Zverejnene patenty 15.06.1987

Způsob adaptivního řízení brousicí hlavice průmyslového robotu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243884

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hajdu Pavel, Bárta Jaroslav

MPK: B24B 49/16

Značky: způsob, průmyslového, řízení, tohoto, brousící, provádění, adaptivního, způsobu, zařízení, hlavice, robotu

Text:

...k adaptivnímu řízení rychlosti posuvu brousicí hlavice poháněné pneumatickým nebo hydraulickým motorom spočíva v tom, že do přívodu nebo do odvodu pracovního média je umístěn snímač počtu pulsací propojený prostřednictvím elektronického převodníku s řídicím systémem ovládajícím činnost robotu. Při praktickém provedení předmětu vynálezu snímač počtu pulsací, například piezoelektrický, kontlnuálně sníma pulsace vznikající v přívodu nebo...

Způsob dovrchního vrtání Velkoprůměrových vrtů rozšiřováním cílového vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243883

Dátum: 15.06.1987

Autori: Soukup Josef, Hruban Konstantin

MPK: E21B 7/00

Značky: dovrchního, vrtů, rozšiřováním, vrtání, velkoprůměrových, způsob, cílového

Text:

...vrtu, z jehož ústí se před provrtáním dna odkalovací jímky odstraní bud demontáží, nebo rozvrtáním úvodníPo vyprázdnění odkalovací jímky samospádem drtě se nakonec provede demontáž rozšiřovacího dláta v prostoru zlikvidované odkalovací jímky. Výhodným provedenim vynálezu je dále to, že se v odkalovací jímce po jejím zhotovení upraví přepadní prostor výplachové vody pro vrtání cílového vrtu, která se z tohoto prostoru znovu čerpá do...

Chladicí ústrojí hlavice zkujňovací kyslíkové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243882

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kvasnieka Jan

MPK: C21C 5/48

Značky: trysky, ústrojí, chladicí, kyslíkové, hlavice, zkujňovací

Text:

...si časté výměny a opravy, které jsou nákladné, uváží-li se, že všechny vyjmenované části trysky jsou měděné svařované odlitky, případně výkovky.výše uvedené nedostatky odstraňuje chladící ústrojí hlavice zkujñovací kyslíkové trysky používané ke zkujñování kovu v nístějových pcelářských agregátech a kyslíkových konvertorech a podstata vynálezu spočíva v tom, že válcový prostor mezi clonící trubicí a vnitřním dnem trysky je zaslepen...

Způsob přípravy vodorozpustných kondenzačních produktů kresolu s lignínsulfonanem a siřičitanem sodným pomocí formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243881

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koldovský Karel, Bártek Jioí, Olšák Miloo

MPK: C08H 5/04, C08H 5/02

Značky: kondenzačních, přípravy, pomocí, kresolu, způsob, sodným, lignínsulfonanem, siřičitanem, formaldehydu, vodorozpustných, produktů

Text:

...a to zejména s ohledem na požadované aplikační vlastnosti připravovaného produktu.Preparáty připravené dle vynálezu vykazují především tyto přednostia) Kondenzaci kresolu, ligninsulfcnanu a siřičitanu sodného s formaldehydem lze provésti v jednofázovám výrobním cyklu.b) Přítomnost většího množství ligninsulfonanu s vyšším stupněm sulfonace zvyšuje mlecí účinnost dispergačního produktu, zatímco vyšší obsah kresolové složky ovlivñuje v...

Samočinné brzdicí zařízení důlního vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243880

Dátum: 15.06.1987

Autori: Angelisová Pavla, Ille Booivoj, Deml František, Viklický Vladimír, Macku Blanka

MPK: B61H 11/02, B61D 11/02

Značky: samočinně, důlního, zařízení, brzdící

Text:

...suvně ve vodítkách oproti odpružení, který je opatřen na obou koncích brzdovými špalky proti kolu důlního vozu, a ve střední části je k příčníku jedním koncem suvně uchyoeno táhlo, jehož povrchová část tvoří vedení tlačné pružiny zajištěná stavitelnou opěrou, přičemž na druhém konci táhla je uložená ve vedení suvná opěra proti ovládací kulise upevněné na odpruženém nárazníku.Výhodou samočinného brzdicího zařízení důlního vozu podle vynálezu...

