Zverejnene patenty 17.04.1987

Zariadenie pre uskutočnenie protibežných strižných operácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233250

Dátum: 17.04.1987

Autor: Rudenko Ivan

MPK: H02K 15/02

Značky: zariadenie, protibežných, operácií, uskutočnenie, střižných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre uskutočnenie protibežných strižných operácií prevážne v bežných stenách dutých výťažkov. Účelom vynálezu je odstrániť robustnosť konštrukcie strižnice a uloženia strižnice pri strihaní bočných stien dutých výťažkov. Uvedeného účelu sa dosiahne voľným uložením strižnice na pevnom tŕni, pričom strižnica je horizontálne vedená zárezmi vytvorenými v jej dolnej časti nasadenými na krížové vedenie prstenca uloženého na...

Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 233249

Dátum: 17.04.1987

Autori: Rykr Vladimír, Špilár Jozef

MPK: H02K 5/04

Značky: plášť, plechový, točivého, stroja, elektrického, skružený

Zhrnutie / Anotácia:

Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého má konce spojené príložkou, ktorá je tvorená aspoň z jedného kovového pásika a zasahuje do pozdĺžnej drážky vytvorenej na vonkajšom povrchu statorového zväzku. Tým sa ušetrí technologická operácia, vŕtanie otvoru a kolík, vytvorenie otvoru dierového zvaru, elektrická energia pre zvarovanie.

Kalibračný prístroj membránových akcelerometrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233248

Dátum: 17.04.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01P 21/00

Značky: akcelerometrov, kalibračný, prístroj, membránových

Zhrnutie / Anotácia:

Kalibračný prístroj je určený pre skúšobne membránových akcelerometrov. Podstata prístroja spočíva v tom, že skúšobný akcelerometer je otočne uložený na čape, umiestnenom v radiálne posúvateľnom suporte pomocou skrutky fixovanej delenou vložkou. Pritom sa radiálna vzdialenosť skúšobného akcelerometra indikuje na lineárnej stupnici a uhol natočenia na kruhovej stupnici, ktoré sú umiestnené na doske otočného stola, na ktorom je upevnený aj...

Spôsob zvárania koreňovej časti žliabkových spojov vysokopevných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233247

Dátum: 17.04.1987

Autori: Vittek Andrej, Bošanský Ján, Welfl Otto, Česak Ladislav, Kumor Štefan

MPK: B23K 9/16

Značky: koreňovej, spôsob, částí, oceli, žliabkových, spojov, zvárania, vysokopevných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvárania koreňovej časti žliabkových spojov v vysokopevných ocelí neodtavujúcou sa elektródou. Vynález sa týka spôsobu zvárania koreňovej časti žliabkových spojov vysokopevných ocelí neodtavujúcou sa elektródou na kolesách radiálnych turbokompresorov, s extrémne úzkymi výstupnými kanálmi a im podobných zverencov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zvarový spoj sa vyhotoví postupne dvomi húsenicami pretavením základného materiálu alebo...

Poloautomatizované meracie zariadenie priehybu dlhodobo zaťažených stropných panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233246

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kučka Jozef, Opršal Miroslav

MPK: G01N 3/08

Značky: dlhodobo, meracie, panelov, poloautomatizované, zaťažených, zariadenie, priehybu, stropných

Zhrnutie / Anotácia:

Poloautomatizované meracie zariadenie je určené na meranie priehybu dlhodobo zaťažených stropných panelov. Podstata zariadenia spočíva v tom, že príložná meracia lišta má v svojej strednej časti osadené snímače priehybu, ktorých hroty sa cez sklíčka nalepené na paneloch, dotýkajú meranej plochy a v spodnej časti kuželový hrot, ktorý je osadený v jednom z referenčných kruhových otvorov, vyhotovených v nosníku, ktorý je súčasťou zaťažovacieho...

