Zverejnene patenty 16.02.1987

Analogově-číslicový derivační obvod pro měření stupně zhutnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238150

Dátum: 16.02.1987

Autor: Tintěra Milan

MPK: G01N 17/00

Značky: derivační, měření, stupně, zhutnění, obvod, analogově-číslicový

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká analogově-číslicového derivačního obvodu pro měření stupně zhutnění. Obvod sestává z prvního operačního zesilovače /1/, který má invertující vstup připojen na první dělič /7/, na který je také připojen neinvertující vstup druhého operačního zesilovače /2/, který má výstup připojen na druhý dělič /8/. Druhý dělič /8/ je připojený na neinvertující vstup prvního operačního zesilovače /1/ a jeho výstup je zapojen přes základní...

Vzduchová čisticí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238149

Dátum: 16.02.1987

Autori: Faukner Ferdinand, Podskalský Zdeněk

MPK: H05K 7/20, B01D 46/52

Značky: vzduchová, čisticí, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchová čisticí jednotka je určena pro filtraci vzduchu. Vlnovitě skládanou čisticí vložkou se dosáhne větší efektivnosti filtrace a zároveň je možnost konstrukci čisticí vzduchové jednotky provést v malých rozměrech. Výměnná ohebná čisticí vložka se tvaruje při vložení na vlnitě tvarovaný rošt vany vyčnívajícími hrazdičkami víka. Filtrační plocha může být měněna odstupem hrazdiček a dolů roštu. Využije se ve výpočetní technice, kde ke...

Číslicový přírustkový integrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238148

Dátum: 16.02.1987

Autori: Dobiáš Karel, Wollner Petr

MPK: G06F 7/64, G06F 7/72

Značky: integrátor, číslicový, přírůstkový

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového přírůstkového integrátoru, které umožňuje rychlou, přesnou a relativně jednoduchou integraci v počítacích sítích při modelování dynamických systémů a řešení soustav diferenciálních rovnic. Integrátor provádí operaci integrace na číslicovém přírůstkovém principu. Obsahuje specializovanou ústřední aritmetickou jednotku, zpracovávající data v pohyblivé řádové čárce, systém pracovních registrů, paměťový systém a řídicí systém....

Zapojení optického přijímače pro detekci a zpracování optických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238147

Dátum: 16.02.1987

Autori: Dočkálek Antonín, Dostál Josef

MPK: H04B 9/00, G02B 6/00

Značky: zpracování, detekci, optického, signálu, optických, prijímače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětné zapojení řeší problém detekce a zpracování jak číslicově modulovaných signálů, tak i signálů modulovaných v širokém frekvenčním rozsahu. Podstata spočívá v tom, že k symetrickému výstupu řízeného zesilovače (33) jsou připojeny koncové obvody (34) pro zpracování číslicově modulovaných signálů, tvořené prahovými obvody s dekodérem, a koncové obvody (37) pro zpracování analogově modulovaných signálů v širokém frekvenčním rozsahu, tvořené...

Postranice kostry statoru velkého horizontálního točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238146

Dátum: 16.02.1987

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: statoru, točivého, postranice, horizontálního, kostry, stroje, velkého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postranic velkého horizontálního točivého stroje, které jsou umístěny na čelech kostry a slouží jak pro jeho upevnění k základu, tak i pro upevnění magnetického obvodu stroje. Každá postranice je sestavena ze spodní a horní části, které jsou vzájemně spojeny svařením. Výška spodní části je 30 až 50 % z celkové výšky postranice a tloušťka horní části je 50 až 70 % tloušťky spodní části postranice.

Diferenční laserový interferometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238145

Dátum: 16.02.1987

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/02, G01B 9/02

Značky: diferenční, interferometr, laserový

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenční laserový interferometr sestává ze zdroje světla (A), dělicí jednotky (B), zpětného odrazného systému (C)a detekčního systému (D). Podstatou řešení je, že dělicí jednotka (B) obsahuje v každé cestě svazků světla polarizující děliče(3, 5, 13, 16, 18, 22, 23), nejméně jeden koutový odražeč (7, 8, 14) a polarizační elementy, přičemž zpětný odrazný systém (C) je tvořen nejméně jedním odražečem (11, 15) v každé cestě svazků světla....

