Zverejnene patenty 11.06.1987

Zapojení vstupního analogového systému pro mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251350

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G06F 3/05

Značky: systému, vstupního, mikropočítače, zapojení, analogového

Text:

...HEAD u mikropočítače do aktivního stavu a provede se čtení výstupu analogově číslicovépo převodníku a počítač pokračuje dále v programu. Čekací doba počítače než proběhne převod je kratší než je programová obsluha u známého řešení. Čekání je omezeno pouze na nezbytně nutnou dobu a funkci převodníku řídí přidané obvody. Uvedené zkrácení je důě ležité např. u ryohlých převodníků, kde zpracování vstupního údaje trvá např. 5 s, zatímoo u...

2-akryloyloxy-2-fenyl a 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251349

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hrabák František, Kubánek Vladimír

MPK: C07C 57/32

Značky: jejich, kyseliny, 2-akryloyloxy-2-fenyl, výroby, 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové, způsob

Text:

...a chlazení ledovou lázní zvolna přikape 2,60 g (25 mmol) methakryloylchloridu. Směs se potom michá 1 hodinu při laboratorní teplotě a nakonec se zahřeje ve vyhřáté olejové lázní (120 OC) k varu a ochladí. Na dně čistého roztoku jsou kapky vískózní kapaliny. Vodný roztok se odlije a olejovitý produkt se dvakrát přesráží z vod 251 349ného roztoku hydrouhlíčitanu sodného kyselinou chlorovodikovou způsobem popsaným v přík 1 adu.1. Získané...

Způsob vymývání matrice magnetického separátoru a magnetický separátor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251348

Dátum: 11.06.1987

Autori: Víšek Miroslav, Fojtek Jiří, Chrz Vladimír

MPK: B03C 1/02

Značky: magnetického, tohoto, separátor, magnetický, provádění, způsob, vymývání, způsobu, matrice, separátoru

Text:

...takže po přesunu je toto lože regenerováno a bezprostředně připraveno pro opětné zachy 251 348cování zmagnetovatelných částic ze suspenze v následující aktivní fázi separačniho cyklu. Podstata magnetického separátoru, umožňujiciho provedení způsobu podle vynálezu spočívav tom, že rozdíl objemů vnějších nátokových soustav separečních nádob v jedné krajní poloze oproti druhé krajni poloze je stejný nebo větší než volný objem jednoho ze...

Elektromagnetický silový člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 251347

Dátum: 11.06.1987

Autor: Krejčí Pavel

MPK: F02D 1/08

Značky: člen, silový, elektromagnetický

Text:

...elektromagnetického silového členu je výrobně snažší dodržení požadovaných vůlí mezi pohyblivým jádrem a pevným tělesem a tím i dooílení předpokladu stabilních parametrů. Současně se s tímto uspořádáním zkrátí celková délka a tím i zastavovací rozměry silového členu.Na připojeném obrázku je příklad konkrětního provedeníelektromagnetického silového členu podle vynálezu, kterýsestává z pevného tělesa l, které obsahuje cívku g. V pevném...

Elektromagnetický silový člen s čidlem induktivního snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251346

Dátum: 11.06.1987

Autori: Buchal Jiří, Kocourek Pavel

MPK: F02D 1/08

Značky: polohy, silový, induktivního, snímače, člen, čidlem, elektromagnetický

Text:

...umožňuje přenos pohybu jádra na čidlo bez vůlí a bez klopných momentů zvyšujícíoh paeivní odpory.Na připojeném obrázku je příklad konkretního provedení elektromagnetického silového členu s čidlem podle vynálezu,který sestává z pevného tělesa l s cívkou 5. V pevném tělese 1 je jednostranně uchycen pevný dutý čep 2, v němž je pevnéuloženo oívkové těleso E s vinutím čídla 5 induktivníhosnímače polohy. V cívkovém tělese H je suvně uloženo...

