Zverejnene patenty 14.05.1987

Způsob dlouhodobého uchovávání spór saprofytních kultur houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 251000

Dátum: 14.05.1987

Autori: Břemek Jan, Pilát Petr, Bárta Miroslav, Malinka Zdeněk, Ryšánová Hana, Kozová Jaroslava, Chomátová Stanislava, Řeháček Zdeněk, Homolka Ladislav

MPK: C12N 1/04

Značky: uchovávání, způsob, spór, dlouhodobého, kultúr, houby, saprofytních, claviceps

Text:

...CCM F - 733 je uveden v tabulce 1. Stáří dosporulovaných kultur před lyofilizaci bylo čtyři týdny. Koncentrace spor v ochranných médiích byla před lyofilizací upravována na 3 až 4.107 spór.m 11 média. Lyofilizáty byly skladovány 12 měsíců při teplotě 4 °C.Kmen Nárůst mycelia ( plochy šikmého agarového média) C Ochranné médium koňské sérum mléko Pertot et al. dle vynálezu cp/7/SÝ 35 20 až 30 10 až 25 30 100 CCM F-733 30 25 až 30 30 až 50...

Způsob stroboskopického sledování periodických dějů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250999

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bek Václav

MPK: D03J 1/24

Značky: sledování, dějů, způsob, periodických, stroboskopického

Text:

...dopadá na sledovaný objekt a odražený paprsek prochází optoelektronickou clonkou s elektronicky řiditelnou světelnou prepustí do oka pozorovatele k vyhodnocení sledo vaněho děje.Hlavní výhodou řešení je, že stroboskopický jev nevzniká modulací světelného paprsku ve zdroji světla, ale modulací odražených paprsků průchodem optoelektronickou clonkou. Z toho pak plyne podstatné zjednodušení stroboskopického zařízení. odpadá u stroboskopického...

Zapojení datového adaptoru, zejména pro diskovou paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 250998

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šmíd Zbyněk, Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: diskovou, adaptoru, zapojení, datového, paměť, zejména

Text:

...výstup 953 čítače Q bitů pro signál RE je připojen na druhý řídící vstup 31 kodéru 3, kdežto jeho hodinový výstup ggg pro signál Či je připojen na první hodinový vstup 33 obvodu 3 identifikace missinqu, na hodinový vstup gg kodéru 3 a na hodinový vstup ii šestnáctibitovćho posuvného registru i. Druhý synchronizační výstup ggg čítače § bitů pro signál KSL je připojen na první Synchronizační vstup 33 kodéru 3 a na synchronizačni vstup...

Způsob výroby směsi polypropylenu a nízkohustotního polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250997

Dátum: 14.05.1987

Autori: Pospíšil Ladislav, Mižďoch Oldřich, Stubley Zdeněk, Pospíšil Jan

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12

Značky: výroby, směsi, způsob, polypropylénu, polyetylénu, nízkohustotního

Text:

...Elasticita taveniny je mírou její vratné deformace. Její mírou, relativně snadno přístupnou měření, je narůstání průměru struny vytlačené z kruhové trysky. ČSN 643010-Rozvětvený polyetylen (základne ustanovenie) uvádí v článcích 60 až 64 pro hodnocení elasticity teveniny charakteristiku PZ(poměr změny průměru po vytlačení).Pro polypropylen nebo jeho směsi ovšem nelze použít uvedený postup, protože materiál má příliěnou tekutost taveniny....

Způsob přípravy kyseliny (1-14C)octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250996

Dátum: 14.05.1987

Autori: Elbert Tomáš, Švihel Karel

MPK: C07C 53/08

Značky: kyseliny, přípravy, způsob, 1-14c)octové

Text:

...lince vymražením kapalným dusíkem. Teplota bañky se pak upraví lázní pevný C 02 - etanol na 195 K a tlak v baňce se upraví dusíkem na 66.5 kPa (500 torr). Injekční jehlou,zavedenou přes septum pod hladinu intenzivně míohané reakční směsi, se pak pomalu přidává eterický roztok metyllithia. Po skončené reakci se rozpouštědlo odpaři ve vakuové lince,odparek 1 ~ 14 Coctanu lithného se rozpustí ve vodě a volná kyselina 1-14 CJoctová se izoluje...

