Zverejnene patenty 13.03.1987

Uspořádání vnitřního prostoru fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239700

Dátum: 13.03.1987

Autori: Mándi Attila, Kelemen József, Magyar Károly

MPK: B01J 8/18

Značky: fluidního, uspořádání, reaktoru, vnitřního, prostoru

Text:

...kombinací těchto způsohů. Vestsvba je umístěna souose s podélnou osou reektoru, tj. ve středu proudění, které je vestavbou nejprve usměrněno do úzkě vrstvy pri atěně reaktoru, s následným rozšírením, v závislosti na tvaru vestevby, do celého prostorureskLoru.Změny rychlosti fluidniho media jsou tak podle vynálezu docilováný plynulou změnou volného průtokového průřezu reektoru vlivem vestavby.Dutá vestavba může míc otvory umístěně ve...

Zubní cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 239699

Dátum: 13.03.1987

Autori: Rákóczy Éva, Benkó Pál, Ráth Ildikó

MPK: A61K 6/02

Značky: zubní, cement

Text:

...dentinu patrně proto, že mají jen nepatrnou schopnost uvolňovat vápenatéUvedené nedostatky nemá zubní cement, zejména ve formě pasty se základní složkou na bázi esterü kysminy salicylové, s pŕípadnou přísadou inertního anorganického plniva a/nobo pigmentu a/nebo rentgenkontrastní látky, určené ke zpracování s pastou na bázi hydtjoxidu vápenatého, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že základní složka obsahuje 20 až 80 í...

Způsob přípravy definovaných organických roztoků kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239698

Dátum: 13.03.1987

Autor: Budai Zoltán

MPK: G01B 11/18, G01N 21/31, G01N 3/56...

Značky: kovů, způsob, organických, roztoku, přípravy, definovaných

Text:

...roztoku železa. v námi 1 ml roztoku obsahuje 1 000 ppm ieleza.Do vysoké kádinky o obsahu 100 ml se navezí 0,1000 g spektráíne čistého železa. Navúžka se rozpustí v 10 ml kyseliny chloristé zŕeděná vodou v poměru I z l. Vzniklý roztok se odpaří pod lcrycím aklem do bílých dýmů lcyseliny chloristá a ponechá se | 0 minut. dýmat.Pak sa kádinka a odparkem odstaví a nechá vychladnout. na asbestové podložce. Odplrek se rozpuatí v 50 m 1...

Uložení hořákové trysky u rotačních pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239697

Dátum: 13.03.1987

Autori: Tóth István, Mészáros Annamária

MPK: F27D 23/0, F27B 7/34

Značky: rotačních, pecí, hořákové, trysky, uložení

Text:

...v rozsahu od 15 ° do 75 ° ve smyslu otáčení rotační pece e pod horisontální osu ŕeu rotační pece v rozmezí od jedná dvecetizny do jed ne tretiny průměru rotační pece.Řešení podle vynálszu zabezpečuje přiblíiení plemene k pálená surovině e tím i leplí přenos teplqcož má za následok snížení spotřeby paliva hořáku na vyrobu jednotkováho množství slínku.Další výhodou vynálezu je zvýšení životnosti vyzdívky pece, nebot te část vyziívky, která není...

Způsob dělení 15S- a 15R-isomerů 4-/4-/substituovaných X-fenoxy/-3-hydroxy-1butenyl/hexahydro-5-hydroxy-2H- cyklopenta[b]furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239696

Dátum: 13.03.1987

Autori: Lundgren Bo Torsten, Horváth Ibolya, Hedberg Sven Anders, Gustafsson Bill Benjamin Rudolf, Nagy János, Farkas Tibor, Föglein Ferenc, Vigh László

MPK: C07C 177/00

Značky: 15r-isomerů, způsob, cyklopenta[b]furan-2-onů, dělení

Text:

...alifatického alkoholu obenhujícího I až 4 ntomy uhlíku s výhodou methanolu nebo ethanolu, až se vytvorí první trvalý zákal, načo následuje pozvolné progrsmovàné chlazení směsi (rychlost chlazení 0,1 I 0,5 °C/min) na teplotu 0 až -30 °C.3 239696 Pro lepší průběh krystalisace je výhodné po utvoření prvního zákalu přidat do roztoku 0,1 až 5 hmotnostních krystalickěho lSS-iscmoru na výchozí směs. Po 1 až 10 hodinách se vyloučené krystaly...

