Zverejnene patenty 16.04.1987

Způsob povrchové modifikace výrobků ze směsí na bázi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239450

Dátum: 16.04.1987

Autori: Slouka Pavel, Konrád Vladislav, Dneboský Josef, Zubatý Jioí, Záhlavová Eva

MPK: C08L 27/06, C08J 7/18

Značky: polyvinylchloridu, výrobků, bázi, modifikace, povrchové, směsi, způsob

Text:

...(i kHz - 13,56 MH). Například britsld patent 2 027 038 popisuje zaaezenz( vykvétaní zněkčovadel u polyvinylchloridových fólií nízkoteplotní plaamou buzenou v C 0 při tlaku 26,66 Pa a frekvenci 13,56 HH. stejnou rrekvenci, tlak 1,33 - 1 333 P a prostředí He, H 2, C 0, H 2 i jiných plynü uvádí holeudald patent 8 005 813. Podle japonské patentové přihlášky 554 37 138 se povrchové modifikace u výrobků z polyvinylchloridu dosáhne...

Směs měkčeného polyvinylchloridu a/nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239448

Dátum: 16.04.1987

Autori: Wallenfels Pavel, Kanderál František, Hájek Jioí, Baea Marian, Boeek Jaroslav, Tjokorda Agung, Bokuvka Jaromír, Dolanský Vladislav

MPK: C08L 27/06

Značky: kopolymerů, směs, polyvinylchloridu, měkčeného, vinylchloridu

Text:

...vlastností (především pak vlastností takových) ve srovnání s doposud známymi polyvinylchloridovymi směsmi. Podstatné je, že tohoto zlepšení se dosahuje, ani by se nějak komplikovala příprava směsí - tyto směsi se připravují prakticky stejným postupem jako běžné směsi polyvinylchloridově. Rovněž hodnoty mechanických vlastností zůstávají u výslednych polotovarů a výrobků v průměru aachovány, v některých případech (jak bude konkrétně ukázáno...

Způsob společné výroby isopropylaminu a diisopropylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239445

Dátum: 16.04.1987

Autori: Petržela Jan, Bejeek Václav, Lippert Erich, Bahník Milan, Mrázek Dušan

MPK: C07C 97/02

Značky: isopropylaminu, diisopropylaminu, společné, způsob, výroby

Text:

...lútlq a dále seperace nezreagovaného ieopropylamínu, která vyžaduje tlekovou rektirikeci.Uvedené nevýhody postupu výroby diieopropylaminu odstraňuje způsob společné výroby isopropylaminu a diisopropylaminu hydrogenační aminací acetonu podle vyndlezu vyznačený tím, zo so o reakční směsi aminaco acetonu vyisolujs ísopropylamin a jeho číst eo dieproporcinuje na niklovém katalyzátoru v plynné fioi se prítomnosti vodíku za stejného tlaku...

Barevná psací a značkovací tekutina určená zejména k permanentnímu popisování a značkování materiálů obsahujících polyvinylchlorid nebo kopolymery vinylchloridu s jinými vinylickými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 239443

Dátum: 16.04.1987

Autori: Kotoe Štefan, Erdös Emerich, Kasal Eduard, Zavadil Jan, Chládek Miloslav

MPK: C09D 11/16

Značky: zejména, permanentnímu, značkovací, určená, barevná, vinylickými, monomery, psací, materiálů, jinými, vinylchloridu, kopolymery, popisování, značkování, polyvinylchlorid, tekutina, obsahujících

Text:

...aubstitučnich derivátů tłchto lqsolin a/nobo polyvinylaootátů a výhodou pak polyviąylformalu a/nebo polyvinýlbutyralu a/nebo dorivátů colulőzy a/nebo je poulito pryskýřiěných materiálů s výhodou pak ketopryskyřic a/nebo epoxidových pryslqřic a/nebo polyosterových pryskyřic a/nebo renol-formaldelwdevých pryskyřic a/nobo oligomorních prykyřičnýchmateriálů na bázi přírodních pryskyřićwch lqselin a polyolů, pŕípadni anłvdridů a/nobo je...