Myší lymfocytární hybridom lMG-CZAS HL-38

Načítavanie...

Číslo patentu: 243879

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ládr Ivan, Bedroš Petr, Koláo Miloslav

MPK: C12N 15/00

Značky: lmg-czas, lymfocytární, myší, hybridom, hl-38

Text:

...zjištěno 25 až 30 3 pozitivnich buněk v enzymoimunoloqickém testu až do ředění ascitické plazmy 1 105 a v testu nepřímé imunofluorescence až do ředění 1104. Při použití čištěných populací T a B lymfocytů byla zjištěna reaktivita protilátky HL-38 s více než 95 B lymfocytů a méně než 5 T lymfocytů. Silně pozitivních bylo také více než 95 monocytů, negativni byly granulocyty a erytrocyty. Specifita protilátky HL-38 je shodná s protilátkou...

Zařízení pro tlumení vibrací prstencové lavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243878

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mrázek Dušan, Ledl Rudolf, Zamastil Jaroslav

MPK: D01H 1/36

Značky: lavice, prstencové, tlumení, vibrací, zařízení

Text:

...3 je spřežen s mechanismem tvorby návinuNa ovládacím segmentug je pevně s přestavitelně uložena jednoramenná páka á. U příkladného provedení je jednorsmenná páka uložena na hřídeli A spolu s ovládaním seqmentem g aj s ovládacím segmentem 3 je pevně spojena pomocí svěrné kostky Q, čímž je zabezpečena neměnnost vzájemné polohy jednorsmenné páky á a ovládacího segmentu Ä během práce stroje a přitom je dâna možnost vzájemného přestavování...

Vodný roztok sodné soli šelaku pro zušlechtění kloboučnických polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243877

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kakáe Zdenik, Daníeek Zdenik, Zbooílek Aleš

MPK: D06M 15/01

Značky: vodný, polotovarů, šelaku, sodné, zušlechtění, roztok, kloboučnických

Text:

...8, Ba-hexahydro-4-hydroxy-8-(hydroxymetyl)-8-metyl-14-Ja, 7-metanoazulen-3,6-dikarboxylových kyaelin, ktoré za vhodných podmínek vytváří mezi sebou polyesterové vazby. Čím vyšší je stupeň polykondenzace, tím vyšší je výsledný efekt síly natužení zušlechtěných polotovarú.Uvedený nedostatok odstraňuje řešení podle vynálezu, vyułívající též vodného roztoku sodné soli äelaku. Podstatou řešení je, že vodný roztok navíc obsahuje 1,8 až 2,5 g/1...

Zařízení pro volitelný přísun vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 243876

Dátum: 15.06.1987

Autor: Svirák František

MPK: B24B 13/02

Značky: volitelný, přísun, vřetene, zařízení

Text:

...svým šnekem je spojeno s druhým elektrickým motorem. Vyřešené zařízení umožňuje řídit jednoduchým způsobem rychloposuv vřetene s obrobkem ke vřeteni s nástrojem, což nejen urychlí výrobní proces a současně zejištuje i kvalitu povrchu obráběné součástí.Přĺkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematíoky znázorněno na přiloženém výkrese.Jak z uvedeného výkresu vyplývá, je vřeteno ł s uloženou obráběnousoučástí lg uloženo na hřídeli ll,...

Způsob výroby olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243875

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kanický Viktor, Oddášek František, Kopecký Pavel, Bueko Peter

MPK: H01M 4/16

Značky: olověných, výroby, akumulátorů, způsob

Text:

...kyselinou rozrušovaných látek.Během výroby o 1 ověnýchakumu 1 átorů se provádí formace samostatných elektrod nebo již sestavených elektrod včetně separátorů (elektrodových sad) mimo akumulátorovou nádobu nebo formace sestavenýoh sad až v akumulátorové nádobě. Důležitou částí způsobu výroby je vypírání formační kyseliny použité během procesu formace. Během vypírání se jednotlivé formované článkyvybíjejí a tím se spotřebuje část formační...