Způsob výroby drátu, zejména pro vázací automaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 239695

Dátum: 13.03.1987

Autori: Bonse Dirk, Meyer Boris, Weidenbach Günter

MPK: Stein/traun De, B21C 9/00

Značky: automaty, výroby, vázací, drátu, zejména, způsob

Text:

...tažení a v menší korozní odolnosti drátů. Dodatačrąým tažením jsou sníženy plastické vlastnosti drátu, zejména tažnost, která je významným parametrem pro vytvoření uvezku a jeho funkci.Tyto nevýhody odstraňuje způsob výroby drátu, zejména pro Vázací automaty. Výchozím materiálem je řízeně ochlazovaný válcovaný drát z uhlíkové oceli s obsahem uhlíku 0,25 až 0,60 ü objemových a výchozím průměru 5,5 až 6,0 mm, ktorý je tažen s celkovým...

Zapojení přístroje pro měření vlastností magnetických materiálů balistickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239693

Dátum: 13.03.1987

Autor: Hallb Wilfried

MPK: G05F 3/08, G01R 30/12, G05F 7/00...

Značky: zapojení, prístroje, měření, materiálů, vlastností, metodou, balistickou, magnetických

Text:

...a na cyklovacím výstupu g je trvale úroveň H.Když se na ovládacím vstupu 3 objeví úroveň H, impulsní generátor 1 začne pracovat s na cyklovacím výstupu g dostávame obdélníkové impulsy se střídou 1 2 1, které budí následující stupně.Obr. 3 znázorňuje jedno z možných praktických zapojení spouätěcího obvodu 4. Jsou použitý dva invertory, zapojená jako klopný obvod RS a prepínaní tlačítko. Funkce zapojení je známá, slouží k vyloučsní...

Barevná psací tekutina do popisovačů nebo značkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239692

Dátum: 13.03.1987

Autori: Baiázs Márta, Szejtli József, Vida Zsuzsa, Habon Ilona, Stadler Ágnes

MPK: C09D 11/16

Značky: psací, značkovačů, tekutina, popisovačů, barevná

Text:

...(Zkouška je popsáns v knize Mendik L., Kaěpar F. Výběr rozpoultědel ,pro filmotvorné látlq, m ČVTS, Pardubice, 1972)Jako základní maktomolekulární látka psací tekutirw podle tohoto vynálezu může být zvolena jakákoliv přírodní a/nsbo syntetické makromolekulärni látka o průměrná molekulové hmotnosti 2 000 až 600 000, pro níž je možno určit termodynemicky vhodná tokove Hrot-Ň pouštědlo a současně vyeokovrouci terlodynamicky nesnáäenlivou...

Ingot pro vysokofrekvenční pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239691

Dátum: 13.03.1987

Autori: Hantos Gábor, Bartho István, Trinn Mária

MPK: C30B 17/00

Značky: ingot, pásmovou, tavbu, vysokofrekvenční

Text:

...rozšířujícím se kužslem dále do ingotu, kde je jeho velkým povrchem vyaáláno do okolí. Další nevýhodou je časová náročnost zahájení tavhy a spotřeba materiálu při mechanické úpravě ingotu.Výše uvedená nedostatky odstraňuje ingot pro vysokofrekvenční pásmovou tavbu podle vynálezu, kde ingot je opatřen v blízkosti místa zahájení tavby nejméně jedíím příčným zářezem do hloubky 0,25 až 0,5 průměru ingotu. Oni-ivana spodní část ingotu...

Způsob zneškodňování oxidů síry z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239690

Dátum: 13.03.1987

Autori: Chambon Jean-pierre, Seragnoli Enzo, Hirsbrunner Pierre, Udrvardy Nagy Éva, Wermuth Camille Georges

MPK: C01B 17/60

Značky: plynů, způsob, síry, oxidů, zneškodňování

Text:

...zmenäuje způsob zneskodňovéní oxidů síry z plynu podle vynélezu,při kterém se plyny uvedou ve styk s aktivním uhličitanem eodným nebo jeho metečnou látkou a oxidy aíry se nechají reagovat s pevným aktivním uhličitanem sodným, jehož podstata spočívá v tom, že aktivní uhlićitan sadnú nebo jeho matečna látka se rozptylí vplynu v takovém množství, aby poměr látkového množství Na k létkovému množství S v plynu se pohybovalv rozmezí od 0,5...

