Zverejnene patenty 01.05.1987

Spojka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238200

Dátum: 01.05.1987

Autor: Kovář Otakar

MPK: H01R 4/38

Značky: spojka, elektrických, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky elektrických vodičů, zejména tyčových a trubkových. Sestává z horního lůžka (4) a dolního lůžka (3), mezi kterými jsou sevřeny první vodič (1) a druhý vodič (2) a horní lůžko (4) a dolní lůžko (3) jsou za účelem sevření umístěny v pružném třmenu (5), v jehož horní části je uložen předepínací samosvorný šroub (6), jehož konec dosedá do zahloubení (8), vytvořeného v horním lůžku (4). Dolní lůžko (3) je opatřeno svislou...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238199

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kučera František, Kühnel Vlastislav, Prudilová Marcela

MPK: B01D 39/06, D04H 1/14

Značky: textilie, netkaná, sorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Sorpční netkaná textilie, určená pro odstraňování cizorodých nebo nežádoucích látek z vody, cukerných šťáv a podobně, pro odstraňování nežádoucích pachů, pro odstraňování radioaktivních látek, barviv, chemikálií a saponátů z odpadních vod, pro čištění galvanických lázní a podobně, se skládá z 5 až 30 % chemických vláken, 20 až 60 % práškového aktivního uhlí, 2 až 10 % akrylátového polyelektrolytu nebo akrylátové záhustky a 20 až 40 %...

Hydraulický válec s jednosměrným mechanickým jištěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 238198

Dátum: 01.05.1987

Autori: Zezula Pavel, Klimunda Antonín

MPK: F15B 15/08

Značky: mechanickým, válec, hydraulický, jištěním, jednosmerným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hydrauliky. Týká se hydraulického válce s jednosměrným mechanickým jištěním vysunuté polohy pístnice v libovolné poloze zdvihu, zejména pro použití jako opora pracovních plošin jeřabů. Podstata spočívá v tom, že v tělese válce je umístěno oddělovací pouzdro, kterým prochází pohybový šroub, který zasahuje do matice, přičemž na oddělovacím pouzdře je vedena pístnice s kulovou hlavicí. Matice pomocí pohybového šroubu jistí...

Zapojení pro snížení kolektorového příkonu zesilovacího klystronu s řídicí elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238197

Dátum: 01.05.1987

Autor: Husník Miloš

MPK: H01J 25/10

Značky: zesilovacího, snížení, zapojení, klystronu, řídící, příkonu, elektródou, kolektorového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro snížení příkonu zesilovacího klystronu s řídicí elektrodou. Zapojení pracuje tak, že v době, kdy je zesilován vlastní obrazový signál, dochází ke snížení kolektorového napětí. Současně je využita funkce řídicí elektrody, která vhodně snižuje proud elektronového svazku v průběhu úplného obrazového signálu.

Otvory žlabu hrabicového dopravníku pro dopravu rostlinných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238196

Dátum: 01.05.1987

Autor: Vondráček Jan

MPK: B65G 19/10

Značky: dopravníku, žlabu, otvory, hrabicového, rostlinných, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otvorů hrabicových dopravníků u zemědělských řeposklízecích strojů, kde jednoduchou konstrukcí se dosahuje vyššího čistícího účinku při malé měrné hmotnosti při sklizni kořenových plodin, vyztužení dna. Otvory hrabicového dopravníku pro dopravu rostlinných hmot, vyznačené tím, že v tělese samonosného dopravníku sestávajícího ze dna se střídavě v řádkách rozmístěnými příčnými prolisy obdélníkového tvaru, umožňující prosévání a...

Způsob přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 238195

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Kotlán Josef, Filáček Ladislav

MPK: C08F 20/02, C08F 6/06, C08F 8/50...

Značky: způsob, termodynamicky, roztoku, polymerů, akrylových, uhlovodíkových, rozpouštědlech, kopolymerů, stabilních, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech mechanochemickou homogenizací při které se roztok polymeru či kopolymeru o koncentraci 15 až 55 % hmotnostních míchá dispergačním míchadlem při teplotě - 20 až + 65 °C po dobu 0,5 až 10 hodin při obvodové rychlosti míchadla 2 až 10 m/s, s výhodou 6,5 m/s.

