Zverejnene patenty 15.01.1987

Zařízení pro indikaci polohy stavitelných válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238700

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novotný Ladislav, Pařízek Jan

MPK: G01B 5/14, B21B 37/08

Značky: válcovacích, zařízení, indikaci, polohy, stolic, stavitelných, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zlepšení a zpřesnění indikace polohy stavitelných válců válcovacích stolic tak, aby měřená hodnota válcovací mezery nebyla zkreslována změnou protažení stojanů, při současném zvýšení životnosti a spolehlivosti čidel polohy. Uvedeného účelu se dosáhne zabudováním spojovacích tyčí do vzájemně korespondujících vertikálních otvorů v ložiskových tělesech horního opěrného válce a v horních příčnících stojanů válcovací stolice. Tyto...

Nástroj pro experimentální zkoušky střihatelnosti tenkých plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238699

Dátum: 15.01.1987

Autor: Frček Vojtěch

MPK: H02K 15/02

Značky: nástroj, experimentální, střihatelnosti, zkoušky, plechů, tenkých

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj je tvořen jako postupové střihadlo, sestávající ze skupin střižníků a střižnic různých příčných rozměrů, s uzavřeným střižným obvodem. Největší příčný rozměr střižníku s příslušnou střižnicí jedné skupiny je vždy menší než nejmenší příčný rozměr střižníku s příslušnou střižnicí následné skupiny, ve smyslu posunu plechu a roztečná vzdálenost dvou sousedních střižníků v tomto smyslu je rovna celistvému násobku velikosti kroku plechu. To...

Způsob zachycování a vracení těkavých organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238698

Dátum: 15.01.1987

Autori: Klančík Luděk, Rada Antonín, Novotný Jaroslav

MPK: C09D 3/64

Značky: způsob, látek, zachycování, organických, těkavých, vracení

Zhrnutie / Anotácia:

Odstranění ztrát těkavých reakčních složek z výroby alkydových pryskyřic tavným postupem. Účelu bylo dosaženo absorbcí těkavých složek, unášených v proudu plynu v absorpční kapalině tvořené směsí surovin při teplotě 80 až 150 a jejich vrácením do výrobního procesu. Těkavé látky tvořené převážně ftalanhydridem a případně i hlavní podíl par reakční vody, vznikající v počáteční fázi polyesterifikace, spolu se strženými organickými látkami, se...

Aktivované práškové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238697

Dátum: 15.01.1987

Autori: Füssel Jan, Křivánek Jiří, Moc Miloš, Klátil Karel

MPK: C08L 33/04, C08L 33/08

Značky: plnivo, práškové, aktivované

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované práškové plnivo do tmelů, které je možné vytvrzovat i při teplotách 15 °C. Cíle se podle vynálezu dosáhne aktivovaným práškovým plnivem dvousložkových tmelů, obsahujících jako jednu složku práškové plnivo a jako druhou složku vzduchem inhibovanou akrylátovou kompozici nebo nenasycenou polyesterovou pryskyřici s přídavkem peroxidického iniciátoru. Podstatou vynálezu je, že práškové plnivo je aktivováno urychlovačem, který je produktem...

Aktivátor pro extrémně rychlé vytvrzování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238696

Dátum: 15.01.1987

Autori: Moc Miloš, Füssel Jan, Křivánek Jiří, Klátil Karel

MPK: C08F 4/40, C08L 67/06, C08L 33/06...

Značky: aktivátor, extrémně, rychle, vytvrzování

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivátor pro extrémně rychlé vytvrzování patří do oboru vytvrzování polyesterových pryskyřic a akrylátových kompozic. Cílem je formulace aktivátoru pro extrémně rychlé vytvrzování, který je na vzduchu neomezeně stálý a jehož aktivovaný povrch si udržuje aktivitu několik měsíců. Cíle se dosáhne podle vynálezu aktivátorem, který je produktem reakce kobaltnaté soli anorganické nebo organické kyseliny s 2,2-dipyridylem a/nebo 1,10-fenantrolinem...

Elektricky vodivý tmel pro mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238695

Dátum: 15.01.1987

Autori: Farský Miroslav, Liška Vladimír, Pollák Jozef, Tomš Jiří

MPK: C08G 59/50, C08L 63/00, C09J 3/16...