Zařízení pro dvoustupňové uzavírání průtoku předvoleného množství kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251345

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bernášek Stanislav

MPK: F16K 21/10

Značky: množství, dvoustupňové, předvoleného, kapaliny, průtoku, uzavírání, zařízení

Text:

...šroub g zašroubovanýve etěně ventílového tělesa l. Propojovací kanálok § je vytvořenvo vontilovém tělone l n propojuje P°dPĺ 3 t°V° k°m°ľ Ž 5 Pľ° 5 t°run vstupního hrdla §251 345 V horní části ventilového tělesa 1 nad diferenciálnímpístem g je vytvořen regulační kanálek 1, který ústí na jedné straně do otvoru, ve kterém je zešroubován druhý regulační šroub lg. Druhá strana regulačního kanálku 1 ústí do čtvrtého spojovacího kanálu lg,...

Dopravník tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251344

Dátum: 11.06.1987

Autori: Biesok Jan, Pešák Jaroslav

MPK: B65G 13/11

Značky: dopravník, materiálů, tyčového

Text:

...při provádění opravy.Tento nedostatek se odstraní dopravníkem tyčového materiálu podle vynálezu, sestávajícího ze sekci, kde každá sekce je tvořena rámem, na kterém jsou elektroválečky a pákový mechanismus brzdícího zařízení, jehož podstata spočívá v tom, že rám každé sekce je v prostoru mezi pákovým mechanismem brzdícího zařízení a elektroválečkem rozdělen na dva samostatné díly a opatřen přírubami pro šroubový spoj.Výhodou dopravníku...

Zařízení k zakládání přepravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251343

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kaláč František, Janků Miroslav, Vavřík Miroslav

MPK: B65G 43/00

Značky: zakládání, přepravek, zařízení

Text:

...cílové příhrady v etáži. Zásobnístojan QQQ má celkem čtyřicet cílových příhrad v tomto uspořádáníCelkový počet cílovýoh příhrad a jejích uspořádání lze volít podle technologických potřeb výroby u adresného mezioperañního dopravníku.Vozíkový rám ggg (obr.2) sestávć z podvozku 210 s hnací nápravou ggg a vodicí nápravou ggg a z nosných s 1 oüg§Ťg 3. Na nosných sloupkách ggg je kladkami go uložena vodicí kulisa žłg suportu 299 Na suportu § 99...

Břitová destička

Načítavanie...

Číslo patentu: 251342

Dátum: 11.06.1987

Autor: Řasa Jaroslav

MPK: B23B 27/00

Značky: břitová, destička

Text:

...2 je břitová deetička z obr. 1 ve vodorovném řezu, na obr. 3 je kosočtvercová břitová destička se dnem ve vertikálním řezu, na obr. 4 je břitová destička z obr. 3, na obr. 5 je čtvercová břitová deatička s přepážkami tvarované podložky a otvorem pro upínací šroub ve vertikálním řezu, na obr. 6 je břitová destička z obr. 5 ve vodorovném řezu,na obr. 7 je vertikální řez kruhovou břitovou destičkou s otvorom pro upínecí šroub a podložkou, na...

Polyvinylbutyralová fólie pro vrstvená bezpečnostní skla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251341

Dátum: 11.06.1987

Autori: Sládeček Antonín, Svoboda Jiří, Kokeš Zdeněk, Obrdlíková Hana, Čermák Jaroslav, Král Vladislav, Jelínek Otto, Zvoníček Josef

MPK: B29D 7/01

Značky: způsob, její, fólie, vrstvená, polyvinylbutyralová, výroby, bezpečnostní

Text:

...je dále způsob výroby této fólie, jehož podstata spočíva v tom, že vytlačovaná fólie sebezprostředně po výstupu z vytlačovací hlavy ochlazuje ve vodní lázni o teplotě 20 až 50 °C a vzdálenosti od vytlačovací hlavy 4 až 100 mm, s výhodou 10 až 30 mm, přičemž V místě vstupu fólie do vodní lázně se zabezpečuje kontinuální cirkulace vody.Nerovnoměrný povrch fólie podle vynálezu je vytvářen pomocí elastických vlastností taveniny. Tavenina...

