Zverejnene patenty 12.02.1987

Způsob výroby voštinového sendviče

Načítavanie...

Číslo patentu: 248900

Dátum: 12.02.1987

Autori: Fridrich Ján, Hodes Jan

MPK: B32B 1/10

Značky: voštinového, způsob, sendviče, výroby

Text:

...nevýhody odstraňuje způsob výroby voštinového sendviče, jehož potahy tvoří neekvídistantni plochy, podle vynálezu. jehož podstata spočíva v tom, že expandované voštinové jádro e technologickými tloušškovými přidavky se spodni plochou nalepi konstrukčnim lepidlem na spodni potah, který se upne pomoci připravku na stůl obráběciho stroje, načež se hořni plocha oprećuje do požadovaného tvaru pro nalepení horniho potahu.Výhodou navrhovaného...

Způsob přípravy hydrochloridu m-aminofenyl-beta-hydroxyethylsulfonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248899

Dátum: 12.02.1987

Autori: Marek Jan, Thorovský Zdeněk, Marková Dagmar, Svoboda Zdeněk

MPK: C07C 147/12

Značky: hydrochloridu, způsob, přípravy, m-aminofenyl-beta-hydroxyethylsulfonu

Text:

...s 2-chloretanolem vyloučení nežádoucího vedlejšího produktu - derivátu etylendisulfonu - v pevné formě a jeho odstranění filtrací provedenou bud ihned po kondenzaci, nebo spolu s CaSO 4.2 Hž 0 po následující konverzi síranu sodného.Při nedostatečné koncentraci minerálních solí při kondenzaci s 2-chloretanolem, jaké je v případě zpracování roztoku sulfinanu připraveného z izolované sulfinové kyseliny, se vytvořený derivát etylendisulfonu...

Zapojení pro vyloučení chybných údajů při průměrovaném měření doby průchodu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248898

Dátum: 12.02.1987

Autor: Obraz Jaroslav

MPK: G01N 29/04, G01H 5/00

Značky: vyloučení, průchodu, údajů, zapojení, průměrovaném, impulsů, chybných, měření

Text:

...klopného obvodu Q, jehož druhý vstup je připojen zároveň s měřĺcĺm výstupem elektronických obvodu ł pro vytváření měřícího impulsu na měřicí vstup hlavního čítače 3. Na hodinový vstup hlavního čitače § je připojen generátor Z hodinové frekvence a zároveň výstupem je hlavní čítač g připojen na datový vstup paměti łł, jejíž výstup je připójen na číslicový zobrazovač ł.Z elektronických dbvodú ł pro vytvoření měřicího impulsu obsahujících známá...

Způsob izolace proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248897

Dátum: 12.02.1987

Autor: Šafařík Ivo

MPK: C12N 9/48

Značky: způsob, enzymů, proteolytických, izolace

Text:

...Poté bylo aplikovánoL 0 ml kultivačního média po kultivaci Bacillus sp., který produkuje extracelulární proteinasy.Balastní bílkoviny byly z kolony vymyty vodou. Adsorbované proteinasy byly z kolony eluovány zvýšením iontové síly prostředí /elucí roztokom chloridu sodného, 1 mol.11/. Obsah bílkovin byl sledován Lowryho metodou /Lowry, 0. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L.,Randall, R. J. J. Biol. Chm. łgâ, 265 /1951//.a aktivita proteinas...

Způsob fermentační přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248896

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pírko Jaromír, Ulbert Stanislav, Smékal František, Bárta Miroslav

MPK: C12P 13/08

Značky: způsob, l-lysinu, přípravy, fermentační

Text:

...varné baňce médium má toto složení sacharóza technická 30 g, octan sodný krystalický 20 g,kukuřičnĺ extrakt 30 5, voda destilovaná do 1 000 ml pH média 6.8 až 7,0.Po zaočkování se kultivuje na rotační tŕepačce při teplotě 29 °C po dobu 18 až 24 hod.,vyrostlou kulturou se v množství 10 obj. zaočkuje 20 ml fermentačního média tohoto složení sacharóza technická 180 q, hydrolyzát arašídové mouky 200 ml, kukuřičný extrakt 10 g, síran amonný...