Amokompex síranu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 238194

Dátum: 01.05.1987

Autori: Růžička Karel, Florián Ladislav, Lorenc Josef, Rakušan Jan, Rejlek Antonín

MPK: C01G 3/10

Značky: síranu, měďnatého, amokompex

Zhrnutie / Anotácia:

Amokomplex síranu měďnatého pro použití v případě ftalocyaninu mědi tvořený částečkami uvedeného komplexu o velikosti 5 až 100 mikrometrů, které obsahují popřípadě jemně rozptýlený molybdenan amonný nebo sodný, v hmotnostním množství 0,1 až 1 % nebo hydrogenfosforečnan amonný, chlorid sodný, popřípadě draselný nebo amonný v hmotnostním množství 5 až 50 % a způsob jeho přípravy amokomplexu tak, že se vodný amoniakální roztok síranu měďnatého...

Plněné polyolefiny se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238193

Dátum: 01.05.1987

Autori: Pech Jaroslav, Kebrle Ondřej, Douda Vlastimil, Veselý Karel, Pác Jiří, Kučera Jaroslav, Novák Jaroslav, Foral Jiří, Svěrák Tomáš, Kratochvíl František, Petrůj Jaroslav Rndr, Křivánek Josef, Kučera Ivan, Čermák František

MPK: C08K 3/22, C08K 3/26, C08L 23/00...

Značky: polyolefiny, sníženou, hořlavostí, plněné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plněných olefínů se sníženou hořlavostí. Směsi obsahují 20 až 80 % hmotnostních polyolefinů, 10 až 50 % hmotnostních hydroxidu hořečnatého a 2 až 50 % hmotnostních uhličitanu vápenatého. Mají zvýšený modul pružnosti při zachování vysoké houževnatosti a jsou samozhášivé.

Uzávěr obšívací jehly

Načítavanie...

Číslo patentu: 238192

Dátum: 01.05.1987

Autor: Pecha Miloslav

MPK: H01F 41/04

Značky: uzáver, obšívací, jehly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzávěru obšívací jehly čel vinutí elektromotorů, která je upravena tak, že háček obšívací jehly má na sobě plošku, která se stýká při zavírání jehly se stykovou ploškou na uzávěrce jehly, která je suvně uložena v drážce, vytvořené v obšívací jehle.

Technologické mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238191

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kotrbatý Jiří, Bár Josef

MPK: C10M 103/02

Značky: mazivo, válcování, tepla, technologické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi granulovaného maziva a grafitu pro tváření kovu za tepla. Podstatný vliv na mazací vlastnosti má poměr granulovaného maziva vzhledem ke grafitu. Granulované mazivo se vlivem tvářecí teploty roztaví a vytváří spolu s grafitem taveninu s výraznými mazacími účinky. Mazivo podle vynálezu je značně účinnéjší než jednotlivé složky maziva a výrazně ovlivňuje snížení opotřebení trnů, snížení spotřeby elektrické energie a zvýšení...

Lamela konfuzoru vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238190

Dátum: 01.05.1987

Autori: Fiala Felix, Chytka Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchového, lamela, stroje, konfuzoru, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lamely konfuzoru vzduchového tkacího stroje. Cílem vynálezu je uspořádání vyvlékací štěrbiny lamely konfuzoru vzhledem k podélné ose upevňovací patky, umožňující uplatnění technologie s polotovarem s uzavřenou funkční dutinou, a tím odstranění geometrických nepřesností lamely, napřesností a funkčních negaticních vlivů u konfuzoru a vznik značných zmetků při výrobě lamely. Je to dosaženo úhlovou orientací osy vyvlékací štěrbiny...

Dělený klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238189

Dátum: 01.05.1987

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 3/312

Značky: klín, šoupátka, delený

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění montáže děleného klínu jednoduché konstrukce, sestávajícího ze dvou těsnicích desek, opatřených čepy uloženými v dvoudílné spojce, upravené ve spojovacím tělese, a to při zvýšení bezpečnosti práce a snížení nebezpečí jeho poškození při manipulaci s klínem vně tělesa šoupátka. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že spojovací těleso (13) je opatřeno příčným otvorem (17), v kterém je uložen zajišťovací prvek (18) uzavřené...

