Zverejnene patenty 15.02.1987

Emulgovaný separační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237050

Dátum: 15.02.1987

Autori: Novák Jan, Vácha Jaroslav, Linhart Bohumil, Sebők Tibor, Zlesák Ivan

MPK: C04B 24/04, B08B 17/00

Značky: emulgovaný, prostředek, separační

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je formulace účinného separačního prostředku pro separaci betonů, malt a podobně od povrchu exponovaných předmětů. Tohoto cíle se podle vynálezu dosáhne prostředkem, který sestává hmotnostně z 70 až 85 dílů minerálního oleje o kinematické viskozitě 16 až 22 . 10-6 m2/s, 2 až 6 dílů esterů karboxylových kyselin C12 až C18 se sacharózou a glycerinem, 3 až 5 díly di-2-etylhexylsulfojantaranu sodného, 3 až 5 dílů etoxylovaného...

Zařízení pro testování číslicových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237049

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hurych Pavel

MPK: G06F 11/14, G11C 29/00

Značky: zařízení, testování, číslicových, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení, které je určeno ke stimulaci číslicových obvodů při jejich testování. Podstata řešení spočívá v tom, že předvolené typy generátorů, které jsou zaznamenány v paměti, jsou postupně z paměti během testovaného cyklu vybírány a po jejich dekódování jsou určené signály zapisovány do expandovaného paměťového pole. Výstupní signály těchto pamětí přes třístavové budiče stimulují testovanou síť, kterou bývá nejčastěji výměnný...

Zapojení ovládacího panelu mikroprocesorového řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 237048

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kondr Jan, Mádlík Miloš, Pluhař Lubor, Lhota Jan, Lukeš František

MPK: G11C 7/00

Značky: ovládacího, zapojení, mikroprocesorového, řídicího, systému, panelu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení využívá programovatelného řadiče pro vytvoření řídicích signálů panelu a rozhraní mikropočítače a pomoci přídavné paměti umožňuje zvýšit počet údajů zobrazených na panelu ve formě číslicových displejů nebo indikačních svíticích diod. Toto řešení umožňuje při zachování jednoduchého zapojení realizovat ovládací panel řídicího systému bez omezení, které je dáno kapacitou vnitřní paměti programovatelného řadiče. Podstata řešení spočívá v...

Automatický elektronický spouštěč elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237047

Dátum: 15.02.1987

Autor: Tušla Petr

MPK: H02P 1/04

Značky: automatický, elektronický, spouštěč, elektrických, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Při automatickém spouštění elektrických pohonů je třeba zajistit posloupnost řady úkonu, jako je odbrzdění, přepínáni a hlavně postupné vyřazování rozběhových odporů. Při spouštění složitých pohonů, kde je velký počet pomocných úkonů, odstraní navržený spouštěč řadu nedostatků. V komparátorech jsou porovnávány žádaná rychlost se skutečnou podle tabulky přiřazování. Vratný čítač podle signálů z komparátorů řídí pomocí elektronické paměti PROM,...

Fotosedimentometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 237046

Dátum: 15.02.1987

Autor: Ersepke Zdeněk

MPK: G01N 15/04

Značky: fotosedimentometr

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká fotosedimentometru, který sestává ze stabilizovaného zdroje (2) elektrického proudu, který je vodivě připojen k válcovému světelnému zdroji (1) umístěnému do ohniskové přímky válcové sedimentační kyvety (3) a ze sběrného světlovodu (6) umístěného svou podélnou osou rovnoběžne s protilehlou ohniskovou přímkou válcové sedimentační kyvety (3), přičemž k výstupným propustným čelům sběrného světlovodu (6) je připojeno fotoelektrické...

Zapojení optimalizačního obvodu krokového elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237045

Dátum: 15.02.1987

Autor: Štefl Jiří

MPK: H02P 8/00

Značky: optimalizačního, obvodů, zapojení, elektromotorů, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení, jež je možné realizovat z typizovaných logických a monostabilních integrovaných obvodů a u něhož je nastavení optimálních podmínek pro práci krokového elektromotoru i v režimu s reverzací jeho chodu snadné. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením se dvěma monostabilními klopnými obvody, se dvěma hradly typu EXCLUSIVE-OR, se součtově součinovým hradlem a invertorem pro chod krokového elektromotoru...