Způsob regenerace dvou nad sebou umístěných a vzájemně oddělených vrstev ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250995

Dátum: 14.05.1987

Autori: Fáměra Jiří, Kittler Jiří, Kadlec Václav, Hűbner Pavel

MPK: B01J 49/00

Značky: ionexů, vrstev, umístěných, regenerace, způsob, sebou, oddělených, vzájemné

Text:

...ionexü s rozdílnými funkčními skupinami, kdy dolní vrstvu tvoří slabě disociovaný ionex o pK většim než 4 a horní vrstvu silně disociovaný ionex o pK menším než 1 podle vynálezu. Podstata vynálezu spočlvá v tom, že regenerační činidlo se vede nejprve zdola nahoru silně disociovaným ionexem o pK menším než 1 a odpadem ze silně disociovaného ionexu o pK menším než 1 se reqeneruje shora dolů slabě disociovaný ionex 0 pK větším než 4.Výhodou...

Způsob čištění 2-hydroxy-3-(4-acetamido-N-fenyl)-naftamidu technického

Načítavanie...

Číslo patentu: 250994

Dátum: 14.05.1987

Autor: Vorel Milan

MPK: C07C 103/82

Značky: technického, čištění, 2-hydroxy-3-(4-acetamido-n-fenyl)-naftamidu, způsob

Text:

...pH 8 až 11 a teplotě 60 až 120 °C za neustálého míchání reakční směsi, poté se přečištěný produkt odfiltruje a promyje vodou.Způsob čištění podle Vynálezu ilustrují následující příklady provedení, jimiž ovšem není předmět vynálezu vyčerpán ani omezen.Pokud není jinak uvedeno, rozumějí se uvedená E hmotnostní. Příklad 1Do smaltovaného kotle se za míchání předloží 1 2001 vody a vnese se 120 kg 2-hydroxy-3-(4-acetamido-N-fenyl)-naftamidu...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 250993

Dátum: 14.05.1987

Autori: Procházková Růžena, Oliva Jiří, Kollmann Jan, Kučera Jaromír, Piálek Josef

MPK: D04B 15/58

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...značíobr. 1 achematicky vytvoření můstku pletacího systému se znázorněním průběhu jehel a vodiče ke kladení zasilovací nitě v pracovní poloze, obr. 2 schematicky znázornění uspořádání vodiče ke kladení zesilovací nitě v pracovní poloze jehly a můetku při přivádění nitě, obr. 3 totáž co obr. 2, jenže nit není v jehlách a jazýček je můstkam zevřen. známý jodnoválcový okrouhlý platací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřennesnázorněným...

Postup k výrobě vratné paty a zařízení k provádění postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250992

Dátum: 14.05.1987

Autori: Štork Otakar, Kejnovský Bohumil

MPK: D04B 9/56

Značky: postup, zařízení, výrobe, provádění, postupu, vratné

Text:

...oběma pletaoími systémy je uspořádán druhý stahovač ll uzpůsohený pro stahování dvou jehel z každé strany.Funkce výše popsaných prostředků při vratném pletení je následující. První část paty se plete za ujímání oček v obou pletacích systémech pomocí vyhazovačů 5, É, 2,lg, přičemž stahovače ll a ll jsou vypnuty. Jehly jsou rozděleny známým způsobem do dvou skupin na pracovní a nepracovní. Průběh pracovních jehel je znázorněn drahami 5 a E...

Zařízení pro dávkování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250991

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kreba Vlastimil

MPK: G01F 11/10

Značky: dávkování, zařízení, kapalin

Text:

...3 odchází pevnou trubičkou Ž tak dlouho,dokud kapalina ll neuzavře její dolní konec. Hladina kapaliny ll y odměrce g potom ještě poněkud stoupne vlivem hydrostatického tlaku, daného rozdílem výšek hladin mezi zásobníkovou nádobou l a odměrkou 3, přičemž dochází ke stlačení vzduchu, uzavřeného nad hladinou kapaliny ll v odměrce g a současně k naplñování odvzdušñovací pevné trubičky 5 kapalinou ll do výše hladiny v zásobníkové nádobě l....

