/00

Značky: článků, útlumového, korektoru, zapojení

Text:

...zesilovače, jehož výstup je připojen na výstupní svorku a přes nastavovací odpor na invertující vstup operačního zesilovače.Zapojení podle vynálezu snižuje počet pasivních prvků korektoru na polovinu. V mnoha případech lze odstranit induktory. Z článků lze vytváňet útlumový korektor jejich kaskádním zapojením. Impedanční úrovně jednotlivých článků je možné holit vzájemné různé podle požadovaných vlastností výeledného korektoru.Příklad zapojení...

Pasta na bázi vodných disperzí akrylátového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251747

Dátum: 16.07.1987

Autori: Buchar Josef, Šňupárek Jaromír, Koudelka Zdeněk, Mohr Petr

MPK: C08L 33/02, C08L 33/04, C08L 33/26...

Značky: bázi, pasta, akrylátového, vodných, kopolymerů, disperzí

Text:

...a/nebo alkoxynetylnetakrylanidu. kde alkoxy skupina je metoxy. etoxy. propoxy, butoxy a/nebo izobutoxy skupina. při čemž pH pasty je vyšší než 3. Vodné dieperze akrylátového kopolyneru uvedeného složení přecházi přidavken vodného roztoku amoniaku, případně jiné alkalie. ze stavu disperze do paetovitáho stavu, aniž by došlo k jejich převodu do roztoku. Jejich chemická složení zároveň zajišřuja vznik pružných a v opakovanén praní...

Způsob přípravy alfa-kysličníku železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251746

Dátum: 16.07.1987

Autori: Suchánková Libuše, Kmoníčková Světla, Čermák Jiří

MPK: C01G 49/06

Značky: železitého, přípravy, alfa-kysličníku, způsob

Text:

...úvahu přichťzejících syntéz neposkytují výsledný materiál ve stejné kvalitě, tj.co do fysikálních vlastností jako barva, distribuce částic a podobně, tak chemických vlastností, na příklad rozpustnost v kyselinách. Termické zpracování příslušných surovín poskytuje produkty určené pro aplikaci jako pigment, nehodí se však vzhledem k možnému znečištění dalšími prvky, jako surovina pro zpracování na organoželezité sloučeníny. Důvodem je i to, že...

Omítková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 251745

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šmíd Josef, Hejtmánek Vladimír, Hradecká Jaromíra, Pleva Milan

MPK: C04B 26/28

Značky: omítková, směs

Text:

...soli karboxylové kyseliny s uhlikatým řetězcem o délce C 12 až C 18 nebo směsi těchto kyselín.Použitý mohofosfát škrobu se vyznačuje rozpustnosti ve vodě za studena a zvýšenou viskozitou v důsledku své vysoké hydrofilnosti. Jeho předností je, že ani naąměrná dávka jeho přísady neovlivni požadovaný účinek a přitom je tato přisada ekonomicky podstatné výhodnějši, než dosud užívané eter celu~Přisada sodné soli zminěnýchkarboxylových...

Zapojení elektromotorů, zejména pohonů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251744

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zabranský Josef, Zelníček Vladimír

MPK: H02P 7/74

Značky: elektromotorů, zapojení, obráběcích, strojů, zejména, pohonů

Text:

...hlavních kontaktůgg druhého stykače gi. Ovládací cívka gą prvního stykače gg jepřipojena prostřednictvím polohového spínače 1 , nejlépe mžikcvého, k ovládacímu obvodu gg, zatímco ovládací cívka g 1 druhého stykače gg je k ovládacímu obvodu gg připojena prostřednictvímspínacího pomocného kontaktu gg prvního stykače gg.První elektromctor l§ je součástí elektrohydraulického přístroje 1, druhý elektromotor gg je uložen na sklopném ramenu...

Zařízení k ovládání cyklů nebo přetržitých úkonů, zejména pro automatické soukací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251743

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šimáček Jaroslav, Viták Josef

MPK: D01H 15/00

Značky: přetržitých, zařízení, stroje, úkonů, automatické, soukací, cyklu, zejména, ovládání

Text:

...pohled na další obdobné příkladné provedení zařízení a obr. Š schematícký pohled na ještě další příkladné provedení zařízeníNa rohatkovém hřídeli 1, který je součástí neznázorněné~ ho planetového převodového Éstrojí a je otočné uložen v neznázorněném rámu soukacího stroje, je pevně uložena rohatka 3 se soustavou ozubů 2 rovnoměrně uspořádaných na jejím obvodu. Vedle rohatky g je na čepu 5 výkyvně uložena pomocná západka Ž ve tvaru...