Čidlo pro měření průtoku kapalin, zejména pro potrubí o vnitřním průměru menším než 50 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 237044

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sedliský Otakar, Zazvonil Karel, Hadaš Jiří, Preisler Vlastimil

MPK: G01F 1/42

Značky: průtoku, zejména, kapalin, průměru, menším, potrubí, čidlo, vnitřním, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo pro měření průtoku kapalin, zejména pro potrubí o průměru menším než 50 milimetrů řeší nový tvar clony a nový způsob jejího uložení a utěsnění v komorových tělesech. Podstata řešení spočívá v tom, že do osazení (2b) zadního tělesa (2) komory (4) je lícovaně uložena clona (1) upraveným tvarem okraje (1a) a zadní těleso (2) je lícovaně uloženo vnější válcovou plochou (2a) ve vybrání (3a) předního tělesa (3) komory (4), přičemž kuželová část...

Zapojení řídicího obvodu ovládače krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237043

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kolouch Jaromír, Přikryl Hynek, Prokop Mojmír

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, motorů, krokového, zapojení, řídicího, ovládače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicího obvodu ovládače krokového motoru řeší problém stability chodu motoru při nízkých krokovacích kmitočtech a současně umožňuje chod motoru vysokou rychlostí, danou možnostmi samotného motoru. Řídicí obvod ovládače vytváří dvojice kroků motoru vzdálených časově od sebe o polovinu periody vlastních kmitů motoru. V případě požadavku na vyšší krokovací rychlosti zajišťuje samočinně přechod do režimu, kdy vzdálenost kroků je dána...

Nástroj pro vrtání děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 237042

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mádlová Danuše, Mádl Jan

MPK: B23B 51/02

Značky: nástroj, vrtání

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtací nástroj má hlavní ostří u obvodu nástroje skloněné pod úhlem nastavení větším než 0° a menším než 30°. Toto je realizováno buď fazetkou na hlavním ostří u obvodu nástroje, nebo celým hlavním ostřím skloněným po celé své délce pod úhlem nastavení větším než 0° a menším než 30°.

Zařízení pro kontrolu skutečné hodnoty napětí synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237041

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02H 7/06

Značky: napětí, kontrolu, zařízení, hodnoty, skutečné, strojů, synchronních

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro kontrolu skutečné hodnoty napětí synchronních strojů. Zařízení je složeno z bloku oddělovacích transformátorů, tvarovacího obvodu, integrátoru, paměťového obvodu, komparačního obvodu a bloku zpětnovazebních obvodů regulátoru buzení. Zařízení podle vynálezu se používá v regulátorech buzení synchronních alternátorů pro správné funkce obvodů skutečné hodnoty napětí. Dojde-li k poruše těchto obvodů, dojde bez použití...

Zdrojová rotační soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 237040

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šiler Miloš, Kollhamer Vladimír

MPK: H02J 7/06

Značky: soustava, zdrojová, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdrojové rotační soustavy, sestávající z poháněcího motoru, zejména větrného, mechanicky spřaženého s elektrickým alternátorem, připojeným výstupními svorkami na střídavou větev usměrňovače, připojitelným stejnosměrnou větví na akumulátorovou baterii, napojenou na autonomní stejnosměrnou elektrickou síť. Účelem vynálezu je především docílit u těchto typů zdrojových rotačních soustav odstranění až dosud se vyskytujících...