Pohyblivý závěs kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251340

Dátum: 11.06.1987

Autori: Skoumal Ivoš, Skoumal František

MPK: H02G 7/06

Značky: kabelů, pohyblivý, závěs

Text:

...a druhé rameno leží v rovině kolmé na směr kolejnice a obě jsou uspořádána souměrně k rovině souměrnosti závěsné části.Další podstatou vynálezu je, že na spojovací části je navlečena trubka o poloměru nejvýše největšího dovoleného chybu kabelu.Jínou podstatou výnálezu je, že na prvním rameni a na druhém rameni je svými otvory navlečena spona pro fixaci.kabelu a na druhém rameni je vytvořen závit souosý s druhým ramenem a na závitu je...

Zařízení k řízení zapřádacího procesu ve spřádacích jednotkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251339

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bouček Miroslav, Buryšek František, Kutlvašr Jiří, Bača Jiří, Šilar Zdeněk, Hortlík František, Sloupenský Jiří

MPK: D01H 15/02

Značky: zapřádacího, spřadacích, řízení, zařízení, jednotkách, procesu

Text:

...zásah obsluhy, která je tak připravena o část své pracovní kapacity.Úkolem vynálezu je najít takové řešení pro řízení zepřádacího procesu, při kterém by se odstranily výše uvedené nedostatky, a kterým by bylo možno dosáhnout objektivního nastavení zapřádacího cyklu přizpůsobitelného i během provozu ke stavu spřádacích jednotek stroje a jež by bylo nezávislé na subjektivních odhadeoh obsluhujícího personálu.Úkol je řešen zařízením k řízení...

Vertikální větrací jednotka pro rovnotlaké a přetlakové větrání stájových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251338

Dátum: 11.06.1987

Autor: Melnikov Jiří

MPK: F24F 7/06, F24F 12/00

Značky: rovnotlaké, prostoru, vertikální, jednotka, větrací, přetlakové, větrání, stájových

Text:

...se vlivem směrování chladného nenasyceného vzduchu do prostoru stropní konstrukce snižují tepelne ztáty prostupem touto konstrukcí 2 zabraňuje se vzniku kondenzace na jejím povrchu. Při přetlakovém Větrání v letním období pak intenzivní proudění přiváděného vzduchu v hornín prostoru atáje snižuje tepelnou zátěž sálánín stropní konstrukce. Dalšími výhodami navrženého řešení je funkční spolehlivost kyvného závěsu, který v důsledku mininální...

Multipointní zapojení telekomunikačních systémů s obousměrnou cirkulací signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251337

Dátum: 11.06.1987

Autor: Vavruška Petr

MPK: H04M 7/10

Značky: multipointní, telekomunikačních, zapojení, signálu, obousměrnou, cirkulací, systému

Text:

...způsobený příčnýu útlumen vidlic.Na připojenem výkresu je rozkresleno zapojení jedné liníové stanice,unožňujici vysílání signálu do obou stran aultipointního okruhu a duplexnč příjem signálu alternativně z jedné nebo druhé strany tohoto okruhu.VysíLač 1 staníce koauníkačního systemu je napojen poaocí prvni rozbočovací vidlíce jejíž rozvetvenà částje spojene s rozvětvenou čistí druhé a třetí sdružovacívídlíce 5 a§ a příjíaač této staníce 3...

Adaptor objížděcí frézky pro vytváření geometricky složitých tvarů ze dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 251336

Dátum: 11.06.1987

Autor: Slavíček Oldřich

MPK: B27G 13/00

Značky: frézky, adaptor, složitých, geometricky, objížděcí, tvaru, vytváření, dřeva

Text:

...jednotky Q, opärné zakladny 1 a vlastního nástroje § vloženého do sklíčídla. Základna 1 na kruhový průhledový otvor,umožňující jednak sledovatzáběr nástroje, jednak zabraňuje hromadění odfrézovaného materiálu ~pod vodící základnou. Je výhodné, má-lí otvor příchytnéhokruhu 3 týž průměr jako je průměr průhledového otvoru, takže nedocházik nežádoucímu zaclonění. Dotykové kružnice 2 určená rozměry zakladny 1 příchytného kruhu g a geometrií...

