Zverejnene patenty 12.03.1987

Sposob výroby 1,1-hydrazobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249209

Dátum: 12.03.1987

Autori: Polievka Milan, Marton Ivan, Letz Štefan, Blaho Milan, Balák Jiří

MPK: C07C 127/00

Značky: spôsob, výroby, 1,1-hydrazobisformamidu

Text:

...a to buď ihneď na začiatku reakcie, alebo až po 3 vh kon-denzácie. Penenie reakčne zmesi nie je na závadu,ak reakčná nádoba »nie je nauplnená via-c ako do ,poloviny svojho objemu.V prípade nutnosti sa penenie potlazčí prídavkom malého množstva metanolu alebo iného odpeň-ovacieho prípravku. Manipulačné ťažkosti s viskóznou reakčnott zmesousa odstránia tým, že .po ukončení kondenzacie sa- všetka odudestilovaná voda vráti do reakčnej zmesi...

Forma pre výrobu klietok kuželíkových ložísk z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249208

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sopko Slavomír, Horváth Jozef

MPK: B29C 33/38

Značky: plastov, kuželíkových, výrobu, klietok, forma, ložísk

Text:

...a zostávajúca časť čelnej plochy vyhadzovacích kolíkov 5 je využitá pre nútene vracianle sústavy vyhadzovacíoh kolíkov 5 do východzej polohy pri uzatváraní formysústava vyhandzovacích kolíkov 5 je »pritom kotvená v kotevnej doske vyhadzovania B a výškovo je ustavená krycou doskou vyhadzovania 7. Obidve tieto dosky sú spoločnestredene puzdrom vyhadzovanla 8, a zoskrutkovane skrutkami vyhadzovania 9, tak-že tvoria so sústavou vyhadzovacích...

Držiak závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 249207

Dátum: 12.03.1987

Autori: Polák Martin, Kurinec Ferdinand, Ščevko Vladimír

MPK: B23G 1/46

Značky: závitovacieho, držiak, nástroja

Text:

...a tým aj tažko prístupná.PľĺĺkĺaJĺĺ vyhotovenia držiaka závitovacieho nástroja podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 .predstavuje nárywsný rez držiaka so závitníkom, obr. 2 nárylsný rez držiaka s kru-hovým závitovým okom a obr. 3 nárysný rez časti držiaka s kruhovým závitovým okom menšieho rozmeru.Držiak závitovacieho nástroja pozostáva z telesa 1, opatreného vpredu čelným axiál 4nym upínacím otvorom 2 a vzadu vonkajším...

Sposob aktivácie práškového polyméru pre prípravu farebných polypropylénových vlákien a iných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249206

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lodes Antonín, Blecha Jozef, Jambrich Martin, Derco Ján

MPK: D01F 6/06

Značky: vlákien, spôsob, polypropylénových, práškového, přípravu, farebných, výrobkov, polymerů, aktivácie, iných

Text:

...fotochemického účinku žiarenia plazmy, pôsobenia aktívnych častíc tony, excitované .atómy a molekuly, vol-né radizkály), vytvorených interakciou žiarenia plazmy a volných elektronov s molekulami neutrálneho plynu, ako .aj v dôsledku terrmiokého účinku elektrónov k zmenám chemického zloženia polyměru, ako aj k zmenám morfologie povrchu .práškového p 0 lypropylénu. Tieto zmeny majú za následok vytvorenie aktívnych centier pre naviazaąnie...

Zariadenie na ostrihovanie otrepov na dielcoch z plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249205

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23D 17/00

Značky: dielcoch, otrepov, zariadenie, plechů, ostrihovanie

Text:

...je k rámu 2 uohyterra.nak-láypacímu-čapcm 3 a zaisťovacími skrutkarni ~ 4 ~na jevj-výstupný hriadeľiä je ukončený štvorbuzovou ostrihovacou frézou B, ktorej strižne čelo 7 zubov 8 (obr. 2 je skosené pod uhlom a v rozmedzí 3 ° až 6 °, pričom vzdialenosť H »osi naklápaclehvo čapu 3 íotdąroviny~ stredrréhocstrižného priemeru D itrézy 6 je určenej vzťahom H D 2 tgo. Naklárpací čap 3 umožňuje nakionenie ostrihovacej frézy 6 do dvooh...