Kombinovaný laserový interferometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238144

Dátum: 16.02.1987

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/02, G01B 9/02

Značky: kombinovaný, laserový, interferometr

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je, že sestává ze dvou různých typů interferometrů, například z lineárního a diferenčního, majících společný zdroj světla (A) a společné optické prvky, například dělicí jednotku (B) se dvěma polarizujícími děliči (8, 10) a zpětnými koutovými odražeči (12, 13) a rovinný odražeč (18). Kombinovaný laserový interferometr je určen jako víceúčelový, umožňující dva různé typy měření jediným zařízením.

Ovládací mechanismus aretačních indexů stínicího kontejneru gama-defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238143

Dátum: 16.02.1987

Autori: Mahelka Svatoslav, Franěk Čestmír

MPK: G21F 5/00

Značky: indexu, ovládací, mechanismus, gama-defektoskopu, kontejneru, stínicího, aretačních

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se ovládací mechanismus aretačních indexů stínicího kontejneru gama-defektoskopu, kdy stínicí kontejner je zakončen zadním víkem a závěrovým tělesem. V zadním víku jsou upraveny nejméně dvě radiální díry, ve kterých jsou uloženy aretační indexy s vratnými pružinami. V závěrovém tělese je suvně uloženo tlačítko, do jehož jednoho konce je vložen zámek se stavítkem. Na opačném konci tlačítka je upevněn kolík a upravena klínová plocha,...

Vazební člen pro optické vlnovody

Načítavanie...

Číslo patentu: 238142

Dátum: 16.02.1987

Autori: Schröfel Josef, Čada Michal, Čtyroký Jiří

MPK: G02B 5/136, G02B 6/26, H01P 1/04...

Značky: člen, vlnovody, vazební, optické

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vazebního členu pro optické vlnovody. Jeho účelem je vyvést nebo zavést optickou vlnu do optického vlnovodu, vytvořeného na podložce z opticky anizotropního monokrystalu, orientovaného tak, že optická osa monokrystalu leží v rovině destičky, a to s maximální vazební účinností a bez narušení planární konfigurace optického vlnovodu. Tohoto účelu se dosáhne vazebním členem pro optické vlnovody, tvořeným planární, opticky vodivou,...

Zařízení k měření elektrické vodivosti grafitových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238141

Dátum: 16.02.1987

Autori: Valeš Jiří, Altrichter Jan

MPK: C03B 20/00, G01N 27/00, C03B 5/033...

Značky: měření, grafitových, zařízení, kroužků, vodivosti, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oboru měřicí techniky a řeší problém třídění grafitových kroužků používaných v pecích pro výrobu křemenného skla. Měřicí cívka má dvě vinutí, z nichž jedno, budicí je připojeno na zdroj elektrického proudu a frekvenci O,5 až 50 kHz a druhé měřicí, je připojeno na milivoltmetr.

Způsob regenerace 2-propanolu při výrobě chloramfenikolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238140

Dátum: 16.02.1987

Autori: Durdil Petr, Gleich Svatopluk, Kraus Jan, Nedbal Jindřich

MPK: C07C 103/40

Značky: výrobe, regenerace, 2-propanolu, způsob, chloramfenikolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace 2-propanolu při výrobě chloramfenikolu spočívá v tom, že ze směsi po redukci 1-/4-nitrofenyl/-2-acetamido-3-hydroxypropanonu a následujícím rozkladu, popřípadě z odpadních louhů po této reakci destilací získá destilát, ke kterému se přidá 0,05 až 1 hmot. díl organického rozpouštědla, například benzenu nebo toluenu na 1 kg tohoto destilátu, potom se ze směsi oddestiluje jednostupňovou destilací nebo rektifikací při teplotě 30...

Pneumatický měřicí přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 238139

Dátum: 16.02.1987

Autor: Slabý Jiří

MPK: G01C 5/06, G01C 19/64, G02B 27/60...

Značky: měřicí, pneumatický, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický měřicí přístroj s pneumatickým čidlem (5) se změnou zdvihu, vhodný pro měření tlaků s velmi malými změnami tlaků, vybavený pro měření zdvihu měřicí membrány laserovým optoelektronickým systémem s mikroprocesorem, využívající pro detekci změny zdvihu čidla (5), interferenci koherentního záření laseru (1). Pneumatický měřicí přístroj s laserovým optoelektronickým systémem je vhodný například pro využití ve velmi přesných pneumatických...