Způsob vytváření antireflexního povrchu na skle

Načítavanie...

Číslo patentu: 248895

Dátum: 12.02.1987

Autori: Chlupáč Miroslav, Peremilovský Alexandr

MPK: C03C 15/02

Značky: vytváření, antireflexního, povrchu, způsob

Text:

...kyseliny sírová E 2804 a ponechá se v ní be pohybu po dobu 30 až 100 sekund,pričom vlak vldy po 7 al 10 sekundách se působení lázně pŕeruií krátkým intenzivním oplaohen předmětu vodou a, počínajs třetím prerušením, současně se provede kontrola jakosti vsnikláho antirofiemího povrchu předmětu. Po dosaiení požadované jakosti so provede konečný intenzivní oplach sklonüneho předmětu vodou a jeho povrch se oaulí.Plocha rovinná krycí skla...

Způsob rozkladu kamenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248894

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zubček Ladislav, Kysela Vladimír

MPK: C25C 1/00

Značky: způsob, kamenců, rozkladu

Text:

...stejnosměrným proudem na složky, jejichž forma dovoluje jejich snadné oddělení a ekonunické zhodnocení. Jeho provádění neohrožuje životní prostředí, protože Veškerý materiál je beze zbytku zužitkováh. Proces je veden při teplotách nekladoucích zvláštní nároky na zdroje energie.Při provádění způsobu podle vynálezu dochází k rozkladu kamence v jeho vodném roztoku nebo ve vodném roztoku síranu jednoho 2 kationtů tvořících tento kamenec...

Mechanismus automatického otevírání záložního padáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248893

Dátum: 12.02.1987

Autor: Tesař Josef

MPK: B64D 17/62

Značky: automatického, mechanismus, otevírání, záložního, padáku

Text:

...a účely popisu vynálezu jeobr. 1 je pohled shora na základní chlopeň záložního padáku 5 otevřeným překrytem ana obr. la je schematicky znázorněn navrhovaný mechanismus při bočním pohledu a v částečnémMechanismus automatického otevírání záložního padáku je uložen na základní chlopnichlopně 1 vsazen dutý kovový kroužek Q, jímž prochází z prostoru obalu, kde je složenzáložní padák, smyčka 3 uzavírací šňůry procházející všemi chícpněmi...

Zařízení pro plnění předkomory suchého chlazení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248892

Dátum: 12.02.1987

Autor: Šustek Pavol

MPK: C10B 25/20

Značky: koksu, zařízení, plnění, chlazení, suchého, předkomory

Text:

...mezi kterými je uspořádána pevná násypka, jež vyústuje nad plnicím otvorem předkomory, opatřeným uzavíracím víkem.Podstatou vynálezu je, že na nosných podpěrách je upevněn plášť, jenž obklopuje pevnou násypku a jenž je svou dolní částí ustaven na plošině. Brostor mezi horní částí pevné násypky a pláště je utěsněn kyvně přestavitelnými klapkami.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že zajistí bezprašný provoz plnicího zařízení suchého...

Rotační biofilmový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248891

Dátum: 12.02.1987

Autori: Křižanovič František, Wanner Jiří, Veselý Dobromil, Kos Miroslav, Grau Petr, Miklenda Jiří, Koníček Zdeněk

MPK: C02F 3/00

Značky: rotační, reaktor, biofilmový

Text:

...čepy, jež jsou ctočně uloženy v rameneoh nosné konstrukce, a je spojen nejméně s jedním tímto ramenem aretačním šroubem, přičemž nejméně v jedné hraně podélné štěrhiny aeračníhožlabu jsou vytvořena vybrání.Výhodou rotačního biofilmového reaktoru podle vynálezu je dostatočný príjem vzdušnáho ą suspendcvanou v jeho nádrži,kyslíku jak pro biomasu pŕisedlou na nosiči, tak pro bioma kde stŕídavým plněním aeračních žlabů vodou nebo vzduchem a...