Způsob dočasného vyztužování důlní chodby, popřípadě zvýšení odolnosti její výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 243874

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vorel Milan, Gajdoš Lubomír, Oímková Ivana, Vídenský Jan, Iván Július, Rozkydal Antonín, Glaser Vladimír

MPK: E21D 11/00

Značky: vyztužování, popřípadě, výztuže, způsob, její, dočasného, chodby, zvýšení, odolností, důlní

Text:

...s postupem porubu v chodbě za vzájemného vedení alespoň jedním podélným nosníkem, který se umisčuje mezi stropnice jednotek a střední část stropu důlního díla, popřípadě jeho výztuže.Přednosti způsohu podle vynálezu proti známým způsobům a zařízením k témuž účelu jsouzejména v univerzálnosti použití v chodbách 5 výztuží chodby i bez ní, při způsobech dobývaní z pole i do pole. Počet jednotek výztuže lze optimálně přizpůsobit konkrétním...

Těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 243873

Dátum: 15.06.1987

Autori: Olšák Miloo, Nováková Jioina, Porsch Bedoich, Richtr Josef, Pospíšil Bedoich, Svoboda Miloslav, Bien Jioí

MPK: F16J 15/56

Značky: těsnění

Text:

...vzájemným těsným uložením dístančních pouzder je možno provést montáž těsnění s plovoucími těsnicími kruhy mimo čerpadlo a do zastavhového prostoru vložit jeho kazetový komplet.Případ konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese płedstavujícím osový řez polovinou těsnění plunžrů plovoucími těsnicími kruhy.Podle vynálezu je těsnění Vytvořeno z vodicího pouzdra 3 a alespoň 2 jednoho distančníhopouzdra g, které...

Způsob úpravy okrajů dílů, zvláště svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243872

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pospíšil Bedoich, Svoboda Miloslav

MPK: A43B 23/00

Značky: úpravy, dílů, okrajů, způsob, zvláště, obuvi, svršku

Text:

...Tím se stávávýroba svršků obuvi velmi pracná a nákladná.Uvedenou nevýhodu odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se okraj dílu obšije obnitkovacím stehem a pak se opatří lemovkou. okraj jednoho dílu, jenž je obšitý obnitkovacím stehem a opatřený lemovkou, se přiloží na okraj druhého dílu, jenž je obšitý obnitkovacím stehem, a pak se okraje obou dílů prošijí.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že obšitím...

Ruční přítlačná patka pásových brusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243871

Dátum: 15.06.1987

Autori: Slavata Bohumil, Eerva Václav

MPK: B24B 21/08

Značky: pätka, brusek, přítlačná, ruční, pásových

Text:

...podle vynálezu je ruční patka lehce ovladatelná bez ohledu na prašnost a je výrobně jednoduchá.Na připojených výkresech je znázorněna přítlačná patka 5 oběma zpúsoby ovládání. Na obr. 1 je znázorněn celkový pohled na přítlačnou parku pro popis funkce. Na obr. 2 je pohled P s ruční pákou, spojenou 5 paralelní pákou. Na obr. 3 je pohled P s ruční pákou, spojenou s táhlem paralelníoh pák.Při broušení na ručních pásových bruskách leží broušený...

Sněhová fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 243870

Dátum: 15.06.1987

Autor: Martásek Enoch

MPK: E01H 5/09

Značky: fréza, sněhová

Text:

...frézy neni tedy plynulý a práce obsluhy je ztížena.Uvedené nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že řezače mají směrem ke krajům volné konce neuchycené v ložiskáoh a navíc na obou krajich přesahují šířku štítu radliceý Takto uspořádáné řezače narušují lépe sněhovou vrstvu po stranách průjezdného profilu při frézování, v zatáčkách je obsluze umožněna volnějši manipulace s frézou, která je schopna...