Způsob regenerace 2-propanolu při výrobě chloramfenikolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238138

Dátum: 16.02.1987

Autori: Gleich Svatopluk, Durdil Petr, Kraus Jan

MPK: C07C 103/40

Značky: výrobe, způsob, chloramfenikolu, 2-propanolu, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace 2-propanolu při výrobě chloramfenikolu, kdy se do reakční směsi po redukci 1-/4-nitrofenyl/-2-acetamido-3-hydroxypropanolu přidá vodný 2-propanol a po oddestilování absolutního 2-propanolu se ke zbytku přidá kyselina chlorovodíková a po opětovném částečném oddestilování vodného 2-propanolu se zbytek, obsahující 1-/4-nitrofenyl/-2-amino-1,3-propandiol hydrochlorid filtruje a proplachuje vodným 2-propanolem, získaným při druhé...

Rozdělovací šoupátko vstřikovače s elektrohydraulickým ovládáním dodávky paliva do motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238137

Dátum: 16.02.1987

Autor: Buchal Jiří

MPK: F02M 51/00

Značky: paliva, šoupátko, motorů, vstřikovače, dodávky, ovládáním, elektrohydraulickým, rozdělovací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká rozdělovacího šoupátka vstřikovače, zejména pro naftové motory. Rozdělovací šoupátko sestává z rozdělovacího pístu, vodicího otvoru, vratné pružiny a škrticí clony, přičemž na rozdělovacím pístu je vytvořen zápich s rozdělovací hranou, přepouštěcí hranou a tvarovacími otvory a ve vodicím otvoru je vytvořen přívodní zápich s propojovací hranou a středotlakým kanálem, technologický zápich s propojovacím kanálem, dále do vodicího...

Zařízení pro skládání a nakládání typů mezinárodních kontejnerů s rohovými úchyty

Načítavanie...

Číslo patentu: 238136

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hering Jaroslav, Jansa Zdeněk, Hasenöhrl Jan

MPK: B60P 7/13

Značky: úchyty, rohovými, zařízení, skládání, mezinárodních, kontejneru, typů, nakládání

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro skládání a nakládání typů mezinárodních kontejnerů s rohovými úchyty, které jsou přepravovány na vozidle, opatřené dvoulanovým navijákem s brzdou, zařízení pro samočinné vyrovnávání tahu lan dvoulanového navijáku a signalizací polohy kontejneru vzhledem k vozidlu. Podstata řešení spočívá v tom, že na dolní podélné hrany kontejneru jsou odnímatelně upevněny alespoň dva přídavné nosníky, na kterých je vytvořen úchyt...

Lineární interferenční snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238135

Dátum: 16.02.1987

Autor: Jehlička Bohumír

MPK: G01B 9/02

Značky: snímač, interferenční, lineární, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Lineární interferenční snímač polohy na principu interference světla laseru, rozděleného hranolovým děličem na dva svazky, z kterých jeden - měrný dopadá na pohyblivý koutový odrážeč a po odrazech se vrací rovnoběžně posunutý zpět do hranolového děliče, kde inteferuje s druhým svazkem, který je vůči prvnímu skloněn tak, že interferencí vzniká soustava mnoha pruhů, kterým je do cesty postavena fázová maska ve tvaru čárové mřížky, rovnoběžné s...

Zapojení obvodu pro vyhodnocení přítomnosti periodického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238134

Dátum: 16.02.1987

Autor: Špinka Jan

MPK: H03K 5/26

Značky: zapojení, vyhodnocení, signálu, obvodů, periodického, přítomnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro vyhodnocení přítomnosti periodického signálu řeší problém zkrácení doby vyhodnocení výpadku periodického signálu. Podstata řešení spočívá v tom, že výstup obvodu elektrického zařízení je připojen na vstup monostabilního obvodu s binárním výstupem. Mezi výstup obvodu elektrického zařízení a vstup monostabilního obvodu může být zapojen tvarovač signálu se zesilovačem. Monostabilní obvod může být uspořádán pro spouštění jednou...