Spôsob prípravy 1, 4-benzendiol-2, 3,5-trimetyl-4-acetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239442

Dátum: 16.04.1987

Autori: Voddák Jioí, Soueek Zbynik, Dvooák Jioí, Roneš Jan

MPK: C07C 69/16

Značky: 4-benzendiol-2, přípravy, spôsob, 3,5-trimetyl-4-acetátu

Text:

...naliatím reakčnej zmesido vychladanej vody a filtráciou alebo nariadením reakčnej zmesi vodou, vychladením afiltráciou. Vyťažky reakcie dosahujú 92 bez spracovania matačných lúhov. Reakcia prebieha za miernych podmienok, bez veľkých energetickýchnárokov a reprodukovateľna. Prítomné redukčné öinidlo, dvojsiričitan sodný, ditioničitan sodný alebo hydrogénsiričitan sodný, brani vzniku hnedých nedefinovaných oxidačnýoh produkçov, ktoré by...

Způsob isolace a dělení alkaloidů agroklavinu a elymoklavinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239441

Dátum: 16.04.1987

Autori: Kubíeek Jioí, Ružieka Karel, Štolcpart Václav, Smékal Otto, Maxa Milan

MPK: C12P 1/02

Značky: alkaloidů, způsob, isolace, elymoklavinu, dělení, agroklavinu

Text:

...aktivní uhlí.Zvlâätä výhodného dělicího efektu de dosaženo při krystalizaci ze směsi ethąylacetátu s 1 až 10 93 etanolusvýraznáho čistícího o dělicího efektu je doszženo i krystllizucí z motonolického roztoku odborvaného ektívním uhlím. Krystaliznci je možno zaradit v ktorókoliv fázi izolačního postupu, kdy je možno alkaloidy získat v pevné formě odpařoním organickáho rozpoustědla, případně vysrúzením z vodného roztoku. oúpravou pH vodného...

Způsob výroby 3-acetylsulfanilyl-5-methylisoxazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239437

Dátum: 16.04.1987

Autor: Rakus Jaroslav

MPK: C07D 261/10

Značky: 3-acetylsulfanilyl-5-methylisoxazolu, výroby, způsob

Text:

...uhličitanů a alkalických solí organických kyselin sa nejlape osvědčil uhličitan amonný normální i kyselý. Alkalický roztok se dávkuje tak, aby reakce probíhala v mírně kyaelám prostředí o hodnotách pH 6 až 2, s výhodou pH 3 a 5. Reakoe je skončena, kdy ustane uvolňování chlorovodíku. Při rozmezí teploty 25 a 27 °C je reakění doba 20 al 24 hodin. Po ukončení reakce se reakčníobsah upraví na mírně kyselou raakoi - pH 4 al 4,5 a vyhřeje se na...

Destilátor vody s chladícím okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239435

Dátum: 16.04.1987

Autor: Prchlík Vojtich

MPK: B01D 3/02

Značky: chladicím, okruhem, destilátor

Text:

...je vynilea podrobnčji vysvětlen na príklsdu provedení vs spojení s. výkresovou čistí.Ha pripejenem obr. je schemeticky snioornin príklad provedení destilitoru vody s chladícím okruhem podle vynilelu.Jsk je z pripejeneho obr. patrno, je prívodnívsontil Q pripojon pres plovikový ventil lg k zisobníku A vody. který je pres čerpadlo j a regulační ventil 31 pripojen ke vstupu i chladiče g destilitoru. Výstup i chladiče g destilitoru je pripejon...

Způsob přípravy D-mannosaminu značeného radioisotopem .sup.14.n.C nebo stabilním isotopem .sup.13.n.C

Načítavanie...

Číslo patentu: 239434

Dátum: 16.04.1987

Autor: Havel Antonín

MPK: C07H 5/06

Značky: značeného, sup.14.n.c, isotopem, sup.13.n.c, způsob, radioisotopem, stabilním, d-mannosaminu, přípravy

Text:

...letel.Výle uvedene nedostatky odstraňuje opůeoh prípravy D-mennosaminu, onočeneho redioisotopem C nebo stobilním ieetopem 130, jeho podstate opiüvł v ten, łe D-fruktose ee uvede v reekci s mothanolickým neho ethenelickým omoniekom, připrevepym neuyconímpříeluänéha alkoholu při o °c, e výhodou při teplote a .z 24 c po dobu 25 ał so dnů v uoevrenćm systemu, v prítomnosti jednoho nebo více ketalyeetorů vybraných ee skupinu ehrnující kyselinu...

