Zverejnene patenty 15.07.1987

Disperzní lepidlo na bázi akrylových kopolymerů zejména pro stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 243700

Dátum: 15.07.1987

Autori: Holubec Miloslav, Dvooák Vít

MPK: C09J 3/14

Značky: stavebnictví, disperzní, akrylových, zejména, lepidlo, kopolymerů, bázi

Text:

...pro leponí keramických obkladů, tenkoetlnuých eoklů, lehčených polystyrenových panalů, mozaikových parket. apod. na sillkdtovd podklady. oeinkocemenv. a drevo. Je poulitelnć l. pro vytnelovdní a utleíovdní Franklin prdchodů inetalećního zařízení,zdravoteohníky apod., pŕiěen odoldví povätrnoetnín vlivů a je luygíenicky nezávadné.Jeho hlavní výhoda spočíva v ton, a při. lepení ehora uvedoných-Iatarlñlů na svtslé plochy nebo stropy není...

Zařízení pro snímání změn zatížení náprav návěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243699

Dátum: 15.07.1987

Autor: Merenda František

MPK: B60T 7/12

Značky: zatížení, změn, návěsu, snímání, zařízení, náprav

Text:

...podstata epočívá v místění uhla edtěłového regulátoru v geometrické etředi roechodu a rosvoru kol. Při tomto řelení dochází jen k pohybu v bodů uchycení tdhla půaobenín nadšení, avlak vliv kinematiky de vyloučen.Na základě řeleni podle vynálezu je jízda e návleea bezpečná Jak pro řidiče a soupravu, tak pro ostatní účastník eilničního provozu.Princip ŕeleni do patrny z pf-ilolenćho výkreeu. Uohycení úpravy přední ,L a napravy zadní ,LL je...

Způsob výroby jader magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 243698

Dátum: 15.07.1987

Autori: Cejnek Milan, Dobeš Vladislav

MPK: G11B 5/147, G11B 5/10

Značky: jader, způsob, magnetických, výroby

Text:

...se súzeným průresem stredního dílu, na obr. 2 je názor-něm blok ueder v půdorysu e čústečnem řezu, na obr. 3 ua viacnásobný sdružení obrazec zobrazeny v nárysu, ne obr. 4 ue nskreslm vícenásobný sdrulený obrazecv pudorysu, obr. 5 znázorňuje blok under v nárysu Lčástečnćm roku spolu s mechanickými síleníJctorě působí pri. lepení, na obr. 6 ue nekreslen blok under v bokorysu a řezu spolu se silami působícímí pri. odděloviní under se zúžerąýn...

Sklo s vysokým indexem lomu a vysokého spektrálního prostupu vhodné zejména pro výrobu optických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 243697

Dátum: 15.07.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: C03C 13/04

Značky: zejména, vláken, indexem, prostupu, optických, vhodné, spektrálního, vysokým, výrobu, vysokého

Text:

...45 i oxidu barnatěho Ba 0. 0 až 15.5 oxidu vdpenotóho Gao, 0 až 15 i oxidu atrontnatćho S 10, 0 al 12 S oxidu hlinitého M 203, o až 12 S oxidu tantolidndho T 9205, 0 až 8 5 oxidu thoričitćho T 1102, 0 až B SI oxidu oirkoničitdho 2 x 02.Součinitel ddlková teplotni roztažnosti uAnglický patent č. 1 027 958 uvádí sklo složení ve hotnostni koncentraci 25 až 40 i oxidu lcŕeuičitého S 102, 0 až 30 i oxidu horitóho B 203, 15 až 45 S oxidu barnatého...

Mechanismus pro ovládání polohy opěry sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243696

Dátum: 15.07.1987

Autor: Karásek Richard

MPK: B60N 1/02

Značky: mechanismus, opěry, ovládání, polohy, sedadla

Text:

...na pripojenych výkresoch, kde obr. 1 predstavuje nárye mechanizmu pro ovládání polohy opery sedadla, obr. 2 představuje podělnú řez mechenismem, vedený podel roviny A-A,znázornená na obr. I.Mechanizmus pro ovládání polohy opery sedadla anázornerü na obr. 1 o obr. 2 je tvoren sklopnou bočnicí L, přivařonou k rámu opery u, pevne spojenou e vnitřním ozubením i. zebírajícím do vnejeího ozubení g, pevne spojeného s pevnou bočnicí z a s...