Zapojení k odlaďování mikroprocesorových systemů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238133

Dátum: 16.02.1987

Autori: Kaška Václav, Zeman Luboš

MPK: H03K 19/003

Značky: zapojení, systému, mikroprocesorových, odlaďování

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká řídicí a počítačové techniky a řeší zapojení pro odlaďování technického vybavení i programových vybavení mikroprocesorových systémů. Je součástí řídicího počítačového systému, který ovládá jeho činnost. Připojuje se zvláštním kabelem na objímku po vyjmutém mikroprocesoru uživatelského zařízení. Pracuje v několika režimech v nichž prohlíží a definuje obsah pracovních registrů. Provádí krokování po fázích a po instrukcích v...

Zařízení na podávání tyčového materiálu u soustružnických center

Načítavanie...

Číslo patentu: 238132

Dátum: 16.02.1987

Autori: Borkovec Ladislav, Nečas Miroslav, Setvák Jan, Blažík Otakar

MPK: B23B 13/02, B65G 47/74

Značky: zařízení, soustružnických, podávání, materiálů, center, tyčového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení na podávání tyčového materiálu u soustružnických center. Podstata řešení spočívá v tom, že k loži obráběcího centra je připevněno prodlužovací těleso, po jehož stranách je umístěno kluzné vedení, ve kterém je suvně uloženo podpěrné těleso s otočně uloženou prodlužovací trubkou vřetena. Na jednom konci prodlužovací trubky je ozub spojky, zapadající do vybrání ve vřetenu a na druhém konci je drážka pro vodicí pero trubkové...

Bajonetový spoj, zejména pro použití u průmyslových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 238131

Dátum: 16.02.1987

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 27/08

Značky: spoj, bajonetový, použití, zejména, průmyslových, armatur

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je snížení rozměrů, hmotnosti a tím i ceny spoje. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že vstupní otvor 10 jeho objímky a jeho vnitřní část 2 v místě vnitřní obvodové drážky 11 objímky 8 mají tvar čtyřhranu 4. Spoj může být zajištěn bočním čelem 17 T-hlavy 16 šroubu 15, uloženého v objímce 8 nebo zajišťovacím prvkem, uloženým v zajišťovacím otvoru upraveném ve čtyřhranu 4 a v objímce 8 tečně k největšímu rozměru čtyřhranu 4.

Zařízení na jištění řezacích nožů u plnicího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238129

Dátum: 16.02.1987

Autori: Uhlík František, Pešek Josef, Chábera Petr

MPK: B65F 3/14

Značky: zařízení, nožů, plnicího, řezacích, ústrojí, jištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na jištění řezacích nožů u plnicího ústrojí, hlavně u sběracích vozů, řeší jeden z problémů při zpracování zemědělských velkoobjemových hmot. Při zvětšování počtu nožů dochází k zmenšování průchodu pro náhodné pevné těleso, a tím k možnosti poškození celého ústrojí. Toto nebezpečí odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že dvě řady nožů jsou otočně uloženy ve skříni zařízení, navzájem propojeny táhly a přes...

Zařízení na otevírání a zavírání vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 238128

Dátum: 16.02.1987

Autori: Uhlík František, Chábera Petr, Slavík Vratislav, Pešek Josef

MPK: B60J 5/06

Značky: otevírání, zařízení, zavírání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na otevírání a zavírání vrat řeší jeden z problémů přepravy zemědělských velkoobjemových hmot. Vrata jsou uložena otočně a zároveň suvně v korbě vozu, jsou ovládána dvojčinnými ovládacími válci, uchycenými ke korbě vozu a opačnou stranou k vratům. Při otvírání se vrata nejprve vysunou vzhůru z vedení a potom otevřou. Při zavírání se nejprve sklopí a potom bezpečně zasunou do vedení. Řešení může být využito hlavně v zemědělské výrobě a...