Zařízení pro odstraňování ochranné vrstvy z okrajů plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237039

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kaláček Jiří, Veverka Bohuslav, Petr Ludvík

MPK: B23D 37/12, B23D 79/02

Značky: plechů, ochranné, odstraňování, zařízení, okrajů, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojírenské technologie a řeší problém snížení namáhavosti, zlepšení hygieny a bezpečnosti práce a zvýšení produktivity práce při odstraňování ochranné vrstvy z plechů před jejich svařováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno základovou deskou, na jejichž protilehlých stranách čelní stěny jsou nad sebou uložena podávací kola, mezi nimiž je uložen držák s obráběcím nožem, mezi nímž a prvními...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237038

Dátum: 15.02.1987

Autori: Heller Zdeněk, Reichman Ferdinand

MPK: C02F 1/40

Značky: látek, obsahem, ropných, způsob, čištění, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek vznikajících při třískovém obrábění kovů, lisování kovů v autoopravárenství apod. Čištění probíhá tak, že se na odpadní vody působí kombinací termického a chemického čisticího procesu ve dvou fázích, v první fázi se působí kyselinou sírovou v rozmezí hodnot pH 2,5 až 3,9 při teplotě 70 až 90 °C a po stažení olejové vrstvy se v druhé fázi odpadní voda uvede do varu a působí se manganistanem draselným...

Zařízení k odizolování konců vodičů kruhového průřezu, opatřených křehkou izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 237037

Dátum: 15.02.1987

Autor: Nejman Zdeněk

MPK: H02G 1/12

Značky: křehkou, opatřených, konců, vodičů, průřezu, odizolování, izolaci, zařízení, kruhového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odizolování konců vodičů kruhového průřezu, opatřených křehkou izolací, sestávající z kleštiny, opatřené na horním konci dříkem pro upnutí do sklíčidla vrtačky a kruhovou štěrbinou v linii podélné osy kleštiny, do kteréžto kruhové štěrbiny zasahují rozrušovací hroty, kde účelu se dosahuje tím, že blíže dolního konce jsou v kleštině příčně k její podélné ose upraveny symetricky tři komůrky, do nichž jsou volně vsunuty...

Zapojení pro styk magnetickopáskové paměti s procesorem technologického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237036

Dátum: 15.02.1987

Autor: Rež Jaroslav

MPK: G11B 31/00

Značky: pamětí, zapojení, procesorem, magnetickopáskové, technologického, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro styk magnetickopáskové paměti (například PT 305, CM 5300, CM 5300.1, CM 5300.2 ) s technologickým zařízením, které obsahuje procesor ve funkci centrální řídicí jednotky. Účelem vynálezu je snížení obvodové složitosti, tím snížení pořizovacích nákladů, dále možnost dokonalejší programové diagnostiky, a tím zjednodušení servisu a oživení celého systému. Uvedeného účelu se dosáhne pamětí typu RAM, která je přístupná jak...

Způsob přípravy strukturně rigidního termosetického adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237035

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vilím Jindřich, Varhaník Jiří, Čapka Martin

MPK: C08K 5/50, C08L 63/00, C08L 9/02...

Značky: přípravy, termosetického, rigidního, strukturně, adhezíva, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy strukturně rigidního termosetického adhezíva s adhezními vlastnostmi iniciovatelnými ultrazvukovou a/nebo tepelnou energií, spočívající v reakci směsi 10 až 90 hmotnostních % butadien-akrylonitrilového kaučuku o obsahu akrylonitrilu 24 až 34 hmotnostních %, na jehož řetězci jsou navázány reaktivní epoxidové funkční skupiny, samotného nebo v kombinaci s až 50 hmotnostními % polybutadienového nebo butadien-akrylonitrilového...

Zařízení pro pěchování materiálu na svislých kovacích lisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237034

Dátum: 15.02.1987

Autor: Tojšl Jaroslav

MPK: B21J 13/02

Značky: pěchování, materiálů, zařízení, svislých, kovacích, lisech

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pěchování materiálu na svislých lisech při výrobě podélných výkovků, které je nutné před tvářením v dokončovací zápustce v určité části napěchovat. Zápustka se skládá z přední a zadní vložky, které jsou suvně uloženy na úkosových plochách ve spodku a vršku zápustky a zajištěny vodicími lištami. Přední a zadní vložky jsou do výchozí polohy vraceny pružinami, až na dorazy a přesné polohování přední a zadní vložky je zajišťováno zámky.