Způsob radiometrického stanovení podílu popele z nauhličovadla na znečištění oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 251742

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mayer Jiří, Kraina Josef, Hons Jaromír, Mrázek Libor

MPK: C21C 7/00

Značky: podílu, způsob, znečištění, stanovení, nauhličovadla, oceli, popele, radiometrického

Text:

...způsob radiometrického stanovení podílu popele z nauhličovadla na znečiětění oceli, podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že pevné nauhličovadlo se před použitím nasytí roztokem radionuklidu 141 Ce v podobě dusičnanu a sírenu ve vodě, vysuší žíháním v plechových sudech, v nichž se dávkuje na dno odlévací pánve před odpichem tavby oceli a obsah popele ze značeného zdroje v celkovém obsahu oxidických nečistot je dát porovnáním...

Plastová stélka se žebrem pro rámovou obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 251741

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fürst Pavel, Tupý Rostislav, Kloubec Ludvík, Bařina František, Rybka Jiří, Vavruša Jaroslav, Habrovanský Josef, Ševela Petr

MPK: A43B 13/39

Značky: žebrem, plastová, stélka, rámovou

Text:

...přesnost provedení a pracovní síly vůbec. Značné jsou 1 náklady na usňový přírodní materiál.Byly provádény pokusy o kombinaci dvou materiálů, přírodního s plastovým. Princíp spočíval v nanášení vhodného termoplastu nebo termosetu na předem vyseknutou usňovou stélku. Nevýhodou je malá soudržnost materiálů, která se projevila především při zkouškách nošení obuvi, kdy se oba materiály od sebe separovaly.Uvedené nevýhody se odstraní použitím...

Olej pro vzduchové a plynové kompresory se zlepšenou mazivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251740

Dátum: 16.07.1987

Autori: Marek Vladislav, Matějovský Vladimír, Štěpina Václav, Novák Václav

MPK: C10M 141/12

Značky: mazivostí, plynové, zlepšenou, kompresory, vzduchové

Text:

...termooxidační stálosti jsou vysokotlaké hydro- Á genáty ropných olejových destilátů, zejména ty, které byly zbaveny redestilací lehkých podílůg lepší než selekční rafináty, p zejména cyklanické. Navíc mají podstatne větší viskozitní indexy.Ě Jejich termooxidační stálost lze výrazně zvýšit použitím kombi- V nece antioxidantů typu rozkladačů peroxidů, s výhodou dialkylditiofosfátů zinečnatých, a antioxidantů typu lapačü radikálů3 zunm s výhodou...

Závěs brzdových jednotek špalíkové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251739

Dátum: 16.07.1987

Autori: Štolc Vladimír, Maruna Zdeněk

MPK: B61H 13/36

Značky: brzdy, špalíkové, jednotek, brzdových, závěs

Text:

...čepů a jejich ohybové ~ namáhání, způsobené reakcí brzdicí síly. Umožňuje také dvojkolí vykonavat rejdovné pohyby. V případě použití lehkých slitin pak navíc dochází k úspoře hmotnosti podvozku.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení závěsu brzdových jednotek špelíkové brzdy podle vynálezu,kde obr. 1 představuje půdorys brzdového zařízení u jednoho dvojkolí a obr. 2 příčný řez podvozkem rovinou A-A.Závěs brzdových jednotek...

Způsob upevňování konce šňůry z plastu v upevňovacím otvoru předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251738

Dátum: 16.07.1987

Autor: Polický Oldřich

MPK: H01R 13/52, H01R 33/965

Značky: plastů, konce, šňůry, otvorů, upevňovacím, upevňování, předmětů, způsob

Text:

...se použije levnějších, běžněpoužívaných a vyráběných plomb z plastu, používaných hojně v elektrotechníce. Při spojování lehčích předmětů může i tato plomba odpadnout. Ke spojování lze použít šnůry jednovláknové, splétané i spřádanéoPříklady upevnování konce šnúry z plastu v upevňovacím otvoru předmětů způsobem podle vynálezu jsou znázcrněny na přípojeném výkresu. na němž obr. l představuje spojovaný předmět v řezu,obr. 2 další spojovaný...