Způsob vystřihování a děrování plechového polotovaru střižníkem a střižnicí na klikovém lisu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238127

Dátum: 16.02.1987

Autori: Novotný Josef, Špaček Jindřich, Langer Zdeněk

MPK: B21D 28/02

Značky: provádění, způsobu, zařízení, plechového, klikovém, děrování, střižníkem, střižnicí, tohoto, vystřihování, polotovarů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vystřihování a děrování plechového polotovaru střižníkem a střižnicí na klikovém lisu a zařízení k provádění tohoto způsobu. Účelem vynálezu je snížení namáhání hnacího ústrojí beranu, odstranění rázů a hluku, vznikajícího při práci a snížení spotřeby energie stroje. Tohoto cíle se dosahuje tak, že plechový polotovar se umístí ve vzdálenosti 25 až 45 % jeho tloušťky nad dolní mrtvou polohou střižníku. Potom se nastřihne a po...

Tavidlo pro renovaci čepů klikových hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238126

Dátum: 16.02.1987

Autori: Šešulka Miloslav, Filípek Josef, Spazier Jiří, Šteffl Zdeněk, Jirák Aleš, Chrást Vlastimil

MPK: B23K 35/362

Značky: tavidlo, klikových, čepu, renovaci, hřídelů

Zhrnutie / Anotácia:

Podle řešení se jako tavidlo používá směs tavného tavidla na bázi kysličníku křemičitého, kysličníku manganového a kysličníku vápenatého, v množství 78 až 82 % hmot. s keramickým tavidlem, obsahujícím uhlík a chrom, v množství 14 až 16 % hmot. Tavidlo je obzvlášť výhodné při renovaci čepů klikových hřídelů pro spalovací motory.

Zásobník pro podlouhlé předměty, například vrtáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238125

Dátum: 16.02.1987

Autori: Žilka Michal, Žilka Stanislav

MPK: B65D 83/02

Značky: například, vrtáky, podlouhlé, zásobník, předměty

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zásobníků pro podlouhlé předměty, například vrtáky. Cílem vynálezu je umožnit umístění co největšího počtu vrtáků v daném příčném průřezu zásobníku a současně tím snížit váhu tohoto tělesa. Tohoto cíle se dosahuje tím, že u zásobníku s válcovým tělesem se slepými otvory pro vrtáky a závěrným členem slepé otvory v tělese zásobníku jsou uspořádány na soustředných roztečných kružnicích střídavě přesazeně o polovinu rozteče, přičemž...

Stojan stranově přestavitelný

Načítavanie...

Číslo patentu: 238124

Dátum: 16.02.1987

Autor: Černý František

MPK: A47B 97/04

Značky: stojan, přestavitelný, stranově

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan stranově přestavitelný po rýsovací desce sestávající ze sloupu dole zakončeného základovou deskou. V dosedací ploše je základová deska opatřena vybráním, spojeným s přívodem tlakového média.

Zapojení pro automatickou stabilizaci provozu kulového mlýna s mechanickým oběhem meliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238123

Dátum: 16.02.1987

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: B02C 25/00

Značky: mechanickým, kulového, mlýna, zapojení, meliva, provozu, automatickou, stabilizaci, oběhem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je stabilizace provozu kulového mlýna s mechanickým oběhem meliva na maximální výkonové úrovni. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením, které na základě cyklického digitálního měření skluzu otáček asynchronního pohonu oběhového elevátoru řídí příděl materiálu do mlýna tak, aby byl vždy plně vytížen. Zabezpečení prvé komory mlýna proti zamletí je řešeno na základě měření úrovně vibrací vstupního ložiska mlýna.

Zapojení zapalovacího systému s mechanickým přerušovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238122

Dátum: 16.02.1987

Autor: Lokvenc Jaroslav

MPK: F02P 3/04

Značky: mechanickým, zapalovacího, systému, přerušovačem, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání se týká zapojení zapalovacího systému s mechanickým přerušovačem, složené ze zapalovací cívky, jednoho kondenzátoru, dvou rychlých výkonových spínacích diod, jednoho odporu a mechanického přerušovače. První svorka /15/ primárního vinutí /N1/ zapalovací cívky /ZC/ a zemnicí svorka /Z/ jsou připojeny na napájecí napětí /Ub/. Druhá svorka /1/ primárního vinutí /N1/ zapalovací cívky /ZC/ je spojena s prvním vývodem kondenzátoru /C1/ a s...