Zařízení pro odlučování kovových vyloučenin z elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 238188

Dátum: 01.05.1987

Autori: Pálenský Jan, Velecký Svatopluk

MPK: C25C 7/08

Značky: vyloučenin, kovových, odlučování, elektrody, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z manipulačního zařízení, tvořeného nosníkem opatřeným pohybovým ústrojím a ukončeným závěsem pro čištěnou elektrodu, zapadající do odlučovací části zařízení, tvořené štěrbinovou žárovou pecí a stíracím zařízením. Štěrbinová pec, sestává ze sálavých komor v jejichž vnitřní části je vytvořena nejméně jedna odtavovací štěrbina. Stírací zařízení sestává z dvojice stíracích lišt. Pod odlučovací částí je umístěno samostatné...

Způsob odstránění vázaného kyslíku z aparatury pro nízkoteplotní katalytickou isomerizaci lehkých uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238187

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kratochvíl Václav, Bittner Bedřich, Švajgl Oldřich, Srb František

MPK: C07C 5/13

Značky: odstranění, způsob, kyslíku, uhlovodíku, aparatury, nízkoteplotní, katalytickou, lehkých, vázaného, isomerizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob odstranění vázaného kyslíku z aparatury používané pro nízkotepelní katalytickou izomerizaci lehkých uhlovodíků zvláště pentanů a hexanů na katalyzátoru obsahujícím platinu na alumině aktivované halogenidy hliníku při najíždění po demontáži a opravách chlorovodíkem vznikajícím z chlorderivátů uhlovodíků na používaném katalyzátoru zvětší části desaktivovaného vodou.

Zařízení pro kontinuální hydrofobizaci expandovaného perlitu silikonovými kapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238186

Dátum: 01.05.1987

Autori: Baloun Milan, Štamberk Ján, Langer Gejza, Odvárka František, Radil Juraj, Fekete František, Lošťák Alois, Zeman Michal

MPK: C04B 14/18

Značky: silikonovými, kapalinami, kontinuální, zařízení, perlitu, expandovaného, hydrofobizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je kontinuální hydrofobizace expandovaného perlitu silikonovými kapalinami s využitím odpadního tepla z technologie výroby expandovaného perlitu. Zařízení nespotřebováva pro tepelné pochody žádnou primární energii. Hydrofobizace perlitu se v zařízení dosahuje tvorbou pevného, souvislého povlaku hydrofobní látky na granulích perlitu tepelným rozkladem hydrogobní látky. Vynález spadá do oboru keramiky.

Zařízení k upevnění textilního filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238185

Dátum: 01.05.1987

Autori: Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: zařízení, filtru, upevnění, textilního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upevnění textilního filtru, zejména u ručního elektrického vysavače, které je určeno pro zajištění prachotěsného spojení textilního filtru s vysavačem. Zařízení sestává z kuželového hrdla, které je opatřeno na konci menšího průměru nákružkem s těsnicí plochou a na vnitřním obvodě bajonetovými sedly. Objímka jako protidíl kuželového hrdla má v horní části opěrnou plochu zakončenou osazením a na jejim opačném konci jsou vytvořeny po...

Spojka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238184

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kovářová Eva, Kovář Otakar

MPK: H01R 4/38

Značky: spojka, vodičů, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je spojka elektrických vodičů, opatřena dvěma elektrovodnými lůžky pro uložení konců vodiči. Dolní lůžko (3) a horní lůžko (4) jsou sevřeny pružným prvkem (5) prostřednictvím jednoho předepínacího samosvorného šroubu (6).

Prostředek pro vytvoření vrstvy s velkým specifickým povrchem na železe, hliníku, zinku a technických slitinách těchto kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238183

Dátum: 01.05.1987

Autori: Růžička Radomír, Lohniský Jaroslav, Jaroš Miroslav, Bartoň Karel, Seidl Milan, Hauser Josef, Knotek František, Chocholoušek Jaroslav

MPK: C23F 15/00

Značky: technických, vrstvy, těchto, specifickým, velkým, slitinách, vytvoření, hliníku, povrchem, zinku, kovů, prostředek, železe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší problém zvýšení přilnavosti organických povlaků na povrchu kovů. Dosahuje toho formulací prostředku, kterým se působí na povrch kovů před nanášením povlaků. Prostředek je tvořen vodným roztokem, obsahujícím od 0,001 do 1 % hmot. huminových kyselin popřípadě jejich solí s alkalickými kovy a/nebo od 0,01 do 2 % hmot. ligninsulfonových kyselin popřípadě jejich solí s kovy alkalických zemin,...