Kartón pre kryciu vrstvu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249204

Dátum: 12.03.1987

Autori: Uhrina Štefan, Lajčiak Silván, Masloviec Igor, Fellegi Ján, Janči Ján, Menyhart Ladislav

MPK: D21H 3/00, B32B 29/08

Značky: lepenky, kartón, kryciu, vrstvu, vlnitej

Text:

...hlinitého v množstve 1,7 0/0 hmot. na a. s. papierovinu. Po egalizácii bol z .papieroviny vyrobený jednovrstvovým formovaním krycí kartón o plošnej hmotnosti 125 g/mZ s nasledovnými fyzikálne-mechanickými parametramiprstencová vzperová pevnosť naprieč pri šírke pásku 12,7 m-mVýroba kartónu pre kryciu vrstvu vlinitých lepeniek podľa príikladu 1, sa uskutočnila na experimentálnom papierenskom stroji.Prednosťou postupu ,podľa príkladu 1, je...

Sposob výroby jedlého syrárského náteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249203

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krčál Zdeněk, Vallo Vladimír, Kontová Marcela, Herian Karol

MPK: A23C 19/16

Značky: spôsob, syrárského, nátěrů, jedlého, výroby

Text:

...sa pridá 1 až 3 hmot. glycerinu, 4 až 6 0/0 hmot. sorbanu draselného a ,prípadne i prírodné tarvbivo, napr. orlean.Vyrobený jedlý syrársky náter je homogénnej, visköznej, dobre roztieratelnej konzlstencie. Po .natretí syrov a ich o-sušení sa získa .pekný, lesklý, uzavretý povr-ch, čo zvýši i estetický vzhľad syrov. Zároveň náter má oohranný účinok proti poškodeniu povrchu syra .a najmä proti plesniveniu syrov, ~čo znamená ú-sporu práce pri...

Zásuvný držiak najmä pre lekárske prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249202

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pilát Josef, Smetana Pavel

MPK: A47B 88/04, A61B 19/00

Značky: najmä, zásuvný, prístroje, držiak, lékařské

Text:

...sa musia prístroje prálcne -demontovatlNevýhody týchto konštrukčných riešení odstraňuje Zásuvný držiak podľa vynálezu,vytvorený z vodiacich líšt a pla-stického držiaka, ktorého podstata je v tom, že rovnobežne vodiace lišty pevne uchytené v plášti prístroja sú opatrene plozdlžnou dražkou, do ktorej zapadá výstupok držiaka prístroja,ktorý je pripojený k rámu pojazdného v-ozika skrutk-ou. Poloha plášte prístroja v pozdlžnej drážke je...

Zariadenie pre vyberanie, prevážanie a uloženie bloku tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 249201

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: F27D 3/12, B65G 57/24

Značky: vyberanie, uloženie, prevážanie, tehál, zariadenie, bloků

Text:

...sériovej výroby ukladacích zariadení, čo .znižuje aj náklady na ich výrobu.Na priloženom výkrese je v náryse znázornená schéma zariadenia podľa tohto vynálezu.Vidlice 1 .sú upevnené o vedenie 2, vldlíc 1, ktoré je privarene o vozík 3 zdvihu, posuvný vo vedení 4 zdvihu, o ktorý je prostredníctvom úchytu 5 uchytená je-dným koncom reťaz 6, ktorá je vedená vo vodiacich kolesách 7 zdvihu, volne otočnýuch v domcoch 8, pričom reťaz E je vedená i po...

Způsob izolace proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249200

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šafařík Ivo

MPK: C12N 9/48

Značky: izolace, enzymů, způsob, proteolytických

Text:

...několikrát opakováno. Poté byly vlasy důkladně promyty vodou. Takto připraveny sorbent byl převeden do kolony, a byl důkladně promyt vodou, roztokem chloridu sodnáho (1 mo 1.11) a opět vodou, dokud absorbance vodných a sólnych promyvů při 280 nm a tlouštce vrstvř 01 cm neklesla k nule. K Na kolonu obsahující lidské vlagäxbyĺohgplikováno 10 mg trypsinu pro bakteriologii rozpuštěného v 10 ml vody. Balastní bílkoviny byly z kolony vymyty...

