Zverejnene patenty 15.03.1987

Gumárenské a plastikárske nadúvadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238441

Dátum: 15.03.1987

Autori: Truchlik Štefan, Tall Andrej, Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Lichvár Milan, Kabátová Viera, Zemanová Eva

Značky: nadúvadlo, plastikárske, gumárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o gumárenskom a plastikárskom nadúvadle na báze cyklických nitrózamínov, ako je 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktán a/alebo 1,3,5-trinitrózo-1,3,5-triazacyklohexán, alebo ako sú zmesi na ich báze, ktoré obsahujú na 1 hmot. diel cyklického nitrózamínu 0,01 až 1 hmot. diel halogénovaného tripropylfosfátu, charakterizovaného obsahom 3,8 až 8 % hmot. fosforu. Postup podľa vynálezu je využiteľný pri výrobe a/alebo...

Způsob ochrany průtoků sklářských tavicích van před korozí sklovinou a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237950

Dátum: 15.03.1987

Autori: Voršilka Libor, Procházka Jan, Schäffer Petr, Smrček Josef

MPK: C03B 5/42

Značky: ochrany, provádění, sklovinou, sklářských, zařízení, před, korozi, způsob, způsobu, průtoku, tavicích

Zhrnutie / Anotácia:

Před průtokem je umístěna vyjímatelná tvarovaná chladicí trubka, jejíž přívod a odvod chladicího média je zabudován do klenby a která je tvarována do smyčky umístěné v odstupu nejméně 30 mm od části průtoku určené k ochraně před korozí. Smyčka je umístěna ve vodorovné vzdálenosti 30 až 200 mm od náběhové hrany průtoku, je-li umístěna též pod stropem průtoku, je v kolmé vzdálenosti 30 až 80 mm od něho.

Zařízení pro syntézu peptidů v pevné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 237949

Dátum: 15.03.1987

Autori: Bláha Ivo, Kalousek Jan, Jehnička Jiří, Zaoral Milan, Krchňák Viktor, Štěpánek Jiří

MPK: C07K 1/04

Značky: fázi, zařízení, peptidů, pevně, syntézu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru automatických zařízení pro syntézu peptidů v pevné fázi, jehož hlavní části tvoří zásobník činidel, odměřovací nádoba a reaktor, které jsou navzájem propojeny systémem potrubí a řídicích ventilů. Řeší problém zjednodušeného napouštěcího systému při zachování všech možností, které poskytuje automatizace syntetického procesu. Zásobník je umístěn v poloze nad reaktorem a odměřovací nádobou a jeho spodní část je spojena...

Způsob výroby stabilních tablet chloridu doxycyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237948

Dátum: 15.03.1987

Autori: Werner Jiří, Voldán Miroslav, Petržilka Otto, Sajvera Jiří, Kruf Miloslav

MPK: A61K 31/65, A61K 9/20

Značky: chloridů, tablet, stabilních, výroby, způsob, doxycyklinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby stabilních tablet chloridu doxycyklinu, významného antibiotika tetracyklinové řady, aplikovaného dosud ve formě želatinových tobolek. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se homogenní směs chloridu doxycyklinu s alkoholickým cukrem, mono- nebo disacharidem nebo bazickou aminokyselinou granuluje roztokem pojiva typu polyvinylpyrrolidonu v ethanolu nebo v jeho směsi s dichlormethanem, s přísadou...

Vnitřní stěrková disperzní omítkovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 237947

Dátum: 15.03.1987

Autori: Štepita Matej, Mlejnek Jiří, Český Vladimír

MPK: C04B 28/24, C04B 14/06

Značky: omítkovina, disperzní, vnitřní, stěrková

Zhrnutie / Anotácia:

Vnitřní stěrková disperzní omítkovina s regulovanými reologickými a retenčními vlastnostmi je určena pro vytváření souvislých tenkovrstvých vnitřních povrchových úprav stavebních prvků, pro vysprávky, sjednocování a vyrovnávání podkladů stěrkováním, natíráním nebo stříkáním. Nástřikem nanesenou vrstvu lze zahlazovat stěrkami nebo zachovat strukturální povrch. Hmota je v plastickém nebo pastovitém stavu a je tvořena organickými pojivy na bází...