Zařízení pro buzení tvarovaných kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251335

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lotterová Marie, Klíma Karel, Fiala Luděk, Machuta Pavel, Kocianová Květa, Bartoš Ján, Staněk Václav, Uzel Josef, Kastner Petr, Smetanová Alena, Novák Vladimír

MPK: B65G 27/20

Značky: kmitů, zařízení, tvarovaných, buzení

Text:

...podle vynálezu, které používá dvojici autosynchronních nevývažkových vibrátorů, to je takových, které mají rotující nevývažky.Při použití dvou takových autosynchronních nevývažkových vibrátorů lze například nastavovat různě jejích vzájemné polohy. U zařízení podle vynálezu jsou vibrátory propojeny nosníkem,na němž jsou umístěny v podstatě jako zrcadlový obraz. Podstata vynálezu spočíva v tom, že úhel ALFA, sevřený podélnými osami...

Prostředek k moření osiv obilnin a kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251334

Dátum: 11.06.1987

Autori: Rozkošová Věra, Šafař Josef, Frgala Jiří, Zemánek Miroslav, Pitřík Přemysl, Schutzner Kamil

MPK: A01N 37/04

Značky: prostředek, obilnin, moření, kukurice

Text:

...ketony, alkoholy, glykqly a/nebo 20 až 98,9 hmotnostních vody. Prostředek dále obsahuje 0,01 až 55 hmot. prostředku pro změkčení vody a/nebo 0,0 l až 5 hmot tenzidu nebo směsi tenzidů.Rozpustnost kyseliny jantarové ve vodě je za laboratorní teploty poměrně malá, zvýšení koncentrace účinné látky v prostřed~ ku lze dosáhnout použitím jejích solí. Použití organických roz~ pouštědel Cs výhodou alkoholy nebo glykoly) k formulaci prostředků je...

Zařízení k měření hmotnostní spotřeby nafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251333

Dátum: 11.06.1987

Autori: Sáblík Radko, Slavík Milan, Jíša Pavel

MPK: G01F 1/78, G01F 1/76

Značky: měření, spotřeby, zařízení, hmotnostní, nafty

Text:

...a je pod přepadem gž. Naproti druhému rameni lg vážního zařízení 1 jsou dva snímače. Rovnovážný snímač 51 má čidlo v poloze, která odpovídá rovnovážné poloze vážního zařízení 1. Horní snímač íg má čidlo umístěné v poloze, která odpovídá horní poloze ramene lg vážního zařízení 1. Výstupy z čidel obou snímačů il a 53 jsou spojeny s odpovídajícími vstupy âl a žg logického bloku Ž, spojeného skupinovým výstupem Ži a skupinovým vstupem ää s...

Spojka bednicích a pažicích dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 251332

Dátum: 11.06.1987

Autori: Krčmář Jiří, Skokánek Jiří

MPK: E04G 17/04, E04G 17/02

Značky: dílců, spojka, pažicích, bednicích

Text:

...spojky patří vzájemné vystředěné a stažení sousedících dílců v oblasti jejich spojovacíçh otvorů a i zajištění proti samovolnému uvolnění těchto dílců.Příklad provedení spojky podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. l je nárys spojky, obr. 2 zobrazuje spojka při zasuntí do otvorů spojovaných bedníoích či pažících díloů a na obr 3 je spojka znázorněna po sklopení směrem- 2 251 332 k bednící ploše, kdy jsou...

Korečkový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 251331

Dátum: 11.06.1987

Autori: Stritzko Vojtěch, Kos Karel, Chalupa Miloš, Hrubý Vítězslav

MPK: E03F 7/10

Značky: dopravník, korečkový

Text:

...neboř odpadají pořizovací náklady na tažné řetězx případně pásy. Korečkový dopravník se vyznačuje univerzálnosti v použití. Je jim možno nabírat a dopravovat sypké hmoty, např. písek, zrniny,granulovaná krmiva, zeminu, štěrk, umělá hnojiva, chlévskou mrvu, komposty a pod., ale i kašovité nebo tekuté materiály jako rybnični bahno, tekuté výkaly hospodářských zvířat, městské odpady, obsahy jímek nebo zásobníků V potravinàřském nebo jiném...