Podpůrný mechanismus ingotu pro zonální tavicí aparatury s proměnnou délkou manipulační komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243695

Dátum: 15.07.1987

Autori: Ševeík Karel, Wais Stanislav

MPK: C30B 15/30

Značky: délkou, manipulační, komory, podpůrný, proměnnou, mechanismus, ingotu, aparatury, tavicí, zonální

Text:

...takže neprodluiuje její konstrukční délku. Umožňuje automatické e plynulé nejíždění na konueovou část ingotu, takže nemůäe dojít při dosednutí k ohrožení rústu monokrystelu.Na výkresu je znázornens v řezu část sonální eparetury s měchovou manipulační komorou,se zavěěeným lngotem e podpůrným mechanlemem ingotu v klidově poloze.Na hřídeli z rotsce držáku ingotu ,Li je pevné nasezena ochranná miske 3. V ochranné misce 3, jsou svísle a suvně...

Způsob přípravy hnědého kypového barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243694

Dátum: 15.07.1987

Autori: Špaeek Zdenik, Miletín Jioí

MPK: C09B 5/28, C09B 1/48

Značky: barviva, kypového, přípravy, hnědého, způsob

Text:

...tom, že po karbszolizsci v prostredí kyseliny sírová 95 si olea s obsahom 5 i kysličníku sírováho, s výhodou v lqselině sírová 98 až 100, se pŕídavky zřoděná kyseliny sírová nebo l vody upraví koncentrace kyseliny sírová v ksrbazolizační směsi na hodnotu 80 až 90 , s výhodou B 3 si 87 i.Rozpłálením izolovanáho sulfdtu do vody, oxidací suspenze v kyselám prostředí nspř. alkalickými ohlorečñsrxy s úpravou odťiltrovanáho produktu na formu...

Zařízení pro dopravu a upínání dřevěné stojky klínovou stropnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243693

Dátum: 15.07.1987

Autori: Maštalío Antonín, Ošlejšek Oldoich, Zahrádka Zdenik, Benža Dušan, Tesaoík Rudolf, Panáeek Karel, Zahrádka František

MPK: E21D 15/58

Značky: klínovou, dopravu, zařízení, dřevěné, upínání, stojky, stropnicí

Text:

...pomocí jednoho čepu na ěkrebúkovou nádobu, kterou je porub vybaven, nemusí být použito samostatné zařízení pro dopravu výztule do porubu.Odnímateląým připojení zařízení podle vynálezu na äkrahákovou nňdobu se zajistí konstantní vzdllenost etojkořadí od uhelnáho pilíře, ktorý pri rozpojovdní àkrabákem tvoří kŕivku ve tvaru oblouku.vytvorením konstantní vzdálenosti prvního stojkořadí od pilíře a zaklínovdním výztuže se znsčným předpětím, což...

Přídavné zařízení pro lícování tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243692

Dátum: 15.07.1987

Autori: Soukup Vladimír, Kopal Ladislav

MPK: B21D 43/26

Značky: přídavné, lícování, tyčového, zařízení, materiálů

Text:

...v této základní desce jsou zakotvermy konce nejméně dvou vodících tyčí, na nichž je suvně ulozene lícovací deska,spojená a ovledacím prvkom, opatřeným tdhlam, která je spojene s jedním koncem náetavce,zajiětěnáho na druhém konci stavitelnou pojistkou.Výhodou predmetného přídavneho zařízení je především skutečnost, ie odstraňuje ryzicky namähavou e nebezpečnou práci při součesnôm zvýiení produktivity práce.Příkladné provedení přídevnáho...