Způsob zhotovení tenkých feritových, keramických nebo ferito-keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237946

Dátum: 15.03.1987

Autori: Miklík Josef, Jelínek Karel, Barvínek Vladimír

MPK: B28B 11/14

Značky: tenkých, feritových, zhotovení, keramických, ferito-keramických, výrobků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zhotovení tenkých feritových, keramických nebo ferito-keramických výrobků přímým řezáním, o síle větší než 0,08 mm, k výrobě magnetických hlav, opracovaných ve společné sestavě s pomocnými a krycími prvky z téhož nebo obdobného materiálu jako výrobek, přičemž opracování zahrnuje sestavení, tmelení a řezání této sestavy. Podstatou vynálezu je, že sestava tvořená krycí destičkou s okraji osazenými bočními hranolky, mezi...

Oboustranně průchodný upínač polohově orientovaných statorových svazků plechů elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 237945

Dátum: 15.03.1987

Autori: Jeništa Václav, Karásek Richard

MPK: H02K 15/02

Značky: statorových, oboustranné, strojů, upínač, elektrických, svazků, průchodný, točivých, plechů, orientovaných, polohové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboustranně průchodného upínače polohově orientovaných statorových svazků plechů elektrických strojů točivých s krokovým i volným natáčením, zejména vůči nástrojům navíjecích nebo tvářecích strojů, sestávající z dutého rotoru, opatřeného dorazy úhlového nastavení, z narážkového bubnu, snímače postavení narážek a ozubeného věnce s pohonem, přičemž rotor je otáčivě uložen na vodicích kladkách v tělese statoru upínače. Účelem...

Způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237944

Dátum: 15.03.1987

Autori: Krchňák Viktor, Krojidlo Milan Chemik, Kolínský Jiří, Lebl Michal, Flegel Martin

MPK: C07K 7/16

Značky: oxytocinu, přípravy, vasopressinů, způsob, peptidů, cyklických, karbaanalogů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu, přičemž se vlastní syntéza peptidu a cyklizace odpovídajícího peptidického řetězce provádí na nerozpustném nosiči, na který je cyklizovaný peptid kovalentně vázán.

Zařízení na roztřídění třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237943

Dátum: 15.03.1987

Autori: Podrábský Antonín, Bartůšek Zdeněk

MPK: B07B 1/22

Značky: třísek, zařízení, roztřídění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení na roztřídění třísek na krátké a chuchvalcovité a odtřídění kusového železa. Podstata zařízení je, že v plášti třídicího bubnu jsou nad kruhovými propadovými otvory vytvořeny stříšky, v zadní části bubnu jsou vytvořeny čtvercové či obdélníkové otvory a mezi bubnem a posuvným skluzem je stavitelná zarážka. Zařízení umožňuje dokonalejší roztřídění třísek pro jejich další zpracování.

Způsob přípravy stilbenových azobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 237942

Dátum: 15.03.1987

Autori: Němec Jaroslav, Tuťálek Jiří, Dobrovolný Jan, Kvapilová Lenka

MPK: C09B 56/04

Značky: azobarviv, přípravy, stilbenových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stilbenových azobarviv ze 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové kyseliny a aromatických aminolátek nebo aminoazolátek za přítomnosti redukujících cukrů tak, že se v průběhu kondenzace, popřípadě po ní, dávkuje do reakční směsi směs obsahující monosacharidy a oligosacharidy s úhrnnou koncentrací redukujících cukrů 30 až 800 g/l, vyjádřeno v glukózovém ekvivalentu na 1 mol použité 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové kyseliny,...

Způsob zpracování zbytků kysličníků ruthenia a titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237941

Dátum: 15.03.1987

Autori: Loučka Tomáš, Štěpán Leo

MPK: C01G 55/00

Značky: kysličníku, ruthenia, zbytků, zpracování, způsob, titanu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zjednodušit technologii regenerace ruthenia odpadajícího při reaktivaci titanových anod a ze znehodnocených aktivačních roztoků. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se zbytky směsných kysličníků ruthenia a titanu, resp. vyžíhaný zbytek hydrolyzovaných aktivačních roztoků smíchá s hydroxidem draselným a dusičnanem draselným nebo manganistanem draselným, směs se žíhá při teplotě 400 až 950 stupňů C, čímž se přítomné ruthenium...