Cyklopentadienylalkylsubstituované alkoxysilany

Načítavanie...

Číslo patentu: 239433

Dátum: 16.04.1987

Autori: Klauz Jioí, Neckáo Ivan

MPK: C07F 7/18

Značky: cyklopentadienylalkylsubstituované, alkoxysilany

Text:

...v 300 dnoch totrohydrofuranu, potom byla reokční nula níchdna mu 3 h, anorgenicim soli byly odrlltroviłxy, roapoultłdlo oddostilovlno a Šrodukt isolovin dostilací a vyookdho vokuo. získalo so 46 i J-(cyklopontadicnylpropylnriethoxysilanu, teplota varu 100 °C/0,0 I 3 kPa. V lnfraěarvonóm apektru produktu byly naluerw play 3 040 cm príslušníci voloněni vihracím C-H vasby cyklopontadionylui 2 970 cm pŕhlulejicí navycoxíým vubh...

Způsob výroby antioxidantu polykondenzaci hexametylentetraminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239432

Dátum: 16.04.1987

Autori: Krejeík Vladimír, Šebek Petr, Jiruše Jaroslav, Novosad Miroslav, Pospíchal František, Sedlák Václav, Seltsam Ludvík

MPK: C09K 15/18

Značky: hexametyléntetramínu, způsob, výroby, antioxidantu, polykondenzaci

Text:

...dílů) nonytenolu, 1,10 g(| 5,J 2 hmotnostních dílo) HIT a 21,50 g 093,7 hmotnoatních dílů) minerdlníbo oleje s obchodním označením ihre 433. Reakční smie byla udrlovdna po dobu 24 hodin pri ťeplotl 140 °C a vurčitých intervaloch s ní byly odebírdny vzorky pro analýzu.Jelikož pradběłnými pokusy bylo sjiltłno, le vývin amoniaku, který charakterisuja průbüh polykondensační reakce, ostłvd pri vymisení aheorpčního pisu 1 500 cm, byl prübčh...

Způsob přípravy žluté dvouekvivalentové barvotvorné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239431

Dátum: 16.04.1987

Autori: Tajchman Ladislav, Tajchman Petr

MPK: G03C 7/26

Značky: žluté, přípravy, barvotvorné, složky, způsob, dvouekvivalentové

Text:

...v othanolu anebo s výhodou tríot 1 w 1 amin.v ocotonitrilu. Po ukončení reakce so slołka 12011139 nslitim na lod, oxtrokcí átorom a prearálonim a rokryatalisnci o po vysulonf. a odpahní ětorického roztoku - o alkoholu. Průběh reakce trvi 2 oi 6 hodin s kontroluje so chromotografickým stanovovüxím nezroogovanáho bromdorivćtu I. zíakává se bílá látka o teplot uni 145 ai 147 °c ve výtlłku B 0 až 90 i toorio.0,46 g aodiku bylo rozpuätěno vo...

Syn-forma bezvodé kyseliny 2-methoxyimino-2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl)octové a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239428

Dátum: 16.04.1987

Autori: Šafková Miroslava, Plzenský Vladimír

MPK: C07D 277/40

Značky: kyseliny, 2-methoxyimino-2-(2-amino-1, její, způsob, bezvodé, 3-thiazol-4-yl)octové, výroby, syn-forma

Text:

...kyselinu lze jednoduše a s vysokým výtůikem převadět v novou, bezvodou syn-formu, a to způsobem podle vynilezu, jeho podstata spočíva v tom, lo syn-forma łwdratovaná kyseliny 2-methozyimino-2-/2-emino-1,3-thiazol-4-yl/octové se dohydratuje v prostředí alkanolu e 1 a 4 atomy uhlíku, s výhodou ethanolu,pri teplot varu reakční směsi.Získanánovd syn-forma kyseliny krystaluje na rozdíl od známá łudratované formy/jshlice/ ve tvaru význačni...