Průchod termočlánku pláštěm tlakového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243691

Dátum: 15.07.1987

Autori: Barák Jaroslav, Zajíeek Josef

MPK: F28F 9/00

Značky: tlakového, termočlánku, průchod, aparátu, pláštěm

Text:

...mohou být. středěny pomocí trubky z izolsčního materiálu navléknuyé ne äroub spojující pŕírubu e záslepkou.Výhoda průchodu termočlánku podle vynálezu spočívá v dokonsľłéąrořěsłněni a použrtel- A nosti pro aparúĺvpracující s vyšším tlakem. ~, - .~°. vh. 4 v n N , . -, . . u , Na vykresu jeznúzbřnąěnpříklad provedení průĺžłiíýdiĺ .dvou termočgľlánkü pl-áštěm tlakovéhoV tlakověm pláěti zije vytvořen návsrek, vrěÍ dl-os přírubou 4, ns...

Sedadlo, zvláště opěrák sedadla motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243690

Dátum: 15.07.1987

Autor: Petrášek Petr

MPK: H60N 1/02

Značky: sedadla, motorových, sedadlo, opěrák, vozidel, zvláště

Text:

...jeho snadné montáže a demontáže.Podstata sedadla podle vynálezu epočívá v tom, že nosne část obsahuje podpěru vytvořenou v jejich okrajových částech ve tvaru U-prorilu, kterým prochází rám uspořádaný mezi dnem U-profilu e vloäeným hŕehenem.vložený hřeben je opetřen bočními výatupky, zesehujícími do uchycovscích otvorů v bočních stenách U-protilu. vložený hreben je rovněž opetřen ustsvovecími žebry, přičemž rám doléhá ne uetevovací žebre e...

Zařízení pro přesné stříhání drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243689

Dátum: 15.07.1987

Autori: Hrzán Emil, Novotný Pavel

MPK: B21F 13/00

Značky: přesné, drátu, stříhání, zařízení

Text:

...nulovou hodnotu. Nelisovawui výněnąýní vloäkení je najíětěna jednoduchá obnova etřlňných čelistí.Hlavním prednostu. vynálezu je vysoká kvalita stříhané plochy, kolmoet a .rovinnost ženu, nízká pořizovací a provozní náklady. Další výhodou je vysoke životnost zařízení.Príklad provedení zařízení ne přesné stříhćní drútu je zobrazen na přípojenám vykreeu, kde je znáaorněno teleso m, ve kterém se pohybují čelietí L, a a přidrioveče 3, g. Ponyben...

Zařízení pro automatickou regulaci vlhkosti pásma keramické hmoty u lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243688

Dátum: 15.07.1987

Autori: Blažek Luboš, Urban Jioí

MPK: G05B 13/00

Značky: regulaci, pásma, automatickou, keramické, vlhkosti, zařízení, hmoty

Text:

...zeřízením ee uzmvírm prívod vlhčícího módie v płípzdä zmetevení lieu, nebo pri výpedku elektrickdho proudu, bez riad. Ne pñívodním potrubí vlhčícího eau je te umteten filtr vlhčíoího Iídâm, hlmvni vody.Zařízení bude blíle vyevltleno pomocí výkreeu, který zndzorňude eohdme zarízení pro automatickou reguleoi vlhkosti pdeme keremicke noty u lieu. Ne pdemu 5.1, zprecovdveud hmoty, vyetupuaící z lisu á, as snímač L tuhosti hmoty, který odporovým...

Sonda k měření vlhkosti sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243687

Dátum: 15.07.1987

Autor: Sodomka Miloslav

MPK: G01N 25/56

Značky: materiálů, sonda, vlhkosti, sypkých, měření

Text:

...čidlo absolutní vlhkosti vzduchu, napr. lithiumchloridová, kte-s je s ochranným kolem spojene základnou, k ni je dále pŕipevněn závěs sondy, obvykle duty, sloužící pro uložení pŕívodních vodičü.Teplotní čidlo, s výhodou pletinový teploměr nebo polovodičová dioda, je umístěno mimo prostor ochrannéhekoěe napriklad v dutám závěsu sondy.Vyhodou sondy podle vynélezu je nezávislost údaje na stupni stlačení měŕenćho materiálu, nezávislost na...