Pasta z polymeru nebo z kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237940

Dátum: 15.03.1987

Autori: Verner Josef, Kyral Josef, Beran Miroslav, Fiala František

MPK: C08L 27/06

Značky: pasta, vinylchloridu, polymerů, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Pasta z polymeru nebo z kopolymerů vinylchloridu, připravená ze změkčovadel ftalátového typu, pro výrobu prostorově tvarovaných výrobků, například ochranných rukavic, které sestávají z vnitřní textilní vrstvy a z vnější makroporézní vrstvy se zdrsněným povrchem, vyznačená tím, že obsahuje 10 až 60 hmotnostních procent, vztaženo na hmotnost pasty, rovnoměrně rozptýleného hydrofilního systému, sestávajícího z mírně těkavé, ve vodě rozpustné a se...

Způsob výroby hemoglobinového infúzního roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237939

Dátum: 15.03.1987

Autori: Paluska Eduard, Ulrych Stanislav, Kramlová Marie, Fričová Václava

MPK: A61K 37/14

Značky: roztoku, infúzního, výroby, hemoglobinového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hemoglobinového infúzního roztoku z destromatizovaného hemolyzátu lidské či zvířecí erytromasy, modifikací pyridoxal-5-fosfátem za přítomnosti sérového albuminu nebo bez sérového albuminu a následující polymerací glutaraldehydem, vyznačený tím, že v destromatizovaném hemolyzátu připraveném o sobě známým způsobem o koncentraci hemoglobinu 60 g až 150 g na litr s relativní příměsí 3 g až 5g methemoglobinu se rozpustí...

Zapojení obvodu pro regulaci elektromagnetické brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237938

Dátum: 15.03.1987

Autori: Fornůsek Ctibor Ing, Radomskij Jaromír, Macourek Vladimír

MPK: B41F 33/00

Značky: obvodů, brzdy, regulaci, zapojení, elektromagnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro regulaci elektromagnetické brzdy, která řídí zvolený průběh otáčení hřídele, například v zařízení pro zkoušky protiskovatelnosti v průmyslu polygrafickém, papírenském, v průmyslu barev apod. K vinutí cívky elektromagnetické brzdy je připojena výstupní svorka diferenciálního převodníku napětí-proud s elektronickým omezením maximálního proudu a výstupní svorka pomocného zdroje konstantního proudu, přičemž na...

Pěnový konstrukční materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 237937

Dátum: 15.03.1987

Autor: Popelka Milan

MPK: C09K 3/00

Značky: pěnový, materiál, konstrukční

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pěnový konstrukční materiál, zejména určený pro tepelně-izolační účely ve stavebnictví. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z 3 až 70 hmotnostních dílů odpadové smůly z výroby betanaftolu, z 50 až 300 hmotnostních dílů fenolických resolů, z 6 až 30 hmotnostních dílů zpěňovadla, například bazického uhličitanu vápenatého a jednoho až pěti hmotnostních dílů tužicí přísady, například anorganické kyseliny.

Způsob výroby indan-5-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237936

Dátum: 15.03.1987

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 39/17

Značky: způsob, indan-5-olu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby indan-5-olu z indan-5-sulfonanů a hydroxidů alkalických kovů v tavenině tak, že se na reakční směsi získané působením sulfonačních činidel na indan nebo technické směsi obohacené indanem působí vodou a hořečnatými solemi anorganických nebo alifatických karboxylových kyselin nebo směsí alespoň dvou těchto solí, případně přírodními minerály obsahujícími jako hlavní složku hořečnatou sůl vymezenou výše, načež se na vyloučený a...

Zařízení pro navádění pásů vláken do zpracovatelských linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237935

Dátum: 15.03.1987

Autori: Konopík Bohumil, Vaníček Jiří, Hynek Zdeněk, Blažek Jiří

MPK: D01D 13/02

Značky: zařízení, vláken, navádění, pásu, zpracovatelských, linek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozdělování a navádění pásů vláken do zpracovatelských linek a řeší snadné a přesné nastavení polohy a šíře pásů. Na společném šroubu je pro každý pás vláken umístěna soustava tvořená tělesem se dvěma šnekovými převody a neseným hřebenem s trny. Ovládáním šroubu a šneků ručními kolečky je možné nastavovat přesně polohy buď všech, nebo jednotlivých pásů a natáčením hřebenů přesně nastavovat šíři pásů.

Zařízení na překládání lemy těsta

Načítavanie...