Zařízení pro přemísťování těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 243869

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kindl Jaroslav

MPK: E21F 13/08, E21F 7/00

Značky: přemísťování, zařízení, břemen, těžkých

Text:

...je tvořeno ocelovou základovou deskou 3, na které je upevněna dvojice lůžek il pro tekutinové vzpěry lg, kupříkladu hydraulické stojky - nejsou znázorněny. Ve vodítkách ll, které jsou připevněny k základové desce A, je uložena vodicí tyč gg, s výhodou ocelového I profilu. K vodicí tyčí lg je přivařen úchyt 1 s pruchozím otvorem Zł křížového prúřezu,ve kterém je provlečen tažný element Q, např. článkový řetěz, jehož poloha je zajištěna...

Postřiková tryska pro vnitřní postřik bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243868

Dátum: 15.06.1987

Autori: Handl Zdenik, Rathuský Jioí, Vašátko Eduard, Ustrnul Jaromír

MPK: B05B 1/02

Značky: bubnu, postřik, tryska, postřiková, vnitřní

Text:

...proložené osou hlavní trysky s odklonem o úhel gama rovnající se 25 až 30 °. Od horizontální roviny pak má hlavní tryska sklon o úhel alfa rovnající se 19 až 23 ° a vedlejší trysky jsou skloněny o úhel beta, rovnající se 62 až 65 ° směrem dolů. Poměr průtočných průřezů trysky hlavní a trysky pomocné je přitom 2,8 až 3.Tryska pro vnitřní postřík bubnu podle vynálezu oplachovou vodu vystřikuje ve třech paprscích z čela bubnu tak, že...

Rozvod tlakového vzduchu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243867

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pryl Karel, Sedláeek Josef

MPK: B05B 9/01

Značky: rozvod, zařízení, nátěrových, vzduchu, tlakového, vysokotlakého, stříkání

Text:

...v rozvodových kanálech 1 přesuvně dvoučinné ventily Q, které při plnění pneumatického motoru l uzavírajívýfukové otvory 3 znázorněno v horní části motoru a naopak při výfuku jsou přesunuty tlakovým vzduchem do polohy, kdy je plně otevřen výfukový otvor, znázorněno u spodní části motoru.Přívod 2 tlakového vzduchu je umístěn na tělese É rozvodu, ve kterém je uložena rozvodná kostka 1, ovládané přesuvným pneumatickým válečkem g. Činnost...

Nátěrová hmota pro nátěry schnoucí za horka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243866

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kubín Sáva, Quis Vladivoj, Odstreil Libor, Kaiser Jaroslav, Stránský Jioí, Šafaoík Ivo, Schneider Petr, Koišein Zdenik

MPK: C09D 5/20, C09D 7/12

Značky: nátěrová, schnoucí, nátěry, horka, hmota

Text:

...stupeñ se reguluje, mají vysoké dekorační vlastnosti jakož i vysokou stálost vůči povětrnostním vlivům.Použití laktonu C 12 jako matovacího prostředku umožňuje značné snížení nebo úplné vyloučení spotřeby drahých plnicích látek, které se přidávají za účelem dodání matovosti. To nevede pouze ke zmenšení technologických nákladů (odpadnutím disperqace plnidel při výroběnátěrových hmot, ale v některých případech i ke snížení jejich výrobních...

Mobilní zařízení pro čištění stok v dlouhých důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243865

Dátum: 15.06.1987

Autor: Koláo Lumír

MPK: E02F 5/28, E02F 3/88, E21F 17/00...