Zariadenie na puzdrenie najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233245

Dátum: 17.04.1987

Autori: Jambrich Ján, Malota Igor, Širka Jaroslav, Zouhar Otakar

MPK: H05K 5/00

Značky: zariadenie, najmä, obvodov, integrovaných, puzdrenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zaistenie mechanizovanej manipulácie a predohrevu súčiastok. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že v pracovných polohách priamočiareho dopravníka sú umiestnené zdvíhacie mechanizmy opatrené nosnými rámami. Oproti pracovnej polohe prekladania je umiestnený puzdriaci lis opatrený prenášacím suportom, na ktorom je pevne uchytený držiak s nosnými lištami. Pred polohou prekladania je...

Zapojenie zabraňujúce kritickým únikom oleja zo systému otvoreného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233244

Dátum: 17.04.1987

Autori: Mišík Anton, Virga Jozef

MPK: F15C 1/04

Značky: únikom, oleja, kritickým, obvodů, zabraňujúce, systému, otvoreného, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulického zapojenia, ktoré zabraňuje v prípade deštrukcie hydraulického vedenia alebo hydraulického prvku vytečeniu oleja zo systému otvoreného obvodu. Zapojenie je vytvorené z hydrogenerátora napojeného na nádrž a na rozvádzač, ktorý je napojený prvým vedením na nádrž a druhým vedením na pracovné hydraulické obvody. Podstata riešenia spočíva v tom, že na vedenie, ktorým je rozvádzač napojený na pracovné obvody je napojený...

Protibežný excentrický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 233243

Dátum: 17.04.1987

Autori: Istenik Peter, Ondrejovič Anton, Pavlík Vladimír

MPK: B30B 7/04

Značky: protibežný, excentrický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka protibežného excentrického lisu vhodného najmä pre montáž plechov jadier elektromerov. Účelom vynálezu je obojstranné lisovanie, ktoré je rovnomernejšie a produktívnejšie. Uvedeného účelu sa dosiahne protibežným lisom, podstatou ktorého je, že piestnica tlakového valca je spojená pákou s horným excentrickým čapom uloženým vo fréme. Na hornom excentrickom čape je uložený unášač, s ktorým je kĺbovo spojený horný kameň posuvne...

Spôsob výroby 2,2´-hydrazobisizobutyronitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233242

Dátum: 17.04.1987

Autori: Blaho Milan, Letz Štefan, Polievka Milan, Balák Jiří

MPK: C08K 5/23, C07C 121/82

Značky: výroby, 2,2´-hydrazobisizobutyronitrilu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu 2,2´-hydrazobisizobutyronitrilu z acetónkyanhydrínu a hydrazínsulfátu, hydrazínhydrátu prípadne z voľného hydrazínu. Pri tejto výrobe sa ako východisková surovina použije okrem koncentrovaného acetonkyanhydrínu odpadný nízkokoncentrovaný acetónkyanhydrín a/alebo vodou zriedený o koncentrácii acetonkyanhydrínu vo vode 1 až 97 % hmot., pričom celkový mólový pomer koncentrovaného a odpadného nízkokoncentrovaného a/alebo vodou...

Spôsob a zariadenie pre zvyšovanie rozbahnených hrádzí počas povodní s umožnením zjazdnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 233241

Dátum: 17.04.1987

Autori: Thoma Karol, Chlapík Dušan

MPK: E02B 3/12

Značky: zvyšovanie, spôsob, hrádzí, zariadenie, počas, umožnením, rozbahnených, povodní, zjazdnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu nadvyšovania rozbahnených hrádzí počas povodní so súčasným umožnením zjazdnosti mechanizmov po korune týchto hrádzí a zariadenie na vykonavanie tohto spôsobu. Hadicové teleso z pružného elastického materiálu sa položí a naplní vodou na korune hrádze bližšej k návodnej strane hrádze a na časť koruny hrádze bližšej k vzdušnej strane sa položí rýchlo montovateľná vozovka. Hadicové teleso je pozdĺžnym stužením rozdelené...