Zařízení k vymezení zubové vůle ozubeného soukolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251737

Dátum: 16.07.1987

Autor: Muselík Miloslav

MPK: F16H 55/18

Značky: ozubeného, soukolí, vůle, zařízení, vymezení, zubové

Text:

...převodové schéma náhonových ozubených kol dvou sousedních tiskových jednotekoUvedené zařízení sestává z první tiskové jednotky ,která je prostřednictvím zámku łl a ěroubů spojena s druhou tiskovou jednotkou 3. V bočnících první tiskové jednotky je uložen přenlěecí valec, na kterém je uchyoeno ozubené kolo 3. ve stěně ozubeného kola 1 přenéšecího válce jsou vytvořeny protilehle dva tverové výřezy 5, ve kterých jsou protilehle umíetěny...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251736

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fencl Miloslav, Kaška Jiří, Lohr Jiří, Balcar Miroslav Csc, Záhorovský Svatoslav, Matějíček Alois, Kohout Josef, Mrázek Jaroslav

MPK: C08L 63/02

Značky: způsob, epoxidových, přípravy, lisovacích

Text:

...tento reakční systém dávkuje do aditiv, která se udržuji ve viřivém stavu. Tím vzniknou častice převážně nepravidelného tvaru, v nichž jsou aditíva už smočena komponentami reakčniho systému, a třetí stupeň homogenizace kompozice probihá-za zvýšené teploty a zvýšeného mechanického namáhání ve vytlačovacim hnětáku. Tak se docili rovnoměrného rozděleni všech složek kompozice v celé hmotě, která hněták opouští. Tim jsouzaručenystejnoměrné...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251735

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fencl Miloslav, Matějíček Alois, Klejch Jiří, Balcar Miroslav, Krejcar Emil, Kaška Jiří, Kohout Josef

MPK: C08L 63/02

Značky: způsob, lisovacích, přípravy, epoxidových

Text:

...a tedy i lisovací hmota je jednotnější ve svých finálnich vlastnostech než ta, která je připravena např.podle citovaného západoněmeckého patentu. Přednosti připra vy parciálniho aduktu je zároveň i to, že ve formě pevné látky je ho možno připravit do zásoby a při teplotě do 20 °C ho uchovávat po dobu max. šesti měsíců.Obecný postup přípravy spočivá v tom, že se připraví pouze jeden typ parciálního aduktu nízkomolekulárni epoxidové...

Způsob výroby aminoplastů ve vznosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251734

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hajíček Odon, Marek Petr

MPK: C08L 61/20, C08G 12/02

Značky: výroby, aminoplastů, vznosu, způsob

Text:

...stupně polykondenzace se převede do fluidní sušárny, kde proběhne během 1 až 30 min. za sniženého tlaku 1 až 95 kPa jeho dokondenzace a vysušeni.Vzhledem k tomu, že polykondenzátlv reaktoru neni nakondenzován do optimálniho stupně, čímž rozumime takový stupeň kondenzace, při němž je hmota právě ještě zpracovatelná, ale pouze do 90 tohoto optimálniho stupně, které můžeme charakterizovat obsahem metylolových skupin 19 až 25 , nedocházi při...

Osnovní zarážka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251733

Dátum: 16.07.1987

Autori: Skopový Jiří, Dánielová Jiřina, Bureš Josef, Lapeš František

MPK: D03D 51/28

Značky: stroje, tkacího, zarážka, osnovní

Text:

...mimo spínací plochu je v plášti umístěgšçyäaúrovní izolační hmoty oddělující vzájemné jednotlivé platiny.Výhodou osnovní zarážky je, že při stejném počtu součástíse zvětší tuhost osnovní zarážkyäa tím se sníží její poruchovost v provozu a možnost poškození při manipulaci.Příkladné provedení je znázorněno na přiloženýoh výkresoch. obr. 1 znázorňuje kontaktní lištu, obr. 2 znázorňuje kontaktní lištu v příčném řezu a obr.3 představuje dotykovou...