Značky: čištění, důlních, dlouhých, zařízení, mobilní, dílech

Text:

...zařízení pro čištění stok v dlouhýoh dúlních dílech (obr. 1) je tvořeno kľuzným sacím košem 3, umístěným ve stoce ll a uchyceným pomocí řetězu § k tažné jednotce l, kupříkladu dülní lokomotivě, za níž je napojena nejméně jedna zatěsněná nádoba 5 vzájemně jsounádoby É propojeny pružnoutrubicí gg. Na prodloužené části gł kluzného sacího koše g jeumístěn míchač 1 s turbínou gł, napajenou stlačeným vzduchem z tažné jednotky l, nebo napojenou...

Enzymová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 243864

Dátum: 15.06.1987

Autori: Stanek Juraj, Fris Miroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: enzymová, elektroda

Text:

...změna vodivosti jsou líneární funkci koncenftrace močoviny v reakčním médiu. Pokud analyzovaný vzorek sám již obsahuje ionty. je třeba jeho vodivoat odečiety za tim účelem se analýza opakuje s membránou obeahujíci místo enzymu stejne množství inaktivní bílkoviny. Je už jen technickou záležitosti změřitľoba signály současně, eventuálně přímo jejich diterenci. A .7Předností biosenzoru je ekonomika analýz, neboč se mnohonásobne využije...

Způsob zpracování odpadního loužence, vznikajícího při výrobě niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243863

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šváb Roman, Povolný Rudolf

MPK: C21C 1/04

Značky: způsob, niklu, odpadního, loužence, zpracování, výrobe, vznikajícího

Text:

...z povrchu tekutého surového železa stažením strusky, vytvořené v jeho průběhu. Louženec se přivádí do tekutého surového železa dmýcháním pod lázeñ pomocí inertního plynu v množství 10 až 50 kg na tunu surového železa,v závislosti na jeho chemickém složení a teplotě.Dmýcháním loužence do tekuté lázně surového železa dochází v důsledku rozdílné atinity chromu a železa ke kyslíku a rozdílných teplot redukce prednostné k redukci železa,...

Způsob výroby opticky homogenního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243862

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fotul Ilja, Beeváo Jaroslav, Pospíšil Josef, Zamastil Jaroslav

MPK: C03C 3/32

Značky: způsob, homogenního, opticky, výroby

Text:

...než 20 °C. Po napaření je nutno chalkogenidovou vrstvu temperovat po dobu 0.5 až 10 hodin a pote ochladit na teplotu místnosti.způsob přípravy homogenního chalkoqenidového skla bude vysvětlen na příkladu 1. P ř 1 k 1 a d 1směs prvků arzénu a síry odpovídající složení Aszss je zatavena do kšmenné ampule a temperována 50 hodin při teplotě 700 °C. Potom je její teplota snížena na 110 °C lišící se od teploty měknutí o 5 °C. Při této teplotě je...

Vyhodnocovací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243861

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pojman Pavel, Ubiková Marie

MPK: G01F 23/00, G01R 17/02, G01F 23/26...

Značky: vyhodnocovací, obvod

Text:

...zpětnovazebním odporem g, na druhý nabíjecí vstup lg pracovního monostabilního klopného obvodu lg.Vyhodnocovací obvod podle vynálezu pracuje tak, že oba monostabilní klopné obvody lg,gg jsou při změně společného vstupního spouštěcího signálu z úrovně log 1 na úroveň log 0 překlopeny do stavu, kdy na jejich přímých výstupech li jsou úrovně log 1. Hodinový vstup âł prvního klopného obvodu gg typu D je v tomto okamžiku na úrovni log 0. Po...

Naváděcí zařízení formovacích rámů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243860

Dátum: 15.06.1987

Autori: Formánek Jan, Pich Josef

MPK: B22D 33/02

Značky: formovacích, zařízení, naváděcí, rámu

Text:

...osy dopravníku o úhel 5 až 45 ° a profilový úsek, který je rovnoběžný s podélnou osou dopravníku. Na vodicí odpružené kladce-a napínací odpružené kladce, které vymezují pracovní úsek a na pevné kladce a vodicí odpru žené kladce, které vymezují profilový úsek, je uložen řetěz.Výhodou uvedeného řešení je zamezení vypadávání rámů z dopravníku, a to i v tom případě,když nejsou v prostoru pracovního úseku uloženy uprostřed dopravníku s hranami...