Značky: mikroelektroniku, elektricky, vodivý

Zhrnutie / Anotácia:

Urychlení vytvrzovací reakce nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic a aromatických polyaminů při reakčních teplotách 130 až 200 °C. Současně s efektem urychlení vytvrzování projevuje se i zlepšení elektrické vodivosti vytvrzeného tmelu. Jako urychlovače lze použít technicky čisté sloučeniny, které obsahují hydroxylové skupiny na hydroaromatickém nebo aromatickém kruhu, tj. zejména karbocyklické terpenické alkoholy, jejich aromatické...

Koncový uzavřený vířivý třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 238694

Dátum: 15.01.1987

Autori: Balcárek Jaroslav, Nemerád Josef, Kmeco Rudolf, Müller Jiří

MPK: D21D 5/18

Značky: koncový, třídič, uzavřený, vírivý

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový uzavřený vířivý třídič pro jemné třídění papíroviny před papírenským strojem a dotřiďování výplivů v koncovém stupni stanic otevřených vířivých třídičů. Je opatřený v horní části tangenciálním přívodem a koaxiálním odvodem vytříděné látky, vstupní válcovou komorou, která na své spodní části přechází do pracovního kužele, na jehož spodní stranu navazuje uklidňovací válcová komora. V nejspodnější části je postupně uspořádáno nožové...

Autokompenzační magnetické váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238693

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hanza Karel, Leitmann Josef

MPK: G01G 23/36

Značky: autokompenzační, magnetické, váhy

Zhrnutie / Anotácia:

Autokompenzační magnetické váhy mají uplatnění v oblasti geofyzikálního průzkumu při vyhledávání geomagnetických nepravidelností při průzkumu rudných a nerudných ložisek a při lokalizaci ferromagnetických předmětů pod povrchem terénu. Účelem vynálezu je náhrada mechanické kompenzace vah kompenzací elektromagnetickým polem, jež je řízeno elektronickým obvodem. Autokompenzační magnetické váhy sestávají ze systému kompenzačních vah, u kterých je...

Žlutý až červený pigment se strukturou křemičitanu zirkoničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 238692

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fuchs Eduard, Mocová Nataša

MPK: C04B 33/14

Značky: zirkoničitého, žlutý, pigment, červený, strukturou, křemičitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Žlutý až červený pigment se strukturou křemičitanu zirkoničitého pro probarvování glazur běžných typů pro obkládačky, dlaždice, užitkovou a sanitární keramiku až do teplot 1 300 °C, s vysokou probarvovací schopností a stálostí až do teplot 1 300 °C ne bázi křemičitanu zirkoničitého a sulfidu nebo sulfoselenidu kademnatého, kde cíle je dosaženo tím, že obsahuje, vyjádřeno v hmotnostních procentech 36 až 50 oxidu zirkoničitého, 18 až 25 oxidu...

Zařízení pro podélnou perforaci pásu obalového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238691

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ječný Jiří

MPK: B65D 19/38, B65B 61/12

Značky: zařízení, obalového, pásu, perforaci, materiálů, podélnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká balicí techniky a jeho využití se předpokládá zejména při balení výplat do sáčků. Jeho účelem je dosáhnout plynulé nebo krokové perforace balícího materiálu před vložením obsahu do obalu, aniž by pro tento účel bylo nutno využít samostatné zařízení předřazené balicí lince včetně samostatného pohonu tohoto zařízení. Toho se docílí soustavou válců, mezi nimiž je veden a perforován pás obalového materiálu.

Sorbent pro kapalinovou chromatografii na bázi modifikovaného silikagelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238690

Dátum: 15.01.1987

Autor: Porsch Bedřich

MPK: G01N 30/50

Značky: silikagelu, chromatografii, sorbent, kapalinovou, modifikovaného, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je sorbent pro kapalinovou chromatografii na bázi modifikovaného silikagelu, jehož povrch obsahuje chemicky vázané alifatické řetězce o počtu atomů 12 až 24 atomů uhlíku, přičemž obsah uhlíku v alifatických řetězcích je 5 až 30 % hmot., vztaženo na 1 g základního silikagelu, a chemicky vázané primární aminoskupiny, například skupinu aminopropylovou v množství 0,1 mmolu až 2,5 mmolu vztaženo na gram sorbentu, přičemž v...