Rotorový horkovodní akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249199

Dátum: 12.03.1987

Autori: Libich Vladimír, Ostrolucký Ján, Kadrnožka Jaroslav

MPK: F22D 3/00

Značky: akumulátor, horkovodní, rotorový

Text:

...a napojený na odvzdušňovací potrubí, které je vedeno vnitřkem kolem stěny akumulační,nádrže a vyvedeno v její dolní části.U rovnotlakého horkovodního akumulátoru podle vynálezu se vytvorí optimální tlouštka přechodové vrstvy í v akumulačních nádržích velkého průměru a při různé rychlostí nabíjení a vybí~ jení akumulatoru. To umožňuje optimální využití akumulačního prostoru a snížení hmotnosti akumulačních nádrží, neboř přídavná napětí ve...

Spouštěcí zařízení motoru motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249198

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šváb Pavel, Šantora Vladimír, Kubínek Jiří

MPK: F02N 1/00

Značky: spouštěcí, zařízení, motorů, motocyklů

Text:

...Západkové kolo je axiálně posuvné na axiálně pevném kolu prímárního převodu pomocí vnějěích nebo bočních výstupků zapadajících do otvorů ve stěně kola primárního převodu Západkové kolo může být střow děné svým vnějším průměrem ve vybráních kola prdmárního převodunebo svým vnitřním prüměrem na jeho nábojí nebo pomocí západekv otvorechř Kromě toho může být radiální spojení í současné.středě~ ní uskutečněno pomocí drážek. V otvorech jsou navíc...

Nosné zařízení měchu kloubového autobusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249197

Dátum: 12.03.1987

Autor: Toušek Milan

MPK: B60D 5/00

Značky: měchu, zařízení, kloubového, nosné, autobusů

Text:

...že rám s měchem se za jízdy ve své horní části vykyvuje do stran, neboĺ je uložen- na kulovém kloubu. To se nepříznivě projevhje vevzájemnépoloze obou polovin podlahy v prostoru měchug které jsou na rám zavěšeny a spojují podlahu předniho dilu autobusu s pod» 1 ahou.zadniho dilu. Z tohoto důvodu je nutné, aby střed horní části rámu nekmital do stran a byl ve stálé poloze vůči osám obou dilü vozidla.tento požadavek splňuje nosné zařízení...

Chladicí zařízení pro vertikální stroje točivé s jednostrannou ventilací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249196

Dátum: 12.03.1987

Autori: Berkovský Oldřich, Ondruška Emil

MPK: H02K 1/18

Značky: zařízení, stroje, chladicí, točivé, jednostrannou, ventilací, vertikální

Text:

...chladiče vzdu chu a clonou.Z hlediska potlačení hlučnosti vlastního chladicího zařízení a celého stroje je výhodné, jestliže na povrchu původního pláätě, vnitŕního povrchu stěn a obou povräích clony je uspořádána vrstva zvukově izolačního materiálu.Dále je výhodná, jestliže stěny a clona jsou za ůčelem zvýšení mechanické pevnosti a potlačení vibrací, rezonance a podobně opatřeny výztužnými prvky . pNový a vyšší ůčinek vynálezu spočívá ve...

Přítlačný prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249195

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žatecký Jan, Neischl Jaroslav

MPK: F16J 15/56

Značky: prvek, přítlačný

Text:

...se segmenty připevněnými na matrici a obr. 3 a 4 příklady tvarování segmentů v axiálním směru. 12 24 s 195 Podle vynálezu je přítlaěný prvek tvořen základní plochoumatricí J. v podstatě mezikruhového tvaru, na. jejímž vnějším obvodu l jsou vytvořeny pravidelně rozmístěné tangenciální plochy g. Při vnějším obvodu lg matrice l, jsou pak vytvořeny segmenty 2 tak, že rovnoběžně s tangenciálními plochami g jsou z matrice l částečně odděleny a...