Zařízení pro snížení tlaku pracovní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243859

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kopelent Jindoich, Stejskal Alois, Gorgoo Oldoich

MPK: G05D 16/08, E21D 23/16

Značky: tlaku, snížení, kapaliny, zařízení, pracovní

Text:

...kanálem łggpřipojena jednak za nákružek ggg, jednak je připojena uzavíratelně přes první regulační ventil 11 do prvního prostoru ljg v blízkosti čela gg akumulátoru Q, do něhož je zaústěn výstup 31 akumulatoru a uzavíratelně i druhý regulační ventil lg. V šoupátku lg je vytvořena druhá j dutina ljl, v níž je suvně a těsně uložen závěrný prvek lgg pojistného ventilu łgg, dosedající na druhé sedlo 555 a popřípadě je zde uložena i druhá pružina...

Vyrovnávací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243858

Dátum: 15.06.1987

Autori: Seekáoová Anna, Slavíeek Zdenik

MPK: G11C 29/00

Značky: obvod, vyrovnávací

Text:

...impulsu na výstupní svorce gg je určena odbočkou 33, zatímoo poloha sestupně hrany tohoto impulsu je určenaČinnost zapojení z obr. 1 je zřejmá z časového díaqramu na obr. 2, kde průběhy 012, 31, odhočkou 3 na zpožčovací lince 3.Vhodnou volbou odboček 3 a gg na zpoždovací lince s dostatečně jemnými odbočkami lze tedy vyrovnat rozdílná zpoždění vzestupně a sestupně hrany na výstupu, příp. řetězu logických obvodů, mezi něž je vyrovnávací...

Forma pro dvoustupňovou vulkanizaci podešve obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243857

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jeništa Václav, Teichmann Libor

MPK: A43D 65/02

Značky: vulkanizací, dvoustupňovou, obuvi, forma, podešve

Text:

...podešev kvalitativně i vzhledově vyrovná podešvím vyráběným vstřikováním z termoplastických elastomerů nebo polyuretanů. Forma podle vynálezu tak umožňuje aplikaci ekonomicky výhodnější výroby dvoubarevných pryžových podešvi dvoustupňovou vulkanizací při zachování všech vzhledových a kvalitativních parametrů podešvi vyráběných vstřikovánim.Přiložený výkres znázorňuje příčný řez sestavenou formou podle vynálezu, a to na obr. 1 při prvním...

Panelová vzduchová skříň pro vzduchem chlazené výměníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243856

Dátum: 15.06.1987

Autori: Franta Jioí, Koláeek Jaroslav

MPK: F28D 1/00

Značky: chlazené, vzduchová, panelová, výměníky, vzduchem, skříň

Text:

...nebo přechodovým kusem s jednou čtvsrcovou a jednou kruhovou základnou. IU vzduchové skříně se dvěma ventilátory je prostor vnitřku skříně rozdělen přepážkou. Jednotlivé stěny jsou připojeny ke dnu vzduchové skříně, přičemž boční stěna střední je připojena ke dvěma sousedním dnům.Pokrok vynálezem dosašený je v jednodušší výrobě vzduchové skříně, protože se mohou vyrábět zvlášt jednotlivé panelové stěny i dna v přípravcích a celková montáž...

Zařízení pro pokládku sypkých a tekutých směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243855

Dátum: 15.06.1987

Autor: Blažek Oldoich

MPK: E02B 3/12

Značky: tekutých, směsi, pokládku, sypkých, zařízení

Text:

...pro jejich přesun.výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením na pokládku podle vynálezu, jehož podstata je taková. že na otočné rameno pásového univerzálního dokončovacího stroje je V rychloupínači uohyoena izolovaná válcovitá nádoba s uzávěrem pro plnění i vypouštění směsi. Nádoba se plní z přspravníku směsi na koruně nebo u paty hráze. Válcovitý tvar nádoby umožňuje promíchání směsi při jejím natáčení, kdy směs vytéká rovnoměrně mezi...