Chladicí soustava spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239689

Dátum: 13.03.1987

Autor: Higuchi Yoshiraru

MPK: F01P 1/00, F02B 29/00, F01L 1/40...

Značky: motorů, spalovacího, chladicí, soustava

Text:

...s dodatočným, oproti známému stavu, časovým průřezem.Kromě toho zajíštuje Využití odpadního tepla chlazení v rámci oběhu. Navíc dovoluje získat proud tepelného vzduchu pro účely vzduchotechnícké ve vozidle.Príklad chladící souatavy podle vynálezu je znazorněn schematicky na přiložených výkreaech, kde obr. 1 znázorňuje chladící soustavu s výměníkem tepla ve výstupní části turbímy, obr. 2 chladicí soustavu bez výměníku tepla a obr. 3 až 6...

Upínací objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239688

Dátum: 13.03.1987

Autor: Matsuda Konji

MPK: F16L 33/04

Značky: upínací, objímka

Text:

...tvoří upevňevecí prvek tím, ie upevňovacím prvkem je opěrka, vytvarovaná ohnutím pásky a západka, vytvnřená zpêtným přehnutím pásłq přes opěrku, přičemž vnitřní vyaeknutí je v rozsahu opěrky až po západku.Upínací objímka podle vynálezu je vytvořena z jednoho dílu, přímo z kovová pásky,je-velmi ekonomická a snadno se upíná jediným pohybom bez nástroje nebo pomocí běžných čeliařovýoh kleětí.Upínací objímka podle vynálezu je znázoměna na...

Rozvodná trubice barvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239687

Dátum: 13.03.1987

Autor: Tachibana Masami

MPK: B1F3 1/26

Značky: trubice, barvení, rozvodna

Text:

...a nesnamaná proto svyšování nákladů na inovaoi stroje.Řešení je objssněno pomocí priložených výkresů. kde na obr. 1 je snásornšno provedení rozvodné trubice barvení, na obr. 2 a je rosvodná tyč s jedním poddlnym ksnálkel, na obr. 2 h je rosvodná tyč v resu v místč 2 prepoučtšcích dráäek, na obr. Je je rosvodná tyč, ne obr. 3 h je res rosvodnou tyčí v místě 1 prepouštěcích dráčak, as obr. 41 je rozvodné tyč se 2 podílnými kanálky, na obr. 4...

Zařízení pro uchycení zemědělského stroje a jeho pracovních sekcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239686

Dátum: 13.03.1987

Autori: Chekroun Isaac, Heymes Alain, Sato Akihiro, Moniotte Philippe Gérard, Coffee Ronald Aian

MPK: A01B 59/042

Značky: stroje, sekcí, zemědělského, uchycení, zařízení, pracovních

Text:

...kloubem á a stabilizečním táhlem 1 s pomocným závěsným kloubem § na traktor-u , a to pro zajištění stability zevěšení vůči směru jízdy.Dolní nosné táhla 2 jsou přikloubenými ovládacími hydrauliclqími válci 2 sklotbena s traktorem I. Horní nosné táhlo 1 je hor-ním spojovacím klouíbem 1 Q skloubeno se středovýmrámem IL střední sekce | 3 stroje.Středový rám 1 L stroje je opatřen alespoň jedním, s výhodou však dvěma hornímí bočními...

Zařízení pro objevování trhlin a dutin v ocelových tyčích

Načítavanie...

Číslo patentu: 239685

Dátum: 13.03.1987

Autor: Coffee Ronald Alan

MPK: G01N 27/82

Značky: zařízení, dutin, oceľových, objevování, tyčích, trhlin

Text:

...měřených tyčí ä. Elektromagnetický obvod jadra 4 uzavírají pőlové nástace 2, s měřenou tyčí i a vzduchovou mezerou. Sekundární vinutí 3 dvou nebo tří trsnsformátorků g jsou opeLřena dvěma dlodovými usměrňovacími můstky 3, pro vyvažovací ampármetr L na způsob Wheatstoneova můstku.V případě tří sekundarních vinutí 3 jsou dvě spojene s jedním diodovým usměrňovecím můstkem z a třetí se ární vlnou. 3, je spojene s protilehlým diodovým...