Způsob pouzdření čipů integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249194

Dátum: 12.03.1987

Autor: Jíšová Václava

MPK: H01L 21/56

Značky: integrovaných, čipu, obvodů, způsob, pouzdření

Text:

...čipů podle vynálezu umožňuje podetetně snížit výmět čipů po pouzdřeni. K přerušeni epojovaoích drátků dochází jen ojediněle.V náeledujicím přikladu použití způsobu pouzdření bylo 50 čipů typu M 7400 a 100 čipů typu MAA 741 připojených ke kovovým vývodům zakápnuto epoxidovým zakapávacím materiálem, Jehož zpracovatelaká životnost při normální teplotě je minimálně čtyři hodiny a jehož doba vytvrzování při teplotě 155 °C je maximálně2 minuty....

Nástavba na přepravu stolových palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 249193

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sabela Rudolf, Gajdoš Jiří

MPK: B60P 9/00

Značky: stolových, palet, nástavba, prepravu

Text:

...stolovou paletu, načež hydraulicky ovládané nápravy zvětší výškuložné plochy vozidla, čímž je paleta zvednuta do přeprav ní polohy.Nevýhodu speciálně konstruovaného vozidla odstraňuje nástavba na přepravn stolových palet, jejíž nárys přikládného provedení S dvoudilnou plošinou na automobilovém podvozku je na obr. 1, 05 h 2 je řez A-A vozidlem s nástav bouoKaždý díl plošiny (1) je uložen čtýřmi rovnoběžnými kyvnými vzpěrami (2) na rámu...

Vozík pro kontaktní dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249192

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kaspar Zdeněk

MPK: A43D 117/00

Značky: kontaktní, dopravník, vozík

Text:

...na obr. 1 bokorysný pohled na příkladné sestavení vozíku podle vynálezu a na obr. 2 nárysný pohled na osazení jednoho závěsu.Vozík bez rámu podle vynálezu sestává ze dvou otočných závěsů 1 uspořádaných vedle sebe ve směru pohybu dopravníku §. Na horním zahnutém konci obou závěsů 1 jsou situovány vodicí kladky g, kterými je vozík zavěšen v horní vodicí dráze dl zajištěná závlačkami §. Na horní rovné části závěsů 1 je uložen2 249 192...

Pružná spojka obručová

Načítavanie...

Číslo patentu: 249191

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vašek Emil, Fiala Jiří, Pavlištík Miroslav

MPK: F16D 41/30

Značky: obručová, pružná, spojka

Text:

...nepřesností výroby a montáže a rovněž i opotřebením a jednak, že při přetížení stroje nebo zařízení a tím i překročení dovoleného zatížení se přestřihne střiiný kolík mezi oběme díly hnané části spojky, které vzájemně proklouznou, čímž se přeruší spojení mezi hřídeli hnacího e hnaného kotoučą a tím se chrání zařízení umístěné za hnenou části spojky před poškozením,případně i před havárií.Na přiloženém výkreeu je znázorněno příkladné...

Zařízení k blokování samovolného pohybu pohyblivé traverzy vertikálního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249190

Dátum: 12.03.1987

Autori: Louda Jan, Kůrka Evžen

MPK: B30B 15/06

Značky: blokování, zařízení, pohyblivé, vertikálního, samovolného, pohybu, traverzy

Text:

...lieu je příklednč eohemeticky znázorněno navýkreeu, kde obral představuje náryený pohled e čáetečným podélným řezem na zařízení podle vynálezu, kdo pohyblivé část lieu je v pracovní poloze a obr.2 je bokoryany pohled.Zařízení podle vynález eeeřává ze dvou dvojic táhel 2,5 uepořádenýoh ze eebouza vzájemně pevně spojených etřižným čepem á. Spodní táhle Ž jeou opetřena příčníkem 1, o ktery je v základní poloze opřen ozub g pohyblivé treverzy...