Horizontální vyvrtávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251330

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bembenek Zdeněk, Polanský Rudolf

MPK: B23B 41/08, B23B 41/02

Značky: vyvrtávací, stroj, horizontální

Text:

...ploškáoh a dále dlouhá nástrojová skríňse středící a vodící lunetou, je možné splnit náročné požadavky na třískové opracováni předhotovnich trubkových polotovarů pro parogenerátory jaderných elektráren. Vyvrtávaoi tyč je vedena po čistě opracovaném vnitřním povrchu ve své celé délce, jsou eliminovány ohybové kmity vyvrtávaoí tyčea rovněž jsou sníženy torzní kmity vyvrtávací tyče, které vznikají odebíráním nerovnoměrné třísky z důvodu možné...

Způsob výroby příze principem předení s otevřeným koncem ze svazku nekonečných vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251329

Dátum: 11.06.1987

Autori: Fajt Ludvík, Dídek Stanislav, Reymanová Markéta

MPK: D01H 1/135

Značky: výroby, tohoto, zařízení, způsob, předení, způsobu, principem, provádění, svazků, vláken, příze, nekonečných, koncem, otevřeným

Text:

...oddělují rotujícím oddělovacím prostředkem staplová vlákna, odváděná pracovním podtlakem do rotorového spřádacího ústrojí, ze kterého se vytvářená příze odtahuje, který se podle vynálezu vyznačuje tím, že se podávaný svazek nekonečných vláken ve tvarovací komoře tvaruje do vlákenného rukávu vytvoreného z kuželovitě se rozšiřující homogenní vrstvy paralelné uspořádaných nekonečných vláken,vytlačovaného kruhovou štěrbinou z tvarovací komory,...

Zařízení ke vkládání prázdných cívek na navíjecí místo stroje k navíjení pásových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251328

Dátum: 11.06.1987

Autori: Váňa Josef, Hoferek Vladimír

MPK: B65H 67/00

Značky: prázdných, místo, materiálů, vkládání, navíjení, zařízení, stroje, navíjecí, cívek, pásových

Text:

...pohyběm pístu.Toto řešení je jednoduché, provozně spolehlivé á klade minimální nároky na údržbu, seřizování i prostor.K podrobnějšímu objásnění vynálezu slouží další popis a přiložené výkresy, kde na obr. 1 je boční pohled na zařízení v částečném řezu, obr. 2 část půdorysu dávkovací hlavy a jejího pohonu.Navíjecí cívká l uložená otočně na hřídeli g, se svými nákružky Q vloží do zakládací oboustránné vodící dráhy 3 A prepojené rámem Ž. První...

Způsob formování hliníkové anodové fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251327

Dátum: 11.06.1987

Autor: Dokoupil Jaroslav

MPK: H01G 9/00

Značky: hliníkové, anodové, způsob, fólie, formování

Text:

...na formovacím napětí Uf vztahemČas řízené tepelné oxidaoe t/s/ je dan vztahem t/s/ l,2 Uf q ,kde q se pohybuje v rozmezí od O do 60.Výhodou uvedeného způsobu formování je to, že takto upravená folia se vyznačuje velkou stabilitou a zvýšením specifické kapacity o 30 až 60 v širokém rozmezí formovacího napětí 20 až 250 V. Zvýšení specifické kapacity fólie umožňuje použít pro stejný kondenzátor menší množství főlie. Tím dochází ke...

Blokovací zařízení šicí nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251326

Dátum: 11.06.1987

Autor: Tichý Stanislav

MPK: D05B 47/04

Značky: zařízení, nitě, blokovací, šicí

Text:

...zařízení podle vynálezu umožňuje, že níř je po větší část dráhy šící jehly nepatrně brzděná původní originální brzdičkou se slabší pružinou, než je síla pružiny použité na blokovacím zařízení podle vynálezuo Kde je to nutné, lze pro šití použít i velmi slabé jehly, protože jehla není ohýbána napnutou nitío Pouze v době, kdy nič již utvořila smyčku a tato je dotahována k látce, působí blokovací zařízení. Jehla je touto dobou ve...