Způsob zpracování ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 248890

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kadaníková Věra, Smrček Vladimír, Vojtíšek Vratislav, Chmelík Josef, Gemzová Iva

MPK: C09B 67/12

Značky: způsob, zpracování, ftalocyaninů, mědi

Text:

...vlastností, vydatně a červeného odstínu.Krystaluje se alfa modífikace připravená přesrážením ze zředěně kyseliny sírová, 62 až 90, nejčastěji 70 a gama modifikace připravená z ftalocyaninu mědi postupem uvedeným v A 0 č. 247821.Výhoda tohoto nového způsobu spočíva v tom, že krystalizace probíhá při nižších teplotách,že se zmenšuje počet složek V krystalizačním prostředí, do reakce nevstupuje ani hydroxid alkalického kovu, ani...

Chemická sloučenina “interkalát selenid cíničitý-bis(h5-cyklopentadienyl)kobaltnatý komplex (3 ku 1)” a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248889

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lošťák Petr, Kalousová Jaroslava, Votinský Jiří, Klikorka Jiří, Beneš Ludvík

MPK: C07F 17/00, C07F 15/06

Značky: interkalát, sloučenina, cíničitý-bis(h5-cyklopentadienyl)kobaltnatý, způsob, chemická, její, komplex, přípravy, selenid

Text:

...interkalátu, spočívající v tom,že se polykrystalický SnSe 2 vystaví ve vakuu a při teplotě asi 120 oc působení par bis/h 5-cyk 1 opentadienyl/kobaltnatého komplexu /tzv. kobaltocenu/ po dobu nejméně 3 dnů. Před ukončením této syntézy se vytvoří v reakčním prostoru krátkodobé /cca 1 h/ teplotní gradient/cca 10 OC/ aby z reakční směsi vysublimoval nadbytečný kobaltocen. Syntéza probíhá s výtěžkem blížícím se 100 .U nové sloučeniny lze...

Způsob přípravy smoly s řízeným obsahem vysokomolekulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248888

Dátum: 12.02.1987

Autori: Janík Miroslav, Roubíček Václav, Kaloč Miroslav, Roják Antonín

MPK: C10C 1/18

Značky: vysokomolekulárních, způsob, obsahem, řízeným, látek, přípravy, smoly

Text:

...rozpouštědel oddělitz dehtu nebo smoly podíly různé molekulové hmotnosti. I když má každé jednotlivé rozpouštědlo schopnost extrakčním srážením - koagulací oddělit podíl dehtu - smoly üměrně svým solvatačním vlastnostem 2 koloidního systému do samostatné fáze, ukázalo se výhodným použití dvou strukturně odlišných rozpouštědel, allfatického a aromatického.Tím se dosáhne optimální hustoty a viskozity směsi, což má zásadní význam pro možnost...

Zařízení pro porcování polotovarů a výrobků polotuhé a měkké konzistence

Načítavanie...

Číslo patentu: 248887

Dátum: 12.02.1987

Autor: Široký Vratislav

MPK: A23L 1/01, B26D 1/14

Značky: porcování, polotovarů, měkké, konzistence, výrobků, polotuhé, zařízení

Text:

...trhá. Nelze zařízení proto použít zařazené ve výrobní lince, ale je nutné vřadit do výroby odpařovací stůl.Toto zařízení rovněž vyžaduje ruční manipulaci při vkládání a vyjímání polotovarů a hotového výrobku ze stroje a zabezpečení této obsluhy při vkládání polotovarů koncovým spínačem. Při rotačním přidržovači zabraňuje koncový spínač možnost zachycení obsluhy přidržovače při vkládání polotovaru a vtažení do pracovního prostoru zařízení.Tyto...

Zařízení pro tepelné zpracování potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248886

Dátum: 12.02.1987

Autor: Široký Vratislav

MPK: A23L 3/00

Značky: potravinářských, tepelně, zpracování, zařízení, výrobků

Text:

...pro těsta kynutá a porézní je třeba zajistit technologii varu při co nejmenším hydrostatiokém tlaku média a tím zabráni porušování pčréznosti polotovaru. Taková zařízení pak konstrukčnä vychází pro daný objem a hloubku široká a dlouhá. Technologicky nevyužitelný objem zhoräuje anergetickou bilanci zařízení.Vyše uvedená nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu pro tepelné zpracování potravinárskych výrobků v kapalném médiu, které...