Cementová hmota se zvýšenou objemovou stálostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243854

Dátum: 15.06.1987

Autori: Foral Jioí, Koivánek Josef, Poloueek Eduard, Douda Vlastimil

MPK: C04B 26/06

Značky: zvýšenou, hmota, stálosti, cementová, objemovou

Text:

...maltoviny, která eliminuje vznikající napětí od hyd tatace i nárůstu teploty.Četnost mechanických vazeb mezi injektáží a betcnem může být zvýšena předchozí impregnací hetonu vodným roztokem disperze s obsahom sušiny do 5 hmot., s výhodou do 3 hmot. sušiny disperze.Experimentálně bylo ověřeno, že při zachování tekutosti injektážních malt nastáva toto zlepšení při použití stabilizátoruOdloučení vody po 6 h () 100 40 20 0 Sednutí malty po...

Přířez ramenní vložky s odlehčenou vnitřní plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243853

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kratochvíl František

MPK: A41D 27/26

Značky: přířez, ramenní, plochou, vnitřní, odlehčenou, vložky

Text:

...okolnost, že vlivem této pružnosti maji okraje přiřezu vyřezané do ztracena tendenci vyrovnávat oblouk, do kterého jsou ramenní vložky v oděvu ztvarovány, což se na vnějším povrchu výrobku může projevovat proznačováním obrysu ramenní vložky zejména tam, kde je oděv zhotoven z textilního materiálu lehčí váhové skupiny a splývavějšího charakteru.Vynález si klade za cíl navrhnout provedení přířezu ramenní vložky s odlehčenou vnitřní plochou,...

Výrobní směs pro odlev pórobetonové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243852

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pác Jioí, Veselý Karel

MPK: C04B 22/08

Značky: směs, hmoty, výrobní, pórobetonové, odlev

Text:

...pro konstrukční pñrobetony při kobjemových hmotnostech podle množství použité přísady. Navíc tato pfísada snižuje nächy 1 nostpörobetonové hmoty ke vzniku trhlin s pžispívá ke snížení součinitele tepelné vodivosti pěrobetonových výrobků.uvedených účinku je dosaženo tím, že předmětná pžísada organických monomeru svou následnou polymerácí vytvorí ve skeletu pőrobetonu vlastní mikrostrukturu, která působí jako mikrovýztuž v...

Aktivovaný acidobasický katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243851

Dátum: 15.06.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Jeništa Václav

MPK: B01J 27/14, C08J 3/24

Značky: katalyzátor, aktivovaný, acidobasický

Text:

...10 až B 0 °C, výhodnů 20 až 50 °c, ia normálního, či mírně zvýšeného tlaku. Po skončené inter akci se vytvołí roztok. který je možné ptímo použít jako katalyzdtor pro sítovací reakci. jehož skladovatelnoat je několik měsíců.Přítomnost anhydridu kyseliny ftalové, příp. maleinová. je nutná, v jejich nepřítomnosti v hydtoxylovaném rozpouštädle vzniká pouze heterogenní směa, nikoliv aktivovaný katalyzátor.Dále uvedené příklady charakterizují...

Trubkový nástavec s plynule měnitelnou délkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243850

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dáoa Bruno, Francik Waldemar, Bohuslav Václav

MPK: A47L 9/00

Značky: trubkový, délkou, měnitelnou, nástavec, plynule

Text:

...s plynule měnitelnou délkou podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odpadají pomocné posilující pružné prvky a trubky jsou spojeny kov na kov, což zajišťuje dokonalé spojení.Na výkresu je na obrázku naznačeno V náryeu v částečném řezu spojení vnější a vnitřní trubky podle tohoto vynálezu. Trubkový nástavec s plynule měnitelnou délkou je v příkladu provedení seetaven ze dvou kovových trubek.vnější trubka l má na konci nastříknutý...