Zapojení převodníku kmitočtu na stejnosměrné napětí bez střídavé složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249189

Dátum: 12.03.1987

Autor: Duben Lubomír

MPK: G01R 23/06

Značky: střídavé, kmitočtu, zapojení, napětí, stejnosměrné, složky, převodníku

Text:

...Q. Tvarovací obvod A přěvádí vstupní signál na napětové úrovně použitých logických obvodů. Po dobu trvňní úrovně H na výstupu tvarovacího obvodu integruje první integrátor 3 konstantní napětí ze zdroje referenčního napětí Q. Se změnou úrovně napětí z H na L na výstupu tvarovacího obvodu ł se integrace zastavuje a spouští se nomostabilní klopný obvod g jehož pulsem se otvírá první analogová paměť 5. Po skončení tohoto pulsu a při současném...

Podlaha kloubového autobusu v prostoru měchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249188

Dátum: 12.03.1987

Autor: Toušek Milan

MPK: B60D 5/00

Značky: měchu, autobusů, podlaha, kloubového, prostoru

Text:

...konstrovány tak, že se skládají z menších segmentů,vzájemné pohyblivých. To je velmi drahé a náročné na údržbu a pro chůzi nepohodlné, protože taková plocha nedává jistotu chůzi.Tuto nevýhodu odstraňuje předložený vynález tím, žaloba díly podlahy jsou připojeny ke spodnímu příčníku nosného rámu měchu pomocí kloubových závěaů posuvné volně. Za tím účelem jsou závěsy opatřeny-podělnými otvory pro připevšovací šrouby. V důsledku tohoto...

Zařízení k vytváření rýhování na hřídelích rotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249187

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čermák Milan, Heidinger Miloslav, Zelenka Jiří, Hosnedl Karel

MPK: B21K 1/12

Značky: rýhování, rotoru, hřídelích, zařízení, vytváření

Text:

...vytváření rýhování způsobem podle vynálezu a V jeho horní pravé části je znázorněn nůž při vytváření rýhy pro nalisování komutátoru. Obr. 6 je půdorysný pohled obr. 4 na hřídel s rýhami. Obr. 7 je půdorysný pohled obr. 5 na hřídsl s rýhamí.Přivedením tlakového média přírubou ll za lisovací píst 1 se tento dá do pohybu ve válcí ga a kuželovým zvonem 5 se začnou svírat nože l uložené v tělese nástroje 1 až doraz §, předem seřízený mikrometrickým...

Hlavní válec pro brzdy hydraulického okruhu motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249186

Dátum: 12.03.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 11/16

Značky: okruhu, válec, brzdy, vozidel, hydraulického, hlavní, motorových

Text:

...usazene opěrka 1 se záklopkou § s vedením a mezi opěrkou 1 e záklopkou § s vedením je umístěna pružina 1. Vedení záklopky g je uloženo do vývrtu pístu g. Záklopka § s ve~ dením je ustavene svým ventilkem proti sacímu otvoru g s vůlí gg od stěny tělese ł.Sací otvor 2 je zapojen na vyrovnávací nádržku kapaliny. Smena tělesa lje opadřena kanálem lg, vyvedeným z vnitřní dutiny těleen l mezi záklopkou § s vedením a píetem g. Píst 3 je osazen...

Způsob úpravy procesní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249185

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dvořák Luděk, Bartoň Jan, Novotný Petr

MPK: B01D 3/00

Značky: úpravy, způsob, procesní

Text:

...proudů, které je v dalším popsáno.Procesní voda L s obsahem cca 2000 ppm uhlovodíků se přivádí na 1. patro striperu 3. Z hlavy-striperu g se odvádí parní směu 1 s obsahem cca 99 vody. Do paty striperu g se nastřikuje přímá stripovací pára 5. Z paty striperu g se odvádí upravená procesní voda 5 do kotle Q na výrobu procesní páry. S patou striperu g je spojen vařák 1 do něhož se přivádí topná pára §.Na hlavu striperu g se přivádí 158 800...