Chromační činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 239684

Dátum: 13.03.1987

Autori: Blasioli Carlo, Chick Jacques Alexadde, Heymes Alain

MPK: C01G 37/00

Značky: činidlo, chromační

Text:

...1 apod.Vyhodou chromačního činidla podle vynňlezu je fakt, že směs iontü chromu připravených totální nebo parciální redukcí šestimocnáho chromu existuje v reakční směsi po dlouhou dobu bez zformovoných pevných koordinativních struktur, což je také základní přsdpoklad pro rychlé e kvsntitotivní interakee s ligandy, jakými jsou barviva mající vhodné elektrondonorní funkční skupiny, např. výchozí barevné složky metslokomplexních barviv,...

Zapojení vyhodnocovací jednotky pro zjišťování polohy pracovního režimu motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239683

Dátum: 13.03.1987

Autori: Anlauf Alfred, Kindler Wolfgang

MPK: F02M 59/38

Značky: režimu, zjišťování, zapojení, motorů, jednotky, vyhodnocovací, pracovního, polohy

Text:

...polohy regulační tyče vstřikovacího čerpadla. Poloha regulační tyče určuje velikost množství dodávanéhopaliva do válce motoru, koresponduje tedy s hodnotou točivého momçntu motoru. Snímání otáček je možno umístit na kterékoliv rotující části motoru, je však vhodné umístit snímačk vačkové hŕídeli vstřikovacího čerpadla.Výhody zapojení podle vynálezu spočívají v tom, že řidič vozidla podle informace dané vyhodnocovací jednotkou, může volit...

Způsob aktivace katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239682

Dátum: 13.03.1987

Autori: Verhelst Willem Franciscus, Fettweis Ewald, Torenb Reinder, Fehrer Ernst

MPK: C07C 47/00, B01J 23/74

Značky: hydroformylaci, katalyzátoru, aktivace, alkenů, způsob

Text:

...výrazná zkrácení indukční periody aktivace.Postup podle tohoto vynálezu lze aplikovat zejména při zahejování výroby nldehydů hydroformylací. Lze jaj využít při kontinuálním i diskontinuálhím provedení ektivace a hydroformylace. Při kontinuálním provedení aktivece je vhodným zařízením k aplikaci postupu podle tohoto vynálezu průtočný míchený reaktor, napŕ. probublávaný, který lze opatřit ještě mechanickým míchadlem. Předaktivace malého...

Magnetický obvod rotoru synchronního stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239681

Dátum: 13.03.1987

Autori: Large George Blackmore, Sanford Robert, Hartmann Eduard Htl, Brown & Williamson Tobacco Corporation

MPK: H02K 21/08, H02K 21/00

Značky: výroby, točivého, obvod, stroje, rotoru, způsob, magnetický, synchronního

Text:

...Jobr. 2 ukazuje magnetický obvod rotoru v čelním pohledu ze struny první ěelnl sekce príosvne nosné konstrukční části, nn obr..j je zndzorněn megneticlq obvod rotoru v řezu A-.l, vyznočenémne obr. 2, na obr. 4 je zobrszen magnetický obvod rotoru v osovém příčném řezu, obr. 5 znázorňuje mngneticlgý obvod rotoru v řezu B-B, 239681 4vyznlčeném na obr. 4, a na obr. b, je znézorněn magnetický obvod rotoru v řezu C-C, vyznačeném na obr....

Zařízení k rozjezdu a elektrodynamickému brzdění osmimotorového elektrického trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239680

Dátum: 13.03.1987

Autor: Stoyanov Stoyan Borissov

MPK: B60L 15/22

Značky: osmimotorového, elektrického, brzdění, zařízení, rozjezdu, elektrodynamickému, trakčního, vozidla

Text:

...kontakt 31. Mezi svorku za druhou dvojici trekčnich motorů 9,1, M a zemni vodič je zařazen vykonový kontakt 25 a mezi svorka před výkonovým kontaktom g a zemnim vodičom jezařazen výkonový kontakt 22.Na obr. I je za prvni vstupni svorku obvodu zařazen výkonový kontakt al, prvni dvojiceptrakčnich motorů m, R, výkonový kontakt aá, odpornik 32, výkonový kontakt až, odpor-nik Q 6, druhá dvojice trakčnich motorů 91, 94, výkonový kontakt 32, třetí...