Kyseliny dialkylhydroxyfenylpropanamidoalkanové, jejich soli a způsob přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250990

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sedlář Jiří, Pác Jiří, Tocháček Jiří

MPK: C07C 103/84

Značky: dialkylhydroxyfenylpropanamidoalkanové, kyseliny, způsob, přípravy, jejich

Text:

...sodného nebo draselného se zahřívá pod zpětným chladičem až do rozpuštění 1 až 3 hod. Po ochlazení se upraví pH roztoku na hodnotu cca 9 a produkt opět vysráží vodným roztokem príslušné kovové soli. vynález osvětlí následující příklady ( v příkladech jsou hmotnosti).246 q kyseliny 3-(3,5-ditBu-4-hydroxyfenyl)propionové (II) bylo V autoklávu zahříváno se 100 g E -kaprolaktamu při 250 OC po dobu 5 hodin. Vzniklá kyselina...

Způsob klasifikace a adjustace plošných materiálů, zejména textilních, a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250989

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hlavatý Pavel, Čeřovský Jiří, Gottwald Tomáš

MPK: D06H 1/04

Značky: zařízení, provedení, plošných, materiálů, zejména, způsob, adjustace, klasifikace, textilních, způsobu

Text:

...ústrojí A jsou napojenýna neznázorněný řídící počítač.Způsob klasifikace podle vynálezu je založen na množství, četnosti bonifikovaných chyb a délkové optimalizaci navíjených rolí materiálu. Manipulátor l uchopí např. neznázorněnou prázdnou dutinku, kterou vloží do navíječe 3. Manipulátor l dále zajistí přichycení tkaniny na dutinku a její nahalení na navíječi g. Podle informací o chybách v paměti počítače je ukončeno nebo přerušeno...

Zařízení pro střídavou kompresi bérce

Načítavanie...

Číslo patentu: 250988

Dátum: 14.05.1987

Autori: Strejček Jaroslav, Slavík Vlastimil, Beneš Pavel

MPK: A61H 23/02, A61H 9/00, A61H 7/00...

Značky: střídavou, bérce, kompresi, zařízení

Text:

...lýtkové pumpy u ležících pacientú přirozeně a fyzioloqicky.vynález je blíže objasněn na výkresech, kde obr. 1 zobrazuje celkovou sestavu zařízení pro střídavou kompresi bérce. Obr. 2 a 3 zobrazují různá zapojení vlastního generátoru kmitú.Z obr. 1 je zřejmá celková sestava zařízení, kde nezávislý zdroj tlakového vzduchu l dodává stlačený vzduch přes redukční ventil 5 filtrem 3 a pohyblivou přívodní hadici 3 do generátoru masážních kmitů...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů styrenu s visími oligo (iminoethylenovými) skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 250987

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jelínková Miroslava, Kahovec Jaroslav

MPK: B01J 20/26, B01J 45/00

Značky: výroby, visími, způsob, skupinami, kopolymerů, iminoethylenovými, polymerů, styrenu, oligo

Text:

...s visíoími oligo/iminoetylenovými/ skupinami obsahujících strukturní jednotky obecného vzorce IIse statistiokou distribucí obou opakujících se konstrukčních jednotek V bočním řetězci,přičemž x ěy, RH, metyl, etyl, fenyl,vyznačený tím, že se polymery a kopolymery styrenu s visíoími oligo /NaCy 1 iminoetylenovýmí/ skupinami obsahující strukturní jednotky obecného vzorce I ~CHCH 2 ~kde ny 1 a R má týž význam jako výše, hydrolyzují vodnými...

Otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 250986

Dátum: 14.05.1987

Autor: Husák Pavel

MPK: F16H 5/04, B60K 17/00

Značky: řadicí, kulisa, otočná

Text:

...z většího počtu bočních elementú pro takzvanou výrobní jednoduchost jsou pracné a někdy i provozně méně spolehlivé.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny otočnou řadící kulisou vícestupňových převodek motocyklu podle vynálezu, jejíž podstatou je, že je vytvořena z levé části a pravé části,přičemž obě části jsou spojeny V dělicí rovině, procházející osou řadící kulisy a úhel mezi dělící rovinou proloženou začátky vodících drážek a osou...