Způsob výroby vazného přípravku na bázi škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238689

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hrabal Josef, Másílko Karel, Holas Jiří, Malý Milan, Kučírek Miroslav, Doležal Miroslav

MPK: A21D 6/00

Značky: bázi, vazného, způsob, škrobu, přípravků, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zahrnuje extruzní pečení škrobnatého materiálu a dále pak drcení meziproduktu na požadovanou granulaci po případném ochlazení nebo předsušení. Při třídění drceného produktu se podíl větších částic vrací zpět k drcení. Podle potřeby se před extruzním pečením vlhkost škrobnatého materiálu upraví na 10 až 20 %. Extruzní pečení spočívá v kombinovaném působení tlaku, teploty a střihové síly.

Zařízení pri digitalizaci obrazu, snímaného z grafické předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238688

Dátum: 15.01.1987

Autori: Doležal Zdeněk, Jindřich Miroslav, Toifl Jaroslav, Kott Kristian

MPK: G06K 11/02, G06K 11/00, G02B 27/02...

Značky: zařízení, snímaného, digitalizaci, grafické, obrazů, předlohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinných zařízení pro digitalizaci sledované grafické předlohy. Vynález řeší automatické sledování grafické předlohy, např. obecné křivky při použití hranolu pro rotaci obrazu. Sledovací zařízení je opatřeno dvěma pevnými, neotáčivými snímacími prvky (2, 3), které se nacházejí v zorném poli hranolu (1) pro rotaci obrazu. Během procesu sledování je hranol (1) pro rotaci obrazu nad sledovanou grafickou předlohou (5)...

Trnová tyč válcovacích stolic pro válcováni trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 238687

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bembenek Zdeněk, Huták Ivan, Lička Stanislav, Petruželka Jiří, Wiesner Hubert, Ručková Hana

MPK: B21B 25/00, B21B 21/00

Značky: trnová, válcování, válcovacích, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Trnová tyč sestává z trnového nástavce upínací části koncovky souose umístěnými a spojenými spojovacími trubkami. Na spojovaných koncích jednotlivých dílů jsou umístěny vodicí nástavce, jejichž vnější průměr odpovídá vnitřnímu průměru spojovacích trubek.

Elektrické zapojení pro zjišťování koncentrace kovových prvků v mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 238686

Dátum: 15.01.1987

Autori: Černý Antonín, Novák Vladimír, Kravciv Miloš

MPK: G01N 33/20

Značky: mazivech, elektrické, kovových, zapojení, zjišťování, koncentrace, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení pro zjišťování koncentrace kovových prvků v mazivech je provedeno tak, že do roztoku upraveného maziva jsou ponořeny elektrody připojené na zdroj proměnného napětí. Proudový snímač snímá proud, tekoucí do elektrod a převádí jej na napětí, které je po zesílení vedeno do dolnopropustného filtru a do analogově číslicového převodníku. Časovou derivaci napětí, úměrnou proudu elektrodami, provádí derivační obvod. Na ovládacích...

Způsob přípravy semipermeabilních membrán na bázi acetátu celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238685

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vacík Jiří, Schauer Jan

MPK: A61M 1/34

Značky: bázi, způsob, semipermeabilních, membrán, přípravy, celulózy, acetátu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu přípravy semipermeabilních membrán na bázi acetátu celulózy, zejména membrány vhodné pro použití v umělé ledvině. Způsob příprav semipermeabilních membrán na bázi acetátů celulózy spočívá v tom, že se roztok sestávající z 15 až 28 % hmot. acetátu celulózy, 8 až 25 % hmot. organické hydroxykyseliny, 40 až 70 % hmot. acetonu a 1 až 22 % hmot. dimethylformamidu odlévá na hladký podklad, na podkladě se nechá samovolně...

Zařízení pro výrobu vzorovaných režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238684

Dátum: 15.01.1987

Autori: Frundl Zdeněk, Procházka Jan

MPK: B65G 49/08, C04B 33/20, B28B 5/00...

Značky: zařízení, dlaždíc, výrobu, vzorovaných, řezných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oboru stavební keramiky a řeší se jím problém průmyslové, automatizované výroby vzorovaných režných, to jest neglazovaných dlaždic s vícebarevným hloubkovým ornamentem. Zařízení sestává z pohyblivé, popřípadě otočné formy o více otvorech podle počtu použitých barevných hmot a s otvorem pro násyp základní keramické hmoty. Plnění barev do ornamentu je vymezeno šablonami s použitím zakrývacích plechů. Po průchodu všemi polohami a...