Štvoržilový miniatúrny kábel pre hĺbkové sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233240

Dátum: 17.04.1987

Autor: Blanárik Miroslav

MPK: H01B 11/04

Značky: miniatúrny, hĺbkové, sondy, štvoržilový, kábel

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia štvoržilového kábla podľa vynálezu je vhodná pre mechanické a elektrické pripojenie meracej hĺbkovej sondy pre geologické a hydrogeologické merania. Vynález rieši problém konštrukčného a materiálového usporiadania miniatúrnych oznamovacích káblov do priemeru 4,2 mm pozostávajúcich z kombinácie signálnych a nosných žíl o vysokej mechanickej pevnosti, ohybnosti a tepelnej odolnosti v rozsahu od -40 do +180 °C. Podstata vynálezu...

Miniatúrny viacžilový karotážny kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 233239

Dátum: 17.04.1987

Autor: Blanárik Miroslav

MPK: B23K 11/04

Značky: miniatúrny, viacžilový, karotážny, kábel

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia miniatúrneho kábla na prepojenie meracích hĺbkových sond s automatickým meracím systémom a na zavesenie sond pri ich spúšťaní do hydrogeologických vrtov s prevádzkovou teplotou (-30 +70 °C). Vynález rieši konštrukciu a materiálové zloženie miniatúrneho viacžilového karotážneho kábla pre prenosové meracie geofyzikálne systémy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že signálne žily sú vytvorené z drôtov o priemere 0,15 až 0,25 mm z...

Zariadenie na elektrochemické odhrotovanie a zaoblovanie hrán najmä tenkých súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 233238

Dátum: 17.04.1987

Autor: Zubák Ján

MPK: B23P 1/00

Značky: hrán, elektrochemické, zaoblovanie, súčiastok, najmä, tenkých, zariadenie, odhrotovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie a zaoblovavanie hrán rôznych tvarových výstrižkov a tiež zložitejších súčiastok. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktorého podstatou je, že v stojane je upevnený tŕň opatrený rúrkou, na ktorej je upevnený odpružený poisťovací krúžok a posuvne uloženej horný krúžok a spodný krúžok vzájomne pevne spojené lištami. Na jednej z líšt je upevnená konzola opatrená upínacím tŕňom súčiastok a odpruženým vyhadzovačom...

Membránový kapacitný rýchlomer toku kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 233237

Dátum: 17.04.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01P 5/16

Značky: rýchlomer, membránový, kapacitný, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový kapacitný rýchlomer je určený na meranie okamžitej rýchlosti toku kvapalín. Podstata rýchlomera spočíva v tom, že na profilovanej polymérovej membráne, upevnenej v membránovom telese, stlačenej predpätou pružinou a opretej o nastaviteľné pružinové sedlo je nalepená pohyblivá doska kondenzátora a pevná doska kondenzátora upevnená v izolačnom krúžku s vývodmi a na rúrke zalisovanej v membránovom telese je nasunutá hadica s tesniacim...

Trojcestný prepínací mikroventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 233236

Dátum: 17.04.1987

Autor: Marek Milan

MPK: A61C 1/08

Značky: přepínací, trojcestný, mikroventil

Zhrnutie / Anotácia:

Trojcestný prepínací mikroventil je určený pre automatické riadenie chodu vŕtacích nástrojov u stomatologických prístrojov. Podstatou trojcestného prepínacieho mikroventilu je teleso 1 s prívodnými 8 a vývodnými 9 nátrubkami, tiahlom 2, prestaviteľným sedlom a systémom otvorov, kde tiahlo 2 opatrené tesniacim krúžkom 3 je na jednom konci nasadené na pružine 4 v komore 12 a druhý koniec je voľne uložený v prestaviteľnom sedle 5, ktorým je možné...