Zařízení pro dávkování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251325

Dátum: 11.06.1987

Autori: Rajgl Jaroslav, Málek Bohumil, Šnýdr Milan, Macháček Jiří

MPK: G01F 13/00, G01F 11/04

Značky: dávkování, kapalin, zařízení

Text:

...s ovládacími součástmi, například pákami lg, ll. Pístová dávkovecí jednotka g je pomocí pákového převodu § propojene s dalšími hydraulickými válci 6, přičemž pákový převod § je překryt bezpeč nostním krytem 2.Pístová dávkovací jednotke g je tvořeno pobyblivým pístem łz, který je umíetěn v pohyblivém válci § a kleci l§. Pohyblivý píst ll je propojen se svislou tyčí gg, která je kyvně uložena na čepu pohyblívého pístu ll. Pohyblivý válec lg je...

Stojan pro stavebnicovou konstrukci stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251324

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kadoun Slobodan

MPK: H05K 7/18

Značky: konstrukcí, stolu, stojan, stavebnicovou

Text:

...nebo jako boční kryt stojanu s menší. hloubkouą Boční kryty pro obě h 1 oub~ ky stojenů mohou být s větracími otvory nebo bez větracích otvo~ rů a v provedení vysokém nebo nízkém. Nízké provedení se použíw je při návaznosti stojanů stolu na střední díl. Vysoké provedení bočních krytů se použije v případě samostatných stojanů nebo stolu bez 8 tŤ|dnÍh 0 ~dÍluoRémeček se soklem lze použít jako podpěru volného konce desky stolu při vytváření stolu...

Zařízení pro kontrolu nepropustnosti dutých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251323

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bureš Stanislav

MPK: G01M 3/02

Značky: součástí, kontrolu, zařízení, nepropustnosti, dutých

Text:

...se provádí pod hladinou zkušební kapaliny ve vaně. Zkoušené součástí, přivedené zásobníkem pod hladinu kavpaliny a vložené do upínacích čelistí, jsou boze zbytku zaplněny kapalinou ještě před uzavřením jejich dutín, čímž odpadá odvzdušňování těchto dutín, potřebné u jiných zařízení při jejich naplňování zkušební kapalinou, např. pomocí čerpa~ del. Při uzavírání otvorů dutiny součástí zátkami, opatřenými těsnicími kroužky, dochází...

Protikorozní a protiinkrustační přípravek pro přímé dávkování do teplé vody užitkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251322

Dátum: 11.06.1987

Autori: Burian Ivan, Moravec Jaroslav, Michek Václav

MPK: C23F 11/08, C02F 5/08

Značky: protiinkrustační, přípravek, přímé, protikorozní, užitkové, dávkování, teplé

Text:

...je opět obsažena energie nutná na jejich výrobu a zpracování, Dále se jedná o ztráty způsobevané odpouštěnín ve snaze odkalit zabarvenou vodu. Použití úpraven teplé vody užitkové podstatné zvyšuje náklady na pořízení a na provoz. Instalované zařízení zabírá stavební prostor a vyžaduje suroviny, obsluhu, údržbu a dozor. Použití přímáho dávkování hygienieky nezávadného protikerozníhe a protiínkrustačního přípravku je výhodné pro svoji...

Způsob desaktivace vod a roztoků s obsahem radia

Načítavanie...

Číslo patentu: 251321

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hanus Václav, Novák Luboš, Zubček Ladislav, Anděl Petr

MPK: C02F 1/58

Značky: obsahem, způsob, desaktivace, roztoku, radia

Text:

...a v neposledni řadě dochází vzhledem k příznivému chemickému složení kalů k výraznému zlepšení účinků dekontaminace, neboř- 2 251 321 navíc dochází i ke strhávání iontů těžkých kovů a dalších látek do sraženiny. Při k 1 asickém.p 0 Stupu výroby baryových sloučenin se f 1 o~ tovený barytový koncentrát smísí s předepsaným množstvím koksu nebo černouhelného prachu jako redukovadla a žíhá se při teplotách 1100 až 1300 °C v rotační peci za vzniku...