Způsob výroby tvarovaného stínění pro galvanoplastické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 243686

Dátum: 15.07.1987

Autori: Trepková Emilie, Vonášek František, Holub Jaroslav

MPK: C25D 1/00

Značky: galvanoplastické, stínění, tvarovaného, způsob, účely, výroby

Text:

...jednoduěit výrobu těchto stínłní. Pro jejich prípravu lze pouzit přímo galvanoplasticky model, aniž by jej bylo třeba jakýmkoliv způsobem upravovat, pŕičemłjs možno tsntýž model po přípravě stínění znovu použít k původnímu účelu. To mi za následok značne snížení výrobních nákladů,vláitě pak pri výrobe galvanoplastických otisků členitych dílcü a torom.Stínćní je možno mimo to vyrlbět s vysokou přesností, přičemž i velmi členitó tvary lze...

Unášeč středovky v kazetovém magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243685

Dátum: 15.07.1987

Autori: Ružieka Miroslav, Tejnorová Růžena, Sezima Edward

MPK: G05G 15/00, G11B 19/20

Značky: kazetovém, unášeč, středovky, magnetofonu

Text:

...a magnetickým páekem a zajištění v této poloze po celou dobu, kdy je megnetofon v chodu.Tím jsou při záznamu 1 reprodukci zcela vyloučeny uvedené nezádoucí javy. úprave je výrobné nenáročná, nevyžaduje použití speciálních materiálů, je v provozu spolehlivá a nepotřebuja údržbu. Zvýši kvalitu celého zařízení.Blíže bude vynález abjasněn na přiložerwých výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn příklad uspořádání podle vynálezu a na obr. 2...

Způsob krátkodobé konzervace čerstvých surových hovězích kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 243684

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šmejkal František, Jalovecký Jan, Drag Jioí, Mikula Jaroslav

MPK: A23B 4/06

Značky: čerstvých, hovězích, konzervace, surových, krátkodobé, kůži, způsob

Text:

...s doprave do kožárrw jsou upraveny do zelene hmotnosti, kůže jsou pak váženy a klseífíkovány podle pohlaví, hmotnosti a jakosti ve smyslu vzájomných dohod a stanovených předávecích cen včetně poskytnutí cenové boníríkace pro koželužny.Hovězíny nesmí být hromaděny pod dopravním shozem v kožárně aní po opraoování do zelená hmotnosti, aby tak nevznlksly podmínky pro spoření kůží. Kůže jsou zavěěoveny na prostorový doprsvník tak, aby všechny...

Zapojení zadávacího obvodu regulátoru pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243683

Dátum: 15.07.1987

Autori: Míea Karel, Vacovský Josef, Šopf Jioí, Proks Mirko

MPK: H02P 13/16

Značky: regulátoru, zadávacího, zapojení, měniče, obvodů, pulsního

Text:

...včetně nuly. Sestava z lestí odporu L,3, 3, 9. 5 9 a pěti. přepínačů 191 193, 393, 399, 392, z nichž první a druhý pŕepínač 9 m, ,93 je spojitč ovládan prvním relé L 9, stejně jako třetí a čtvrtý prepínač 393, 399 druhým relé 39 a pátý prepínač 392 třetím relé 39.Vstupní svorka § 9 Asítč 399 je spojene s pł-epínacím dotekea 3 L pátěho prepínače 399,jehož první pevný dotek 33 je přes čtvrtý odpor 9 spojen s přepínacim dotekem 19, druhého...

Způsob zkoušení přilnavosti galvanoplasticky vyloučené vrstvy materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243682

Dátum: 15.07.1987

Autor: Oihák Adolf

MPK: C25D 1/00

Značky: priľnavosti, způsob, zkoušení, vyloučené, galvanoplasticky, materiálů, vrstvy

Text:

...těch částech ktere jsou vystaveny zvýčenánu provoznimu nemdhání nebo v jejich tverových pŕechodech.Oproti dríve používaný metoddm se podstatne zvčtčí i vlastní zkoučená plocha předmětu, a to až o 400 in Oproti stávajícím skučebním metodám, například oproti zkoučce podle Ollards, umožňuje způsob podle vynelesu díla podstatne zvýšení efektívnosti, dané zejmćna zjednoduěením výroby vzorku, včetně skutečnosti, že vnějčí plochu vzorku skončené...