Detektor předepsané konečné posloupnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238182

Dátum: 01.05.1987

Autori: Prouza Ludvík, Beneš Jiří

MPK: H03M 13/00

Značky: předepsané, posloupností, detektor, konečné

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor předepsané konečné posloupnosti je určen pro příjem kódovaných signálů na pozadí šumu mebo rušivých signálů. Detektor má dva logické obvody na principu sekvenčních automatů. Detektor lze použít v radiolokaci a technice kosmických spojů.

Netkaná pružná tvarovatelná izolační textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238181

Dátum: 01.05.1987

Autori: Drápela Ladislav, Mokrý Petr, Skokanová Zdena

MPK: D04H 1/48

Značky: způsob, její, výroby, pružná, tvarovatelná, textilie, netkaná, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká netkané pružné tvarovatelné izolační textilie s nízkou a regulovatelnou objemovou hmotností, která jeurčena převážně pro čalounické, stavební a jiné izolační účely. Tato textilie sestává ze směsi textilních vláken, včetně vláken ze štěpené syntetické fólie a je zpevněna vpichováním a tepelnou úpravou a její podstatou je, že vždy nejméně jednu složku této směsi tvoří vlákna ze štěpené syntetické fólie o jemnosti 3 až 150 dtex....

Způsob kompenzace vlivu okolní teploty na výstupní signál snímače analyzátoru plynů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238180

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kňazovický Pavel, Imríšek Ľubomír, Houdek František, Kadlec Karel

MPK: G01N 25/28

Značky: kompenzace, výstupní, způsob, zapojení, signál, způsobu, plynů, okolní, snímače, teploty, analyzátorů, vlivů, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kompenzace vlivu okolní teploty na výstupní signál snímače analyzátoru plynů a zapojení k provádění způsobu. Při způsobu podle vynálezu se okolní teplota snímače analyzátoru plynů měří srovnávacím vláknem a v závislosti na změně odporu srovnávacího vlákna se reguluje napájecí proud měřicího můstku porovnáním velikosti napěťového úbytku na srovnávacím vlákně s velikostí referenčního napětí. Rozdíl těchto napětí se udržuje...

Polyvalentní vakcína proti enterálním infekcím novorozených telat a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238179

Dátum: 01.05.1987

Autori: Macura Břetislav, Menšík Jaromír, Žuffa Alois, Brányik Alexander, Salajka Eduard, Štěpánek Jan, Dedek Ladislav

MPK: A61K 39/295

Značky: způsob, proti, polyvalentní, vakcína, novorozených, enterálním, telat, výroby, infekcím, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zahrnuje vakcínu proti enterálním infekcím novorozených telat a způsob její výroby, vyznačující se tím, že obsahuje antigeny mikroorganismů, které hrají klíčovou roli v etiologii gastroenteridit telat, tj. bovinní rotavírus, koronavírus a enterotoxigenní kmeny Fscherichia coli. Jednotlivé antigeny se kultivují separovaně a po smíšení jsou buď přímo, nebo po lyofilizaci emulgovány v potencujícím imunizačním adjuvans. Účelem vynálezu je...

Kompletní krmná směs pro časný odstav králičích mláďat

Načítavanie...

Číslo patentu: 238178

Dátum: 01.05.1987

Autor: Škodová Jitřenka

MPK: A23K 1/00

Značky: odstav, kompletní, směs, kŕmna, králičích, časný, mláďat

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatu krmné směsi pro časný odstav králičích mláďat tvoří bílkovinné a sacharidové komponenty, minerální látky a vitamíny obsažené v granulích. Z komponentů jsou zastoupeny zejména sušené odstředěné mléko 20 až 40 % hmot. sójový komponent 5 až 20 % hmot. bramborové vločky, lněné semeno, krmné kvasnice, z obilovin ječmen 10 až 35 % hmot. dále vitamíny a minerální látky. Spotřeba směsi na kus a den činila příbližně 12 g, spotřeba kompletní...