Zapojení pro řízení zisku lavinové fotodiody

Načítavanie...

Číslo patentu: 238683

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dostál Josef, Dočkálek Antonín

MPK: G01J 1/30, G01J 1/28

Značky: řízení, zapojení, fotodiody, lavinové, zisku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení zisku lavinové fotodiody sestávající ze stejnosměrného napájecího obvodu a ze střídavého zesilovače řeší problém stabilizace pracovního bodu a tím i stabilizace vnitřního zisku lavinové fotodiody (1). Podstata řešení spočívá v tom, že lavinová fotodioda (1) je přes integrační člen (3) a oddělovací odpor (4) zapojena do série s řízeným zdrojem konstantního napětí, přičemž ke společnému bodu lavinové fotodiody (1) a...

Zapojení komparačních obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238682

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tlamsa Jiří, Barták Stanislav, Starý Jaroslav, Štolba Milan, Jeger Dag, Neumajer Václav, Vacek Oskar

MPK: H03K 3/02

Značky: zapojení, obvodů, komparačních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro oblast měřicí techniky, předavším pro logické analyzátory, a řeší problém porovnání množiny hodnot, předepsaných vstupními parametry, s množinou hodnot representujících stav měřených signálů, popřípadě stav vzorků těchto signálů. Zapojení komparačních obvodů sestává z řadiče přístroje, přepínače vstupů sběrnic, zdroje dat a adresové a datové sběrnice a datové sběrnice jsou připojeny vstupy nejméně jednoho modulu...

Zařízení pro ultrazvukový zátav plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238681

Dátum: 15.01.1987

Autori: Strejček Pavel, Šuhaj Jaroslav, Syřiště Milan

MPK: H05K 3/00

Značky: ultrazvukový, spojů, drátových, zátav, zařízení, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ultrazvukový zátav plošných drátových spojů je výkonnou součástí stroje ke kladení drátových spojů do adhezní hmoty, navalené na povrch sklolaminátových desek. Kladení drátových spojů se provádí pomocí ultrazvukem rozkmitaného rezonátoru s kladecím hrotem, přičemž se pohybová energie kladecího hrotu mění v tepelnou, potřebnou k zatavení kladeného drátu do adhézní vrstvy.

Zařízení pro ohřev trysky a nástavce trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238680

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pčola Pavol, Pohl František, Micenko Štefan

MPK: B22D 17/20, B22D 17/02

Značky: trysky, ohrev, zařízení, nástavce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro slévárenské stroje na lití kovů pod tlakem a řeší problém udržování teploty taveniny na stálé úrovni při jejím průtoku stoupacím kanálem a nástavcem trysky z teplé lisovací komory do trysky. Kolem stoupacího kanálu je vytvořena soustava kanálů, která je propojena s dutinou, vytvořenou pláštěm kolem nástavce trysky a dutina i soustava kanálů jsou vyplněny teplonosnou látkou, přenášející teplo získané přestupem z taveniny v...

Směšovací zařízení karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238679

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pavelka Bohuslav, Pavelka Ivo, Trnka Milan, Koláček Jiří

MPK: F02M 19/08

Značky: zážehových, směšovací, motorů, zařízení, karburátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká směšovacího zařízení umístěného v hlavním systému karburátoru zážehových motorů. Přináší dokonalejší promíšení paliva se vzduchem již před výstupem z přívodních kanálků a v jeho dalším jemnějším a rovnoměrnějším rozprášení ve směšovací komoře karburátoru. Tím se zajišťuje kvalitnější spalování a podstatně se vyloučily ztráty, jejichž příčinou bylo nedokonalé spalování nepromíšených zbytků palivové směsi. Podstata vynálezu spočívá...