Způsob úpravy a čištění vod anorganickými koagulanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251732

Dátum: 16.07.1987

Autori: Juračka František, Vostrčil Josef

MPK: C02F 1/56

Značky: úpravy, čištění, koagulanty, způsob, anorganickými

Text:

...rychlé rozpuštěni na homo genní roztok, bez tvorby zvolna se rozpouštějících zbobtnalých malých shluků polymerů.Emulzni kopolymerace je technika polymerační, která zabezpečuje vznik polymerů nebo kopolymerů a vysokou molekulovou hmotnost, což je pro úspěšný proces mostění a flokulace suspena dovanych částic v upravované vodě podmiňujícim faktorem.Účinnost organických emulzních kopölymerů kyseliny akrylové a/-nebo metakrylové se styrenem...

Obvod statistického vyhodnocování četnosti impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251731

Dátum: 16.07.1987

Autor: Stránský Ivan

MPK: G01R 23/00, G01D 1/08, G01R 23/02...

Značky: statistického, četnosti, obvod, vyhodnocování, impulsů

Text:

...další impuls, přivedený kanálem g posouvá výstup Q registru l o jedničku, aniž jakkoliv ovlivňuje časový průběh laditelného monostabilního časového obvodu g.Když počet impulsů přivedených kanálem 5 dostoupí počtu, při kterém je výstup Qn spojen s prvním vstupem hradla 5,přivede se impuls na tento vstup hradla 3.- 3 - 251 731 Po uplynutí nastavené doby laditelný monostabilní časový obvod g vypne druhý vstup hradla 3 a zároveň vyšle impuls...

Přepravní obal, zejména pro hutní výrobky v blocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251730

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pištěk Václav

MPK: B65D 85/64

Značky: blocích, hutní, zejména, obal, výrobky, přepravní

Text:

...ocelovými tyčemi Z. Jedna krajní bočnice l je opatřena při dolním a horním okraji po jednom oku § a 2. první částí uzamykacího ůstrojí,v nichž je otočně uložen uzamykací čep lg opatřený nad horním okrajem bočnice l rukojetí ll mezi níž a horním okem 2 je na uzamykacím čepu lg njvlečena tlačnápružina lg. Opačný konec uzamykacího čepu lg je opatřen pojistkoulg proti jeho samovolnému pootočení s výčnělkem lg určeným pro3 251 730 zasunutí do...

Překládací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251729

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: stůl, překládací

Text:

...zvedací zařízení.Rám je opatřen podvozkem.Uspořádáním překládacího stolu podle vynálezu se dosahuje snadného překládání především tyčového materiálu s minimálním vynaložením fyzické práce obsluhy a to na rošt dal šího zařízení. Toto řešení umožňuje automatizaci celého pra covního cyklu manipulace s materiálem. Na připojeném výkresu je znázorněn príklad provedení vynálezu, kde na obr. 1 je pohled na překládací stůl,obr. 2 je půdorysný...

Žáruvzdorná zásaditá hmota pro vysocehutné žáromonolitické vystýlky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251728

Dátum: 16.07.1987

Autori: Skovajsa Ladislav, Ovčaří Karel

MPK: C04B 35/62

Značky: hmota, vystýlky, žáruvzdorná, zásaditá, žáromonolitické, vysocehutné

Text:

...49 a při mezerovitosti 55 až 60 obsahPopsaná žárovzdorná zásaditá hmota umožňuje při použití,tj. při hotovení baziokýoh žáromonolitů ve stavebním díla za251 723 použití běžných zhutňovacíoh nástrojů dosažení mimořádně hutnotv a tím i mimořádně odolnosti a trvanlivosti. Při dusání běžnýmitpneumatiokými pěohy lze dosáhnout stejné hutnoty jako u tvarovýoh kamenů strojně lisovanýoh měrnými tlaky 100 až 150 MPa. Vyjádřeno celkovou mezerovitosti...

Obraceč stonkového lnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251727

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kerhart Miroslav, Sedláček Václav, Mareš Miloslav

MPK: A01D 45/06

Značky: obraceč, stonkového

Text:

...sousedních řádků přes sebe.Uvedené nedostatky jsou odstraněny obracečem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na sběrací ústrojí navazuje dolní pás zkříženě opásaný na spodním hnaném válci a horním volnoběžněm váloi, k němuž přiléhá horní pás zkříženě opásaný na horním hnaněm válci a spodním volnoběžném válci, přičemž za horním volnoběžným váloem a spodním volnoběžným válcem je umístěna výpadová zábranatVýhodou navrhovaného řešení...