Zařízení na přepravu mohutných převodových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 237033

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ráža Radomír, Hós Štěpán, Tížek Zdeněk

MPK: B60P 9/00

Značky: prepravu, prevodových, zařízení, mohutných, skříní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k přepravě a částečně k manipulaci s mohutnými převodovými skříněmi velkorýpadla. Usnadňuje přepravu a zamezuje sekundárnímu poškození těchto převodových skříní.

Elektronický zapalovací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 237032

Dátum: 15.02.1987

Autor: Stříteský Josef

MPK: F02P 3/00

Značky: zapalovací, elektronický, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický zapalovací obvod je zvláště vhodný pro spalovací motory. Podstata řešení spočívá v tom, že na kladnou svorku zdroje je připojen jednak vstup napájecího řídicího obvodu, který je přes vstup řídicího obvodu připojen k uzemněné svorce přerušovače a jednak první vstup napájení výkonového oscilátoru, na jehož první výstup je připojen jeden vývod primárního vinutí zapalovací cívky. Druhý vývod primárního vinutí zapalovací cívky spolu s...

Nástroj pro tvarování dna dutých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 237031

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jankovič Vladimír, Kosek Jiří, Reček Jaroslav

MPK: B21J 7/18

Značky: těles, dutých, tvarování, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj, u kterého jsou nahrazeny dvě matrice jednou pohyblivou matricí, která je spojena s pístnicemi hydraulických válců nebo s táhly jiného známého dvoupolohového mechanismu, pomocí kterých zaujímá dvě pracovní polohy, určené dorazy. Popsané provedení nástroje umožňuje s použitím dvou razníků a jedné matrice vytvořit uzavřenou i otevřenou zápustku, takže obě operace tvarování dna je možno provést při jednom založení polotovaru.

Zařízení pro brzdění přístroje okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237030

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šustr Václav, Drkal Jaroslav, Dolíhal František, Zouhar Drahomír, Šídlo Eduard, Havránek Milan, Andó Ján, Musil Ivan

MPK: D04B 15/18

Značky: pletacích, okrouhlých, strojů, brzdění, prístroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro brzdění přístrojového talíře, které obsahuje třecí brzdu ovládanou elektromagneticky.

Přenosné stavidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 237029

Dátum: 15.02.1987

Autor: Podorský Jiří

MPK: E02B 7/28

Značky: stavidlo, prenosné

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosné stavidlo je určeno pro dočasné zahrazení odběrného objektu vodohospodářské stavby. Vkládá se do vnitřního prostoru dvojité hradicí stěny, tvořené například pomocí dřevěných hradidlových dluží, zasunutých do kotevních drážek, kterými je opatřeno koryto odběrného objektu. Sestává z nafukovací matrace, rozdělené nejméně do tří svislých vzduchových vaků, opatřených samostatnými plnicími hadicemi s uzavíracími ventily, vyústěnými v horní...

Univerzální přívěs osobního automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237028

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dufek Jiří, Hájek Stanislav, Čech Josef

MPK: B60P 3/32

Značky: univerzální, přívěs, osobního, automobilů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je univerzální přívěs osobního automobilu pro přepravu nákladů a k obývání. Univerzální přívěs je tvořen korbou a odklopitelným víkem. Korba je opatřena upevňovacími prvky pro upevnění skládací obytné i nákladní kostry k vytvoření plátěné stanové nástavby. Uspořádání univerzálního přívěsu dovoluje přepravu sypkých hmot, kusového materiálu přesahujícího rozměry ohraničené víkem pod plachtou i užívání tohoto přívěsu k obývání...