Spôsob odparovania kyseliny octovej s koncentráciou vinylacetátu 0,1 až 5% hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233235

Dátum: 17.04.1987

Autori: Ondruš Imrich, Kordík Jozef, Macho Vendelín

MPK: C07C 69/15

Značky: kyseliny, koncentráciou, spôsob, odparovania, vinylacetátu, octovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odparovanie kyseliny octovej s nízkou koncentráciou vinylacetátu, pričom sa zvlášť hodí pre proces syntézy vinylacetátu adíciou kyseliny octovej na acetylén alebo štiepením etylidéndiacetátu. Na zamedzenie zhoršenia prestupu tepla alebo na zanášanie časti technologického zariadenia sa ku kyseline ocovej s obsahom vinylacetátu pridáva aspoň jeden antioxidant a/alebo inhibítor voľnoradikálových reakcií v množstve 1.10-3 až 1.10-1 %...

Zapojenie na meranie lokálnych rýchlostí prúdiacich médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233234

Dátum: 17.04.1987

Autori: Bafrnec Milan, Petriska Štefan, Lodes Antonín

MPK: G01P 5/12

Značky: zapojenie, prúdiacich, rychlostí, lokálnych, médií, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru meracej techniky a rieši zapojenie na meranie lokálnych rýchlostí prúdiacich médií. Jeho podstata je v tom, že termistor na meranie teploty je cez prvý oddeľovací zosilňovač pripojený na prvý sumátor, na ktorý je pripojené prvé referenčné napätie, pričom termistor na meranie rýchlosti je pripojený cez druhý oddeľovací zosilňovač na druhý sumátor, na ktorý je pripojený aj prvý sumátor a druhé referenčné napätie. Výstupné...

Spôsob prípravy (U-14C) manózo-6-fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233233

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kolina Josef, Zemek Juraj, Kučár Štefan

MPK: C12P 19/02

Značky: spôsob, u-14c, přípravy, manózo-6-fosfátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru biochémie, chémie sacharidov, ako aj lekárskej a potravinárskej chémie. Vynález rieši prípravu (U-14C) manózofosfátu pre štúdium metabolizmu sacharidov, ako aj pre teoretické štúdie v oblasti chémie n biochémie sacharidov. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že na roztok (U-14C)glukózo-6-fosfátu, pripraveného z vodorozpustného alfa (1? 4,6) glukánu zo zelených alebo modrozelených rias, pripraveného podľa čs. AO 211 785 sa...

Spôsob aktivovaného činenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 233232

Dátum: 17.04.1987

Autori: Ptáček Miroslav, Mládek Milan, Smejkal Pavel, Minařík Ladislav

MPK: C14C 3/02

Značky: spôsob, činenia, aktivovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru kožiarskeho priemyslu sa týka spôsobu aktivovaného činenia. Podstata aktivovaného činenia podľa vynálezu spočíva v tom, že na odvápnenú holinu sa pôsobí močovinou v množstve 0,1 až 30 % hmot. na hmotnosť holiny. V kúpeli po vyčinení zostáva 0,1 až 0,2 /l kysličníka chromitého vztiahnuté na 100 % kupeľa.

Kladkový prevod s automatickým napínaním hnacej šnúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 233231

Dátum: 17.04.1987

Autor: Marek Milan

MPK: F16H 7/12

Značky: kladkový, šňůry, napínaním, automatickým, převod, hnacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kladkového prevodu a rieši automatické napínanie hnacej šnúry používanej na prenos krútiaceho momentu u dentálnych vŕtacích jednotiek. Podstatou kladkového prevodu s automatickým napínaním hnacej šnúry je vysokoobrátkové vreteno uložené v prednom a zadnom ložisku. Toto vreteno je na jednom konci opatrené unášačom, koncovkou a perovým záchytom a na druhom konci hnacou kladkou istenou podložkou a maticou, ktorou sa taktiež...