Zapojení převodníku pro získání informace o poloze v impulsní formě z induktivního snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239679

Dátum: 13.03.1987

Autori: Yankov Rossen Angelov, Peeva Lilly Borissova, Djakov Assen Emilov, Amov Blagoy Georgiev

MPK: G01B 7/03

Značky: polohy, snímače, impulsní, poloze, induktivního, získání, zapojení, převodníku, informace, formě

Text:

...propojan ne budicí část induktivního snímače polohy á, přičemž výstupy dvoufásové snímací části induktivního snímače polohy 1 jsou propojeuy na vstupy dvoukanálového zesilovače E, přičemž jeden jeho výstup je propojen na vstup fázovacího článku LQ a druhý jeho výstup je propojen na obvod s nestevitelným zesílením 2, přičemž výstup fázovacího článku 19, je propojen na první vstup sčítacího obvodu 11 e výstup obvodu s nastevitelným zesílsním 2...

Zapojení lokátoru poruch na světlovodných kabelech

Načítavanie...

Číslo patentu: 239678

Dátum: 13.03.1987

Autori: Verhels Willem Franciscus, Kolev Tzonev Kolyo

MPK: G01R 3/11, G01R 31/08, G01R 31/00...

Značky: světlovodných, lokátoru, poruch, kabelech, zapojení

Text:

...podle vynálezu provozně spolehlivějěí, výrobné méně náročné a podstatne méně nákladné než dosud známá zařízení, přičemž zařízení podle vynález plní boze zbytku všechny funkce s požadovanou přesností jako obdobné známá zařízení.V dalším je vynález podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou čdstí.Na připojenám obr. je schematicky znazorněn příklad zapojení podle vynálezu.První výstup a bloku L časových základen je...

Stavebnicové dopravní sekce mezioperačního dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239677

Dátum: 13.03.1987

Autor: Torenbeek Reinder

MPK: B65G 13/04

Značky: stavebnicové, dopravní, sekce, dopravníku, mezioperačního

Text:

...spodnímu rámu J, (obr. 11 prostřednictvím šesti stojek §. V hornín rámu í(obr. 3) je vytvořena homí dráha L 1, která je stejná jako spodní dráha L 2.Na horním rámu i jsou shore umístěny výsuvná hydraulicky ovládané zaráäky Q (obr. I) a snímače LL polohy palet 32, se stavitelné posuvnymi prizmaty 31, do kterýchjsou vkládány hřídelová součástí 5,. Na krátkych hřídelích a (obr. 3) jsou uloženy kluzně v porovitych pouzdrech kladky 3 (obr. 2)....

Mechanismus pro automatické ovládání tiskových tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239676

Dátum: 13.03.1987

Autori: Socci Fabrizio, Peschiera Borromeo It

MPK: B41F 13/34

Značky: automatické, mechanismus, tiskových, tlaku, ovládání

Text:

...čepem 2 a tažnou pružinou m.239575 . , Na zdvojená vačoe j, je na nosnám čepu || ulozene západka L 2, pevnä spojená s kolíkem 11,ne jehož konci je uložená kladiěka LI Kladička ,m je dotlačována prostřednictvím pružiny i do vybrání vytvoreného na kulisa Q. Zdvojená vačke ,L je opatřena první polohovací kladkou jj, uloženou na čepu LE, a druhou polohovací kladkou 11, ulołenou na čepu n.Na prvním čepu 31, upevnänám v bočnici 29, tiskového...

Uspořádání integrálního uzavřeného materiálového okruhu v povrchových úpravách zejména v galvanotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239675

Dátum: 13.03.1987

Autori: Verbeek Francois, Brambilla Lorenzo, Pagani Giorgio, Bosco Dino

MPK: C25D 21/00

Značky: uzavřeného, uspořádání, povrchových, okruhu, galvanotechnice, úpravách, integrálního, materiálového, zejména

Text:

...zachycování aerosolu pokovovací lázně se vzduänirw, vana pro prípravu lázně pro doplňování pokovovací varw, do oplachové větve druhá jsou začlenärw koncoví průtočąý oplach s nátokem neoneseąým rovnovúlnou objemovou bilancí vody v pokovovací varné, ionoxovň linka pro regenoraci funkční lázně a rokuperaci kovu z oplachu a prípravu domineroliaovaná vody a zásobhí vane na demineralizovanou vodu.Uspořádáním lntegrálního usavŕonáho materiálového...