Vibrační třídič nebo podávač pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 238121

Dátum: 16.02.1987

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor

MPK: B07B 1/28

Značky: třídič, podávač, sypké, materiály, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem řešení je vytvořit vibrační třídič nebo podávač pro sypké materiály, který umožňuje jeho pružné zavěšení nebo podepření na základové konstrukci. Ke skříni vibračního třídiče nebo podávače jsou pevně připevněny její nosné čepy, k nosným čepům jsou připevněny pružné závěsné nebo podpěrné prvky, případně jejich kombinace, podpěrné prvky sestávají z objímek, které jsou opatřeny lůžky pro uložení podpěrných pružin, svislé osy lůžek jsou vůči...

Zařízení k balení paletovaných výrobků do teplem smrštitelných fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 238120

Dátum: 16.02.1987

Autori: Bureš Vladimír, Balling Jan, Kočí Jaroslav

MPK: B65B 53/02

Značky: fólií, výrobků, balení, zařízení, paletovaných, smrštitelných, teplem

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru balicí techniky a řeší problém spotřeby tepla při balení výrobků uspořádaných na paletách do teplem smrštitelných folií. Na jedné straně dopravníku /1/ je ustavena dvojice vodicích sloupů /4/, nesoucích vertikálně vratně pohyblivé vozíky /5/. K nim je připojen rám /10/, nesoucí dva trubkové hořáky /11, 12/ tvaru L. Jeden z nich /11/ je pevný, druhý /12/ horizontálně nastavitelný, aby bylo možno jej přizpůsobit rozměrům...

Zařízení pro spalování biomasy, zejména drcené dřevné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 238119

Dátum: 16.02.1987

Autori: Suchánek Josef, Synek Petr, Kichler Jiří, Korostenský Aleš, Macháček Metoděj

MPK: F23G 7/10

Značky: spalování, drcené, hmoty, biomasy, zejména, dřevné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro spalování biomasy, zejména drcené dřevní hmoty a odpadů ze lnářské a bavlnářské výroby. Zařízení se spalovací komorou /1/ je opatřeno nejméně jedním spalovacím hořákem /3/, napojeným na výstup /6/ nejméně jednoho ejektorového dopravníku /7/ pro dopravu biomasy. Ejektorový dopravník /7/ je umístěn odděleně od spalovacího hořáku /3/, s výhodou v místě zásobníku /11/ pro uložení biomasy. Hořák /3/ je opatřen pomocným...

Zapojení bloku pro zabezpečení výstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238118

Dátum: 16.02.1987

Autori: Janů Karel, Aleš Ferdinand, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír, Müller Jan

MPK: G06F 9/26

Značky: bloků, signálu, zapojení, zabezpečení, výstupních

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká bloku pro zabezpečení výstupních signálů. Mikropočítače pro řízení technologických procesů a strojů musí mít v každém okamžiku plně definovaný stav výstupních signálů. Klopný obvod, který svým výstupním signálem řídí průchod výstupních signálů budicím obvodem se po zapnutí napájení nastaví systémovým nulovacím signálem do výchozího stavu. Tento stav blokuje průchod výstupních signálů budicím obvodem a výstupní signály do...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování změn vstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238117

Dátum: 16.02.1987

Autori: Müller Jan, Hrdina Vladimír, Janů Karel, Aleš Ferdinand, Müller Vladimír

MPK: G06F 3/00

Značky: vstupních, obvodů, vyhodnocování, změn, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení obvodu pro vyhodnocování změn vstupních signálů. Vstupní sledované signály se po oddělení od technologie přivádějí do vstupního obvodu. Do paměti tohoto obvodu se zapíší pouze v případě libovolné změny libovolného ze sledovaných signálů. Zápis se provede pulsem, odvozeným od směn vstupních signálů. Tento puls nastaví též klopný obvod, který vydá přerušovací signál do mikropočítače. Mikropočítač se tak začne zabývat...

Závěsné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238116

Dátum: 16.02.1987

Autor: Hříbek Jan

MPK: A47B 96/06

Značky: závesné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je podstatné rozšíření technických funkcí závěsného systému převážně nábytkového, který umožňuje větší variabilnost a současně zlepšení i provozních funkcí. Řešení sestává z prvního závěsného úhelníku profilu otevřeného nerovnoramenného U, který má na kratším rameni umístěny otvory pro upevnění na stěnu boku panelového dílce a na delším rameni jsou umístěny otvory pro uchycení spojovacím materiálem na nosnou konstrukci, a z...