Koželužský stroj s mechanismem pro stabilizaci polohy pracovních válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248885

Dátum: 12.02.1987

Autori: Grossmann Josef, Raida Antonín, Novotný Jiří, Čech Jan

MPK: C14B 1/02, C14B 17/04

Značky: stabilizaci, stroj, válců, koželužský, polohy, pracovních, mechanismem

Text:

...pojištěná maticí 35.Oplošený čep gg je otočně uložen v neznázorněném rozvidlení úhlové odklopné páky 3. Narážka gá, upevněná šrouby 31 a podepřená stavěcími šrouby já s pojistnými maticeml 55 na ühlové odklopné páce 5, je v uzavřené poloze udržovaná ve styku s excentrickým čepem dorazu 31, jehož druhá válcová část 25 je otočně uložená v postranici 3. Paka 33 opatřená rukojetí 59 je spojena s excentrickým čepem dorazu 31. Součástí páky 32...

Zapisovací ústrojí s lineárním motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248884

Dátum: 12.02.1987

Autor: Pokorný Rudolf

MPK: G01D 5/12, G01D 9/10

Značky: ústrojí, zapisovači, motorem, lineárním

Text:

...ústrojí a plošný zdroj magnetických impulsů je pevně spojen s lineárně pohyblivou cívkou lineárního motoru.Výhody zapisovacího ústrojí podle vynálezu spočívají ve vyšší spolehlivosti a životnosti snímacího ústrojí při zachování vysoké rychlosti zápisu.Na obrázku znázorněné zapisovací ústrojí je opatřeno bezkontaktním snímačem, tvořeným plošným zdrojem l magnetických impulsů, což může být v příkladném provedení impulsně zmagnetovaný...

Způsob přípravy 2,3 ku 4,6-di-O-izopropyliden-2-oxo-L-gulonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248883

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hlavatý Jaromír, Liška František, Volke Jiří

MPK: C07H 9/02

Značky: přípravy, 4,6-di-o-izopropyliden-2-oxo-l-gulonové, kyseliny, způsob

Text:

...použití koncentrované formy terciárního butylhypochloritu, který je.relativně snadno dostupný chlorací terciárního butylalkoholu chlorem v roztoku hydroxidu sodného nebo elektrochemickou chlorací vodného roztoku terciárního butylalkoholu a chloridu sodněho, dále jednoduché provedení reakce a jednoduché zpracováníúčinek způsoby podle vynálezu spočívá tedy v tom, že pomocí koncentrované formy terciárního butylhypoohloritu se oxiduje...

Zařízení pro ovládání transportérů pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248882

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hosnedlová Růžena, Větrovec Jindřich, Větrovec Lubomír

MPK: G05B 19/04

Značky: ovládání, zařízení, dopravy, transportérů, pásové

Text:

...bloku § je pak spojen s druhým zapínaoím vstupem gj a blokovací vstup 5 s druhým vypínacím vstupem 35 časového bloku 3, jehož blokovaoí vstup h je paralelné připojen na omezovací vstup jspouštěcího bloku g, druhý blokovací vstup n spínacího bloku § a blokovací vstup Q součtověho bloku Q, jehož zapinací vstup É je zapojen na druhý povelový vstup 5 spínacího bloku §, jehož výstup je spojen se zapínacím vstupem 5 indikačního bloku 1.zapínací...

Nekonečná vlákna z vyvřelých hornin, zejména čedičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248881

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bareš Richard, Sisr Oldřich

MPK: C03C 13/06, C04B 14/14

Značky: vlákna, vyvřelých, nekonečná, hornín, čedičů, zejména

Text:

...vláken vůči alkáliim v souvislosti s dodržením mechanických vlastnostiUvedené nevýhody se odstraní nebo podstacně omezí řešením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vlákna obsahují v hmotnosti koncentraci 50 až 62 oxidu křemičitého SiO 2, 10 až 15 , oxidh hlinitého A 12 O 3, 2 až 5 2 oxidu hořečnatého M 90, 5 až 12 oxidu vápenatého Cao, 5 až 12 oxidu sodného Nazo anebo draselného KZO, 3,5 až 14 oxidu železnatého Feo...