Způsob výroby polotovarů kos

Načítavanie...

Číslo patentu: 239674

Dátum: 13.03.1987

Autori: Bulten Eric Jan, Boeckh Franz-xaver, Kümmel Dietmer

MPK: B21H 7/10

Značky: způsob, výroby, polotovarů

Text:

...Pásový kovový material obdélníkoveho prdřezu, ohřáty na váloovaoí teplotu se nejdříve válcuje mezi tverovými velci na předvnlek o velikosti e průřezu dvou polotovarů kos e pak se příčně odetřihuje ne výrobní délkyhkteré se následně podělně rozetřihují ne dve polotovary.Výhodou uvedeného řešení je tvarování výchoziho materiálu v jedné výrobní operací e odatraněním manuální práce.Na přiloženěm výkreeu jsou uvedeny tři výkresy, kde na obr. 1 je...

Způsob výroby měkkých usní z hovězin nebo z vepřovic

Načítavanie...

Číslo patentu: 239673

Dátum: 13.03.1987

Autori: Watson Keith Geoffrey, Farquharson Graeme John, Serban Alexander, Heggenstaller Anton

MPK: C14C 9/02

Značky: hovězin, měkkých, výroby, usní, vepřovic, způsob

Text:

...působení likrovecím prípravkom na bázi kvarterizovaných amidových kondanzátů tuků, například obchodního označení Moliol-K, dochází k rozvolnení kolagenová struktury usne, čímž se zvyšuje mekkost není, což ve svém důsledku dovoluje enížit množství používaných likrovecích přípravků použitých při činení, piklování a v předúprave, o 10 až 30 hmotnoetních procent.Ďalšími přednostmi způsobu podle vynálezu je lepší vyčerpání cbromu z lázní, nebo...

Zařízení pro zkoušení kovových vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239672

Dátum: 13.03.1987

Autori: Pálosi Eva, Sarkadi Ádám, Baláspiri Lajos

MPK: G01N 3/18

Značky: kovových, vzorků, zkoušení, zařízení

Text:

...opetřena proudovými přívody pro přímý průchod proudu a její vnitřní prostor je napojen na zdroj ochranné atmosféry neho vakua,přičemž přítlačné čelist je nejméně jedna a je upravena svisle posuvně a otočné.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že na svisle posuvnou s otočmou čelist nebo čelisti se v průběhu zkoušky působí přesně detinovaným a řízend mechanickým namáháním, a to prostým tlakom, kombinací tlak-snyk, tlak-krut a teh-smyk ze...

Skládací, výškové nastavitelný stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239671

Dátum: 13.03.1987

Autori: Kisfaludy Lajos, Vilcsek Edde

MPK: A47B 3/00

Značky: skládací, stolek, nastavitelný, výškově

Text:

...oaaunuta prodlužovací tyč, ke která je na hornim konci klouhově připevněn tyčový kotvicí prvek, připojudící stolní desku, a nohy jsou spojeny tyčovým prvkem.Výhody ekládacího, výłkově naetavitelnćho etolku spočtvoái nejen v Jednoduché výrobě a v tom, že je snadno elołiteląý. ale i v tom, le ee dá snadno rozlollt e JednotliváPłíklednć provedení eklddaciho, výäkovä neetovitelnóho evtolku podle vynález je echemoticky znázornäno ne připojenám...

Zařízení k ukládání volného materiálu z válcového tělesa na dopravní pás stroje, zejména stroje rozvolňovacího

Načítavanie...

Číslo patentu: 239670

Dátum: 13.03.1987

Autor: Hetei Attila

MPK: B65G 47/34

Značky: tělesa, zejména, zařízení, rozvolňovacího, materiálů, stroje, volného, dopravní, válcového, ukládání

Text:

...podle vynálezu je blíle znáeomlno na výkresoch, kde na obr. 1 je schelaticky názoru/Ina skláplcí plolina e ulolelms válcový telesa volnáho materiálu na rámu rozvoliovacího stroje, obr. 2 znázorňuje ulolení a rosvolnení válcováho tłleea volneho nateriálu po eklopení ploáiny s sklueu ateriálu na dopravníkový pás pres zsrálku uprsvenou nepŕíě rámu stroje.Válcová táleeo L volnáho materiálu je uloleno ne Iseeívní kovová podlolce g na...