Regulační výfuková hlavice pro ústí vzduchovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238115

Dátum: 16.02.1987

Autor: Kolečkář Zdeněk

MPK: F24F 13/06

Značky: hlavice, vzduchovodu, výfuková, ústí, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Výfuková hlavice pro ústí kruhových vzduchovodů, která umožňuje jednoduchým způsobem směrovat vystupující vzduch podle požadavků vyplývajících z nároků na větraný prostor. Hlavním funkčním elementem hlavice, umožňujícím směrování vzduchu je podle vynálezu jednostranná plocha regulačního listu - pásu, vytvořená z jednou překříženého pásu materiálu ve tvaru plochy Möbiova listu, nebo z dílčích segmentů, vytvořených tak, aby se svým provedením...

Koncová část výbojové trubice plynového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238114

Dátum: 16.02.1987

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/08, H01S 3/086, H01S 3/03...

Značky: laseru, trubice, výbojové, plynového, část, koncová

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konstrukční úpravy trubic plynových laserů. Podstatou úpravy je to, že konce trubice 3 jsou opatřeny proti optickým elementům zátavným otvorem 11, nebo zátavnou trubičkou 4. Vynález tak řeší čištění ploch optických elementů před uzavřením výbojové trubice laseru.

Sterilizátor kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 238113

Dátum: 16.02.1987

Autor: Pavlíček Miroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: čoček, kontaktních, sterilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Sterilizátor kontaktních čoček je určen pro síťové a bateriové napájení. Sterilizátor sestává ze skříně s tepelným rozváděčem s vyjímatelným pouzdrem pro sterilizaci kontaktních čoček a s automatickým vypínáním sterilizačního cyklu, jehož podstata spočívá v tom, že pouzdro 2 s kontaktními čočkami je uloženo v tepelném rozváděči 1, který je vodivě spojen s nevratnou tepelnou pojistkou 3. V prostoru tepelného rozváděče 1, ohraničeném deskou 9,...

Motocyklová pneumatika

Načítavanie...

Číslo patentu: 238111

Dátum: 16.02.1987

Autor: Vaculík Karel

MPK: B60C 3/00

Značky: motocyklová, pneumatika

Zhrnutie / Anotácia:

Motocyklová pneumatika, která se používá pro rychlou jízdu mimo udržované silnice, zejména v terénu. Podstata řešení spočívá v tom, že celková deformační výška 1 pneumatiky je rozdělena na nadpatní zónu 2 a poddezénovou zónu 3, přičemž nadpatní zóna 2 je ohybově podstatně tužší než poddezénová zóna 3.

Zařízení na regulaci teploty náběhového topného média ústředního vytápění směšováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 238110

Dátum: 16.02.1987

Autor: Kilian Pavel

MPK: F24H 9/20

Značky: teploty, regulaci, ústředního, směšováním, topného, media, vytápění, náběhového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení je vytvořit jednoduché zařízení, nezávislé na elektrické síti, které nepotřebuje další výkonový člen na ovládání regulačního ventilu a jež je přitom velmi citlivé a vykazuje malé zpoždění regulace, přičemž umožňuje změnu průběhu regulace teploty náběhového topného média. Uvedeného cíle se dosáhne zařízením obsahujícím uzavřenou nádobu se vstupem kotlového média, se vstupem vratného topného média a s výstupem náběhového topného...

Samohybné zařízení pro výměnu válečků pásového dopravníku s pevně uloženými válečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238109

Dátum: 16.02.1987

Autori: Cerha Josef, Prášil Ludvík

MPK: B65G 23/04, B65G 13/00

Značky: samohybné, dopravníku, zařízení, válečků, uloženými, pevně, výměnu, pásového, válečky

Zhrnutie / Anotácia:

Samohybné zařízení pro výměnu válečků pásového dopravníku s pevně uloženými válečky sestává z přímočarého motoru 11 a ze samohybného nosiče 1, opatřeného manipulačním mechanismem 6 s úchopovou hlavicí 17 a dvojicí sklopných zásobníků 7, 9. Samohybný nosič 1 je ve směru osy pohybu samohybného zařízení posuvně uložen na válečcích 2 pásového dopravníku jednak prostřednictvím odpružených desek 22 a jednak prostřednictvím kloubového mechanismu 4 s...