Šoupátko, zvláště motocyklového karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238678

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pitra Jiří, Daňha Stanislav

MPK: F02M 9/06

Značky: zvláště, motocyklového, šoupátko, karburátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šoupátka, zvláště motocyklového karburátoru, vedeného v tělese karburátoru a opatřeného odběrnou jehlou, zasahující do jehlové trysky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve spodní části šoupátka je uspořádána stínicí komůrka, jejíž spodní stěna je opatřena průchozím otvorem, do něhož zasahuje ve spodní poloze šoupátka uzavírací vložka, obklopující odměrnou jehlu a uchycená k tělesu karburátoru. Stínicí komůrka je propojena ve...

Způsob určování prahové rychlosti fluidace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238677

Dátum: 15.01.1987

Autori: Svoboda Karel, Čermák Ján, Selucký Konstantin, Punčochář Miroslav, Drahoš Jiří

MPK: G01P 5/14

Značky: prahové, způsob, určování, rychlostí, fluidace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká určování prahové rychlosti ve fluidní vrstvě, kde prahová rychlost je určena ze závislosti směrodatné odchylky dynamické složky tlaku na lineární rychlosti fluidační tekutiny. Vynálezu lze použít pro objektivní stanovení prahové rychlosti a k průběžnému sledování této veličiny u průmyslových zařízení.

Zapojení stykové jednotky řadiče pro spojení podřízeného počítače s kanálem nadřazeného počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238676

Dátum: 15.01.1987

Autori: Svoboda Alois, Chylský Pavel, Obdržálek Ladislav

MPK: G06F 9/46

Značky: zapojení, podřízeného, kanálem, řadiče, jednotky, spojení, nadřazeného, počítače, stykové

Zhrnutie / Anotácia:

Styková jednotka (2) je řešena jako asynchronní sekvenční automat (D), programovatelný z podřízeného počítače (G). Asynchronní sekvenční automat (D) je řízen přes paměť (E) řídicího slova z podřízeného počítače (G) a dále je spojen s kanálem (A) nadřazeného počítače (1). Výstupy asynchronního sekvenčního automatu (D) jsou zapojeny jednak přes paměť stavu (F) zpět na podřízený počítač (G), jednak jsou zapojeny na kanál (A) nadřazeného počítače...

Pracovní jednotka tekutinových komorových strojů s rotujícím pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238675

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ježek Josef

MPK: F01C 1/00

Značky: tekutinových, strojů, pístem, pracovní, komorových, jednotka, rotujícím

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zvýšení technických parametrů a použitelnosti pracovní jednotky tekutinových komorových strojů s rotujícím pístem a počtem komor větším než dvě. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením potřebné vůle mezi radiálními plochami statoru a pístu pro volný pohyb tekutiny v komoře, a dále vytvořením vodicích drážek pro lamely-stínidla jak v tělese jednotky, tak i v obou čelech statorové části, i současným osovým uvolněním excentricky...

Způsob omezení parazitní interference při výrobě difrakční mřížky záznamem interferenčního pole v záznamovém materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238674

Dátum: 15.01.1987

Autori: Skalský Miroslav, Miler Miroslav, Třísková Marta

MPK: G01J 3/00, G02B 5/18, G02B 27/44...

Značky: difrakční, materiálů, interferenčního, způsob, mřížky, výrobe, záznamem, záznamovém, parazitní, omezení, interference

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu omezení parazitní interference při výrobě difrakční mřížky záznamem interferenčního pole v záznamovém materiálu na skleněné podložce. Uvedený způsob je jednoduchý a účinně snižuje parazitní odraz od zadní stěny skleněné podložky 400krát a kontrast parazitní interference snižuje 20krát. Absorpční vrstva na zadní stěně podložky nepůsobí negativně na záznam interferenčního pole v celém technologickém procesu. Popsaný způsob...

Podávací zařízení ústřižků pro víceoperační postupový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 238673

Dátum: 15.01.1987

Autori: Cvilinek Augustin, Doležel Miroslav, Fiala Jan

MPK: B30B 15/30

Značky: víceoperační, postupový, ústřižků, podávací, automat, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podávací zařízení ústřižků pro víceoperační postupový automat, jehož cílem je uspořádání, které umožňuje snadné přestavění podávacího ústrojí pro použití k podávání spojitého materiálu, např. drátu. Tohoto cíle se dosahuje tak, že podávací ústrojí obsahuje v jedné ose za sebou ve směru podávání zasouvací ústrojí, přípravné místo pro polotovar a zaváděcí ústrojí, přičemž zasouvací ústrojí je tvořeno ozubenou kladkou na horním hnacím hřídeli,...