Číslo patentu: 237934

Dátum: 15.03.1987

Autori: Tichý Otto, Šimek Jaroslav

MPK: A21C 3/00

Značky: těsta, zařízení, překládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na překládání lemy těsta se týká mechanizované výroby pekařských a cukrářských výrobků. Pro překládání je využito překládacích těles s naváděcí plochou ve tvaru přímkové, pravoúhlé, uzavřené nebo šroubové plochy.

Slitina na bázi antimonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237933

Dátum: 15.03.1987

Autori: Stráský Drahoslav, Zeman Vladimír, Koreš František, Hořejší Zdeněk, Hlávková Jana

MPK: C22C 12/00

Značky: slitina, bázi, antimónu

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina na bázi antimonu je vhodná pro legování kovových slitin, ať již na základě železa nebo hliníku atd. Slitiny na bázi antimonu mimo tento prvek obsahují i další příměsi jako měď v hmotnostních procentech 5 až 45 %, cín 5 až 40 %, zinek 2 až 30 %, hliník 2 až 20 %, kovy vzácných zemin 1 až 15 %. Výhoda těchto slitin je ta, že je lze vyrábět jak z čistých, tak i z druhotných surovin, dále slitiny zaručují snadnou dělitelnost při legování...

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 237932

Dátum: 15.03.1987

Autori: Nikl Stanislav, Hell Jiří

MPK: C11D 1/28

Značky: způsob, kapalných, solí, esterů, kyseliny, tenzidů, sulfojantarové, přípravy, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zlepšení reologických vlastností a následné potlačení vedlejších reakcí při přípravě kapalných tenzidů neutralizací monoesterů kyseliny maleinové a jejich následnou sulfitací. Účelu bylo dosaženo podle vynálezu tím, že se neutralizační směs ztekutí přídavkem výsledného produktu v množství 5 až 50 % hmot.

Způsob sterilizace termolabilních materiálů aerosolem formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237931

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kraus Jindřich, Švec Jaroslav

MPK: A01N 25/06

Značky: termolabilních, sterilizace, materiálů, aerosolem, formaldehydu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru sterilizace ve zdravotnictví. Účelem vynálezu je tímto způsobem sterilizace termolabilních materiálů zabránit polymeraci par sterilizačního média. Tento faktor snižuje spotřebu formaldehydu a tím usnadňuje odvětrávání sterilizovaného materiálu od nežádoucích reziduí. Uvedeného účelu se dosáhne působením aerosolu vodného roztoku formaldehydu o koncentraci od 16 % do 32 %, o velikosti částic 0,01 až 5 mikrometru, v poměru od...

Způsob izolace sérového albuminu na sférickém makroporézním celulózovém afinitním sorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237930

Dátum: 15.03.1987

Autori: Holinka Milan, Pommerening Klaus, Beneš Milan, Pokorný Miloš, Ulrych Stanislav

MPK: A23J 1/06, A23J 1/00

Značky: sférickém, sérového, afinitním, sorbentu, celulózovém, způsob, izolace, makroporézním, albuminu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolace sérového albuminu na modrém celulózovém sorbentu. Podstatou vynálezu je způsob izolace sérového albuminu na sférickém makroporézním celulózovém afinitním sorbentu s navázanou reaktivní modří 2 podle čs. AO č. 237 620, vyznačený tím, že se albumin izoluje z frakcí získaných při frakcionaci krevního séra ethanolovou srážecí metodou nebo ionexovou chromatografií tak, že se albumin z roztoku bílkovin zachytí během průtoku...

Zařízení pro mezietážové převádění palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 237929

Dátum: 15.03.1987

Autor: Holý Josef

MPK: A21C 15/00

Značky: palet, zařízení, převádění, mezietážové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro mezietážové převádění palet, sestávající z převáděcích zařízení vlečených palet a jim příslušejících řetězových kol, nekonečného řetězu a lineárních vodicích kolejniček. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že převáděcí zařízení pro vodorovné převedení palet z vyšší do nižší etáže nebo naopak obsahují převáděcí kotouče, opatřené na obvodě vždy alespoň jedním obvodovým vybráním tvaru pojížděcích kladiček...

Spojkové elektromagnetické ústrojí, zejména tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237928

Dátum: 15.03.1987

Autori: Vilém Miroslav, Pajgrt Jan, Fenik Milan

MPK: D03D 51/00

Značky: stroje, ústrojí, spojkové, tkacího, zejména, elektromagnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojkového elektromagnetického ústrojí, zejména pro tkací stroje, obsahujícího dva elektromagnety, mezi kterými je uspořádán třecí kotouč z feromagnetického materiálu, suvně uložený na výstupním hřídeli. Mezi spojkovým prvním elektromagnetem a třecím kotoučem je upraven první pólový nástavec z feromagnetického materiálu uložený na nosné části vstupního hřídele a mezi třecím kotoučem a brzdovým druhým elektromagnetem je upraven...