Způsob dekontaminace násadního inokula kvasinkových kultur

Načítavanie...

Číslo patentu: 251726

Dátum: 16.07.1987

Autori: Káš Jan, Průcha Pavel, Hodaň Jaroslav

MPK: C12N 1/16, C12C 11/02

Značky: kultúr, násadního, dekontaminace, způsob, inokula, kvasinkových

Text:

...čistoty s následnými příznivými dopady na bíologickou stabilitu senzorický charakter i výtěžnost kvasného procesu.Lysozym je přírodní látka, která se nachází v rostlinách,například v latexu tropické rostliny Caryca Papay i tkáních živočichů, například ve vaječném bílku, slzách a mateřském mléku člověka. Lysozym, izolovaný V potřebném stupni čistoty, je z hygíenického i potravinářského hlediska zcela nezávadnou látkou. Použití lysozymu...

Pomocná upínací hlava soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251725

Dátum: 16.07.1987

Autor: Nováček Bohuslav

MPK: B23B 13/02

Značky: upínací, hlava, soustruhů, pomocná

Text:

...nástroj obrábí materíál.govnomêrně, nedochá~ zí k předčasnému otupováni a ulamováni břítů na řezných nástrojích. Tím, že upínací tyčkypomocné upínací hlavy soustruhu jsou vysouvany rovnoměrně, je dosaženo přesného vystředěni obráběného materiálu. Upínací tyčky jsou stavěcí maw ticí dotlačeny na povrch obràběného maturiálu, takže tento man teriál je upnut bez vůle. Vlivem takového- vedení je možno obráběný materiál opracovàvat s přesností,...

Prostorové uspořádání kondenzátoru klimatizační jednotky a jeho součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251724

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zezula Jaroslav, Gonda Josef, Hogenbuch Pavel

MPK: B60H 1/32

Značky: jednotky, kondenzátorů, prostorové, součástí, uspořádání, klimatizační

Text:

...provedení kondenzátoru v bočním pohledu a na obr. 4 je znázorněno alternativní konstrukčníKondenzátor l je přichycen přední stěnou.g na zadní stěnu.1 kabíny nad zadním oknem lg. Horní stěna gv níž jsou umístěny ventilátory lg, navazuje na střechu Ž kabíny. Na spodní stěně Q je umístěna vložh 1, přípojená na kompresor a výperníkovou část klímatizační jednotky. Kondenzátor je uzavřen zadní stěnou § a bočními stenami 3. Spodní stěna g má...

Způsob přípravy syřidla pomocí hub třídy Basidiomycetes

Načítavanie...

Číslo patentu: 251723

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hylmar Bohumil, Mišurcová Zdeňka, Nerud František, Pokorná Libuše, Musílek Vladimír

MPK: A23C 21/02

Značky: pomocí, syridla, třídy, basidiomycetes, přípravy, způsob

Text:

...enzymů se s výhodou použijí kultury basidiomycetů Ganoderma applanatum III /Pers. ex S.F. Gray/ Donk a Kuehneromyces mutabilis III /Schaeff. ex Fr./ Sing. et Smith, uložené ve sbírceZpůsobempdle yynálezu se zvyšuje výtěžek uvedených.enzymů o 204 ž 30 hmot. a použitím potravinářsky nezávadných.druhů hub Ganoderma applanatum a Kuehneromyces mutabilis se odstraňují některé nevýhody /přítomnost mykotoxinů, nevhodnost poměru srážecí a...

Posuvný vodicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 251722

Dátum: 16.07.1987

Autor: Babák Jan

MPK: B60N 1/08

Značky: vodiči, posuvný, mechanismus

Text:

...je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje příčný řez posuvným vodicím nechanismen, vedený podél roviny B~B, znázorněné na obr. 2, obr. 2 představuje podélný řez poeuvným vodicím mechanismem, vedený podél roviny A~A, znázorněná na obr. 1, obr. 3 představuje axonometrioký pohled na pružný kroužek se äikmou dělicí spárou, obr. 4 znázorňuje silové pomčry na valivém elenentu při působení menších sil na posuvné vodítko, která...