Spodková část obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243849

Dátum: 15.06.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Bartoo Petr, Kuhn Jan

MPK: A43B 13/02

Značky: spodková, obuvi, část

Text:

...následující příklady spodkových dílců obuvi.Ve všech případech se technologický odpad z výroby polyuretanových poromerních usní/mikroporézní struktura o specifické hmotnosti 0,4 - 0,5 q/cm 3/ dezintegruje na nožovém mlýně na drž o sypná hmotnosti 100 - 200 kg/m 3 a průměrné hmotnosti částic 0,003 g.dezintegrovaný poromerní odpad 9 fenolformaldehydovou pryskyřicise připraví tak, že se nejprve v míchačce zamíchá 15 - 20 minut odpad...

Způsob výroby oxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243848

Dátum: 15.06.1987

Autori: Frýdl Petr, Futera Miroslav

MPK: C01F 5/06

Značky: výroby, způsob, oxidů, horečnatého

Text:

...hydrogenuhličitanu, např. vzduch. vlhký pentahydrát je nutno neprodleně a co nejrychleji dále zpracovat usušením a kalcinací,protože jenpř 1 ryohlém zpracování se zachová zrnitá forma částic.Výhodou postupu podle vynálezu je kromě zrnité formy částic produktu vysoká koncentrace oxidu hořečnatého V metastabilním hydrogenuhličitahovém roztoku. Např. při 26 °C je při norm. pare. tlaku C 02 metastabilně rovnovážná koncentrace kolem 20 9...

Zapojení regulátoru výšky hladiny pěny v chemických a biochemických aparátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243847

Dátum: 15.06.1987

Autor: Jetel Václav

MPK: G05D 9/12

Značky: hladiny, aparátech, zapojení, pěny, výšky, regulátoru, biochemických, chemických

Text:

...zpracován na dávkovací impulsy, které jsou využity k ovládání akčního členu nástłiku odpěňovacího prostředku.Příkladné provedení zapojení podle vynálezu je schemąticky znázorněno na pŕipojenémVe znázorněném provedení je vstup ł signálu napojen na obvod 3 úpravy amplitudy signálu,který je spojen s integrovaným obvodem 3 pro řízení svítivých diod LED. Integrovaný obvodg pro řízení svítivých diod LED je spojen jednak s radou g svítivýoh...

Způsob isolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243846

Dátum: 15.06.1987

Autori: Holeeek Jaroslav, Vodduška Václav, Fleischmann Jaroslav, Kueera Josef, Trávníeek Josef, Šimunek Václav

MPK: C07C 45/50

Značky: propylenu, solí, kobaltu, oxonaci, isolace, způsob

Text:

...a způsob podle vynálezu uvést taktoodstranění sloučonin kobaltu dosud používaný způsob podle2 produktu oxonaoe při cca způsob výnálêlü90 °C pomocí as kyselinydusičné vstup výstup vstup výstup obsah co g/1 0,7 0,02 0,7 0,023 243 mm odstranění ksrbonylů Fe a Nie syntézního plynu neprovádí se obsah Pe/Inâ mg 20,0 20,0 20,0 o obsah ci/mg mg 3,7 ť 3,7 3,7 o dosud používaný způsob podle způsob vynálezuzbytku BI kyselinouo nsprovádí sedusičnou...

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243845

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jan Wagler, Straka Jindoich, Jan Dostál, Jeništa Václav, Houser Zdenik, Ordáo Jan

MPK: C07C 45/50

Značky: oxonace, způsob, propylenu

Text:

...z generátorověho plynu vyrobeného parciální oxidací ropných zbytků. oba karbonyly dále vznikají ve výrobním zařízení, které není zhotoveno z nerezové oceli, tj. při odaířenf, kompresi a zejména v potrubí, kterým se syntézní plyn přivádí do výrobny oxonaceNárazově zvýšený obsah pentakarbonylu železa a tetrokarbonylu niklu se obvykle zjiäčujs při provozní poruše, kdy se plynulý odběr syntézního plynu do oxonace přeruäí.obsah karbonylu stoupá...