Viacfunkčný ventil pre umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 233230

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kolník Ján, Mancel Dušan

MPK: A61H 31/02, A61H 31/00

Značky: ventil, ventiláciu, viacfunkčný, umelú, pľúc

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka viacfunkčného ventilu pro umelú ventiláciu pľúc, pomocou ktorého sa rieši plnenie pacienta zmesou plynov alebo vzduchom ručným dýchacím vakom, alebo dýchacím automatom. Podstatou viacfunkčného ventilu pre umelú ventiláciu pľúc je také prevedenie telesa ventilu, dýchacích membrán a ovládacích pružín, že umožňujú naplnenie pacienta zmesou plynov alebo vzduchom pomocou ručného dýchacieho vaku, dýchacieho automatu, samostatného...

Zariadenie na automatické testovanie prítlačnej sily na meraný objekt pri zmene jeho stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233229

Dátum: 17.04.1987

Autori: Gašparík Ladislav, Marek Štěpán

MPK: G01N 27/00

Značky: meraný, stavu, prítlačnej, zariadenie, automatické, změne, objekt, testovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatické testovanie prítlačnej sily na meraný objekt pri zmene jeho stavu s univerzálnym použitím v ručnej, poloautomatickej a automatickej prevádzke. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že senzor prítlačnej sily s mechanizmom na vyvodzovanie prítlačnej sily je pripojený cez meraný objekt na vyhodnocovací obvod zmeny stavu meraného objektu a na zosilňovač, ktorého výstup je...

Automatické odmeriavacie zariadenie na pílenie drevnej guľatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233228

Dátum: 17.04.1987

Autori: Tuhársky Juraj, Ungero Robert, Makóni Július, Svitok Roman

MPK: B27B 27/00, B27B 5/00

Značky: drevnej, automatické, pílenie, odmeriavacie, zariadenie, guľatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické odmerovacie zariadenie na pílenie drevnej gulatiny, vyznačujúce sa tým, že na vodiacej kolajnici 1 je posuvne uložený dorazový vozík 2, na ktorom je točne upevnená odklopná narážka 3, spojená s lanom 4, vedené kladkami 5 a druhým koncom spojené s reťazou 6 vedenou prostredníctvom reťazového kolesa 7 poháňaného elektromotorom 8 cez prevodovku 9, a reťaz 6 je ďalej vedená ku reťazovému kolesu brzdy 10, ovládanej závažím 11 a...

Spôsob chemického spevňovania rubovej strany vlasových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233227

Dátum: 17.04.1987

Autori: Šusták František, Foltán Ivan, Košík Július

MPK: D06M 15/26, A43B 23/07

Značky: strany, spôsob, rubovej, chemického, spevňovania, textilií, vlasových

Zhrnutie / Anotácia:

Spevňovania rubovej strany textílií s počesaným lícom, ktorých sa používa ako podšívok do teplej zimnej obuvi polyetylénom v podobe rúna, najvhodnejšie s plošnou hmotnosťou 100 g/m2, ktoré sa najprv pre dohrieva na teplotu 100 až 110 °C, následne se uvádza do roztaveného stavu pôsobením teploty 160 až 170 °C a potom sa tlakovým pôsobením odvalujúcej sa zakrívenej plochy vtláča do medzivláknitých priestorov tkanej, pletenej, alebo netkanej...

Spôsob výroby 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233226

Dátum: 17.04.1987

Autori: Truchlik Štefan, Vanek Juraj, Sohler Ervín, Holčík Ján

MPK: C07D 237/10

Značky: výroby, 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou kyseliny mukochlórovej a fenylhydrazínu v prostredí zriedenej kyseliny chlorovodíkovej, diskontinuálnym alebo kontinuálnym spôsobom v prietokovom reaktore, pričom matečný roztok získaný po izolácii reakciou vzniknutého 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu sa opätovne použije k jeho výrobe. Uvedenú zlúčeninu je možno použiť ako medziprodukt pri výrobe herbicídneho...