Rotační žací stroj diskový, zejména bočně nesený

Načítavanie...

Číslo patentu: 250985

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dvořák Jiří, Kocián Miloslav, Vondrák Jiří, Svoboda Karel

MPK: A01D 34/63

Značky: rotační, žací, zejména, nesený, diskový, stroj, bočně

Text:

...provedení rotačního žacího stroje podle vynálezu, kde na obr. 1 je v pudorysu znázorněn celkový pohled na diskový žací stroj, na obr. 2 je nárys detailu skříně převodu a skříně žacího ústrojí V řezua obr, 3 představuje příčný řez skříní převodu v bokorysu.Rotační žací stroj, v příkladném provedení diskový, je prostřednictvím závěsu l a závěsných čepů 2 připojován k neznázorněnému tažnému prostředku. K závěsu l je připojen nosný rám Q...

Zapojení k porovnání dvou elektrických množství

Načítavanie...

Číslo patentu: 250984

Dátum: 14.05.1987

Autor: Mojžíš Karel

MPK: G01R 17/02

Značky: množství, zapojení, porovnání, elektrických

Text:

...na vstup âm měŕícího hradla qm, jednak na neuzemněný pól měřícího prvku hm, tvořeného kapacitou, případně indukčností. Druhý pől tohoto měřícího prvku 55 je uzemněn. V referenčnívétvi je společný zdroj 5 ímpulsů zapojen přes referenční odpor 35 jednak na vstup § 5 referenčního hradla gr jednak na neuzemněný pól referenčního prvku 55 tvořeného kapacitou, případně indukčností. Druhý pól tohoto refercnčního prvku gg je uzemněn. Výstup...

Způsob výroby pracovních rukavic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250983

Dátum: 14.05.1987

Autori: Novotná Věra, Pavlík Josef, Malinová Alena, Sitter Pavel, Šídlo Vladimír, Kubeček Ladislav, Beranová Jiřina, Javůrek Václav

MPK: A41D 19/00

Značky: rukavic, způsob, výroby, pracovních

Text:

...pak pracovník oprávněně zdůvodňuje nepříznivým vlivem pracovních rukavic na jakost i rychlost prováděných pracovních operací.Je rovněž známý způsob pracovních rukavic, při němž se z textilního materiálu připravípodšívka rukavice, která se navlékne na formu, jejíž tvar odpovídá přirozené klidovépoloze ruky. Tato forma í s podšívkou rukavice se pak opakované namáčí v pastách z plastického materiálu, např. na bázi PVC, čímž se na textilní...

Vodou ředitelné disperze na bázi syntetických polymerů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250982

Dátum: 14.05.1987

Autori: Svačinka Jiří, Havránek Jiří, Zamastil Václav, Bandžuch Jan, Hájek Karel

MPK: C08J 3/06, C08L 33/00, C08L 67/08...

Značky: syntetických, ředitelné, přípravy, způsob, bázi, disperze, vodou, polymerů, jejich

Text:

...oleje, alkylamíny),popřipadě jejich směsi.Dále se přidávají zejména regulatory viskozity (étery celulözy, soli homopolymerůa kopolymerů kyseliny akrylové a metakrylové, polyvinylalkohol aj.), regulátory pH (například amoniak, primární, sekundárni a terciární monoamíny nebo polyaminy aj.), odpěňovačeNa ředění se používá voda, jejíž tvrdost nepřekračuje 10 mval.11, nejlépe však, nepřesahuje-li 2 mval.1-1.Pro přípravu výchozich směsí...

Cvičná zbraň pro výcvik obsluhy minometů a jiných bojových prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250981

Dátum: 14.05.1987

Autor: Saulich Zdeněk

MPK: F41F 27/00

Značky: obsluhy, zbraň, bojových, cvičná, výcvik, minometů, jiných, prostředků

Text:

...Takto konstruovaná cvičná zbraň pro výcvik obsluh minometů má při střelbě vrchní skupinou úhlü (nad 450) nevyhovující rozptyl v cíli, který je zpúsoben zejména větší balistickou citlivostistřely na příčnou a podélnou složku větru při střelbě vrchní skupinou úhlů.Tyto nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu. Podstata řešení spočíva v tom,že osy cvičné a bojové hlavně spolu svírají úhel L 0 o velikosti minimálně 90 °. Osy obou hlavní jsou...