Zapojení pro řízení převíjecích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238672

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sapák Vojtěch, Plevka Jan, Bureš Jaroslav

MPK: H02P 7/28

Značky: motorů, převíjecích, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení převíjecích motorů u třímotorových kazetových páskových pamětí, jehož účelem je zlepšení navíjení a odvíjení pásky u třímotorových kazetových páskových pamětí. Zapojení sestává z logického členu, časového členu, generátoru momentů, prvního výkonového členu, druhého výkonového členu, prvního motoru a druhého motoru. Na základě informace o okamžité rychlosti pásky, signálu časového obvodu a požadovaném směru posuvu pásky...

Rozstřikovací zařízení s rozstřikem kapaliny ve dvou i více kuželových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238671

Dátum: 15.01.1987

Autor: Král Miloš

MPK: B05B 1/02

Značky: rozstřikem, zařízení, kuželových, plochách, kapaliny, rozstřikovací, více

Zhrnutie / Anotácia:

Pro účely odplynění, provzdušnění, ohřevu, ochlazení a pro jiné účely se průmyslově využívá rozstřik kapalin rotačními tryskami. Rozstřikovací zařízení je tvořeno válcovým tělesem, opatřeným na jedné straně postupně se zužujícím dnem s výtokovým ústím a na druhé straně plochým dnem s tangenciálním vtokem kapaliny, kde výtokové ústí je opatřeno neméně jednou vestavbou tvořenou souosým válcem rozšiřujícím se do kuželového náběhu a/nebo v ose...

Zařízení pro ohřev a dolévání oceli v kokile

Načítavanie...

Číslo patentu: 238670

Dátum: 15.01.1987

Autori: Baroš Lubomír, Kopec Svatopluk, Terlecký Jiří

MPK: B22D 27/06, B22D 7/10

Značky: zařízení, kokile, oceli, dolévání, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení možnosti provedení obou technologických operací, to je ohřevu a dolévání ingotu, v rychlém časovém sledu. Uvedeného účelu se dosáhne otočným uložením ramena (1) na podstavci (7). Na rámu (1) je suvně v horizontálním směru uložena plošina (2) s nosiči (3) elektrod (9) a k jejíž volnému konci je připevněna konzola (4) pro uložení ponorné nálevky.

Zařízení pro skladování tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238669

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bálek Boris, Mergl Zdeněk Technik, Hůla Bedřich

MPK: B65D 19/28, B65G 63/00

Značky: tyčového, zařízení, materiálů, skladování

Zhrnutie / Anotácia:

Pro dopravu tyčového materiálu do regálů obsluhovaných zakladačem se používají válečkové nebo speciální teleskopické dopravníky, které vyžadují uložení materiálu v dlouhých korýtkových paletách. Skladování volně loženého tyčového materiálu nelze u takto uspořádaných skladů použít. Tyto nevýhody odstraňuje řešení, kde pro dopravu materiálu k zařízení pro skladování tyčového materiálu, sestávajícímu ze soustavy stromečkových regálů výškově...

Zařízení s plynule měnitelnou excentricitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238668

Dátum: 15.01.1987

Autor: Alexa Jiří

MPK: F16C 3/28

Značky: zařízení, měnitelnou, plynule, excentricitou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení s plynule měnitelnou excentricitou, které se skládá z nosiče a přestavitelného excentru, přičemž nosič excentru je závitovým spojem s pojišťovací maticí spojen s excentrem a nosič je pro upevnění na hřídeli hnací jednotky opatřen otvorem, jehož excentricita je stejná jako excentricita čepu, upevněného na excentru. Vynález lze aplikovat všude tam, kde je nutno převádět kruhový pohyb na pohyb předozadní s měnitelným...

Elektrografická kapalinová vývojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238667

Dátum: 15.01.1987

Autori: Štěpánová Jana, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 9/12

Značky: vývojka, elektrografická, kapalinová

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalinová elektrografická vývojka pro pozitivní zobrazení na bázi isoparafinických ropných uhlovodíků. Pro přípravu vývojky je možno využít levných nestandardních surovin, např. gumárenské saze. Elektrografická vývojka obsahuje ve formě koncentrátu 2 až 30 % hmotnosti pigmentu, 25 až 95 % hmotnosti pojiv a povrchově aktivních látek, 1,5 až 50 % hmotnosti rozpoustědla a 0,01 až 3 % hmotnosti 2,6-di-terc.butyl-4-methylfenolu. Je dále uveden...