Tienený oznamovací kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 233225

Dátum: 17.04.1987

Autori: Verbich Otto, Job Peter, Vrábel Marian, Kabát Kvetoslav, Synak Dušan

MPK: H01B 11/06

Značky: kábel, tienený, oznamovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zdokonaľuje konštrukciu oznamovacieho tieneného kábla, ktorého vonkajšie jadro tvoria dve vodivé vrstvy. Riešenie spočíva v tom, že na vodivej fólii 3 sú umiestnené zvlnené drôtiky 4. Zvlnené drôtiky 4 sú rovnobežné s axiálnou osou kábla a sú rovnomerne rozložené po obvode. S výhodou je použitých dvanásť zvlnených drôtikov 4, ktoré sú na celej dĺžke rovnomerne zvlnené tangenciálne k povrchu vodivej folie 3. Týmto umiestnením vytvárajú...

Spôsob výroby predimpregnovanej polyesterovej sklenenej rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: 233224

Dátum: 17.04.1987

Autori: Zmund Marián, Valentovič Jozef, Lukáčová Jozefína, Bednář Alois

MPK: D04H 1/14

Značky: spôsob, predimpregnovanej, výroby, polyesterovej, rohože, sklenenej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby polyesterovej sklenenej rohože do ktorej sú pridávané sklenené vlákna vo forme kombinácie sekaných a nekonečne orientovaných bezzákrutových, čím sa dosahuje zníženie celkového obsahu skla, súčasne zvýšenie mechanických vlastností a kvalitnejší povrch. Polyesterová sklenená rohož sa pripraví tým spôsobom, že pripravená kompozícia sa nanáša medzi polyetylénové fólie, medzi ktoré sa súčasne pridáva kombinácia...

Zariadenie na meranie elektromotorického napätia galvanických článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233223

Dátum: 17.04.1987

Autori: Polakovič Jozef, Polakovičová Jozefína

MPK: G01R 31/36

Značky: meranie, galvanických, napätia, elektromotorického, zariadenie, článkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru fyzikálno-chemického merania a rieši zariadenie na meranie elektromotorického napätia galvanických článkov. Podstata zariadenia je v tom, že vo feromagnetickom tieniacom kryte je umiestnená nádoba, pričom vo feromagnetickom veku feromagnetického tieniaceho krytu sú uložené referenčná elektróda a merná elektróda tak, že ich citlivé konce sa nachádzajú v nádobe a cez feromagnetické veko prechádza hriadeľ mechanického...

Otočné schodíky s držiakom akumulátora pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 233222

Dátum: 17.04.1987

Autor: Siekel Anton

MPK: B62D 25/22

Značky: akumulátora, vozidla, motorové, schodíky, držiakom, otočné

Zhrnutie / Anotácia:

Otočné schodíky so skrinkou akumulátora pre motorové vozidlá umožňujú po otočení schodíkov z pojazdnej polohy pohodlný prístup k akumulátoru a k agregátom vozidla, ktoré sú umiestnené za schodíkmi, ako sú filtre, rozvody a pod. V pojazdnej polohe sú schodíky poistené západkou a akumulátor je chránený telesom schodíkov proti mechanickému poškodeniu.

Spôsob alkylácie p-krezolu a/alebo terc-butyl-p-krezolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233221

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kavala Miroslav, Macho Vendelín, Poór Robert, Šmida Vladimír, Krútel Vojtech, Matušková Mária

MPK: C07C 39/06

Značky: alkylácie, spôsob, p-krezolu, terc-butyl-p-krezolu

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylácia, resp. terc-butylácia p-krezolu, ako aj terc-butyl-p-krezolu s cieľom výroby hlavne 2,6-di-terc-butyl-p-krezolu sa uskutočňuje podľa čs. A0 202 607, pričom terc-butylačným činidlom je terc-butylalkohol alebo metyl-terc-butyléter, prípadne tiež s izobuténom. Dôležité je z reakčného prostredia odvádzať vedľajšie produkty, hlavne metanol a vodu, ako aj dimetyléter a diizobutény. Prítomnosť metanolu a vody nesmie prevýšiť v reakčnom...