Způsob měření intenzity infračerveného záření a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250980

Dátum: 14.05.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G02B 5/10, G01J 3/32

Značky: provádění, způsobu, záření, měření, infračerveného, intenzity, zařízení, způsob, tohoto

Text:

...užije vodíku stejně jako pro náplň komůrky l, pro jeho vysokou tepelnou vodivost.Vyhodnocovací člen lg může být proveden jako optické zakončení světlovodu 1, uzpůsobené na přímé vlzuální pozorovaní nebo optoelektronické čidlo, vhodné pro vlnovou délku světla použitého světelného zdroje lg.Podobné provedení zařízení, kde je pozměněna konstrukce hermeticky uzavřeného prostoru,je na obr. 2. Tato varianta se použije pro případ, kdy je rozdíl...

Způsob stanovení koncentrace vápníku v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250979

Dátum: 14.05.1987

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/28

Značky: způsob, koncentrace, stanovení, pevných, kapalných, mazivech, vápníku

Text:

...0,8 až 1,0 hmot. neutrálnĺho nosiče a 0,4 až 0,5 hmot. tetrafenylboritanu sodného, kde jako neutrálního nosiče bylo použito N,NA-dimetyl - N,N - di - /11 -etoxykarbonylundecyll diamidu kyseliny 4,4,5,5 -tetrametylKoncentrace vápníku v iontové formě se stanoví přímou potenciometrií, iontově selektivní elektrodou uvedeného složení v kombinaci s referentní nasycenou kalomelovou nebo jinou vhodnou elektrodou.Způsob přípravy vzorku maziva a...

Beztlakový kontinuální rozdělovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250978

Dátum: 14.05.1987

Autori: Procházka Vojtěch, Štefek Josef

MPK: A01J 11/10

Značky: beztlakový, kontinuální, kapalin, rozdělovač

Text:

...do vznikajicí směsi. Kolísání tuku ve výchozí surovině je ještě vyrovnáváno posunem clony na štěrbině čtvrté, z níž se odvádí smetana na jiné zpracování.Výhodou tohoto zařízení je možnost ovlivnit libovolně tučnost vzniklé směsi bez zásahu do tlakových poměru na odstředivce a tím dosáhnout konstantnosti průtoku a tučnosti vznikající smetany, neboř poměr oddělených složek jen velmi málo závisí na množství odebrané složky. Tim odpadá i...

Kapalné anionaktivní tenzidy s vysokou detergenční schopností na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250977

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kepl Jiří, Paulovič Milan, Peterka Vlastimil, Bareš Milan, Haumer Jaroslav, Petrus Tibor, Nikl Stanislav

MPK: C11D 1/12

Značky: tenzidy, esterů, schopnosti, detergenční, sulfojantarové, kapalné, solí, vysokou, anionaktivní, bázi, kyseliny

Text:

...na 1 mol alkoholu. Po skončení esterifikace se směs neutralizuje hydroxidem alkalického kovu,amoniakem či aminem. Zneutralizovaný maleát se ve vodném roztoku sulfituje hydrogensiřičitanem,dvojsiřičitanem a/nebo siřičitanem alkalickáho kovu nebo amonia.Tenzid dále obsahuje 49 až 79 t vody a zbytek do 100 jsou produkty vedlejších reakcí. Snížení bodu zákalu a viskozity lze dosáhnout přídavkem alkoholu, glykolu či hydrotropního...

Přímočaré valivé vedení pro omezené zdvihy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250976

Dátum: 14.05.1987

Autor: Blažek Zdeněk

MPK: F16C 29/04

Značky: valivé, zdvihy, omezeně, vedení, přímočaré

Text:

...řešení je vhodné pro veškeré druhy otevřených 1 uzavřených, nepředepjatých i předepjatých přímočarých valivých vedení pro omezené zdvihy. Separace valivých válečků má jednoduchou konstrukcí, která umožňuje snadnou výrobu valivých vedení libovolných rozměrů bez nároků na speciální přípravu a technologii výroby. Konstrukce podle vynálezu zcela nahrazuje funkce valivých uložení na principu lineárních valivých ložisek, vyráběných...