Dvousložková činidlo pro fotometrické stanovení celkového bilirubinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239424

Dátum: 16.04.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Gorgoo Oldoich

MPK: G01N 21/27

Značky: fotometrické, bilirubinu, dvousložková, celkového, stanovení, činidlo

Text:

...nebo glukosy, a jejich emłeí v poměru 110 al. 101, a se smčsi, obsahující na 1 mol anorgonickć nebo organické kyseliny, jako například kyseliny chlorovodíkové,sírová, roetoročné, chloriste, citrónová, amidoeulfonovo nebo tenylsultonové nebo naftylsulfonovó, 0,05 a 0,6 kg neionogenního tensidu, jako napríklad othoxylovaného oleylalkoholu, polyoxyetłvlenlaurylotheru nebo p-isooktylfonoazypolyethouethanolu a poptípadč 2 ai 2 500 molů...

Feritové vedenie pásikového typu s velmi nízkou impedanciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239423

Dátum: 16.04.1987

Autori: Růžička Vlastimil, Švarc Mojmír, Eervený Libor, Marhoul Antonín

MPK: H03K 5/01

Značky: nízkou, feritové, velmi, pásikového, impedanciou, vedenie

Text:

...eldctrickáho poľa vlny z feritovej výplne do aktívnych zón medzi povrchmi kovových púzdier s povrchmi vonkajších péeikových vodičov.Šírka aktívnych zón v smere pdeobenia elektrického poľa v takto realizovano vedení sa dá zmenšiť rádovo na 104 mm, naproti tomu v klasickom koexiálnom prevedení je rádovo 1 mm až I cm. Kapacita pasikového vedenia podľa vynálezu sa zväčší radovo 100 a viac krat,čo podľa známeho vzťahu na výpočet impedancie...

Spôsob čistenia 0, 0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239420

Dátum: 16.04.1987

Autori: Ondoíeek Jan, Slabý Vladimír, Páleník Josef, Jemelík Jioí, Klouda Viktor, Žilka Stanislav

MPK: C07F 9/165

Značky: spôsob, čistenia

Text:

...spočíva v tom, že sa 0,0-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrorenyl)tiofosľát pripravený kondenzáciou Om-dimetylchlőrtiofosfátu s fs-metyl-AI-nitrofenolátom sodným, a/elebo 3-metyl-4-nitrofsnolom v prostredí vodonerozpustnáho rozpúěťadla v prítomnosti chlorovodík viažucého činidls, pričom sa po . ukončení kondonzácie oddelí vodonerozpustné rozpúätadlo od reakčnej zmesi s vodnou parou.Voda sa od vodonerozpustněho rozpúšťadla po skondenzovaní pár oddelí....

Spôsob výroby 0, 0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239419

Dátum: 16.04.1987

Autori: Štipánek Robert, Komárek Vilém, Trnka Rudolf, Mostecký Jioí Akademik, Kozák Petr

MPK: C07F 9/165

Značky: spôsob, výroby

Text:

...výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenylřtiofosfátu, podstata ktorého spočíva v tom, že reaguje O ,O-dimetylchlőrtio fosfát s J-metyl-rt-uitrofenolátom sodným v prítomnosti chlorovodík víažuceho člnídlav prostredí aromatického uhľovodíka na 0,0-dimetyl-O-Q-metyl-łc-nitrofenyl)tiofosfát.Po ukončení reakcie sa pridaním vody rozpustia anorganické a organické soli, ide predovšetkým o nezreegovaný 3-metyl-4-nitrofenolét sodný, reakciou...

Způsob výroby thiokyanatanů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239417

Dátum: 16.04.1987

Autori: Půr Ladislav, Beneš Josef Praha

MPK: C01C 3/14

Značky: výroby, alkalických, thiokyanatanů, způsob, kovů

Text:

...ke kyeniou dreeelnámu 1,4.Do beňky opar-m míchedlem, petnym chladičem e teplomerem bylo pŕedlołem 455 abyl 121,4. Ze ete 16 ho míchen( ee euepenze zehřele na 85 °O e tato teplote by 1 e udrlovine v roezt Í °G po celou dobu reekce. Konverze N 1011 ne thiokyeneten eodný (nasou) prebehla ze 150 minut po doeełeni teploty 85 ° 0. Ilezreegoverm síre byla oddelene fúltrecí od vzniklehe roztoku nasou.Roztok obsahoval 734,7 g nasou, což odpovide...