Způsob přípravy 1,8-dichlor-4-nitroantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248880

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bahník Miloš

MPK: C07C 79/37

Značky: přípravy, způsob, 1,8-dichlor-4-nitroantrachinonu

Text:

...vysokých nákladů dodržovat i při izolaci vypadlého produktu od rozpustneho zbytku výchozí látky, čímž dochází během izolace k růstu obsahu . nežádoucí dinitrolátky.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby 4-nitro-1,8-dichlorantrachinonu nitrací 1,8-dichlorantraohinonu v prostředí kyseliny sírová kyselinou dusičnou jehož podstata spočíva v tom, že se po dosažení požadovaného stupně nitrace přeruší vylitím reakční směsi do takovéhomnožství...

Zařízení pro chlazení oleje v plynových turbinách vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248879

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kovalevskij Michal

MPK: F02C 7/18

Značky: turbinách, plynových, oleje, chlazení, vzduchem, zařízení

Text:

...oleje v plynových turbinách, sestavajicí z výměníku tepla mezi olejem a vzduchem a z ventilátoru, umístěných v hrdle, spojeném s kanálem pro přívod vzduchu z kompresoru plynové turbiny, vynálezem, jehož podstata spočíva v tom, že na kanál pro přívod vzduchu je napojena.trouba pro nasávání vzduchu spojená s hrdlem a opatřená na výstupu do kanálu pro přívod vzduchu uzavírací klapkou.spojení trouby pro nasávání vzduchu skanálém pro...

Způsob odpěňování fermentační zápary a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 248878

Dátum: 12.02.1987

Autori: Seichter Pavel, Vavříčková Naděžda, Kujan Petr

MPK: B01D 19/04

Značky: zařízení, provádění, fermentační, odpěňování, zápary, způsob

Text:

...do přívodního potrubí 5 živného substrátu je vestavěn statický směšovač G s vestavbami a před tento směšovač je do přívodního potrubí zaústěna vstupní trubka tlakoveho systému odpěňování.Výhodou tohoto způsobu odpěňování a zařízení k jeho provádění je, že nadávkovaním maleho množství odpěňovadla do značného přebytku živného substrátu a následným intenzivním promícháním za průtoku, dojde ještě před vstupem do fermentační zápary k rozptýlení...

Zařízení na přívod kusového paliva do šachty generátoru, zejména fluidního

Načítavanie...

Číslo patentu: 248877

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pech Jaroslav, Semrád Petr, Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav

MPK: F23K 3/16

Značky: kusového, generátoru, přívod, šachty, zařízení, fluidního, paliva, zejména

Text:

...doskou připevnenou na rameno otočné uložené ne čepu. Spojení plynotěsnych desek s ranany je provedeno pomocí kloubü. Čspy jsou vně aparátu pevná spojeząy s ovládacími pákani, které mohou být opatřeny závažím nebo ssrvopohonem.Zařízení podle vynálezu umožňuje plynulý kontinuální přísun kusového paliva, například dřevěwch täpků o roznárech 7 x 7 x 3 cm. Rozměrnost a umístění uzávěrů zamezí vytváření klenby a usnadní obsluhu zařízení,...

Dezén pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248876

Dátum: 12.02.1987

Autor: Nezval Rudolf

MPK: B60C 11/04

Značky: pneumatiky, pláště, dezén

Text:

...vnitřního pásu.Pláště pro automobily, podle vynálezu mají zlepšenou adhezi k suché i mokré vozovcea vyhovují požadavkům maximální bezpečnosti jízdy, zejména na zpevněném povrchu vozovky. Obvodová pásy bloku v kombinaci s příčnými drážkami vytváří kolem celého obvodu pláště dostatek účinných adhezních uzlů, které dále v kombinaci s lamelami dávají plášti vysokou adhezi k vozovce v podélném a pŕíčném směru na směr otáčení pláště. současně...