Způsob přípravy oligo-alfa-metylstyrenů s koncovými epoxidovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237927

Dátum: 15.03.1987

Autori: Urban Otto, Hube Harry, Antonová Elisabeth, Fedtke Manfred, Stoye Hartmut

MPK: C08F 8/08, C08F 112/12

Značky: způsob, přípravy, epoxidovými, koncovými, skupinami, oligo-alfa-metylstyrenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy oligo-alfa-metylstyrenu s koncovými epoxidovými skupinami reakcí oligo-alfa-metylstyrenových karboxylových kyselin s bifunkčními nebo vícefunkčními epoxidovými sloučeninami v přítomnosti katalyzátoru. Epoxidové skupiny jsou v přebytku na karboxylové skupiny. Jako katalyzátor se použije 0,3 až 5 % chrom-(III)-diisopropylsalicylátu, vztaženo na oligo-alfa-metylstyrenovou kyselinu. Reakce probíhá při 313 až 363 K pod argonovou...

Čidlo zařízení pro měření teploty, zejména v mikrostrukturách biologických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237926

Dátum: 15.03.1987

Autor: Dittert Ivan

MPK: G01K 7/00

Značky: měření, biologických, zejména, materiálů, mikrostrukturách, čidlo, teploty, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo zařízení pro měření teplot, zejména v mikrostrukturách biologických materiálů, se týká způsobu měření teplot pomocí čidla, sestávajícího z alespoň jedné skleněné kapiláry, v jejímž hrotu je uložen teplotně citlivý člen spojený se zařízením pro měření teplot prostřednictvím alespoň jednoho elektrického přívodu tvořeného elektrolytem, přičemž teplotně citlivý člen tvoří spolu se stěnou skleněné kapiláry alespoň jednu přepážku mezi měřeným...

Kombinovaný hydrodynamický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 237925

Dátum: 15.03.1987

Autor: Rašman Štefan

MPK: F16H 41/06

Značky: kombinovaný, měnič, hydrodynamický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaného hydrodynamického měniče, vhodného hlavně pro použití s vícestupňovými převodovkami s řazením převodových stupňů pod zatížením u mobilních pracovních strojů, u kterých dochází k takovým pracovním režimům, při kterých se výkon spalovacího motoru současně rozděluje na pohon výkonného pracovního zařízení a na výkon potřebný pro zabezpečení jízdy stroje a též k režimům, při kterých se celý výkon motoru může využít pro...

Zařízení pro výrobu bílkovinového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237924

Dátum: 15.03.1987

Autori: Řezníček Radoš, Pecen Josef, Nový František, Mužík Vladislav, Kadrmas Josef

MPK: A23J 1/00

Značky: zařízení, bílkovinového, koncentrátů, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu bílkovinného koncentrátu se s výhodou používá při výrobě bílkovinovitaminového koncentrátu z odlisované šťávy z biologické hmoty. Sestává z koagulátoru, flotátoru, čerrpadla a sítopásového lisu zakončeného rotačním desintegrátorem. Podstata vynálezu je v tom, že koagulátor opatřený přívodním potrubím šťávy ústí do flotátoru, na jehož přepad navazuje sítopásový lis, na který může být napojen rotační desintegrátor pro drcení...

Zařízení pro dopravu upoutaným balónem s vlastním pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237923

Dátum: 15.03.1987

Autori: Voltr Václav, Ondřej Ladislav

MPK: B64B 1/50

Značky: pohonem, vlastním, zařízení, dopravu, upoutaným, balónem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oboru letadel lehčích vzduchu a konkrétně upoutaných balónů, určených pro přepravu nákladů. Je řešen prolém dopravy různých materiálů libovolných rozměrů v různorodých terénech na středně velkou vzdálenost. Zařízení je tvořeno, balónem vybaveným prostorem pro náklad, zavěšeným na vodicím laně a opatřeným hnací kladkou, ke které jsou připevněny vodicí lišty, s výhodou opatřené vymezovacími kladkami, přičemž vodicí lano je okolo...