Způsob chemické úpravy fluorogrsfitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239412

Dátum: 16.04.1987

Autori: Šafková Miroslava, Smiták Vincenc, Šafková Ludmila, Jablonec Nad Nisou, Doležal Zdenik, Bartoš Josef, Kueera Stanislav

MPK: C01B 31/04

Značky: způsob, fluorogrsfitu, úpravy, chemické

Text:

...fluorografitů (II) dojde ke nini barvy na černou, k enílení huatoty ( 95 2,4 3/3) a ke enílení hodnoty počátku tepelného roakladu ne by odpovídalo poulru G/F u fluorografitü (I). Prdiková rantgenoetrukturní analýza prokúsala u takto upravených tluonogratitü (II) tři diíúaní linie 640 (o) hkl 002, 219,5 (vv) hkl 100, 127,4 (vv) m 110 lpnl. Porovnání rentgenogranů výchosích (I) a chemicky. upravených nuorografitů (II) je patrno...

Spôsob prípravy (S)-cis-verbenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239411

Dátum: 16.04.1987

Autori: Šafková Ludmila, Tetour Zdenik, Cudlín Miroslav, Duspiva Pavel, Šafková Miroslava

MPK: C07C 35/28

Značky: spôsob, s)-cis-verbenolu, přípravy

Text:

...iba v bezvodom prostredí, v rozpúlťadlách, ktoré sa posobenim syrxhydridu nemenia ako sú ćtery, uhlovodiky, s výhodou v alifeticwch uhlovodíkoch ako napr. hexán, heptán alebo petroleter, z ktorých može (S)-c 1 a-verbeno 1 priamo krystalizovať.Reakciu možno uskutočniť a výhodou pri teplote do 40 °C, pri použití externáho chladenia. Priebeh reakcie možno sledovat plynovou chromatografiou alebo chromatografiou na tenkej vrstve. Detekcia...

Kvapalný koncentrát stopových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239410

Dátum: 16.04.1987

Autori: Frýdek-místek, Petruželka Jioí, Rambousek Zdenik

MPK: C05D 9/02

Značky: kvapalný, prvkov, koncentrát, stopových

Text:

...bol nájdený kvapalny koncentrát stopovýoh prvkov podľa vynálesu.Podstata vynálezu spočíva v ton, ie každých 100 hmotnostnych dielov koncantrátu obsahuje 5 ai 35 hmotnostnych dielov soli alebo zaesi solí zinku e/alebo aedi, 5 si 30 bnot. dielov kyseliny jantárovej, 0,42 a 16,5 hmotnostnyoh dielov dusika v amoniakálnej forae a 201 65 bmotnostných dielov vody.Ďalej sa zistilo, ie vzhľadom na malú rozpustnosťkyseliny jantárovej vo vode je...

Spôsob výroby 1, 1′ azobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239407

Dátum: 16.04.1987

Autori: Rott Hilbert, Klinkovský Tomáš, Syrový Jan, Boueek Jioí

MPK: C07C 107/02

Značky: azobisformamidu, výroby, spôsob

Text:

...Dávkuje sa 125 g 1,1 mól) 30 -ného B 202 tak, aby teplota nevystúpila nad 70 °c. Potom sa mieša ešte 4 h. Po ochladení, odfiltrovaní a premytí sa získa 110 g 1,1-azobisformamidu (94,8 na teóriu e hydrazodikarbónamid). Čistota je vyššia ako 99 hmot.,teplota rozkladu 208 až 212 °C, množstvo uvoľneného plynu 225 ml/5.Do oxidátora o obsahu 3 m 3 vybaveného chladiacim plášťom, meraním teploty, miešadlom,odplynom cez sifőn naplnený 5 ä-ným...