Zařízení pro rozdělování krav po dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238177

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kalina Jaroslav, Garač Edmund, Hašlar Ladislav, Laur Armin

MPK: A01K 1/12

Značky: rozdělování, dojení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro rozdělování krav po dojení do příslušných prostorů v závislosti na jejich identifikaci a celkovém stavu. Za výstupem krav z dojících stání je uspořádán rozdělovací prostor, opatřený otevíratelnými výstupními zábranami. Ty jsou napojeny na ovládací blok, k němuž je připojeno přes identifikační blok identifikační čídlo z rozdělovacího prostoru. Ovládacímu bloku je předřazen paměťový blok.

Filtrační stupeň separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238176

Dátum: 01.05.1987

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/02

Značky: stupeň, filtrační, separátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační stupeň separátoru podle vynálezu umožňuje zjednodušení filtračních prvků a jejich spojení s upínacími prvky. Zároveň se dosahuje spolehlivější utěsnění filtračních prvků. Filtrační stupeň obsahuje jeden nebo více filtračních prvků, sestavených z filtrační vrstvy a výztužné trubky tak, že filtrační vrstva přesahuje alespoň na jedné straně výztužnou trubku nejméně o 20 mm. Touto přesahující částí filtrační vrstvy je filtrační prvek...

Přípravek pro opravu vyzdívky dveřního rámu nístějové ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 238175

Dátum: 01.05.1987

Autori: Hoza Zdeněk, Liška Milan

MPK: C21C 5/04

Značky: rámu, ocelářské, nístějové, vyzdívky, přípravek, dveřního, opravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku, jehož pomocí se může za provozu provádět oprava dveřního rámu ocelářské pece. Přípravek pro opravu vyzdívky dveřního rámu nístějové ocelářské pece sestává ze základové desky (4) k níž je šroubovými spoji (3) připevněna montážní plošina (1) a k jejíž přední části je připevněn ocelový rám (5) se žáruvzdornou výplní (6) k němuž jsou na závěsech (8 9) připevněna výklopná křídla (10, 11) opatřena ve své spodní části...

Nátěrová žáruvzdorná hmota pro zpevnění povrchu lehčených izolačních keramických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238174

Dátum: 01.05.1987

Autori: Wendler Ljuboš, Zvolská Helena

MPK: C04B 41/45

Značky: povrchu, izolačních, materiálů, lehčených, žáruvzdorná, nátěrová, zpevnění, keramických, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nátěrové žáruvzdorné hmoty pro povrchové zpevnění lehčených keramických izolačních materiálů. Nanesením hmoty v tenké vrstvě na povrch těchto materiálů dojde ke zvýšení jejich celkové pevnosti, hlavně však na povrchu. Vynález je použitelný při výrobě a použití lehčených keramických materiálů pro vyzdívky a izolace pecí.

Způsob zpětného získávání mědi, niklu, zinku a kadmia z oplachových vod po galvanickém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238173

Dátum: 01.05.1987

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C02F 1/42

Značky: zinku, mědi, získavání, oplachových, niklu, pokovování, galvanickém, zpětného, způsob, kadmia

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání mědi, niklu, zinku a kadmia z oplachových vod po galvanickém pokovování za použití ionexů, spočívající v tom, že se odpadní vody po galvanickém pokovování vedou slabě kyselými katexy s karboxylovými nebo iminodiacetátovými skupinami a katexy se zadrženými kovy se regenerují koncentrovanými kyselinami, s výhodou kyselinou sírovou o koncentraci 10 až 20 % hmotnostních a z takto získaných eluátů se vyloučí kovy...