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování niklových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243681

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dusík Josef, Šesták Jan

MPK: C25D 3/12

Značky: katodické, vylučování, lázeň, elektrolytická, niklových, povlaků

Text:

...vrstev.současně se zde vsak uvádí, že získaná vrstvy jsou velmi hrubá, práäkovitá a částečně taká houbovitá, takže jsou pro technická poulití nevhodná.Dále sa ads uvádí, že přítomnost karbidu křemíku prakticlq zastavuje vastavování grefitu do vrstvy. Dále se konkrátná hovorí pouze o pŕíssdä grefitu.Z uvedeného rosboru je pan-ná, se se dosud dspěině nepodarilo vylučovení niklových vrstev obsehujících současně částice kerbidu kŕemíku a...

Nosný otevřený profil, zejména pro tlakovou trysku tiskacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243680

Dátum: 15.07.1987

Autori: Luoák Hynek, Hobza Antonín

MPK: B41F 31/02, B41F 15/44

Značky: tlakovou, zejména, profil, otevřený, stroje, trysku, nosný, tiskacího

Text:

...nn obr. 4 je sxonosetrioký pohled ne vyztułený s spcvnłąý profil tvoru L podle vynllclu a nn obr. 5 je oxononetriclw pohled na vystulený a Ipevněný profil tvsru kruhovó výsoče s výstuhou s ohýbandho profilu.lo obr. | el 5 jsou sndzornłns příklednd provedení vyotužených e spevnených dutých otevřených profilu podle vyndlseu. Dutý otcvřoąý profil L, nejčestlji e kovovdho moteridlu je spevnón výstuhsmi z připevněnými střídsvě no obou...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243679

Dátum: 15.07.1987

Autori: Rebeka Zdenik, Eermák Stanislav, Vadinský Jan, Fischer Evžen

MPK: C01B 3/48

Značky: výroby, způsob, generátorového, plynů

Text:

...pod připustnou hodnotou.Při parciální oxidaci sa přidané soli draslíku projevují příznivé a přiapívají ks sníisní množství produkovaných eazí. Původně obsažené organické kyseliny e další podíly ae sa podmínek psrcidlní oxidaoe zcela rozštěpí sa vzniku obvyklých složek generátorováhoPři zplynění vyřazerüch pracích kapalin se tedy nejen likviduje obtížně likvidaovatelný odpad, ale navíc se využívá obsažený draslík ke snížení produkca...

Průtočný hydrocyklón

Načítavanie...

Číslo patentu: 243678

Dátum: 15.07.1987

Autor: Popek Jioí

MPK: B03B 5/34

Značky: průtočný, hydrocyklón

Text:

...výtok tuhýcłučástíc.Podstata vynllezu spočívá v tom, že ne tengenciální tétok nsvezuje kuželový přechod s válcově mezíkruäí e rozvćděcími dutými lopatkami s přepsdovou tryekou.Suspense do průtočnćho hydrocyklőnu vstupuje tengenciúlním nútokem na větěím polomáru, prochází přes kuželovou část, kde dojde vlivem Coriolísova srychlení k zvětšení obvodové rychlosti a vstupuje do válcovćho Iezikruží s dutými rozváděoímí lopstkemi, která obvodovou...

Zařízení pro regulovanou rotaci předmětu v chemických roztocích a elektrolytech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243677

Dátum: 15.07.1987

Autor: Fiala Josef Ing

MPK: C25D 1/00

Značky: rotaci, předmětů, elektrolytech, roztocích, regulovanou, chemických, zařízení

Text:

...í tverove sloiteho předmětu neho etrojní eouddzti a podstatne snižuje konoentreci vylučovanőho kovu na hranlch e/nebo oatrych tverovych pŕeohodech modelu.Tím se vylučuje neefektivní tvorbe kryetalů a/nebo krystelických drůz a současně se podstatne zlepěuje a ekonomicky zefektivňuje cely galvanoplestický technologický proces. Konstrukční řelení umolňuje dokonalý prívod elektrlckiho proudu k vylučovanímu předmětu,coi je zaručene medłnou...