Tažné ústrojí pro vlečení přívěsů za motorovými vozidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249184

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hájek Stanislav

MPK: B60D 1/06

Značky: ústrojí, motorovými, vozidly, přívěsů, tažné, vlečení

Text:

...procházející v operný nálcružek pre opření do pouzdra a ěeetihranou plochu. Od závitevé části je vytvořena podélné vybrání pro zajištění ramene po zašroubování do matice odpruženou západkou unístěhou v uzamykatelnen prostoru karosérie.Použitím odpojítelnáho ramene s kulovým čepem se zejietí plného využití ochranného účinku nárszníku během převážně doby provozu vozidle.Příŕĺed provedení tažného ústrojí dle vynálezu je znázerněn na...

Konzola

Načítavanie...

Číslo patentu: 249183

Dátum: 12.03.1987

Autor: Řezníček Antonín

MPK: B60Q 1/00

Značky: konzola

Text:

...k jeho derormaci při nárazu na ovládací prvky.Nevýhody uvedených znáých konstrukcí bezpečnostních koná zol pro upevnění příslušenství přístrojovky odstrařuje konzolarr dle předmětu vynálezu tím, že je tvořena základní doskou opatřenou dvěma prolisy průřezu U,navazujícíni na upevíovací plošky uníetěné na jejich okrsjíoh a pro uložení hmotnějších zařízení je doplněna podpěrou s pružnou podložkouuPoužitím konzoly podle předmětu vynález...

Zařízení pro kompenzaci budicího účinku složky silové nerovnoměrnosti kola na nápravu automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249182

Dátum: 12.03.1987

Autori: Apetaur Milan, Stejskal Jan

MPK: B62D 1/60

Značky: účinků, nápravu, silové, budicího, zařízení, automobilů, kompenzaci, nerovnoměrnosti, složky

Text:

...polohy. Akcelerometr g a snímač 5 polohy jsou uloženy na kole automobilu l. Snímač 5 polohy je připojen přes třetí zesilovač lg ke komparátoru § fáze, spojenému s druhým indikátorem 1. Akcelerometr g je spojen přes první zesilovač lg s filtrem Ž, připojeným přes druhý zesilovač ll k prvnímu indikátoru Q a ke komparátoru § fáze.V případě využití zařízení podle vynálezu pro různé typy automobilů je k.rotujícím válci 2, filtru Ž e druhému...

Zařízení pro kompenzaci složky silové nerovnoměrnosti automobilového kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 249181

Dátum: 12.03.1987

Autori: Apetaur Milan, Stejskal Jan

MPK: B62D 1/60

Značky: silové, nerovnoměrnosti, kompenzaci, automobilového, zařízení, složky

Text:

...zesilovač lg ke komparátoru § fáze, který je spojen s druhým indikátorem 1. Siloměrný náboj g je spojen přes první zesilovač lg s filtrem Ž,připojeným přes druhý zesílovač ll k prvnímu indikátoru Q e ke komperátoru § fáze.Pro případ využití zařízení podle vynálezu pro různé rozměry kol a různé obvodové rychlosti je k potujícímu válci 2,filtru Ž e druhému zesilovači ll svými výstupy připojen regulační člen g, spojený svým vstupem s...

Hřídelová pružná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249180

Dátum: 12.03.1987

Autor: Florián Karel

MPK: F16D 3/50

Značky: spojka, pružná, hřídelová

Text:

...osy primárního disku, přičemž ve středu pryžovêho členu je uloženo vâlcovê pouzdro, do něhož je vložen dutý spojovací čep sekundàrního disku. Vàlcovê pouzdro a duty spojovací čep jsou alternativně zajištěny spojovacím čle~ nem.249 180 Výhodou těchto konstrukcí hřídelovê spojky je že pryžovy učlen je v prvni fâzi zàběruspojky namàhán smykově, což přináší měkký zvýšený ütlum-rozjezdovêho râzu a v druhé fâzi při dalším zvyšenêm krouticím...