Uzavřený tenkostěnný nosník trojúhelníkového průřezu zejména pro jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238172

Dátum: 01.05.1987

Autor: Strnad Josef

MPK: B66C 6/00

Značky: nosník, zejména, průřezu, jeřáby, uzavřený, trojúhelníkového, tenkostěnný

Zhrnutie / Anotácia:

Nosník má ve vrcholu umístěnou kolejnici, která tvoří součást nosníku a je k tomu účelu ve spodní části opatřena přírubami, které svírají navzájem ostrý úhel a jsou spodními okraji přivařeny k horním okrajům bočních stěn nosníku, zatímco spodní okraje bočních stěn nosníku jsou přivařeny k pásnici, která tvoří základnu nosníku. Úhel, který svírají příruby kolejnice, se volí v rozmezí od 10 do 40 °, přednostně od 15 do 30 °. Délka přírub...

Tlakově kompenzované hydraulické rozváděcí zařízení, nejméně dvou spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238171

Dátum: 01.05.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: kompenzované, rozváděcí, tlakově, zařízení, hydraulické, spotřebičů, nejméně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlakově kompenzovaných hydraulických rozváděcích zařízení, pracujících nezávisle na zatížení, zásobujících z jednoho zdoje několik spotřebičů, napájených jedním zdrojem - hydrogenerátorem. Každý spotřebič je opatřen rozváděčem vytvořeným jako dvoustupňový zesilovač průtoku, obsahující řídicí člen a zesilovač průtoku. Zesilovač průtoku může být vytvořen jako šoupátko, posuvné v tělese rozváděče, s primárními a sekundárními...

Mazací zařízení pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238170

Dátum: 01.05.1987

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 35/28

Značky: mazací, pletacího, stroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mazacího zařízení pletacího stroje, kde je centrálně mazáno více mazacích míst, přičemž olej je rozváděn k mazacím místům z olejové nádoby přívodními vedeními. Je řešeno zabezpečení konstantní nastavené mazací dávky pro každé místo tak, že každé přívodní vedení je napojeno na samostatný válec s pístem se samostatně regulovatelným zdvihem.

Vibrační zařízení s přímočarým kmitavým pohybem, s vyměnitelnou podávací nebo dopravní plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238169

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor

MPK: B65G 27/08

Značky: plochou, přímočarým, zařízení, vyměnitelnou, dopravní, podávací, kmitavým, vibrační, pohybem

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit vibrační zařízení s přímočarým kmitavým pohybem a s vyměnitelnou podávací nebo dopravní plochou pro sypké materiály, u kterého dojde k přenosu všech sil mezi skříní a podávací nebo dopravní plochou. Zatím účelem jsou ke spodní straně podávací nebo dopravní plochy volnými konci svých ramen připevněny profilové tyče tvaru písmene - L - nebo nerovnoramenného písmene - U s podélnou osou situovanou kolmo k podélné ose...

Epoxidová hmota s malým smrštěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 238168

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kainrath Otakar, Jelínek Václav, Starý Miroslav

MPK: C08K 3/36, C08L 63/00

Značky: smrštěním, epoxidová, hmota, malým

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidová hmota s malým smrštěním je určena pro extremně elektricky a/nebo tepelně namáhané výrobky zhotovené metodou lisování, přetlačování nebo vstřikování epoxidové hmoty s velkým množstvím plniva. Na 100 hmotnostních dílů epoxidové pryskyřice se vmísí jako plnivo 50 až 850 hmotnostních dílů technického úletového prachového kysličníku křemičitého o zrnitosti do 1 ?m, jehož část může být nahrazena i jinými materiály, například mletou slidou...

Zařízení pro ohřev síťové topné vody a regenerační ohřev kondenzátu elektráren s odběrem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238167

Dátum: 01.05.1987

Autori: Král Bohuslav, Křížek Vladimír, Král Ivan

MPK: F28D 7/00

Značky: ohrev, elektráren, tepla, regenerační, topné, odběrem, síťové, zařízení, kondenzátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení umožňující dodávku tepla i v případě poruchy výhřevné plochy dvouúčelového ohříváku a nepřerušený provoz okruhu regenerace i v případě poruchy výhřevné plochy regeneračního okruhu. Zařízení dále umožňuje jednoduchým způsobem v případě potřeby podstatně zvýšit dodávaný tepelný výkon v síťové topné vodě. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že výhřevná plocha hlavního kondenzátu regeneračního okruhu je zapojena na ohřev...