Zapojení polovodičového diodového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243676

Dátum: 15.07.1987

Autori: Mainer Petr, Kubíeek Milan

MPK: G01K 7/18

Značky: teploměru, diodového, zapojení, polovodičového

Text:

...zařízení snímač je s vyhodnocovacím zařízením propojen třívodičovým vedením.Vyhodnocovací zařízení pak sestava z oddělovaoího stupně a z vlastního vyhodnocovacího zesilovače, tvořendho operačním zesilovačem, měřidlem a dvěma stejnými rezistory. První rezistox- je zapojen mezi výstupní svorku oddělovacího stupně a vstupní invertující svorku operadního zesilovače, drum rezistor je zapojen mezi vstupní invertujíoí svorka s mezi...

Závěs pro lokální galvanické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 243675

Dátum: 15.07.1987

Autori: Karpíšek Jioí, Valenta Vítizslav

MPK: C25D 17/06

Značky: lokální, pokovování, závěs, galvanické

Text:

...v tom, že vodívá část závěsu, sajišĺující prívod proudu na pokovovaná součástí je oboustranně, oelistvě pokryta pružnou nevodivou vrstvou, která zskrývá také nefunkční plochy součástí a svoji elastičností zajišíuje kontakt vodivá vrstvy s pokovo venou součás tí .Blíže je vynález objasněn na přilołených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje princip vynálezu v nárysněm pohledu v částečném řezu, obr. 2 znázorňuje bokorys závěsu v řezu, obr. 3...

Zapojení zadávacího obvodu regulátoru pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243674

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tlamsa Jaromír, Žurek Adolf

MPK: H02M 5/297

Značky: měniče, pulsního, zadávacího, obvodů, regulátoru, zapojení

Text:

...je zadána maximální žádaná hodnota regulátoru, při která se vozidlo zastaví.Další výhodou zapojení je zabezpečení zadávanáho signálu proti rušení nezávisle na dělce jeho vodiče s zedávání stejná velikosti požadovaná hodnoty pro regulátor každého vozidla z jednoho místa řízení v případě jejich epñszení, čím je zajištěná správne funkce celá soupravy jak v režimu jízdy, tak i v reäimu brzdy.Na připojendm výkreeu je schemeticky znázorněn...

Uchycení nože na rotačních orgánech žacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243673

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kovaoík Stanislav, Tlamsa Jaromír, Žurek Adolf

MPK: A01D 34/66

Značky: orgánech, uchycení, žacích, nože, rotačních, strojů

Text:

...do zámku je nůž zsjištän poprípade ta, kde nůž je opatřen tvarovaným výŕazem a po nasazení na čep uclwceru na disku je nůž přitlačován pružinou, působící v oeovám smeru. Tato řešení mají další nevýhodu i v moznosti snadnějšího uvolnění nože při nárazu na prekážku, a tím jeho ztrátu.Účelom vynálezu je vytvorit taková uchycení nože na rotačních orgánoch žacích strojů,které výše uvedená nedostatky do značne míry odstraňuje.Podstata...

Radiačně a hermeticky odolné utěsňování kabelových žil, zejména v jaderných elektrárnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 243672

Dátum: 15.07.1987

Autori: Eermák Václav, Raba František

MPK: H02G 3/00

Značky: kabelových, radiačně, jaderných, zejména, hermetický, žíl, utěsňování, odolné, elektrárnách

Text:

...lepením a jejich vzájemnými kombinacemi, přičemž jednotlivé těsnící zőny netvoří homogenní oelek.To může při aplikaci v primňrní části jaderných elektráren, kde při haváriích dochází ke kombinovanému namáhání armatur vlhko etí, teplotou, tlakom a radiací, mít za následok vznik apár mezi těsnicími nehomogemími materiály.vlhkost a dezaktivační oplachy pronikající postupně spárami snižují funkční vlastnosti kabelové armatury a mohou způsobit i...