Zapojení k předvolbě pracovního tlaku v hydraulické soustavě pro zemědělské a jiné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238666

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dajbych Jiří, Bodlák Ludvík, Švejnoha Josef, Holas Vilém

MPK: F15B 15/08

Značky: tlaku, předvolbě, zemědělské, soustavě, pracovního, zapojení, stroje, hydraulické, jiné

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že hydraulický válec je samostatnou větví zpětného potrubí propojen přes vratný regulační ventil s vratným potrubím a tímto potrubím s pojistným ventilem, napojeným na přívodní potrubí a že mezi přívodní a vratné potrubí je před hydraulickým zámkem vřazen kopírovací rozvaděč a regulační ventil, omezující tlak v hydraulické soustavě skupin rozvaděčů a hydropneumatických akumulátorů. Řešení může být využito v...

Způsob měření teploty zapalovacích svíček

Načítavanie...

Číslo patentu: 238665

Dátum: 15.01.1987

Autori: Špalle Bohuslav, Novotný Vladimír

MPK: H01T 13/00

Značky: svíček, zapalovacích, měření, teploty, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření teploty zapalovacích svíček za provozu na motoru, založený na sledování velikosti izolačního odporu svíčky a jeho změny. Aby velikost izolačního odporu odpovídala teplotě na špičce izolátoru svíčky, provádějí se úpravy na izolátoru nanesením vodivých, případně polovodivých povlaků.

Magnetické návěstidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238664

Dátum: 15.01.1987

Autor: Syrovátka Vladimír

MPK: G08G 1/09

Značky: návěstidlo, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické návěstidlo se hodí zejména pro mozaikové reklamní, signalizační a informační panely v průmyslu, dopravě a reklamní technice. Podstata spočívá v tom, že návěstění dvou stavů je prováděno otáčením návěstního elementu o 180°, který tvoří permanentní magnet ve tvaru kuličky nebo laterárně zmagnetovaného válečku, jehož jedna polovina je odlišné barvy nebo odlišného označení od poloviny druhé a opačnou polaritou. Návěstní element je pak...

Fotopolymerní směs pro sítotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 238663

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zachoval Jaromír, Drobný František, Havránek Milan

MPK: B41M 1/12

Značky: fotopolymerní, směs, sítotisk

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká fotopolymerní směsi, jejíž podstata spočívá v tom, že obsahuje olefinické esterové sloučeniny s polyesterové pryskyřice ve směsi s fotoiniciátorem, pigmentem, barvivem, thixotropním činidlem, rozlivovým činidlem, stabilizátorem termické polymerace, změkčovadlem s aktivním ředidlem. Směs je možné použít s výhodou pro ruční a strojový sítotisk.

Způsob měření a řízení polohy válcovaných tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238662

Dátum: 15.01.1987

Autor: Palzer Otmar Csc

MPK: G05D 5/00

Značky: měření, řízení, válcovaných, způsob, tyčí, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření a řízení polohy tyčí na chladicím loži řeší problém, jak docílit menší rozptyl sledovaných konců tyčí a zmenšení vzdálenosti konců tyčí od výstupní hrany chladicího lože. Signál od teleoptického snímače, snímajícího polohu n-té tyče, se zavede v originální formě do řídícího počítače, kde se provede vyhodnocení požadované a skutečné tyče, přičemž rozdíl těchto hodnot slouží v podobě regulační odchylky k vypracování řídícího signálu...

Termostatický solární omezovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 238661

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tetour Zdeněk, Šafek Miroslav, Šafková Ludmila

MPK: F16K 17/36

Značky: solární, termostatický, ventil, omezovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení energetických úspor u jednokruhových solárních systémů. Uvedeného účelu se dosáhne termostatickým solárním ventilem, který sestává z vnější nádoby a postranním přívodem a odvodem umístěným ve středu dna, ve které je umístěna perforovaná nádoba s otvorem ve střední části dna, na které je zavěšen vlnovec, který je na dolním konci opatřen táhlem s talířovým sedlem, jež vyčnívá z perforované nádoby a je zasunuto od otvoru...