Halogenidové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251721

Dátum: 16.07.1987

Autori: Petrová Božena, Frumar Miloslav, Klikorka Jiří

MPK: C03C 3/32

Značky: halogenidové

Text:

...viditelného a infračervenéhc spektra dosahuáe hodnot od O do 0,8 teplota skelné transformace Tg se P°hybuâe Od 97 °C do 247 °C. Přítomnost halogenidu přechodného kovu ovlivňuje propustnost hlavně v oblasti viditelného světla.skla podle vynálezu jsou na rozdíl od známých skel na bázi chloridu zinečnatého ZnCl 2 odolnější vůči působení atmosfe-i rické vlhkosti, ve srovnání se skly fluoridovými je příprava snadnější a chemická reaktivita...

Zařízení pro pneumatický pohon zejména segmentového dávkovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251720

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kalina Rudolf, Kislinger Jan

MPK: B65B 3/36

Značky: zejména, pneumatický, dávkovače, segmentového, zařízení, pohon

Text:

...celkový potřebný zdvih rozdělit na dvě částí.Zařízení podle vynálezu umožní plné využití doby pro dávkování bez nutnosti aeřízování počátku pohybu píetu při změnách výkonu nebo baleného produktu tím, že jsou od sebe odděleny pohyby pro přenášení dávky do polohy dávkování od vlastního dávkování, pro které je pak možno využít delšího času a snížít rychlost dávkování.Uspořmäníjednoho z případů provedení podle vynálezu je znázorněno na obrázku,...

Aerační věž

Načítavanie...

Číslo patentu: 251719

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kubíček Karel, Šmíd Miroslav, Bouchal Antonín

MPK: C02F 3/16, C02F 3/24

Značky: věž, aerační

Text:

...1 celkový axionometrick ohled na aerační věž v řezu a v obr. 2 e znáY P J zorněn detail zavěšení provzdušňovaoioh závěsů s rozpěrný mi prvky.Aeračni věž podle vynálezu sestává z vtokového dilu l, nasávaoiho dilu 3, z komínových dílů 2, výtokovéhol je zho dilu Q a provzdušňovacíoh závěsů Ž. Vtokový díl toven ze stěnovýoh prvků É, v boční části je opatřen hrdlom Z, pro připojení vtoku. V hrdlo Z je těsníoí manžeta§. Vtokový díl ł je ve Spodní...

Protiproudý chladič plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251718

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hejma Jiří, Kolář Jiří

MPK: F28F 9/00

Značky: protiproudý, plynů, chladič

Text:

...plynu lze tedy využít tří příznivych efektů.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn v částečném řezu na výkrese, kde na obr. 1 je nárys, na obr. 2 bokorya a na obr. 3 půdorys zařízení.Protíproudý chladič pestává z částí teploeměnné e částí odlučovací. Část teplosměnná sestává ze vstupní komory g číštěa ného plynu se vstupom l číštěného plynu, která je nejvyšší částí chladiče a je tvořeno obdélníkovým vodorovným kenálem Do...

Zařízení k obalování a zhutňování prachových a jemnozrnných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251717

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pospíšil Josef, Karnovský Miloš, Šváb Roman, Bečvář Jaroslav, Řehák Boris, Fotul Ilja

MPK: C21C 7/04

Značky: materiálů, obalování, zhutňování, prachových, zařízení, jemnozrnných

Text:

...umístění kladek s různým funkčním zaměřením se společným pohonem na jednom kompaktním rámu. Docílilo se snížení energetické náročnosti jakož i úspory na nákladech, snížila se mezi~ provozní manipulacą jakož i prašnost prostředí.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je schematický nárys zařízení,na obr. 2 a 3 jsou dvojice tvarovacích kladek, na obr. 4 a 5 dvo~ jice pěchovacích...