Zapojení pro zařízení měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243671

Dátum: 15.07.1987

Autor: Korsa Bohuslav

MPK: H02M 5/451

Značky: kmitočtu, měniče, zařízení, zapojení

Text:

...generátor spínacích impulsů. Součtový člen je zapojen na zesilovsč. Na blokovscí člen je zapojen zdroj modulačního signálu e na generátor spínacích impulsůje zapojen blok pro zadávání ŕídicího úhlu.Výhodou zapojení je možnost pou žít motor na vyšší napětí. Tím se sníłí proudovd namáhání a dojde ke snížení tepelných ztrát. Rovne se podstatne zlepší cos fí a ke sníženípotrebného příkonu. Na připojenćm výkresu je uveden príklad v blokovóm...

Hydraulické závěsné vážící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243670

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pitter Zdenik, Capurka František

MPK: G01G 7/04

Značky: zařízení, závesné, hydraulické, vážicí

Text:

...provozní kapaliny, vytvoreného v čelní plole diferenciálního plunžru,přičemž shore je válec uzevřen sroubením opntŕeným záväsným elementem.Výhodou hydraulického závěsného váäícího zařížêłľtzoäle vynálezu je, že je možno pohotově vežit takřka veškerá břemena přímo na místě, bez převážení na stabilní váhu, všude tam, kde je možnost tyto břemena zvedat různými zdvihamími zařízením.Výhodou je také to, že zařízení má specifické uplaťłšäí jako...

Způsob bromace alkalické soli 2-nitro-1 ,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243669

Dátum: 15.07.1987

Autori: Marhold Vladimír, Javurek Jioí, Salcman Ivo, Vajtr Miloslav

MPK: C07C 79/18

Značky: 3-propandiolu, bromace, 2-nitro-1, způsob, alkalické

Text:

...nebo hz-dichlorethan nebo dichlormethan).Nebo je rozpoužtědlem alifaticlzy naaycený alkohol s 1 až 3 atomy uhlíku vo směsi a vodou v poměru na 1 hmot. díl alkoholu 0,3 až 3 hmot. díly vody (methylalkohol nebo ethylalkohol ve směsi s vodou).Jako vedľajší odpadní produkt vzniká chlorid příaluäněho alkalickáho kovu. Bromchlor se připraví snadno reakcí ekvimolárnich mnozstvi bromu a chloru ve vhodném rozpuětědle,přičemž se, podle typu...

Regulátor otáček asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243668

Dátum: 15.07.1987

Autor: Gergely Pavol

MPK: H02P 5/34

Značky: regulátor, motorů, otáček, asynchronního

Text:

...s ventilátorem je zapojen triak ,l a na teleso ventilátoru je připevnän snímač a vibrací. Výstup snímače 3 vibrací je připojen na impedanční měnič g se zesilovačem, který je přes usměrňovač 2 se zesilovačem, integrační článek á a převodník 1 stejnosměrněho napětí na fázový posuv .impulsů připojen na řídící elektrodu triaku 3.Zmenou fázovéno posuvu zapalovaclich impulsů pŕivdděnýoh na řídící elektrodu triaku 3 lze plynule menit výkon přiváděný...

Způsob chemicko-mechanického snížení úniku formaldehydu z materiálů pojených formaldehydovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243667

Dátum: 15.07.1987

Autor: Zelko Miroslav

MPK: B32B 33/00, C08L 97/02

Značky: pojených, materiálů, pryskyřicemi, chemicko-mechanického, formaldehydovými, úniku, formaldehydu, snížení, způsob

Text:

...sniäující únik formaldełwdu především z třískových desek, kde je těžiětě problému, byly nan-ženy například tzv. sulfadit (zahuštěné aulfitová výluhy vznikající při výrobě celulosy), melamín. fenol,dikyadiamid a mnoho dalších.Další postupy používají různé zábranové materiály - főlie, tapety a podobné. žádný z uvedených postupu neni zcela vyhovující, a proto se stále hledají nové cesty.Postup podle předkládaná PV používá jako materiál k...

Vahadlový závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 243666

Dátum: 15.07.1987

Autor: Bielik Ján

MPK: F16M 11/04

Značky: závěs, vahadlový

Text:

...podla zdvihací sily. Protože se v socialisticldch etátech pneumatické přístroje ani vhodná typy belancerd nevyrábějí, jsou do ČSSR dovážerw z kapitelisticldch státu, neboĺ používání pneumatickych přístrojů zevěěerąých na balancerech je velmi výhodná, zejmáne při apojování a upevňování součástí výrobků pomocí łroubů.Uvedené nedostatky odstraňuje vehadlový záves podle vynálezu, jeho podstata epočívá v tom, že úchytka, kterou prochází...