Zařízení pro kontrolu činnosti podtlakového regulátoru předstihu zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239669

Dátum: 13.03.1987

Autor: Szatmári Attila

MPK: F02P 17/00

Značky: zařízení, předstihu, regulátoru, činnosti, motorů, podtlakového, kontrolu, zážehových

Text:

...lze vyěíet průbeh podtlakové regulace, včetně jdího rozsahu ve etupních, eventuálně její další závady.zařízení je znázorněno na přiloženem výkrese. Zobrazuje mechanickou část, sestavajíoí z desky j, připevněne na doeedací plochu rozdčlovače 1 opatrene vlsčaným ramenem 2 otočně uloženým na čepu u, a pevne apojeným apojkou 1 a táhlam ,LL podtlakove regulace z. Ddle je na vlečenám ramene i otoěne připevnino kyvne rameno á, opatranć na jednom...

Svazková příze se staplovými vlákny a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239668

Dátum: 13.03.1987

Autori: Boronkai Győrgy, Czulik Iászió, Bánki Tibor, Kovács István

MPK: D02G 3/28, D02G 3/38

Značky: výroby, svazková, vlákny, její, příze, způsob, staplovými

Text:

...,a struktury příze podle vynálesu za použití výkreau, kde značí obr. I schenatickó snásornění dvou sakrueovaných a seskáverzých stužek vláken s vysnąčením oblasti pro uvolňování volných konçu vláken a oblasti , kde Jsou uvolněná volne konce vychylovány stranou od podálnáho pohybu sakrucovaných a seekávanych vláken, obr. 2 pohled na hotovou svaskovou pŕísi e vyznačenín průběhu ovinu volneho konce jednoho vlákna uvolněnáho e vycbýlenáho se...

Nosič elektrografického práškového toneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239667

Dátum: 13.03.1987

Autori: Karácsonyi Béla, Sodini Glancarlo, Emmi Egidio

MPK: G03G 9/14

Značky: nosič, práškového, toneru, elektrografického

Text:

...Dosud používané systemy neplní zcela výše uvedená požadavky. Na příklad polymery uvedená v řadách ne prvních místech /respektive druhých/ vykazují dostatočný triboelektricid efekt, ovšem jejich zpracovetelmost je velmi obtížné e nenáäení eložite. Zprscovetelnoet dalších polymerů je již vyhovující, triboeleku-icky náboj se však snižuje.Výše uvedená nedostatky nemá nosič elektrografického práškového toner-u na bázi fer-romagnetických kovů nebo...

Zařízení pro přemísťování tunelového bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 239666

Dátum: 13.03.1987

Autor: Horváth Sándor

MPK: E04G 19/00

Značky: tunelového, přemísťování, bednění, zařízení

Text:

...kladky a konzolou pevné uloženou na základním rámu, přičemž přední kladka a zadní kladka jsou propojeny vázacía prostředkel.Použitím zařízení podla vynálezu se docílí autometickáho a plynuláho vyrovnávání délky přední a zadní větve vázacího proetřodku a přitom po celou dobu průběhu vyaouvání i po jeho ukončení ja tášiltě pohybujícího ze břenane na evislioi pod hákel jeřábu. Pouiítía zařízení ee eníłí pracnoet a zvýlí bezpečnost obsluhy.Na...

Způsob přípravy směsi allylbenzenu s 3-fenylpropanalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239665

Dátum: 13.03.1987

Autori: Dufek László, Gaál Antal, Farkas József

MPK: C07C 15/44, C07C 47/105

Značky: allylbenzenu, 3-fenylpropanalu, směsi, přípravy, způsob

Text:

...ľe-Ko regulátorem Term 80, mámy termočlánek /rovruiä ľe-Ko/v byl umístän na etěně reaktor-u ve středu ketalytického lože. Teplota kolissla v rosmeai 3 I 9 G.Rad katelytickým lolem byla umietöna vrstva skleněných kuliček, na kterých dochazelo k odpaření a předehřítí 4-reąyl-l ,J-dioxenu. Ten byl do reaktoru naetŕikovén linsárnim dávkovaćem. Pred tim byla provedena redukce katelysétoru při 220 °c, neáorve l h smäeív 90 dusiku a 10...