Způsob vytváření reliefních ozdob na dílech obuvi nebo galanterních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248875

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tylajka František, Dobšová Emilie, Řepka Dušan, Hasík Jan, Guryča Petr

MPK: A43D 8/16

Značky: dílech, reliefních, galanterních, obuvi, způsob, vytváření, výrobků, ozdob

Text:

...pasta částečně do podkladového materiálu a s dostatečnou pevností v něm zakotvuje, takže ozdoby na obuvi dokonale drží.Za speciálních okolností je možno vytvářet z takto vytvarovaných ozdob dokonce rovněž chrániče jako jsou například kotníková kolečka u trampek. Obdobným způsobem se vytvářejí ozdoby, popř. účelové nánosy rovněž na výrobcích galanterního průmyslu a průmyslu oděvního nebo kloboučnického.Při práci způsobem podle...

Nosič katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248874

Dátum: 12.02.1987

Autori: Malík Miloš, Ordelt Stanislav, Průša Zbyněk, Křivák Jiří, Dohnal Jiří

MPK: B01J 21/04, B01J 32/00

Značky: katalyzátoru, nosič

Text:

...jednotlivých operací potřebąýoh pro prípravu nosiče, jako je tomu v případě nosiče na bázi grenulovanáho hliníku či sintrovanáho korundu. V přípedů nosiče podle če. autorského osvčdčení č. 205915 přístupují navíc nevýhodná mechanická vlastnosti nosiče opetřenčho aktivní vrstvou, zejménanízká odolnost proti otčru.Uvedené nedostatky odstraňuje použití nosiče kptalyzátoru podle vynálesu. Tento nosičje tvořen drceným syntetickým krystalickým...

Vypínací zařízení vozíku pro kontaktní dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 248873

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kaspar Zdeněk

MPK: A43D 117/00

Značky: zařízení, vypínací, vozíků, kontaktní, dopravník

Text:

...na předním závěsu vozíku, Zadní závěs vozíku je opatřen nosníkem kladky, na jehož konci je otočně uložena vypínací kladka.Pokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočíva v jeho jednoduchosti jak~pro výrobu,tak i pro ovládání pracovníkem u dopravníku. Zároveň je vyloučena i možnost samovolného přejetí některého 2 vozíku přes narážku a tím narušení technologického cyklu montáže obuvi.Přiložené výkresy znázorňují na obr. 1 nârysný...

Tkáňová vakcína proti infekční hepatitidě kachen a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248872

Dátum: 12.02.1987

Autori: Procházka Radomil, Vrzal Vladimír, Chumela Josef, Bohuslav Jaroslav

MPK: A61K 39/125

Značky: hepatitidě, přípravy, způsob, infekční, proti, kachen, tkáňová, její, vakcína

Text:

...tkâňové vakcíny proti infekční hepatitidě kachen1. Kmen viru infekční hepatitídy kachen - uložený V Československé sbírce mikroorganismů, shírce zoopatogenních mikroorganismů Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Brno 21, Medlánky, pod označením CAPM V - 296.2. Buněčná kultura pro pomnožování viru IHKŠ. Inaktivní činidlo a způsob provedení inaktivace viru IHK 6. Lyofilizační ochranné médium pufrované, koncentrovanéad 1 - Pro výrobu...

Zařízení pro řízení předstihu zážehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248871

Dátum: 12.02.1987

Autor: Pekárek Zdeněk

MPK: F02P 5/00, F02P 5/15

Značky: zařízení, zážehu, předstihu, řízení

Text:

...na otáčkach motoru nebo i podtlaku v sacím potrubí.Nevýhodou tohoto systému je příliš velka nepíeenost určení polohy klikového hłídele z důvodu vůlí V rozvodovém a vačkovm mechanismu. Polohová chyba takto vznikající anuluje možnosti řídícího mikropočítače.cílem vynalezu je snížit mechanickou i elektronickou náročnost stávajících zařízení a zároveň využití již exlstujících prvků na motoru, jako přerušovač, setrvačník, poprípade řemenice...