Zařízení k připevnění vratipně ke stěžni sportovních plavidel typu Windsurfing

Načítavanie...

Číslo patentu: 250975

Dátum: 14.05.1987

Autor: Šimíček Vladimír

MPK: A63C 15/06

Značky: připevnění, plavidel, windsurfing, zařízení, sportovních, stěžni, vratipně

Text:

...prstenci, lankem a upevňova cím tělesem obr. 2 znázorňuje přední koncovku vratipněobr. 3 znázorňuje přední koncovku v jiném provedení obr. 4 představuje průřez upevňovacím tělesem aobr. 5 znázorňuje přední koncovku v bočním pohledu, s vyznačeným tvarem vybrání V řezu.Na obr. 1 je znázorněn způsob připevnění lanka 5 ke stěžni ł. Lanko 5 je obtočeno kolem stěžne L dvojitou smyćkou lg mezi dvěma prstenci 3 navlečenýmí na stěžni l a na něm...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250974

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gross Lumír, Rebeka Zdeněk, Dvořák Miloš

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, zařízení, jehel

Text:

...33 je pod úrovní vodorovného profilu 33 a je k němu kolmý. Každá volící páčka 3 je uspořádána tak, že vodorovný profil 33 se nachází těsně nad vodorovným průběhem dráhy 5 kolénka 3 stopru 3, který je, resp. prochází ve spodní poloze.Na oblouku jehelního válce 3, kterému odpovídá oblouk vodorovného profilu 33 volící páčky 3, jsou zámková kroužky 39 a 33 /obr. 2/ pro ovládání stoprů 3 upraveny následujícím způsobem. Na spodním zámkovém...

Zařízení na třídění koulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250973

Dátum: 14.05.1987

Autor: Chajlazov Nikola

MPK: B07B 13/11

Značky: koulí, třídění, zařízení

Text:

...tříděných koulí uspořádána bedne na vadne koule a bedna na vy hovující koule.Podstatou vynálezu je, že k rámu je přestavitelně ve svislém směru připevněna náběžná dráha, přičemž její konec je kyvně čepem spojen se žlabem, který přechází v segment.ku 1 oveho pásu.Výhodou zařízení na třidění koulí podle vynálezu je, že po nastavení sklonu náběžné dráhy může zařízení sloužit k třídění různých průměru koulí bezprostředně po jejich vyrobený...

Způsob přípravy methansulfonanu 2-brom-alfa-ergokryptinia

Načítavanie...

Číslo patentu: 250972

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kejzlarová Jana, Stuchlík Josef, Krajíček Alois

MPK: C07D 457/04, C07D 457/06

Značky: methansulfonanu, způsob, 2-brom-alfa-ergokryptinia, přípravy

Text:

...v poměru 82 až 91. Dioxan se použije s obsahem dioxanhydrogenperoxidu 0,1 až 0,5 , jako bromačni činidlo se používá N-bromsukcinimid, N~bromacetamid, N-bromftaliimid, 3 250972N-bromsacharín nebo N-bromkaprolaktam. Protože reakce probíhá radikálovým mechanismem, slouží peroxidy obsažené v dioxanu jako iniciátor radikálové reakce.Reakce se provádí V rozmezi teplot 20 OC až teploty varu metylenchloridu, s výhodou za teploty mistnosti. Po...

Způsob rozboru titanových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250971

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hlaváček Ivan, Hlaváčková Irena

MPK: G01N 33/20

Značky: způsob, slitin, titanových, rozboru

Text:

...chemicky a tepelně odolného materiálu, například teflonu,při teplotě 150 až max. 180 °C, přičemž po rozpuštění a oxidací je vzorek převeden do roztoku, po jehož stabilizaci se provede stanovení obsahu prvků.Výhodou způsobu dle vynálezu je především vysoká rychlost rozpouštění vzorku as tím spojené rychlé stanovení hliníku, křemíku a dalších doprovodných prvků v titanových slitinách a titanových feroslitinách ve spojení s metodou.atomové emisní...