Zapojení pro rychlé přepínání zálohovaných generátorů pulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237922

Dátum: 15.03.1987

Autori: Váňa Vladimír, Dáňa Jiří, Vrana Jiří

MPK: H03K 5/153

Značky: pulsu, rychle, přepínání, zapojení, generátoru, zálohovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rychlé přepnutí z hlavního generátoru pulsů na záložní u zařízení, kde při selhání hlavního generátoru nesmí dojít ke ztrátě ani jediného pulsu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že jsou kontrolovány vzestupné a sestupné hrany pulsů na výstupu hlavního generátoru. Při jeho selhání je sestupnou hranou posledního generovaného pulsu, po jejím zpracování monostabilním klopným obvodem a derivačním obvodem, překlopen...

Zařízení pro sklizeň dlouhostébelnatých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237921

Dátum: 15.03.1987

Autori: Pavlica Ivo, Šafránek František, Lonský Jiří, Ochránek Jozef, Dlabaja Zdenek

MPK: A01D 41/14

Značky: sklizeň, dlouhostébelnatých, rostlin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke kvalitní bezztrátové sklizni delších křehkých semenných rostlin. Před příčným shrnovacím šnekovým dopravníkem je na sklízecím stole uspořádáno čepové uložení oběžného dopravníku, který nese vpředu žací lištu.

Způsob superindukce lidského fibroblastového ß-interferonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237920

Dátum: 15.03.1987

Autori: Jeršov Felix Ivanovič, Tazulachova Elena Borisovna, Kozel Jaroslav, Hanuš Jan, Kára Jinřich, Sokolova Tatijana Michailovna, Beneš Josef

Značky: lidského, superindukce, fibroblastového, způsob, ß-interferonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu opakované superindukce lidského fibroblastového ?-interferonu s použitím 18,19-dihydrorifampicinu (DHR). Způsob pozůstává v tom, že v prvé fázi cyklu se provádí vlastní superindukce tím, že na kulturu lidských fibroblastů se působí dvouřetězcovou ribonukleovou kyselinou (polyinosinovou, polycytidylovou) v množství 10 až 50 ?g/ml živného růstového kultivačního média po dobu 60 až 240 minut v inkubátoru při 37 ( 0,1 °C,...

Nástroj pro přesné obrábění děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 237919

Dátum: 15.03.1987

Autori: Daďa Miroslav, Kalina Jiří, Kovář Karel

MPK: B23B 29/02

Značky: nástroj, přesné, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Přesné vyvrtávání děr, které je řešeno vytvořením vyvrtávacího nástroje, u něhož je těleso nožového držáku uspořádáno rovnoběžně s osou rotace nástroje a je ve své poloze přesně ustaveno a zajištěno pomocí seřizovacího členu, zpevňovacího šroubu a opěrného šroubu. Seřizovací člen je výhodně tvořen diferenciálním šroubem se dvěma závity o různém stoupání. Pro vyvrtávání děr malého průměru je těleso nožového držáku uloženo v podélném vybrání...

Teplosměnná část fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 237918

Dátum: 15.03.1987

Autor: Vilimec Ladislav

MPK: F23C 11/02

Značky: teplosměnná, část, fluidního, ohniště

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je vyřešení vzájemného uspořádání ohniště s vychlazenou fluidní vrstvou a teplosměnné plochy vytvořené ze samostatných bloků se vstupními a výstupními komorami. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením teplosměnné plochy ze samostatných bloků (5) a vstupních a výstupních komor (9, 10). Bloky (5) jsou sestaveny z trubkových hadů, jejichž spojovací trubky (7, 8) prochází dnem (2) ohniště těsnicí trubkou (4). Výstupní spojovací trubka (8)...

Zapojení pro regulaci optimalizace spotřeby a teploty vody ve sprchovacích systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237917

Dátum: 15.03.1987

Autori: Palčík František, Klíma Petr

MPK: G05D 23/19

Značky: regulaci, optimalizace, sprchovacích, teploty, zapojení, spotřeby, systémech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší plynulou a spojitou regulaci spotřeby vody ve sprchovacích systémech s libovolným počtem odběrových míst. Vynález se týká oborů elektro, ústředního vytápění a zdravotechniky. Podstata vynálezu spočívá v úspoře vody, rozvodného potrubí a topné energie tím, že se sprchovací voda prostřednictvím směšovacího ventilu řízeného regulátorem centrálně připravuje a mísicí poměr se optimalizuje vzhledem k požadované výstupní teplotě vody....