Způsob kontinuální výroby lehčených útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237027

Dátum: 15.02.1987

Autori: Václavek Miroslav, Hoza Vladimír, Chvála Alois Ing, Dubnová Renata

MPK: C08J 9/14, C08J 9/16

Značky: výroby, lehčených, způsob, útvaru, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální výroby lehčených útvarů z polymerních materiálů, především na bázi olefinických nebo styrenových polymerů, při němž lehčená struktura útvaru vzniká v procesu jedno- nebo vícenásobného stabilizovaného vytlačování. Fyzikální nadouvadlo na bázi uhlovodíku a/nebo jejich halogenderivátů se dávkuje do předsměsi příslušného polymerního materiálu, obsahující pro účinnější dispergaci nadouvadel a nukleačních činidel 0,1 až 3,0 hmot. %...

Výměník tepla kryochirurgických nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237026

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jelínek Jan, Zeman Václav, Jelínek Stanislav

MPK: A61B 17/36

Značky: kryochirurgických, výměník, tepla, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla kryochirurgických nástrojů, který je vytvořen jako monolitní těleso, jehož dutina je vyplněna porézním prostředím, například soustavou sítěk. Soustava sítěk je v celé dutině orientavána kolmo k ose výměníku, nebo je v čelní části dutiny orientována rovnoběžně s podélnou osou výměníku, ve zbylé části pak kolmo k ose výměníku.

Umělé krmivo ve tvaru vloček pro akvarijní ryby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237025

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pražák Oldřich

MPK: A23K 1/18

Značky: umělé, vloček, akvarijní, krmivo, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru krmivářství, a to jednak pro vybranou oblast akvarijních ryb přijímajících umělou potravu s možností použití krmiva v líhních a pěstírnách lososovitých a dravých ryb. Podstatou vynálezu je, že umělé krmivo obsahuje hmotnostně na 100 % sušiny, definované množství úsušků biomasy Candida utilis, zooplanktonu Daphnia magna a dalších, sušeného mléka odstředěného, masové, případně masokostní moučky, sušeného droždí, svaloviny...

Umělé krmivo pro akvarijní ryby, zvláště dravé a ryby příjímající převážně živočišní plankton a náletový hmyz

Načítavanie...

Číslo patentu: 237024

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pražák Oldřich

MPK: A23K 1/18

Značky: zvláště, umělé, plankton, živočišní, převážně, akvarijní, ryby, krmivo, dravé, náletový, příjímající

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru krmivářství, a to jednak pro vybranou oblast akvarijních ryb přijímajících umělou potravu s možností použití krmiva v umělých líhních a rychlírnách, a to pro všechny druhy v ČSSR uměle vytíraných ryb, tedy jejich plůdku. Podstatou vynálezu je, že umělé krmivo obsahuje hmotnostně na 100 % sušiny definované množství úsušků biomasy Candida utilis, sušeného zooplanktonu Daphnia magna a dalších, sušeného mléka odstředěného,...

Umělé krmivo pro akvarijní ryby a ampulárie příjímající umělé krmivo, zvláště živorodky a ryby vyžadující část potravy rostlinného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237023

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pražák Oldřich

MPK: A23K 1/18

Značky: zvláště, rostlinného, vyžadující, živorodky, akvarijní, potravy, příjímající, původu, část, ampulárie, krmivo, umělé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru krmivářství, a to jednak pro vybranou oblast akvarijních ryb přijímajících umělou potravu s obsahem složek rostlinného původu, avšak s možností použití krmiva v pěstírnách a rychlírnách potěru kaprovitých ryb pro sportovní a tržní potřebu. Podstatou vynálezu je, že umělé krmivo obsahuje hmotnostně, na 100 % sušiny, definované množství sušiny biomasy Candida utilis, zooplanktonu Daphnia magna, Dapphnia pulex a dalších,...

Umělé krmivo v práškové formě pro plůdek akvarijních ryb přijímajících umělou potravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237022

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pražák Oldřich

MPK: A23K 1/18

Značky: přijímajících, krmivo, formě, umělou, potravu, práškové, plůdek, umělé, akvarijních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru krmivářství, a to jednak pro vybranou oblast akvarijních ryb, potěru přijímajícího umělou potravu, avšak s možností použití krmiva v pěstírnách a rychlírnách potěrů ryb sportovních a tržních. Podstatou vynálezu je, že umělé krmivo obsahuje hmotnostně, na 100 % sušiny, definované množství sušiny séra krevního dobytčí krve, sušiny vajec, sušiny dafnií, rybí moučky, masové moučky, sušeného odstředěného mléka, sušiny droždí a...