Zařízení pro vícestupňové biologické čištění organicky znečištěných odpadních vod ve stavebnicovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 251716

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fiala Miloň

MPK: C02F 3/08

Značky: čištění, biologické, zařízení, organicky, znečištěných, uspořádání, vícestupňové, stavebnicovém, odpadních

Text:

...je, že stěny vnější nádrže, stěny a přepážky vnitřní nádrže a mezistěny stavebnicového prvku jsou tvořeny prefabrikáty, přičemž čelní stěny vnější i vnitřní3 nádrže mají úložnou patku ekoeenou. 251715Vyšší účinek zařízení dle vynálezu je dán tím, že zařízení pro oba stupně čištění lze sestavit do jedné komplexní jednotky,maximálně vynžívající obestavěný prostor. Zařízení je možno na» vrhovat dle stanovenáho přiváděného množství odpadní...

Zařízení k vícestupňovému biologickému čištění organicky znečištěných odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251715

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fiala Miloň

MPK: C02F 3/08

Značky: čištění, organicky, znečištěných, vícestupňovému, zařízení, odpadních, biologickému

Text:

...provedení zařízení dle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení dle vynálezu v základním provedení a obr. 2 v alternativním provedení.Přívodní potrubí 1 mechanicky předčištěné vody je opatřeno oddělovačem g meximálníoh průtoků, ktorý je spojen potrnbím 21 s oběhovou aktivační nádrží Q a přívodním potrubím gg s biokontaktorovou nádrží 2. Biokontąktorová nádrž g je propojena otvorom 31 s...

Způsob výroby řezných nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 251714

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zahradník Vlastimil, Vondráček Václav, Jusková Anna

MPK: B23B 27/16

Značky: břitovými, nástrojů, destičkami, vyměnitelnými, řezných, způsob, výroby

Text:

...nevýhody odstraňuje způsob výroby řezných nástrojůps vyměnitelnými břitovými destičkami podle vynálezu, při kterémse z polotovaru vytvoří těleso nástroje, opracuje se načisto a jeho povrch se vytvrdí iontovou nitridací.Podstatou způsobu podle vynálezu je to, že iontovou nitridaqi jsou vytvrzeny upínací plochy pro břitové destičky a plochy přicházející do styku s odcházejíci třískou, při teplotě 520 až 540 °c po dobu 40 až 60 hodin do...

Zařízení pro polohování bižuterních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251713

Dátum: 16.07.1987

Autori: Valapka Ján, Tomeš Miroslav, Zobal Jří

MPK: B24B 9/08

Značky: zařízení, bižuterních, polohování, polotovarů

Text:

...pro upnutí čtyř aparátů, v bočním pohledu. Obr. l znázorňuje zařízení při broušení plošek v okamžiku dojezdu nosné desky na mechanický doraz, obr. 2 znázorňuje zařízení při leštění plošek.Zařízení sestává z rovinné desky l, na níž jsou v radiálním směru v úhlových roztečích 90 stupňů upravena čtyři upínací lůžka 3. Do lůžek se upínají aparáty Ž s upevněnými polotovary Q. Nad čínnou plochou rovinného brousicího nástroje Z jsou na...

Zařízení pro měření relaxačních vlastností těsnicích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251712

Dátum: 16.07.1987

Autori: Odstrčil Jaroslav, Březík Rudolf

MPK: G01N 33/44

Značky: těsnicích, měření, vlastností, zařízení, relaxačních, kroužků

Text:

...okruhu jsou vytvořeny jednou ze-svěrných desek s tělesem přípravku, mají tedy značnou plochu a proto je jejich funkce citlivá na nečistotyapůaobující přechodově odpory v signalizačním okruhu. Také rovnoběžnoat kontaktních ploch a vůle ve vedení pohyblivé desky zhorěuje citlivoet aignelizačního okruhu. Šistotu kontaktů lze těiko dosáhnout zvlúětě provádí-li se zkouška v kapalnćm prostředí.U doeavadních příetrojů pro měření relaxace napětí...

Servozesilovač řízený impulsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251711

Dátum: 16.07.1987

Autor: Petřík Tomáš

MPK: H02P 7/06

Značky: impulsy, řízený, servozesilovač

Text:

.... vysílače a také největší délka impulsu monostabilního klopného obvodu musí být royna největší délce impulsu generátoru vysílače. Použitímtohoto nového typu servozesilovače dochází ke značnému zjednodušení zapojení a není třeba konstruovat speciální integrované obvody.K stavbě nového typu servozesiloveče je možno použít běžně dostupných součáttek. Motor si díky impulsnímu napájení zachovává svůj kroutící moment. Při poruše přenosu impulsů...