Dvojregulační systém k řízení provozu proudových čerpadel – ejektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238166

Dátum: 01.05.1987

Autori: Šťovíček Rudolf, Vlček Vlastimil

MPK: F04F 5/48

Značky: ejektorů, dvojregulační, systém, čerpadel, provozu, proudových, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojregulační systém k optimálnímu řízení provozu proudových parních, plynných nebo paroplynných čerpadel - ejektorů, který je tvořen suvnou trubkou, ukončenou pracovní dýzou a obsahující regulační jehlu, dále tělem držáku, ve kterém je vyvedeno hrdlo pro přívod pracovního média a konicky se zužující směšovací komorou ejektoru. Postavení regulační jehly vzhledem k pracovní dýze a postavení pracovní dýzy vzhledem ke zužující se směšovací komoře...

Nosník pro jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238165

Dátum: 01.05.1987

Autor: Strnad Josef

MPK: B66C 6/00

Značky: nosník, jeřáby

Zhrnutie / Anotácia:

U plnostěnného nosníku podle vynálezu je nosná stěna pod kolejnicí v zájmu zvýšení stability proti boulení na horním okraji opatřena příčným zvlněním, jehož amplituda dosahuje největší hodnoty v místě bezprostředně pod kolejnicí, kde se projevuje maximální účinek tlakové síly od kola, zatímco ve směru ke zbývající části stěny, namáhané převážně silami působícími ve směru délky nosníku, plynule či skokem přechází v nulovou hodnotu. Řešení je...

Zařízení na ořezávání řep a sběr chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238164

Dátum: 01.05.1987

Autori: Brázda Zdeněk, Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: chrástu, zařízení, sběr, ořezávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro současně prováděnou sklizeň řepného chrástu i skrojků. Nad hnaným cepovým rotorem, uspořádaným ve svodném kanále ořezávaného chrástu, je uložen metač skrojků. Ten je sčásti objímán roštovým krytem, který na jedné straně zasahuje mezi vyhazovací výstupky vyhazovacích kotoučů, uložených mezi ozubenými hmatacími vynášecími kotouči a na druhé straně do svodného kanálu ořezávaného materiálu.

Ucpávka uzavírací armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 238163

Dátum: 01.05.1987

Autor: Křenek Břetislav

MPK: F16K 41/02

Značky: armatury, ucpávka, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ucpávky uzavírací armatury, zejména s točivým nestoupajícím vřetenem. Ucpávková příruba je připojena k nástavci víka armatury, v jehož vnitřním prostoru je vřeteno armatury ukončeno a rozebíratelně spojeno s nástavným vřetenem, které je pokračováním vřetene armatury a prochází ucpávkou. Tímto provedením ucpávky se dosáhne snadné montáže a demontáže ucpávky i s nástavným vřetenem, čímž je umožněna výměna ucpávkového těsnění mimo...

Vodicí plocha traverzy, upravená pro vedení a mazání posuvného stolu, zejména u těžkého hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238162

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kališ Josef, Růžek Josef

MPK: B30B 15/04

Značky: posuvného, upravená, vedení, plocha, traverzy, vodiči, stolu, hydraulického, mazání, těžkého, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vedení a mazání posuvného stolu hydraulického lisu. Za tím účelem jsou v přilehlých bočních stěnach kluzných desek, mezi nimiž je uspořádána mazací lišta, vytvořeny horní záchyty, korespondující s osazeními mazací lišty. Mazací lišta je opatřena podélným otvorem a spojovacími otvory, ústícími na její povrch. Mezi mazací lištou a traverzou jsou uspořádány tlačné pružiny.

Oběžné kolo axiálního ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238161

Dátum: 01.05.1987

Autori: Sedláček František, Koňák Antonín, Němec Miloslav, Chotěborský Václav

MPK: F04D 29/32

Značky: ventilátoru, axiálního, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oběžného kola axiálního ventilátoru vytvořeného jako svařenec. Úkolem vynálezu je zvýšit dynamickou odolnost oběžného kola proti kmitavému napětí, které je působeno zbytkovou nevyvážeností rotoru, nesymetrickým prouděním, vlivem úplavů za nosnými prvky průtokové části ventilátoru a podobně. Úkol je vyřešen tím, že na spojovacím členu (2) je vytvořena alespoň jedna kompenzační vlna (3, 4), přičemž lopatky jsou přivařeny k...