Spojka pro přesné vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 243665

Dátum: 15.07.1987

Autori: Polášek František, Michna Vladimír, Štulc Petr, Horváth Ladislav

MPK: F16D 1/06

Značky: spojka, vřeteno, přesné

Text:

...nrpřeene vreteno v celám jeho prostoru, a to bez ovlivnłní nelddoucími radíálními nebo axiálními silami. l( dalším výhodám patří vysoká torsní tuhost, výrobní jednoduchost a provozní spolehlivost.Pŕíiladná provedení spojky přesnóho vŕetena podle vynálesu je snázornäno ne pripojeniu výkrese, kde na obr. 1 je celková sohsmatíckd uspořádání spojky a ne obr. 2 je schematicky znaornłno jiná moiná uspořádání hřídele přeanćho vretena.spojka...

Zapojení spouštěcího obvodu pro elektronické zábleskové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243664

Dátum: 15.07.1987

Autor: Holata Vladimír

MPK: H05B 41/14

Značky: zapojení, obvodů, spouštěcího, zábleskové, elektronické, zařízení

Text:

...schéma zapojení a obr. 2 časový diagram funkce zapojení.První vstupní svorka L pro připojení na jednu stranu neznásmněného symchronizačního kontaktu fotografického přístroje, je pripojene na jeden vývod primárního vinutí transformátoru 1 (obr. 1)»Druhý vývod primárního vinutí transformátoru 1 je připojen přes omezovací odpor 1 na anodu tyristoru 1, na katodu první ochranné diody § a na kladnou výstupní svorku 2 pro připojení na...

Zařízení pro přerušovaný výstřik postřikovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243663

Dátum: 15.07.1987

Autori: Rybáo Oldoich, Frey Augustýn

MPK: A01G 25/00

Značky: zařízení, postřikovačů, výstřik, přerušovaný

Text:

...dopravní í výrobní nároky. Zařízení umožňuje přesné nastavení mnoiství procházející zúvlahovâ takutíny.Pro íntenzívní růat zavlažovarzdch kultur je možnost aeřízení množství ztvlahová vody a vzdálenosti doatříku podmínkou k vysoke vyulítelností jednotlq pôstební plochy. Dallí výhodou u zařízení je moznost použít taká větší množství výstříkových hubíc.Príklad provedení postříkovače s pŕerulovaným výetŕíkem podle vynelezu je schematíclq...

Zařízení pro krájení pečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243662

Dátum: 15.07.1987

Autori: Miškovský Otto, Exner Milan

MPK: B26D 3/18

Značky: krájení, pečiva, zařízení

Text:

...převodovóho ústrojí m, je upevněna apodní dvojice ozubených kotoučových nołů u, oddelená distanční vlołkou u.Spodní ozubené kotoučové nože A procházejí částí svého obvodu štěrbínemí Li kol, upravenými v boční stěnč 11, do dutiw vodící šachty 2, ze které vystupují itěrbinami Lg boku, probíhajícími v protilehlé boční stěně 12 vodící šachty g.Prostorem vodící šachty g, nad spodními ozubenými kotoučovými noži u, prochází neznázorněnými...

Zařízení pro vyprazdňování zásobníku sklizňového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243661

Dátum: 15.07.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: A01D 75/02

Značky: sklizňového, stroje, vyprazdňování, zásobníku, zařízení

Text:

...vyprasdňovdní zásobníku sklizñovőho stroje podle vynelasu je konetrukčnd velmi jednoduche, nevyžaduje řelení dodatečneho pohonu a žádný energetický příkon. ru vlastním provozu potom ne stroji nepŕekdší. ~Příklady provedení zařízení podle vynllesu jsou schemeticlq snlsornlny na pripojenem výkrese, kde na obr. I je narys jednoho provedení zařízení a na obr. 2 je narys detailuvýklopnóho zásobníku jináho provedení.Na rám g sklízňoveho stroje 3 je...