Zařízení k rychloupínání obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249179

Dátum: 12.03.1987

Autori: Beránek Josef, Filip Zdeněk

MPK: B23Q 3/06

Značky: obrobků, rychloupínání, zařízení

Text:

...spojené a tělesem, ktoré jemožno předem axiálně nastavit pomocí stavěoích šroubů,.v rámci toleranoe upínaných obrobků. Pokud nastane situa ce, že mechanické spojení bajonetového šroubu a pohyblivéčásti matice je přerušeno, zajišřuje ji proti eamovolnémuposunutí brzdu působící na Její vedení. Pohyblivá část249 179 matice může být také dotlačovůna na jeden z pevných dorazůpomocí stále působící pružiny.Na připojenýoh obrázcích je znázornän...

Koželužský pomocný prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249178

Dátum: 12.03.1987

Autori: Exner Rudolf, Šarbort Jiří, Kroupa Jan, Roman Jan, Friml Zdeněk

MPK: C14C 3/20

Značky: koželužský, prostředek, pomocný, výroby, způsob

Text:

...filtrací nebo odstřečováním.Koželužský pomocný prostředek vhodný k použití V průběhu činění a úpravy usní nebo k.přípravě dalěíoh produktů spočívá podle vynálezu v tom, že je tvořen 5 až 70 hmot. nitrosoderivátů 2-naftoldisulfokyselin,2-naftoldisulfokyselin, 0,5 až 15 hmot. 2-nafto 1 trisulfokyaelin, 1 až 35 hmot. kyseliny sírová, 1 až 30 hmot. anorganickýoh.so 1 í, 20 až 85 hmot. vody. Příprava koželužekého pomocného prostředku...

Koželužský pomocný prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249177

Dátum: 12.03.1987

Autori: Exner Rudolf, Šarbort Jiří, Roman Jan, Kroupa Jan, Friml Zdeněk

MPK: C14C 3/20

Značky: pomocný, prostředek, způsob, koželužský, výroby

Text:

...reakcí formaldehydu s 2-nefto 1 mono- a disulfokyselinami získanými ve formě technické směsi vysolením z filtrátů po izolaci 2-naftolmono- a disulfokyselin.Koželužský pomocný prostředek vhodný k použití v průběhu činění a úpravy uení nebo k přípravě dalších produktů spočívá podle vynálezu v tom, že je tvořen 5.až 30 hmot. kondenzátu 2-nafťol-3,6-disulfonové kyseliny s formaldehydem, lúaž 25 hmot. 2-naftol-3,6-disulfonové kyseliny l až 20...

Kapalinový chladicí systém polovodičových měničů, zejména elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249176

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hampl Václav, Štekl Miloslav

MPK: H01L 23/34

Značky: zejména, kapalinový, vozidel, polovodičových, trakčních, elektrických, systém, chladicí, měničů

Text:

...celý obsah chladící kapaĺĺnľ V BY stému nad úrovní vypouětěcí nádrže 1. Dále pak pomocný kon v 3 2 c 91 nn zervátor 2 5 plovákovou signalizací Q hladiny kapaliny konzervá-, toru Ž. Spojení jednotlivých obvodů chladícího systému je zřejmě z přiloženého schemetu.Při plnění chledícího systému kapalinou se k napouštěcímu kohoutu ll připojí plnící hadice. Plnící kohout ll, uzavírací kohout čerpadla ll,-uzavírací kohout chladiče lga pomocný...

Zařízení pro pletení vzorů v podélných pruzích na okrouhlých pletacích strojích na výrobu plyšového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 249175

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: D04B 15/48

Značky: zboží, pruzích, podélných, pletacích, pletení, vzoru, okrouhlých, strojích, plyšového, zařízení, výrobu

Text:

...vysezení uzavíracích platin 5 v jedné úrovni Il obr. 5 příkladné pravidelné vysazení uzavíracích platin 5.ve třech úrovních I, II a III/obr. 6 příkladné vysazení uzavíraoích platin 5 pro platení dvouobr. 7 příkladné vysazení uzàvíracich platin 5 pro platení e ,tří druhů odvalovaných vzorů v pruzioh, obr. 8 příkladné vysazeni dvou stejně velkých vzorů.Podle přikladného znázornění na připojených výkresoch vynález setává z odvąlovaciho...

Oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249174

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šobr Petr

MPK: F04D 29/22

Značky: oběžné

Text:

...v tom, že umožní snížit, respektive vyrovnst axiální sílu oběžného kole vznikľnLz rozdílu tlaků před e za oběžným kolem, dále ve větší tuhosti e tvarové stálosti oběžného kole, při součesném zmenšení jeho hmotnosti. Zejména u vícestupňových vysokotlakých čerpadel se odstrení náročné konstrukce vyrovnávacích kotoučů,pístů s axiálních ložisek, čímž vzroste spolehlivost čerpadla,sníží se výrobní a meteriálové náklady e hmotnost celého...

Zapojení pro měření malých stejnosměrných elektrických proudů pomocí rezonančního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249173

Dátum: 12.03.1987

Autor: Knapp Karel

MPK: G01R 19/00, G01R 19/18, G01R 17/18...

Značky: měření, malých, elektrických, proudu, zapojení, stejnosměrných, pomocí, rezonančního, obvodů

Text:

...kontaktemgg třetího spínače g. Kontakty ga łž štvrtého spínače Lg i kontakty g a § 12 pátého spínače 1.8 jsou rozpojeny. Ve třetí fázi dochází k tlumençým volným kmitům v rezonančním obvodu. První a třetí kontakty g a 27 t, 6 a g 8, .9 ad gg prvního, druhého a třetího spínače 1, 1 a g. Kontakt g a Ľ pátého spínače J.§ 3 jsou spojeny a kontaktya ,L 5 čtvrtého spínače ł 6 jsou rozpojeny. Kmity jsou přivedeny na první vstup g komperetoru gg....

Elektromagnetický akční člen pro vstřikovací čerpadla naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249172

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dostál Jiří, Kalina Jaroslav

MPK: F02D 1/08, F02M 59/28, F02M 51/04...

Značky: naftových, čerpadla, akční, elektromagnetický, motorů, vstřikovací, člen

Text:

...ł-ée Plášř elektromegnetu łł Je prevodom z magnetický vedivého materiálu. Levé čelo I.2 zaeehuJe ocenení łz do tčleee čerpadla. ł., ve kterém Je tčenčno pomocí. o - kronike łg. Oeazeni J.2 obeehuJe dvoJioi vodioieh kladek łgmloženýoh na čepeoh 39. Pravé čeloebeehuJe obdobnou dvojici. kladek,1 g uložených na. čepeoh gg. V truboe y Je uložene. kostra. ga.,na. které Je navinutá elektrická cívkn. age Pevné jádro,je vrtáno podélným otvorom 52 e...

Způsob čištění splaškových odpadních vod kombinovaným biologickým a chemickým procesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249171

Dátum: 12.03.1987

Autori: Grau Petr, Šamal Oldřich, Wanner Jiří

MPK: C02F 9/00

Značky: kombinovaným, biologickým, splaškových, chemickým, procesem, čištění, odpadních, způsob

Text:

...odpadnich vod podle vynálezu vychází ze skutečnosti, že v průběhu zspracování aktivačního procesu vzniká velký podíl špatné ueaditelných nebo neuaaditelných a přitom-biologicky velmi aktivních mikrovloček bio-. masy, které rychle asimilují znečistující látky z odpadní vodyo Při postupu podle vynálezu se větší část těchto vloček cddělí- 3 249 171 eedimentaoí v dosezovací nádrži e jako biologický kol .A vrací do procesu biologického...

Elektronický komparátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249170

Dátum: 12.03.1987

Autor: Klaška Karel

MPK: H03K 19/00

Značky: komparátor, elektronický

Text:

...elektronického komparátoru podle tohoto vynálezu ena obr. 2 jsou jeho statické převodní charakteristiky.Neinvertující vstup-Í operačního zesilovače 1 ~je připojen na referenční napětí gg. Invertující vstup je spojen 8 básemi prvního transistoru l i druhého transistoru g e s prvním odporem i, připojeným druhým vývodem na záporné napájecí napětí- gn Na znázorněném příkladu emitnm prvního transistoru l je spojen přímo, zetímco emitor...