Zařízení pro snížení obsahu příměsí ve sklízených semenných kulturách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237021

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: příměsí, obsahu, snížení, kulturách, zařízení, semenných, sklizených

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro sklizeň semenných kultur, zejména luštěnin, s intenzívním čištěním semen od nežádoucích příměsí. Pod příčným šnekovým dopravníkem je alespoň část obloukového dna sklízecího stolu perforována.

Způsob biologického aerobního čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 237020

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zíka Ivan

MPK: C02F 3/02

Značky: čištění, způsob, biologického, aerobního, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aerobního způsobu čištění odpadních vod z chemických, potravinářských a jiných výroben. Jeho podstatou je úprava odpadních vod vstupujících do biologické oxidace přídavkem vápenaté soli na hodnotu vyšší než 9.

Způsob přípravy dimetylcyklosiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237019

Dátum: 15.02.1987

Autori: Žigalin Grigorij Jakovlevič, Šapatin Anatolij Sergejevič, Černyšev Evgenij Andrejevič, Kopylov Viktor Michajlovič, Goljajeva Irina Michajlovna, Zadák Zdeněk, Foltýn Josef

MPK: C07F 7/21, C07F 7/08

Značky: přípravy, způsob, dimetylcyklosiloxanů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy dimetylcyklosiloxanů vzorce I, kde n je 3 až 5 tím, že se použije katalytického systému obsahujícího 0,1 až 2,0 % hmot. hydroxidu alkalického kovu, 0,1 až 5,0 % hmot. fluoridu alkalického kovu nebo kovu žíravé zeminy nebo tetrametylamoniumhalogenidu a 0,005 až 3,0 % hmot. tetrametylamoniumhydroxidu, vztaženo na základní reakční hmotu, přičemž depolymerace se provádí za teploty 90 až 110 °C.

Způsob výroby plošných radioaktivních zdrojů toku částic beta s radionuklidem stroncium 90

Načítavanie...

Číslo patentu: 237018

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hégrová Vladimíra, Jasanovský Pavel, Kokta Ladislav

MPK: G21G 4/04

Značky: plošných, zdrojů, stroncium, radionuklidem, způsob, částic, výroby, radioaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je způsob výroby plošných radioaktivních zdrojů toku částic beta s radionuklidem stroncium 90 ve fyzikálně aktivní vrstvě oxidu hlinitého, vyznačující se tím, že sorpce stroncia 90 se provádí z neutrálního alkoholového roztoku chloridu strontnatého obsahujícího stroncium 90, přičemž se použije 10-10 až 10-2 molárního roztoku chloridu strontnatého v 75 až 100% etylalkoholu. Uvedeným způsobem lze připravit radioaktivní zdroje...

Léková forma anorganických komplexních sloučenin čtyřmocné platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237017

Dátum: 15.02.1987

Autori: Drobník Jaroslav, Nosková Dagmar, Krasovskaja Elena Petrovna, Obrovský Jaroslav, Kiss František, Šalamoun Jaroslav, Želigovskaja Natalija Nikolajevna, Hájek Eduard

MPK: A61K 33/24

Značky: anorganických, léková, sloučenin, platiny, čtyřmocné, komplexních, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Léková forma anorganických komplexních sloučenin čtyřmocné platiny určených pro léčení lidských chorob, zejména rakovinného původu pomocí parenterálního podání, vyznačená tím, že je tvořena stabilním vodným roztokem anorganické komplexní sloučeniny čtyřmocné platiny vzorce I ve sterilní apyrogenní vodě v koncentraci od 0,1 mg/ml do 25 mg/ml.