Rám tenzometrického snímače pro uchycení fólie s odporovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 251320

Dátum: 11.06.1987

Autor: Olmer Jiří

MPK: G01L 1/20, G01B 7/18

Značky: odporovými, tenzometry, snímače, uchycení, fólie, tenzometrického

Text:

...rámu podle vynálezu je, že se na tyto čepy nepřenáší síle způsobená předpětím főlie, nebot je zschycena tuhosti rámu. Další výhodou je zvýšení citlivosti měření tím, že vzdálenost mezi čepy osazenými na konstrukcí je větší než délka főlie. Vysokou citlivost lze dále dosáhnout použitím polovodičových tenzometrů s velkou deformační citlivosti, nalepených na főlii a zapojených do celého mostu tak, že jsou všechny aktivní. Přímé lepení...

Elektronický měřič teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251319

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bartoš Michal

MPK: G01K 15/00

Značky: elektronický, teploty, měřič

Text:

...nákladech a hlavně v univerzálnosti použití. Podstata vynálezu bude osvětlena na příkladu jehoprovedení, znázorněném na připojeném.ąĺkJesu. Jedno z čidel lkzáàhłé je přes prepínač 6 připojeno ke zdroji proudu l.zi 251 319 Napětí vzniklé na diodě při průchodu proudu se zesílí napětovým zesilovačemâ a měří se elektronickým voltmetrem i. Informace o velikosti napětí se vede prvním vstupné-výstupním kanálem g do mikropočítače lg. Mikropočítač...

Zařízení pro současný ohřev více skupin kuřat

Načítavanie...

Číslo patentu: 251318

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lomoz František, Brož Václav

MPK: H05B 1/00

Značky: kuřat, ohrev, současný, skupin, více, zařízení

Text:

...ohřevu mládat zlepšuje zařízení podle vynálezu, u kterého uzavřené ovládací skříňky s teplotními čidly, spojené prostřednictvím čidel signálu dálkového nastavení teploty se společným rozvaděčem jsou odnímatelně připojeny ke kloboukům kvočen, jejichž součástí jsou zdroje tepla.Hlavní výhoda zařízení spočívá v rychlém a stejném nastavení požadované teploty u všech zdrojů tepla v celé stáji. Individuálním udržováním nastavené teploty na...

Zařízení pro seismické zkoušky zejména armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 251317

Dátum: 11.06.1987

Autor: Rejent Blahoslav

MPK: G01M 7/00

Značky: zkoušky, seismické, zejména, zařízení, armatur

Text:

...l, jehož horní konec je opatřen horizontálním upínacím stolem g a jeho dolní konec je opatřen kloubem 1 ve tvaru kříže. Kolmo ke střední části výkyvněho nosníku l jsou upevněny svými činnými konci dva nazvájem kolmé vibrační generátory 5. Uspořádání pro zkoužku rázem podle obr. 2 je doplněno svislým pružným dorazem §upraveným v dosahu výkyvného nosníku l, přičemž činné konce servoválců 1 jsou od výkyvného nosníku l odpojeny. K upínacímu...

Způsob postupného zápustkového kování a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251316

Dátum: 11.06.1987

Autori: Horáček Jaroslav, Chládek Vladimír, Talafous Jiří

MPK: B21J 5/02, B21K 1/08

Značky: způsob, zařízení, postupného, provádění, způsobu, zápustkového, tohoto, kovaní

Text:

...hotovo konw cové části lg výkovku ll s přechodovými oblastmi A mezi kovanou a nekovanou částí výkovku ll a v dalších zdvizích se dokončí střední část lg výkovku ll . Pro kování je s výhodou použito mechanického kovacího lisu.Zařízení k provádění způsobu postupného zápustkového kování se vyznačuje tím, že sestává ze spodní zápustky l a z horní zápustky g, kde jedna ze zápustek ,g je celistvá a druhá je dělená. V jednom z příkladů provedení je...