Klec valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 250970

Dátum: 14.05.1987

Autori: Doubal Karel, Komoň Luděk

MPK: F16C 33/38

Značky: ložiska, valivého

Text:

...axiálně působícími silami, takže pro její vedení zcela postačuje poměrně malá plocha mezikruží prstencového výstupku přiléhající ke stěně příruby. Umístěním výstupku u vnitřního průměru klece jsou značně sníženy kluzné rychlostí. sníží se hydrodynamická síla a tím se významně zlepší účinnost vlnového reduktoru. K zvýšení účinku přispívá také přerušení mezikruhové plochy výstupku jedním nebo několika vybráními. «Provedení klece...

Deformetr pro staticko-dynamické měření změny šířky trhlin stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250969

Dátum: 14.05.1987

Autor: Olmer Jiří

MPK: G01B 5/30

Značky: stavebních, trhlin, změny, staticko-dynamické, deformetr, šířky, měření, konstrukcí

Text:

...čep l a druhý čep 2, osazené nakonstrukcí. První čep l a druhý čep g se osazují do vyvrtaného otvoru ve zdivu neboV betonu a zatmelují se bud cementovou maltou nebo zálivkou z plastické hmoty. Na ocelovou konstrukcí lze první čep l a druhý čep g přivařit nebo přitmelit. Osazování se provádí za použití šablony. První čep ł a druhý čep 3 jsou ve vyčnívajíci části vytvořeny válcovou plochou a šroubem. Na tuto válcovou část jsou nasazeny prvni...

Zařízení k odstraňování sirouhlíku a sirovodíku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 250968

Dátum: 14.05.1987

Autori: Berndt Wolfgang, Hudec Petr

MPK: C02F 1/58, C02F 1/20

Značky: sirouhlíku, odpadních, zařízení, sirovodíku, odstraňování

Text:

...umístit nádrž l nad úroveň nádrže Q, neboč voda pakteče do nádrže 3 samospádem. Provzdušňovací nádrž může být rozdělena na dvě až osm sekcí oddělených mezi sebou dvojicí přepážek, z nichž jedna přepážka Q nedosahuje až k víkuQ a druhá přepážka 1 naopak dosahuje až k víku Q, ale ponecháva mezeru u dna nádrže g.Každá ze sekci je opatřena samostaným přívodem Q vzduchu a otvorem 1 pro odsávání vzduchu. Rovnoměrný a nejlépe requlovatelný...

Antistatická zalévací hmota pro výrobu speciálních závěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250967

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šindler Jaroslav, Volný Miroslav

MPK: C08L 83/04

Značky: výrobu, zalévací, speciálních, antistatická, hmota, závěru

Text:

...plniva, 5 až 35 metylsilikonověho oleje o viskozitě (1 až 2).104 m 2.sl, 3 až 30prümyslových sazí nebo grafitu a 0,5 až 5 metylkřemíčitanu cíníčitého.Antistatické směs podle vynálezu má přednosti v tom, že má vynikající zatékavost,styk s živými částmi elektrických zařízení, netvoží zkraty, současně však nemůže vzniknout jiskra v důsledku elektrostatického náboje. Vytvořením speciálního závěru použitím této antistatické pryže je možno...

Způsob odstraňování sirouhlíku a sirovodíku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 250966

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hudec Petr, Berndt Wolfgang

MPK: C02F 1/58, C02F 1/20

Značky: odstraňování, sirouhlíku, sirovodíku, odpadních, způsob

Text:

...zdrojů výroby viskozových vláken, jako například alkalické vody z praní fíltračních plachetek a kyselé vody z plastifikace vláken, se spolu smíchají tak, aby vzniklá směs měla teplotu 30 až 90 OC a pH 1 až 6. Tato směs se kontinuálně provzdušňuje, a to ve vrstvě o výšce 0,5 až 2 m/po dobu 3 až 25 minut a při celkovém poměru vzduchu ku vodě 41 až 501. Přitom je/výhodné, aby kapalina v nádrži měla pístový tok a aby průměr bublin vzduchu...