Blokovací ovladač s koncovým spínačem pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248870

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jadrný Jaromír

MPK: F27D 19/00, F27B 9/40

Značky: pecních, ovladač, kolejových, blokovací, koncovým, vozíků, jiných, spínačem, pojezd

Text:

...unístlný sklopnä lilte, pruznč zachycend na čepu o proti ní pružina, přičemž sklopné liits je opstřena v úrovni koncového spínače přivařenou vočkou.Výhoda blokoveoího ovladače pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků podle vyndlezu spolívá v zejiltlní stále otsjnłho sdvihu při spíndní spínače nezivisle na velikos.ti sklopení lilty. Tím není ovladač blokování tak citlivý na úcłwlky brodicího plechu asvyluje se jeho spolehlivost.łła...

Cukrovinky fortifikované železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248869

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tůma Jan, Wolf Augustin, Ranný Mojmír, Čapek Karel, Musil Jan

MPK: A23L 1/304

Značky: železem, cukrovinky, fortifikované

Text:

...nosičem železa jsou nečokoládové cukrovinky jako např. kandytové hmoty, fondán, karamely, želé, šlehané cukrovinky, lěkořicově cukrovínky apod., které.umožňují velmi dobré rozptýlení ve vodě rozpustných nebo snadno dispergovatelných komplexů železa jako jsou komplexy se sacharidy a/nebo polykarboxylovými kyselinami s výhodou komplexy sacharőzy a/nebo fruktőzy a/nebo kyseliny citronové. Tyto komplexy obsahují cca 20 až 35 železa ve vodě...

Způsob přípravy benztriazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248868

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vaštyl Jaroslav, Smrčková Zdenka, Hradil Jiří

MPK: C07D 249/18

Značky: benztriazolů, způsob, přípravy

Text:

...koncentrací benztriazolů a katalyzátorem. Pro reakci se používají Pt, Pd, Cu, Co, Ni hydrog. katalyzátory nebo Cu, Ni event. Fe kat. typu Raneyových katalyzátorů. Směs po reakci je vypuštěna z kolony,flltrována a používäna bud přímo nebo je rozpouštědlo vakuově odpařenb a získa se produkt à obsahem 80 až 96 benztriazolu.Postupom podle vynálezu se dosáhne zkrácení reakční doby, zlepšení využití reakčního objemu, získání koncentrovanějších...

Titaničitá smaltéřská frita ve formě prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248867

Dátum: 12.02.1987

Autori: Štěpán Pavel, Šmíd František, Tenorová Jaroslava, Bouše Václav

MPK: C23D 5/04

Značky: titaničitá, formě, smaltéřská, prášků, frita

Text:

...vůči alkalickěmu prostředí je výhodné přidávat do frity 0,1 až 2,0 oxidu zirkoničitého zroz. Aby měly částioe frity optimální elektrické vlastnosti pro aplikaci za sucha, je výhodné použít při přípravě prášku frity 0,05 až 0,25 3 hmot. hydrofobizačního činidla, například silikonového oleje.Smaltéřská titaničitá frita podle vynálezu umožňuje aplikací v práškovém stavu za sucha vytvoření smaltového povlaku s vysokou chemickou odolností bez...

Závislý pohon převodovek vybavených rozsahovou redukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248866

Dátum: 12.02.1987

Autor: Koldovský Karel

MPK: F16H 47/00

Značky: závislý, převodovek, redukci, vybavených, pohon, rozsahovou

Text:

...i u převodovek s aalou osovou vzdálenosti jek předlohových tak i plenetových. Další výhodou tohoto řelsní je, ie otáčky hřídele závislého pohonu jsou pevne něhitelně změnou převodd hnacího a hnanáho kola závislého pohonu e dále převodem zeřazeným ve stupňově převodovoe.Na obr. l je schenatioky názor-něho provedení závislého pohonu převodovky podle vynálezu.Na vstupním hřídeli J, je pavnl upevnáno hnaoí kolo ugáhonu hřídele 11 závislého...