Zařízení pro brzdění a oddálení cívky od hnacího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237916

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kaše Oldřich Ing, Ptáček Jaroslav

MPK: B65H 63/02

Značky: brzdění, oddálení, zařízení, cívky, hnacího, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro brzdění a oddálení cívky od hnacího prostředku, zejména na textilních strojích, sestává z brzdicí hrany na výkyvném držáku, která na šířce povrchu návinu cívky vyvozuje třecí sílu působící v podstatě dostředně k ose cívky, přičemž pro rychlou reakci je výkyvný držák s brzdicí hranou zespodu podepřen horním ramenem odpružené úhlové páky, jejíž druhé spodní rameno je opatřeno závorou s aretačním zářezem, přičemž závora je v dosahu...

Samonosný izolační povlak stavebních a průmyslových konstrukcí a zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237915

Dátum: 15.03.1987

Autori: Vojáček Tomáš, Kroutil Václav

MPK: E04B 1/66

Značky: povlak, izolační, zařízení, průmyslových, konstrukcí, stavebních, samonosný

Zhrnutie / Anotácia:

Samonosný izolační povlak, zejména nádrží a bazénů, sestává z tuhé vrstvy, zejména z tuhého neměkčeného polyvinylchloridu, a z nejméně jedné ohybné vrstvy, zejména z fólie z měkčeného polyvinylchloridu, spojené v celé ploše například svařením nebo slepením s tuhou vrstvou. Tuhá vrstva je sestavena zejména z jednotlivých desek, kladených na sraz vedle sebe a na vazbu nad sebe, přičemž ohebná vrstva přesahuje na nejméně dvou stranách přes okraje...

Zařízení pro přívod částic hmoty do fluidní vrstvy fluidního zařízení fluidačním médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237914

Dátum: 15.03.1987

Autori: Fiala Jan, Vilimec Ladislav, Číhal Antonín

MPK: F27B 15/08

Značky: zařízení, hmoty, médiem, vrstvy, přívod, částic, fluidní, fluidního, fluidačním

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení spojení montáže obou dílů zařízení v případě použití odlišných nesvařitelných materiálů při univerzálním využití pro různé typy fluidních ohnišť a reaktorů. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním dolní části (2) zařízení na konec přívodního potrubí (1). Vnější okraj (2`) dolní části (2) je pod úrovni horního okraje konce přívodního potrubí (1). Na dolní části (2) je uspořádána horní část (3), jejíž vnitřní povrch (8)...

Způsob zjišťování topografie povrchu oční rohovky a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 237913

Dátum: 15.03.1987

Autori: Lukin Nikolaj Ivanovič, Gašněv Michail Sergejevič, Ososkov Gennadij Alexejevič, Karpov Alexander Viktorovič, Kivajev Anatolij Alexandrovič, Orlov Garri Nikolajevič, Prichodko Valentin Ivanovič, Zavjalov Vladimir Fedorovič, Elkind Solomon Abramovič

MPK: A61B 3/10, G02C 7/04

Značky: způsob, zařízení, oční, provádění, povrchu, rohovky, zjišťování, topografie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které má skříň uspořádanou posuvně na základní desce, se zdrojem světla v ní upevněným, s objektivem zabudovaným do skříně, s přijímačem světla uspořádaným ve skříni a se systémem měřicích značek upevněných ve vnitřku skříně. Účelem vynálezu je umožnit zjišťování topografie povrchu rohovky s vyšší přesností a s možností připočítávat opravné hodnoty k hodnotám topografických úhlů, podmíněných odchylkami rohovky od...

Způsob separace látek v kapalném prostředí působením elektrického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 237912

Dátum: 15.03.1987

Autor: Dubský Hanniel

MPK: G01N 27/26

Značky: kapalném, prostředí, elektrického, látek, způsob, působením, separace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že působením elektrického pole se dělí látky unášené mobilní kapalinou, která prochází mezi dvěma elektrodami, jejichž vzdálenost je maximálně 6 milimetrů, s výhodou 0,01 až 1,00 mm a polarita elektrod se střídá. Rychlost změny polarizace, rychlost změny velikosti napětí vkládaného na elektrody se mění. Průměrná rychlost mobilní fáze se rovněž programově mění. Mobilita kapaliny od nástřiku k výstupu ze separačního...