Způsob přípravy sulfonátů s karboxylátů (E)-3-(hydroxymethylen)dihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239405

Dátum: 16.04.1987

Autor: Kellner Josef

MPK: C07D 307/58

Značky: sulfonátů, karboxylátů, způsob, e)-3-(hydroxymethylen)dihydro-2(3h)-furanonu, přípravy

Text:

...1, rerąylacetyl, netkansulfonyl, tritluormethensulfonyl, benzensulfonyl, -t-toluensultonyl, cimbrombenzensulronyl, hnaftelensulronyl nebo Z-nartalensultonyl, které jsou jednoduché e poskytují ze krátký reekční čee vysoké výtěłky konfiguračně čistých produktů. Slouěenirw obecného vzorce I lze pŕiprevit reakcí sodné soli J-(hydroswmetłwlerndiłąydro-Z(BłD-furanonue chloridy nebo bromidy nebo enhydridy karboxylovych nebo sulronových kyselín v...

Způsob spektrální sensibilizace halogenstříbrných černobílých a chromogenně vyvolávaných fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239404

Dátum: 16.04.1987

Autori: Matal Oldoich, Kubánek Antonín

MPK: G03C 1/10

Značky: vyvolávaných, chromogenně, způsob, emulzí, černobílých, sensibilizace, halogenstříbrných, fotografických, spektrální

Text:

...nebo halogenâ x, Vznamenaji alkylskupinm nssycenou nebo nonasycenou, s celkovým počtom uhlikových atomů 1 al 3, tenylskupinu a Ax znamenají mzlvisls aĺkylakupinu nasycenou nebo nonasycsnou s celkovým počtom uhlíhových atomů I až 3, karboqalkylskupim s celkovým počtom uhlíkových eiúz-Šl nobo 2, sultoalhylskupinu s colkovým počtom uhlíkových autorů 3 nobo 4, sulfotoolkylookupinu s colkovým počtom uhlíhových otoma I nooo 2 R 2, R 3 znamsnadí...

Vonná složka parfémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239403

Dátum: 16.04.1987

Autori: Mráz Jan, Makeš Milan, Dvooák Lubomír, Bieovský Karel

MPK: C11B 9/00

Značky: složka, parfémů, vonná

Text:

...ooetály goraniolu o citronelolu. V porfmäŕokém průmyslu nebyl dooud použit,nedopílo proto, o při jeho přípravě nobyly dokonale odstraněny stopy formoldehydu, ktoré ho vůňově onohodnocují. 3-forwl-3-buton-1-ol oo vyznačuje hlubokou trvonlivou dřevito-květinovou vůní, ktorá oo přodurčudo k aplikaci do typů lilio, oloondr, líps, tnlipán, norcio n ąorík.Vynúlez je blíle objasněn v následujících příkledech konkrétního provedení. P ř i k 1 a d 1Do...

Zapojení k porovnávání dvou elektrických množství

Načítavanie...

Číslo patentu: 239402

Dátum: 16.04.1987

Autor: Šustáeek Zdenik

MPK: G01R 17/02

Značky: porovnávání, elektrických, zapojení, množství

Text:

...hradla Hp, jsou použito hradla LSL typu NAND. Referenční hradlo H i pracovní hradlo in jsou zhotoveny na spoločnom čipu IO. Ve funkci vazebníoh prvků 3, Rp jsou použity stabilní odpor-y. Druhá vstupy s. sa referenčního hradle th a pracovního hł-sdla Hp jsou parelelnä nepojeny přímo na výstup zdroje z impulsů. Výstup n referenčního hradle a je napojen na první vstup o výstup mg pracovního hradla np je napojen na druhý vstup prvního...

Způsob výroby roztoku hydroxylaminsulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239401

Dátum: 16.04.1987

Autori: Konšel Zdenik, Stix Jioí

MPK: C01B 21/14

Značky: způsob, hydroxylaminsulfátu, výroby, roztoku

Text:

...při mírně zvýšené teplote. Reekce je eutokatelycká. Ketalyzátorem je kyselina sírová uvolněná při hydrolýze. Zvyěováním teploty e anilovlntn pH, rup- zvyšováníu koncentrace B 2304 dochází ke zvýšení rychlosti reakce. Hydrolýza hydroxylmindieulfonenu probíhá ve dvou soupních. Nejprve u tvoří monoaulrát.Doeud provozovano zpňçeby výroby hydroxyloninaulrátu apočívoui ve dvou základních způeobech prípravy duaitanu amonného. Při anoniekální...