Hmota pro přípravu povlaků nanášených na povrchy brzdových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248865

Dátum: 12.02.1987

Autori: Štekr František, Sharhag Vilém, Bůžek Petr, Chlumský Jiří

MPK: C08L 63/00, C09K 3/14

Značky: povlaků, brzdových, válců, povrchy, nanášených, přípravu, hmota

Text:

...externä modifikované epoxidove pryskyřice e molekulová hmotnosti do 500 e obsahu epoxidových skupin 0,45 až 0,50 lol ne 100 g, O až 35 hmotnostních dilů oxidu křemičitáho o velikosti zrn do 20.106 m, nebo O el 35 hmotnostních dílů pxidu křemičitóho, u kterého je Jedna ětvrtina tetreedů oxidu křemičitáho nehresena tetready oxidu hlinitého o velikosti zrn do 30.106 m, 75 si 190 hmotnostních dílů oxidu křemičiteho, předem...

Způsob výroby N-acetyl-p-aminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248864

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kotyk Milan, Růžek Vlastimil, Lehký Zdeněk, Skalický Petr, Jaroš František, Zelinka Alfréd, Dračka Jaroslav

MPK: C07C 91/44

Značky: způsob, n-acetyl-p-aminofenolu, výroby

Text:

...vedlejších reakcí a vznik nežádoucích barevných zplodin, což se pozitivně projeví na kvalitě i výtěžku.Na zlepšení kvality se v nemalé míře podílí též odbarvení filtrátů po separaci pevných podílů a po celou dobu, při níž probíhá doacetylování zbývajícího podílu p-aminofenolu. Dalším přínosem způsobu podle vynálezu je snížení spotřeby kyseliny solné a sody proti dosavadním apůsobům.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu je dále uveden...

Způsob čištění 3-aminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248863

Dátum: 12.02.1987

Autori: Růžek Vladimír, Konečný Luboš

MPK: C07C 39/04

Značky: 3-aminofenolu, způsob, čištění

Text:

...nákladů v porovnání 5 vakuovou destilaci a eliminuje kondenzaei a rozklad 3-amincfenolu.Ve srovnání s dalšími dosud známymi způsoby čištění 3-aminofenolu poskytuje krystalizace z taveniny a frakční tavenívyšší kvalitu a výtěžek produktu bez nutnosti užívat dalších látek, které je nutno regenerovat nebo které představuji nezužitkovatelný odpad.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou uvedeny příklady provedení, jimiž však není...

Závěsný snímač hmotnosti pro medicínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248862

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čihák Josef, Záťura František

MPK: G01G 3/12

Značky: hmotnosti, snímač, medicínu, závěsný

Text:

...a vybráním opatřeným jednostranné popřípadě oboustranně kĺemíkovými tenzometry, které je umístěno uvnitř pouzdra, přičemž deformační nosník jePředností závěsného snímače hmotnosti pro medicínu je velmi jednoduché konstrukční řešení, sestavené z malého počtu mechanických dílů. Je definován závěs infúzní láhve nebo nádoby s jinou kapalinou a tím je zlepšena přesnost měření a reprodukovatelnost kalibrace. Je umožněno nastavení předpětí...

Mikronosiče vhodné k pěstování živočišných buněk a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248861

Dátum: 12.02.1987

Autori: Štol Miroslav, Adam Milan, Víška Jarmil, Veber Pavel, Tolar Miroslav

MPK: C08L 89/00, C12M 3/00

Značky: živočišných, mikronosiče, způsob, výroby, vhodné, buněk, jejich, pěstování

Text:

...podmínek, tj. 15 minut při 120 °c.Hydrolytická stabilita aldiminového vazebného seskupení, která je sice v kyselém prostředí malá, je v oblasti pH 7,0 až 7,6 výborná a tím je umožněno využití popsané biologické aktivity aldiminů v technice tkáňových či buněčných kultur.Mikronosiče připravené způsobem podle přítomného vynálezu je však možno hydrolyticky štěpit za pomoci proteolytických enzymů, které obvykle štěpí samotnou želatinu,...