Spôsob prípravy D-manózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233220

Dátum: 17.04.1987

Autori: Rosík Jozef, Kubala Jozef

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, d-manózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-manózy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmes D-glukózy a D-manózy selektívne rozdelí pomocou silne kyslého vymieňača katiónov vo vápenatej forme, ako eluačné činidlo sa použije 5 až 60 % vodný roztok etylalkoholu. Čistá frakcia, ktorá obsahuje D-manózu sa po zahustení a odfarbení aktívnym uhlím zahustí a z etylalkoholu vykryštalizuje. Vynález má rozsiahle použitie pri štúdiu biochemických pochodov, v...

Zariadenie k zisťovaniu tlaku kovu v dutine formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233219

Dátum: 17.04.1987

Autori: Jurík Štefan, Kostura Michal, Bolf Juraj

MPK: B22D 17/22, B22D 17/32

Značky: dutině, tlaku, formy, zisťovaniu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši požiadavku merania tlaku v procese tlakového odlievania, napríklad farebných kovov. Problém je vyriešený tak, že tlak z dutiny formy je prenášan pružným prostredím mimo formu na snímač tlaku. R prenosu tlaku je využitý vyhadzovací kolík a vyhadzovacia doska, v ktorej je vytvorená dutina vyplnená kvapalinou a uzatvorená pružným prvkom. K pružnému prvku je pripevnený vyhadzovací kolík. Do dutiny je zaustený snímač tlaku, ktorý...

Spôsob prípravy tuhých orálnych foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233218

Dátum: 17.04.1987

Autori: Gattnar Ondrej, Pospíšil Arnošt, Frimm Richard, Žák Ivan, Minczinger Štefan

MPK: A61K 31/185

Značky: foriem, přípravy, tuhých, orálnych, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález sa týka prípravy tuhej liekovej formy s obsahom sodnej soli kyseliny valproovej, kde aktívna látka je vo forme roztoku nanesená na veľkopovrchový nosič, ktorý je po vysušení konvenčnou formou tabletovaný. Spôsob prípravy zaisťuje vysokú stabilitu prípravku a zjednodušuje prípravu liekovej formy.

Analgetický prípravok so zvýšenou rozpustnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233217

Dátum: 17.04.1987

Autori: Frimm Richard, Gattnar Ondrej, Minczinger Štefan

MPK: A61K 31/60

Značky: zvýšenou, prípravok, analgetický, rozpustnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka analgetického prípravku so zvýšenou rozpustnosťou, ktorý pozostáva z kyseliny acetylosalicylovej, paracetamolu a kofeinu vo váhovom pomere 5:4:1 a kde k zvýšeniu rozpustnosti dochádza po prídavku amfotérnej aminokyseliny glycínu v pomere analgetická zmes - glycín 25:1 až 5:3,5. Súčasťou analgetickej zmesi môže byť aj kodeín v pomere analgetická zmes - kodeín 1:25 až 1:100.

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233216

Dátum: 17.04.1987

Autori: Baláž Jaroslav, Kovaľ Peter, Zelina Pavol

MPK: B66C 1/10

Značky: zariadenie, čelustí, posuvným, pohybom, uchopovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom upínacích čeľustí je určené pre portálové manipulátory k manipulácii s veľkorozmerovými predmetmi. Pozostáva z nosného telesa opatreného na stranách posuvne uloženými unášačmi čeľustí s vlastnými pohonovými valcami a dobehového telesa upínaného na výstup ramena manipulátora, pričom nosné a dobehové teleso sú vzájomne posuvne uložené v zvislom smere. Uchopovacie zariadenie podľa vynálezu je dovybavené...