Způsob krčkového dloužení syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251315

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hynek Zdeněk, Blažek Jiří, Vaníček Jiří, Prchlík Václav, Konopík Bohumil

MPK: D02J 1/22

Značky: vláken, způsob, syntetických, krčkového, dloužení

Text:

...krčku dochází v místě přítlaku na opásané brzdící galetě je stabilizaoe místa krčku dokonalá. V místě přítlaku je velký grądient napětí po délce vlákna a krček je etabilízován do místa přítląku na velmi širokém rozsahu napětí. Stabilizace krčku vytváří tak předpokladý pro rovnoměrné bezporuchové nehomogenní dloužení. Fyzikálně-mechanické vlastnosti mají zlepšenou rovnoměrnoet i při dloužení svazku vláken, jejichž jednotlivé části mají...

Zařízení pro výrobu jádrové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251314

Dátum: 11.06.1987

Autori: Ferkl František, Jaroš František, Doublebský Ctibor

MPK: D01H 1/13, D02G 3/38

Značky: zařízení, výrobu, příze, jádrové

Text:

...Výstupní komora 1 je opatře-Ana průchodkou 5 jádrové příze 39 a výstupom Žg nosného média,na nějž navazuje odvod 23 nosného média, napojený na zdroj 53 pro vyvození proudění nosného média ojednocených vlákeng Mezi výstup ąg a odvod 53 je zařazen ventil 55, který je ovládán čidlem § přerušení jádrové příze 3 Q tak, že při normálním procesu předení, znázorněném na obr 1, je výstup žg s odvodem 53 volně propojen, avšak zapřádací kanál 1, jehož...

Zapojení napájecího zdroje s proudovým transformátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251313

Dátum: 11.06.1987

Autor: Moskala František

MPK: H02H 3/20

Značky: transformátorem, proudovým, zdroje, zapojení, napájecího

Text:

...spolehliiost celého systému.Uvedené nevýhody jsou na minimum sníženy zapojením napájecího zdroje s proudovým transformátorem a můstkovým usměrňovačem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že 1 výstupu můstkového usměrňovače je napojen tyristor,jehož řídící elektrods je zapojena do uzlu sériového spojení Zenerovy diody a odporu, zapojenými mezi výstupní svorky, přičemž k výstupním svorkám je připojen kondenzátor a přes diodu...

Způsob úpravy kovů před výbuchovým plátováním s omezením deformací bimetalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251312

Dátum: 11.06.1987

Autori: Koritta Josef, Chládek Lubomír, Tesař Josef, Souček Vladimír, Vacek Jan

MPK: B23K 20/24

Značky: způsob, plátováním, před, omezením, výbuchovým, deformací, bimetalu, úpravy, kovů

Text:

...pokud vůbecvznikne, vykazuje enorni deformace a zdaleka neni vyloučeno2 riziko úplné či částečně ztráty drahého kovu. 251312Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob úpravy kovů před výbuchovým plátovánim s omezením deformací bimetalu, jehož podstata spočíva v tom, že plátovaný kov se zapustí do kovového připravku, a spojí se s nim přilepením vrstvou pryskyřice nebo připájením nízkotavitelnou slitinou tak, že povrch plátovaného kovu...

Způsob chlazení plynu vstupujícího při teplotě nižší než 190 stupňů do druhé absorpce při výrobě kyseliny sírové dvoustupňovou katalytickou oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251311

Dátum: 11.06.1987

Autori: Tomášek Karel, Prusek František, Bulička Milan

MPK: C01B 17/765

Značky: absorpce, druhé, teplotě, způsob, výrobe, dvoustupňovou, sírové, plynů, oxidací, kyseliny, nižší, vstupujícího, stupňů, katalytickou, chlazení

Text:

...vody nebo / a do předehřívací části předehřívače. Regulací poměru dílčích proudů lze dosáhnout Požadované teploty těsně nad rosnym bodem plynu.Důsledkem tohoto poznatku je, že plyn vstupující do druhé absorpce je možno ochladit psdstatně níže než plyn vstupující do první absorpcą to o 154 80 °C v závislosti na způsobu chlazení a celkovém stavu technologievčetně tvorby mlhy kyseliny sírové V první absorpci) která má za následek zvýšený...