Zařízení pro kontrolu polohy mechanismů poháněných tahem lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 239664

Dátum: 13.03.1987

Autori: Bálint Sándor, Kolonics Zoltán

MPK: G05D 3/20

Značky: poháněných, kontrolu, tahem, polohy, zařízení, mechanismu

Text:

...pásma odpovídá zastavení mezi štvrtým otvoromSvětelné signály procházející otvory jsou zachycovány indikačním fotorclé a a vstupují do bloku ,L aktivovaní fotorelé s limitování signálu, který zajistí, aby krátký signál z indikečního fotorelé ga byl prodloułen pro spolehlivou činnostwnavazujících logiclqřch obvodu eventuálně zajistí časové omezení signálu pro případ, že poháněný uechanismus u zastaví tak, že některý otvorom clonové lišty...

Zapojení pro korekci dojezdu mechanismu taženého lany

Načítavanie...

Číslo patentu: 239663

Dátum: 13.03.1987

Autori: Aibano Laziale, Marianeschi Edmondo, Becker Willi

MPK: G05D 1/00

Značky: taženého, dojezdu, zapojení, mechanismu, korekcí

Text:

...dráłv e kontrolní rychlosti je připojen nrblok a regulitoru dans rychlosti. NFunkce podle vynálezu je nleledující ponsnený leohonislsus 2 dojíldí no pfejíhscí strnovilte k ose zastavení LL, sniinjící se rychlosti, ktori klon( podle krivky tvaru píaseneK zajištění doběhu podle této kŕivkyt slouží standardní zapojení vyhodnocovací logiky,čidel včetně ragulačnícn bloků, které nejsou předmětem tohoto řešení.Po saclonäní fotorelé ,L 2...

Blokovací ústrojí výstředníkového čepu, spojujícího ojnici s beranem, u mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239662

Dátum: 13.03.1987

Autori: Brozzo Pietro, Man Jioí, Bitti Roberto Ricci, Aibano Laziale Barteri Massimo, Barisoni Mario

MPK: B30B 15/00

Značky: mechanického, čepu, spojujícího, ojnici, blokovací, beranem, výstředníkového, ústrojí

Text:

...B, směrem keatavčcí pdce ž. Kotouč 8 je ajĺitěn proti pcotočení výatupky Lg na beranu L.Na straně kotouče Q, přivrácená ke etavěcí páca 2 je uspořádéno prvá čelní pilová ozubení h a na přivrácená straně náboje n etavěcí páky i je uepořádáno odpovídající prvému ozubení druhá čelní pilová ozuhení n. Na kotouči 5 je dále na stejně straně jako čelní ozubení ga uepoŕádáno tčecí oblečení § 11.V náboji 53 aťąavčci páky í je vytvořen tlekový válec...

Aglomerační rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 239661

Dátum: 13.03.1987

Autori: Piškytl Jaromír, Novotný Jaroslav

MPK: F27B 21/02

Značky: aglomerační, rošt

Text:

...stranách pldätě opatren unaäedi vsdsky, ovlddaąýní Eidlen teplotykourových Pĺ-.Ynů,unístänýn v konínovőn krytu nad savdieoís zařízenímVýhodou egloueredního roätu podle vynálezu je vyloučení spotreby topndho nćdíe pro trvalý provoz sapelovacíoh hot-dm a odstranění vsech pohonných jednotek a etrojního zarísení pro provos pohyblivých roltů. Dallí výhodou je podstatnú konetrukční jednoduchouoproti. stdvejíoín ssí-ísenín, se která vyplývají nudí...

Elektrická stanice jako zdroj elektrické energie spolupracující s elektrizační sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239660

Dátum: 13.03.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: H02J 3/40

Značky: energie, sítí, zdroj, elektrické, stanice, elektrizační, elektrická, spolupracující

Text:

...řídicího obvodu 2, fasovi Msendho uemerňevačeVýstup rásovä říasnábo usmörňoveče ,La je pres ěidlo u proudu a stejnosměrnýaesiebvod kjj, proudu připojen k stejnosměrnőmu vstupu L 6, střídače n proudu, jeho výstup je připojen ke ststoru esynohronního stroje 4 s kotvou nekrdtko.Druhý výstup ,L 2 ŕídicího obvodu ž, střídače ,LE proudu je spojen s tídicím vstupea 11 x střídoče LE, proudu, první vstup 1 łídioího obvodu g novi řísendho usmirňovade...