Způsob oddělování ztrátových vláken od nečistot při bezvřetenovém předení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237016

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dykast Jaroslav, Kabele Stanislav, Mikulecký Karel

MPK: D01H 7/888

Značky: tohoto, předení, způsob, oddělování, provádění, zařízení, vláken, nečistot, ztrátových, bezvřetenovém, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení na oddělování ztrátových vláken v bezvřetenové spřádací jednotce, ve které ojednocovacím ústrojím uvolněné nečistoty se vylučují spolu se ztrátovými vlákny do kanálu pro odvod nečistot. Účelem vynálezu je alespoň část těchto ztrátových vláken vrátit znovu do výrobního procesu, což se děje oddělováním ztrátových vláken od nečistot účinkem sání, vyvozovaném v bočním kanále pro ztrátová vlákna napojeném na kanál...

Způsob a zařízení pro sušení zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237015

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dobrovolný Vladimír, Kňourek Milan, Pícl Václav, Malina Vladimír, Letáček Pavel, Gross Stanislav, Choc Miroslav

MPK: A01F 25/22

Značky: sušení, způsob, zrnitých, materiálů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro sušení zrnitých materiálů, zvláště obilovin a kukuřice, bez použití tepelné energie. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že zrnitý materiál se nejprve ohřeje kontaktním způsobem na teplotu 30 až 50 oC, čímž dochází k jeho orosení pronikáním vlhkosti ze středu zrna do jeho povrchových vrstev. Rozpařený materiál je pak provětráván proudem vzduchu, za současného sušení a chlazení. Zařízení podle...

Prstencová, variátorová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237014

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kopenec Jiří

MPK: F16H 7/02

Značky: variátorová, prstencová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Prstencová, variátorová převodovka je určena k plynulé změně převodového poměru. Prstencová, variátorová převodovka má alespoň dva axiálně oddělené páry hnacích a hnaných kuželových kol, kde mezi sousední hnací a hnané páry kuželových kol jsou včleněny vnější prstence a středová kola, rozpínaná talířovou pružinou.

Zařízení pro krokové ovládání ozařovače pro terapeutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237013

Dátum: 15.02.1987

Autor: Ochec Jaroslav

MPK: A61N 5/01

Značky: zařízení, účely, terapeutické, ozařovače, ovládání, krokové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro řízení pohybové terapie ozařovačů pro léčení nádorových onemocnění krokovým způsobem. To umožňuje vytvořit minimální konfiguraci, kdy na vyhodnocovací člen je připojen pouze snímač polohy a dozimetr, výstup potom ovládá pohon ozařovače a zapnutí nebo vypnutí záření. Při volbě dostatečně jemného kroku 1° až 5° se dosáhnou terapeutické výsledky obdobné přesné spojité pohybové terapii.

Obvod pro bezztrátové měření kmitočtové zatížitelnosti výkonových tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237012

Dátum: 15.02.1987

Autori: Láznička Pavel, Jarolím Josef, Bureš Josef

MPK: G01R 31/26

Značky: výkonových, obvod, tranzistorů, měření, kmitočtově, bezztrátové, zatížitelností

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zmenšení spotřeby elektrické energie při měření a zvýšení jeho přesnosti. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením obvodu podle vynálezu, který je složen z regulovaného zdroje napětí, pulsního měniče, regulátoru pulsního měniče a bloku řízení, aktivních a pasivních součástí. V obvodu je zapojen kondenzátor, představující zdroj napětí a velká filtrační indukčnost, chovající se jako zdroj proudu. Měřený tranzistor je zatěžován buď...

Prostředek ke konzervaci narušených stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237011

Dátum: 15.02.1987

Autori: Novák Jiří, Weisner Ivo

MPK: A01N 25/10

Značky: narušených, stromů, prostředek, konzervaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oborů lesnictví, sadařství a památkové péče. Cílem vynálezu je zlepšení péče o narušené stromy, zejména pak o stromy historicky významné, druhově vzácné, geneticky důležité apod. Uvedeného cíle se podle vynálezu dosáhne postupem, při němž se na ošetřované místo nanese jedna nebo více vrstev reaktivní epoxyakrylátové kompozice.