Zařízení k zvednutí jednoho ze tří opěrných bodů uložení spodní stavby z podvozku zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250965

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šimůnek Jiří, Dočkal Lubomír, Pecha Emil

MPK: E02F 9/02

Značky: uložení, jednoho, stavby, spodní, stroje, podvozku, opěrných, bodů, zvednutí, tří, zařízení, zemního

Text:

...s výkyvně uloženým vyvažovacím výložníkem na otočné desce, přičemž na obr. 1 je zemní stroj připraven k nadzvednntí spodní stavby, na obr. 2 je zemní stroj po zvednutí spodní stavby a na obr. 3 je půdorys zemního stroje z obr. 1, 2 a znázorňuje tříbodové uložení spodní stavby a polohu výložníku při zvedání příslušného bodu tříbodového uložení spodní stavby z příslušné části podvozku.zemní stroj je opatřen tříbodovým uložením spodní stavby Q...

Zařízení pro přivádění útkových cívek k útkovému navíjecímu ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250964

Dátum: 14.05.1987

Autori: Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: ústrojí, útkovému, přivádění, cívek, navíjecímu, útkových, zařízení

Text:

...ll dvou sousedieich zanašečů g.Jak lépe vidět na obr. 3 až 5, je mezi ramena elektromagnetu 3, nesoucí magnetické pöly §, g vložen výplñový prvek § 2 magnetický nevodivého materiálu, na němž je upravena podélná vodici část §. S touto podélnou vodici části§ pak koresponduji vodici protičásti g, vytvořené vždy na útkových civkách l, na straně protilehlé k elektromagnetu 5. Nestejnojmenné magnetické póly §, Q elektromagnetu A jsou uspořádány...

Zavážecí zařízení nůžek na úpravu kovového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250963

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jaitner Albín

MPK: B23D 33/02

Značky: zařízení, nůžek, zavážecí, odpadů, kovového, úpravu

Text:

...obr. 2 je zobrazen příčný řez zavážecím zařízením rovinou A-A z obr. 1, horní polovina obr. 3 a znázorňuje pohled R z obr. 1 na zadní část zavážecího zařízení a obr. 3 b pohled P z obr. 1 na přední část zavážecího zařízení.Ke žlabu l je pevně připevněn přední příčník 2 a zadní příčník lg, mezi nimiž je na horní ploše žlabu ł posuvně uložen předlis 3. Ve spodní části žlabu Ä je uložena tlačka 1 s hydraulickým válcem 3. Na horní ploše žlabu, na...

Způsob výroby kopolymerů na bázi akrylátů a methakrylátů vhodných zejména pro farmaceutické aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250962

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chromík Jindřich, Koblas Karel, Borovička Miloš, Bouchal Karel, Vacík Jiří, Žůrková Eva, Líkařová Eva, Kálal Jaroslav, Pavlovská Eliška, Sajvera Jiří, Obereigner Blahoslav, Lukáč Juraj

MPK: C08F 220/12, C08F 220/20, C08F 220/28...

Značky: výroby, aplikace, kopolymerů, zejména, akrylátu, bázi, vhodných, methakrylátů, způsob, farmaceutické

Text:

...polymerováno V přítomnosti 10 g etylbromidu analogicky příkladu 1.Směs 151,5 g metylmetakrylátu, 51,2 g 2-hydroxyetylmetakrylátu, 20,9 g 2-(metakry 1 oy 1 oxyetyltrimetylamoniumchloridu, Z g azo-bis-isobutyronitrilu byla polymerována analogicky přikladu 1 z roztoku vzniklého kopolymeru byl po přidání 10 m 1 20 alkoholického roztoku hydroxidu draselného vytvořen film, který po 10 minutách zahřátí na 100 °c omezeně botná130 g butylmetakrylátu,...

Ekonoměr pro vznětové přeplňované motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250961

Dátum: 14.05.1987

Autor: Holman Václav

MPK: F02M 59/44

Značky: přeplňované, vznětové, ekonoměr, motory

Text:

...pro vznětové přeplňované motory znázorněn schematicky.Hlavní výhoda provedení ekonoměru pro vznětové a přeplňované motory podle vynálezu spočívâ v názkých pořizovacích nákladech a signalizaci s vyloučením vedlejších vlivů, respektu jící zatižení motoru.Ekonomér pro vznětové přeplňované motory podle obr. 1 je tvořen držákem ł spínače 3 pŕipevněným k pŕetlakovému korektoru, jehož tlačný čep ovládá spínač 3 spojený se signali zaćnim nřízením 1....