Vyčisťovací roztok pre prípravu ofsetových tlačových foriem šablónovým postupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233215

Dátum: 17.04.1987

Autori: Žuffa Milan, Endrych František, Lapčík Ľubomír, Lederleitner Milan, Panák Ján, Hodúl Pavol

MPK: C11D 1/835

Značky: roztok, ofsetových, foriem, vyčisťovací, přípravu, postupom, šablónovým, tlačových

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčisťovací roztok na prípravu ofsetových tlačných foriem na anodicky oxidovanej hliníkovej tlačovej platni šablonovým postupom obsahuje tenzidy, organické zásady, komplexotvorné látky, alkalický hydroxid, inhibítor a destilovanú vodu. V alkalickom prostredí dochádza k naleptávaniu povrchu anodicky oxidovanej hliníkovej platne a súčasne sa zoslabujú väzby adsorbovaných nečistôt. Organické látky napomáhajú vytesňovaniu nečistôt, fyzikálne a...

Emulzný roztok na ošetrovanie ofsetových tlačových foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233214

Dátum: 17.04.1987

Autori: Hamar Jozef, Žuffa Milan, Endrych František, Lauková Darina, Lederleitner Milan

MPK: C11D 7/60

Značky: ošetrovanie, emulzný, foriem, tlačových, roztok, ofsetových

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzný roztok na ošetrovanie ofsetových tlačových foriem v tlačovom stroji obsahuje polyvinylesterovú disperziu ako zložku zabezpečujúcu ochranu hydrofilných častí ofsetovej platne. Leptací účinok emulzného roztoku zabezpečuje prítomnosť fluoridu alkalického kovu. Ako hydrofilizačné činidlo sa používá kyselina fosforečná a zložkou zabezpečujúcou odstránenie tlačovej farby je terpentín. Rozpúšťanie tlačovej farby podporuje prítomnosť...

Simulátor prevádzkového zaťaženia vretena obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 233213

Dátum: 17.04.1987

Autori: Skoupa František, Skoupová Štefánia

MPK: B23Q 17/00

Značky: simulátor, obrábacieho, zaťaženia, stroja, vřetena, prevádzkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia zabezpečujúceho simulovanie prevádzkového zaťaženia obrábacieho stroja napr. sústruhu. Jeho podstatou je, že hydrogenerátor poháňaný vretenom stroja je pripojený na vzájomne nezávislé regulovateľné dvojice lineárnych hydromotorov. Koncovky pinol hydromotorov sú upravené tak, že jeden hydromotor spôsobuje axiálne zaťaženie a druhý hydromotor radiálne zaťaženie vretena. Veľkosti zaťažujúcich síl sú zobrazené na...

Zariadenie na kontinuálne mineralizovanie povrchu predpeneného polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233212

Dátum: 17.04.1987

Autor: Ároch Milorad

MPK: C08F 112/08, C08J 7/06

Značky: zariadenie, povrchu, predpeneného, mineralizovanie, polystyrenu, kontinuálně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne mineralizovanie povrchu predpeneného polystyrénu, vyznačené tým, že vychladnutý, tvarove stály, predpenený polystyrén privádzaný zo zásobníka (1) cez šnekový podávač (2) do žlabovej miešačky (4) opatrenej otočným hriadeľom (5), na ktorom sú pripevnené nastaviteľné, špirálovo usporiadané lopatky (6) po pridaní kropiacej vody privádzanej zo zásobníka (14) rozstrekovanej v miešačke (4) cez kropiacu ružicu (15) s možnosťou...

Uzatvárací vibračný rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 233211

Dátum: 17.04.1987

Autori: Poláček Pavol, Štefka Ivan

MPK: B28B 7/26

Značky: vibračný, rošt, uzatvárací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rozprestierania betonových zmesí pri výrobe stavebných panelov a rieši uzatváranie jednotlivých rozprestieracích sekcií násypky u rozprestierača betonových zmesí. Podstatou uzatváracieho vibračného roštu, podľa vynálezu, je že pozostáva z uzáveru medzi násypkou rozprestierača a sklzom vibračného roštu, tvorenú pevnou žaluziou 1 nad ktorou je presúvateľná žaluzia 2 posúvateľná silovým, napríklad hydraulickým valcom 5.